OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-TK-TBS01
Z4265
Z4284
Z1621
Z4669

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 51 georgia tour(s)
International Tour Package : georgia Tour
Z1621
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z1621 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿57,500
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - แกรนด์ : ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจ - ถ้ำโพรมิธีอุส - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และ ไกด์ไทย รวมท่านละ 55 USD หรือประมาณ 1,700 บาท (โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ยอดเต็ม) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - ทบิลิซี่มอลล์
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองคาสเบกิ - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ
 เมืองโกรี - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมบ้านซึ่งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ - ชมขบวนรถไฟโบราณ - เมืองอุพลิสชิเค - เมืองบอร์โจมี
 เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองคูไทซี - อารามเกลาติ
 ถ้ำโพรมิธีอุส - เมืองบาทูมิ - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ
 ป้อมโกนีโอ้ - ตลาดผลไม้ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ - สนามบินบาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1718
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z1718 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿89,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : บากู - โกบัสตาน - แหลมแอบเชรอน - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี่ - สเตพ้านท์สมินด้า - คาซเบกิ มิทสเคต้า - กอรี อัพลิสต์ซิเคห์ - ซาดาโคล - ฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - ล่องเรือทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - กอร์วิราบ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ไทย, ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 66 USD = 2,200 บาท (เรียกเก็บจากยอดค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกันการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาฮา - บินภายในสู่ สนามบินบากู อาเซอร์ไบจาน - เมืองบากู - Icheri Shekher - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - คาราวานซาราย - ถ่ายรูปหอคอยไมเด้น
 เข้าชมวัดฮินดู Ateshgah of Baku - แหลมแอบเชรอน - ยูนาร์แดก - เมืองโกบัสตาน - ภูเขาโคลน
 สนามบินบากู - บินภายในสู่ สนามบินทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ - ชมโบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา
 เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกิ - นั่ง 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองมิทสเคต้า - โรงไวน์ - เมืองบิลิซี่
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองทบิลิซี่
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - อารามฮักห์พาท (มรดกโลก) - เมืองเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน - ถ่ายรูปอารามเซวาน - เมืองเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - เข้าชมวิหารการ์นี - กรุงเยเรวาน - ถ่ายรูปกับ Yerevan Cascade
 อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument - อาราม Saghmosavank - กอร์วิราบ - สนามบินสวาร์นอท
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2549
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z2549 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 12 days 9 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿95,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : อิเชรี เชเคอร์ - ภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพ - ชมอะเทสห์กาห์ของบากู - ปราสาทแห่งอับชารอน - วิหารสเวติสโคเวลี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน - วิหารการ์นี - วิหารเก๊กฮาร์ด - Victory Park And Statue Of Mother Armenia - เข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - สนามบินเฮย์ดาร์ - เมืองบาคู - ยูนาร์แด๊ก - อิเชรี เชเคอร์ - หอคอย
 โกบัสตาน - ภูเขาโคลน - ภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพ - อัพแลนด์ปาร์ค - ชมพาโนรามิควิวมุมสูงของเมืองบาคู
 ชมอะเทสห์กาห์ของบากู - ปราสาทแห่งอับชารอน - ช้อปปิ้ง กันจ์ลิค มอลล์ - บินภายในสู่เมืองทบิลิซี - เมืองทบิลิซี
 เมืองมอสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์
 ชมเมืองหลวง - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - คาซเบกี - โบสถ์เกอร์เกตี้
 อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - ชมวิหารซีโอนี - ถนนรุสทาเวลี
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - วัดอารามโบราณฮักห์พาท - เมืองดีลิจาน
 เมืองเซวาน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - เมืองดีลิจาน - วิหารการ์นี - จอร์จการ์นี่ - วิหารเก๊กฮาร์ด - กรุงเยเรวาน
 Victory Park And Statue Of Mother Armenia - เดอะคาสเคด - กรุงเยเรวาน - เข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์
 เมืองคอร์วิราพ - วิหารคอร์ วิราพ - หมู่บ้านอะเรนี - เมืองโนราแว๊งค์ - บริเวณของวิหาร - โนราแว๊งค์ - สนามบินเมืองเยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2720
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z2720 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿42,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - ทะเลสาบ Jhinvali Lake - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองบอร์โจมี / พักบนเทือกเขาคาซเบกี้
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 18USD) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 18USD) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 800 บาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองทบิลิซี - วิหารซีโอนี
 โบสถ์ตรีนิตี้ - โบสถ์เมทเทคี - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge Of Peace - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - Anchiskhati Church - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - Jan Sharden Street
 เมืองมิสเคต้า - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - วิหารจวารี - ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - เทือกเขาคอเคซัส - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองกอรี - ป้อมปราการกอรี - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - เมืองบอร์โจมี - อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park - ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี
 เมือง Akhaltsikhe - Rabati Fortress - เมืองทบิลิซี - Tbilisi Mall
 อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2956
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z2956 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿47,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เที่ยว 2 ประเทศ อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - หุบเขาคอเคซัส - เมืองทบิลีซี - ป้อมอนานูรี - คาซเบกี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริคาล่า - ชิมไวน์รสเลิศ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 36 USD - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณ 800 บาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - เมืองบากู - วิหารแห่งไฟ - ภูเขาแห่งไฟยูนาร์แด๊ก
 โกบุสตาน - เมืองเก่าบากู - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - คาราวานซาราย - ถ่ายรูปหอคอยไมเด็น - 28 Mall Shopping Center
 เมืองเชมาค่า - Juma Mosque - เมืองเชคี - พระราชวังเชคี - โบสถ์คิชอัลบาเนียน
 เมืองลาโกเดกิ - เมืองซิกนากิ - เขตควาเรลี - ลิ้มรสไวน์ชั้นดี คูวาเรลีไวน์ - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 โบสถ์ตรีนิตี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริคาล่า - ทบิลิซี เคเบิ้ลคาร์ - สนามบินทบิลิซี
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3056
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z3056 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿56,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - บากู - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี - อัพลิสต์ชิเคห์ - เซวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสนามบินดูไบ - สนามบินนานาชาติเมืองบากู - ภูเขาแห่งไฟ
 เมืองโกบัสตาน - ภูเขาโคลน - ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด - วิหารแห่งไฟ - เมืองเชคี
 เมืองทบิลิซี่ - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อัพลิสต์ชิเคห์ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี
 วิหารซีโอนี - ซาดาโคล - เมืองบากราทาเชน - เมืองฮักห์พาท - ชมอารามฮักห์พาท - เมืองเซวาน - อารามเซวาน - กรุงเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - เมืองคอร์วิราพ - วิหารคอร์วิราพ
 เดอะคาสเคด - จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3581
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : Z3581 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี่ - คาสเบกิ - คอเคซัส - บาตูมี : วิหารซีโอนี - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - นั่งรถ4Wd ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน - Piazza Square - ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด - จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี - รัฐสภาแห่งจอร์เจีย - St.George'S Monument - รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมอนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงบาเรนห์ - สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า - วิหารซีโอนี - Bridge Of Peace - Meidan Bazaar
 เมืองมิสเคต้า - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - วิหารจวารี - ป้อมอนานูรี - เขื่อน Jhinvali Lake - เมืองคาสเบกี้ - นั่งรถ4Wd ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี
 Chateau Mukrani Winery - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - เมืองคูไทซิ
 น้ำพุ Colchis Fountain - เมืองบาตูมี - Piazza Square - ยุโรปสแควร์ - ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด - อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ - The Large Ferris Wheel - The Alphabet Tower
 เมืองทบิลิซี - โบสถ์ตรีนิตี้ - จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี - โรงละครโอเปร่า - รัฐสภาแห่งจอร์เจีย - พระราชวัง Vorontsov’S Palace - ถนน Shota Rustaveli Avenue - St.George'S Monument - Galaria Mall
 โบสถ์ St.Vergin Church - รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมอนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย - ป้อมปราการนาริกาลา - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - น้ำตกเลกทากิวี - สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงบาเรนห์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3657
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z3657 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿57,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ตามรอย วีเจ จ๋า (บาตูมี - คูไทซี - กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์ - คาซเบกี - กูดาอูรี - มิทสเคต้า - ทบิลิซี) : จตุรัสปิอาซซ่า - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นีโน่ - ล่องเรือทะเลดำ - โบสถ์เบกราติ - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - จุดชมวิวยอดเขา Kazbeg - ป้อมอนานูรี่ - วิหารจวารี - ถนนชาร์เดนี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - เมืองบาตูมี - จตุรัสปิอาซซ่า - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นีโน่ - ล่องเรือทะเลดำ
 เมืองคูไทซี - โบสถ์เบกราติ - อารามเกลาติ - ชมสินค้าพื้นเมือง
 เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองคาซเบกี
 ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - จุดชมวิวยอดเขา Kazbeg - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี่ - ป้อมอนานูรี่ - อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - กรุงทบิลิซี - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - ถนนชาร์เดนี - สะพานแห่งอิสรภาพ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า
 โบสถ์ตรีนิตี้ - โบสถ์เมเตห์คี - Tbilisi Mall - เดินทางกลับ - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3726
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z3726 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿34,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - : ชมวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ชม The Bridge Of Peace - ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ - ขึ้นรถ 4WD ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ - ไกด์ท้องถิ่น - ร้านอาหาร - โรงแรม - ไกด์ไทย=80USD ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินทบิลิซี - เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - เมืองควาเรสี - ได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ชมโบสถ์เมเตห์คี - ชม The Bridge Of Peace - ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ - สนามบินเมืองทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4064
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z4064 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿34,500
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - อุพลิชชิเค่ - อนานูริ - กูดาอูรี - คาซเบกี - วิหารจวารี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ป้อมปราการนาริกาลา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงทาชเคนต์ - สนามบินกรุงทบิลิซี่
 เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - อุพลิสชิเค่ - กลับสู่กรุงทบิลิซี่ - Galleria Mall
 ชมป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี - นั่งรถจี๊บ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาลา - East Point - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4103
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z4103 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿36,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ช้อปปิ้งห้าง East Point - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินทบิลิซี - เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้
 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี - ป้อมอันนานูรี - อัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองทบิลิซี
 มิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - โบสถ์เมเคตี - เมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา
 โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point - กลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4104
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z4104 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿36,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ขึ้นรถ 4Wd เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - วิหารสเวติสโคเวลี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - เมืองทบิลิซิ - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน
 อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองทบิลิซี - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - ชมการแสดงพื้นเมืองของประเทศจอร์เจีย
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4110
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z4110 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿48,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เทือกเขาคอเคซัส อาร์เมเนีย - จอร์เจีย : ทะเลสาบเซวาน - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนที่เครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกรุงเยเรวาน - เดอะคาสเคด - จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - เมืองคอร์วิราพ - ชมวิหารคอร์วิราพ
 เมืองเซวาน - ทะเลสาบเซวาน - บากราทาเชน - เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - คาซเบกี้ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อัพลิสต์ชิเคห์ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 วิหารซีโอนี - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - ช้อปปิ้งห้าง East Point - สนามบิน - แวะเปลี่ยนที่เครื่องสนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4258
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z4258 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿63,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เที่ยว 2 ประเทศ จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่กํามะถัน - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - ชมการแสดงพื้นเมือง - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - วิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสโคเวลี - มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - บ้านโบราณของอาร์เมเนีย - อารามเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืด - อารามกอร์วิราฟ - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - เข้าชมโรงงานที่ผลิตเหล้า และไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - ตลาดกลาง - ชมกรุงเยเรวาน - วิหารเก๊กฮาร์ด - วิหารการ์นี - นั่งรถจี๊บชมวิวหุบเขาเอวาน - เดอะคาสเคด - ชมวิว Mother of Armenia - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 6 วัน 30 ดอลลาร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 7 วัน 24 ดอลลาร์ หรือ 700 บาท) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา การ์ต้า - สนามบินบิลีซี - เมืองกูดาอูรี - ถ่ายอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้
 คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่ กํามะถัน - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - ทบิลีซี - ชมการแสดงพื้นเมือง
 เมืองอัพลีสต์ซีคห์ - หมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - วิหารจวารี - เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารสเวติสโคเวลี
 มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - เมืองซาดาโคล - เมืองดีลีจาน - บ้านโบราณของอาร์เมเนีย - เมืองเซวาน - อารามเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืด - กรุงเยเรวาน อาร์เมเนีย
 อารามกอร์วิราฟ - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - เข้าชมโรงงานที่ผลิตเหล้า และไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - ตลาดกลาง - ชมกรุงเยเรวาน
 วิหารเก๊กฮาร์ด - วิหารการ์นี - นั่งรถจี๊บชมวิวหุบเขาเอวาน - เดอะคาสเคด - ชมวิว Mother of Armenia - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ - สนามบินเยราวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา การ์ต้า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4259
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : Z4259 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿53,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - : เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - ถ่ายรูปอนุสาร์สถาน Russia-Georgia Friendship Monument - โบสถ์เกอร์เกตี้ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อัพลีสต์ซีคห์ - ตลาดยามเช้า - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - ย่านเมืองเก่า Old Town - ชมจตุรัสเปียเซซ่า - ป้อมนาริคาล่า - ป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่ กํามะถัน - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ชิมไวน์จอร์เจีย - ชมการแสดงพื้นเมือง - มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - ช้อปปิ้งจตุรัสกลางเมือง - จตุรัสแห่งอิสระภาพ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 6 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 6 วัน 36 ดอลลาร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 8 วัน 24 ดอลลาร์ หรือ 800 บาท) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงมานาม่า บาห์เรน - สนามบินทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - คาซเบกี้ - กูดาอูรี - ถ่ายรูป Russia-Georgia Friendship Monument - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
 กูดาอรี - กอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อัพลีสต์ซีคห์ - คูไตซี
 คูไตซี - ตลาดยามเช้า - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - เมืองบาทูมี่ - Old Town - Piazzal Square - ถ่ายรูป A boy with the reed pipe - รูปปั้นอาลี และนีโน่
 บาทูมี่ - ทบิลิซี - ป้อมนาริคาล่า - ป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่ กํามะถัน - ทบิลิซี
 กรุงทบิลิซี - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ชิมไวน์จอร์เจีย - กรุงทบิลิซี - ชมการแสดงพื้นเมือง
 มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - ช้อปปิ้งจตุรัสกลางเมือง - จตุรัสแห่งอิสระภาพ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงมานาม่า บาห์เรน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4283
แอร์เอเชียเอ็กซ์

georgia Tour

Code : Z4283 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿29,990
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - บินตรง มิสเคต้า - ไร่ไวน์มูคาร์นี่ - กอรี่ - อุพลิสชิเค่ - ทบิลิซี่ - เทือกเขาคอเคซัส - กูดาอูรี
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 1,800 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ

  Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินทบิลิซี - เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ไร่ไวน์มูคาร์นี่
 เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่ - ทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - สะพานแห่งสันติภาพ
 Georgian Military Highway - เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ขึ้นรถ 4WD ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
 ป้อมนาริคาล่า - ชมรูปปั้น Mother Of A Georgia - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์ - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ถนนคนเดินชาเดอนี่
 สนามบินทบิลิซี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4284
แอร์เอเชียเอ็กซ์

georgia Tour

Code : Z4284 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿32,990
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ซิกนากี - ทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัส - คาซเบกี้ - กูดาอูรี - กอรี่ - ถ้ำเก่าอุพลิสชิเค่ - มิสเคต้า - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินทบิลิซี - เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - ควาเรลี - เมืองทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี
 เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - นั่งรถ 4Wdชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
 เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ถ้ำเก่าอุพลิสชิเค่ - เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี
 อนุสาวรีย์ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - ชมรูปปั้น Mother Of A Georgia - ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - สะพานแห่งสันติภาพ
 สนามบินทบิลิซี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4367
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z4367 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿63,500
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - Maiden Tower - ภูเขาโคลน - ป้อมนาริกาลา - วิหารจวารี - ถนนคนเดินชาร์เดนี - วิหารเกกฮาร์ด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินบากู (อาเซอร์ไบจาน) - ชมย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower
 เมืองโกบุสตาน - ชมพิพิธภัณฑ์ Rock Painting Open - Air Museum - ภูเขาโคลน - แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ - นาร์แด๊ก Yanar Dag - ชมอะเทห์กาห์ - ถนนนิซามิ
 สนามบินบากู - สนามบินทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - โบสถ์ทรินิตี้ - ชมย่านเมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ป้อมนาริกาลา - สะพานสันติภาพ
 มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองสเตพานท์สมินด้า - เมืองคาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4Wd - ถนนคนเดินชาร์เดนี
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - อารามฮักห์พาท - เมืองเซวาน - ชม Yerevan Cascade (ด้านนอก)
 เมืองเกกฮาร์ด - ชมวิหารเกกฮาร์ด - ถ่ายรูปกับจัตุรัสรีพับลิค - สนามบินกรุงเยเรวาน
 แวะเปลี่ยนสนามบินนครดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4447
แอร์เอเชียเอ็กซ์

georgia Tour

Code : Z4447 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿34,990
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - บอร์โจมิ - มิสเคต้า - สวนน้ำแร่ธรรมขาติ - ทบิลิซี่ - เทือกเขาคอเคซัส - คาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4WD ชมวิวโบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี - ชิมไวน์ และชมโชว์ท้องถิ่นจอร์เจีย
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 2,000 บาท ทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินทบิลิซี่ - มิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี - บอร์โจมิ - พระราชวังสีฟ้า ฟิรุนซา - สวนน้ำแร่ธรรมขาติ
 อุพลิสชิเค่ - ปราสาทราบาติ - ทบิลิซี่ - สะพานสันติภาพ
 เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ขึ้นรถ 4WD ชมวิวโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
 อนุสาวรีย์ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - ป้อมนาริคาล่า - รูปปั้น Mother of Georgia - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - ชิมไวน์ และชมโชว์ท้องถิ่นจอร์เจีย
 สนามบินทบิลิซี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4517
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z4517 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿48,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี - นครถ้ำวาร์ดเซีย - ป้อมราบาติ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ช้อปปิ้งห้าง East Point - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินเมืองทบิลิซิ
 นครถ้ำวาร์ดเซีย - เมืองอาคาลห์ซี - ป้อมราบาติ - เมืองบอร์โจมี
 สวนบอร์โจมี - ถ้ำโพรมิธีอุส - เมืองบาทูมิ - อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ - รับประทานอาหารค่ำบนตึก Alphabetic Tower - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
 ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - เมืองเก่าบาทูมิ - จตุรัส Piazza Square - จตุรัสยุโรป - เมืองคูไตซี - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองทบิลิซี
 เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - โบสถ์เมเคตี - ห้าง East Point - สนามบิน - กลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4518
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z4518 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์ - กอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - บอร์โจมี - ป้อมราบาติ - ช้อปปิ้งห้าง East Point - พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา - วิหารสเวติสโคเวลี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - สนามบินทบิลิซี
 เมืองกูดาอูรี - ป้อมอันนานูรี - คาซเบกี้ - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอารี - พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองอาคาลห์ซี - ป้อมราบาติ - เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี
 เมืองทบิลิซี - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา - เมืองเก่าทบิลิซี - โรงอาบน้ำโบราณ - ชมการแสดงพื้นเมือง
 มืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี - วิหารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point - กลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4531
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z4531 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿53,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อาร์เมเนีย - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์ - เยเรวาน - เซวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารคอร์วิราพ - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งรถ 4 Wd ชมหน้าผา Symphony Of Stone - ล่องเรือทะเลสาบเชวาน - เดอะคาสเคด - Republic Square

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินเมืองทบิลิซิ - เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ป้อมอันนานูรี - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองเก่าทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - วิหารสเวติสโคเวลี
 เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - ซาดาโคล - บากราทาเชน - อารามฮักห์พาท - กรุงเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - นั่งรถ 4 Wd ชมหน้าผา Symphony Of Stone - วิหารคอร์วิราพ
 เมืองเซวาน - อารามเซวาน - ล่องเรือทะเลสาบเชวาน - เดอะคาสเคด - Republic Square - กลับสู่สนามบิน
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4544
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z4544 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿45,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - มหาวิหารบากราติ - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ - ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ - จตุรัส Piazza Square - ถ้ำโพรมิธีอุส - สวนบอร์โจมี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - วิหารสเวติสโคเวลี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - วิหารซีโอนี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอิสตันบูล - สนามบินเมืองทบิลิซิ - เมืองทบิลิซี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองคูไตซี
 อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - เมืองบาทูมิ - ถนนเลียบชายหาด - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ - ถ่ายรูปภายนอกกับตึก Alphabetic Tower - ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
 เมืองเก่าบาทูมิ - จตุรัส Piazza Square - จตุรัสยุโรป - เมืองซกาลตูโบ - ถ้ำโพรมิธีอุส - เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี
 ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้
 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี - เมืองทบิลิซี
 เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - ห้าง East Point - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4591
แอร์เอเชียเอ็กซ์

georgia Tour

Code : Z4591 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿37,500
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - : ป้อมอนานูรี - ถ่ายรูป Memorial of Friendship - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - โชว์พื้นเมือง - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - วิหารจวารี Jvari Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - Freedom Square - พิพิธภัณฑ์ Pirosmani Museum - อารามสงฆ์แห่งบอดบี - ย่านเมืองเก่ากรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาลา - ถ่ายรูปภายนอกโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace - ชมโบสถ์ทรีนิตี้ - East Point Shopping Mall ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบิน กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - ป้อมอนานูรี - ถ่ายรูป Memorial of Friendship - เมืองคาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี - โชว์พื้นเมือง
 ถ้ำอุพลิสชิเค่ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี Jvari Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - Freedom Square - ทบิลิซี
 เมืองซิกนากี - พิพิธภัณฑ์ Pirosmani Museum - อารามสงฆ์แห่งบอดบี - กรุงทบิลีซี่
 ย่านเมืองเก่ากรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาลา - ถ่ายรูปภายนอกโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace - ชมโบสถ์ทรีนิตี้ - East Point Shopping Mall
 สนามบินกรุงทบิลิซี - Bangkok(Don Muang Airport)
Display 1 to 24
from 51 georgia tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of georgia tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP