Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 Facebook Chat NowMobile phone click to Call 66 2748 6245
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
 Search Tour Packages:
Type:
Join Group TourPackage
Destination :
Month:
Price (THB):
Special Trip:
Keyword:
Display 1 to 24
from 658 Program(s)
Next Last
Promotion 2017 International Tour Package : 

Promotion 2017 Tour

1
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-XJ-SHA02(2) 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
28APR-3MAY
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Direct flights Shanghai - Wuxi - Hangzhou : พระใหญ่หลิงซาน - จัตุรัสหยวนหยง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ขึ้นหอไข่มุก - สวนสนุก Shanghai Disneyland / Special Menu เสี่ยวหลงเปา - ซี่โครงหมูอู๋ซี - ไก่ขอทานหมูพันปี - บุฟเฟต์นานาชาติ Golden Jaguar / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - ซูโจว - จัตุรัสหยวนหยง
 ร้านผ้าไหม - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ร้านหยก - ขึ้นหอไข่มุก - ชมวิวมุมสูงบน Sky Walk - หุ่นขี้ผึ้ง - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไวทาน
 Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า-ออก)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Don Muang Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
2
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-XJ-SHA02(3) 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
19-24 / 26-31 MAY
9-14 / 16-21 JUN
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Direct flights Shanghai - Wuxi - Hangzhou : พระใหญ่หลิงซาน - จัตุรัสหยวนหยง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ขึ้นหอไข่มุก - สวนสนุก Shanghai Disneyland / Special Menu เสี่ยวหลงเปา - ซี่โครงหมูอู๋ซี - ไก่ขอทานหมูพันปี - บุฟเฟต์นานาชาติ Golden Jaguar / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - ซูโจว - จัตุรัสหยวนหยง
 ร้านผ้าไหม - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ร้านหยก - ขึ้นหอไข่มุก - ชมวิวมุมสูงบน Sky Walk - หุ่นขี้ผึ้ง - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไวทาน
 Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า-ออก)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Don Muang Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
3
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-TG-SHA01 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
28APR-2MAY
3-7 MAY
Price/pax :
17,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Hot Promotion บินตรงเซี่ยงไฮ้ : ล่องทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝังเจีย - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) - รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือ) - ถนนนานกิง / Special Menu บุฟเฟต์นานาชาติ Golden Jaguar / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝังเจีย
 หังโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - รถไฟอุโมงค์เลเซอร์
 เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือ) - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนนานกิง - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
 สนามบินเซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
4
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-TG-PEK01(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
27APR-1MAY
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing - กำแพงเมืองจีน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - สวนผลไม้ / Special Menu เป็ดปักกิ่งต้นตำรับโต๊ะละ 2 ตัว และอาหารกวางตุ้ง - สุกี้มองโกล, น้ำจิ้มไทยรสเด็ด และ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - Beijing Airport - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านผีชิว - กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ถนนหวังฝู่จิ่ง
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ
  Beijing Airport - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
5
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX01(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 MAY
Price/pax :
11,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ / Special Menu บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี - ซุปเห็ด

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ภาพวาดทราย
 ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
6
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX01(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
9-12 / 11-14 / 13-16 MAY
Price/pax :
12,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ / Special Menu บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี - ซุปเห็ด

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ภาพวาดทราย
 ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
7
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX01(3) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
28APR-1MAY / 29APR-2MAY
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ / Special Menu บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี - ซุปเห็ด

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ภาพวาดทราย
 ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
8
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX01(4) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
2-5 / 3-6 / 10-13 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 26-29 / 27-30 MAY
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ / Special Menu บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี - ซุปเห็ด

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ภาพวาดทราย
 ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
9
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX01(5) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
25-28 MAY
Price/pax :
14,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ / Special Menu บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี - ซุปเห็ด

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ภาพวาดทราย
 ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
10
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX03(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 25-29 / 26-30 MAY
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง - เฟิ่งหวง
 สะพานหง - ถนน Shiban - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง
 ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย the Crand Canyon รวมตั๋วขึ้นไปสะพานกระจกไปกลับ พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
 เทียนเหมินซาน - ชมถ้ำประตู้สวรรค์(ขึ้นลงโดยกระเช้ายาวที่สุดในโลก)หน้าผ่ากระจก ร้านยา ไปฉางชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
11
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX03(3) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
27APR-1MAY / 28APR-2MAY / 29APR-3MAY / 30APR-4MAY
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง - เฟิ่งหวง
 สะพานหง - ถนน Shiban - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง
 ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย the Crand Canyon รวมตั๋วขึ้นไปสะพานกระจกไปกลับ พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
 เทียนเหมินซาน - ชมถ้ำประตู้สวรรค์(ขึ้นลงโดยกระเช้ายาวที่สุดในโลก)หน้าผ่ากระจก ร้านยา ไปฉางชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
12
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX03(4) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
5-9 MAY
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง - เฟิ่งหวง
 สะพานหง - ถนน Shiban - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง
 ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย the Crand Canyon รวมตั๋วขึ้นไปสะพานกระจกไปกลับ พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
 เทียนเหมินซาน - ชมถ้ำประตู้สวรรค์(ขึ้นลงโดยกระเช้ายาวที่สุดในโลก)หน้าผ่ากระจก ร้านยา ไปฉางชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
13
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX03(5) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
11-15 MAY
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง - เฟิ่งหวง
 สะพานหง - ถนน Shiban - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง
 ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย the Crand Canyon รวมตั๋วขึ้นไปสะพานกระจกไปกลับ พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
 เทียนเหมินซาน - ชมถ้ำประตู้สวรรค์(ขึ้นลงโดยกระเช้ายาวที่สุดในโลก)หน้าผ่ากระจก ร้านยา ไปฉางชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
14
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไห่หนานแอร์

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-HU-HAK01(1) 
Travel by (Air Ticket) : HU-ไห่หนานแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
12-16 MAY
9-13 / 23-27 JUN
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว - ซานย่า : ล่องเรือหาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน - สุสานไหลุ่ย - ถนนคนเดินฉีโหลว / Special Menu อาหารเจ - ไก่เหวินชาง - ต้นตำรับไก่ไหหลำ - ปูท้องถิ่นนึ่ง - เป็ดพะโล้ - เนื้อแกะตงซาน

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - เมืองไหโข่ว - เข้าที่พัก
 ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - เมืองซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - สวนกุหลาบ (รวมรถราง)
 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน - ร้านสินค้าพื้นเมือง - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ร้านเยื่อไผ่
 ร้านใบชา - ซานย่า - ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน - สุสานไหลุ่ย - ถนนคนเดินฉีโหลว
 สนามบินไหโข่ว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไห่หนานแอร์

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-HU-HAK01(2) 
Travel by (Air Ticket) : HU-ไห่หนานแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
16-20 JUN
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว - ซานย่า : ล่องเรือหาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน - สุสานไหลุ่ย - ถนนคนเดินฉีโหลว / Special Menu อาหารเจ - ไก่เหวินชาง - ต้นตำรับไก่ไหหลำ - ปูท้องถิ่นนึ่ง - เป็ดพะโล้ - เนื้อแกะตงซาน

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - เมืองไหโข่ว - เข้าที่พัก
 ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - เมืองซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - สวนกุหลาบ (รวมรถราง)
 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน - ร้านสินค้าพื้นเมือง - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ร้านเยื่อไผ่
 ร้านใบชา - ซานย่า - ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน - สุสานไหลุ่ย - ถนนคนเดินฉีโหลว
 สนามบินไหโข่ว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-TG-PEK-SHA02(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
16-21 MAY
Price/pax :
18,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing - Shanghai : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กายกรรมปั่งกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไหว้ทาน

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - Beijing Airport - ถนนหวังฝู่จิ่ง
 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปั่งกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกี่ฬารังนกและสระว่ายน้ำ
 ร้านฝี่เซี๊ยะ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - ร้านใบชา
 เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไหว้ทาน - ถนนนานกิง - ร้านบัวหิมะ
 เดินทางกลับ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
17
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-TG-PEK-SHA02(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
9-14 MAY
Price/pax :
19,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing - Shanghai : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กายกรรมปั่งกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไหว้ทาน

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - Beijing Airport - ถนนหวังฝู่จิ่ง
 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปั่งกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกี่ฬารังนกและสระว่ายน้ำ
 ร้านฝี่เซี๊ยะ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - ร้านใบชา
 เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไหว้ทาน - ถนนนานกิง - ร้านบัวหิมะ
 เดินทางกลับ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
18
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Promotion 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-WUT01 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
3-7 / 10-14 MAY
Price/pax :
23,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง บนเรือสำราญหรู Century sky ระดับ 5 ดาว : กำแพงเมืองจิงโจว - เขื่อนซานเสียต้าป้า - ช่องแคบอูเสีย - ธารน้ำนางฟ้า - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เมืองโบราณฉือชีโข่ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - อู่ฮั่น - อี๋ชาง - กำแพงเมืองจิงโจว - ล่องเรือสำราญระดับ 5 ดาว Century Sky
 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เขื่อนซานเสียต้าป้า (ไม่รวมรถกลอฟ) - ล่องเรือผ่านประตู 5 ชั้น - งานเลี้ยงต้นรับบนเรือ
 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบอูเสีย - ธารน้ำนางฟ้า (สินหนี่วซี) - ช่องแคบฉวีถังเสีย - การแสดงบนเรือ
 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - การแสดง กัปตันเลี้ยงอำลา
 ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - Bangkok(Don Muang Airport)
19
Click to Highlight
 Tour / Travel
นกสกู๊ต

Promotion 2017 Tour

Code : THAAR3-XW-PEK89(1) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
15-18 JUL
19-22 AUG
Price/pax :
12,988 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ตลาดรัสเซีย / Special Menu Buffet Chekiskan - Seafood BBQ - สุกี้ยากี้ - Buffet นานาชาติ - เป็ดปักกิ่ง - ไวน์แดง - สุกี้มองโกล - อาหารแต้จิ๋ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - นั่งรถไฟความเร็วสูงหัวจรวด Bullet Trai สู่ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ชมด้านนอกของโรงละครแห่งชาติปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - โรงงานไข่มุกน้ำจืด - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค - ชิมชานานาชนิด
 ประตูชัย - ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน - Bangkok(Don Muang Airport)
20
Click to Highlight
 Tour / Travel
นกสกู๊ต

Promotion 2017 Tour

Code : THAAR3-XW-PEK89(2) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
1-4 / 15-18 / 22-25 JUN / 29JUN-2JUL
20-23 JUL / 29JUL-1AUG
3-6 / 26-29 AUG / 31AUG-3SEP
Price/pax :
13,988 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ตลาดรัสเซีย / Special Menu Buffet Chekiskan - Seafood BBQ - สุกี้ยากี้ - Buffet นานาชาติ - เป็ดปักกิ่ง - ไวน์แดง - สุกี้มองโกล - อาหารแต้จิ๋ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - นั่งรถไฟความเร็วสูงหัวจรวด Bullet Trai สู่ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ชมด้านนอกของโรงละครแห่งชาติปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - โรงงานไข่มุกน้ำจืด - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค - ชิมชานานาชนิด
 ประตูชัย - ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน - Bangkok(Don Muang Airport)
21
Click to Highlight
 Tour / Travel
นกสกู๊ต

Promotion 2017 Tour

Code : THAAR3-XW-PEK89(3) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
27-30 APR
11-14 / 18-21 / 25-28 MAY
Price/pax :
14,988 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ตลาดรัสเซีย / Special Menu Buffet Chekiskan - Seafood BBQ - สุกี้ยากี้ - Buffet นานาชาติ - เป็ดปักกิ่ง - ไวน์แดง - สุกี้มองโกล - อาหารแต้จิ๋ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - นั่งรถไฟความเร็วสูงหัวจรวด Bullet Trai สู่ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ชมด้านนอกของโรงละครแห่งชาติปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - โรงงานไข่มุกน้ำจืด - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค - ชิมชานานาชนิด
 ประตูชัย - ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน - Bangkok(Don Muang Airport)
22
Click to Highlight
 Tour / Travel
นกสกู๊ต

Promotion 2017 Tour

Code : THAAD2-XW-TSN2(2) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
19-23 MAY
9-13 / 23-27 JUN
21-25 JUL
25-29 AUG
Price/pax :
16,888 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Tianjin - Beijing : วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - กายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - ถนนหวังฟูจิ่ง

 Bangkok(Don Muang Airport) - Tianjin - เข้าที่พัก
 วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี - เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม - พระราชวังฤดูร้อน
 ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านหยก - ร้านนวดเท้า - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านหยก - ร้านนวดเท้า - ถนนหวังฟูจิ่ง
 ร้านผีชิว - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - เทียนสิน - Bangkok(Don Muang Airport)
23
Click to Highlight
 Tour / Travel
นกสกู๊ต

Promotion 2017 Tour

Code : THAAD2-XW-NKG4(4) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
27-31 JUL
6-10 SEP
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - นานกิง - หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - อู่ซี : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - วัดฉงหยวน - จัตุรัสหยวนหยง - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง

 Bangkok(Don Muang Airport) - นานกิง
 หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก
 ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - นวดเท้า - บัวหิมะ - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - วัดฉงหยวน - จัตุรัสหยวนหยง
 อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง - ร้านไข่มุก - นานกิง - Bangkok(Don Muang Airport)
24
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Promotion 2017 Tour

Code : THAAD2-XJ-PVG2 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
23-27 JUN
Price/pax :
14,888 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - บินตรง เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC : ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - เจี่ยฟ่างเป่ย - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินดอนเมือง - เซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100)
 พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง - ร้านหยก - วัดพระหยก - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์แลนด์ ไป-กลับ)
 เซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Don Muang Airport)
Display 1 to 24
from 658 Program(s)
Next Last
Notes:-
    eTravelWay.com reserved the rights to change the Promotion 2017 tour 
    price and information without prior notice.  
 
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Sponsor Links
 Paula 's Choice Cosmetic
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
Download
 Adobe Acrobat Reader
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Cruise | Car | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794