เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAZW-HU-PEK02
THAAN0-OM-MONGOLIA-SMK02
THAB11-XJ-PVG01
THAAR3-8L-CTU81
THAA64-FD-SWA5D4N
THAB37-CA-CTU03
THAAZW-CZ-PVG08
THAAR3-8L-CTU81

แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ :

ทัวร์จีน

Z4014
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-HRB3-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
เดินทาง :
8/12/2562
13/12/2562
: ฿29,999
13/12/2562
18/12/2562
: ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z4015
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-HRB4-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,999
เดินทาง :
30/12/2562
5/1/2563
: ฿42,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z4016
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-HRB5-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
เดินทาง :
23/12/2562
29/12/2562
: ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z4012
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAD2-MU-NKG6-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,999
เดินทาง :
3/12/2562
7/12/2562
: ฿21,999
18/12/2562
22/12/2562
: ฿21,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :

Z3975
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAR3-MU-PVG-PEK112
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,888
เดินทาง :
4/12/2562
9/12/2562
: ฿17,888
12/12/2562
17/12/2562
: ฿17,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3945
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAB25-CX-GQ-HKG004
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,900
เดินทาง :
21/2/2563
23/2/2563
: ฿9,900
28/2/2563
1/3/2563
: ฿9,900
7/3/2563
9/3/2563
: ฿9,900
20/3/2563
22/3/2563
: ฿9,900
28/3/2563
30/3/2563
: ฿9,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :

Z3946
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-MU-SHA-DISNEY6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,999
เดินทาง :
27/12/2562
1/1/2563
: ฿26,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3949
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-GQ-PEK003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,900
เดินทาง :
28/12/2562
1/1/2563
: ฿22,900
29/12/2562
2/1/2563
: ฿21,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3936
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAB37-CZ-PVG04
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,899
เดินทาง :
7/2/2563
11/2/2563
: ฿10,899
14/2/2563
18/2/2563
: ฿9,899
21/2/2563
25/2/2563
: ฿9,899
1/3/2563
5/3/2563
: ฿10,899
15/3/2563
19/3/2563
: ฿10,899
22/3/2563
26/3/2563
: ฿10,899
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ - ล่องเรือจูเจียเจี่ยว : หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ย่านซินเทียนตี้ - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) - ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึก Starbucks ที่สวยที่สุดในโลก - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ไก่แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 2,000 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุ 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --
Z3868
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAR7-EK-HKG007-DEC
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,993
เดินทาง :
4/12/2562
6/12/2562
: ฿3,993
5/12/2562
7/12/2562
: ฿4,994
6/12/2562
8/12/2562
: ฿4,994
7/12/2562
9/12/2562
: ฿4,994
8/12/2562
10/12/2562
: ฿4,994
9/12/2562
11/12/2562
: ฿4,994
10/12/2562
12/12/2562
: ฿4,994
11/12/2562
13/12/2562
: ฿3,993
14/12/2562
16/12/2562
: ฿4,994
18/12/2562
20/12/2562
: ฿3,993
21/12/2562
23/12/2562
: ฿4,994
25/12/2562
27/12/2562
: ฿3,993
26/12/2562
28/12/2562
: ฿3,993
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3870
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA24-8L-LJG-KMG52
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
เดินทาง :
24/11/2562
26/11/2562
: ฿14,999
1/12/2562
3/12/2562
: ฿14,999
4/12/2562
6/12/2562
: ฿15,999
8/12/2562
10/12/2562
: ฿14,999
15/12/2562
17/12/2562
: ฿14,999
22/12/2562
24/12/2562
: ฿14,999
1/1/2563
3/1/2563
: ฿16,999
5/1/2563
7/1/2563
: ฿14,999
12/1/2563
14/1/2563
: ฿14,999
19/1/2563
21/1/2563
: ฿14,999
2/2/2563
4/2/2563
: ฿14,999
9/2/2563
11/2/2563
: ฿15,999
16/2/2563
18/2/2563
: ฿14,999
23/2/2563
25/2/2563
: ฿14,999
1/3/2563
3/3/2563
: ฿14,999
8/3/2563
10/3/2563
: ฿14,999
15/3/2563
17/3/2563
: ฿14,999
22/3/2563
24/3/2563
: ฿14,999
29/3/2563
31/3/2563
: ฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3855
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAB99-PCBP-105D104N-YOK-YOK-2004091
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 105 วัน 104 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿349,000
เดินทาง :
9/4/2563
22/7/2563
: ฿843,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Single Type (6-7F)
9/4/2563
22/7/2563
: ฿791,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Single Type (4-5 F)
9/4/2563
22/7/2563
: ฿782,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Single Type
9/4/2563
22/7/2563
: ฿546,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Semi-Single Type
9/4/2563
22/7/2563
: ฿576,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Semi-Single Type
9/4/2563
22/7/2563
: ฿1,046,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Pair Type
9/4/2563
22/7/2563
: ฿554,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Pair Type (6-7F)
9/4/2563
22/7/2563
: ฿545,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Pair Type (4-5F)
9/4/2563
22/7/2563
: ฿400,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Friendly Type
9/4/2563
22/7/2563
: ฿515,200
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Pair Type
9/4/2563
22/7/2563
: ฿349,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Friendly Type
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Peace Boat รอบโลก ลำที่ 104 : มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง ล่องเรือรอบโลก เส้นทาง โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - โกเบ, ญี่ปุ่น - เซี่ยเหมิน, จีน - สิงคโปร์ - โคลัมโบ, ศรีลังกา - คลองสุเซ - พอร์ตซาอิด, อียิปต์ - ซันโตรินี กรีซ - พีราอุส, กรีซ - ซาเลอโน, อิตาลี - บาร์เซโลน่า, สเปน - ลิสบอน, โปรตุเกส - แชร์บูร์ก, ฝรั่งเศส - เซาแทมป์ตัน, อังกฤษ - ทาลลินน์, เอสโตเนีย - เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - สต็อกโฮล์ม, สวีเดน - โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก - แบร์เกน, นอร์เวย์ - เรือล่องผ่าน Sogne Fjords (2 วัน) - เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์ - เรือแล่นผ่านวงกลมอาร์กติก - นิวยอร์ก อเมริกา - ฮาวานา, คิวบา - คริสโตบัล, ปานามา - คลองปานามา - พันตาเรนนัส, คอสตาริกา - เปอร์โตวัลลาร์ตา, เม็กซิโก - ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา - คูชิโระ, ญี่ปุ่น - โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น / อัตราค่านี้รวม - ที่พัก บนเรือสำราญ Peace Boat ตามประเภทห้องที่เลือก 104 คืน - บริการอาหาร 5 มื้อ ต่อวัน และน้ำเปล่า (ไม่รวมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) - รวมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันบนเรือ - บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องคาราโอเกะ (บนเรือ ไม่มีคาสิโน) --
Z3839
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAB99-DREP-6D5N-KHN-KHN-1912221
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,800
เดินทาง :
22/12/2562
27/12/2562
: ฿39,350
พักบนเรือ ห้องพักแบบสวีท Suite
22/12/2562
27/12/2562
: ฿33,425
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Ocean View With Balcony
22/12/2562
27/12/2562
: ฿33,425
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Ocean View
22/12/2562
27/12/2562
: ฿20,800
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3804
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAW1-8L-LJG-BALAGEZONG4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
เดินทาง :
24/11/2562
27/11/2562
: ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3805
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAI7-8L-KMG11
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
เดินทาง :
7/2/2563
12/2/2563
: ฿19,999
18/2/2563
23/2/2563
: ฿17,999
19/2/2563
24/2/2563
: ฿17,999
20/2/2563
25/2/2563
: ฿17,999
21/2/2563
26/2/2563
: ฿17,999
25/2/2563
1/3/2563
: ฿17,999
26/2/2563
2/3/2563
: ฿17,999
27/2/2563
3/3/2563
: ฿17,999
28/2/2563
4/3/2563
: ฿17,999
3/3/2563
8/3/2563
: ฿16,999
4/3/2563
9/3/2563
: ฿17,999
5/3/2563
10/3/2563
: ฿17,999
6/3/2563
11/3/2563
: ฿17,999
10/3/2563
15/3/2563
: ฿17,999
11/3/2563
16/3/2563
: ฿17,999
12/3/2563
17/3/2563
: ฿17,999
13/3/2563
18/3/2563
: ฿17,999
17/3/2563
22/3/2563
: ฿17,999
18/3/2563
23/3/2563
: ฿17,999
19/3/2563
24/3/2563
: ฿17,999
20/3/2563
25/3/2563
: ฿17,999
24/3/2563
29/3/2563
: ฿17,999
25/3/2563
30/3/2563
: ฿17,999
26/3/2563
31/3/2563
: ฿17,999
27/3/2563
1/4/2563
: ฿17,999
31/3/2563
5/4/2563
: ฿17,999
1/4/2563
6/4/2563
: ฿18,999
2/4/2563
7/4/2563
: ฿18,999
3/4/2563
8/4/2563
: ฿18,999
7/4/2563
12/4/2563
: ฿19,999
8/4/2563
13/4/2563
: ฿19,999
9/4/2563
14/4/2563
: ฿21,999
10/4/2563
15/4/2563
: ฿22,999
14/4/2563
19/4/2563
: ฿19,999
17/4/2563
22/4/2563
: ฿17,999
21/4/2563
26/4/2563
: ฿17,999
22/4/2563
27/4/2563
: ฿17,999
23/4/2563
28/4/2563
: ฿17,999
24/4/2563
29/4/2563
: ฿17,999
28/4/2563
3/5/2563
: ฿18,999
29/4/2563
4/5/2563
: ฿18,999
30/4/2563
5/5/2563
: ฿19,999
1/5/2563
6/5/2563
: ฿19,999
6/5/2563
11/5/2563
: ฿16,999
7/5/2563
12/5/2563
: ฿16,999
14/5/2563
19/5/2563
: ฿16,999
15/5/2563
20/5/2563
: ฿16,999
19/5/2563
24/5/2563
: ฿16,999
20/5/2563
25/5/2563
: ฿16,999
21/5/2563
26/5/2563
: ฿16,999
22/5/2563
27/5/2563
: ฿16,999
26/5/2563
31/5/2563
: ฿16,999
27/5/2563
1/6/2563
: ฿16,999
28/5/2563
2/6/2563
: ฿16,999
29/5/2563
3/6/2563
: ฿17,999
2/6/2563
7/6/2563
: ฿17,999
3/6/2563
8/6/2563
: ฿16,999
4/6/2563
9/6/2563
: ฿16,999
5/6/2563
10/6/2563
: ฿16,999
9/6/2563
14/6/2563
: ฿16,999
10/6/2563
15/6/2563
: ฿16,999
11/6/2563
16/6/2563
: ฿16,999
12/6/2563
17/6/2563
: ฿16,999
16/6/2563
21/6/2563
: ฿16,999
17/6/2563
22/6/2563
: ฿16,999
18/6/2563
23/6/2563
: ฿16,999
19/6/2563
24/6/2563
: ฿16,999
23/6/2563
28/6/2563
: ฿16,999
24/6/2563
29/6/2563
: ฿16,999
25/6/2563
30/6/2563
: ฿16,999
26/6/2563
1/7/2563
: ฿16,999
30/6/2563
5/7/2563
: ฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3806
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CKG-WUL6D5N
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
เดินทาง :
27/11/2562
2/12/2562
: ฿12,999
29/11/2562
4/12/2562
: ฿12,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3807
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAB31-HX-HKG-SPG02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
เดินทาง :
26/11/2562
28/11/2562
: ฿4,999
27/11/2562
29/11/2562
: ฿4,999
2/12/2562
4/12/2562
: ฿6,999
6/12/2562
8/12/2562
: ฿7,999
7/12/2562
9/12/2562
: ฿9,999
9/12/2562
11/12/2562
: ฿7,499
10/12/2562
12/12/2562
: ฿7,499
13/12/2562
15/12/2562
: ฿7,999
14/12/2562
16/12/2562
: ฿7,999
16/12/2562
19/12/2562
: ฿7,499
17/12/2562
20/12/2562
: ฿7,499
18/12/2562
20/12/2562
: ฿7,499
21/12/2562
24/12/2562
: ฿7,999
22/12/2562
24/12/2562
: ฿7,499
25/12/2562
27/12/2562
: ฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - นองปิง : นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป๋หลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - วัดเจ้าพ่อกวนอู - ร้านหยก - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ยาบัวหิมะ - ยางพารา - ช้อปปิ้งตงเหมิน - วัดแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน ** เมนูพิเศษ Seafood - Red Wine / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท ต่อท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์) (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --
Z3808
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAB31-HX-HKG-SPG04
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,555
เดินทาง :
26/11/2562
28/11/2562
: ฿3,555
27/11/2562
29/11/2562
: ฿3,555
2/12/2562
4/12/2562
: ฿5,555
6/12/2562
8/12/2562
: ฿6,555
7/12/2562
9/12/2562
: ฿8,555
9/12/2562
11/12/2562
: ฿6,555
10/12/2562
12/12/2562
: ฿6,555
13/12/2562
15/12/2562
: ฿6,555
14/12/2562
16/12/2562
: ฿6,555
16/12/2562
19/12/2562
: ฿6,555
17/12/2562
20/12/2562
: ฿6,555
18/12/2562
20/12/2562
: ฿6,555
21/12/2562
24/12/2562
: ฿6,555
22/12/2562
24/12/2562
: ฿6,555
25/12/2562
27/12/2562
: ฿9,555
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งหลอหวู่ - Mineral Museum - ร้านหยก - ยาบัวหิมะ - ยางพารา - วัดเจ้าพ่อกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ขอพรแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - จิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง Tsim ShaTsui & Ocean Terminal ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,000 บาท ต่อท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,650 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์) - ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในบริการ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --
Z3796
อียิปต์แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAR7-MS-HKG004-07DEC
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,996
เดินทาง :
7/12/2562
10/12/2562
: ฿6,996
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3800
ไห่หนานแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAZW-HU-PEK02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HU-ไห่หนานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,989
เดินทาง :
4/12/2562
8/12/2562
: ฿14,989
11/12/2562
15/12/2562
: ฿12,989
18/12/2562
22/12/2562
: ฿13,989
25/12/2562
29/12/2562
: ฿14,989
26/12/2562
30/12/2562
: ฿17,989
27/12/2562
31/12/2562
: ฿19,989
28/12/2562
1/1/2563
: ฿21,989
29/12/2562
2/1/2563
: ฿21,989
30/12/2562
3/1/2563
: ฿19,989
1/1/2563
5/1/2563
: ฿17,989
8/1/2563
12/1/2563
: ฿13,989
15/1/2563
19/1/2563
: ฿13,989
5/2/2563
9/2/2563
: ฿14,989
12/2/2563
16/2/2563
: ฿13,989
19/2/2563
23/2/2563
: ฿13,989
26/2/2563
1/3/2563
: ฿13,989
4/3/2563
8/3/2563
: ฿13,989
11/3/2563
15/3/2563
: ฿13,989
18/3/2563
22/3/2563
: ฿13,989
25/3/2563
29/3/2563
: ฿13,989
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3801
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAR3-MU-KMG113
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,888
เดินทาง :
23/11/2562
28/11/2562
: ฿16,888
7/12/2562
12/12/2562
: ฿19,888
13/12/2562
18/12/2562
: ฿17,888
20/12/2562
25/12/2562
: ฿17,888
25/12/2562
30/12/2562
: ฿18,888
27/12/2562
1/1/2563
: ฿23,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3792
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAR7-8L-LJG001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,991
เดินทาง :
20/11/2562
24/11/2562
: ฿19,991
27/11/2562
1/12/2562
: ฿19,991
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :

Z3793
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAR7-CZ-PVG009
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,996
เดินทาง :
22/12/2562
26/12/2562
: ฿6,996
27/12/2562
31/12/2562
: ฿9,999
29/12/2562
2/1/2563
: ฿9,999
5/1/2563
9/1/2563
: ฿6,996
10/1/2563
14/1/2563
: ฿7,997
12/1/2563
16/1/2563
: ฿6,996
17/1/2563
21/1/2563
: ฿7,997
19/1/2563
23/1/2563
: ฿6,996
26/1/2563
30/1/2563
: ฿6,996
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3780
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAI7-8L-KMG10
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
เดินทาง :
1/1/2563
4/1/2563
: ฿9,999
2/1/2563
5/1/2563
: ฿9,999
3/1/2563
6/1/2563
: ฿9,999
4/1/2563
7/1/2563
: ฿9,999
8/1/2563
11/1/2563
: ฿8,999
9/1/2563
12/1/2563
: ฿9,999
10/1/2563
13/1/2563
: ฿9,999
11/1/2563
14/1/2563
: ฿9,999
7/2/2563
10/2/2563
: ฿11,999
8/2/2563
11/2/2563
: ฿11,999
14/2/2563
17/2/2563
: ฿9,999
15/2/2563
18/2/2563
: ฿9,999
19/2/2563
22/2/2563
: ฿9,999
20/2/2563
23/2/2563
: ฿9,999
21/2/2563
24/2/2563
: ฿9,999
22/2/2563
25/2/2563
: ฿9,999
26/2/2563
29/2/2563
: ฿9,999
27/2/2563
1/3/2563
: ฿9,999
28/2/2563
2/3/2563
: ฿9,999
29/2/2563
3/3/2563
: ฿9,999
4/3/2563
7/3/2563
: ฿8,999
5/3/2563
8/3/2563
: ฿9,999
6/3/2563
9/3/2563
: ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3719
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-XMN-SWA5D4N
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,888
เดินทาง :
8/1/2563
12/1/2563
: ฿19,888
10/1/2563
14/1/2563
: ฿19,888
15/1/2563
19/1/2563
: ฿19,888
12/2/2563
16/2/2563
: ฿19,888
19/2/2563
23/2/2563
: ฿19,888
20/2/2563
24/2/2563
: ฿19,888
21/2/2563
25/2/2563
: ฿19,888
26/2/2563
1/3/2563
: ฿19,888
4/3/2563
8/3/2563
: ฿19,888
11/3/2563
15/3/2563
: ฿19,888
18/3/2563
22/3/2563
: ฿19,888
19/3/2563
23/3/2563
: ฿19,888
25/3/2563
29/3/2563
: ฿19,888
26/3/2563
30/3/2563
: ฿19,888
27/3/2563
31/3/2563
: ฿19,888
10/4/2563
14/4/2563
: ฿22,888
12/4/2563
16/4/2563
: ฿22,888
22/4/2563
26/4/2563
: ฿19,888
6/5/2563
10/5/2563
: ฿19,888
20/5/2563
24/5/2563
: ฿19,888
27/5/2563
31/5/2563
: ฿19,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3718
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-SWA-MEIZHOU5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,888
เดินทาง :
8/1/2563
12/1/2563
: ฿16,888
10/1/2563
14/1/2563
: ฿16,888
15/1/2563
19/1/2563
: ฿16,888
12/2/2563
16/2/2563
: ฿16,888
19/2/2563
23/2/2563
: ฿16,888
20/2/2563
24/2/2563
: ฿16,888
21/2/2563
25/2/2563
: ฿16,888
26/2/2563
1/3/2563
: ฿16,888
4/3/2563
8/3/2563
: ฿16,888
11/3/2563
15/3/2563
: ฿16,888
18/3/2563
22/3/2563
: ฿16,888
19/3/2563
23/3/2563
: ฿16,888
25/3/2563
29/3/2563
: ฿16,888
26/3/2563
30/3/2563
: ฿16,888
27/3/2563
31/3/2563
: ฿16,888
10/4/2563
14/4/2563
: ฿19,888
12/4/2563
16/4/2563
: ฿19,888
22/4/2563
26/4/2563
: ฿16,888
6/5/2563
10/5/2563
: ฿16,888
20/5/2563
24/5/2563
: ฿16,888
27/5/2563
31/5/2563
: ฿16,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3717
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-SWA-TEOCHEW5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,888
เดินทาง :
8/1/2563
12/1/2563
: ฿15,888
10/1/2563
14/1/2563
: ฿15,888
15/1/2563
19/1/2563
: ฿15,888
12/2/2563
16/2/2563
: ฿15,888
19/2/2563
23/2/2563
: ฿15,888
20/2/2563
24/2/2563
: ฿15,888
21/2/2563
25/2/2563
: ฿15,888
26/2/2563
1/3/2563
: ฿15,888
4/3/2563
8/3/2563
: ฿15,888
11/3/2563
15/3/2563
: ฿15,888
18/3/2563
22/3/2563
: ฿15,888
19/3/2563
23/3/2563
: ฿15,888
25/3/2563
29/3/2563
: ฿15,888
26/3/2563
30/3/2563
: ฿15,888
27/3/2563
31/3/2563
: ฿15,888
10/4/2563
14/4/2563
: ฿18,888
12/4/2563
16/4/2563
: ฿18,888
22/4/2563
26/4/2563
: ฿15,888
6/5/2563
10/5/2563
: ฿15,888
20/5/2563
24/5/2563
: ฿15,888
27/5/2563
31/5/2563
: ฿15,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3714
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-SWA-TEOCHEW4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,888
เดินทาง :
7/2/2563
10/2/2563
: ฿12,888
14/2/2563
17/2/2563
: ฿12,888
28/2/2563
2/3/2563
: ฿12,888
6/3/2563
9/3/2563
: ฿12,888
13/3/2563
16/3/2563
: ฿12,888
21/3/2563
24/3/2563
: ฿12,888
9/4/2563
12/4/2563
: ฿12,888
18/4/2563
21/4/2563
: ฿12,888
24/4/2563
27/4/2563
: ฿12,888
25/4/2563
28/4/2563
: ฿12,888
8/5/2563
11/5/2563
: ฿12,888
22/5/2563
25/5/2563
: ฿12,888
29/5/2563
1/6/2563
: ฿12,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3713
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-XMN-SWA5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,999
เดินทาง :
11/12/2562
15/12/2562
: ฿18,999
18/12/2562
22/12/2562
: ฿18,999
29/12/2562
2/1/2563
: ฿22,999
30/12/2562
3/1/2563
: ฿22,999
31/12/2562
4/1/2563
: ฿22,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3712
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAB02-HX-HKG-SZX-CB19
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,883
เดินทาง :
27/11/2562
29/11/2562
: ฿3,883
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :

Z3698
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAR3-MU-SHA111
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,888
เดินทาง :
22/11/2562
26/11/2562
: ฿11,888
29/11/2562
3/12/2562
: ฿11,888
6/12/2562
10/12/2562
: ฿12,888
7/12/2562
11/12/2562
: ฿12,888
13/12/2562
17/12/2562
: ฿11,888
14/12/2562
18/12/2562
: ฿11,888
20/12/2562
24/12/2562
: ฿11,888
29/12/2562
2/1/2563
: ฿17,888
30/12/2562
3/1/2563
: ฿17,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3697
การบินไทย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAP2-TG-PEK16
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
เดินทาง :
29/12/2562
3/1/2563
: ฿53,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3690
นกสกู๊ต

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAB37-XW-TSN08
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,899
เดินทาง :
27/12/2562
30/12/2562
: ฿15,899
30/12/2562
2/1/2563
: ฿17,899
7/2/2563
10/2/2563
: ฿13,899
10/2/2563
13/2/2563
: ฿13,899
14/2/2563
17/2/2563
: ฿13,899
17/2/2563
20/2/2563
: ฿13,899
21/2/2563
24/2/2563
: ฿13,899
24/2/2563
27/2/2563
: ฿12,899
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3689
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAB37-MU-CNX-KMG02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,899
เดินทาง :
3/12/2562
8/12/2562
: ฿16,899
18/12/2562
23/12/2562
: ฿16,899
29/12/2562
3/1/2563
: ฿18,899
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3679
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAR7-CZ-DYG003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
เดินทาง :
29/12/2562
1/1/2563
: ฿11,911
26/1/2563
29/1/2563
: ฿10,901
2/2/2563
5/2/2563
: ฿9,999
16/2/2563
19/2/2563
: ฿9,999
8/3/2563
11/3/2563
: ฿9,999
22/3/2563
25/3/2563
: ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3666
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : SILP-13D12N-TYO-SHA-2009241
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿214,000
เดินทาง :
24/9/2563
6/10/2563
: ฿214,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบสวีท Vista Suite
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :

Z3632
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAD2-CZ-WUH12-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,999
เดินทาง :
27/12/2562
31/12/2562
: ฿24,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :

Z3629
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAB37-MU-PEK03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,899
เดินทาง :
21/11/2562
25/11/2562
: ฿13,899
26/11/2562
30/11/2562
: ฿13,899
6/12/2562
10/12/2562
: ฿14,899
12/12/2562
16/12/2562
: ฿13,899
19/12/2562
23/12/2562
: ฿13,899
24/12/2562
28/12/2562
: ฿15,899
30/12/2562
3/1/2563
: ฿17,899
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3628
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAB37-CZ-KWL06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,899
เดินทาง :
12/12/2562
16/12/2562
: ฿12,899
8/1/2563
12/1/2563
: ฿11,899
13/2/2563
17/2/2563
: ฿11,899
19/2/2563
23/2/2563
: ฿11,899
26/3/2563
30/3/2563
: ฿12,899
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
Z3613
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAI7-FD-CKG09
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
เดินทาง :
29/12/2562
1/1/2563
: ฿21,999
30/12/2562
2/1/2563
: ฿20,999