OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package :

Croatia Tour

Z3400
เตอร์กิช แอร์ไลน์

-Croatia- Tour

Code : Z3400
Travel by (Air Ticket) :
Hotel Standard : Days : 8 days 5 nights
Price start from :
฿53,500
Croatia Tour Program :
Croatia Tour - ดูบรอฟนิค - มาคาร์ชก้า - สปลิท - โทรเกียร์ - ซีเบนิค - ซาดาร์ - พลิตวิเซ่ - โอพาเทีย - ซาเกรบ
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง) - ฟรี ซิมออนทัวร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินเมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าชมทัศนียภาพเมืองดูบรอฟนิค - ประตู Pile Gate - น้ำพุโอโนฟริโอ - แวะถ่ายรูปกับพระราชวังสปอนซา - พระราชวังเรคเตอร์ - ย่านถนนสตราดัน - เมืองมาคาร์ชก้า - ชมเมืองศูนย์กลางของ Makarska - ท่าเรือ Makarska Harbour - Kacic Square - ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์ Andrija Kacic Miosic - เมืองดูโกโพเลีย
 เมืองสปลิท - People Square - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - เมืองซีเบนิค
 เมืองซิเบนิค - แวะถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองซาดาร์ - ย่านเมืองเก่าของซาดาร์ - โบสถ์เซนต์โดแนท - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย
 ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - นั่งรถไฟสายชมวิว Panoramic Train - ล่องเรือชมทะเลสาบ Jezero Kozjak - คาร์โลแวค
 เมืองโอพาเทีย - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล - เมืองซาเกรบ
 เมืองเก่าซาเกรบ - ขึ้นรถราง Funicular - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซาเกรบ - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซ้นต์มาร์ค - โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซ้นต์แคทเธอรีน - จัตุรัสเจลาซิค - Designer Outlet Croatia - สนามบินกรุงซาเกรบ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Travel Date :
9/10/2563
16/10/2563
: ฿58,500
22/10/2563
29/10/2563
: ฿58,500
15/11/2563
22/11/2563
: ฿53,500
6/12/2563
13/12/2563
: ฿54,500
Z5139
Self Travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) :
Hotel Standard : Days : 8 days 7 nights
Price start from :
฿28,500
Croatia Tour Program :
Croatia Tour - แพ็คเกจทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันตก พักเรือสำราญ Rhapsody Of The Seas, Cruise Only Venice, Italy - Dubrovnik, Croatia - Kotor, Montenegro - Santorini, Greece - Katakolon, Greece - Venice, Italy
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าธรรมเนียมวีซ่า - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และ WIFI บนเรือ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - สนามบินนานาชาติมาร์โค โปโล (อิตาลี) - เดินทางเองสู่ ท่าเทียบเรือเวนิส (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Rhapsody of the Seas ในเครือ Royal Caribbean - Boarding Depart 17.00 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 Arrival 11.00 AM เรือเทียบท่าที่ Dubrovnik, Croatia - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 19.00 PM
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า Kotor, Montenegro - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 /Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า Santorini, Greece - Depart 16.00 PM
 Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่า Katakolon, Greece - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 6.45 AM เรือเทียบท่า Venice, Italy - อำลาเรือสำราญ - สิ้นสุดการเดินทาง (อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ)
Travel Date :
Available Everyday From 10/10/2563 to 17/10/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Ocean View
Z5272
เตอร์กิช แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) :
Hotel Standard : Days : 10 days 7 nights
Price start from :
฿74,900
Croatia Tour Program :
Croatia Tour - อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - บอสเนีย - เฮอร์เซโกวีนา - เกาะเวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า - ทะเลสาบเบลด - อุทยานพลิตวิเซ่ - มหาวิหารเซนต์จาคอบ - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นอิตาลี (ประมาณ 3,141 บาท ค่าวีซ่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - จตุรัสเซนต์มาร์โค และพระราชวังดอจจ์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์มาร์โค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมรอบจตุรัสเซนต์มาร์โค
 สโลวีเนีย - นั่งรถรางไฟฟ้า ชมถ้ำโพสทอยน่า - ปลามนุษย์ - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เมืองลุบเบลียน่า
 สะพานมังกร - เข้าชมปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ขึ้นรถรางไฟเที่ยวเขต Upper Town - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์มาร์ก - ถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - จัตุรัส Trg Ban Jelacic Square - ชมอนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
 ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - เมืองซาดาร์ - ถ่ายรูปโบสถ์อนาสตาเชีย - โบสถ์เซนต์ โดแนท
 เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ (มรดกโลก) - เมืองโทรเกียร์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกา - ถ่ายรูปป้อมเซนต์มาร์ค - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (มรดกโลก)
 เมืองสตอน - เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - เขตเมืองเก่า - ประตู Pile Gate - ชมน้ำพุ Onofrio - โบสถ์ The Cathedral - ถ่ายรูปหอนาฬิกาโบราณ - ถ่ายรูปพระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปสปอนซา พาเลส
 เมืองโมสตาร์ - สตารี มอสต์ - ย่านเมืองเก่า - มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า - เมืองซาราเยโว
 ย่านเมืองเก่า - ย่านเมืองเก่าซาราเยโว - Gazi Husrev - Beg Mosque - มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว - สะพานลาติน - สนามบินซาราเยโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบลู
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Travel Date :
25/9/2563
4/10/2563
: ฿74,900
2/10/2563
11/10/2563
: ฿74,900
9/10/2563
18/10/2563
: ฿74,900
10/10/2563
19/10/2563
: ฿74,900
16/10/2563
25/10/2563
: ฿74,900
22/10/2563
31/10/2563
: ฿74,900
Z5566
Self Travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) :
Hotel Standard : Days : 8 days 7 nights
Price start from :
฿70,000
Croatia Tour Program :
Croatia Tour - Package ล่องเรือสำราญทะเลเอเดรียติก Celestyal Olympia, Cruise Only Venice - Dubrovnik, Croatia - Kotor, Montenegro - Corfu, Greece - Katakolon, Greece - Piraeus, Greece
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และ ค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินมาร์โค โปโล - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเวนิส - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Olympia - Overnight
 .-. ท่าเรือเวนิส - Departure 16.00 PM
 Arrival 13.00 PM เทียบท่า เมืองดูบรอฟนิค, ประเทศโครเอเชีย - Departure 23.59 PM
 Arrival 8.00 PM เทียบท่า เมืองคอร์ตอร์, ประเทศมอนเตเนโกร - Departure 17.00 PM
 Arrival 7.30 PM เทียบท่า เมืองคอร์ฟู, ประเทศกรีซ - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า เมืองคาตาโกลอน, ประเทศกรีซ - Departure 15.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า เมืองพิริอุส, ประเทศกรีซ - Overnight
 .-. เมืองพิริอุส, ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Travel Date :
Available Everyday From 2/1/2564 to 9/1/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Exterior Stateroom
Z5651
Self Travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) :
Hotel Standard : Days : 8 days 7 nights
Price start from :
฿44,900
Croatia Tour Program :
Croatia Tour - Package East Mediterranean by Costa Luminosa, Cruise Only Venice (Italy) - Bari (Italy) - Corfu (Greece) - Santorini (Greece) - Mykonos (Greece) - Dubrovnik (Croatia) - Venice (Italy)
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 12-4 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน (โปรดชำระเองบนเรือ)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเวนิส - ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือ Costa Luminosa - อิสระพักผ่อบบนเรือ - Embark Depart 17.00 PM
 Arrival 14.00 PM Bari (Italy) - Depart 20.00 PM
 Arrival 9.00 AM Corfu (Greece) - Depart 15.00 PM
 Arrival 12.30 PM Santorini (Greece) - Depart 20.30 PM
 Arrival 6.30 AM Mykonos (Greece) - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Dubrovnik (Croatia) - Depart 13.00 PM
 Disembark Arrival 8.00 AM Venice (Italy) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Travel Date :
Available Everyday From 20/9/2563 to 27/9/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
Z5653
Self Travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) :
Hotel Standard : Days : 8 days 7 nights
Price start from :
฿32,900
Croatia Tour Program :
Croatia Tour - Package East Mediterranean by Costa Luminosa, Cruise Only Venice (Italy) - Bari (Italy) - Corfu (Greece) - Piraeus/Athens (Greece) - Kotor (Montenegro) - Dubrovnik (Croatia) - Venice (Italy)
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 12-4 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน (โปรดชำระเองบนเรือ)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเวนิส - ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือ Costa Luminosa - อิสระพักผ่อบบนเรือ - Embark Depart 17.00 PM
 Arrival 14.00 PM Bari (Italy) - Depart 20.00 PM
 Arrival 9.00 AM Corfu (Greece) - Depart 14.30 PM
 Arrival 12.30 PM Piraeus, Athens (Greece) - Depart 19.30 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Kotor (Montenegro) - Depart 17.00 PM
 Arrival 8.00 AM Dubrovnik (Croatia) - Depart 14.00 PM
 Disembark Arrival 9.00 AM Venice (Italy) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Travel Date :
Available Everyday From 4/10/2563 to 11/10/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
Z5654
Self Travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) :
Hotel Standard : Days : 8 days 7 nights
Price start from :
฿34,900
Croatia Tour Program :
Croatia Tour - Package Costa Delizioza, Cruise Only : Venice (Italy) - Split (Croatia) or Trieste (Italy) - Kotor (Montenegro) - Katakolon, Olympia (Greece) - Piraeus, Athens (Greece) - Bari (Italy) - Venice (Italy)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - รถรับส่ง - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - วีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ทิปพนักงานบนเรือ (โปรดชำระเองบนเรือ)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินมาร์โค โปโล อิตาลี - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Deliziosa - Embark Depart 17:30 PM
 Arrival 8.00 AM Split (Croatia) - Depart 17.00 PM or Arrival 7.00 AM Trieste (Italy) - Depart 13.00 PM
 Arrival 8.00 AM Kotor (Montenegro) - Depart 13.30 PM
 Arrival 12.30 PM Katakolon, Olympia - Depart 18.00 PM
 Arrival 9.00 AM Piraeus, Athens (Greece) - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Bari (Italy) - Depart 14.00 PM
 Disembark Arrival 9.00 AM Venice (Italy) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Travel Date :
Available Everyday From 10/10/2563 to 17/10/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่างด้านใน Inside Classic
Z5835
เตอร์กิช แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) :
Hotel Standard : Days : 8 days 6 nights
Price start from :
฿59,999
Croatia Tour Program :
Croatia Tour - โครเอเชีย - บอสเนีย - ซาเกรซ - โอพาเทีย - ซาดาร์ - อุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่ - โทรเกียร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค - โมสตาร์ - ซาราเยโว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบิน Zagreb Airport - เข้าที่พัก
 กรุงซาเกรบ - นั่งรถรางสู่ เมืองตอนบน ของกรุงซาเกรบ - โบสถ์เซนต์มาร์ก - ผ่าน ประตูหิน - ตลาดกลางเมือง - มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - เมืองโอพาเทีย
 อุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่ - เมืองซาดาร์ - โรมันฟอรัม - โบสถ์ เซนต์ โดแนท - มหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย
 เมืองโทรเกียร์ - เมืองพรีโมสเตน - เขตเมืองเก่าโทรเกียร์ - ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
 เมืองสตอน - นั่งเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม - ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี - เมืองดูบรอฟนิค - Old Town - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนรามา ของเมืองดูบรอฟนิค
 เมืองโมสตาร์ - สะพาน Stari Most - เมืองซาราเยโว - สุเหร่า Gazi Husrev - Beg Mosque - มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว - ย่านเมืองเก่า Bascarsija
 สนามบินซาราเยโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Travel Date :
10/10/2563
17/10/2563
: ฿59,999
17/10/2563
24/10/2563
: ฿59,999
24/10/2563
31/10/2563
: ฿59,999
14/11/2563
21/11/2563
: ฿59,999
21/11/2563
28/11/2563
: ฿59,999
5/12/2563
12/12/2563
: ฿59,999
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Croatia tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP