เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อียิปต์ / เที่ยวอียิปต์

Z9882
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9882
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿97,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - DISCOVERY EGYPT : ไคโร - อัสวาน - อาบูซิมเบล - ลัคซอร์ - อเล็กซานเดรีย - ไคโร - ชมปิระมิด รวมขี่อูฐวิวปิระมิด - ชมวิหารอาบูซิเบลแห่งมรดกโลก - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ จากอัสวานจนถึงลักซอร์ - เที่ยวอเล็กซานเดรีย เมืองไข่มุกแห่งเมดิเตอร์เรเนียน
(มีบินภายใน 2 ขา ไคโร-อัสวาน / ลักซอร์-ไคโร) - บินดีเวลาดี ถึงเช้ากลับดึก - พักดี โรงแรม 5 ดาว และพักบนเรือ 5 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอัมมาน - ไคโร - ปิระมิด - เมมฟิส - ซัคคาร่า
 อัสวาน - วิหารฟิเลย์ - เสาหินโอเบลิก - ไฮด์แดม - อัสวาน
 อัสวาน - อาบูซิมเบล - วิหาร รามเสสที่ 2 - คอมออมโบ
 เอ็ดฟู - ลัคซอร์
 เมืองลัคซอร์ - ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
 พิพิธภัณฑ์ - ป้อมปราการเก่า - สุเหร่าโมฮัมหมัด - ตลาดข่าน
 ไคโร - เมืองอเล็กซานเดรีย - ไคโร
 ป้อมปราการเก่าแก่ไคโร - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - อัมมาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอัมมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั้นต่ำ 5$ ต่อวัน ต่อท่าน x 8 วัน - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามพอใจหรือ(3$x10วัน) - ค่าทิปยกกระเป๋า, สนามบิน, โรงแรม, เรือ ฯลฯ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9864
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9864
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿87,988
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - แกรนด์ พรีเมี่ยม อียิปต์ : ไคโร - อัสวาน - อาบูซิมเบล - ลักซอร์ - ปิรามิด - ตลาดข่านเอลคาลีลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - เขื่อนยักษ์อัสวาน - ล่องเรือใบโบราณเฟลุกะ - อบูซิมเบล - มหาวิหารอบูซิมเบล - วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - หุบผากษัตริย์ - วิหารฮัคเชฟซุต - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - มหาวิหารคาร์นัค
บินภายใน 2 เที่ยวบิน - พักเรือสำราญ 3 คืน / โหลดน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินดูไบ - สนามบินไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาตอียิปต์
 ปิรามิด - สฟริงซ์ กีซ่า - ตลาดข่านเอลคาลีลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม
 นั่งเครื่องบินภายในไปอัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - ล่องเรือใบโบราณเฟลุกะ
 อบูซิมเบล - มหาวิหารอบูซิมเบล - อัสวาน - วิหารคอมออมโบ - เอ็ดฟู
 วิหารเอ็ดฟู - ลุกซอร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 ชม หุบผากษัตริย์ - ชมวิหารฮัคเชฟซุต - ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - มหาวิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ - ขึ้นเครื่องกลับไคโร (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินไคโร
 สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์จากเมือง USD 90 ต่อท่าน ทริป - ค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวที่เมืองไทย - ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
11/4/2566
18/4/2566
: ฿87,988
Z9745
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9745
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD6,199
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - แพ็คเกจ Splendors of Egypt & The Nile เรือล่องแม่น้ำระดับ 6 ดาว Super Ship พักบนเรือ S.S. Sphinx : เส้นทาง ไคโร - ลูเซอร์ - เดนเดรา - คอมออมโบ - อัสวาน - เอ็ดฟู - เอสนา - ลูเซอร์ - ไคโร / รวมพาทัวร์, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม, ทิปพนักงาน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินไคโร - พบเจ้าหน้าที่นำท่านสู่โรงแรมที่พัก Four Seasons Hotel Cairo หรือ เทียบเท่า
 ป้อมปราการแห่ง Salah al-Din - มัสยิด Alabaster - พิพิธภัณฑ์อียิปต์ - พักโรงแรม
 ไคโร - บินภายในสู่ เมืองลูเซอร์ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ S.S. Sphinx ระดับ Super Ship - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เดนเดรา - เดินชมวิหารฮาเธอร์ - ลูเซอร์
 ลูเซอร์ - ชม โคลอสซีแห่งเมมนอน - วัดฮัตเชปสุต - หุบเขาแห่งกษัตริย์ - คอมออมโบ
 คอมออมโบ - วิหารคอมออมโบ - อัสวาน
 อัสวาน - ล่องเรือในแม่น้ำไนล์แบบดั้งเดิม และจิบน้ำชายามบ่ายที่โรงแรม Old Cataract Hotel Aswan - Overnight
 อัสวาน - เอ็ดฟู
 เอสนา - ชมวิหารคนุม - ลูเซอร์
 ลูเซอร์ - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - บินภายในสู่ เมืองไคโร - พักโรงแรม
 ไคโร - Ancient Memphis - พักโรงแรม
 ไคโร - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทำวีซ่าอียิปต์ - ค่าภาษีเรือ Port Charge ท่านละ 210 USD - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 24 ชม. (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด)
 ราคาโปรโมชั่นนี้ จอง และชำระภายใน 31 มี.ค. 66 หรือจนกว่าห้องจะหมด
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 25FEB-8MAR23
+ 4-15MAR23
+ 11-22MAR23
+ 18-29MAR23
+ 25MAR-5APR23
+ 1-12APR23
+ 8-19APR23
+ 15-26APR23
+ 22APR-3MAY23
+ 6-17MAY23
+ 13-24MAY23
+ 30SEP-11OCT23
+ 7-18OCT23
+ 4-15NOV23
+ 18-29NOV23
+ 25NOV-6DEC23
+ 2-13DEC23
+ 9-20DEC23
+ 16-27DEC23
+ 23DEC23-3JAN24
+ 30DEC23-10JAN24
Z9674
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9674
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - อียิปต์ ไคโร - กีซา - อเล็กซานเดรีย : เข้าชมโบถส์แขวน - เข้าชมโบสถ์เซนต์เซอร์เจียส - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลิลิ - พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส - มหาพีรามิดแห่งกีซา - มหาสฟิงซ์ - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - โชว์ระบำหน้าท้อง - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์
คณะออกเดินทาง 15 ท่าน - บริการอาหาร 10 มื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
 สนามบินไคโร - เมืองเก่าไคโร - เข้าชมโบถส์แขวน - เข้าชมโบสถ์เซนต์เซอร์เจียส - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลิลิ
 เมืองกีซา - เมืองเมมฟิส - พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส - เมืองโบราณซัคคารา - มหาพีรามิดแห่งกีซา - มหาสฟิงซ์ - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ชมด้านนอก เสาปอมเปย์ - ถ่ายรูปด้านนอก ป้อมปราการซิทาเดล - ถ่ายรูปด้านนอก ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย
 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ - ห้องมัมมี่ - สนามบินไคโร - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 70 USD ต่อท่าน - กรณีที่มีการประกาศปรับขึ้นภาษีน้ำมันจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม - ค่ายื่นวีซ่า 1,500 บาท/ท่าน (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
เดินทาง :
10/2/2566
15/2/2566
: ฿39,990
17/2/2566
22/2/2566
: ฿39,990
24/2/2566
1/3/2566
: ฿39,990
10/3/2566
15/3/2566
: ฿39,990
Z9668
โอมานแอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9668
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,988
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - อียิปต์ ไคโร - อเล็กซานเดรีย : หมู่บ้านชาวอียิปต์ซักคารา - อเล็กซานเดรีย - สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ (ไม่รวมห้องมัมมี่ ) - ป้อมปราการชิทาเดล - ระบำหน้าท้อง - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ตลาดข่านเอลคาลีลี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ - เข้าที่พัก
 ไคโร - กีซ่า - ปิรามิด - สฟริงซ์ - เมมฟิส - หมู่บ้านชาวอียิปต์ซักคารา
 อเล็กซานเดรีย - ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย
 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ (ไม่รวมห้องมัมมี่ ) - ป้อมปราการชิทาเดล - สุเหร่าโมหัมหมัดอาลี - ระบำหน้าท้อง
 ชุมชนอียิปต์โบราณ - คริสตจักรคอปติกออร์โธดอกซ์แห่งอเล็กซานเดรีย - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ตลาดข่านเอลคาลีลี - สนามบินไคโร
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองมัสกัต โอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์จากเมือง USD 60 ต่อท่าน ต่อทริป - ค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวที่เมืองไทย (ต้องยื่นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ) - ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
26/3/2566
31/3/2566
: ฿45,988

Z9667
โอมานแอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9667
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿54,988
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - อียิปต์ ไคโร - กีซ่า - พีระมิด - สฟริงซ์ - เมมฟิส - ซักคารา : หมู่บ้านชาวอียิปต์ซักคารา - อเล็กซานเดรีย - สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ (ไม่รวมห้องมัมมี่ ) - ป้อมปราการชิทาเดล - ระบำหน้าท้อง - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ตลาดข่านเอลคาลีลี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ - เข้าที่พัก
 ไคโร - กีซ่า - ปิรามิด - สฟริงซ์ - เมมฟิส - หมู่บ้านชาวอียิปต์ซักคารา
 อเล็กซานเดรีย - ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย
 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ (ไม่รวมห้องมัมมี่ ) - ป้อมปราการชิทาเดล - สุเหร่าโมหัมหมัดอาลี - ระบำหน้าท้อง
 ชุมชนอียิปต์โบราณ - คริสตจักรคอปติกออร์โธดอกซ์แห่งอเล็กซานเดรีย - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ตลาดข่านเอลคาลีลี - สนามบินไคโร
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองมัสกัต โอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์จากเมือง USD 70 ต่อท่าน ต่อทริป - ค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวที่เมืองไทย (ต้องยื่นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ) - ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
11/4/2566
16/4/2566
: ฿54,988
Z9666
โอมานแอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9666
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿74,988
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - อินไซด์ อียิปต์ : เที่ยวครบ จบในทริปเดียว ไคโร - อัสวาน - อาบูซิมเบล - ลักซอร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล - นั่งรถเทียมม้า ชมวิหารเอ็ดฟู - ชมหุบผากษัตริย์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์
พักบนเรือสำราญ 3 คืน / บินภายใน 2 เที่ยว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ - เข้าที่พัก
 ไคโร - เมืองหลวงเมมฟิส - หมู่บ้านชาวอียิปต์ - มหาพีระมิด - สฟริงซ์ - กีซ่า - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมปราการชิทาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี
 สนามบินไคโร - บินภายในสู่เมืองอัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - ลงเรือสำราญขนาดใหญ่ ล่องแม่น้ำไนล์ - เมืองอัสวาน - พักบนเรือ
 มหาวิหารอาบูซิมเบล - อัสวาน - วิหารคอมออมโบ - เอ็ดฟู - พักบนเรือ
 นั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารเอ็ดฟู (ไม่ทิปคนขับรถม้าท่านละ US$1) - ลุกซอร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 หุบผากษัตริย์ (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตุตันคามอน ท่านละ 100 อิยิปปอนด์ ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) - ชมวิหารฮัคเชฟซุต - ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - มหาวิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์ - บินภายในกลับไคโร
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองมัสกัต โอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์จากเมือง USD 80 ต่อท่าน ต่อทริป - ค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวที่เมืองไทย (ต้องยื่นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ) - ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
28/4/2566
5/5/2566
: ฿74,988
Z9557
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9557
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - อียิปต์ - ไคโร - กีซ่า - อเล็กซานเดรีย : เข้าชมโบถส์แขวน - เข้าชมโบสถ์เซนต์เซอร์เจียส - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลิลิ - พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส - มหาพีรามิดแห่งกีซา - มหาสฟิงซ์ - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - โชว์ระบำหน้าท้อง - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์
ล่องเรือแม่น้ำไนล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ - คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป - บริการอาหาร 10 มื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
 สนามบินไคโร - เมืองเก่าไคโร - เข้าชมโบถส์แขวน - เข้าชมโบสถ์เซนต์เซอร์เจียส - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลิลิ
 เมืองกีซา - เมืองเมมฟิส - พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส - มหาพีรามิดแห่งกีซา - มหาสฟิงซ์ - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ชมด้านนอก เสาปอมเปย์ - ถ่ายรูปด้านนอก ป้อมปราการซิทาเดล - ถ่ายรูปด้านนอก ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย
 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ - ห้องมัมมี่ - สนามบินไคโร - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท ต่อท่าน - ค่าวีซ่า แบบหมู่คณะ 1,500 บาท ต่อท่าน (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น/ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 30 วันทำการ) - ค่ายื่นวีซ่าอียิปต์แบบเดี่ยว โดยยื่นตรงกับสถานทูต 2,500 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (ไม่มียื่นวีซ่าประเภทด่วน) - กรณีที่มีการประกาศปรับขึ้นภาษีน้ำมันจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
เดินทาง :
14/2/2566
19/2/2566
: ฿39,990
28/2/2566
5/3/2566
: ฿39,990
3/3/2566
8/3/2566
: ฿40,990
17/3/2566
22/3/2566
: ฿39,990
21/3/2566
26/3/2566
: ฿39,990
Z9522
โอมานแอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9522
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿83,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - : อาบูซิมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน - วิหารฟิเลย์ เมืองคอมออมโบ - หุบผากษัตริย์ - วิหารพระนางฮัตเซปซุต - วิหารคานัค - วิหารลัคซอร์ - ปิระมิดกิซ่า - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ล่องแม่น้ำไนล์ - ตลาดข่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - สนามบินเมืองไคโร - เข้าที่พัก
 ไคโร - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ปิระมิด (พิเศษ แถมขี่อูฐ ชมวิวโดยรอบฟรี) กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ - หากต้องการมุดใต้ปิระมิตกรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
 พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ - ป้อมปราการเก่าแก่ - สุเหร่าโมฮัมหมัด - ตลาดข่านเอล คาลิลี่
 ไคโร - บินภายในสู่เมืองอัสวาน - วิหารฟิเลย์ - เช็คอินลงเรือแม่น้ำไนล์ - เสาหินโอเบลิก - ไฮด์แดม - อัสวาน - พักบนเรือ
 อัสวาน - อาบูซิมเบล - วิหาร รามเสสที่ 2 - คอมออมโบ - พักบนเรือ
 เอ็ดฟู - ลัคซอร์ - พักบนเรือ
 อำลาเรือแม่น้ำไนล์ - เมืองลัคซอร์ - ชมเขตเวสต์แบงค์ ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - ชมหุบผากษัตริย์ - วิหารเดลบาฮารี - ชมเขตอีสแบค์ ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าไนล์ - มหาวิหารคาร์นัค - สนามบินลัคซอร์ - บินภายในสู่ สนามบินไคโร - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ขั้นต่ำ 5$ ต่อวัน ต่อท่านx7วัน) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามพอใจ (ขั้นต่ำ 3$ ต่อวัน ต่อท่านx8วัน) - ค่าทิปยกกระเป๋า, สนามบิน, โรงแรม, เรือ ฯลฯ - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
2/4/2566
9/4/2566
: ฿83,900
7/5/2566
14/5/2566
: ฿83,900
Z9410
โอมานแอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9410
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,988
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - ไคโร - อัสวาน - อาบูซิมเบล - ลุกซอร์ นอนเรือหรู 5 ดาว : เที่ยวครบทุกไฮไลท์ - มหาปิรามิด แห่งกีซ่า - ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ - มหาวิหารอาบูซิมเบล - วิหารคอม ออม โบ - ชมวิหารเซฟซุต
พักไคโร 2 คืน - พักบนเรือสำราญ 3 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ - เข้าที่พัก
 ไคโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - พีระมิด - สฟริงซ์ - กีซ่า - ตลาดข่านเอลคาลิ
 อบูซิมเบล - บินภายในสู่อัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - วิหารคอมออมโบ - เอ็ดฟู - พักบนเรือ
 ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล - อาบูซิมเบล - วิหารคอม ออม โบ - อัสวาน - โคมอนโบเทมเพล - เอ็ดฟู - พักบนเรือ
 เอ็ดฟูเทมเพล นั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารเอ็ดฟู (ไม่รวมทิปคนขับรถม้าท่านละ US$ 1) - ลุกซอร์ - พักบนเรือ
 หุบผากษัตริย์ (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตุตันคามอน ท่านละ 100 อิยิปปอนด์ ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) - ชมวิหารฮัคเชฟซุต - ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - มหาวิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์ - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์จากเมือง USD 80 ต่อท่าน ต่อทริป - ค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวที่เมืองไทย (ต้องยื่นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) - ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
8/4/2566
14/4/2566
: ฿75,988
Z9133
โอมานแอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9133
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,998
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - GOODTIME EGYPT ไคโร - อัสวาน - อาบูซิมเบล - ลุกซอร์ : เที่ยวครบทุกเมืองไฮไลท์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - พีระมิด - เขื่อนยักษ์อัสวาน - วิหารคอมออมโบ - มหาวิหารอาบูซิมเบล - วิหารคอม ออม โบ - นั่งรถเทียมม้า ชมวิหารเอ็ดฟู - ชมหุบผากษัตริย์ - วิหารฮัคเชฟซุต - มหาวิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์ - พักบนเรือสำราญหรู 5 ดาว 3 คืน - พักในไคโร 2 คืน
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์จากเมือง USD 70 ต่อท่าน ต่อทริป - ค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวที่เมืองไทย (ต้องยื่นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) - ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ - เข้าที่พัก
 ไคโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - พีระมิด - สฟริงซ์ - กีซ่า - ตลาดข่านเอลคาลิ
 ไคโร - บินภายในสู่อัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - เมืองอัสวาน วิหารคอมออมโบ - เอ็ดฟู - ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ เรือสำราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ - ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ - พักบนเรือ
 ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล - วิหารคอม ออม โบ - ภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 นั่งรถเทียมม้า ชมวิหารเอ็ดฟู (กรุณาทิปคนขับรถม้า ท่านละ US$ 1) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ชมหุบผากษัตริย์ (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตุตันคามอน ท่านละ 100 อิยิปปอนด์ ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) - วิหารฮัคเชฟซุต - ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - มหาวิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์ - สนามบินลุกซอร์ - บินภายในสู่สนามบินเมืองไคโร
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
8/4/2566
14/4/2566
: ฿56,998
Z9131
โอมานแอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z9131
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,988
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - BEGINNING อียิปต์ - ไคโร - อเล็กซานเดรีย : เที่ยวครบทุกเมืองไฮไลท์ - มหาปิรามิด - ป้อมปราการซิทาเดล - สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ (ไม่รวมห้องมัมมี่ ) - ป้อมปราการชิทาเดล - ชมระบำหน้าท้อง - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ตลาดข่านเอลคาลีลี
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์จากเมือง USD 60 ต่อท่าน ต่อทริป - ค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวที่เมืองไทย (ต้องยื่นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) - ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ - เข้าที่พัก
 ไคโร - กีซ่า - มหาปิรามิด - สฟริงซ์ - เมมฟิส - ปีรามิดขั้นบันได
 อเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล - ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย
 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ (ไม่รวมห้องมัมมี่ ) - ป้อมปราการชิทาเดล - สุเหร่าโมหัมหมัดอาลี - ชมระบำหน้าท้อง
 ชุมชนอียิปต์โบราณ - คริสตจักรคอปติกออร์โธดอกซ์แห่งอเล็กซานเดรีย - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ตลาดข่านเอลคาลีลี - สนามบินไคโร
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
26/3/2565
31/3/2565
: ฿43,988
5/3/2566
10/3/2566
: ฿42,988
Z8293
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z8293
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 108 วัน 107 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿552,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญรอบโลก Peace Boat, MV Pacific World ลำที่ 114 เส้นทาง Yokohama - Kobe - Xiamen - Dili - Bali - Singapore - Colombo - Port Said, Egypt - Santorini - Piraeus - Cagliari (Sardinia), Italy - Barcelona - Le Havre, France - London (Tilbury), United Kingdom - Flam, Norway - Tromso - Honningsvag - Longyearbyen, Svalbard (Norway) - Akureyri, Iceland - Reykjavik - New York - Cristobal, Panama - Puerto Quetzal, Guatemala - Manzanillo, Mexico - Honolulu, Hawaii (USA) - Yokohama Japan - Kobe Japan
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (จีน, ศรีลังกา, อียิปต์, กรีซ, เชงเก้น Multiple, อังกฤษ, อเมริกา) - ค่าทัวร์บนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าภาษีท่าเรือ - Intermational Tourist Tax (Japan) - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ รวมถึงค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR ที่ออกจากสถานพยาบาล ก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. (ไป-กลับ) - ค่าที่พัก AQ, Sha Plus พร้อมผลตรวจ 1 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ โยโกฮาม่า - เช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Peace Boat, MVPacificWorld - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอด 107 คืน
 เรือจอดเทียบท่า โกเบ
 เรือจอดเทียบท่า Xiamen
 เรือจอดเทียบท่า Dili, China - จอดเทียบ 2 คืน
 เรือจอดเทียบท่า Bali, Indonesia
 เรือจอดเทียบท่า สิงคโปร์
 เรือจอดเทียบท่า Colombo, Sri Lanka
 เรือจอดเทียบท่า Port Said, Egypt
 เรือจอดเทียบท่า Santorini, Greece
 เรือจอดเทียบท่า Piraeus, Greece
 เรือจอดเทียบท่า Cagliari (Sardinia), Italy
 เรือจอดเทียบท่า Barcelona, Spain
 เรือจอดเทียบท่า Le Havre France
 เรือจอดเทียบท่า London (Tilbury), United Kingdom England
 เรือจอดเทียบท่า Flam, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Tromso, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Honningsvag, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Longyearbyen, Svalbard (Norway)
 เรือจอดเทียบท่า Akureyri, Iceland
 เรือจอดเทียบท่า Reykjavik, Iceland
 เรือจอดเทียบท่า New York, USA
 เรือจอดเทียบท่า Cristobal, Panama
 เรือจอดเทียบท่า Puerto Quetzal, Guatemala
 เรือจอดเทียบท่า Manzanillo, Mexico
 เรือจอดเทียบท่า Honolulu, Hawaii (USA)
 เรือจอดเทียบท่า Yokohama, Japan
 เรือจอดเทียบท่า Kobe Japan - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 07APR-24JUL23
A03963
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : A03963
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
เดินทาง :
10/3/2566
15/3/2566
: ฿39,990

A03931
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : A03931
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
เดินทาง :
21/3/2566
26/3/2566
: ฿39,990

หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อียิปต์, โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อียิปต์เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์อียิปต์เดือนมีนาคม 2566
ทัวร์อียิปต์เดือนเมษายน 2566
ทัวร์อียิปต์เดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์อียิปต์เดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์อียิปต์เดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์อียิปต์เดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์อียิปต์เดือนกันยายน 2566
ทัวร์อียิปต์เดือนตุลาคม 2566
ทัวร์อียิปต์เดือนพฤศจิกายน 2566
ทัวร์อียิปต์เดือนธันวาคม 2566
ทัวร์อียิปต์เดือนมกราคม 2567
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP