เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-TG-SDJ02
THAAR3-XJ-HOKKAIDO121
Z0322
Z4213
Z3298
Z4051
Z4497
Z4552
Z3929
Z3635
THAB41-TG-SDJ06
Z3729
Z4916
Z4499
THAAI8-XW-FREEZING-HOKKAIDO

แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น / เที่ยวญี่ปุ่น

Z0301
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0301
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาริตะ - อิบารากิ - ฟูจิ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ - วัดอาซากุสะ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
 ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - อิออน - สนามบินนาริตะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
22/4/2563
26/4/2563
: ฿27,999
23/4/2563
27/4/2563
: ฿27,999
24/4/2563
28/4/2563
: ฿27,999
25/4/2563
29/4/2563
: ฿27,999
26/4/2563
30/4/2563
: ฿27,999
7/5/2563
11/5/2563
: ฿25,999
8/5/2563
12/5/2563
: ฿25,999
9/5/2563
13/5/2563
: ฿25,999
10/5/2563
14/5/2563
: ฿25,999
13/5/2563
17/5/2563
: ฿25,999
14/5/2563
18/5/2563
: ฿25,999
15/5/2563
19/5/2563
: ฿25,999
16/5/2563
20/5/2563
: ฿25,999
17/5/2563
21/5/2563
: ฿25,999
21/5/2563
25/5/2563
: ฿25,999
22/5/2563
26/5/2563
: ฿25,999
23/5/2563
27/5/2563
: ฿25,999
28/5/2563
1/6/2563
: ฿25,999
29/5/2563
2/6/2563
: ฿25,999
31/5/2563
4/6/2563
: ฿23,999
Z0322
เจแปนแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0322
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน JL-เจแปนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Winter นาโกย่า - ทาคายาม่า - นากาโน่ - ลานสกี - Unseen Snow Monkey - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน) - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ลานกิจกรรมหิมะ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) หรือนำชมวัดเซ็นโกจิ แทน- ลิงแช่ออนเซ็น Unseen Snow Monkey - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทมัตสึโมโต้ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน ต่อทริป ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน) - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - นากาโน่
 ลานกิจกรรมหิมะ ฮากุบะสกี (อัตรานี้ไม่รวม ค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) หรือนำชมวัดเซ็นโกจิ แทน- ลิงแช่ออนเซ็น Unseen Snow Monkey - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทมัตสึโมโต้
 ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
4/3/2563
8/3/2563
: ฿31,999
18/3/2563
22/3/2563
: ฿31,999
Z0925
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0925
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ชมซากุระ - นาโกย่า - ทาคายาม่า - เกียวโต - โอซาก้า
ชมซากุระ ริมแม่น้ำยามาซากิ - ชมซากุระบริเวณแม่น้ำชินซาไก - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออนมอลล์ - ทางรถไฟสายเก่า เคอาเกะ อินไคลน์ - ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ชมซากุระ ณ สวนหน้าปราสาทโอซาก้า - ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - Expo City - ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท ** พักกิฟุ 2 คืน - พักโอซาก้า 1 คืน / WIFI FREE ON BUS - น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท ต่อทริป โปรดชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาโกย่า - ชมซากุระ ริมแม่น้ำยามาซากิ - ชมซากุระบริเวณแม่น้ำชินซาไก - เมืองกิฟุ
 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออนมอลล์
 เกียวโต - ทางรถไฟสายเก่า เคอาเกะ อินไคลน์ - ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 ชมซากุระ ณ สวนหน้าปราสาทโอซาก้า - ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - Expo City - ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
19/3/2563
24/3/2563
: ฿24,999
20/3/2563
25/3/2563
: ฿26,999
21/3/2563
26/3/2563
: ฿27,999
22/3/2563
27/3/2563
: ฿27,999
23/3/2563
28/3/2563
: ฿28,999
24/3/2563
29/3/2563
: ฿28,999
25/3/2563
30/3/2563
: ฿28,999
26/3/2563
31/3/2563
: ฿28,999
27/3/2563
1/4/2563
: ฿29,999
29/3/2563
3/4/2563
: ฿28,999
30/3/2563
4/4/2563
: ฿28,999
1/4/2563
6/4/2563
: ฿29,999
3/4/2563
8/4/2563
: ฿31,999
4/4/2563
9/4/2563
: ฿30,999
5/4/2563
10/4/2563
: ฿30,999
6/4/2563
11/4/2563
: ฿31,999
8/4/2563
13/4/2563
: ฿32,999
10/4/2563
15/4/2563
: ฿36,999
11/4/2563
16/4/2563
: ฿38,999
12/4/2563
17/4/2563
: ฿36,999
17/4/2563
22/4/2563
: ฿27,999
18/4/2563
23/4/2563
: ฿27,999
19/4/2563
24/4/2563
: ฿27,999
22/4/2563
27/4/2563
: ฿27,999
24/4/2563
29/4/2563
: ฿27,999
25/4/2563
30/4/2563
: ฿27,999
26/4/2563
1/5/2563
: ฿27,999
29/4/2563
4/5/2563
: ฿29,999
Z1483
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z1483
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ฤดูหนาว - ตามรอยภาพยนตร์ แฟนเดย์ พักคิโรโระรีสอร์ท
หุบเขานรก จิโกกุดานิ - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - คิโรโระ รีสอร์ท - สนุกสนานกับกิจกรรม Snow Park ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็ม - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นบนยอดเขาอาซาริ ขอความรัก ตามรอยหนังภาพยนตร์ แฟนเดย์ - พักคิโรโระรีสอร์ท 1 คืน - แช่น้ำแร่ Onsen - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ - โรงงานช้อกโกแลต - ชมอดีตทำเนียบ รัฐบาล - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - อิสระช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ (ไม่มีรถบริการ) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์, คนขับรถ 1,200 บาท ต่อผู้เดินทาง ต่อทริป - ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850 บาท --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขานรก จิโกกุดานิ - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ
 คิโรโระ รีสอร์ท - สนุกสนานกับกิจกรรม Snow Park ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็ม - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นบนยอดเขาอาซาริ ขอความรัก ตามรอยหนังภาพยนตร์ แฟนเดย์ - พักคิโรโระรีสอร์ท 1 คืน - แช่น้ำแร่ Onsen
 คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ - โรงงานช้อกโกแลต - ชมอดีตทำเนียบ รัฐบาล - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์
 เมืองซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
5/3/2563
10/3/2563
: ฿53,900
17/3/2563
22/3/2563
: ฿53,900
Z1508
นกสกู๊ต

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z1508
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - สกี - งานประดับไฟฤดูหนาว
วัดอาซากุสะ - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก - มิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village - วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ ** พิเศษ!! พักออนเซ็น 1คืน, นาริตะ 2คืน / ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / อิสระฟรีเดย์ 1วัน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุและ Laox Shinjuku - ออนเซ็น
 ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก - มิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ - จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกซื้อ Bus เสริมพร้อมทัวร์ (เช่นตลาดปลา ชิบูย่า ฮาราจูกุ)
 วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้างอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
21/2/2563
25/2/2563
: ฿23,888
22/2/2563
26/2/2563
: ฿23,888
23/2/2563
27/2/2563
: ฿23,888
24/2/2563
28/2/2563
: ฿23,888
25/2/2563
29/2/2563
: ฿23,888
26/2/2563
1/3/2563
: ฿23,888
27/2/2563
2/3/2563
: ฿23,888
28/2/2563
3/3/2563
: ฿23,888
29/2/2563
4/3/2563
: ฿24,888
1/3/2563
5/3/2563
: ฿24,888
2/3/2563
6/3/2563
: ฿24,888
3/3/2563
7/3/2563
: ฿24,888
4/3/2563
8/3/2563
: ฿24,888
5/3/2563
9/3/2563
: ฿24,888
6/3/2563
10/3/2563
: ฿24,888
7/3/2563
11/3/2563
: ฿24,888
8/3/2563
12/3/2563
: ฿24,888
9/3/2563
13/3/2563
: ฿24,888
10/3/2563
14/3/2563
: ฿24,888
11/3/2563
15/3/2563
: ฿24,888
12/3/2563
16/3/2563
: ฿24,888
13/3/2563
17/3/2563
: ฿24,888
14/3/2563
18/3/2563
: ฿24,888
15/3/2563
19/3/2563
: ฿24,888

Z1514
นกสกู๊ต/XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z1514
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต/XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - นารา - เกียวโต - โกเบ - ลานสกี
วัดโทไดจิ - สวนกวาง - ศาลเจ้าเฮอัน - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - ลานสกี Rokko Snow Park ** พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ Bbq Yakiniku + บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินคันไซ โอซาก้า - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวนกวาง - เกียวโต - พิธีชงชา - ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ
 ปราสาทโอซาก้า - ร้าน Jtc ดิวตี้ฟรี - โกเบ - ลานสกี Rokko Snow Park - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า Usj
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
22/2/2563
26/2/2563
: ฿24,888
26/2/2563
1/3/2563
: ฿23,888
27/2/2563
2/3/2563
: ฿24,888
29/2/2563
4/3/2563
: ฿23,888
4/3/2563
8/3/2563
: ฿23,888
5/3/2563
9/3/2563
: ฿24,888
7/3/2563
11/3/2563
: ฿24,888
11/3/2563
15/3/2563
: ฿24,888
Z2149
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2149
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,899
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ลานสกี ฟูจิเทน - งานประดับไฟที่ Germen Village
วัดอาซากุสะ - โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ - ตลาดปลาซึกิจิ - ชินจุกุ - โอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ - ดูประดับไฟที่ Germen ** เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น / อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - อาบน้ำแร่ ออนเซ็น
 ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ - อิออน นาริตะมอลล์
 ตลาดปลาซึกิจิ - ชินจุกุ - โอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ - ดูประดับไฟที่ Germen
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
21/2/2563
25/2/2563
: ฿23,899
22/2/2563
26/2/2563
: ฿23,899
23/2/2563
27/2/2563
: ฿22,899
25/2/2563
29/2/2563
: ฿22,899
26/2/2563
1/3/2563
: ฿23,899
27/2/2563
2/3/2563
: ฿23,899
28/2/2563
3/3/2563
: ฿23,899
29/2/2563
4/3/2563
: ฿23,899
1/3/2563
5/3/2563
: ฿22,899
2/3/2563
6/3/2563
: ฿22,899
3/3/2563
7/3/2563
: ฿22,899
4/3/2563
8/3/2563
: ฿23,899
5/3/2563
9/3/2563
: ฿25,899
6/3/2563
10/3/2563
: ฿25,899
7/3/2563
11/3/2563
: ฿25,899
8/3/2563
12/3/2563
: ฿23,899
9/3/2563
13/3/2563
: ฿23,899
10/3/2563
14/3/2563
: ฿23,899
11/3/2563
15/3/2563
: ฿23,899
12/3/2563
16/3/2563
: ฿23,899
13/3/2563
17/3/2563
: ฿23,899
14/3/2563
18/3/2563
: ฿23,899
15/3/2563
19/3/2563
: ฿22,899
16/3/2563
20/3/2563
: ฿22,899
17/3/2563
21/3/2563
: ฿22,899
18/3/2563
22/3/2563
: ฿23,899
19/3/2563
23/3/2563
: ฿23,899
20/3/2563
24/3/2563
: ฿23,899

Z2252
เจแปนแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2252
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน JL-เจแปนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,899
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - เกียวโต - ทาคายาม่า - วากายาม่า - ลานสกี - เจ้าแม่กวนอิมพันมือ
วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ - วัดคินคาคุจิ - วัดปราสาททอง - อิออน มอลล์ - ลานสกี Washigatake - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - นารา ปาร์ค - วัดโทไดจิ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สถานีแมวเหมียว - เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ ** ฟรี Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ - วัดคินคาคุจิ - วัดปราสาททอง - กิฟุ - อิออน มอลล์
 ลานสกี Washigatake - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - กุโจ
 เมืองนารา ปาร์ค - วัดโทไดจิ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 สถานีแมวเหมียว - เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ - สนามบินคันไซ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
27/2/2563
3/3/2563
: ฿32,899
29/2/2563
5/3/2563
: ฿32,899
Z2381
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2381
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - โซอุนเคียว - อาซาฮิคาวะ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - โซอุนเคียว - เทศกาล Sounkyo Hyobaku - แช่ออนเซ็น
 น้ำตกริวเซ - น้ำตกกิงกะ - เมืองมอนเบ็ทสึ - หอคอยโอคอทสก์ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko Ii - ห้าง Aeon Mall
 เมืองอาซาฮิคาว่า - พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - เมืองโอตารุ - คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ - เครื่องแก้วโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เมืองซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโกจิ
 ร้านดิวตี้ฟรี - สนามบินนิวชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
18/3/2563
22/3/2563
: ฿31,900

Z2442
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2442
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,990
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ลานสกี - ล่องเรือโจรสลัด
วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต - แช่น้ำแร่ Onsen - ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - โอชิโนะฮักไก (หมู่บ้านน้ำใส) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เรียนรู้พิธีชงชา - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว - สะพานสายรุ้ง - อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือดิสนีย์ซี (โปรดสอบถามค่าบัตรเข้าส่วนสนุกราคาพิเศษ จากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยจำนวน 1,500 บาท กรุณาชำระให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน วันแรกของการเดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต - แช่น้ำแร่ Onsen
 ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - โอชิโนะฮักไก (หมู่บ้านน้ำใส) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เรียนรู้พิธีชงชา - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว - สะพานสายรุ้ง
 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือดิสนีย์ซี (โปรดสอบถามค่าบัตรเข้าส่วนสนุกราคาพิเศษ จากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
26/2/2563
1/3/2563
: ฿22,990
27/2/2563
2/3/2563
: ฿22,990
4/3/2563
8/3/2563
: ฿23,990
5/3/2563
9/3/2563
: ฿23,990
11/3/2563
15/3/2563
: ฿23,990
12/3/2563
16/3/2563
: ฿23,990
18/3/2563
22/3/2563
: ฿22,990
19/3/2563
23/3/2563
: ฿22,990
25/3/2563
29/3/2563
: ฿21,990
26/3/2563
30/3/2563
: ฿19,990

Z2450
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2450
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์หิมะ และน้ำแข็งคามิคาวะ - หมู่บ้านราเมน - รูซุทซุ รีสอร์ท
เนินพระพุทธเจ้า - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โซอุนเคียว - แช่น้ำแร่ Onsen - น้ำตกกิงกะ - พิพิธภัณฑ์หิมะ และน้ำแข็งคามิคาวะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - รูซุทซุ รีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาประจำเมือง - ย่านซูซูกิโนะ ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด / รวมทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกีทุกอย่างภายใน รูซุทซุ รีสอร์ท --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - เนินพระพุทธเจ้า - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โซอุนเคียว - แช่น้ำแร่ Onsen
 น้ำตกกิงกะ - พิพิธภัณฑ์หิมะ และน้ำแข็งคามิคาวะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - รูซุทซุ
 รูซุทซุ รีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ซัปโปโร
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาประจำเมือง - ย่านซูซูกิโนะ
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
25/2/2563
1/3/2563
: ฿56,900
3/3/2563
8/3/2563
: ฿55,900
17/3/2563
22/3/2563
: ฿55,900
24/3/2563
29/3/2563
: ฿53,900
Z2565
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2565
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - ทาคายาม่า - ชมลิงแช่ออนเซ็น - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท
หมูบ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่ออนเซ็น - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และเครื่องแต่งกาย) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ ** Free!! Wifi On Bus / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า - หมูบ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโต้
 ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่ออนเซ็น
 ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และเครื่องแต่งกาย) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
21/2/2563
25/2/2563
: ฿23,888
22/2/2563
26/2/2563
: ฿24,888
23/2/2563
27/2/2563
: ฿23,888
24/2/2563
28/2/2563
: ฿23,888
25/2/2563
29/2/2563
: ฿23,888
26/2/2563
1/3/2563
: ฿23,888
27/2/2563
2/3/2563
: ฿23,888
28/2/2563
3/3/2563
: ฿23,888
29/2/2563
4/3/2563
: ฿23,888
1/3/2563
5/3/2563
: ฿23,888
2/3/2563
6/3/2563
: ฿23,888
3/3/2563
7/3/2563
: ฿23,888
4/3/2563
8/3/2563
: ฿23,888
5/3/2563
9/3/2563
: ฿23,888
6/3/2563
10/3/2563
: ฿23,888
7/3/2563
11/3/2563
: ฿23,888
8/3/2563
12/3/2563
: ฿23,888
9/3/2563
13/3/2563
: ฿23,888
10/3/2563
14/3/2563
: ฿23,888
11/3/2563
15/3/2563
: ฿23,888
12/3/2563
16/3/2563
: ฿23,888
13/3/2563
17/3/2563
: ฿23,888
14/3/2563
18/3/2563
: ฿19,888
15/3/2563
19/3/2563
: ฿20,888

Z2575
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2575
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ทาคายาม่า - โตเกียว - สกี Fuji Ten
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า - ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท - Fuji Ten Ski Resort - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาโกย่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - อดีตจวนผู้ว่า - ซันมาชิ ซูจิ - ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า
 ทาคายาม่า - ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 อิซาว่า - Fuji Ten Ski Resort (มี Slade ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) - โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
26/2/2563
2/3/2563
: ฿39,900
4/3/2563
9/3/2563
: ฿39,900

Z2586
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2586
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟุกุชิม่า - ฟูจิเท็นสกี
ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุงะ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - เมืองยามานาชิ - ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - เมืองสึคุบะ
 เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน
 เมืองฟุคุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุงะ - เมืองนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
2/3/2563
6/3/2563
: ฿18,888
3/3/2563
7/3/2563
: ฿22,888
4/3/2563
8/3/2563
: ฿22,888
5/3/2563
9/3/2563
: ฿22,888
6/3/2563
10/3/2563
: ฿22,888
7/3/2563
11/3/2563
: ฿22,888
8/3/2563
12/3/2563
: ฿22,888
9/3/2563
13/3/2563
: ฿22,888
10/3/2563
14/3/2563
: ฿22,888
11/3/2563
15/3/2563
: ฿22,888
12/3/2563
16/3/2563
: ฿22,888
13/3/2563
17/3/2563
: ฿22,888
14/3/2563
18/3/2563
: ฿22,888
15/3/2563
19/3/2563
: ฿22,888

Z2587
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2587
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟุกุชิม่า - ออนเซ็นเท้า - พระใหญ่ไดบุสสึ
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - วัดอาซากุสะ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ช้อปปิ้งชินจูกุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
 เมืองฟุคุชิมะ - เมืองอิบารากิ - สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - เมืองยามานาชิ - แช่ออนเซ็น
 ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
21/2/2563
25/2/2563
: ฿23,888
22/2/2563
26/2/2563
: ฿23,888
23/2/2563
27/2/2563
: ฿23,888
24/2/2563
28/2/2563
: ฿23,888
25/2/2563
29/2/2563
: ฿20,888
26/2/2563
1/3/2563
: ฿22,888
27/2/2563
2/3/2563
: ฿22,888
28/2/2563
3/3/2563
: ฿23,888
29/2/2563
4/3/2563
: ฿23,888
1/3/2563
5/3/2563
: ฿23,888
2/3/2563
6/3/2563
: ฿23,888
3/3/2563
7/3/2563
: ฿23,888
4/3/2563
8/3/2563
: ฿23,888
5/3/2563
9/3/2563
: ฿23,888
6/3/2563
10/3/2563
: ฿23,888
7/3/2563
11/3/2563
: ฿23,888
8/3/2563
12/3/2563
: ฿23,888
9/3/2563
13/3/2563
: ฿23,888

Z2604
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2604
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - เซนได - อาโมริ - ฮาโกดาเตะ - ซัปโปโร - ล่องเรือเฟอรรี่ ชมอ่าวมัตซึชิม่า -
ล่องเรือเฟอรรี่ชมอ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ - ตลาดปลาฟูรุคาวะ - พระใหญ่แห่งอาโอโมริ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ ** พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู / Free!! Wi-Fi บนบัสตลอดรายการ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเซ็นได - เมืองเซ็นได - ซากปราสาทเซนได - ท่าเรือชิโกม่า - ล่องเรือเฟอรรี่ชมอ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
 เมืองคะคุโนะดาเตะ - บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ - ตลาดปลาฟูรุคาวะ - วัดเซอิเรียวจิ - พระใหญ่แห่งอาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่
 นั่งรถไฟชินคันเซ็น (สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ โฮคุตะ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
 สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
27/2/2563
3/3/2563
: ฿39,888

Z2650
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2650
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica : เส้นทาง จีหลง (ไต้หวัน) - นาฮา - มิยาโกจิมะ - จีหลง (ไต้หวัน) วันที่ 16-19 เม.ย. 63 และ เส้นทาง จีหลง (ไต้หวัน) - นาฮา - เกาะอิชิกากิ - จีหลง (ไต้หวัน) วันที่ 19-22 เม.ย. 63 ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์บนฝั่ง - ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 14.5 USD ต่อวัน ต่อท่าน (ผู้เดินทางโปรดชำระเองบนเรือ) - ไม่รวมภาษีท่าเรือ และประกันการเดินทางบนเรือ 4,200 บาท ต่อท่าน --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินเถาหยวน - ท่าเรือ จีหลง - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - 15.00 PM Departure
 Arrival 14.00 AM เรือเทียบท่า นาฮา ญี่ปุ่น - 22.00 PM Departure
 Arrival 10.00 AM เรือเทียบท่า มิยาโกจิมะ (18เม.ย.62) - Departure 18.00 PM หรือ Arrival 14.00 AM เรือเทียบท่า เกาะอิชิกากิ (21เม.ย.62) - Departure 21.00 PM
 Arrival 07.00 AM เรือเทียบท่าจีหลง (19เม.ย.62) หรือ Arrival 08.00 AM เรือเทียบท่าจีหลง (22เม.ย.62) - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 16/4/2563 ถึง 19/4/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Ocean View Classic
Z2680
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2680
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - นิกโก้ - ยามานาชิ - กระท่อมหิมะ เทศกาลคามาคุระ
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุงะ - ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองสึคุบะ - ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออน มอลล์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ
 เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
 ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุงะ - เมืองนิกโก้ - ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองสึคุบะ
 เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
21/2/2563
25/2/2563
: ฿22,888
22/2/2563
26/2/2563
: ฿22,888
23/2/2563
27/2/2563
: ฿22,888
24/2/2563
28/2/2563
: ฿22,888
25/2/2563
29/2/2563
: ฿22,888
26/2/2563
1/3/2563
: ฿22,888
27/2/2563
2/3/2563
: ฿22,888
28/2/2563
3/3/2563
: ฿22,888
29/2/2563
4/3/2563
: ฿22,888
1/3/2563
5/3/2563
: ฿19,888

Z2681
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2681
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟุคุชิมะ - อิบารากิ - ยามานาชิ
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
 เมืองอิบารากิ - สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - เมืองยามานาชิ
 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
10/3/2563
14/3/2563
: ฿19,888
11/3/2563
15/3/2563
: ฿22,888
12/3/2563
16/3/2563
: ฿23,888
13/3/2563
17/3/2563
: ฿23,888
14/3/2563
18/3/2563
: ฿23,888
15/3/2563
19/3/2563
: ฿23,888
16/3/2563
20/3/2563
: ฿23,888
17/3/2563
21/3/2563
: ฿23,888
18/3/2563
22/3/2563
: ฿23,888
19/3/2563
23/3/2563
: ฿23,888
20/3/2563
24/3/2563
: ฿23,888
21/3/2563
25/3/2563
: ฿24,888
22/3/2563
26/3/2563
: ฿24,888
23/3/2563
27/3/2563
: ฿24,888
24/3/2563
28/3/2563
: ฿24,888
26/3/2563
30/3/2563
: ฿24,888
27/3/2563
31/3/2563
: ฿24,888
28/3/2563
1/4/2563
: ฿24,888
29/3/2563
2/4/2563
: ฿24,888
30/3/2563
3/4/2563
: ฿24,888
31/3/2563
4/4/2563
: ฿24,888
1/4/2563
5/4/2563
: ฿25,888
2/4/2563
6/4/2563
: ฿25,888
3/4/2563
7/4/2563
: ฿25,888
4/4/2563
8/4/2563
: ฿25,888
5/4/2563
9/4/2563
: ฿25,888
6/4/2563
10/4/2563
: ฿25,888
7/4/2563
11/4/2563
: ฿25,888
8/4/2563
12/4/2563
: ฿25,888
9/4/2563
13/4/2563
: ฿30,888
10/4/2563
14/4/2563
: ฿39,888
11/4/2563
15/4/2563
: ฿39,888
BUS3
11/4/2563
15/4/2563
: ฿39,888
BUS2
11/4/2563
15/4/2563
: ฿39,888
BUS1
12/4/2563
16/4/2563
: ฿39,888
BUS2
12/4/2563
16/4/2563
: ฿39,888
BUS1
13/4/2563
17/4/2563
: ฿35,888
14/4/2563
18/4/2563
: ฿35,888
15/4/2563
19/4/2563
: ฿35,888
Z2689
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2689
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฤดูหนาว ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ
ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - มิตซุยเอ้าท์เลท - เนินพระพุทธเจ้า - เมืองฟุราโน่ - เล่นหิมะบนลานสกี นิวฟุราโน่ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู - Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
 เนินพระพุทธเจ้า - เมืองฟุราโน่ - เล่นหิมะบนลานสกี นิวฟุราโน่ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ
 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
21/2/2563
26/2/2563
: ฿30,888
22/2/2563
27/2/2563
: ฿30,888
23/2/2563
28/2/2563
: ฿30,888
15/3/2563
20/3/2563
: ฿30,888
16/3/2563
21/3/2563
: ฿30,888
17/3/2563
22/3/2563
: ฿30,888
18/3/2563
23/3/2563
: ฿30,888
19/3/2563
24/3/2563
: ฿30,888
20/3/2563
25/3/2563
: ฿30,888
21/3/2563
26/3/2563
: ฿30,888
22/3/2563
27/3/2563
: ฿30,888
23/3/2563
28/3/2563
: ฿30,888
25/3/2563
30/3/2563
: ฿30,888
26/3/2563
31/3/2563
: ฿30,888
28/3/2563
2/4/2563
: ฿28,888
Z2714
เจแปนแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2714
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน JL-เจแปนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - Snow Monkey - เทศกาลดูไฟ Nabana No Sato
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้าน Little Kyoto - Kosha Yomase Ski Resort - ปราสาทมัตซึโมโต้ - ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ Nabana No Sato ** พิเศษ‼ บุฟเฟ่ต์ยากินิคุ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชุบุ (นาโกย่า) - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) - หมู่บ้าน Little Kyoto - มัตซึโมโต
 Kosha Yomase Ski Resort (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่นอื่นๆ และค่าเช่าชุด) - ลิงแช่ออนเซน - ปราสาทมัตซึโมโต้
 ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท - ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ Nabana No Sato
 สนามบินชุบุ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
25/2/2563
29/2/2563
: ฿33,900
11/3/2563
15/3/2563
: ฿33,900

Z2745
เจแปนแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2745
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน JL-เจแปนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - คามาคุระ - โตเกียว - พระใหญ่ไดบุทสึ - เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ - ลานสกี
พระพุทธรูปไดบุทสึ - ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ - เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ - ลานสกี ฟูจิเท็น - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ชมแสงสีของงานประดับไฟ - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮาเนดะ - เข้าที่พัก
 เมืองคามาคุระ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ - เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ
 ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ชมแสงสีของงานประดับไฟ
 ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
4/3/2563
8/3/2563
: ฿31,999
12/3/2563
16/3/2563
: ฿32,999

Z2746
เจแปนแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2746
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน JL-เจแปนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - ทาคายาม่า - โอซาก้า
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคินคะคุจิ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้
 ลานกิจกรรมหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น) - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าคิตาโน่ - ริงกุ เอาท์เล็ต
 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
 ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ตลาดคุโรมง - ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
21/2/2563
26/2/2563
: ฿31,999
6/3/2563
11/3/2563
: ฿31,999
13/3/2563
18/3/2563
: ฿31,999
19/3/2563
24/3/2563
: ฿31,999

Z2778
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2778
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,899
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ลานสกีฟูจิเทน
นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน สู่สถานีโยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเมง - ไชน่าทาวน์ - ศาลเจ้าพ่อกวนอู - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ ** เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซนสู่สถานีโยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเมง - ไชน่าทาวน์ - ศาลเจ้าพ่อกวนอู - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
 ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ
 อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
21/2/2563
25/2/2563
: ฿22,899
22/2/2563
26/2/2563
: ฿22,899
23/2/2563
27/2/2563
: ฿21,899
24/2/2563
28/2/2563
: ฿21,899
25/2/2563
29/2/2563
: ฿21,899
26/2/2563
1/3/2563
: ฿22,899
27/2/2563
2/3/2563
: ฿22,899
28/2/2563
3/3/2563
: ฿22,899
29/2/2563
4/3/2563
: ฿22,899
1/3/2563
5/3/2563
: ฿21,899
2/3/2563
6/3/2563
: ฿21,899
3/3/2563
7/3/2563
: ฿21,899
4/3/2563
8/3/2563
: ฿22,899
5/3/2563
9/3/2563
: ฿22,899
6/3/2563
10/3/2563
: ฿22,899
7/3/2563
11/3/2563
: ฿22,899
8/3/2563
12/3/2563
: ฿21,899
9/3/2563
13/3/2563
: ฿21,899
10/3/2563
14/3/2563
: ฿21,899
11/3/2563
15/3/2563
: ฿22,899
12/3/2563
16/3/2563
: ฿22,899
13/3/2563
17/3/2563
: ฿22,899
14/3/2563
18/3/2563
: ฿22,899
15/3/2563
19/3/2563
: ฿21,899
16/3/2563
20/3/2563
: ฿21,899
17/3/2563
21/3/2563
: ฿21,899
18/3/2563
22/3/2563
: ฿22,899
19/3/2563
23/3/2563
: ฿22,899
20/3/2563
24/3/2563
: ฿22,899

Z2806
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2806
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ - โอตารุ - ซัปโปโร : สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ - ลานกิจกรรมหิมะ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อุทยานโมอาย - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโป ** อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เนินฮาจิมันซากะ
 ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ช้อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ
 ลานกิจกรรมหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น) - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ถนนซาไกมาชิ - Duty Free - ห้างจัสโก้อิออน
 อุทยานโมอาย - ตลาดซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ผ่านชม สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
21/2/2563
26/2/2563
: ฿32,999
22/2/2563
27/2/2563
: ฿32,999
23/2/2563
28/2/2563
: ฿32,999
24/2/2563
29/2/2563
: ฿32,999
25/2/2563
1/3/2563
: ฿32,999
26/2/2563
2/3/2563
: ฿32,999
27/2/2563
3/3/2563
: ฿32,999
28/2/2563
4/3/2563
: ฿32,999
29/2/2563
5/3/2563
: ฿32,999
1/3/2563
6/3/2563
: ฿32,999
2/3/2563
7/3/2563
: ฿32,999
3/3/2563
8/3/2563
: ฿32,999
4/3/2563
9/3/2563
: ฿32,999
5/3/2563
10/3/2563
: ฿32,999
6/3/2563
11/3/2563
: ฿32,999
7/3/2563
12/3/2563
: ฿32,999
8/3/2563
13/3/2563
: ฿32,999
9/3/2563
14/3/2563
: ฿32,999
10/3/2563
15/3/2563
: ฿32,999
11/3/2563
16/3/2563
: ฿32,999
12/3/2563
17/3/2563
: ฿32,999
13/3/2563
18/3/2563
: ฿32,999
14/3/2563
19/3/2563
: ฿32,999
15/3/2563
20/3/2563
: ฿32,999
16/3/2563
21/3/2563
: ฿32,999
17/3/2563
22/3/2563
: ฿32,999
18/3/2563
23/3/2563
: ฿32,999
19/3/2563
24/3/2563
: ฿32,999
20/3/2563
25/3/2563
: ฿32,999
21/3/2563
26/3/2563
: ฿32,999
22/3/2563
27/3/2563
: ฿32,999
23/3/2563
28/3/2563
: ฿32,999
25/3/2563
30/3/2563
: ฿32,999
26/3/2563
31/3/2563
: ฿32,999
28/3/2563
2/4/2563
: ฿32,999

Z2836
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2836
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - อาซาฮิยาม่า - โอตาระ - ซัปโปโร - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า - ลานกิจกรรมหิมะ - ทานุกิโคจิ - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินซัปโปโร - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า - อิออน มอลล์
 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ
 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
29/2/2563
4/3/2563
: ฿29,999
จอง และชำระยอดเต็มตั้งแต่ 8 ก.พ. 63 ลดเหลือ 27,999 บาท
3/3/2563
7/3/2563
: ฿29,999
17/3/2563
21/3/2563
: ฿29,999
26/3/2563
30/3/2563
: ฿29,999
Z2837
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2837
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - โซอุนเคียว - อาซาฮิกาว่า - ซัปโปโร : Lake Shikaribetsu Igloo Village - ถนนสายต้นสน - ต้นไม้เดียวดายแห่งเมืองโอบิฮิโระ - เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ และน้ำตกริวเซ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - ช้อปปิ้งห้างอิออน มอลล์ - ลานกิจกรรมหิมะ (ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์ ครูฝึกสกี) - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - มิตซุยเอ้าเล็ท ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเสะ - เมืองชิคาโออิ - Lake Shikaribetsu Igloo Village - ถนนสายต้นสน - ต้นไม้เดียวดายแห่งเมืองโอบิฮิโระ - เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว
 น้ำตกกิงกะ และน้ำตกริวเซ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - ช้อปปิ้งห้างอิออน มอลล์
 ลานกิจกรรมหิมะ (ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์ ครูฝึกสกี) - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - มิตซุยเอ้าเล็ท
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
22/2/2563
27/2/2563
: ฿33,999
23/2/2563
28/2/2563
: ฿33,999
29/2/2563
5/3/2563
: ฿33,999
2/3/2563
7/3/2563
: ฿33,999

Z2882
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2882
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿40,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ - โอตารุ - ซัปโปโร : หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ - โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ลานกิจกรรมหิมะ - ถนนซาไกมาชิ - อุทยานโมอาย - ตลาดซัปโปโรโจไง - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ ** พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายร่างกาย + เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ - โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
 ลานกิจกรรมหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น) - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - Duty Free - ทานุกิโคจิ
 อุทยานโมอาย - ตลาดซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
28/2/2563
4/3/2563
: ฿40,999

Z2901
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2901
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด สกี
โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - นิเซโกะ - หมู่บ้านมัคคะริ - ทานอาหารเย็น ในกระท่อมหิมะ - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ช้อปปิ้งจุใจ 1 วัน (ไม่มีรถบริการ) ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นท้องถิ่น 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเช่ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - นิเซโกะ - หมู่บ้านมัคคะริ - รับประทานอาหารเย็น ณ กระท่อมหิมะ
 ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินชิโตเช่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
25/2/2563
29/2/2563
: ฿28,888
27/2/2563
2/3/2563
: ฿28,888
28/2/2563
3/3/2563
: ฿28,888
29/2/2563
4/3/2563
: ฿28,888
1/3/2563
5/3/2563
: ฿25,888
BUS1
1/3/2563
5/3/2563
: ฿25,888
BUS2
2/3/2563
6/3/2563
: ฿28,888
BUS1
2/3/2563
6/3/2563
: ฿28,888
BUS2
3/3/2563
7/3/2563
: ฿28,888
BUS1
3/3/2563
7/3/2563
: ฿28,888
BUS2
4/3/2563
8/3/2563
: ฿28,888
BUS1
4/3/2563
8/3/2563
: ฿28,888
BUS2
5/3/2563
9/3/2563
: ฿28,888
BUS1
5/3/2563
9/3/2563
: ฿28,888
BUS2
6/3/2563
10/3/2563
: ฿28,888
BUS1
6/3/2563
10/3/2563
: ฿28,888
BUS2
7/3/2563
11/3/2563
: ฿28,888
BUS1
7/3/2563
11/3/2563
: ฿28,888
BUS2
8/3/2563
12/3/2563
: ฿28,888
BUS1
8/3/2563
12/3/2563
: ฿28,888
BUS2
9/3/2563
13/3/2563
: ฿28,888
BUS1
9/3/2563
13/3/2563
: ฿28,888
BUS2
12/3/2563
16/3/2563
: ฿28,888
14/3/2563
18/3/2563
: ฿28,888
BUS1
14/3/2563
18/3/2563
: ฿28,888
BUS2
15/3/2563
19/3/2563
: ฿28,888
BUS1
15/3/2563
19/3/2563
: ฿28,888
BUS2
16/3/2563
20/3/2563
: ฿28,888
BUS1
16/3/2563
20/3/2563
: ฿28,888
BUS2
17/3/2563
21/3/2563
: ฿28,888
BUS1
17/3/2563
21/3/2563
: ฿28,888
BUS2
18/3/2563
22/3/2563
: ฿28,888
BUS1
18/3/2563
22/3/2563
: ฿28,888
BUS2
19/3/2563
23/3/2563
: ฿28,888
BUS1
19/3/2563
23/3/2563
: ฿28,888
BUS2
20/3/2563
24/3/2563
: ฿28,888
BUS1
20/3/2563
24/3/2563
: ฿28,888
BUS2
21/3/2563
25/3/2563
: ฿28,888
BUS1
21/3/2563
25/3/2563
: ฿28,888
BUS2
22/3/2563
26/3/2563
: ฿28,888
BUS1
22/3/2563
26/3/2563
: ฿28,888
BUS2
23/3/2563
27/3/2563
: ฿28,888
BUS1
23/3/2563
27/3/2563
: ฿28,888
BUS2
24/3/2563
28/3/2563
: ฿28,888
BUS1
24/3/2563
28/3/2563
: ฿28,888
BUS2
25/3/2563
29/3/2563
: ฿28,888
BUS1
25/3/2563
29/3/2563
: ฿28,888
BUS2
26/3/2563
30/3/2563
: ฿28,888
BUS1
26/3/2563
30/3/2563
: ฿28,888
BUS2
29/3/2563
2/4/2563
: ฿28,888
BUS1
29/3/2563
2/4/2563
: ฿28,888
BUS2
Z2914
นกสกู๊ต

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2914
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - จิโกคุดานิ - คิโรโระสกีรีสอร์ท - คลองโอตารุ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - นัดเจอเคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot
 ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด - สนามบินนิวชิโตะเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ - คิโรโระสกีรีสอร์ท
 คิโรโระ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เครื่องแก้วโอตารุ - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Duty Free - มิตซุยเอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) - อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์
 ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา - สวนโอโดริสนามบินชิโตะเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
26/2/2563
1/3/2563
: ฿25,888
13/3/2563
17/3/2563
: ฿26,888

Z2915
นกสกู๊ต

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2915
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ - ซัปโปโร - โอตารุ - โทยะ - Red Brick Warehouse - เนินชมวิวฮาจิมันซากะ - โงเรียวกาคุปาร์ค - คลองโอตารุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น / อิสระฟรีเดย์1วัน เที่ยวง่ายสะดวกสบาย

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวโซโล - แช่ออนเซ็น
 โอชามัมเบะ - เมืองฮาโกดาเตะ - Red Brick Warehouse - ย่านโมโตะมาจิ - เนินชมวิวฮาจิมันซากะ - เนินชมวิวฮาจิมันซากะ - จุดชมวิวจากยอดเขา Mt.Hakodate - แช่ออนเ