เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-TG-DME01
THAA75-TG-RUS28-25DEC
THAAI7-TG-DME17
Z2826
Z0902
Z2853

แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์รัสเซีย / เที่ยวรัสเซีย

Z0230
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0230
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿84,000
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ไบคาล แห่งไซบีเรีย (อุณหภูมิติดลบ -30 ถึง -40 องศา) : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village - นั่งกระเช้า Chair Lift สู่จุดชมวิว - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก Hovercraft ชมทะเลสาบไบคาล - ชมเมืองอิรคุตสก์ - หมู่บ้าน Ust Orda Buryat - เกาะโอลค์ฮอน - โขดหินชามาน - แหลมโคบอย - เที่ยวชมเมืองอิรคุตสก์ ** อัตรานี้รวม ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิรคุตสก์ รัสเซีย - เข้าที่พัก
 อิรคุตสก์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village - นั่งกระเช้า Chair Lift สู่จุดชมวิว - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ลิสทวานกา
 ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก Hovercraft ชมทะเลสาบไบคาล - เมืองอิรคุตสก์ - เที่ยวชมเมือง
 อิรคุตสก์ - หมู่บ้าน Ust Orda Buryat - เกาะโอลค์ฮอน - โขดหินชามาน
 เกาะโอลค์ฮอน - แหลมโคบอย
 เกาะโอลค์ฮอน - เที่ยวชมเมืองอิรคุตสก์
 สนามบินอิรคุตสก์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
7/2/2563
13/2/2563
: ฿89,000
21/2/2563
27/2/2563
: ฿84,000
6/3/2563
12/3/2563
: ฿84,000
21/3/2563
24/3/2563
: ฿84,000
Z0234
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0234
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿125,000
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แสงเหนือ Aurora Hunting Murmansk : จัตุรัสแดง - เซ็นต์บาซิล - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ - หมู่บ้านเทริเบร์กา - เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง - เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - เข้าชม วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน) - เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมแสงเหนือ 2 คืน ** พัก Eco Home Hotel 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Domodedovo Airport, กรุงมอสโคว์, รัสเซีย - เข้าที่พัก
 ซาร์กอร์ส - เที่ยวกรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - เซ็นต์บาซิล - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน
 มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สนามบินเชเรเมเตียโว - บินภายในสู่เมืองมูรมันสก์ - ที่พัก
 เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ - หมู่บ้านเทริเบร์กา - เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง - พัก Eco Home Hotel - ชมแสงเหนือ
 เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - พัก Eco Home Hotel - ชมแสงเหนือ
 สนามบินเมืองมูรมันสก์ - บินภายในสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าชม วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ)
 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน)
 เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สนามบินพัลโกโว - บินภายในสู่ มอสโคว์ - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
5/2/2563
13/2/2563
: ฿125,000
18/3/2563
26/3/2563
: ฿125,000

Z0237
มาฮานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0237
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,999
 ลดเหลือ
 ฿31,499
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 19 ม.ค.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส : สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - Vdnk Expo Park - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอ - พระราชวังเครมลิน - หอนาฬิกาซาวิเออร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เตหะราน - สนามบินวนูโคโว - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - ผ่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - Vdnk Expo Park - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม
 สนามบินวนูโคโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
29/4/2563
4/5/2563
: ฿33,999
Z0241
มาฮานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0241
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เตหะราน - สนามบินวนูโคโว - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
 เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
 สนามบินปูลโกโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
11/4/2563
18/4/2563
: ฿47,999
25/4/2563
2/5/2563
: ฿41,999
2/5/2563
9/5/2563
: ฿41,999
16/5/2563
23/5/2563
: ฿41,999
30/5/2563
6/6/2563
: ฿39,999
Z0242
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0242
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿72,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ทะเลสาบไบคาลแดนเทพนิยาย แห่งโลกคริสตัลในฤดูหนาว : อิร์คุตสค์ (โบสถ์คาซาน - โบสถ์ออโทดอก - อนุสรณ์สงคราม) - ลิสต์เวียนกา (พิพิธภัณฑ์ไบคาล) - ลิสต์เวียงกา (พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy) - เกาะออลฮอน - นั่งรถตู้ 4 WD เที่ยวเกาะออลฮอน (ตอนเหนือ) - ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่บริเวณ Shaman Stone - นั่งรถตู้ 4 WD เที่ยว เกาะออลฮอน (ตอนใต้) - เกาะออลฮอน - ช้อปปิ้งถนน 130 ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถบนเกาะออนฮอล 20 USD ต่อคัน ต่อวัน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเอียร์คุตสค์ - เข้าที่พัก
 อิร์คุตสค์ (โบสถ์คาซาน - โบสถ์ออโทดอก - อนุสรณ์สงคราม) - ลิสต์เวียนกา (พิพิธภัณฑ์ไบคาล)
 ลิสต์เวียงกา (พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy) - เกาะออลฮอน
 นั่งรถตู้ 4 WD เที่ยวเกาะออลฮอน (ตอนเหนือ) - ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่บริเวณ Shaman Stone
 นั่งรถตู้ 4 WD เที่ยว เกาะออลฮอน (ตอนใต้)
 เกาะออลฮอน - อีร์คุตสค์ - ช้อปปิ้งถนน 130
 สนามบินเมืองเอียร์คุตสค์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
28/2/2563
5/3/2563
: ฿72,900
Z0243
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0243
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿84,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - Miracles of Lake Baikal : พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ - จุดชมวิวหินเชียรสกี้ - กิจกรรมเล่นสกี (รวมอุปกรณ์) - สุนัขลากเลื่อน - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - นั่งรถ Hovercraft Khivus ถ่ายรูปวิวผิวน้ำแข็งโดยรอบ - เกาะโอล์คอน - แหลมโคบอย - แหลมบรูคาน - โขดหินชามาน - ถ่ายรูป Kharantsy Island - ถนนคนเดิน 130 สแควร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ รัสเซีย - เมืองอีร์คุตสค์ - เข้าที่พัก
 อีร์คุตสค์ - พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ - จุดชมวิวหินเชียรสกี้ - กิจกรรมเล่นสกี (รวมอุปกรณ์)
 สุนัขลากเลื่อน - พิพิธภัณฑ์ไบคาล
 นั่งรถ Hovercraft Khivus ถ่ายรูปวิวผิวน้ำแข็งโดยรอบ - เกาะโอล์คอน
 แหลมโคบอย - แหลมบรูคาน - โขดหินชามาน - ถ่ายรูป Kharantsy Island
 สัมผัสกับวิถีชนพื้นเมืองประเทศรัสเซีย - เมืองอีร์คุตสค์ - โบสถ์คาซาน - ถนนคนเดิน 130 สแควร์
 ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ รัสเซีย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
23/2/2563
29/2/2563
: ฿84,900
Z0246
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0246
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนที่สนามบินดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว่ - รัสเซีย - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - ชมโชว์ละครสัตว์ Circus
 พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower - พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว - ตลาดอิสไมโลโว่
 สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
 วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 พระราชวังแคทเธอรีน - ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ - สนามบินพัลโคโว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 แวะเปลี่ยนที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
23/1/2563
30/1/2563
: ฿55,900
Z0250
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0250
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿72,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - มูร์มันสก์ ล่าแสงเหนือ : พระราชวังเครมลิน - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - ตลาดอิสไมลอฟ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงมอสโก - เข้าที่พัก
 พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสมหาวิหาร - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สุสานเลนิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - บินภายในสู่มูร์มันสก์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองโลโวซีโร่ - หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 อนุสรณ์สถานอัลโยชา - เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ตามล่าหาแสงเหนือ
 บินภายในสู่มอสโก - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
 ตลาดอิสไมลอฟ - โคโลเมนสโกเย่ - สนามบินมอสโก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
30/1/2563
5/2/2563
: ฿72,900
13/2/2563
19/2/2563
: ฿72,900
Z0251
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0251
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿72,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - มูร์มันสก์ - ล่าแสงเหนือ : พระราชวังเครมลิน - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - - วิหารเซนต์บาซิล - หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - โคโลเมนสโกเย่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงมอสโก - เข้าที่พัก
 พระราชวังเครมลิน - ระฆังพระเจ้าซาร์ - จัตุรัสมหาวิหาร - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สุสานเลนิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - บินภายในสู่เมืองมูร์มันสก์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองโลโวซีโร่ - หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 อนุสรณ์สถานอัลโยชา - เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ตามล่าหาแสงเหนือ
 บินภายในสู่เมืองมอสโก - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
 ตลาดอิสไมลอฟ - โคโลเมนสโกเย่ - สนามบินมอสโก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
13/2/2563
19/2/2563
: ฿72,900
Z0255
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0255
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ไบคาล แห่งไซบีเรีย : อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ - สนุกสนานกับการนั่งสุนัขลากเลื่อน - นั่งเรือโฮเวอร์คราฟท์ท่องไปบนพื้นผิวน้ำแข็งของไบคาล - สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งเรือตัดน้ำแข็ง - เกาะโอลคอน - แหลมโคบอย - โขดหินเทวา - ย่านช้อปปิ้ง 130 Quarter

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเอียร์คุตสก์ - เข้าที่พัก
 เมืองเอียร์คุตสก์ - อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ - เมืองลิสต์วียันก้า - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ - สนุกสนานกับการนั่งสุนัขลากเลื่อน
 นั่งเรือโฮเวอร์คราฟท์ท่องไปบนพื้นผิวน้ำแข็งของไบคาล - สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งเรือตัดน้ำแข็ง
 เกาะโอลคอน - โขดหินชาร์มาน - แหลมโคบอย - โขดหินเทวา
 เมืองเอียร์คุตสก์ - ย่านช้อปปิ้ง 130 Quarter - ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์
 สนามบินเมืองเอียร์คุตสก์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
15/2/2563
20/2/2563
: ฿69,900
17/2/2563
22/2/2563
: ฿69,900
21/2/2563
26/2/2563
: ฿69,900
23/2/2563
28/2/2563
: ฿69,900
27/2/2563
3/3/2563
: ฿69,900
29/2/2563
5/3/2563
: ฿69,900
6/3/2563
10/3/2563
: ฿69,900
13/3/2563
18/3/2563
: ฿69,900
Z0864
T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0864
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿63,999
 ลดเหลือ
 ฿63,499
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 19 ม.ค.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ตามล่าหาแสงเหนือ - เรือตัดน้ำแข็ง - บินภายในสู่กรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยบนเครื่องที่สนามบินอาชกาบัต - สนามบิน St Petersburg - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เรือรบหลวงออโรร่า - Bronze Horseman
 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ตามล่าหาแสงเหนือ
 อิสระเมืองหิมะ - หมู่บ้าน ซามิ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เรือตัดน้ำแข็ง - บินภายในสู่กรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - Izmailovsky Market
 สนามบินมอสโคว์ - แวะเปลี่ยบนเครื่องที่สนามบินอาชกาบัต
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0883
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0883
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿67,800
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ไซบีเรีย - โฟรเซนไบคาล : โบสถ์ เซ็นต์นิโคลัส - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - เกาะโอลค์ฮอน - โขดหินศักดิสิทธิ์ชามาน - แหลมบูร์คาน - โขดหินสามพี่น้อง - เกาะโอกอย - โบสถ์ Orthodox - อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - ชมรูปปั้นจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - ย่าน 130 ควอร์เตอร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอีร์คุตสค์ - เข้าที่พัก
 เมืองลิสเวียนก้า - โบสถ์ เซ็นต์นิโคลัส - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้
 เกาะโอลค์ฮอน - โขดหินศักดิสิทธิ์ชามาน
 โขดหินจระเข้ - โขดหินสิงโต - แหลมบูร์คาน - โขดหินสามพี่น้อง - เกาะโอกอย
 เกาะโอล์คฮอน - เมืองอีร์คุตสค์ - เมืองอีร์คุตสค์ - โบสถ์ Orthodox - โบสถ์โปแลนด์ - โบสถ์คาทอลิก - ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์ - อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - ชมรูปปั้นจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - โบสถ์คาซาน - ย่าน 130 ควอร์เตอร์
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
21/2/2563
26/2/2563
: ฿67,800
6/3/2563
11/3/2563
: ฿67,800
8/3/2563
13/3/2563
: ฿67,800
11/3/2563
16/3/2563
: ฿67,800
Z0885
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0885
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,888
 ลดเหลือ
 ฿43,388
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 19 ม.ค.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Almaty - สนามบินมอสโคว์
 ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ห้างสรรพสินค้า Gum - ชมเซอร์คัส
 นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
 สนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Almaty
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0889
โอมานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0889
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,555
 ลดเหลือ
 ฿55,055
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 19 ม.ค.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ : นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ตามล่าหาแสงเหนือ - ขับรถ Snow Mobile - หมู่บ้านซามิ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - มหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โอมาน - สนามบินวนูโคโว - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองมูมั้นสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองหิมะ - ขับรถ Snow Mobile - หมู่บ้านซามิ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 ชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - บินภายในสู่มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า Gum
 วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Izmailovsky Souvenir Market - กรุงมอสโคว์ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0900
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0900
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ - พระราชวังแคทเธอรีน หรือ ชมพระราชวังพาฟลอฟส์ แทน - ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารเซนต์ไอแซค - ช้อปปิ้ง Pulkovo Outlet Village ** พิเศษ ร่วมกาล่าดินเนอร์ ในพระราชวังนิโคลัส และชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อท่าน ต่อวัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท ----

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว, มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส
 สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จัตุรัสแดง - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 นั่งรถไฟด่วน Sapsan สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - พิเศษ ร่วมกาล่าดินเนอร์ ในพระราชวังนิโคลัส และชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย
 หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ - พระราชวังแคทเธอรีน หรือ ชมพระราชวังพาฟลอฟส์ แทน - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Pulkovo Outlet Village - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
24/1/2563
31/1/2563
: ฿52,900
28/2/2563
6/3/2563
: ฿52,900
6/3/2563
13/3/2563
: ฿52,900
13/3/2563
20/3/2563
: ฿52,900
20/3/2563
27/3/2563
: ฿52,900
Z0902
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0902
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - การแสดงของสัตว์แสนรู้ รัสเซี่ยนเซอร์คัส - สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมการแสดงบัลเล่ต์ แทน - นั่งรถไฟด่วน Sapsan สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปหน้าโบสถ์หยดเลือด - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - ร่วมกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองภายในพระราชวังนิโคลัส - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Pulkovo Outlet Village ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อท่าน ต่อวัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว, มอสโคว์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - การแสดงของสัตว์แสนรู้ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมการแสดงบัลเล่ต์ แทน
 นั่งรถไฟด่วน Sapsan สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปหน้าโบสถ์หยดเลือด - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 พระราชวังฤดูหนาว - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - ร่วมกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองภายในพระราชวังนิโคลัส
 ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Pulkovo Outlet Village - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
31/3/2563
7/4/2563
: ฿52,900
1/4/2563
8/4/2563
: ฿52,900
8/4/2563
15/4/2563
: ฿59,900
11/4/2563
18/4/2563
: ฿59,900
14/4/2563
21/4/2563
: ฿59,900
29/4/2563
6/5/2563
: ฿52,900
30/4/2563
7/5/2563
: ฿52,900
5/5/2563
12/5/2563
: ฿52,900
20/5/2563
27/5/2563
: ฿52,900
29/5/2563
5/6/2563
: ฿52,900
2/6/2563
9/6/2563
: ฿52,900
23/6/2563
30/6/2563
: ฿52,900
1/7/2563
8/7/2563
: ฿54,900
21/7/2563
28/7/2563
: ฿54,900
Z0910
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0910
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,000
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เจาะลึกไบคาล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในโลก (ช่วงทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง) : หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ - พิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล - ขึ้นกระเช้าแบบนั่งห้อยขาสู่ เนินเขาเชียรส์กี้ - ตลาดท้องถิ่น และของที่ระลึก - ขับ Snow Mobile - สุนัขลากเลื่อน - เกาะโอลคอน - หมู่บ้านคูซีร์ - แหลมบูรคาน - แหลมโคบอย - ถ้ำน้ำแข็ง - นั่งเรือ Hoovrcraft สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก - เมืองอีร์คุตสก์ - ช้อปปิ้งย่าน130 ควอร์เตอร์ - ชมโชว์ท้องถิ่น - โบสถ์ Church of the Saviour ** อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สายการบิน S7 - ไม่รวมค่า ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน - ไม่รวมค่า ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเอียร์คุตสค์ (อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สายการบิน S7) - เข้าที่พัก
 อีร์คุตสก์ - หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ - พิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล - ขึ้นกระเช้าแบบนั่งห้อยขาสู่ เนินเขาเชียรส์กี้ - ตลาดท้องถิ่น และของที่ระลึก - ขับ Snow Mobile - สุนัขลากเลื่อน - เมืองอีรคุตสก์
 เกาะโอลคอน - หมู่บ้านคูซีร์
 เกาะโอลคอน - แหลมบูรคาน - แหลมโคบอย - ถ้ำน้ำแข็ง
 เกาะโอลคอน - นั่งเรือ Hoovrcraft สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก - เมืองอีร์คุตสก์ - อิสระช้อปปิ้งย่าน130 ควอร์เตอร์ - ชมโชว์ท้องถิ่น
 โบสถ์ Church of the Saviour - ชม The Babr Monument - อนุสาวรีย์ Monument to the Emperor Alexander III - เมืองวลาดิวอสต็อค
 สนามบินเมืองอีร์คุตสก์ (อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สายการบิน S7) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
5/2/2563
11/2/2563
: ฿49,000
18/2/2563
24/2/2563
: ฿49,000
28/2/2563
5/3/2563
: ฿49,000
Z2759
โอมานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z2759
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ - เมอร์มังส์ : พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - บินภายในสู่ เมอร์มังส์ - หมู่บ้านซามิ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - ขับรถสโนว์โมบิล - กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ - อนุสาวรีย์อโลชา - Husky farm - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - ล่าแสงเหนือ - บินภายในสู่ มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต - Izmailovo Market - เนินเขาสแปร์โรว์ - ช้อปปิ้งที่ Outlet Village Belaya Dacha ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ 50 USD ต่อท่าน - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ - ไม่รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต โอมาน - สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - เข้าที่พัก
 มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
 มอสโคว์ - บินภายในสู่ เมอร์มังส์ - หมู่บ้านซามิ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - ขับรถสโนว์โมบิล - กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
 อนุสาวรีย์อโลชา - Husky farm - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - ล่าแสงเหนือ
 สนามบินเมอร์มังส์ - บินภายในสู่ มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต
 Izmailovo Market - เนินเขาสแปร์โรว์ - ช้อปปิ้งที่ Outlet Village Belaya Dacha - สนามบิน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต โอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :

Z2826
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z2826
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,900
 ลดเหลือ
 ฿65,400
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 19 ม.ค.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น : มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังนิโคลัส - ดินเนอร์ที่พระราชวังนิโคลัสพร้อมชมการแสดง - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โรว์ฮิลส์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว่ - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เมือง ปีเตอร์ฮอฟ
 เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค - เมืองพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังนิโคลัส - ดินเนอร์ที่พระราชวังนิโคลัสพร้อมชมการแสดง
 พระราชวังฤดูหนาว - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงมอสโคว์
 พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ย่านถนนอารบัต - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซ็นต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - เนินเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ - ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - สนามบินโดโมเดโดโว่
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2852
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z2852
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ตามล่าแสงเหนือ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - ช้อปปิ้ง Outletpulkovo Village

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชเรเมเตียโว - เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 พระราชวังเครมลิน - ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ถนนคนเดินอารบัต - ชมโชว์ละครสัตว์
 บินภายในสู่สนามบินเมอร์มรังส์ - อนุสรณ์สถานอัลโยชา - หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า - ตามล่าหาแสงเหนือ
 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ตามล่าหาแสงเหนือ
 บินภายในสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน - ช้อปปิ้ง Outletpulkovo Village
 พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ - พระราชวังแคทเธอลีน
 ประตูชัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - สนามบินนานาชาติพัลโคโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
6/2/2563
13/2/2563
: ฿75,900
Z2853
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z2853
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ตามล่าแสงเหนือ - เมอร์มังค์ - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว่
 บินภายในสู่สนามบินเมอร์มรังส์ - เมืองเมอร์มรังส์ - หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า - ตามล่าหาแสงเหนือ
 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - เมืองเมอร์มรังส์ - บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - สถานนีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 ตลาดอิสไมโลโว่ - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ชมโชว์ละครสัตว์
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - ห้างสรรพสินค้าเวกัส - สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
22/1/2563
28/1/2563
: ฿65,900
5/2/2563
11/2/2563
: ฿68,900
12/2/2563
18/2/2563
: ฿68,900
22/2/2563
28/2/2563
: ฿68,900
26/2/2563
3/3/2563
: ฿68,900
4/3/2563
10/3/2563
: ฿68,900
18/3/2563
24/3/2563
: ฿68,900
25/3/2563
31/3/2563
: ฿68,900
Z2866
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z2866
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอส - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนท์บาซิล - ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์รัสเซีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์
 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ชมห้างสรรพสินค้ากุม - ถนนอารบัต
 เมืองซาร์กอส - ช้อปปิ้งที่ Izmailovo Market - ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์
 สถานีรถไฟใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - วิหารเซนท์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โรว์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
21/8/2562
25/8/2562
: ฿41,900

Z2913
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z2913
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿58,999
 ลดเหลือ
 ฿58,499
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 19 ม.ค.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - มหาวิหารเซนต์บาซิล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อัลมาตี้ - สนามบินโดโมเดโดโว - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - เมืองคิรอฟสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ (ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อาจปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)
 เมืองหิมะ - หมู่บ้านซามิ - หมู่บ้านซามิ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ (ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อาจปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)
 เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - บินภายในสู่กรุงมอสโคว์
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า(B/L/D)
 วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินโดโมเดโดโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อัลมาตี้
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3002
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์ - จัตุรัสแดง - หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า - ล่าแสงเหนือเมืองเมอร์มรังส์ - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - เรนเดียร์ลากเลื่อน - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - สถานนีรถไฟใต้ดิน - ชมโชว์ละครสัตว์ ** พิเศษ! รับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่ร้าน 7th Heaven Restaurant พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ สัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชเรเมเตียโว - กรุงมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - ชมโชว์ละครสัตว์
 บินภายในสู่สนามบินเมอร์มรังส์ - หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า - ล่าแสงเหนือเมืองเมอร์มรังส์
 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ล่าแสงเหนือ
 อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - สถานนีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - ชมโชว์ละครสัตว์
 ตลาดอิสไมโลโว่ - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สนามบินเชเรเมเตียโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
5/2/2563
11/2/2563
: ฿69,900
13/2/2563
19/2/2563
: ฿69,900
Z3005
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3005
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบอร์ก - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์ และปอลด์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชเรเมเตียโว - กรุงมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเคมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - ละครสัตว์
 พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
 นั่งรถไฟความเร็วสูสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารคาซาน - โบสถ์หยดเลือด
 พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ - มหาวิหารไอแซค - ล่องเรือแม่น้ำเนวา
 ช้อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo - บินภายในสู่สนามบินเชเรเมเตียโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
20/2/2563
26/2/2563
: ฿56,900

Z3007
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3007
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿66,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ตามล่าหาแสงเหนือ - เมอร์มังค์ - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชเรเมเตียโว - เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 บินภายในสู่สนามบินเมอร์มรังส์ - เมือง Teliberka - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - เมืองเมอร์มรังส์
 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - เมืองเมอมังค์ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - สถานนีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - ชมโชว์ละครสัตว์
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
30/1/2563
3/2/2563
: ฿68,900
14/2/2563
19/2/2563
: ฿67,900
20/2/2563
25/2/2563
: ฿66,900
Z3041
T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3041
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,999
 ลดเหลือ
 ฿56,499
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 19 ม.ค.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มูร์มันสค์ : เรือรบหลวงออโรร่า - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - หมู่บ้าน ซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน St Petersburg - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เรือรบหลวงออโรร่า - Bronze Horseman
 บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ล่าแสงเหนือ
 เมืองหิมะ - หมู่บ้าน ซามิ - กวางเรนเดียร์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - บินภายในสู่เซนต์ปีเตอร์
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :

Z3052
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3052
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿95,500
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ไครเมีย : ถ้ำหินอ่อน - ไซเธียน นีอาโปลิส - ผาหินขาว - พระราชวังโวรอนซอฟ - จุดชมวิว สวอลโลว์ เนสท์ - พระราชวังแมสซานดรา - พระราชวังลิวาเดีย - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา Ai Petri - เมืองโบราณเชอร์โซนีซุส - อารามถ้ำอุซเพนสกี้ - พระราชวังข่าน - ซิมเฟอโรโพล - พระราชวังโคลเมนสกอน ** อัตรานี้รวมค่าทิปไกด์แล้ว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซิมเฟอโรโพล - ถ้ำหินอ่อน - เมืองซิมเฟอโรโพล - ไซเธียน นีอาโปลิส - ถ่ายรูปกับโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้
 ผาหินขาว - เมืองซูดัค - ป้อมปราการซูดัค - เมืองยัลตา
 พระราชวังโวรอนซอฟ - จุดชมวิว สวอลโลว์ เนสท์ - พระราชวังแมสซานดรา - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ฟอรอส
 พระราชวังลิวาเดีย - เทือกเขา ไอเพทริ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา Ai Petri - เมืองบาลาคลาวา - เมืองเซวาสโตโพล
 เมืองโบราณเชอร์โซนีซุส - เมืองบาคชิซาเรย์ - อารามถ้ำอุซเพนสกี้
 พระราชวังข่าน - ซิมเฟอโรโพล - บินภายในสู่มอสโคว์
 พระราชวังซาริซิน่า - พระราชวังโคลเมนสกอน - Outlet Village Belaya Dacha - สนามบินเดมิเตียโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
27/1/2563
4/2/2563
: ฿95,500
15/2/2563
23/2/2563
: ฿95,500
21/3/2563
29/3/2563
: ฿95,500
8/4/2563
16/4/2563
: ฿98,500
25/4/2563
3/5/2563
: ฿98,500
Z3157
T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3157
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,999
 ลดเหลือ
 ฿55,499
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 19 ม.ค.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ (ล่าแสงเหนือ) : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัส - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ขับรถ Snow Mobile - หมู่บ้าน ซามิ - น้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - พระราชวังเครมลิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Moscow - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต
 บินภายในสู่สนามบินมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัส - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ล่าแสงเหนือ
 ขับรถ Snow Mobile - หมู่บ้าน ซามิ - เมืองมูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ
 น้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - บินกลับสู่เมืองมอสโคว์
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - ห้างกุม - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ชม โบสถ์อัสสัมชัญ - สนามบิน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :

Z3158
มาฮานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3158
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,888
 ลดเหลือ
 ฿53,388
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 19 ม.ค.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ (ล่าแสงเหนือ) : พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัส - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ขับรถ Snow Mobile - หมู่บ้าน ซา - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเตหะราน
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - ห้างกุม
 บินภายในสู่สนามบินมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัส - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ล่าแสงเหนือ
 ขับรถ Snow Mobile - หมู่บ้าน ซามิ - เมืองมูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ
 บินกลับสู่เมืองมอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 สนามบินวนูโคโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :

Z3251
มาฮานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3251
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,888
 ลดเหลือ
 ฿48,388
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 19 ม.ค.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ซากอร์ส - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - นั่งรถไฟด่วนสู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครี่องที่สนามบินกรุงเตหะราน - สนามบินวนูโคโว - ซากอร์ส - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - ห้างกุม - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ชมเซอร์คัส
 สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - Izmailovsky Souvenir Market
 นั่งรถไฟด่วนสู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronze Horseman - เรือรบหลวงออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด
 สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครี่องที่สนามบินกรุงเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3315
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3315
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ส - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก : สวนโคโลเมนสโกเย - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ตลาดอิสไมโลโว่ - ร้านผลิตตุ๊กตาแม่ลูกดก - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - จัตุรัสแดง - พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินโดโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
 เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - ร้านผลิตตุ๊กตาแม่ลูกดก
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
 ป้อมปีเตอร์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ถนนเนฟสกี้ - สนามบินปูนโกโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
3/2/2563
10/2/2563
: ฿43,999
8/2/2563
15/2/2563
: ฿45,999
22/2/2563
29/2/2563
: ฿46,999
14/3/2563
21/3/2563
: ฿44,999
21/3/2563
28/3/2563
: ฿44,999
Z3484
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3484
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ทะเลสาบไบคาล - ถ้ำน้ำแข็ง - หน้าผา Three Brothers - ทะเลสาบ Blue Ice - เดินบนผิวทะเลสาบน้ำแข็ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมือง Irkutsk
 Irkutsk เยี่ยมชม 3 จุดหลักในเมือง: Main Square, Lace House และโบสถ์ Kazan - Listvyanka
 เกาะ Olkhon - หมู่บ้าน Khuzir - Burkhan Rock
 เดินบนผิวทะเลสาบน้ำแข็ง - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ถ้ำ Khoboi - หน้าผา Three Brothers - ทะเลสาบ Blue Ice
 ถ้ำน้ำแข็ง - เกาะ Ogoi - Bubble Bay - จุดชมวิว The Throne
 อิสระวันแห่งการปั่น! ประสบการณ์ปั่นจักรยานบนน้ำแข็งที่คุณจะไม่มีวันลืม
 กลับเมือง Irkutsk - เข้าที่พัก
 สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
1/2/2563
8/2/2563
: ฿59,900
17/2/2563
24/2/2563
: ฿59,900
Z3546
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3546
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : ตลาดสินค้าพื้นเมือง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - จัตุรัสวิหาร - พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - ตามล่าหาแสงเหนือ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - สนุกสนานกับการขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - ชม ถนน Nevsky Prospekt - เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา - ตลาดสินค้าพื้นเมือง - สถานีรถไฟใต้ดิน
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - โบสถ์อัสสัมชัญ - ระฆังพระเจ้าซาร์
 บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ - เมืองมูร์มันสค์ - พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - อนุสาวรีย์อโลชา - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองโลโวซีโร่ - หมู่บ้านซามิ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - สนุกสนานกับการขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ตามล่าหาแสงเหนือ
 บินภายในสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - เมืองพุชกิ้น - โบสถ์เชสมี - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - โบสถ์หยดเลือด
 ป้อมปีเตอร์และปอล - นั่งรถผ่านชมเรือออโรร่า - ชม ถนน Nevsky Prospekt - เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา - สนามบินปูลโกโว
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
22/1/2563
30/1/2563
: ฿69,900
5/2/2563
13/2/2563
: ฿69,900
19/2/2563
27/2/2563
: ฿69,900
11/3/2563
19/3/2563
: ฿69,900
25/3/2563
2/4/2563
: ฿69,900
Z3608
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3608
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿99,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - โนโวซีบิสค์ - ลิสท์เวียงก้า - เกาะโอล์คฮอน - เอียคุตส์ : พิพิธภัณฑ์หัวรถไฟกลางแจ้ง - จัตุรัสเลนิน - นั่งรถไฟชมความงามของหิมะในฤดูหนาวและทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทาง - พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ลานหิมะกลางแจ้ง - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา - ชมทัศนียภาพและบรรยากาศของทะเลสาบไบคาล - ชมน้ำแข็งสีคราม - เบอร์คานเคป - ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์ - โบสถ์คาซาน - ย่าน 130 ควอร์เตอร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองโนโวซีบิสค์ - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑ์หัวรถไฟกลางแจ้ง - เมืองแห่งนักวิทยาศาสตร์ - ห้างสรรพสินค้า
 เมืองโนโวซีบิสค์ - ผ่านชม สถานีรถไฟโนโวซีบิสค์ - จัตุรัสเลนิน - โบสถ์เซนต์นิโคลัส - ถ่ายรูปด้านหน้า โรงละครบอลชอย - นั่งรถไฟสู่เมืองเอียคุตส์ - พักบนรถไฟ
 นั่งรถไฟชมความงามของหิมะในฤดูหนาวและทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทาง - เมืองเอียคุตส์ - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย - เมืองลิสเวียนก้า - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ลานหิมะกลางแจ้ง - ตลาดพื้นเมือง
 ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา - ขึ้นเรือ Hovercraft สู่เกาะโอลค์ฮอน - ชมทัศนียภาพและบรรยากาศของทะเลสาบไบคาล - ชมน้ำแข็งสีคราม - เกาะโอลค์ฮอน
 ขึ้นรถ Uaz ชมเกาะโอลค์ฮอน - ชมหินจระเข้ - หินสิงโต - เบอร์คานเคป - หินสามเกลอ
 นั่งรถ Uaz ออกจากเกาะโอล์คฮอน - แวะจอดถ่ายภาพ - เมืองเอียคุตส์
 เมืองเอียคุตส์ - โบสถ์ Orthodox - โบสถ์โปแลนด์ - โบสถ์คาทอลิก - ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์ - โบสถ์คาซาน - อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - ถนนคนเดินคาร์ล มารก์ซ - ย่าน 130 ควอร์เตอร์
 สนามบิน เมืองเอียคุตส์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
13/2/2563
22/2/2563
: ฿99,900
Z3627
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3627
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - มูรมันสก์ - ซากรอส์ : หมู่บ้านซามิ - ขับรถสโนโมบิล - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - อนุสาวรีย์ชาวเรือ - โบสถ์เซนต์ซาร์เวียร์ของเมืองมูรมันสก์ - เนินเขานกกระจอก - วิหารเซนต์บา - สถานีรถไฟใต้ดิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ย่านถนนอาราบัท - การแสดงละครสัตว์ - ตามล่าแสงเหนือ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว - เข้าที่พัก
 สนามบินโดโมเดโดโว - สนามบินมูร์มันสค์ - เมืองมูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - เมืองกีรอฟสก์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 ขับรถสโนโมบิล - ทะเลสาบอิมมันดร้า - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ตามล่าหาแสงเหนือ
 พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - เมืองมูรมันสก์แบบพาโนรามิค - เมืองมูรมันสก์ - Five Corners Square - Town Hall - Regional Museum Of Local Lore - Monument To The Patriarchs Cyril And Methodius - Drama Theater - Monument To The Arctic Border Guards - Lieutenant Schmidt Avenue - อนุสาวรีย์ชาวเรือ - กองทัพเรือ Monument To The Sailors And Ships Of The Fleet - สถานีรถไฟ Central Station - โบสถ์เซนต์ซาร์เวียร์ของเมืองมูรมันสก์ - อนุสาวรีย์อโลชา - สนามบินมูร์มันสค์ - สนามบินมอสโคว์
 กรุงมอสโคว์ - เนินเขานกกระจอก - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสวิหาร - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - สถานีรถไฟใต้ดิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ย่านถนนอาราบัท - การแสดงละครสัตว์
 เมืองซากรอสค์ - โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ - พิพิธภัณฑ์ - สนามบินมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
25/1/2563
31/1/2563
: ฿79,900
7/3/2563
13/3/2563
: ฿79,900
Z3720
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3720
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เข้าชม พระราชวังเครมลิน - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - เข้าชม มหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท - สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก - การแสดง รัสเซียนเซอร์คัส
 เข้าชม พระราชวังเครมลิน - ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - จัตุรัสแดง - บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์
 หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights (การชมปรากฏการทางธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหาะสม)
 อิสระใน มูร์มันสค์ หรือ เลือกทัวร์เสริม ตะลุยหิมะด้วยรถสโนโมบิล หรือ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (โปรดสอบถามค่าบริการทัวร์เสริม จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจองทัวร์เพิ่มเติม) - ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights (การชมปรากฏการทางธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหาะสม)
 บินภายในสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ถ่ายรูปกับ Bronze Horseman Statue Peter Great - ชมด้านนอก ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - พิเศษ ทานอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในพระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
 เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ชมด้านนอก พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - เข้าชม มหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Outlet Village Pulkovo - สนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
7/2/2563
14/2/2563
: ฿59,999
26/2/2563
4/3/2563
: ฿59,999
3/3/2563
10/3/2563
: ฿59,999
17/3/2563
24/3/2563
: ฿59,999
25/3/2563
1/4/2563
: ฿59,999
Z3721
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3721
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
 เข้าชม พระราชวังเครมลิน - ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - ละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส
 สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์ - วิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(โดยรถไฟตู้นอน)
 ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ถ่ายรูปกับ Bronze Horseman Statue - ชมด้านนอก ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
 เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ชมด้านนอก พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - กาล่าดินเนอร์ ภายใน พระวังนิโคลัส
 มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Outlet Village Pulkovo - สนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
26/2/2563
4/3/2563
: ฿49,999
3/3/2563
10/3/2563
: ฿49,999
17/3/2563
24/3/2563
: ฿49,999
25/3/2563
1/4/2563
: ฿49,999
Z3731
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3731
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿44,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์และปอล - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - สวนซายาร์ดเย - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
 เมืองมอสโคว์ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้
 มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์และปอล - โบสถ์หยดเลือด - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองมอสโคว์
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเย
 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - สนามบินโดโมเดโดโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
27/1/2563
2/2/2563
: ฿44,999
5/2/2563
11/2/2563
: ฿45,999
15/2/2563
21/2/2563
: ฿44,999
19/2/2563
25/2/2563
: ฿44,999
26/2/2563
3/3/2563
: ฿44,999
2/3/2563
8/3/2563
: ฿45,999
7/3/2563
13/3/2563
: ฿45,999
9/3/2563
15/3/2563
: ฿45,999
11/3/2563
17/3/2563
: ฿45,999
16/3/2563
22/3/2563
: ฿45,999
23/3/2563
29/3/2563
: ฿45,999
15/4/2563
21/4/2563
: ฿47,999
18/4/2563
24/4/2563
: ฿45,999
20/4/2563
26/4/2563
: ฿45,999
22/4/2563
28/4/2563
: ฿45,999
25/4/2563
1/5/2563
: ฿45,999
20/5/2563
26/5/2563
: ฿51,999
25/5/2563
31/5/2563
: ฿51,999
27/5/2563
2/6/2563
: ฿51,999
30/5/2563
5/6/2563
: ฿51,999
3/6/2563
9/6/2563
: ฿51,999
6/6/2563
12/6/2563
: ฿51,999
10/6/2563
16/6/2563
: ฿51,999
13/6/2563
19/6/2563
: ฿51,999
17/6/2563
23/6/2563
: ฿51,999
20/6/2563
26/6/2563
: ฿51,999
24/6/2563
30/6/2563
: ฿51,999
Z3948
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3948
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ - มหาวิหารโดมทอง- Zaryadye Park - พระราชวังซาริซิน่า - ตลาดอิสมายโลโว่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์
 โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - พระราชวังเครมลิน - จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - การแสดงละครสัตว์
 ตลาดอิสมายโลโว่ - เมืองชาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ย่านถนนอาบัต
 มหาวิหารโดมทอง - Zaryadye Park - พระราชวังซาริซิน่า - Avia Park Shopping Mall - สนามบินโดโมเดโดโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
5/2/2563
9/2/2563
: ฿37,999
19/2/2563
23/2/2563
: ฿35,999
4/3/2563
8/3/2563
: ฿34,999
18/3/2563
22/3/2563
: ฿36,999
22/4/2563
26/4/2563
: ฿36,999

Z4011
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4011
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿47,888
 ลดเหลือ
 ฿47,388
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 19 ม.ค.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Full Option : พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - เซอร์คัส Russian Circus - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า Gum - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ถนนอารบัต - นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิเศษ ร่วมกาล่าดินเนอร์พระราชวังนิโคลัส - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - Bronze Horseman Statue Peter Great - เรือรบหลวงออโรร่า - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 51 USD ต่อผู้เดินทาง - ไม่รวม ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม 1 ใบ ต่อท่าน --

  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - เซอร์คัส Russian Circus
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า Gum - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ถนนอารบัต
 นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิเศษ ร่วมกาล่าดินเนอร์พระราชวังนิโคลัส
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - Bronze Horseman Statue Peter Great - เรือรบหลวงออโรร่า
 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4072
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4072
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์ - สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์ - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ** โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร (จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
 พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์
 สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์ - Izmailovsky Souvenir Market - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - นั่งรถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พักบนรถไฟตู้นอน
 สถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ถ่ายรูป Bronze Horseman Statue Peter Great - ชมด้านนอก ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ชมด้านนอก พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
 เข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Outlet Village Pulkovo - สนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
9/4/2563
16/4/2563
: ฿59,999
11/4/2563
18/4/2563
: ฿59,999
Z4247
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4247
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ไบคาล : แหลมเบอร์คาน - เกาะโอลค์ฮอร์นเหนือ - แหลมโคบอย - ชมการแสดงพื้นเมืองชาวบูร์ยาต - ชมพิพิธภัณฑ์ชาวบูร์ยาต - พิพิธภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างไม้ - นั่งกระเช้าห้อยขา สู่จุดชมวิวบนยอดเขา Chersky - นั่งเรือยาง Khivus ชมวิวทะเลสาบน้ำแข็ง - พิพิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล - ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์ - ชมโบสถ์นิโคลาส ** อัตรานี้ไม่รวม ค่ากิจกรรมเมืองหนาวต่างๆที่ไม่มีระบุในโปรแกรม เช่น สุนัขลากเลื่อน, Snowmobile ฯลฯ - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 3USD ต่อท่าน ต่อวัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD ต่อท่าน ต่อวัน (ทั้งทริป 5USDX5 วัน=25 USD ต่อผู้เดินทาง) - ไม่รวม ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพอใจ (ประมาณวันละ 3USD X 6 วัน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองอิรคูทสค์ - เข้าที่พัก
 เมืองอิรคูทสค์ - เกาะโอลค์ฮอร์น - แหลมเบอร์คาน
 เกาะโอลค์ฮอร์นเหนือ - แหลมโคบอย
 เกาะโอลค์ฮอร์น - ชมการแสดงพื้นเมืองชาวบูร์ยาต - ชมพิพิธภัณฑ์ชาวบูร์ยาต - เมืองอิรคูทสค์
 อิรคูทสค์ - เมืองลิสตเวียงก้า - พิพิธภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างไม้ - นั่งกระเช้าห้อยขา สู่จุดชมวิวบนยอดเขา Chersky - นั่งเรือยาง Khivus ชมวิวทะเลสาบน้ำแข็ง - พิพิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล - ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์ - ชมโบสถ์นิโคลาส - อิรคูทสค์
 สนามบินอิรคูทสค์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
26/2/2563
2/3/2563
: ฿56,900
Z4248
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4248
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ล่าแสงเหนือ เมืองมูร์มันสค์ : กรุงมอสโคว์ - บินภายในสู่ เมืองมูร์มันสค์ - หมู่บ้านพื้นเมืองซามิ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมืองซามิ - เมืองหิมะ - ประติมากรรมน้ำแข็ง - ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - อนุสาวรีย์อโลชา - บินภายในสู่ มอสโค - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - ห้างกุม - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - เข้าชม โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ 3 คืน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 3USD ต่อท่าน ต่อวัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD ต่อท่าน ต่อวัน (ทั้งทริปจำนวน 5 วัน X 6 USD =30 USD) - ไม่รวม ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพอใจ (ประมาณวันละ 3USD X 6 วัน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - บินภายในสู่ เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 หมู่บ้านพื้นเมืองซามิ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมืองซามิ - เมืองคิรอฟสค์ - ล่าแสงเหนือ
 เมืองหิมะ - ประติมากรรมน้ำแข็ง - ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - เมืองมูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - อนุสาวรีย์อโลชา - บินภายในสู่ มอสโค - เข้าที่พัก
 ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - ห้างกุม - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดงละครสัตว์
 ซากอร์ส - เข้าชม โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - เมืองมอสโค - สนามบินเดโมเดโดโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
17/2/2563
23/2/2563
: ฿69,900
7/3/2563
13/3/2563
: ฿69,900
Z4262
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4262
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ไบคาล : พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ - นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - นั่งกระเช้าสู่ Chersky Stone - นั่งเรือ Khivus - นั่งรถจี๊บ UAZ สู่เกาะโอลค์ฮอน - โขดหินสามพี่น้อง - แหลมโคบอย - รอยแตกบลูไอซ์ - กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก - ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน - เกาะโอลค์ฮอน และเกาะโอกอย - น้ำแข็งหินงอกหินย้อย - มหาวิหารคาซาน - ผ่านชมเขื่อนของเมืองอิร์คุตสค์ - ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเอียคุตส์ - เข้าที่พัก
 เมืองลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ - นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - นั่งกระเช้าสู่ Chersky Stone
 นั่งเรือ Khivus - นั่งรถจี๊บ UAZ สู่เกาะโอลค์ฮอน
 เมืองคูชีร์ - โขดหินสามพี่น้อง - แหลมโคบอย - รอยแตกบลูไอซ์ - กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก - ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน
 เกาะโอลค์ฮอน และเกาะโอกอย - น้ำแข็งหินงอกหินย้อย - เมืองอิร์คุตสค์ - มหาวิหารคาซาน - ผ่านชมเขื่อนของเมืองอิร์คุตสค์ - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์
 สนามบินเมืองเอียคุตส์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
13/2/2563
18/2/2563
: ฿52,900
20/2/2563
25/2/2563
: ฿52,900
7/3/2563
12/3/2563
: ฿48,900
11/3/2563
16/3/2563
: ฿45,900
Z4274
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4274
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ตามล่าหาแสงเหนือ - ตลาดอิซเมโลฟสกายา - หมู่บ้านซามิ - เมืองเมอร์มังส์ - กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัส กี้ลากเลื่อน - พระราชวังเครมลิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
 เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิซเมโลฟสกายา - บินภายในสู่เมืองเมอร์มังส์ - กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
 หมู่บ้านซามิ - เมืองเมอร์มังส์ - กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
 ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัส กี้ลากเลื่อน - มอสโคว
 พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
 Kolomenskoye Wooden Palace - สนามบินโดโมเดโดโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
1/2/2563
7/2/2563
: ฿59,900
19/2/2563
25/2/2563
: ฿62,900
22/2/2563
28/2/2563
: ฿62,900
7/3/2563
13/3/2563
: ฿62,900