ดูทัวร์ไทยทั้งหมด
ทัวร์ไทยรหัส : A00601
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
เลทส์โก สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน นครศรีธรรมราช สิชล
เช็คอิน "กุ้ยหลินเมืองไทย" ถ่ายรูปคู่ "ซุ้มพุทธาวดี" ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ พักเชี่ยวหลาน 1 คืน พิเศษ!! สัมผัสประสบการณ์ "แคปซูลกลางน้ำ" ชิมหอยนางรมสดๆ
เดินทาง :
23-มิ.ย.-2565
25-มิ.ย.-2565
: ฿9,999
30-มิ.ย.-2565
02-ก.ค.-2565
: ฿9,999
07-ก.ค.-2565
09-ก.ค.-2565
: ฿9,999
14-ก.ค.-2565
16-ก.ค.-2565
: ฿9,999
21-ก.ค.-2565
23-ก.ค.-2565
: ฿9,999
04-ส.ค.-2565
06-ส.ค.-2565
: ฿9,999
18-ส.ค.-2565
20-ส.ค.-2565
: ฿9,999
25-ส.ค.-2565
27-ส.ค.-2565
: ฿9,999
01-ก.ย.-2565
03-ก.ย.-2565
: ฿9,999
08-ก.ย.-2565
10-ก.ย.-2565
: ฿9,999
15-ก.ย.-2565
17-ก.ย.-2565
: ฿9,999
22-ก.ย.-2565
24-ก.ย.-2565
: ฿9,999
29-ก.ย.-2565
01-ต.ค.-2565
: ฿9,999
06-ต.ค.-2565
08-ต.ค.-2565
: ฿9,999
20-ต.ค.-2565
22-ต.ค.-2565
: ฿9,999
27-ต.ค.-2565
29-ต.ค.-2565
: ฿9,999
03-พ.ย.-2565
05-พ.ย.-2565
: ฿9,999
10-พ.ย.-2565
12-พ.ย.-2565
: ฿9,999
17-พ.ย.-2565
19-พ.ย.-2565
: ฿9,999
24-พ.ย.-2565
26-พ.ย.-2565
: ฿9,999
01-ธ.ค.-2565
03-ธ.ค.-2565
: ฿9,999
15-ธ.ค.-2565
17-ธ.ค.-2565
: ฿9,999
22-ธ.ค.-2565
24-ธ.ค.-2565
: ฿9,999
Download PDF

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินสุราษฎร์ธานี - เขาสก - เขื่อนรัชชประภา - เขาสามเกลอ หรือ “กุ้ยหลินเมืองไทย” -
ถ้ำปะการัง - เข้าสู่ที่พัก

03.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

05.50 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ354 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี เดินทางสู่ แพภูตะวัน 

09.30 น. เดินทางถึง แพภูตะวัน พร้อมเตรียมสัมภาระลงเรือ

10.00 น. เดินทางโดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่ แพภูตะวัน

10.30 น. เดินทางถึง แพภูตะวัน จากนั้นนำท่าน Check-in เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก

13.00 น. นำทุกท่านนั่งเรือมุ่งหน้าสู่ เขาสามเกลอ หรือ “กุ้ยหลินเมืองไทย” เป็นยอดเขาขนาดเล็ก ที่โผล่พ้นน้ำ จำนวน 3 ยอด มีลักษณะคล้ายพานพุ่ม ถือเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภา ตามตำนานเล่าว่า เมื่อสมัยก่อน มีชายหนุ่มสามคน เป็นเพื่อนสนิทกัน เดินทางร่วมกัน เข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้ ต่อมาไม่สามารถหาหาทางออกได้ จึงตัดสินใจสร้างหมู่บ้านขึ้นที่นี่ และตั้งชื่อภูเขาสูงสามลูกนั้นว่า เขาสามเกลอ

อีกตำนานเล่าว่า สถานที่แห่งนี้ มีความเกี่ยวพันกับศาลศักดิ์สิทธิ์ในเขื่อน ที่มีชื่อว่า ศาลพ่อตาโจงโดง โดยเชื่อว่า เป็นจุดที่ขันหมากของพ่อตาโจงโดง ที่จะนำไปสู่ขอยายแก้ว ได้จมลง เกิดเป็นภูเขาทีมีลักษณะเป็นพานพุ่มสามพุ่ม เขานี้ จึงมีอีกชื่อว่า เขาขันหมาก ปัจจุบันถือว่า เป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นหนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดในเชี่ยวหลาน

จากนั้นนำท่านล่องแพรไม้ไผ่สัมผัสกับธรรมชาติถ้ำน้ำ และภูเขา ตลอดเส้นทางนำท่านเดินเท้าเข้าชมบรรยากาศที่อุดมไปด้วยกอไผ่ลำใหญ่ อีกทั้งต้นไม้สูงนานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านพบกับ ถ้ำปะการัง ที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศ จนทำให้กลายมาเป็นหินย้อยรูปประหลาดคล้ายปะการัง และพบกับฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียวที่มีอายุราวๆ ประมาณ 250 – 400 ล้านปี อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

17.00 น. เดินทางกลับ แพภูตะวัน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

พักที่ PHUTAWAN RAFT HOUSE หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันที่สอง มอนิ่งซาฟารี - อุทยานเขานาในหลวง - สินมานะฟาร์มสเตย์ - เนินทรายเหมืองแกะ

06.00 น. นำท่านนั่งเรือชมหมอกในยามเช้า หรือ “มอนิ่งซาฟารี”

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

09.30 น. นำท่าน Check-out และเดินทางออกจากที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานเขานาในหลวง ประกอบไปด้วยเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี จากเมืองกำแพงเพชร บนยอดหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร และมีบรรจุพระบามสารีริกธาตุไว้ด้วย ที่นี้เสมือนศูนย์รวมความเชื่อและศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

นอกจากอุทยานธรรมเขานาในหลวง จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของทุกคนแล้ว ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมภายในอุทยานมีซุ้มประตูโบราณ 9 ยอด มีชื่อว่า “ซุ้มพุทธาวดี” โดยเฉพาะในยามที่แสงแดดสาดส่องลงมายังซุ้มประตูในยามเช้าจะเกิดภาพที่สวยงามน่าอัศจรรย์ใจ

นำท่านเดินทางไปยัง สินมานะฟาร์มสเตย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพาะเลี้ยงหอยนางรมตามธรรมชาติ ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่และหอยแครง การวางอวนเพื่อดักกุ้ง ปู ปลา และการปลูกป่าชายเลน มีการสร้างขนำหรือกระท่อมเล็ก ๆ กลางทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอน ห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร เพื่อเป็นที่พักแบบฟาร์มสเตย์ ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงาม

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสินมานะฟาร์มสเตย์ เมนูพิเศษ!! หอยนางรมสดๆ ทานคู่กับเลม่อนและกระถิน

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เนินทรายเหมืองแกะ หนึ่งในสถานที่ที่ถือว่าเป็น Unseen อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดจากความงดงามของทรายที่ทับถมมาเป็นเวลานาน สูงต่ำสลับกันไปมา เมื่อก่อนนั้นพื้นที่บริเวณนี้มีการสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก และได้นำดินทรายที่ดูดแยกร่อนแร่ออกมากองๆ กันไว้ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีจึงกลายเป็นกองทรายที่มีความสูงต่ำสลับกันไปมานั่นเอง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

พักที่ EVERGREEN SUITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันที่สาม วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ - สนามบินสุราษฎร์ธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


นำท่านเดินทางสู่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิมชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องด้วยที่วัดมีตาพรานบุญวัดจึงโด่งดังทำให้เป็นที่ศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง จึงมีการบูรณะวัดให้สวยงาม

ในปัจจุบันโบสถ์มีสีชมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ โดยเชื่อว่าหากบูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้บนโดยการนำปัจจัยมาถวายวัด เพื่อบูรณะต่อไป

 • ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด สิ่งที่ต้องเตรียมหากมีการบนบานศาลกล่าวด้วย เหล้าขาว 1 ขวดและผ้าขาวม้า 1ผืน
  • คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตั้งจิตอธิษฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคา นะมาสะโย

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

วัดเจดีย์ก็ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปในประเทศไทยแต่สิ่งที่แปลก และเป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสาระทิศ คือ ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลด เดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว

 • การบูชาไอ้ไข่
  • การขอพรหรือบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ ตั้งจิตอธิฐานบูชาขอได้ไหว้รับ
  • การแก้บน จุดธูป 1 ดอก เมื่อสำเร็จ กล่าวแก้บน แต่ต่อท้ายด้วย “ขอให้คำพูดหรือสิ่งที่รับปากไว้ได้หมดจากกัน ไม่เป็นพันธสัญญากัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
  • การถวายของปกติที่ไม่ใช่การแก้บน จุดธูป 3 ดอก 
   ตั้งนะโม 3 จบ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี

18.50 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ353 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เดินทางโดย Thai Vietjet Air (VZ)
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP