เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
eTravelWay.com logo
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี

เพิ่มเพื่อน LINE รับข่าวสาร โปรโมชั่น
@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง
เพิ่มเพื่อน LINE ทัวร์ไฟไหม้
@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ทัวร์ยุโรป

 รหัส : Z11033
เดินทางโดย : WY-โอมานแอร์
aza
Azamara Pursuit
โรงแรม : 5 ดาว |  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ล่องเรือสำราญสุดพรีเมียม Azamara Pursuit : เส้นทางพิเศษ อิตาลี - มอนเตเนโกร - โครเอเชีย 5 พอร์ต ชิดเมืองท่าในฝัน แห่งทะเลอเดรียติก ขึ้น-ลง ท่าเรือเกียวจา, อิตาลี
รวม อาหาร, เครื่องดื่ม บนเรือสำราญ - ทิปพนักงานบนเรือสำราญ - ทัวร์พาเที่ยวอิตาลีก่อน,หลัง ล่องเรือสำราญ - พักบนเวนิส - ชมทะเลโคโม่ - ดินเนอร์ ล็อบสเตอร์ เกาะเวนิส - ทานอาหารเที่ยง เมืองเบลลาจิโด - มีหัวหน้าไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง / โปรโมชั่น Early Bird ฟรี Post Charge 200 USD ต่อท่าน (เพียง 100 ท่านแรก)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน - เข้าที่พักโรงแรมในอิตาลี
เมืองมิลาน - โคโม่ - เมืองเทรเมซโซ่ - เมืองเบลลาจิโอ - เวนิส (อิตาลี) - เมืองเวโรน่า - บ้านของจูเลียต
เมืองเวนิส - จัตุรัสเซ็นต์มาร์ค - มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจส์ - หอระฆัง ซานมาร์โก - สะพานถอนหายใจ - 14.00 PM ท่าเรือ Tronchetto บริการรถทรานเฟอร์สู่ ท่าเรือเกียวจา เมืองเวนิส - ลงเรือสำราญ Azamara Pursuit - อิสระพักผ่อน - Depart 17.00 PM - เมนูพิเศษ Seafood ขาปูยักษ์อลาสก้า
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - Arrival 13:00 PM ท่าเรือ สปลิท, โครเอเชีย - อิสระท่องเที่ยวเองบนฝั่งเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมตามอัธยาศัย (ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่า ไม่น้อยกว่า 1 ชม.) - Depart 20:00 PM
Arrival 08:00 AM ดูบรอฟนิก, โครเอเชีย - นั่งเรือเล็กสู่ฝั่งท่าเรือดูบรอฟนิก - อิสระท่องเที่ยวเองบนฝั่งเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมตามอัธยาศัย (ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่า ไม่น้อยกว่า 1 ชม.) - Depart 17.00 PM - ดินเนอร์ในธีม White Night Party บริเวณ Pool Deck ชั้น 9 ของเรือ - Depart 22.00 PM
Arrival 09.00 AM โคตอร์, มอนเตเนโกร - นั่งเรือเล็กสู่ฝั่งท่าเรือฯ - อิสระท่องเที่ยวเองบนฝั่งเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมตามอัธยาศัย (ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่า ไม่น้อยกว่า 1 ชม.) - Depart 17.00 PM
Arrival 08.00 AM ท่าเรือซาดาร์, โครเอเชีย - อิสระท่องเที่ยวเองบนฝั่งเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมตามอัธยาศัย (ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่า ไม่น้อยกว่า 1 ชม.) - Depart 16.00 PM
Arrival 06.00 AM ท่าเรือเกียวจา เวนิส, อิตาลี Disembark - Outlet Noventa di Piave - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - สนามบินมัลเพนซ่า เมืองมิลาน
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ภาษีท่าเรือ Azamara 200 USD ชำระพร้อมค่าเรือส่วนเหลือ - ค่าวีซ่าเชงเก้น Multiple ประเทศอิตาลี ชำระพร้อมมัดจำทัวร์ - แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต บนเรือ Azamara - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง
เดินทาง :
05 พ.ค. 2566
-
13 พ.ค. 2566
฿
144,999
Veranda - ห้องมีระเบียง
05 พ.ค. 2566
-
13 พ.ค. 2566
฿
156,999
Club Continent Suite - ห้องคลับคอนติเนนท์สวีท
05 พ.ค. 2566
-
13 พ.ค. 2566
฿
176,999
Club Oceanview - ห้องคลับ โอเชียนสวีท
05 พ.ค. 2566
-
13 พ.ค. 2566
฿
194,999
Club World Owner's Suite - ห้องชุดสวีท
Download PDF

ทัวร์เรือสำราญสุดพรีเมียม 5 ดาว Azamara Pursuit 9 วัน 7 คืน

เส้นทางพิเศษ อิตาลี มอนเตรเนโกร โครเอเชีย 5 พอร์ต ชิดเมืองท่าในฝัน แห่งทะเลอเดรียติก

โดยสายการบิน Oman Air

เดินทางวันที่ 5-13 พฤษภาคม 2567

 (1) วันอาทิตย์ที่ 05 พ.ค. 2567 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - สนามบินเมืองมิลาน

02.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน โอมานแอร์ (เคาน์เตอร์ T/ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่อง สัมภาระ และเอกสารการเดินทาง

09.15 น. นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY818

12.35 น. คณะเดินทางถึงเมืองมัสกัต ประเทศโอมานแวะเปลี่ยนเครื่อง

14.45 น. คณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองมิลาน โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY143

19.05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับสัมภาระของการเดินทางเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยให้การต้อนรับนำท่าน พักค้างคืน ณ โรงแรม Novotel Milano Malpensa Aeroporto ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

 

 (2) วันจันทร์ที่ 06 พ.ค. 2567 : เมืองมิลาน - เมืองเวโรน่า - บ้านของจูเลียต - ปราสาท Castelvecchio -

- Outlet Noventa di Piave - เมืองเมสเตร้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า เป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของอิตาลี เมืองเวโรนาเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่มีความสำคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงเป็นจุดกำเนิดของวรรณกรรมชื่อดัง โรมิโอ แอนด์ จูเลียต

คณะเดินทางถึง เมืองเวโรน่า เมืองดังจากนิยายรักอมตะที่มี เค้าเรื่องจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอ และจูเลียส บทประพันธ์ของวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีชาวอังกฤษที่โด่งดังไปทั่วโลก ผ่านชมย่านเมืองเก่าเวโรน่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant

นำคณะแวะชมและถ่ายรูปภายนอก “บ้านของจูเลียต”ปัจจุบันคือร้านArmani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่ จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่าง

นำท่านผ่านชม และถ่ายรูปภายนอก ปราสาท Castelvecchio ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษ ที่ 14 ในสมัยของ Scaligers ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการป้องกันเมืองป้อมปราการ ที่ยอดเยี่ยม ความมหัศจรรย์ ขอสถาปัตยกรรม ทางทหารในเวลานั้น

นำคณะเดินทางสู่ Outlet Noventa di Piave เป็นศูนย์การค้าเอาต์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีมีร้านค้ามากกว่า 200 ร้านจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง

นำคณะเดินทางสู่ เมืองเมสเตร้ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองในเวนิสมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้ามีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนหลังไปถึงสมัยโรมัน เมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในยุคกลาง และยังคงเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในปัจจุบัน เมืองเมสเตรมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านพักค้างคืน ณ โรงแรม Novotel Venezia Santa Lucia ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

 (3) วันอังคารที่ 07 พ.ค. 2567 : เมืองเมสเตร้ - เมืองเวนิส - จตุรัสเซ็นต์มาร์ค – มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจส์ - หอระฆัง ซานมาร์โก - สะพานถอนหายใจ - ท่าเรือเมืองเวนิส - ลงเรือ Azamara Cruise

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส ชม จตุรัสเซ็นต์มาร์ค (St.Mark’s Square) มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 9 เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการเมืองของเมืองเวนิส ในช่วงยุคกลาง จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ การเมืองของเมืองเวนิส ในช่วงยุคกลาง จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ เช่น การประกาศสงคราม การเฉลิมฉลอง และพิธีกรรมทางศาสนา และจักรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป

 

นำท่าชม มหาวิหารซานมาร์โค (San Marco Basillica) มหาวิหารประจำเขตอัคร
บิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ เนื่องจากถูกทำลายไปอย่างหมดสิ้นในครั้งที่ จักรวรรดิออตโตมันเข้ายึด ซึ่งภายในโบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสกบอกเรื่องราวในครั้งนั้นอยู่ โดยเซนต์มาร์โกถือเป็นนักบวชที่สำคัญ ในการเผยแผ่ศาสนา

นำท่าชม พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace) เป็นวังในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิก สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1309 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่า 100 ปี ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของ ดยุคแห่งเวนิส ครั้งที่เมืองนี้ ยังเป็นสาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รับการปรับปรุง เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในพระราชวังดอจส์มีการตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับด้วยงานประติมากรรมและภาพวาดมากมาย

จากนั้นนำท่าชม หอระฆัง ซานมาร์โก (San Marco Campanile) เป็นหอระฆังของมหาวิหารซานมาร์โก หอระฆังแห่งนี้มีความสูง 99 เมตร สร้างด้วยอิฐแดง จากด้านบนของหอระฆังสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเวนิสได้แบบ 360 องศา

จากนั้นไม่ไกลกันนำท่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) เป็นสะพานหินปูน สีขาวที่มีหน้าต่างสี่เหลี่ยม หน้าต่างเหล่านี้ถูกปิดด้วยลวดตาข่ายเพื่อไม่ให้นักโทษมองเห็นวิวเมือง โดยสะพานถอนหายใจได้รับชื่อมาจากตำนานที่ว่านักโทษที่เดินข้ามสะพานนี้มักจะถอนหายใจด้วยความเสียใจในสิ่งที่พวกเขากำลังจะเผชิญในเรือนจำ

 

14.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือทรอนเชตโต (Tronchetto) รถทรานเฟอร์

นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบ ท่าเรือเกียวจา (Chioggia Italy) เมืองเวนิส

นำท่านเช็คอินน์เพื่อลงเรือ AZAMARA PURSUIT ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน และ ได้ใช้แฟคซิลิตี้บนเรือได้ ตามอัธยาศัย (เจ้าหน้าที่เรือจะขนสัมภาระใบใหญ่นำส่งที่ห้องพักบนเรือ)

**เรือสำราญไม่อนุญาตให้นำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลั๊กพ่วงแบบราง เตารีด และไดร์เป่าผม ขึ้นเรือสำราญ

(ทางเรือมีไดร์เป่าผมบริการในห้องพัก)

ไฮไลท์บนเรือสำราญ Azamara Pursuit ฟรี !

สำหรับแขกทุกท่าน

· สามารถเลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วไป เบียร์และไวน์นานาชาติที่เสิร์ฟในพื้นที่สาธารณะ

· น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, กาแฟและชา

· บริการซักผ้าแบบบริการตนเอง Self-service laundry

· บริการคอนเซียร์ซ คอยให้บริการแนะนำสิ่งต่างๆบนเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บนเรือ AZAMARA PURSUIT ท่านสามารถดื่มเครื่องดื่มได้ไม่อั้น อาทิ เช่น ไวน์ เบียร์ ค็อกเทล ซอฟต์ดริ๊งก์ ยกเว้นเครื่องดื่ม Brand Premium ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

17.00 น. เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือสู่ทะเลเอเดรียดิก เพื่อล่องสู่ เมืองสปลิท ประเทโครเอเชีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (เมนูพิเศษ Seafood ขาปูยักษ์อลาสก้า)

พักค้างคืน บนเรือ Azamara ห้องพักแบบ Veranda (มีระเบียง)

 (4) วันพุธที่ 08 พ.ค.2567 : สปลิท (โครเอเชีย) - ดูบรอฟนิก (โครเอเชีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

อิสระพักผ่อน เดินเล่น และ ทำกิจกรรม บนเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (กรณีไม่ได้ซื้อ Shore Excursions)

13.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย ท่าเรือสปลิทเป็นท่าเรือที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองสปลิท เมืองสปลิทเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศโครเอเชียมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวกรีกในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคโรมันและมีชื่อเสียงจากพระราชวังดิโอคลีเชียนซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

Option Tour 01 Spilt (4 ชั่วโมงครึ่ง)

เวลาที่เรือจอดเทียบท่า เทียบท่า 13.00-20.00น. ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลา 17.00น.

โปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มเติมShore Excursions สปลิท ราคา 4,000 บาท ต่อท่าน

*หมายเหตุ Shore Excursions รวมค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ รถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่ง ค่าเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเชียน

นำท่านชม เมืองเก่าโทรเกียร์ เขตเมืองเก่าโทรเกียร์บนเกาะเล็กๆ ปีอายุประมาณ 2,300 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมืองเก่าแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบกรีก-โรมันและเวนิสผสมผสาน

กัน ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังดิโอคลีเชียนยุคโรมัน (Diocletian Palace) ของจักรพรรดิดิโอคลีเชียน แห่ง

จักรวรรดิ์โรมัน ซึ่งยังมีความสมบูรณ์มาก แม้นว่าจะมีอายุเกือน 2 พันปีแล้วก็ พระราชวังแห่งนี้ ได้รับการยกย่อง

เป็น “มรดกโลก” ของ UNESCO ในปี 1979

นำท่านถ่ายรูป ณ มหาวิหารเซนต์ดอมเนียส (Cathedral of Saint Domnius) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 7

และ ถือว่าเป็นโปสถ์คริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดไนโลก ที่ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ เดิมที่โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็นสุสานของจะ

กรพรรดิ์ ดิโอคลีชี่ยน แต่ต่อมาเมื่อศาสนาคริสต์เฟื่องฟู ก็มาสร้างโบสถ์ครอบไว้อีกชั้น โดยตั้ฃชื่อตามเซนต์ดอม

เนียส หรือ Dujam ซึ่งเป็นบิชอปที่อยู่ร่วมสมัยกับดิโอคลีเชียน

จากนั้นให้ท่านอิสระชมถ่ายรูป ณ ประตูเมืองสปลิท (The Golden Gate) เป็นหนึ่งในสี่ประตูประวัติศาสตร์ไป

ยังเมืองเก่าของสปลิทประตูนี้มีชื่อมันว่าPortaSeptemtrionalis เป็นประตูทางเข้า พระราชวังดืโอคลีเชียน ที่ใหญ่

ที่สุด

17.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือ Azamara Pursuit

20.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย ล่องเรือสู่ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

พักค้างคืน บนเรือ Azamara ห้องพักแบบ Veranda (มีระเบียง)

 (5) วันพฤหัสที่ 09 พ.ค. 2567 : ดูบรอฟนิก (โครเอเชีย) - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

08.00 น. เรือจอดบริเวณเขตกั้นคลื่น นำท่านขึ้นเรือสปีทโบ๊ตไปจอดเทียบท่าที่ ท่าเทียบเรือเมืองเก่าดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวกรีก เมืองดูบรอฟนิกเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย เช่น กำแพงเมืองดูบรอฟนิก , ประตูเมืองเก่า , จัตุรัสหลัก เมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์อันงดงามเมืองเก่าของดูบรอฟนิกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant (กรณีไม่ได้ซื้อ Shore Excursions)

Option Tour 02 Dubrovnik (8 ชั่วโมงครึ่ง)

เวลาที่เรือจอดเทียบท่า เทียบท่า เวลา 08.00 - 22.00 น. ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลา 18.00น.

โปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มเติมShore Excursions ดูบรอฟนิก ราคา 8,800 บาท ต่อท่าน

*หมายเหตุ Shore Excursions รวมค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ ค่าเข้าชมพระราชวัง Rector palace

ค่าเข้าชมกำแพงเมืองโคตอร์ และค่ารับประทานอาหารกลางวัน

นำท่าน ขึ้น Cable Car ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค

นำท่านชม เมืองเก่า Dubrovnik Old Town สัมผัสกับสถาปัตยกรรมอันงดงามและประวัติศาสตร์อันยาวนาน

นำท่านชม กำแพงเมือง Pile Gate เป็นหนึ่งในสี่ประตูเมืองเก่า ประตู Pile Gate ตกแต่งอย่างสวยงามด้วย

ประติมากรรมและหินแกะสลัก ประตูแห่งนี้มีหอคอยสองหลังที่เชื่อมต่อกันด้วยสะพานไม้ หอคอยด้านหนึ่งมีรูปปั้น

ของเซนต์เบลส นักบุญผู้พิทักษ์ของเมืองดูบรอฟนิก หอคอยอีกด้านหนึ่งมีรูปปั้นของสิงโตโครเอเชีย ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของชาติโครเอเชีย

จากนั้นนำท่านชม พระราชวัง Rector’s Palace สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1435 เพื่อเป็นที่พำนักของผู้ว่าการเมือง

ดูบรอฟนิกในสมัยสาธารณรัฐอิสระ อาคารแห่งนี้มีหอคอยสูงสองหลัง หลังคาทรงกรวย และการตกแต่งภายในที่

หรูหราปัจจุบัน พระราชวังเร็กซ์เตอร์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดูบรอฟนิก

จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกาดูบรอฟนิก (Dubrovnik\'s Clock Tower) เป็นหอระฆังสูง 31 เมตรมีสี่หน้าปัด

นาฬิกา หน้าปัดแต่ละหน้าปัดแสดงเวลาในสี่ทิศทางหลัก หอนาฬิกาแห่งนี้ยังติดตั้งนาฬิกาตีบอกเวลาทุกชั่วโมง

จากนั้นนำท่านชม อารามโดมินิกัน Dominican monastery เป็นอารามรูปแบบโกธิกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13

โดยคณะโดมินิกัน และการก่อสร้างอารามและโบสถ์เสร็จสมบูรณ์ในศตวรรษที่ 14 อารามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี

ลานภายในและโบสถ์ โบสถ์มีทางเดินเดียวที่มีแอปซิสเชิงเหลี่ยม ประตูทางเข้าด้านทิศใต้ของโบสถ์เป็นตัวอย่าง

สถาปัตยกรรมโกธิกที่งดงาม

นำท่านชม โบสถ์โรมันคาทอลิก Dubrovnik cathedral เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 และ 18 โดยสถาปนิกชาวอิตาลี Tommasino Napoli โบสถ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมบาโรก โดยมีโดมสูง 32 เมตร โบสถ์แห่งนี้มีการตกแต่งภายในที่หรูหราด้วยภาพเขียนและประติมากรรม

17.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือ Azamara Pursuit

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ White Night Party บริเวณ Pool Deck ชั้น 9 ของเรือ ริมสระน้ำ มีดนตรีสด กิจกรรมพิเศษและโชว์ต่าง ๆ พร้อมอาหารและเครื่องดื่มบริการตลอดงาน
(การแต่งกาย : สำหรับผู้หญิง แนะนำชุดเดรส หรือ Casual สีขาว สำหรับผู้ชาย แนะนำเสื้อเชิ้ตสวมใส่สบายๆ สีขาว) หรือ สามารถเลือกรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือได้ตามอัธยาศัย

22.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมืองเก่าดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย ล่องเรือสู่ กอเตอร์ประเทศ มอนเตเนโกร

พักค้างคืน บน เรือ Azamara ในห้องพักแบบ Veranda (มีระเบียง)

 (6) วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2567 : กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) - ซาดาร์ (โครเอเชีย)

09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นโดยชาว

กรีกในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคกลาง เมืองโค

เตอร์เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย เช่น กำแพงเมืองโคเตอร์, ประตูเมือง

เก่า, จัตุรัสเซนต์นิโคลัส, มหาวิหารเซนต์ทิโต, โบสถ์เซนต์ลูเซีย, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และเมืองกอเตอร์ได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (กรณีไม่ได้ซื้อ Shore Excursions)

Option Tour 03 Kotor (5 ชั่วโมง)

เวลาที่เรือจอดเทียบท่า เทียบท่า เวลา 09.00 - 17.00 น. ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลา 15.00น.

โปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มเติมShore Excursions โคตอร์ ราคา 7,200 บาท ต่อท่าน

*หมายเหตุ Shore Excursions รวมค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ รถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่ง

ค่าเข้าชมกำแพงเมืองโคตอร์ และค่ารับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปเรส (Perast) เที่ยวชม เมืองเก่าเปเรส St Nikola Church Place Zmajevic และถ่ายรูป

กับโบสถ์เก่าแก่กลางน้ำ Our Lady of the Rocks และ Island of St.George

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Verige 65 Restaurant & Bar

 

นำท่านเดินขึ้นชม กำแพงเมือง(ป้อมปราการเมือง) สร้างในศตวรรษที่ 16-17 สูง 260 เมตร ระยะทางเดินขึ้น

กำแพง 1 กิโลกว่าๆ (1,350 ขั้น)

จากนั้นนำท่านชม เมืองเก่าโคตอร์ ที่รู้จักกันในนาม \"เมืองแห่งแมว\" เพราะมีแมวอาศัยอยู่มากมายในเมือง แมว

เหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวเมืองและกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แมวสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง เดิน

เล่นไปตามถนน พักผ่อนบนระเบียง หรือนอนหลับในจัตุรัส แมวเหล่านี้เป็นมิตรและชอบที่จะทักทายนักท่องเที่ยว

15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือ Azamara Pursuit

17.00 น. เรือออกจาก ท่าเรือเมืองโคตอร์ ประเทศมอนเตรเนโกร สู่ ซาดร้า ประเทศโครเอเชีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

พักค้างคืน บน เรือ Azamara ในห้องพักแบบ Veranda (มีระเบียง)

 (7) วันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2567 : ซาดาร์ (โครเอเชีย) - เวนิส (อิตาลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองซาดาร์ ประเทศโครเอเชียเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ห้าของประเทศ โครเอเชียมีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,800 ปี ในอดีตเป็นเมืองท่าทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของทะเลเอเดรียติกและเป็นที่ช่วงชิงของหลายอาณาจักรเพื่อครองความได้เปรียบของการค้าทางทะเลในบริเวณนี้ ในช่วงสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ซาดาร์ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของฝั่งทะเลเอเดรียติก เมืองซาดาร์เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคกลาง ซาดาร์เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (กรณีไม่ได้ซื้อ Shore Excursions)

Option Tour 04 Zadar (4 ชั่วโมง)

เวลาที่เรือจอดเทียบท่า เทียบท่า 08.00 - 16.00 น.ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลา 14.00น.

โปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มเติมShore Excursions ซาดาร์ ราคา 3,200 บาท ต่อท่าน

*หมายเหตุ Shore Excursions รวมค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ และค่ารับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ ลานประชุมกลางเมือง (Roman Forum) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม นักท่องเที่ยวสามารถ

เดินชมซากปรักหักพังของอาคารโรมันและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมือง

 

ในบริเวณใกล้กันนำท่านชม โบสถ์เซนต์โดแนท (St. Donat\'s Church) เป็นโบสถ์คาทอลิกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9

ที่เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมโรมันอันทรงพลัง มีโดมทรงกลมสูง 22 เมตร โบสถ์แห่งนี้มีการตกแต่งภายในที่หรูหรา

ด้วยภาพเขียนและประติมากรรม

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย (St. Anastasia\'s Cathedral) เป็นโบสถ์คาทอลิกสร้างขึ้นในศตวรรษ 

ที่ 13 มหาวิหารเซนต์อนาตาเซียเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมโกธิกที่มีหอคอยสูง 69 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม Duke Palace หรือ ปราสาทเจ้าชายซาดาร์ (Knezeva palača) ปราสาทเจ้าชายซาดาร์เป็นอาคาร

สไตล์โกธิกที่โดดเด่น อาคารมีลานภายในขนาดใหญ่ที่มีเสาหินอ่อน อาคารยังมีห้องโถงขนาดใหญ่หลายห้อง

รวมถึงห้องโถงสภาเมืองที่ตกแต่งอย่างหรูหรา

จากนั้นนำท่านชม ออร์แกนทะเล (Morske Orgulje) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมออกแบบโดย Nikola Bašić

สถาปนิกชาวซาดาร์ ออร์แกนทะเลสร้างขึ้นในปี 2005 และได้รับรางวัล European Prize สาขาพื้นที่สาธารณะใน

ชุมชนเมืองยอดเยี่ยมในปี 2006 ออร์แกนทะเลเป็นโครงสร้างคอนกรีตยาว 70 เมตรที่เลียบชายฝั่งทะเลเอเดรียติค

โครงสร้างประกอบด้วยท่อระบายน้ำ 35 ท่อที่วางอยู่บนบันไดหินอ่อน เมื่อคลื่นซัดเข้าฝั่ง น้ำจะไหลผ่านท่อระบาย

น้ำ และสร้างเสียงดนตรี เสียงดนตรีที่เกิดจากออร์แกนทะเลเป็นเสียงที่นุ่มนวลและไพเราะ ขึ้นอยู่กับความแรงของ

คลื่น

นำท่านชม อนุสาวรีย์แด่พระอาทิตย์ซาดรา (Pozdrav Suncu) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย

Nikola Bašić สถาปนิกชาวซาดาร์ อนุสาวรีย์แด่พระอาทิตย์ซาดราสร้างขึ้นในปี 2008 และได้รับรางวัล

European Prize สาขาสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ในปี 2009 อนุสาวรีย์แด่พระอาทิตย์ซาดรามีเส้นผ่านศูนย์กลาง

22 เมตร โครงสร้างประกอบด้วยวงกลมหินอ่อน 30 วงที่วางอยู่บนพื้นคอนกรีต วงกลมหินอ่อนแต่ละวงจะบรรจุ

แผ่นแก้วที่สะท้อนแสงแดด เมื่อแสงแดดส่องกระทบแผ่นแก้ว แผ่นแก้วจะเปล่งประกายหลากสีสัน

14.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือ Azamara Pursuit

16.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมืองซาดาร์ ประเทศโครเอเชีย ล่องเรือกลับสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

กค้างคืน บนเรือ Azamara ห้องพักแบบ Veranda (มีระเบียง)

 (8) วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2567 : เวนิส (อิตาลี) - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน -

แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - สนามบินมัลเพนซ่า เมืองมิลาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

06.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือเกียวจา (Chioggia) เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เป็นเมืองเอกของแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศ
อิตาลี ถือเป็นนครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงโรม มิลานเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมันในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคกลาง เมืองมิลาน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโป เมืองนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี

นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่สวยงามเป็นอันดับ 3 ของโลก เริ่มสร้างในปี ค.ศ 1386 และระหว่างการก่อสร้างก็พบปัญหา และ อุปสรรคต่างๆมากมาย ทั้งปัญหาการเมือง และการเงิน กว่าจะเสร็จ ใช้เวลาถึง 579 ปี แต่หนึ่งในสถาปนิกที่คุมการก่อสร้าง ที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ คือ ลีโอนาโด ดาวินชี ศิลปิน ชื่อก้องโลก วิหารดูโอโม่ ประดับประดาด้วยรูปปั้นกว่า 3,200 รูป ที่สวยงาม และมียอดรวม 135 ยอด จนได้รับฉายาว่าวิหารเม่น

 

นำท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

ค่ำ ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน มัลเฟนซ่า

21.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินมัลเฟนซ่า เมืองมิลาน ประเทศ อิตาลี โดยสายการบิน
โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 114

 (9) วันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2567 : สนามบินเมืองมิลาน - สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน – สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมัสกัต ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

09.05 น. ออกเดินทางจากเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815

17.45 น. คณะเดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม ณ หน้างานอาจเนื่องด้วยสภาพอากาศ*

กฎในการขึ้นเรือสำราญ Azamara Pursuit สำหรับเด็ก และผู้ปกครอง

- เด็กจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถใช้บริการเรือสำราญได้

- เอกสารที่จำเป็น:

- หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของเด็ก

- หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

- การดูแลเด็ก:

- เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ตลอดเวลา

- ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กจะต้องมีอายุมากกว่า 21 ปี

- ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กจะต้องลงชื่อในใบรับรองการกำกับดูแลเด็ก

หมายเหตุ ทางเรือไม่อนุญาตให้สตรีที่มีอายุครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ หรือ 6 เดือน ลงเรือสำราญ

ห้องอาหาร

ประเภทเมนู

ชั้น

เวลาในการเปิด - ปิด

Discoveries restaurant

บริการอาหารสไตล์ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี อเมริกา

5

อาหารเช้า: 8:00 น. – 9:30 น.

อาหารเย็น: 18:00 น. – 22:00 น.

Windows cafe

ห้องอาหารหลัก บริการแบบบุฟเฟต์นานาชาติ

9

อาหารเช้า: 7:00 น. – 11:00 น.

อาหารกลางวัน: 12:30 น. - 14:30 น.

อาหารเย็น: 18:00 น. - 22:00 น.

Sunset Bar

บาร์ บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

9

ช่วงบ่าย: 12:00 น. – 17:00 น.

ช่วงค่ำ: 17:00 น. – 23:00 น.

Pool Bar

บาร์ริมสระน้ำบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

9

ช่วงบ่าย: 12:00 น. – 17:00 น.

ช่วงค่ำ: 17:00 น. – 23:00 น.

Aqualina Restaurant

คอร์สอาหาร หรูหราสไตล์อิตาเลียน (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

 10

อาหารกลางวัน: 12:30 น. – 14:30 น.

อาหารเย็น: 18:00 น. – 22:00 น.

Prime C Restaurant

คอร์สอาหารหรูหราที่เน้น สเต๊กเป็นหลัก(มีค่าบริการเพิ่มเติม)

10

อาหารกลางวัน: 12:30 น. – 14:30 น.

อาหารเย็น: 18:00 น. – 22:00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ Azamara Pursuit

ชั้นที่ 5

รายชื่อสถานที่/กิจกรรม

ประเภทการบริการ

The Den

บาร์และห้องนั่งเล่น ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างหลากหลายชนิด

The Pursuit Shop

ร้านค้าปลอดภาษีที่จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท

 

Cabaret Loung

แสดงคาบาเรต์และการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงเพลง การแสดงเต้นรำ และการแสดงตลก

Indulgences

จำหน่ายเครื่องประดับ ต่างหู จากดีไซเนอร์ชื่อดัง

Discoveries Bar

บาร์สุดหรูที่ให้บริการเครื่องดื่มชั้นเลิศและอาหารว่างหลากหลาย

Discoveries Restaurant

ห้องอาหารสไตน์ยุโรปที่มีเมนูอาหารหลากหลาย จากวัตถุดิบชั้นเลิศจากเชฟมืออาชีพ

Photo Shop

ให้บริการถ่ายภาพและตกแต่งภาพถ่ายต่างๆจากช่างภาพมืออาชีพ

 

สิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ Azamara Pursuit

ชั้นที่ 9

รายชื่อสถานที่/กิจกรรม

ประเภทการบริการ

Sunset Bar

ให้บริการเครื่องดื่มหลากหลายประเภท ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

The Sanctum Spa

ให้บริการ ทรีตเมนต์สปาหลากหลายประเภท โดยใช้ผลิตภัณฑ์สปาคุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำของโลก

The Patio and Swirl & Top

ร้านอาหารริมสระน้ำ บริการอาหารสไตล์ตะวันตกแบบ BBQ Grills

Pool Bar

บริการเครื่องดื่มพร้อมผ่อนคลายชมบรรยากาศริมสระว่ายน้ำ

Fitness Center

บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ครบครันและทันสมัยมีเครื่องออกกำลังกายมากมายรองรับ

 

The Pool

สระน้ำกลางแจ้งให้ท่านได้ผ่อนคลายอาบแดดแช่ตัวทำกิจกรรมต่างๆ

The Windows Café

เป็นห้องอาหารบุฟเฟต์หลัก บริการมื้อเช้า กลางวัน และเย็น คัดสรรเมนูอาหารหลากหลาย

สิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ Azamara Pursuit

ชั้นที่ 10

รายชื่อสถานที่/กิจกรรม

ประเภทการบริการ

The Living Room

ห้องนั่งเล่น ที่เหมาะแก่การมาพักผ่อนสำหรับทุกท่านมีสิ่งอำนวยทั้งบอร์ดเกม เครื่องเกม ต่างๆมากมาย

ชั้นที่ 11

รายชื่อสถานที่/กิจกรรม

ประเภทการบริการ

Sun Deck

เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตกที่สวยที่สุดบนเรือ

ไฮไลท์บนเรือสำราญ Azamara Pursuit ฟรี !

สำหรับแขกทุกท่าน

· ทิปพนักงานบนเรือ Gratuities (รวมค่าทิปเรือแล้ว)

· น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, กาแฟและชา, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไวน์ เบียร์ ค็อกเทล ม็อกเทล สปิริต ฯลฯ

· บริการซักผ้าแบบบริการตนเอง Self-service laundry

· บริการคอนเซียร์ซ คอยให้บริการแนะนำสิ่งต่างๆบนเรือ

บริการพิเศษเพิ่มเติมสำหรับท่านที่จองห้องพักชนิด Veranda Plus Staterooms ขึ้นไป

· บริการซักรีดฟรี 1 ถุงผ้า ต่อห้อง

· มื้อค่ำที่ห้องอาหารพิเศษ (Prime C หรือ Aqualina) จำนวน 1 มื้อ

· ได้รับสิทธิ Priority ลำดับต้นๆ ในการเช็คอินขึ้นเรือในวันแรก และเช็คเอาท์ออกจากเรือในวันสุดท้าย

· บริหารพิเศษจัดเตรียมบาร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรีหรือไม่มีแอลกอฮอล์ ฟรี ในห้องพัก

หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP