ดูทัวร์รัสเซียทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
รัสเซีย ไบคาล : ทะเลสาบไบคาล - ถ้ำน้ำแข็ง - หน้าผา Three Brothers - ทะเลสาบ Blue Ice - เดินบนผิวทะเลสาบน้ำแข็ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมือง Irkutsk - เข้าที่พัก
Irkutsk เยี่ยมชม 3 จุดหลักในเมือง: Main Square, Lace House และโบสถ์ Kazan - Listvyanka
เกาะ Olkhon - Burkhan Rock
เดินบนผิวทะเลสาบน้ำแข็ง Ice Tour - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ถ้ำ Khoboi - หน้าผา Three Brothers - ทะเลสาบ Blue Ice
Ice Tour - ถ้ำน้ำแข็ง - เกาะ Ogoi - Bubble Bay - จุดชมวิว The Throne
Ice cycling - อิสระวันแห่งการปั่น! ประสบการณ์ปั่นจักรยานบนน้ำแข็งที่คุณจะไม่มีวันลืม
กลับเมือง Irkutsk - เข้าที่พัก
สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 1,500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
เดินทาง :
12-ก.พ.-2566
19-ก.พ.-2566
฿85,900
19-ก.พ.-2566
26-ก.พ.-2566
฿85,900
22-ก.พ.-2566
01-มี.ค.-2566
฿85,900
01-มี.ค.-2566
08-มี.ค.-2566
฿85,900
Download PDF

รัสเซีย ไบคาล 8 วัน 7 คืน

โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์

1 ปี มีครั้งเดียวกับประสบการณ์การเผชิญความหนาวสุดขั้วที่อุณหภูมิติดลบ ถึง -30 องศา

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

ยกเลิกหลังการชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

“ไบคาล" ทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด มีปริมาณน้ำเยอะที่สุดในโลก และมีความยาวถึง 636 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งหนาพอที่จะให้รถวิ่งไปบนทะเลสาบแห่งนี้ได้ ทั่วทั้งทะเลสาบ เราจะได้เห็นภูมิทัศน์น้ำแข็งแปลกตา ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นน้ำแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุ่นเป็นสีขาวทึบ บางแห่งเป็นแผ่นสะท้อนสีฟ้าครามสวยงาม

DAY 1 Bangkok - Irkutsk

07.30 น คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ จุดนัดพบ อาคารโดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน S7 เวลา 07.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ เดินทางโดยสายการบิน S7 เที่ยวบิน 6382 เวลา 11.25 น. (มีอาหารบริการบนเครื่อง) ถึงเมือง Irkutsk เวลา 18.55 รับจากสนามบินไปยังโรงแรม ที่พักเป็นห้องพักคู่ที่มีห้องอาบน้ำและห้องสุขาในตัว
ที่พัก : Overnight at Irkutsk Hotel

DAY 2 Irkutsk

ทัวร์ในเมือง Irkutsk: เยี่ยมชม 3 จุดหลักในเมือง: main square, lace house, และโบสถ์ Kazan ไปเมือง Listvyanka (จุดที่ใกล้ที่สุดของเมือง Baikal จาก Irkutsk)

นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขเข้าไปในป่าที่ศูนย์ Baikal Dog Sledding Center (Manor Tyuryumin) ในกลางเมือง Listvyankaเยี่ยมชม Retro Park และจุดชมวิว Chersky Stone กลับเมือง Irkutsk เวลา 18.00 น. เพื่อพักค้างคืน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารในเมือง Listvyanka
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overnight at Irkutsk Hotelนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขและขี่รถเล็กสำหรับวิ่งบนหิมะ (จ่ายเพิ่ม)
สุนัขลากเลื่อนที่ทะเลสาบ BAIKAL ในฤดูหนาวปี 2018-2019 ราคาที่อัพเดทสำหรับสุนัขลากเลื่อนในเมือง Listvyanka สำหรับฤดูหนาวในปี 2023 ต่อคน
1 กม. / 3-5 นาที – 1,700 รูเบิล 2.5 กม./ 10 นาที – 2,500 รูเบิล
4.5 กม./ 20 นาที – 3,500 รูเบิล 10 กม./ 30 นาที – 5,000 รูเบิล
รวมขี่ 2 ชม. พร้อมอาหารกลางวันปิกนิค – 12,000 รูเบิล

นั่งรถ Snowmobile สำหรับวิ่งบนทะเลสาป BAIKAL (จ่ายเพิ่ม)
1 ช.ม. / 5,000 รูเบิล ต่อ 2 ที่นั่ง

DAY 3 Irkutsk - Olkhon

ออกจากเกาะ Olkhon โดยรถบัสส่วนตัว รถมีขนาดใหญ่พอสำหรับสัมภาระ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร ณ ร้าน อาหารท้องถิ่น มีเมนู เช่น ซุปบีทรูทพร้อมเนื้อ (borsh) หรือก๋วยเตี๋ยวไก่, สลัด, มันฝรั่งบด, cheburek เนื้อหรือชีส – pasture ทอดพร้อมไส้ ไม่รวมชา, แอลกอฮอล์และโซดา จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน Khuzir เช็คอินเข้าเกสต์เฮ้าส์เพื่อเก็บสัมภาระ นำทุกท่านเดินทัวร์ชมเกาะ Olkhon เยี่ยมชมสถานที่ของกลุ่มที่เชื่อเรื่องวิญญาณ Burkhan Rock พักค้างคืนในเกสต์เฮ้าส์ไม้ดูอบอุ่น ตกแต่งสไตล์พื้นเมือง ห้องคู่พร้อมห้องน้ำและห้องสุขาส่วนตัว ภายในห้องแต่ละห้องมีฮีทเตอร์ไฟฟ้าไว้ให้ความอบอุ่น

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overnight at the guest house

DAY 4 ICE TOUR - NORTH

เริ่มทัวร์น้ำแข็งทางเหนือเวลา 10 โมง สำหรับทัวร์นี้ เราใช้รถตู้วินเทจของกองทัพรัสเซีย 4WD ที่จุคนได้สูงสุด 8 คนต่อ 1 คัน สถานที่ท่องเที่ยว
สิ่งที่ควรทำ: เดินบนผิวทะเลสาบน้ำแข็ง เยี่ยมชมถ้ำน้ำแข็ง, ถ้ำ Khoboi, หน้าผา Three Brothers, ทะเลสาบ blue ice
รวมอาหารกลางวัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอาจเป็นกล่องข้าวกลางวัน (ปลาทอด, มันฝรั่ง, ขนมปัง, มะเขือเทศ, ชา, คุกกี้) หรือซุปปลา (+ขนมปัง, มะเขือเทศ, ชา, คุกกี้) กลับเกสต์เฮ้าส์เวลา 16.00 - 17.00 น. และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันบนทะเลสาปน้ำแข็ง
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overnight at the guest house

DAY 5 ICE TOUR - SOUTH

เริ่มทัวร์น้ำแข็งทางใต้เวลา 10 โมง สำหรับทัวร์นี้ เราใช้รถตู้วินเทจของกองทัพรัสเซีย 4WD ที่จุคนได้สูงสุด 8 คนต่อ 1 คัน สถานที่ท่องเที่ยว
สิ่งที่ควรทำ: เดินบนผิวทะเลสาบน้ำแข็ง เยี่ยมชมถ้ำน้ำแข็ง, เกาะ Ogoy, Bubble Bay, จุดชมวิว The Throne
รวมอาหารกลางวัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอาจเป็นกล่องข้าวกลางวัน (ปลาทอด, มันฝรั่ง, ขนมปัง, มะเขือเทศ, ชา, คุกกี้) หรือซุปปลา (+ขนมปัง, มะเขือเทศ, ชา, คุกกี้) กลับเกสต์เฮ้าส์เวลา 16.00 - 17.00 น. และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันบนทะเลสาปน้ำแข็ง
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overnight at the guest house

DAY 6 Ice cycling

วันนี้เราจะนำท่านไปเปิดประสบการณ์การปั่นจักรยานบนน้ำแข็งที่คุณจะไม่มีวันลืม จักรยานของเรามียางลุยหิมะที่ทำให้การปั่นสนุก และราบรื่น คุณจะปั่นไปพร้อมไกด์ โดยระยะทางมีทั้ง 10 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร ให้ทุกท่านได้ปั่นกันอย่างจุใจกลับเกสต์เฮ้าส์เวลา 14.00 - 15.00 น.
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารในเมือง Khuzhir
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overnight at the guest house

DAY 7 OLKHON - IRKUTSK

เช็คเอ้าท์จากเกสต์เฮ้าส์ ขับรถกลับเมือง Irkutsk ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางถึงโรงแรมในช่วงเย็น
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overnight at Irkutsk Hotel

DAY 8 Airport

หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์และออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบิน เพื่อเช็คอินและขึ้นเครื่องสายการบิน S7 เที่ยวบิน 6331 (มีอาหารบริการบนเครื่อง) เพื่อเดินทางกลับประเทtศไทย พร้อมรอบยิ้มและความประทับใจ

เกาะ Olkhon Island – ไฮไลท์

เกาะ Olkhon เป็นเกาะที่รายล้อมด้วยทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับสี่ของโลก มันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบ Baikal มีพื้นที่ 730 km เกาะ Olkhon มีที่ราบสวยงามที่เข้ากันกับน้ำในทะเลสาบ Baikal พื้นที่เกาะมีสีเขียวและเรียบเหมือนทุ่งหญ้าและมีเศษหินตรงขอบหน้าผาในทะเลสาบ Baikal เกาะ Olkhon ปกคลุมด้วยหญ้าและพืชมีกลิ่นหอมในด้านที่หันเข้าชายฝั่ง
(ที่ราบ) และต้นสนเล็กๆ (ป่าเขตหนาว) บนด้านที่หันหน้าเข้าตรงกลางทะเลสาบ มันยาวประมาน 70 กม. และกว้าง 15 กม. เกาะ Olkhon เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการหลีกหนีสังคมเมือง รู้สึกถึงธรรมชาติ พักผ่อนข้างๆทะเลสาบ Baikal และเพลิดเพลินไปกับพลังงานของทะเลสาบ ซึ่งตอนนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนเมือง Listvyanka และมันมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อม ดังนั้น คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตที่สะดวกสบายได้


หมู่บ้าน Khuzir

เมืองนี้เป็นฮับของเกาะ Olkhon ประชากรส่วนใหญ่ (1500 จากทั้งหมด 2000 คนอาศัยอยู่ที่นี่) มันมีเกสต์เฮ้าส์ราคาแพงหลากหลาย

ผิวทะเลสาบน้ำแข็ง Baikal

บริเวณของทะเล Small Sea ที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะ Olkhon และ Western Shore มีน้ำแข็งที่ใสสวยและมากที่สุดบนทะเลสาบ Baikal ลมแรงทำใหน้ำแข็งใส สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต้องการชมน้ำแข็งในทะเลสาบ Baikal ความหนาของน้ำแข็งแตะ 1 ม. ดังนั้น การเดินหรือขับรถบนพื้นผิวจึงปลอดภัย บนน้ำแข็ง คุณจะเห็นรุปแบบและรอยแตกตามธรรมชาติที่สวยงาม น้ำแข็งใส คุณสามารถมองทะลุได้เหมือนกระจก

ถ้ำน้ำแข็ง

ในฤดูหนาว น้ำแข็งปกคลุมชายฝั่งเกาะที่มีหลายถ้ำและโพรง ถ้ำกลายเป็นน้ำแข็งและมีน้ำแข็งย้อย เมื่อดวงอาทิตย์ส่องน้ำแข็ง น้ำส่องแวววาวในสีต่างๆ ในถ้ำ คุณสามารถถ่ายรูปสวยๆได้ คนจะคิดกันว่าคุณอยู่โลกอื่น

หิน Burkhan rock

บนเกาะ Olkhon ใน Khuzhir มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือ หิน Burkhan Rock หรือหิน Shamanka หนี่งในเก้าแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของเอเชีย จากวิวจุดนี้ คุณจะเห็น Maloye More (ช่องแคบของทะเลสาบ Baikal ระหว่างเกาะOlkhon และแผ่นดินใหญ่) และส่วนที่ใหญ่ที่สุดของทะเลสาบ Baikal บางครั้งในหน้าร้อน หากคุณโชคดี คุณจะเห็น nerpa – แมวน้ำประจำทะเลสาบ Baikal ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนทะเลสาบที่คนใช้บูชายัญและสวดตั้งแต่เริ่มแรกที่พบถ้ำ หลังศาสนาพุทธของทิเบตแพร่ไปยังคน Buryat พระ Buryat บูชาถ้ำนี้ แต่ก่อนถ้ำนี้ใช้ทำพิธีโดบกลุ่มคนที่เชื่อเรื่องวิญญาณ ในอดีต ที่ถ้ำ Burkhan (หิน Shamanka) มีการทำพิธีกรรม
ทางศาสนาให้กับวิญญาณของเกาะ Olkhon ตามความเชื่อของหมอผี Buryat ที่อาศัยอยู่ในถ้ำ Burkhan วิญญาณเป็นเจ้าของเกาะ Olkhon และเป็นเทพที่น่าเกรงขาม

 ถ้ำ Three Brothers

ถ้ำ Three Brothers เป็นถ้ำหน้าผาหินอ่อนที่สวยงามสีขาว
ยาวประมาณ 1 กม. ทอดลงไปยังทะเลสาบ Baikal ตามแนวดิ่ง
ถ้ำมีหน้าผาสวยๆจำนวนมากพร้อม 3 หน้าผาใหญ่ที่ชื่อว่า
Three Brother ตำนานมีอยู่ว่าหมอผีมีลูกสาว 1 คนและลูก
ชาย 3 คน ลูกสาวมีความรักและหนีออกจากบ้านไป หมอผี
เปลี่ยนลูกชายตนเองไปเป็นนกอินทรีและส่งไปตามหาลูกสาว
หลังจากที่ นกอินทรี 3 ตัว เจอพี่สาวตนเองที่ร้องไห้และร้องขอ
ให้พี่ชายอย่าบอกพ่อว่าเจอเธอ พี่ชายกลับมาบอกพ่อว่าไม่
เจอเธอ หมอผีจับได้ จึงเปลี่ยนลูกชายให้กลายเป็นหน้าผา

ถ้ำ Khoboi (Tusk)

เป็นหน้าผาที่ดังที่สุดบนเกาะเพราะมีวิวรอบทิศสวย
จากถ้ำ Khoboi คุณจะเห็นวิวพาโนรามา 300 องศา
ของทะเลสาบและส่วนกว้างที่สุดของมัน 80 กม.

หมู่บ้าน Listvyankaหมู่บ้าน LISTVYANKA อยู่ในเมือง Irkutsk Oblast, Russia, ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Irkutsk 70 กม. ใกล้จุดที่แม่น้ำ Angara แยกออกจากทะเลสาบ Baikal หมู่บ้าน Listvyanka เข้าถึงได้โดยรถบัสหรือเรือจากเมือง Irkutsk มีประชากร 1,882 คน
(สำมะโนครัวปี 2010) ด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่โต เมือง Listvyanka เป็นหนึ่งในจุดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดของ Siberia เนื่องจากที่มันใกล้เมือง Irkutsk เราจะเห็นนักท่องเที่ยวมากกว่าเมืองและหมูบ้านอื่นๆบนทะเลสาบ Baikal โดยเฉพาะชาว Irkutians และนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยววันสุดสัปดาห์ (นักท่องเที่ยวรัสเซียจะชอบจุดที่เป็นป่า) และมีการพัฒนาไปอย่างมาก โดยเน้นไปที่ตลาดนักท่องเที่ยว ทั้งพื้นที่ปิกนิค, โรงแรมและคาเฟ่

จุดชมแม่น้ำ Angara

ในเมือง Listvyanka คุณจะเห็นปากแม่น้ำ Agrara - 900 ม.
 ปากแม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก เป็นทางออกเดียวของทะเล
สาบ Baikal –แม่น้ำนี้ออกจากทะเลสาบและจากนั้น ไปรวม
กับแม่น้ำ Yenisei ที่จากนั้นไหลไปมหาสมุทร มันไม่เคยเป็น
น้ำแข็งในหน้าหนาว

จุดชมหิน Chersky

ใช้เวลา 30 นาทีในการเดินขึ้นเขา (หรือจะขึ้นกระเช้า) จากที่ที่คุณอยู่ จะเห็นวิวรอบทิศของทะเลสาบ, แม่น้ำและป่าไกลลับตาRetro – Park

นิทรรศการรถยุคโซเวียตสำหรับครอบครัว และ
ประติมากรรมโลหะรูปร่างแปลก ต้องดู! ตลาด
ปลา: จุดยอดนิยมในการซื้อปลารมควันและของ
ฝาก ศูนย์สุนัขลากเลื่อน: ที่ที่คุณสามารถพบกับ
การนั่งรถที่ลากโดยสุนัขไซบีเรียน, การขี่ม้าและ
คนทำเกือกม้า

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์มองโกเลียทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ซาอุดิอาระเบียทัวร์ซาอุดิอาระเบีย
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP