ดูทัวร์สแกนดิเนเวียทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
สแกนดิเนเวีย พระอาทิตย์เที่ยงคืน เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ สวีเดน : หมู่บ้านซานตา คลอส - ภัตตาคารน้ำแข็ง - จับปูยักษ์นอร์เวย์ / พักโรงแรมในบริเวณนอร์ทเคป 100 % - พักบนเรือ Dfds ห้อง Outside Cabin เห็นวิวทะเล 1 คืน - พักบนเรือซิลเลียไลน์ ล่องผ่านทะเลบอลติก ห้อง Out Side เห็นวิวทะเล 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจโควิด PCR Test (ถ้ามี ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Vaccine Passport / E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก - รูปปั้น The Little Mermaid - Gefion Springvandet - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - เขตท่าเรือ Nyhavn - ย่านถนน Strøget - ล่องเรือสำราญขนาดใหญ่ Dfds - พักบนเรือห้อง Outside Cabin เห็นวิวทะเล
กรุงออสโล - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติคฟลัมสบานา - แวะจอดที่สถานีน้ำตกจอสฟอสเซ่น - เข้าที่พัก
ล่องเรือเพื่อชมซอจ์นฟจอร์ด - เมืองเบอร์เก้น - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen - หมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen
บินภายในสู่กรุงออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ป้อมปราการอาร์เคอร์ชูร์ - ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวังหลวง - ถนนคาร์ล โจฮัน
บินภายในสู่เมืองอัลต้า - เมืองฮอนนิ่งสแวค - ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล เข้าสู่ เกาะมาเกอโรย่า - ร่วมกิจกรรมปูยักษ์ King Crab Express หมู่บ้านชาวประมงเมืองฮอนนิ่งสแวก - นอร์ธเคป - ชมศาลาไทย - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - จิบแชมเปญ แกล้มคาเวียร์ ฉลองการมาเยือน และรับประกาศนียบัตรรับรอง - เช้าที่พัก
เมืองอิวาโร่ - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์ - เมืองโรวาเนียมี
เข้าชมหมู่บ้านซานตา คลอส - เมืองเคมิ - ภัตตาคารน้ำแข็ง Experience 365 - สนามบินเมืองอูลู - บินภายในสู่ กรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - มหาวิหาร Uspenski Cathedral - เซเนท สแควร์ - ชมมหาวิหารเฮลซิงกิ - อนุสาวรีย์ซีบีริอุส - ตลาดนัดริมทะเล - ช้อปปิ้งที่ห้าง Stockman - ลงเรือซิลเลียไลน์ ล่องผ่านทะเลบอลติก สู่กรุงสต๊อกโฮล์ม (พักบนเรือ ห้อง Out Side เห็นวิวทะเล)
เรือเทียบฝั่งกรุงสต๊อกโฮล์ม - เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - เข้าชมซิตี้ ฮอลล์ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK, ย่าน Walking Street
ชมเมืองซิกทูน่า เมืองหลวงแห่งแรกของสวีเดิน - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แนะนำการเดินทาง ต้องได้รับวัคซีนครบโดส ตามที่ได้รับอนุญาตจากองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
12-ส.ค.-2565
23-ส.ค.-2565
: 189,900
Download PDF

สแกนดิเนเวีย พระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน

โดยสายการบินไทย

ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจโควิด PCR Test (ถ้ามี ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Vaccine Passport / E-Vaccine Passport

ไม่มีเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

DENMARK * NORWAY * FINLAND * SWEDEN

นั่งรถไฟสายโรแมนติคฟลัมสบาน่า * ล่องเรือชมฟยอร์ด

ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน * พักในเรือสำราญห้องพักวิวทะเล

หมู่บ้านซานตา คลอส * ภัตตาคารน้ำแข็ง * จับปูยักษ์นอร์เวย์

พักโรงแรมในบริเวณนอร์ทเคป 100 %

กำหนดการเดินทาง ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2565 (ช่วงที่ดีที่สุดในการชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน)

จุดเด่นของรายการทัวร์

1. บินตรงสายการบินไทย พร้อมบินภายในถึง สามเที่ยวบิน สบายๆ ไม่เหนื่อย

2. มีพนักงานยกสัมภาระ ณ โรงแรมที่พักตลอดการเดินทง

3. บริการน้ำดื่มในรถโค้ชระหว่างการเดินทาง

4. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น

5. อาหารพิเศษ...กุ้งมังกรและขาปูยักษ์ (Norwegian King Crab)

6. ประสบการณ์ใหม่...รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารน้ำแข็ง

7. เที่ยวชมหมู่บ้านซานตา คลอส

8. พักในเรือสำราญห้องพัก Sea View (วิวทะเล)

9. มีห้องพักในเมืองฮอนนิ่งสแวกแน่นอน(เมืองที่ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน) หากไม่ได้นอนเมืองนี้ต้องเดินทางไกลถึงสี่ชั่วโมงเพื่อไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุด

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - โคเปนเฮเกน

22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยโดยมี เจ้าหน้าที่ของบริษัท...คอยอำนวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง (2) โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือสำราญ DFDS - ออสโล

01.20 เหิรฟ้าสู่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน จากนั้น นำท่าน...

ชมรูปปั้น “The Little Mermaid” ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแก่กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ.1913 รูปปั้นนี้เกิดขึ้นจากการที่ คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ดูบัลเล่ต์เรื่อง The Little Mermaid แล้วรู้สึกประทับใจในนิทานเรื่องนี้มาก จึงเป็นแรงบันดาลใจ จ้าง เอ็ดวาร์ด อีริกเซน นักปั้นฝีมือดีปั้นรูปนางเงือกขึ้นมา นับเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน “Gefion Springvandet” น้ำพุขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตำนานเล่าว่า ราชินีเกฟิออนได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ ให้กอบกู้ชาติบ้านเมือง พระนางจึงให้พระโอรสทั้งสี่ของพระองค์แปลงกายเป็นพระโค เพื่อช่วยกันไถพื้นดินจนกลายเป็นแผ่นดินเดนมาร์กในปัจจุบัน แล้วชาวเดนนิชก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการระลึกถึง

ชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” “Amalienborg Palace” พระราชวังฤดูหนาว สร้างในศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์ไอดเดนบวร์ก บริเวณตรงกลางเป็นจัตุรัสที่ตั้งอนุสาวรีย์กษัตริย์เฟรดเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก จตุรัสแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์เฟรดเดอริก “Frederiks Kirke” โบสถ์รูปโดมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสแกนดินีเวีย

ชม ย่านเขตท่าเรือ ชื่อว่า “Nyhavn” ซึ่งเป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน โดยพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้า ในย่านนี้จะเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ผับ บาร์มากมาย รวมถึงที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย เป็นภาพที่งดงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ HEREFORD VILLAGE เมนูพิเศษ.!! สเต็กเนื้อ หรือ ซี่โครงหมูอบ

บ่าย หลังอาหารนำท่าน...

เดินเล่นย่านถนน “Strøget” แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกน และอยู่ในใจกลางเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มี ตั้งแต่ร้านขายของที่ระลึก, ห้างสรรพสินค้าอิลลุม, ร้านขายแต่งบ้าน, ร้านขายขนมหวานร้านช็อกโกแลต ไปจนถึงร้านขายสินค้าหรูของแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อิสระใหท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

15.00 เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำคณะลงเรือสำราญขนาดใหญ่ DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี หรือเดินเล่นชมวิวบนดาดฟ้าเรือตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 แก้ว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ

ที่พัก : บนเรือ DFDS ด้วยห้องพักแบบ Outside Cabin เห็นวิวทะเล (พักห้องละ 2 ท่าน) (หากท่านต้องการอัพเกรด ห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)

วันที่สามของการเดินทาง (3) ออสโล - กอล - ฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

09.30 เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ำตกที่ไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองเกลโลเพื่อรับประทานอาหาร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงของประเทศนอร์เวย์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองฟลัม...

นั่งรถไฟสายโรแมนติค “ฟลัมสบานา” (FLAMSBANA) หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สูงและสวยที่สุดในโลก ฟลัมบาน่าเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 ระหว่างนั่งรถไฟ แวะจอดที่สถานีน้ำตกจอสฟอสเซ่น (Kjosfossen) ชมความสวยงามและสัมผัสความชุ่มฉ่ำจากละอองน้ำของน้ำตกที่มีความสูงถึง 225 เมตร ท่านจะประทับใจกับทัศนียภาพที่สวยงามตลอดเส้นทาง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: Stalheim Hotel / Freitheim Hotel / Park Hotel Vossevangenหรือระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ล่องเรือชม ฟจอร์ด - เบอร์เกน - ชมเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือฟลัม นำท่าน...

เดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ เพื่อชมซอจ์นฟจอร์ด ชื่นชมทัศนียภาพชวนฝันของฟจอร์ด ที่สวยที่สุดของโลก ท่านจะ เห็นภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ที่สร้างจากไม้สน ระหว่างล่องเรือจะนกนางนวลบินตามลำเรือ สร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่าน จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เบอร์เกน”

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางเข้าสู่เมืองเบอร์เก้น เมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของนอร์เวย์ โดยได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของนอร์เวย์ เพราะด้วยที่ตั้งที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงที่มีความงดงามนำท่าน...

นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร นำท่านลงเขา เดินเล่นชมเมือง เริ่มจากเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้

ชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปี 1970

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : SCANDIC HOTEL BERGEN หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ออสโล - ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” - ปราสาทและ

ปราการอาร์เคอร์ชูร์ - ช้อปปิ้งย่านถนน “คาร์ล โจฮัน

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.40 เดินทางสู่ กรุงออสโล โดยสายการบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่

08.40 ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองเก่าอายุกว่า 900 ปี ซึ่งในยุคนั้นออสโลถือเป็นในเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์ไวกิ้งโบราณ ชม ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ที่เคยใช้ในการแข่งขันสมัยนอร์เวย์เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาม เมื่อปี 1952

ชม “อุทยานฟรอกเนอร์” ลานปฎิมากรรมกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากผลงานของ “กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์” ปฏิมากรชื่อดัง ซึ่งที่นี่มีปฎิมากรรมมากกว่า 200 ชิ้น โดยผลงานชิ้นเอกเป็นเสากลางอุทยานซึ่งมีควมสูงถึง 17 เมตร ชื่อ Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ลักษณะของเสาโมโนลิท เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสาใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารนำท่านชม...

ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ Akershus Fortress ปราสาทและป้อมโบราณแห่งนี้ที่สร้างขึ้นในปี 1299 ในสมัยของกษัตริย์ฮากอนที่ 5 บนเดินเขาริมทะเล และในสมัยกษัตริย์คริสเตียนที่ 4 ทรงบูรณะซ่อมแซมป้อมปราการแห่งนี้ให้เป็นปราสาทในรูปแบบเรอเนสซองส์ และใช้เป็นที่ประทับของราชวงศ์มาตลอดในยุคของพระองค์

นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวังหลวง “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล พระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกที่สวยงาม โดยมีรูปปั้นกษัตริย์เฟรเดอริกที่ 5 (Frederik V) ทรงม้าบริเวณด้านหน้าพระราชวัง และเมื่อมองลงไปจากเนินพระราชวังแล้วจะเห็นสวน Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮัน” ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้ามากมาย รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของ “โรงละครแห่งชาติ” ที่สร้างขึ้นในปี 1899, “มหาวิทยาลัยออสโล” มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์ สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอิสระกับการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดินลงมาจากเนินด้านหน้าพระราชวัง หรือช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก : RADISSON BLU HOTEL OSLO หรือระดับใกล้เคียง

วันที่หกของการเดินทาง (6) ออสโล - อัลต้า - ฮอนนิ่งสแวค - กิจกรรมปูยักษ์(King Crab)

นอร์ทเคป “ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร”

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก // หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

09.30 เดินทางสู่ เมืองอัลต้า โดยสายการบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่...

11.30 เดินทางถึงสนามบินอัลต้า อัลตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์ค และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแสงเหนือและหอดูแสงเหนือแห่งแรกของโลกซึ่งสร้างขึ้นที่นี่บนเขาฮาลด์เดอในค.ศ.1899

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวค ผ่านหมู่บ้านชาวประมงที่น่ารัก ท่านจะเห็นวัฒนธรรมของชาวบ้านแถบนี้อย่างเต็มที่ ผ่านชมแนว พอร์เสนเจอร์ฟยอร์ด (Porsanger fjord) ที่สวยงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางผ่านธรรมชาติป่าอันงดงามตามแบบฉบับของเขตขั้วโลกเหนือ นำท่านลอดอุโมงค์ใต้ทะเล เข้าสู่ เกาะมาเกอโรย่า (Magerøya Island) สู่เมืองฮอนนิ่งสแวค เมืองเอกประจำเกาะ ซึ่งเป็นดินแดนที่มีชุมชนอยู่เหนือสุดของประเทศนอร์เวย์ นำท่านเข้า...

จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรมปูยักษ์...King Crab Express ณ หมู่บ้านชาวประมงเมือง

ฮอนนิ่งสแวก ทำจะได้รับความรู้เกี่ยวกับปูยักษ์(King Crab) ที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนเหนือของนอร์เวย์เท่านั้น ปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ล่ะตัวจะมีน้ำหนักประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่เดียว ไกด์ท้องถิ่นจะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนำปูมาปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ(Crab Shack)

จากนั้นนท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร // จากนั้นเดินทางต่อสู่ นอร์ธเคป จุดเหนือสุดของยุโรป ชมศาลาไทย ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2450 และทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ “จปร” ไว้บนศิลาภายในศาลาเป็นที่เก็บรวบรวมเรื่องราว ในการเสด็จประพาสของพระองค์ฯ นับเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยที่อยู่เหนือสุดของโลก ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” ริมฝั่งมหาสมุทรอาร์คติคแห่งขั้วโลกเหนือ พร้อมชื่นชมดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสุกสว่างยามราตรี *** พิเศษจิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ฉลองการมาเยือน และท่านจะได้ประกาศนียบัตรรับรอง การเดินทางมาชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนในครั้งนี้

พักที่: SCANDIC NORDKAPP / SCANDIC HONNINGVAG หรือระดับใกล้เคียง

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ธเคป) - ทะเลสาบอินารี - โรวาเนียมิ

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองอิวาโร่ เมืองเล็กที่อยู่ในเขตแลปแลนด์ ริมฝั่งแม่น้ำอิวาโล่ ผ่านชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ จากนั้นนำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์” ชมสภาพจำลองความเป็นอยู่ของชาวแลปป์ คนท้องถิ่นพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือ กระจายอยู่ในประเทศรัสเซีย ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และบางส่วนของสวีเดนมาเป็นเวลานาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมี

เดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: SANTA CLAUS HOTEL / SOKOS VAAKUNA / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่แปดของการเดินทง (8) โรวาเนียมี - หมู่บ้านซานต้า คลอส - เคมิ

The Experience 365 - ภัตตาคารน้ำแข็ง - เฮลซิงกิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก // หลังอาหารนำท่าน...

เข้าชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมถ่ายรูปกับซานตา คลอส หรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคมิ เมืองน่ารักริมชายฝั่งอ่าวบอธเนีย นำท่านเข้าสู่ อาคาร Experience 365

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคารน้ำแข็ง Snow Experience 365

*** ภัตตาคารน้ำแข็งแห่งนี้เปิดบริการตลอดทั้งปี SnowExperience365 ภายในจะมีประติมากรรมน้ำแข็งที่น่าทึ่ง ท่านเพลิดเพลินกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเมนู Snow & Ice Tasting โต๊ะอาหารน้ำแข็งที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นที่สวยงามที่ทำจากน้ำแข็ง แก้วน้ำแข็งที่ทำด้วยมือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียสแม้ในช่วงกลางฤดูร้อน” ด้วยสภาพแวดล้อมที่เยือกแข็งและอาหารเลิศรส

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ “สนามบินเมืองอูลู”

18.00 เดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบิน ภายในประเทศ

19.15 ถึงกรุงเฮลซิงกิ จากนั้นนำท่านท่านเข้าสู่ตัวเมือง

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่: RADISSON BLU HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่เก้าของการเดินทาง (9) เฮลซิงกิ - ชมเมือง - เรือซิลเรียไลน์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารนำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย นำท่านชม…

“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church หรือที่รู้จักกันในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) โบสถ์แห่งนี้แต่เดิมเป็นภูหินแกรนิตใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางเมือง ถูกสร้างขึ้นโดยการระเบิดชั้นหินธรรมชาติ ซึ่งออกแบบโดย Timo และ Tuomo Suomalainen สองพี่น้องสถาปนิกชาวฟินแลนด์

“มหาวิหาร” Uspenski Cathedral วิหารออร์ธอดอกซ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1864 โดยใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี โดยตัววิหารเป็นสีน้ำตาลอิฐ โดมสีฟ้าอ่อน และยอดโดมเป็นสีทอง ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามด้วยสีทองและอัญมณี มหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซียโดยที่รัสเซียเคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 100 กว่าปี

จากนั้นเข้าสู่ เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมือง โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า ชมมหาวิหารเฮลซิงกิ สร้างในรูปแบบนีโอคลาสสิค มาตั้งแต่ปีค.ศ.1830-1852 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญนิโคลัส ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส “Nicholas Church”

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังอาหารชม อนุสาวรีย์ซีบีริอุส “Sibelius Monument” ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์เเก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชาวฟินเเลนด์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในระดับโลกอย่าง Jean Sibelius ซึ่งเขาคนนี้นี่เองที่เป็นผู้ประพันธ์เพลงปลุกใจชาวฟินเเลนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในชื่อเพลงฟินแลนเดีย ที่กล่าวถึงความรักชาติเเละอิสระเสรีภาพ เพื่อปลุกใจให้ชาวฟินน์ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นย่าน “ตลาดนัดริมทะเล” (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้ หรือช้อปปิ้งที่ห้าง Stockman ตามอัธยาศัย

15.30 นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” (Silja Line) ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก สู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์

สันทนาการสำหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พัก: บนเรือสำราญซิลเลียไลน์: Silja Line (ในห้องแบบ Out Side เห็นวิวทะเล พักห้องละสองท่าน หากต้องการอัพเกรด ห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)

วันที่สิบของการเดินทาง (10) สต๊อกโฮล์ม - ชมเมือง - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง NK

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

09.45 เรือเข้าเทียบฝั่งกรุงสต๊อกโฮล์ม นำท่านเข้าสู่ “กรุงสต๊อกโฮล์ม” เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน้ำ” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์ และเมืองเก่า “แกมล่าสแตน จากบริเวณจุดชมวิว จากนั้นนำท่าน...

เข้าชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” ชมเรือรบวาซา ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำสงครามกับเยอรมนี แต่เรือรบลำนี้กลับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยลำต่อหน้าศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลงน้ำได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี

นำท่านเข้าชม “ซิตี้ ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิตี้ ฮอลล์นี้

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งล๊อบสเตอร์ พร้อมปลาหมึกทอด Calamari

นำท่านเข้าชม “ซิตี้ ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิตี้ ฮอลล์นี้

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น“ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” หรือย่าน Walking Street อันทันสมัย ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่: SCANDIC TALK HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง

วันสิบเอ็ดของการเดินทาง (11) สต๊อกโฮล์ม - ซิกทูน่า (เมืองหลวงเก่า) - เดินทางกลับ

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน

หลังอาหารชมเมือง “ซิกทูน่า” (Sigtuna) เมืองหลวงแห่งแรกของประวัติศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of Kings, Home of Vikings ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงสต็อค นึ่งในเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแล้ว กษัตริย์สวีเดนเคยประทับอยู่ที่เมืองนี้ราวๆ 250 ปี

ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

14.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG961

วันที่สิบสองของการเดินทาง (12) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

05.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, ตารางเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงและการล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน (Flight Delay) รวมถึงสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP