ดูทัวร์ไทยทั้งหมด
ทัวร์ไทยรหัส : Z9087
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์/DD-นกแอร์/SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน : ชมทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ (ตรงกับช่วงที่เห็นบัวตองบานเต็มที่ บนดอย) ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ปาย - ม่อนหยุนไหล - วัดบ้านเด่น - แดนเทวดา / พักดี : ปาย ห้อง Deluxe Cottage 1 คืน - พักที่บ้านรักไทย รีสอร์ท วิวสระน้ำ 1 คืน - พักแม่ฮ่องสอน 1 คืน ระดับ 4 ดาว / ใช้รถตู้ Toyota Commuter รุ่นใหม่ล่าสุด VIP 9 ที่นั่งนำเที่ยว - บริการอาหาร 10 มื้อ
ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดบ้านเด่น - แดนเทวดา - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - Coffee in Love - ถนนคนเดินปาย
ปาย - จุดชมวิวม่อนหยุนไหล - พระธาตุแม่เย็น - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - บ้านจ่าโบ๋ ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา - จุดชมวิวลีไวน์ รักไทย - บ้านรักไทย
บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - ถ้ำปลา - สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว - วัดจองคำ - วัดจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู
ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ - แม่แจ่ม - ดอยอินทนนท์ - วัดพระธาตุดอยคำ - หลวงพ่อทันใจ - ช้องปิ้งตลาดต้นพะยอม - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
27-พ.ย.-2565
30-พ.ย.-2565
: ฿13,900
ราคาต่อท่าน คณะออกเดินทาง 8-9 ท่าน ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน
27-พ.ย.-2565
30-พ.ย.-2565
: ฿14,900
ราคาต่อท่าน คณะออกเดินทาง 6-7 ท่าน ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน
Download PDF

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

โดยสายสายการบินไทยสมายล์ หรือ นกแอร์

เที่ยวไฮไลท์ แม่ฮ่องสอน : ชมทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ (ตรงกับช่วงที่เห็นบัวตองบานเต็มที่ บนดอย) ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ปาย - ม่อนหยุนไหล - วัดบ้านเด่น - แดนเทวดา - เชียงใหม่

พักดี : ปาย ห้อง Deluxe Cottage 1 คืน - พักที่บ้านรักไทย รีสอร์ท วิวสระน้ำ 1 คืน

พักแม่ฮ่องสอน 1 คืน ระดับ 4 ดาว

ใช้รถตู้ Toyota Commuter รุ่นใหม่ล่าสุด VIP 9 ที่นั่งนำเที่ยว - บริการอาหาร 10 มื้อ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษัทฯขออนุญาตรับลูกค้าที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่รัฐบาลหรือสาธารณสุขกำหนด/รับรอง พร้อมทั้งแสดงเอกสารการได้รับการวัคซีนและผลตรวจโควิท-19

ที่ได้รับการรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่านั้น

**เงื่อนไขการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีประกาศการเปลี่ยนแปลง**

ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม/ PFIZER 2 เข็ม

/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 2 เข็ม / J&J 2 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน)

**ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษัทพร้อมหลักฐานการจอง**

ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ (หรือ สนามบินดอนเมือง) - เชียงใหม่ - วัดบ้านเด่น - แดนเทวดา - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - Coffee in Love  - ถนนคนเดินปาย (--/เที่ยง/เย็น) บินไทยสไมล์ WE หรือ นกแอร์ DD พักที่ปาย

วันที่ 2

ปาย - จุดชมวิวม่อนหยุนไหล- พระธาตุแม่เย็น - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล  - บ้านจ่าโบ๋ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา - จุดชมวิวลีไวน์รักไทย - บ้านรักไทย (เช้า/เที่ยง/เย็น) พักที่บ้านรักไทย

วันที่ 3

บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - ถ้ำปลา - สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้  - กะเหรี่ยงคอยาว - วัดจองคำ วัดจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู (เช้า/เที่ยง/เย็น)  พักที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 4

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ - แม่แจ่ม - ดอยอินทนนท์ - วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ - ช้องปิ้งตลาดต้นพะยอม - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินสุวรรณภูมิ (หรือ สนามบินดอนเมือง) (เช้า/เที่ยง/--) บินWE/DD/SL

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (หรือ สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดบ้านเด่น - แดนเทวดาสะพานประวัติศาสตร์ปาย - Coffee in Love – ถนนคนเดินปาย - พักที่ปาย

05.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เข้าประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยสมายล์เช็คอินน์เที่ยวบินที่ WE102 (รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องบิน ท่านละ 20 กก.)

(หรือ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคาร 2 เค๊าเตอร์ สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD122 07.00-08.05) (รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องบิน ท่านละ 15 กก.) (อาหารมื้อเช้าไม่รวมในรายการ)

07.25 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE102  

(หรือ สายการบินนกแอร์ DD122 07.00 - 08.05)

08.45 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ หลังรับสัมภาระแล้วนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง รุ่นใหม่นั่งสบาย

เที่ยวชมวัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น ท่านครูบาเทือง เป็นผู้สร้างวัดขึ้น สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 กว่าล้านบาท เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตา อลังการงานสร้าง ทั้งพระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ และสัตว์ป่าหิมพานต์ ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย นมัสการองค์พระเจดีย์ประจำปีเกิดของ 12 นักษัตร 12 ราศี

จากนั้นเดินทางสู่แลนด์มาร์กใหม่ล่าสุดของเชียงใหม่ แดนเทวดา ให้ท่านได้ตื่นตาไปกับหน้าผาน้ำตกจำลองที่สามารถเดินขึ้นไปได้และมีช่องกลางน้ำตกสามารถถ่ายภาพได้สวยงามที่นี่จะแบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ คือร้านกาแฟ,สวนดอกไม้หน้าน้ำตก,สวนญี่ปุ่น ที่อยู่หลังน้ำตก และจำลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสินค้าโอทอปจำหน่าย อิสระมีเวลาสบาย ๆ ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย ในมุมสวย ๆ หรือจิบกาแฟในบรรยากาศของสวนดอกไม้และน้ำตก เย็นสบายกับไอน้ำรอบ ๆ แดนเทวดา

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

ได้เวลาพอควรเดินทางสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์ปาย เดิมเป็นสะพานไม้ ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นแพ้สงคราม ก่อนถอนทัพได้เผาทำลายสะพานไม้ทิ้งทั้งหมด จึงมีการสร้างขึ้นใหม่ แต่ก็ได้พังทลายอีกครั้งจากน้ำหลาก ทางชาวบ้าน อ.ปายได้ขอสะพานเหล็กเก่าที่ถอดจากสะพานนวรัฐ เชียงใหม่ มาทำสะพานแห่งนี้ แวะชิมกาแฟและชมวิว ร้านกาแฟชื่อดังของปาย Coffee in Love

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Belle Villa Resort Pai หรือ โรงแรม B2 พรีเมีย ปาย หรือ เทียบเท่า พักผ่อนสักครู่

18.30 น. บริการอาหารมื้อเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินปาย ได้เวลาพอควรนำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ปาย - จุดชมวิวม่อนหยุนไหล - พระธาตุแม่เย็น - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - บ้านจ่าโบ่ ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา จุดชมวิวลีไวน์ รักไทย บ้านรักไทย พักที่บ้านรักไทย

05.30 น. นำท่านขึ้นชมทะเลหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิว ม่อนหยุนไหล ชมสายหมอกยามเช้าของ อ.ปาย เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่นิยมในการขอแต่งงานกัน

07.00 น. ลงจากม่อนหยุนไหล บริการอาหารมื้อเช้า

08.30 น. เช็คเอ๊า ออกเดินทาง นำท่านสู่ พระธาตุแม่เย็น เป็นพระธาตุเก่าแก่ของ อ.ปาย สามารถชมวิวของ อ.ปาย ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ วัดน้ำฮู นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ในพระอุโบสถ ซึ่งพระเศียรสามารถเปิดออกได้ และมีน้ำผุดขึ้นกลางพระเศียร ทางวัดจึงได้นำน้ำนี้มาผสมเป็นน้ำมนต์ จากนั้นนำท่านชมและฟังตำนานเจดีย์พระสุพรรณกัลยา ซึ่งสมเด็จพระนเรศวร ฯ ทรงสร้างถวายให้กับพระพี่นาง เที่ยวชมหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน “หมู่บ้านสันติชล” ชมหมู่บ้านจำลองและกำแพงเมืองจีนจำลอง เล่นชิงช้ายูนนานตามอัธยาศัย

11.30 น. บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่บ้านจ่าโบ่ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยม เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และ ห้ามพลาดก๋วยเตี๋ยวห้อยขา พร้อมชมวิวหลักล้าน

จากนั้นเดินทางสู่บ้านรักไทยแวะชมและถ่ายรูปจุดชมวิวลีไวน์ รักไทย ที่ปลูกชาเป็นขั้นบันได โดยมีบ้านดินปลูกลดหลั่นกัน จะเห็นวิวอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านรักไทย

เข้าสู่ที่พัก ยูนนานรักไทย รีสอร์ท หรือ ธนภัทร บ้านดิน รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า (ห้องพักที่บ้านรักไทย เป็นห้องพัดลม ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอิงกับธรรมชาติและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี) พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย ถือเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวบ้านรักไทย ต้องมาพักค้างสักคืน

18.30 น. บริการอาหารมื้อเย็น ณ ร้านอาหาร บริการท่านด้วยอาหารจีนยูนนาน หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาพอควรนำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หมู่บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - ถ้ำปลา - สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - วัดจองคำ วัดจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู - แม่ฮ่องสอน

06.00 น. ตื่นมารับอากาศเย็นสบายยามเช้า พร้อมสายหมอกเหนือท้องน้ำ เป็นภาพที่สร้างสรรค์ด้วยธรรมชาติ การมาเที่ยวที่บ้านรักไทย ถ้าไม่ได้พักจะไม่ได้ชมวิวยามเช้าเหนืออ่างเก็บน้ำ ที่มีสายหมอกคลอเคลียอยู่บนผิวน้ำ

07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้าที่ร้านอาหาร จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกับไร่ชาภูเขาที่ลดหลั่นเป็นขั้นบันได ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกจาก หมู่บ้านรักไทย ซึ่งเป็นชาวจีนในมณฑลยูนานที่อพยพมาในช่วงสงครามในจีน เป็นชาวจีนเดียวกับกองพล 93 ดอยแม่สลอง

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หมู่บ้านรวมไทย สถานที่ซึ่งพัฒนาจากโครงการพระราชดำริ ร.9 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนเขา รายล้อมด้วยต้นสน จึงได้รับขนานนามว่า สวิสเซอแลนด์แห่งเมืองไทย

เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา ชมฝูงปลาพลวงมากมายตัวโต ๆ ที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำน้ำที่มีน้ำใส ๆ ไหลอยู่ตลอดเวลา และ ชมฝูงปลาที่อาศัยอยู่ในถ้ำน้ำไหลใต้ภูผา

แวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวพุทธบ้านกุงไม้สักและพระสงฆ์จากสวนธรรมภูสมะ “ซูตองเป้” ในภาษาไทยใหญ่แปลว่า อธิษฐานความสำเร็จสำฤทธิผล เชื่อกันว่าการอธิฐานอยู่กลางสะพานไม้ไผ่แห่งนี้จะสำเร็จผลตามคำอธิฐาน

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเที่ยวชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า ถือเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวแม่ฮ่องสอน ชาวกะเหรี่ยงคอยาวเป็นชนท้องถิ่นเผ่าปะดอง เดิมอาศัยอยู่ในพม่าและอพยพมาเรื่อย ๆ การใส่ห่วงที่คอเป็นความเชื่อของชนเผ่าว่าป้องกันภูตผีปีศาจ และป้องกันเสือมากัดได้

นำท่านชมวัดจองคำ-วัดจองกลาง ที่มีศิลปะของชาวมอญ-พม่า เป็นวัดคู่อยู่ริมหนองน้ำกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ชมหุ่นตุ๊กตาไม้ที่นำมาจากพม่า เก็บภาพแห่งความประทับใจ

ขึ้นนมัสการพระธาตุดอยกองมู องค์พระธาตุคู่เก่าแก่และเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวแม่ฮ่องสอน ชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังสามารถเห็นรันเวย์ของสนามบินแม่ฮ่องสอน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่พัก โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือ โรงแรม B2 แม่ฮ่องสอน พรีเมีย หรือ เทียบเท่า

18.30 น. บริการอาหารมื้อเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - แม่แจ่ม - ดอยอินทนนท์ - พระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ - ช้อปปิ้งตลาด ต้นพะยอม - สนามบินเชียงใหม่ สนามบินสุวรรณภูมิ (หรือ สนามบินดอนเมือง)

07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่อูคอ แหล่งชมทุ่งบัวตองที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุด ในช่วงเวลาที่บัวตองออกดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งขุนเขา รอต้อนรับนักท่องเที่ยว บัวตองออกดอกในช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ถึง ประมาณต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี ได้เวลาพอควรออกเดินทางสู่เชียงใหม่

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างเดินทาง หลังอาหารเดินทางตามเส้นทาง แม่แจ่ม - ดอยอินทนน์จอมทอง - เชียงใหม่ แวะให้ท่านได้นมัสการหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชาขอพรขอโชคลาภและขอความศิริมงคลของชีวิต และ มาแก้บนด้วยดอกมะลิ ทำให้สถานที่แห่งนี้อบอวนไปด้วยความหอมของดอกมะลิและยังสามารถชมทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่

แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งของฝากมากมายที่ตลาดต้นพะยอม (ถ้ามีเวลา) อาทิ ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู และของฝากนานาชนิด 

(อาหารมื้อเย็น อิสระตามอัธยาศัย บริเวณรอบ ๆ ตลาดต้นพะยอม มีร้านอาหารหลายร้าน)

19.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เช็คอินน์

สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE121 (21.15 - 22.35) (รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องบินท่านละ 20 กก.)

หรือ สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD137 (21.25 - 22.35) (รวมสัมภาระโหลดท่านละ 15 กก.)

หรือ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL519 (22.00 - 23.15) (รวมสัมภาระโหลดท่านละ 15 กก.)

รวมค่าซื้อที่นั่งติดกันทุกสายการบิน

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง ด้วยความประทับใจ ...... สวัสดี

ของใช้ที่ควรนำติดตัวไปด้วย : บัตรประชาชนตัวจริง, ยาประจำตัวท่าน, เสื้อเจ็คเก็ตกันหนาว,

รองเท้าสวมสบาย ที่ชาร์จแบตมือถือ และของใช้จำเป็นอื่น ๆ

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP