ดูทัวร์ทั้งหมด
รหัสทัวร์ไทย: Z6874
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
แพ็คเกจล่องเรือด่วน แม่น้ำเจ้าพระยา (แบบเช่าเหมาส่วนตัว)
เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ จุดนัดพบ - ค่าทิปพนักงานขับเรือ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหาร

ล่องเรือด่วน แม่น้ำเจ้าพระยา แบบเช่าเหมาลำ ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง จนถึง 12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดเรือที่ท่านเลือก
เรือขนาดเล็ก ล่องเส้นทาง ท่าเรือเอเชียทีค ถึง เกาะเกร็ด 1-8 ชั่วโมง
เรือขนาดใหญ่ ล่องเส้นทาง กรุงเทพฯ - นนทบุรี 10 ชั่วโมง หรือ เกาะเกร็ด - ปทุมธานี - สมุทรปราการ 10 ชั่วโมง หรือ อยุธยา 12 ชั่วโมง
หมายเหตุ จุดจอดเรือขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ หากเป็นเรือลำใหญ่อาจแวะจอดได้เพียงบางท่าเทียบเรือ
เดินทาง :
1/12/2563
31/12/2563
: ฿165
เรือ Water Limousine จุได้ 14 ท่าน เหมาลำ 1 ชั่วโมง 2300 บาท
1/12/2563
31/12/2563
: ฿200
เรือ Supapan Boat จุได้ 25 ท่าน เหมาลำ 1 ชั่วโมง 5,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿200
เรือไม้คลาสสิก Monohull Jumbo จุได้ 120 ท่าน เหมาลำ 10 ชั่วโมง กรุงเทพฯ-นนทบุรี 24,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿211
เรือ Catamaran 2 ชั้น ชั้น1 จุได้ 130 ท่าน ชั้น2 จุได้ 60 ท่าน เหมาลำ 10 ชั่วโมง กรุงเทพฯ-นนทบุรี 40,000 บาท
1/12/2563
31/12/2563
: ฿219
เรือ Supatra Boat จุได้ 32 ท่าน เหมาลำ 1 ชั่วโมง 7,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿225
เรือ Catamaran ปรับอากาศ 2 ชั้น ชั้น1 จุได้ 140 ท่าน ชั้น2 จุได้ 60 ท่าน เหมาลำ 10 ชั่วโมง กรุงเทพฯ-นนทบุรี 45,000 บาท
1/12/2563
31/12/2563
: ฿250
เรือ Sala Thai จุได้ 20 ท่าน เหมาลำ 1 ชั่วโมง 5,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿270
เรือ Monohull 2 ชั้น ชั้น1 จุได้ 100 ท่าน ชั้น2 จุได้ 30 ท่าน เหมาลำ 10 ชั่วโมง กรุงเทพฯ-นนทบุรี 35,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿272
เรือไม้คลาสสิก Monohull Classic จุได้ 70 ท่าน เหมาลำ 10 ชั่วโมง กรุงเทพฯ-นนทบุรี 19,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿316
เรือ Catamaran 2 ชั้น ชั้น1 จุได้ 130 ท่าน ชั้น2 จุได้ 60 ท่าน เหมาลำ 10 ชั่วโมง เกาะเกร็ด-ปทุมธานี-สมุทรปราการ 60,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿325
เรือไม้คลาสสิก Monohull Jumbo จุได้ 120 ท่าน เหมาลำ 10 ชั่วโมง เกาะเกร็ด-ปทุมธานี-สมุทรปราการ 39,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿360
เรือ Catamaran ปรับอากาศ 2 ชั้น ชั้น1 จุได้ 140 ท่าน ชั้น2 จุได้ 60 ท่าน เหมาลำ 10 ชั่วโมง เกาะเกร็ด-ปทุมธานี-สมุทรปราการ 72,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿379
เรือ Catamaran 2 ชั้น ชั้น1 จุได้ 130 ท่าน ชั้น2 จุได้ 60 ท่าน เหมาลำ 12 ชั่วโมง อยุธยา 72,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿408
เรือ Monohull 2 ชั้น ชั้น1 จุได้ 100 ท่าน ชั้น2 จุได้ 30 ท่าน เหมาลำ 10 ชั่วโมง เกาะเกร็ด-ปทุมธานี-สมุทรปราการ 53,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿450
เรือ Catamaran ปรับอากาศ 2 ชั้น ชั้น1 จุได้ 140 ท่าน ชั้น2 จุได้ 60 ท่าน เหมาลำ 12 ชั่วโมง อยุธยา 90,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿458
เรือไม้คลาสสิก Monohull Classic จุได้ 70 ท่าน เหมาลำ 10 ชั่วโมง เกาะเกร็ด-ปทุมธานี-สมุทรปราการ 32,000 บาท
1/12/2563
30/4/2564
: ฿485
เรือ Monohull 2 ชั้น ชั้น1 จุได้ 100 ท่าน ชั้น2 จุได้ 30 ท่าน เหมาลำ 12 ชั่วโมง อยุธยา 63,000 บาท
1/12/2563
31/12/2563
: ฿1,200
เรือ Supapan Boat จุได้ 25 ท่าน เหมาลำ 8 ชั่วโมง 30,000 บาท
1/12/2563
31/12/2563
: ฿1,286
เรือ Water Limousine จุได้ 14 ท่าน เหมาลำ 8 ชั่วโมง 18,000 บาท
1/12/2563
31/12/2563
: ฿1,500
เรือ Sala Thai จุได้ 20 ท่าน เหมาลำ 8 ชั่วโมง 30,000 บาท
Download โปรแกรม
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลําปางทัวร์ลําปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP