การบินไทย
  
 
     ตารางการบินในประเทศ สายการบินไทย Update 27 ธ.ค. 2558   

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2040
07:20
08:15
-
ทุกวัน
TG2042
10:35
11:30
-
ทุกวัน
TG2044
13:00
13:55
-
ทุกวัน
TG2048
15:15
16:15
-
ทุกวัน
TG2046
18:30
19:25
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2041
08:50
09:55
-
ทุกวัน
TG2043
12:00
13:05
-
ทุกวัน
TG2045
14:25
15:30
-
ทุกวัน
TG2049
17:00
18:00
-
ทุกวัน
TG1059
18:55
19:50
-
ทุกวัน
TG2047
20:00
21:05
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1050
06:25
07:20
-
ทุกวัน
TG1054
14:45
15:40
-
ทุกวัน
TG1058
17:30
18:25
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1051
08:00
08:55
-
xพฤ
TG1055
16:10
17:05
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2020
07:40
08:45
-
ทุกวัน
TG2024
12:30
13:35
-
ทุกวัน
TG2028
17:20
18:25
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2021
09:15
10:20
-
ทุกวัน
TG2025
14:05
15:10
-
ทุกวัน
TG2029
18:55
20:00
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2002
07:35
08:40
-
ทุกวัน
TG2004
11:10
12:15
-
ทุกวัน
TG2006
14:30
15:35
-
ทุกวัน
TG2008
18:00
19:05
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2003
09:10
10:15
-
ทุกวัน
TG2005
12:45
13:50
-
ทุกวัน
TG2007
16:05
17:10
-
ทุกวัน
TG2009
19:35
20:40
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG102
07:50
09:10
-
ทุกวัน
TG104
08:45
09:55
-
ทุกวัน
TG106
10:30
11:40
-
ทุกวัน
TG2158
12:20
13:35
-
ทุกวัน
TG110
13:15
14:25
-
ทุกวัน
TG2162
15:40
16:55
-
ทุกพฤ
TG116
16:00
17:10
-
ทุกพฤ
TG2164
16:15
17:30
-
xพฤ
TG116
17:20
18:30
-
xพฤ
TG120
18:40
20:00
-
xพฤ
TG2164
19:45
21:00
-
xพฤ
TG122
22:05
23:15
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG123
07:00
08:10
-
ทุกวัน
TG2165
07:20
08:35
-
ทุกวัน
TG103
10:05
11:25
-
ทุกวัน
TG105
10:40
11:50
-
ทุกวัน
TG107
12:20
13:30
-
ทุกวัน
TG2159
14:20
15:35
-
ทุกวัน
TG111
15:20
16:30
-
ทุกวัน
TG2163
17:25
18:40
-
ทุกพฤ
TG117
18:00
19:10
-
xพฤ
TG117
19:20
20:30
-
xพฤ
TG121
20:50
22:10
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1150
06:50
08:05
-
ทุกวัน
TG1154
07:40
08:55
-
ทุกวัน
TG1160
10:50
12:00
-
ทุกวัน
TG1166
16:05
17:20
-
xพฤ
TG1166
18:05
19:15
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1151
08:35
09:50
-
ทุกวัน
TG1161
12:35
13:50
-
ทุกวัน
TG1155
15:00
16:15
-
ทุกพฤ
TG1167
17:55
19:10
-
xพฤ
TG1167
19:45
21:00
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2130
08:20
09:40
-
ทุกวัน
TG2132
11:05
12:25
-
ทุกวัน
TG2134
15:05
16:25
-
ทุกวัน
TG2136
18:50
20:10
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2131
10:20
11:40
-
ทุกวัน
TG2133
12:55
14:15
-
ทุกวัน
TG2135
16:55
18:15
-
ทุกวัน
TG2137
20:40
22:00
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2261
06:15
07:40
-
ทุกวัน
TG2259
08:00
09:25
-
ทุกวัน
TG2263
10:50
12:15
-
ทุกวัน
TG2273
13:55
15:20
-
ทุกวัน
TG2265
16:10
17:35
-
ทุกวัน
TG2267
18:45
20:10
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | SL

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2262
08:20
09:45
-
ทุกส
TG2260
09:55
11:20
-
ทุกวัน
TG2264
12:50
14:15
-
ทุกวัน
TG2274
16:25
17:50
-
ทุกวัน
TG2266
18:20
19:45
-
ทุกวัน
TG2268
20:45
22:10
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | SL

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG241
08:00
09:20
-
ทุกวัน
TG251
13:15
14:35
-
ทุกวัน
TG249
17:15
18:35
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | FD

กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG242
10:10
11:30
-
ทุกวัน
TG252
15:20
16:40
-
ทุกวัน
TG250
19:25
20:45
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2251
08:10
09:25
-
ทุกวัน
TG2257
17:45
19:00
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2252
10:00
11:10
-
ทุกวัน
TG2258
19:30
20:40
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG201
07:45
09:10
-
ทุกวัน
TG203
08:30
09:55
-
ทุกวัน
TG2275
09:10
10:30
-
ทุกวัน
TG205
10:00
11:20
-
xอา
TG207
13:20
14:45
-
ทุกวัน
TG215
14:05
15:25
-
ทุกวัน
TG2277
15:35
16:55
-
ทุกวัน
TG217
16:45
18:05
-
ทุกอา
TG219
17:25
18:45
-
ทุกวัน
TG221
18:15
19:35
-
ทุกวัน
TG211
19:15
20:35
-
ทุกวัน
TG2283
20:05
21:25
-
ทุกวัน
TG225
22:40
23:59
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG226
07:20
08:45
-
ทุกวัน
TG202
10:05
11:35
-
ทุกวัน
TG204
10:55
12:25
-
ทุกวัน
TG2276
11:15
12:40
-
ทุกวัน
TG206
12:15
13:40
-
ทุกวัน
TG208
13:55
15:25
-
จ,ศ,ส,อา
TG230
14:25
15:50
-
ทุกวัน
TG216
16:25
17:50
-
ทุกวัน
TG2278
17:40
19:05
-
ทุกวัน
TG218
19:00
20:25
-
ทุกวัน
TG220
19:35
21:00
-
ทุกวัน
TG222
20:35
22:00
-
ทุกวัน
TG212
21:25
22:50
-
ทุกวัน
TG2284
22:20
23:45
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1279
09:35
10:55
-
ทุกวัน
TG1281
14:55
16:15
-
ทุกวัน
TG1285
19:40
21:00
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1280
11:35
13:00
-
ทุกวัน
TG1282
17:05
18:30
-
ทุกวัน
TG1286
21:35
23:00
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เกาะสมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG281
07:25
08:30
-
ทุกวัน
TG287
15:30
16:35
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เกาะสมุย (USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG282
09:10
10:15
-
ทุกวัน
TG288
17:20
18:25
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เชียงใหม่ (CNX) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1171
09:35
11:30
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ภูเก็ต (HKT) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1272
12:35
14:30
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
 
  หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ = วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                    x = ทุกวันเว้นวัน...

                    อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน การบินไทยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794