การบินไทย
  
 
   ตารางการบินในประเทศ สายการบินไทย Update 01 ม.ค. 2558   

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG042
11:35
12:30
-
ทุกวัน
TG046
18:15
19:15
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG043
13:10
14:15
-
ทุกวัน
TG047
20:00
21:00
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1050
07:15
08:10
-
ทุกวัน
TG1054
13:25
14:20
-
ทุกวัน
TG1058
16:30
17:25
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1051
08:45
09:40
-
ทุกวัน
TG1055
14:50
15:45
-
ทุกวัน
TG1059
17:55
18:50
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2002
07:05
08:10
-
ทุกวัน
TG2004
10:55
12:00
-
ทุกวัน
TG2006
13:35
14:40
-
ทุกวัน
TG2008
17:45
18:50
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2003
08:40
09:40
-
ทุกวัน
TG2005
12:30
13:30
-
ทุกวัน
TG2007
15:10
16:10
-
ทุกวัน
TG2009
19:20
20:20
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2000
07:05
08:10
-
ทุกวัน
TG2004
10:30
11:35
-
ทุกวัน
TG2006
14:20
15:25
-
ทุกวัน
TG2010
18:10
19:15
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2001
08:45
09:45
-
ทุกวัน
TG2005
12:05
13:05
-
ทุกวัน
TG2007
15:55
16:55
-
ทุกวัน
TG2011
19:45
20:45
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG102
08:00
09:20
-
ทุกวัน
TG106
10:30
11:40
-
ทุกวัน
TG110
12:55
14:05
-
ทุกวัน
TG112
15:05
16:15
-
ทุกวัน
TG116
17:25
18:35
-
ทุกวัน
TG120
18:40
20:00
-
ทุกวัน
TG122
21:35
22:45
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG123
07:00
08:10
-
ทุกวัน
TG103
10:10
11:30
-
ทุกวัน
TG107
12:35
13:45
-
ทุกวัน
TG111
14:55
16:05
-
ทุกวัน
TG113
17:05
18:15
-
ทุกวัน
TG117
19:25
20:35
-
ทุกวัน
TG121
20:50
22:10
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1150
06:55
08:10
-
ทุกวัน
TG1154
09:25
10:40
-
ทุกวัน
TG1160
16:20
17:35
-
ทุกวัน
TG1166
19:10
20:30
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1155
11:25
12:40
-
ทุกวัน
TG1153
14:05
15:20
-
ทุกวัน
TG1161
18:20
19:35
-
ทุกวัน
TG1167
21:05
22:20
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2130
08:10
09:30
-
ทุกวัน
TG2132
10:30
11:50
-
ทุกวัน
TG2134
13:30
14:40
-
ทุกวัน
TG146
15:45
17:05
-
ทุกวัน
TG2136
18:30
19:50
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2131
10:10
11:30
-
ทุกวัน
TG2133
12:25
13:45
-
ทุกวัน
TG2135
15:25
16:45
-
ทุกวัน
TG147
17:35
18:55
-
ทุกวัน
TG2137
20:25
21:45
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2261
06:20
07:45
-
ทุกวัน
TG231
08:00
09:25
-
ทุกวัน
TG2263
10:15
11:40
-
ทุกวัน
TG235
13:40
15:05
-
ทุกวัน
TG2265
15:35
17:00
-
ทุกวัน
TG2267
18:20
19:45
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | SL

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2262
08:15
09:40
-
ทุกวัน
TG232
10:00
11:25
-
ทุกวัน
TG2264
12:10
13:35
-
ทุกวัน
TG236
15:50
17:15
-
ทุกวัน
TG2266
17:50
19:15
-
ทุกวัน
TG2268
20:20
21:45
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | SL

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG241
08:00
09:20
-
ทุกวัน
TG2293
10:20
11:40
-
ทุกวัน
TG2295
14:30
15:50
-
ทุกวัน
TG249
17:55
19:15
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | FD

กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG242
10:05
11:25
-
ทุกวัน
TG2294
12:10
13:30
-
ทุกวัน
TG2296
16:20
17:40
-
ทุกวัน
TG250
20:00
21:20
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2251
08:10
09:25
-
ทุกวัน
TG2257
17:10
18:25
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2252
09:55
11:05
-
ทุกวัน
TG2258
18:55
20:05
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG201
07:45
09:10
-
ทุกวัน
TG203
08:30
09:55
-
ทุกวัน
TG205
09:40
11:00
-
จ,อ,พฤ
TG207
13:10
14:30
-
xส
TG215
14:10
15:30
-
TG215
14:40
16:00
-
ทุกวัน
TG217
16:55
18:15
-
ทุกวัน
TG8763
17:40
19:00
-
ทุกวัน
TG221
18:20
19:40
-
TG8765
18:45
20:05
-
ทุกวัน
TG211
19:25
20:45
-
xพ,อา
TG223
20:05
21:25
-
ทุกวัน
TG225
22:40
23:59
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG201
07:45
09:10
-
ทุกวัน
TG203
08:30
09:55
-
ทุกวัน
TG205
09:40
11:00
-
จ,อ,พฤ
TG207
13:10
14:30
-
xส
TG215
14:10
15:30
-
TG215
14:40
16:00
-
ทุกวัน
TG217
16:55
18:15
-
จ,ศ,ส,อา
TG8763
17:40
19:00
-
ทุกวัน
TG221
18:20
19:40
-
TG8765
18:45
20:05
-
ทุกวัน
TG211
19:25
20:45
-
xพ,อา
TG223
20:05
21:25
-
ทุกวัน
TG225
20:40
23:59
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1279
10:35
11:55
-
ทุกวัน
TG1281
14:55
16:15
-
ทุกวัน
TG1285
19:45
21:00
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1280
12:35
14:00
-
ทุกวัน
TG1282
17:05
18:30
-
ทุกวัน
TG1286
21:35
23:00
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เกาะสมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG281
07:45
08:50
-
ทุกวัน
TG287
15:20
16:25
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เกาะสมุย (USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG282
09:30
10:35
-
ทุกวัน
TG288
17:05
18:10
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เชียงใหม่ (CNX) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1151
08:45
10:40
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ภูเก็ต (HKT) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1272
11:35
13:30
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
 
  หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ = วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                    x = ทุกวันเว้นวัน...

                    อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน การบินไทยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794