การบินไทย
  
 
   ตารางการบินในประเทศ สายการบินไทย Update 06 ส.ค. 2557   

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG040
07:05
08:00
-
ทุกวัน
TG044
10:50
11:45
-
ทุกวัน
TG042
14:40
15:35
-
ทุกวัน
TG046
18:20
19:15
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG041
08:45
09:40
-
ทุกวัน
TG045
12:30
13:25
-
ทุกวัน
TG043
16:15
17:10
-
ทุกวัน
TG047
20:00
21:00
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1040
07:15
08:10
เริ่ม 08ส.ค.
ทุกวัน
TG1044
13:20
14:15
เริ่ม 08ส.ค.
ทุกวัน
TG1052
16:20
17:15
เริ่ม 08ส.ค.
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1041
08:45
09:40
เริ่ม 08ส.ค.
ทุกวัน
TG1045
14:45
15:40
เริ่ม 08ส.ค.
ทุกวัน
TG1053
17:45
18:40
เริ่ม 08ส.ค.
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG706
07:30
08:35
-
ทุกวัน
TG030
16:00
17:05
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG707
09:05
10:10
-
ทุกวัน
TG031
17:45
18:50
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG008
06:30
07:35
-
ทุกวัน
TG010
12:10
13:15
-
ทุกวัน
TG018
18:30
19:35
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG009
08:20
09:20
-
ทุกวัน
TG011
13:55
14:55
-
ทุกวัน
TG019
20:20
21:20
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG710
07:10
08:20
-
ทุกวัน
TG102
07:55
09:15
-
ทุกวัน
TG106
10:40
11:50
-
ทุกวัน
TG110
13:05
14:15
-
ทุกวัน
TG114
15:05
16:15
-
ทุกวัน
TG116
17:20
18:30
-
ทุกวัน
TG120
18:40
20:00
-
ทุกวัน
TG122
21:30
22:40
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG123
07:00
08:10
-
ทุกวัน
TG103
10:10
11:30
-
ทุกวัน
TG107
12:30
13:40
-
ทุกวัน
TG111
15:05
16:15
-
ทุกวัน
TG711
16:20
17:30
-
ทุกวัน
TG115
17:05
18:15
-
ทุกวัน
TG117
19:20
20:30
-
ทุกวัน
TG121
20:50
22:10
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1100
07:05
08:20
เริ่ม 08ส.ค.
ทุกวัน
TG1104
09:25
10:40
เริ่ม 08ส.ค.
ทุกวัน
TG1114
15:50
17:05
เริ่ม 08ส.ค.
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1105
11:20
12:35
เริ่ม 08ส.ค.
ทุกวัน
TG1117
14:00
15:15
เริ่ม 08ส.ค.
ทุกวัน
TG1115
17:40
18:55
เริ่ม 08ส.ค.
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | FD | SL

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG130
08:15
09:35
-
ทุกวัน
TG134
13:15
14:35
-
ทุกวัน
TG140
18:20
19:40
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG131
10:20
11:40
-
ทุกวัน
TG135
15:20
16:40
-
ทุกวัน
TG141
20:25
21:45
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG231
06:05
07:35
-
ทุกวัน
TG233
10:05
11:35
-
ทุกวัน
TG235
13:25
14:50
-
ทุกวัน
TG237
18:05
19:30
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | SL

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG232
08:15
09:40
-
ทุกวัน
TG234
12:15
13:40
-
ทุกวัน
TG236
15:35
17:00
-
ทุกวัน
TG238
20:15
21:40
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | SL

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG241
08:00
09:20
-
ุทุกวัน
TG747
14:30
15:50
-
ุทุกวัน
TG249
16:50
18:10
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | FD

กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG242
10:10
11:30
-
ทุกวัน
TG748
16:20
17:40
-
ทุกวัน
TG250
19:00
20:20
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG731
10:35
11:50
-
ทุกวัน
TG735
18:30
19:45
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG732
12:20
13:30
-
ทุกวัน
TG736
20:15
21:25
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG201
07:55
09:20
-
ทุกวัน
TG203
08:35
10:00
-
ทุกวัน
TG205
10:00
11:20
-
จ,พ,ศ
TG725
12:15
13:35
-
ทุกวัน
TG215
14:30
15:50
-
ทุกวัน
TG217
16:55
18:15
-
ทุกวัน
TG217
16:55
18:15
-
ทุกวัน
TG221
18:20
19:40
-
ทุกวัน
TG727
19:00
20:20
-
ทุกวัน
TG223
19:35
20:55
-
ทุกวัน
TG225
22:40
23:59
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG226
07:25
08:50
-
ทุกวัน
TG202
10:00
11:30
-
ทุกวัน
TG204
10:55
12:25
-
ทุกวัน
TG726
11:25
12:50
-
ทุกวัน
TG206
12:10
13:35
-
ทุกวัน
TG208
13:40
15:05
-
ทุกวัน
TG216
16:25
17:50
-
ทุกวัน
TG730
17:05
18:30
-
ทุกวัน
TG218
19:00
20:25
-
ทุกวัน
TG222
20:35
22:00
-
อ,พฤ,อา
TG728
21:15
22:40
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1209
11:30
12:50
เริ่ม 08ส.ค.
ทุกวัน
TG1227
19:15
20:35
เริ่ม 08ส.ค.
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1210
13:25
14:50
เริ่ม 08ส.ค.
ทุกวัน
TG1228
21:15
22:40
เริ่ม 08ส.ค.
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | DD | OX | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เกาะสมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG281
07:45
08:50
-
ทุกวัน
TG287
15:20
16:25
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เกาะสมุย (USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG282
09:30
10:35
-
ทุกวัน
TG288
17:05
18:10
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เชียงใหม่ (CNX) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG721
08:55
10:50
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ภูเก็ต (HKT) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG722
13:50
15:45
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
 
  หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ = วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                    x = ทุกวันเว้นวัน...

                    อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน การบินไทยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
== เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือโดยกระทรวงพาณิชย์ ==
  ใช้บริการอีทราเวลเวย์ดอทคอม ปลอดภัยมั่นใจ 100 %  
  สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
  โทรสำนักงานใหญ่ +66(0) 2748 6245 (อัตโนมัติ)
  โทรสารสำนักงานใหญ่  +66(0) 2748 6246 - 7
  โทรเฉพาะฉุกเฉิน +66(0) 85 364 2449 (Line ID: etravelway | Viber | WhatsApp)
  อีเมล์สำนักงานใหญ่ contact.bkk@etravelway.com
  ไลน์ etravelway (หรือแอดเบอร์โทร 0853642449)
  เฟสบุ๊ค facebook.com/eTravelWay
  ทวิตเตอร์ twitter.com/eTravelWay
  กูเกิ้ลพลัส eTravelWay.com/+
  เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น. (จันทร์ - เสาร์: GMT +07.00)
Copyright © 2004-2014 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด บริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป และตั๋วเครื่องบิน

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794