การบินไทย
  
 
     ตารางการบินในประเทศ สายการบินไทย Update 28 ก.ย. 2559   

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2040
07:50
08:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2042
10:40
11:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2044
13:00
14:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2048
16:10
17:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2046
18:25
19:25
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2041
09:20
10:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2043
12:05
13:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2045
14:30
15:30
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2049
17:40
18:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2047
19:55
20:55
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1050
06:15
07:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1054
14:00
14:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1058
17:35
18:30
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | DD

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1051
07:50
08:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1055
16:00
16:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1059
19:25
20:20
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | DD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2020
07:25
08:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2024
12:30
13:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2028
18:00
19:05
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2021
09:10
10:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2025
14:05
15:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2029
19:50
20:55
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2002
07:40
08:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2004
11:10
12:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2006
14:35
15:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2008
17:40
18:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2010
19:20
20:25
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2003
09:25
10:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2005
12:45
13:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2007
16:15
17:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2009
19:15
20:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2011
21:15
22:20
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2160
08:40
10:00
วันนี้-29ต.ค.59
พฤ,อา
TG 612
09:30
10:40
วันนี้-27ต.ค.59
ทุกวัน
TG2162
10:30
11:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2164
15:20
16:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2166
19:55
21:10
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2167
07:20
08:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2161
10:35
11:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2163
12:20
13:30
วันนี้-29ต.ค.59
พฤ,อา
TG 613
17:00
18:10
วันนี้-27ต.ค.59
ทุกวัน
TG2165
17:10
18:25
วันนี้-29ต.ค.59
X ส
TG 117
19:20
20:30
วันนี้-03ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1150
07:00
08:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1152
07:55
09:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1154
10:45
11:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1158
18:30
19:40
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1151
08:45
10:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1155
12:55
14:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1153
15:05
16:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1159
20:10
21:25
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | SL

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2130
07:50
09:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2134
14:50
16:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2136
18:55
20:15
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2131
10:00
11:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2135
16:50
18:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2137
21:00
22:20
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2259
06:15
07:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2269
08:20
09:45
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2261
11:30
12:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2265
13:55
15:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2263
16:10
17:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2267
18:35
20:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2231
19:30
20:55
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2232
06:40
08:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2260
08:20
09:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2270
10:15
11:40
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2262
13:25
14:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2266
16:25
17:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2264
18:20
19:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2268
20:35
22:00
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 241
08:00
09:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG 249
17:15
18:35
วันนี้-15ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 242
10:10
11:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG 250
19:20
20:40
วันนี้-15ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2251
08:15
09:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2257
17:45
19:00
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2252
10:10
11:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2258
19:30
20:40
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2273
10:30
11:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG 205
10:50
12:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG 207
12:25
13:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2275
15:15
16:40
วันนี้-29ต.ค.59
X ส,อา
TG2277
19:00
20:25
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG 225
22:40
23:59
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 226
07:20
08:45
วันนี้-29ต.ค.59
X ส,อา
TG 202
10:00
11:30
วันนี้-14ต.ค.59
ทุกวัน
TG2274
12:55
14:20
วันนี้-29ต.ค.60
ทุกวัน
TG 206
13:05
14:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG 208
13:30
14:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2276
17:15
18:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2280
21:10
22:35
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1283
09:25
10:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1285
14:50
16:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1289
19:40
21:00
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | DD | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1284
11:30
12:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1286
17:05
18:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG1290
21:35
23:00
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เกาะสมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 281
07:25
08:30
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 287
15:30
16:35
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เกาะสมุย (USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 282
09:10
10:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 288
17:15
18:20
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เชียงใหม่ (CNX) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1171
09:40
11:35
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ภูเก็ต (HKT) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1272
12:35
14:35
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
 
  หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ = วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                    x = ทุกวันเว้นวัน...

                    อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน การบินไทยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794