การบินไทย
  
 
   ตารางการบินในประเทศ สายการบินไทย Update 26 ต.ค. 2559   

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2040
06:55
07:55
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2042
10:35
11:35
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2044
13:00
14:00
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2048
16:10
17:10
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2046
18:30
19:30
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2041
08:25
09:20
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2043
12:05
13:05
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2045
14:30
15:30
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2049
17:40
18:40
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2047
20:05
21:05
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1050
07:20
08:15
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1054
14:45
15:40
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1058
17:45
18:40
วันนี้-15ม.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | DD

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1051
08:45
09:40
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1055
16:10
17:05
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1059
19:15
20:10
วันนี้-15ม.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | DD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2020
07:40
08:45
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2024
12:30
13:35
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2028
18:00
19:05
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2021
09:15
10:20
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2025
14:05
15:10
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2029
19:40
20:45
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2002
07:35
08:40
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2004
11:10
12:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2006
14:30
15:35
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2008
17:55
19:00
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2010
19:05
20:10
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2003
09:10
10:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2005
12:45
13:50
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2007
16:05
17:10
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2009
19:35
20:40
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2011
20:45
21:50
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2168
07:00
08:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 102
07:50
09:10
วันนี้-25มี.ค.60
ศ,ส
TG 104
08:45
09:55
4-5พ.ย.59
X ศ,ส
TG 104
08:45
09:55
วันนี้-6พ.ย.59
พฤ,อา
TG 612
09:15
10:25
วันนี้-23มี.ค.60
ทุกวัน
TG2160
10:20
11:35
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG110
13:15
14:25
วันนี้-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG2164
15:40
16:55
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG116
17:20
18:30
วันนี้-6พ.ย.59
จ,อา
TG120
18:40
20:00
30-31ต.ค.59
X จ
TG120
18:40
20:00
1-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG2166
19:50
21:00
วันนี้-15ม.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2167
06:40
08:00
วันนี้-16ม.ค.60
ทุกวัน
TG103
10:05
11:25
วันนี้-28ต.ค.60
ศ,ส
TG105
10:40
11:50
4-5พ.ย.59
X ศ,ส
TG105
10:40
11:50
วันนี้-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG2161
12:20
13:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
TG2169
15:00
16:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 111
15:20
16:30
วันนี้-12พ.ย.59
พฤ,อา
TG 613
17:05
18:15
วันนี้-23มี.ค.60
ทุกวัน
TG2165
17:25
18:40
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 117
19:20
20:30
วันนี้-6พ.ย.59
X จ
TG 121
20:50
22:10
1-6พ.ย.59
จ,อา
TG 121
20:50
22:10
30-31ต.ค.59
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1150
06:25
07:40
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1154
10:50
12:00
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1156
13:25
14:40
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1158
18:15
19:30
วันนี้-15ม.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1151
08:40
09:55
วันนี้-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG1155
12:35
13:45
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1157
15:40
16:55
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1159
20:15
21:30
วันนี้-15ม.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | SL

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2130
08:45
10:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2132
11:05
12:25
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2134
15:05
16:25
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2136
18:45
20:10
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2131
10:50
12:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2133
12:55
14:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2135
16:55
18:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2137
20:40
22:00
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2259
06:15
07:40
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2269
08:20
09:45
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2261
11:30
12:55
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2265
13:55
15:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
TG2263
16:10
17:35
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2267
18:45
20:10
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2231
20:00
21:25
วันนี้-31ม.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2232
07:20
08:45
วันนี้-31ม.ค.60
ทุกวัน
TG2260
08:20
09:45
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2270
10:15
11:40
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2262
13:35
15:05
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2266
16:05
17:30
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2264
18:20
19:45
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2268
20:45
22:10
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 2243
07:10
08:30
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 241
08:00
09:20
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 2245
12:25
13:45
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 251
13:15
14:35
วันนี้-26พ.ย.59
TG 249
17:15
18:35
31ต.ค.59
X จ
TG 249
17:15
18:35
วันนี้-24พ.ย.59
ทุกวัน
TG 2247
19:05
20:30
วันนี้-15ม.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 2244
09:40
11:00
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 242
10:10
11:30
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 2246
14:45
16:05
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 252
15:20
16:40
วันนี้-26พ.ย.59
TG 250
19:25
20:45
31ต.ค.59
X จ
TG 250
19:25
20:45
วันนี้-24พ.ย.59
ทุกวัน
TG 2248
21:40
23:00
วันนี้-15ม.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2251
08:25
09:40
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2257
17:45
19:00
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2252
10:20
11:40
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2258
19:30
20:40
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2273
06:30
07:55
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 201
07:45
09:10
วันนี้-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG 203
08:30
09:55
วันนี้-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG2279
09:20
10:45
วันนี้-16ม.ค.60
ทุกวัน
TG 205
10:00
11:20
วันนี้-15พ.ย.59
ทุกวัน
TG2273
11:50
13:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 207
13:20
14:45
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 215
14:05
15:25
วันนี้-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG2275
15:35
16:55
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 217
16:45
18:05
วันนี้-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG 219
17:25
18:45
วันนี้-30พ.ย.59
ทุกวัน
TG 221
18:15
19:35
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 211
19:15
20:35
วันนี้-25มี.ค.60
X ส,อา
TG2277
19:40
21:00
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 2239
20:50
22:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 225
22:40
23:59
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG226
07:20
08:45
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2238
08:35
10:00
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 202
10:05
11:35
วันนี้-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG 204
10:55
12:25
วันนี้-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG2278
11:35
13:00
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 206
12:15
13:40
วันนี้-15พ.ย.59
ทุกวัน
TG 208
13:55
15:25
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2274
14:15
15:50
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 216
16:25
17:50
วันนี้-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG2276
17:40
19:05
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 218
19:00
20:25
วันนี้-6พ.ย.59
ทุกวัน
TG 220
19:35
21:00
วันนี้-30พ.ย.59
ทุกวัน
TG 222
20:35
22:00
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 212
21:25
22:50
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG2280
21:35
23:00
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG 2240
23:10
00:35
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1283
08:50
10:10
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1285
14:55
16:15
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1289
19:10
20:30
วันนี้-15ม.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | DD | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1284
11:10
12:35
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1286
17:05
18:30
วันนี้-15ม.ค.60
ทุกวัน
TG1290
21:10
22:35
วันนี้-15ม.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | DD | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เกาะสมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 281
07:25
08:30
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 287
15:30
16:35
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เกาะสมุย (USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 282
09:10
10:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
TG 288
17:20
18:25
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เชียงใหม่ (CNX) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1171
09:50
11:35
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ภูเก็ต (HKT) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG1272
12:35
14:30
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
 
  หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ = วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                    x = ทุกวันเว้นวัน...

                    อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน การบินไทยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794