สายการบินแอร์เอเชีย
  
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบิน แอร์เอเชีย Update 29 มีนาคม 2560   

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3437
06:40
07:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3445
08:15
09:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3435
10:20
11:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3447
11:50
13:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3433
12:50
14:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3425
13:55
15:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3439
14:40
15:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3431
15:45
17:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3429
18:10
19:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3443
19:25
20:40
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3438
08:25
09:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3446
10:15
11:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3436
12:05
13:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3448
13:35
14:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3434
14:35
15:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3426
15:50
17:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3440
16:25
17:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3432
17:35
18:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3430
19:50
21:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3444
21:15
22:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3203
07:20
08:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3201
09:00
10:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3209
11:20
12:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3207
14:35
15:55
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3204
09:10
10:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3202
10:45
12:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3210
13:10
14:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3208
16:25
17:50
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3102
06:40
08:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3116
08:00
09:25
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3104
09:50
11:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3118
10:10
11:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3106
12:15
13:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3108
14:10
15:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3114
15:35
17:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3110
17:50
19:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3112
20:05
21:20
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3103
08:30
10:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3117
09:55
11:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3105
11:40
13:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3119
12:00
13:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3107
14:05
15:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3109
16:00
17:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3115
17:40
19:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3111
19:40
21:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3113
21:50
23:15
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3001
06:50
08:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3037
07:55
09:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3091
09:55
11:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3025
11:40
12:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3005
13:25
14:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3007
14:45
16:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3017
15:20
16:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3021
16:30
17:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3027
17:50
19:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3009
19:00
20:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3011
19:35
20:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3013
20:35
21:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3015
21:20
22:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3023
21:40
23:00
วันนี้-28ต.ค.60
       
       
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
ทุกวัน
FD3036
06:00
07:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3020
08:00
09:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3002
08:40
10:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3031
11:45
13:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3092
11:55
13:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3032
13:35
14:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3026
13:45
15:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3006
15:15
16:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3008
16:30
17:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3022
18:30
19:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3028
20:45
22:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3010
21:00
22:25
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3012
21:50
23:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3014
22:35
23:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3016
23:10
00:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3024
23:55
01:20
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3308
08:10
09:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3306
17:30
18:25
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

พิษณุโลก (PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3309
09:35
10:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3307
18:55
19:50
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3250
07:00
08:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3254
12:35
13:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3256
16:40
17:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3258
19:20
20:15
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3251
08:25
09:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3255
14:00
15:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3257
18:00
19:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3259
20:40
21:35
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3370
07:40
08:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3372
18:00
19:00
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3371
09:15
10:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3373
19:25
20:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3235
07:00
08:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3237
09:50
10:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3239
11:40
12:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3231
14:30
15:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3331
15:40
16:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3233
19:10
20:20
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3236
08:40
09:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3238
11:25
12:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3240
13:20
14:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3232
16:10
17:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3332
17:45
18:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3234
20:50
22:00
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3352
08:10
09:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3354
11:30
12:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3356
16:20
17:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3350
20:30
21:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL


อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3353
09:45
10:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3355
13:00
13:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3357
18:00
19:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3351
22:00
23:00
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3229
08:55
10:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3225
09:35
11:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3223
13:50
15:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3221
17:00
18:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3212
19:10
20:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL


กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3226
07:45
09:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3230
10:50
12:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3224
15:35
17:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3211
16:40
18:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3222
19:00
20:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ตรัง (TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3241
07:55
09:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3243
13:00
14:25
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3245
16:50
18:05
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

ตรัง (TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3242
09:45
11:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3244
14:55
16:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3246
18:40
19:55
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครพนม (KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3398
08:30
09:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3396
15:10
16:20
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

นครพนม (KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3399
10:10
11:25
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3397
16:45
17:50
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นราธิวาส (NAW)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3130
10:30
12:00
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

นราธิวาส (NAW) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3131
12:30
14:00
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3188
06:50
08:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3184
11:05
12:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3186
14:45
15:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3182
18:25
19:40
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3189
08:30
09:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3185
12:40
13:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3187
16:25
17:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3183
20:10
21:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - น่าน (NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3554
07:35
08:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3556
14:35
15:35
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

น่าน (NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3555
09:30
10:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3557
16:00
17:05
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - บุรีรัมย์ (BFV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3520
12:25
13:20
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

บุรีรัมย์ (BFV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3521
13:45
14:40
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เลย (LOE)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3542
10:30
11:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

เลย (LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3543
11:55
12:50
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ร้อยเอ็ด (ROI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3566
07:20
08:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3568
18:45
19:45
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

ร้อยเอ็ด (ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3567
08:45
09:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3569
20:15
21:15
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

เชียงใหม่ (CNX) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3160
11:35
13:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3162
13:10
15:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3168
22:45
00:50
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL

ภูเก็ต (HKT) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3161
10:35
12:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3159
14:10
16:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3167
20:15
22:15
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3070
06:35
08:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3074
16:35
18:25
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL

กระบี่ (KBV) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3071
09:10
11:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD3075
19:10
21:05
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD5500
06:25
07:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: K8 | TG | WE | DD | SL

ขอนแก่น (KKC) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD5501
14:15
15:20
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: K8 | WE | DD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3064
06:45
08:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD0411
19:15
21:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL

หาดใหญ่ (HDY) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3065
09:15
11:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD0410
16:45
18:35
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL

อู่ตะเภา (UTP) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD0101
06:25
07:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD0103
18:35
19:45
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: K8 | PG

เชียงใหม่ (CNX) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD0102
08:15
09:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
FD0104
20:20
21:45
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: K8 | PG

อู่ตะเภา (UTP) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD0161
18:25
19:40
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

หาดใหญ่ (HDY) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD0162
16:45
17:55
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

อู่ตะเภา (UTP) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD2001
07:20
08:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

อุดรธานี (UTH) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD2002
08:55
10:05
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงราย (CEI) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD0421
10:10
12:15
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE | PG | DD | SL

หาดใหญ่ (HDY) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD0420
07:00
09:25
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE | PG | DD | SL

ภูเก็ต (HKT) - อุดรธานี (UTH)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
ทุกวัน
FD3170
15:45
17:40
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | DD | SL

อุดรธานี (UTH) - ภูเก็ต (HKT)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
ทุกวัน
FD3171
18:05
19:45
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE | DD | SL

ขอนแก่น (KKC) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3501
08:30
10:20
1มิ.ย.60-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE | DD | SL

หาดใหญ่ (HDY) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3502
10:50
12:40
1มิ.ย.60-28ต.ค.60
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE | DD | SL

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ = วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                    อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน แอร์เอเชียโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794