OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

Search Tour :
Close & Show Result
Attraction in Chiang Rai

Thailand Tour Chiang Rai Tour

Z5638
Self Travel-เดินทางเอง

Chiang Rai Tour

Code : Z5638 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard : &  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿4,599
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจเชียงราย / เดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 อิสระเดินทาเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - คนขับรถตู้ รอต้อนรับสนามบินเชียงราย - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดร่องเสือเต้น - ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - ไนท์บาร์ซ่า
 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน - เชียงรายไนท์บาร์ซ่า
 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - วัดพระสิงห์ - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5983
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Chiang Rai Tour

Code : Z5983 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - ดอยตุง - ดอยแม่สลอง - วัดร่องขุ่น - ภูชี้ฟ้า - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
 เชียงราย - ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยแม่สลอง - หมู่บ้านสันติคีรี - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
 ไร่ชา 101 - วัดร่องขุ่น - ดอยผาตั้ง - ประตูสยามผาบ่อง - ภูชี้ฟ้า
 ยอดภูชี้ฟ้า - น้ำตกภูซาง - วัดศรีโคมคำ - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6301
แอร์เอเชีย

Chiang Rai Tour

Code : Z6301 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿17,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - พะเยา - น่าน - ดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุน - สิงห์ปาร์ค - ภูลังกา - ปัว - วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง - ทานขันโตก (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - แวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงราย - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดพระแก้ว - เชียงราย - ทานขันโตก
 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - สิงห์ปาร์ค - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์
 พะเยา - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - พระธาตุจอมทอง - ล่องเรือสู่วัดติโลกอาราม - วัดศรีโคมคำ
 พะเยา - ภูลังกา - บ้านปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - ตัวเมืองน่าน - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 น่าน - วัดภูมินทร์ - ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z6302
ไทยสมายล์

Chiang Rai Tour

Code : Z6302 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿11,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - พระธาตุดอยตุง - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้วมรกต - สิงห์ปาร์ค (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชียงราย - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย - ทานดินเนอร์ขันโตก
 ไร่สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น และค่ากิจกรรม) - วัดพระแก้ว - เชียงรายไนท์บาร์ซ่า (อิสระอาหารค่ำ)
 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ไร่ชาฉุยฟง - แวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงราย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z6607
ไทยสมายล์

Chiang Rai Tour

Code : Z6607 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿13,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงใหม่ - เชียงราย - ม่อนแจ่ม - ม่อนอิงดาว - ดอยสุเทพ - ดอยอินทนนท์ - บ้านแม่กำปอง - วัดร่องขุ่น - ดอยแม่สลอง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - ม่อนอิงดาว - ดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ
 ดอยอินทนนท์ - กิ่วแม่ปาน - พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนี - พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - หมู่บ้านถวาย
 บ้านแม่กำปอง - น้ำตกแม่กำปอง - วัดแม่กำปอง - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น
 ดอยแม่สลอง - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี - อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ - ไร่ชา 101 - สามเหลี่ยมทองคำ - พระพุทธรูปนวล้านตื้อ - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z6608
ไทยสมายล์

Chiang Rai Tour

Code : Z6608 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿14,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงใหม่ เชียงราย - ดอยอินทนนท์ - ดอยอ่างขาง - ดอยตุง - ดอยผาฮี้ - ภูชี้ฟ้า - ผาตั้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - น้ำตกแม่ยะ - ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - โหล่งฮิมคาว
 โนกิแลนด์ - ดอยอ่างขาง - ไร่ชา2000 - ส้มสายน้ำผึ้ง - ฝาง
 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - ดอยผาฮี้
 ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z6609
ไทยสมายล์

Chiang Rai Tour

Code : Z6609 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿13,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ - สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า - ดอยกิ่วลม - ปาย - โหล่งฮิมคาว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - แม่สะเรียง - วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล
 สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - อุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ - หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า - วัดจองคำ - วัดจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู
 บ้านลุกข้าวหลาม - ดอยกิ่วลม - วัดน้ำฮู - สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง - กองแลน - สะพานประวัติศาสตร์ - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 เชียงใหม่ - ดอยสุเทพ - โหล่งฮิมคาว - บ้านแม่กำปอง - สนามบินเชียงใหม่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z6624
ไทยสมายล์

Chiang Rai Tour

Code : Z6624 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿11,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ผาบ่อง - ดอยแม่สลอง - ล่องแม่น้ำกก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชียงราย - ล่องเรือแม่น้ำกก - หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยผาหมี - ร้านโอโซนผาหมี - ดอยแม่สลอง
 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี - อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ - ไร่ชา 101 - สามเหลี่ยมทองคำ - พระพุทธรูปนวล้านตื้อ
 ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ผาบ่องประตูสยาม - วัดร่องขุ่น - สนามบินเชียงราย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z6792
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Chiang Rai Tour

Code : Z6792 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - เชียงใหม่ - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - ไร่ชาฉุยฟง - จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม - ปางช้างแม่แตง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เชียงราย - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องเสือเต้น - ไร่ชาฉุยฟง
 วัดห้วยปลากั้ง - เชียงใหม่ - จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ Kuv Niam Forest
 ปางช้างแม่แตง - พระธาตุดอยคำ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6903
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Chiang Rai Tour

Code : Z6903 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แอ่วเหนือ เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - ไร่ชาฉุยฟง - ไร่บุญรอด
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปคนขับรถ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)
 เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - พระธาตุดอยตุง - ไนท์บาร์ซา
 วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง - ถนนคนเดินเชียงราย (เปิดทุกวันเสาร์)
 ไร่บุญรอด - อนุสาวรีย์พ่อขุนแม็งราย - ซื้อของฝากพื้นเมือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z6905
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Chiang Rai Tour

Code : Z6905 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงใหม่ - ดอยสุเทพ - ดอยอินทนนท์ - วัดอุโมงค์ - วัดพระธาตุดอยคำ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปคนขับรถ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)
 เชียงใหม่ - วัดสวนดอก - วัดอุโมงค์ - วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพวรวิหาร - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
 ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนพภพภูมิสิริ - ตลาดม้ง - ตลาดไนท์บาร์ซา (เปิดเสาร์, อาทิตย์)
 วัดพระธาตุดอยคำ - วัน นิมมาน - ซื้อของฝากพื้นเมือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z6908
Self Travel-เดินทางเอง

Chiang Rai Tour

Code : Z6908 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package แอ่วเหนือ จ.เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - ไนท์บาร์ซา - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง - ไร่บุญรอด (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน หรือ บขส. เชียงราย นำเที่ยวตามรายการ)
เหมาะคณะส่วนตัว 6-8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 600 บาท ตลอดทริป

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่ สนามบินเชียงราย - พระตำหนักดอยตุง (รวมค่าเข้าสวนดอกไม้ และพระตำหนัก) - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง (อิสระอาหารค่ำ)
 ไร่บุญรอด - แวะซื้อของฝาก (อิสระอาหารเที่ยง - ค่ำ) - บริการรถส่งที่ สนามบินเชียงราย - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6928
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Chiang Rai Tour

Code : Z6928 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿9,888
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงใหม่ - เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - ภูชี้ฟ้า - ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน - ดอยตุง - ฮิโนกิแลนด์ - ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - เรียวกังคาเฟ่ - ภูชี้ฟ้า
 จุดชมวิวทะเลหมอกภูชี้ฟ้า - ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาฉุยฟง - วัดท่าตอน - ฮิโนกิแลนด์ - ฝาง
 ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง - สวน 80 - ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง - ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง - ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล - ดอยม่อนแจ่ม
 พระธาตุดอยคำ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ - ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม - ตลาดม้ง - น้ำตกวชิรธาร - บ้านถวาย - ร้านของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z6941
Self Travel-เดินทางเอง

Chiang Rai Tour

Code : Z6941 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿1,000
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจเชียงราย One Day Trip
มีไกด์รอรับที่สนามบินเชียงราย นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวมค่าทิปไกด์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินเชียงราย หรือ บขส.เชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - ไร่สิงห์ปาร์ค - จบทริป - สนามบินเชียงราย หรือ บขส.เชียงราย
Z6942
Self Travel-เดินทางเอง

Chiang Rai Tour

Code : Z6942 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿1,290
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจเชียงราย ดอยแม่สลอง - ไร่ชาฉุยฟง One Day Trip
มีไกด์รอรับที่สนามบินเชียงราย นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวมค่าทิปไกด์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินเชียงราย บขส.เชียงราย หรือโรงแรมที่พัก - ดอยแม่สลอง - หมู่บ้านสันติคีรี - ไร่ชาฉุยฟง - จบทริป - บริการรถส่งที่ สนามบินเชียงราย บขส.เชียงราย หรือโรงแรมที่พัก
Z6968
BUS-รถปรับอากาศ

Chiang Rai Tour

Code : Z6968 
Travel by (Air Ticket) : BUS-รถปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿4,888
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แอ่วเหนือ 3 ภู 2 ดอย 3 ผา - ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า, ภูชี้เดือน, ภูชี้ดาว - นั่งรถรางเที่ยวสิงห์ปาร์ค - วนอุทยานขุนน้ำนางนอน / พักเชียงราย 2 คืน / มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ)
 จ.เชียงราย - จุดชมวิว ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า, ภูชี้เดือน, ภูชี้ดาว - ดอยผาตั้ง - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ - ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - แม่สาย - เมืองเชียงราย
 เชียงราย - วัดแสงแก้วโพธิญาณ - พะเยา - กว๊านพะเยา - วัดศรีโคมคำ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7003
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Chiang Rai Tour

Code : Z7003 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ไร่ชาฉุยฟง - ไร่ชา 101 - ไร่บุญรอด

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เชียงราย - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ถนนคนเดินเชียงราย
 วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - หมู่บ้านสันติคีรี
 ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - ร้าน Ryokan Cafe - แวะซื้อของฝากพื้นเมือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7008
นกแอร์

Chiang Rai Tour

Code : Z7008 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿13,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แอ่วเหนือ เชียงราย - ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ สวนแม่ฟ้าหลวง - ธาตุดอยตุง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - สามเหลี่ยมทองคำ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปคนขับรถ 600 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - สตรีท อาร์ท - ตลาดไนท์บาร์ซ่า
 วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด (เดินทางตรงวันเสาร์ แถมเที่ยวถนนคนเดินเชียงราย)
 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - สามเหลี่ยมทองคำ - ซื้อของฝากพื้นเมือง - สนามบินเชียงราย - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7010
ไทยสมายล์

Chiang Rai Tour

Code : Z7010 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿17,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน - ดอยแม่สลอง - ดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - พักโรงแรม The Heritage Chiang Rai 4 ดาว (หรือเทียบเท่า) 2 คืน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชียงราย - แม่สาย - ชายแดนไทย, พม่า - สามเหลี่ยมทองคำ - ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - เข้าที่พัก
 เชียงแสน - ดอยแม่สลอง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง
 สิงห์ปาร์ค - ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องขุ่น - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดร่องเสือเต้น - สนามบินเชียงราย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7044
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Chiang Rai Tour

Code : Z7044 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - เชียงใหม่ - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - บ้านผาฮี้ - วัดร่องขุ่น - ม่อนแจ่ม Sky Walk - พระธาตุดอยสุเทพ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง - วัดพระธาตุดอยตุง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน
 วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - Ryokan Cafe - ม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Sky Walk - สวนดอกไม้ I Love Flower Farm - กาดรินคำ
 วัดศรีสุพรรณ - พระธาตุดอยสุเทพ - ห้วยตึงเฒ่า - พระธาตุดอยคำ - Chom Cafe - One Nimman - สนามบินเชียงใหม่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7073
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Chiang Rai Tour

Code : Z7073 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - วัดร่องเสือเต้น - ดอยตุง - ดอยผาฮี้ - บ้านผาฮี้ - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น

  Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง
 ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์
 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7261
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Chiang Rai Tour

Code : Z7261 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,888
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องเสือเต้น - ดอยตุง - ดอยผ้าฮี้ - ดอยผาหมี

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 เชียงราย - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง
 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี
 พะเยา - วัดศรีโคมคำ - กว๊านพะเยา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7374
ไทยไลอ้อนแอร์/VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Chiang Rai Tour

Code : Z7374 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์/VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,888
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เที่ยวเชียงราย - วัดร่องเสื้อเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - ไร่สิงห์ปาร์ค - สวนแม่ฟ้าหลวง - บ้านผาฮี้ - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - วัดพระแก้ว - จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย (มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับสนามบินแม่ฟ้าหลวง นำเที่ยวตามรายการ)
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หรือทีมงานไกด์ 300 บาท - ค่าโหลดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) or Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - แวะจิบกาแฟที่ร้านมโนรมย์ - วัดร่องเสื้อเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - เรียวกังคาเฟ่ - วัดร่องขุ่น - ไร่สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมรถรางนำเที่ยว) - นาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ - เชียงรายไนท์บาซ่าร์ หรือ ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - ไร่ชาฉุยฟง - พักเชียงราย - เชียงรายไนท์บาซ่าร์ หรือ ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระสิงห์ - วัดพระแก้ว - ร้านเมลอินยัวเม้าท์ คอฟฟี่ (อิสระอาหารเที่ยง) - สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย - บ้านศิลปิน เชียงราย - ร้านของฝากนันทวัน - สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport) or Bangkok(Don Muang Airport)
Z7382
ไทยสมายล์

Chiang Rai Tour

Code : Z7382 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿19,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ผาบ่อง - ดอยแม่สลอง - ล่องแม่น้ำกก - ดอยตุง - บ้านดำ
เชียงราย - ล่องเรือแม่น้ำกก - ดอยผาหมี - ดอยแม่สลอง - พระพุทธนวล้านตื้อ - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ผาบ่อง - วัดร่องขุ่น - ดอยตุง
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Chiang Rai tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP