OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z6313

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Nong Khai Tour
Z6061
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6061 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,290
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ - วัดผาตากเสื้อ - ประติมากรรมรูปปั้นพญานาค - วัดอาฮงศิลาวาส - ภูทอก - คำชะโนด

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดถ้ำศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ
 ตลาดท่าเสด็จ - ประติมากรรมรูปปั้นพญานาค - วัดโพธิ์ชัย - บึงกาฬ - วัดอาฮงศิลาวาส - ภูทอก
 คำชะโนด - ตลาดผ้านาข่า - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6081
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6081 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,299
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - เลย - ป่าคำชะโนด - วัดผาตากเสื้อ - ถนนคนเดินเชียงคาน - ภูทอก

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - อุดรธานี - ป่าคำชะโนด
 วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - Sky Walk - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - สวนหินผางาม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6095
BUS-รถปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6095 
Travel by (Air Ticket) : BUS-รถปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสือ - ศาลาแก้วกู่ - คำชะโนด

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสือ - Sky Walk - ตลาดท่าเสด็จ - ศาลาแก้วกู่ - Ud Town
 อุดรธานี - หนองประจักษ์ - คำชะโนด - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6117
นกแอร์

Nong Khai Tour

Code : Z6117 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสือ - ศาลาแก้วกู่ - วัดคำชะโนด

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสือ - Sky Walk
 หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - อุดรธานี - วัดพระธาตุบังพวน - หนองประจักษ์ - Ud Town
 อุดรธานี - วัดคำชะโนด - หัตถ์ศิลป์ถิ่นอีสาน หมู่บ้านนาข่า - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z6158
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6158 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - จุดชมบั้งไฟพญานาค - วัดผาตากเสื้อ - ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - จุดชมบั้งไฟพญานาค
 วัดถ้ำศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ
 ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6267
BUS-รถปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6267 
Travel by (Air Ticket) : BUS-รถปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,599
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - ศาลาแก้วกู่ - ป่าคำชะโนด

 กรุงเทพฯ
 อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - Sky Walk - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่
 ป่าคำชะโนด - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน - ศาลเจ้าปู่ ย่า - ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6313
BUS-รถปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6313 
Travel by (Air Ticket) : BUS-รถปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿4,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - หนองคาย - อุดร - บึงกาฬ - เลย - ภูทอก - ภูสิงห์ - จุดชมวิวหินสามวาฬ - วัดผาตากเสื้อ - สวนหินผางาม

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 หนองคาย - ภูทอก - ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ - จุดชมวิวหินสามวาฬ - จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี - วัดถ้ำสีธน - ตลาด Chic Chic
 หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย - วัดหินหมากเป้ง - สกายวอล์ค - วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน - ภูคกงิ้ว - วังสะพุง
 ฟูจิเมืองเลย - สวนหินผางาม - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6323
นกแอร์

Nong Khai Tour

Code : Z6323 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿4,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - สายมู เสริมบุญ เสริมบารมี รับทรัพย์ รับโชค ขอพรพญานาคราช “ปู่ศรีสุทโธ” - “แม่ศรีปทุมมา” อุดรธานี - หนองคาย
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน - ค่าอาหารบางมื้อ - กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ โปรดชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินจังหวัดอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์) - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - อิสระอาหารค่ำ
 คำชะโนด - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี - ร้านของฝาก - สนามบินจังหวัดอุดรธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z6353
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Nong Khai Tour

Code : Z6353 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - ร่วมพิธีบวงสรวง วังนาคินทร์คำชะโนด พร้อมเครื่องบูชา ถวายองค์ปู่พญานาค / คณะออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอุดรธานี - วังนาคินทร์คำชะโนด (พิธีบวงสรวง พร้อมเครื่องบูชา ถวายองค์ปู่พญานาค) - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - อิสระอาหารค่ำ
 พระธาตุกลางน้ำ - วัดพระพุทธบาทเวิ้นกุ่ม - วัดผาตากเสื้อ (ทางเดินแบบกระจก Sky walk) - วัดป่าภูก้อน - ยูดีทาวน์ อุดรธานี - อิสระอาหารค่ำ
 วัดโพธิสมภรณ์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร - ร้านของฝาก - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z6403
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Nong Khai Tour

Code : Z6403 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿4,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสือ - Sky Walk - วัดคำชะโนด
คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป / ไม่รวมทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสือ - ชม Sky Walk
 หนองคาย - หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - วัดพระธาตุบังพวน - หนองประจักษ์ - ศูนย์การค้าอุดรธานี - อิสระอาหารค่ำ
 วัดคำชะโนด - หัตถ์ศิลป์ถิ่นอีสาน หมู่บ้านนาข่า - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z6429
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6429 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿4,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - เลย - คำชะโนด - วัดหินหมากเป้ง - วัดผาตากเสื้อ - สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว - ถนนคนเดินเชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 อุดรธานี - คำชะโนด - วัดหินหมากเป้ง - วัดผาตากเสื้อ
 วัดป่าภูก้อน - เชียงคาน - สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - สวนหินผางาม - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6430
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6430 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿4,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - บึงกาฬ - หนองคาย - อุดรธานี - น้ำตกถ้ำพระ - วัดถ้ำชัยมงคล - บึงโขงหลง - จุดชมวิวหินสามวาฬ - ป่าคำชะโนด

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 หนองคาย - บึงกาฬ - วัดเจติยาคีรีวิหาร - น้ำตกถ้ำพระ
 บึงกาฬ - วัดถ้ำชัยมงคล - บึงโขงหลง - ศาลปู่อืลือนาคราช - วัดสว่างวารี - ถนนคนเดินจังหวัดบึงกาฬ
 จุดชมวิวหินสามวาฬ - จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี - กำแพงภูสิงห์ - อุดรธานี - ป่าคำชะโนด - ร้านของฝาก วีทีแหนมเนือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6455
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6455 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - คำชะโนด - หนองคาย - ท่าเสด็จ / มีเจ้าหน้าที่นำเที่ยว / คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป / บริการ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย / ฟรี กระเป๋าจัดระเบียบ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)
 จ.อุดรธานี - เกาะคำชะโนด - วัดโพธิสมภรณ์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร - ถนนคนเดิน Udoncity Walking Street (อิสระอาหารค่ำ)
 หนองคาย - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - Skywalk - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z6456
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6456 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿4,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - คำชะโนด - บึงกาฬ / คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป / บริการ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย / เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก / ฟรี กระเป๋าจัดระเบียบ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)
 จ.อุดรธานี - วัดโพธิสมภรณ์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร - เกาะคำชะโนด - บึงกาฬ - ถนนคนเดิน Bungkun Walking Street (อิสระอาหารค่ำ)
 บึงกาฬ - ชมอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวหินสามวาฬ - วัดถ้ำชัยมงคล - ถ้ำนาคา - บึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือนาคราช - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z6542
BUS-รถปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6542 
Travel by (Air Ticket) : BUS-รถปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿4,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - สายมู สามเหลี่ยมนาคราช - น้ำตกถ้ำพระ - หินสามวาฬ - บึงโขงหลง - คำชะโนด / มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก (คณะออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต)
 จ.อุดรธานี - จ.หนองคาย - บึงกาฬ - ภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ
 จุดชมวิว หินสามวาฬ - จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี - กำแพงภูสิงห์ - ลานสิงห์หมอบ - บึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือนาคราช - วัดสว่างวารี - วัดโพธิ์ชัย - ถนนคนเดิน
 คำชะโนด - ของฝากเมืองอุดร - ขอนแก่น - นครราชสีมา - กรุงเทพฯ
Z6549
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nong Khai Tour

Code : Z6549 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - คำชะโนด - วัดป่าภูก้อน - ผาตากเสือ - ชม Sky Walk - ขอพร ย่าโม
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 300 บาท - ค่าพนักงานยกกกระเป๋า - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน)

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันบางจาก ข้างสมบัติทัวร์ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว)
 จ.อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสือ ชม Sky Walk - ตลาดท่าเสด็จ - ศาลาแก้วกู่ - UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี (อิสระอาหารค่ำ)
 อุดรธานี - หนองประจักษ์ - วัดคำชะโนด - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่าโม (อิสระอาหารค่ำ) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Nong Khai tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP