OPEN Mon - Fri : 08.30 - 22.00 P.M. Sat - Sun : 09.00 - 22.00 P.M.
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 3
from 3 Isael tour(s)
International Tour Package : Israel Tour
1
อิสราเอล แอร์ไลน์

Isael Tour

Code : THAAJ6-LY-ISRAEL8D 
Travel by (Air Ticket) : LY-อิสราเอล แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Israel Tour / Travel Israel
Travel Date :
11-18 JUL
8-15 AUG
10-17 OCT
Price/pax :
85,000 THB(Adult)
Israel Tour Program :
Israel Tour - : เทลอาวีฟ - เซซาเรีย - ไฮฟา - นาซาเร็ธ (พักค้าง 2 คืน) - ทิเบเรียส - ล่องเรือทะเลสาบกาลิลี เมาท์บีทติจูดส์ - เยริโค - มาซาดา - คุมราน - เยรูซาเลม (พักค้าง 3 คืน) - เบธเลเฮม ** อัตรานี้รวม ค่าวีซ่า / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเบนกูเรียน อิสราเอล - Caesarea - Old Roman city - Aqueduct - หุบเขาอาร์มาเกดโดน - Haifa - Mt.Carmel - Baha’i Garden - Akko - Crusader’s Underground City - Rosh Hanikra - Nazareth
 โบสถ์ Church of Annunciation - Tiberias - Sea of Galilee - Mt. Beatitudes - Golan Heights Winery - Wine tasting - Mt.Bental - Nazareth
 Jericho - เข้าชม Hisham’s Palace - เข้าชม Hisham’s Palace - Masada - Masada Fortress - Qumran - Dead Sea - Jerusalem
 Mount of Olives - Church of Peter Noster - Gatsemane - Mount Zion - St. Peter in Gallicantu - King David’s Tomb, Room of Last Supper - Israel Museum - New Western City of Jerusalem
 Old City of Jerusalem - Western Wall - Church of Sepulcher - ถ่ายรูป Jaffa Gate - Bethlehem - Church of Nativity - Chapel of the Shepherd’s field - Jerusalem - Mosque of Omar - Dome of the Rock
 Yad Vashem the Holocaust Museum - Tel Aviv - Old town of Jaffa - ท่าจัฟฟา - สนามบิน เบนกูเรียน เมืองเทลอาวีฟ - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Isael Tour

Code : THAAZE-HY-ISRAEL8D 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Israel Tour / Travel Israel
Travel Date :
TBA
Price/pax :
65,900 THB(Adult)
Israel Tour Program :
Israel Tour - เทล อาวีฟ - เยรูซาเล็ม เมืองเก่าและเมืองใหม่ - เบธเลเฮ็ม - ซีซาเรีย - นาซาเร็ธ - ไทบีเรียส - ทะเลสาบกาลิลี่ - มาซาด้า - ทะเลสาบเดดซี - จาฟฟา - กำแพงร้องไห้ - สุเหร่าแห่งโอมาร์ - ยอดเขาโอลีฟ - โบสถ์ปีเตอร์ โนสเตอร์ - ล่องเรือในทะเลสาบกาลิลี - เมืองคาเปอร์นาอูม - บ้านของปีเตอร์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ภูเขาเทมพเทชั่น - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา - ทะเลสาบเดดซี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงทาชเค้นท์(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) - สนามบินนานาชาติเบนกูเรียล - เมืองเทลอาวีฟ - กรุงเยรูซาเล็ม - เมืองเบธเลเฮ็ม - โบสถ์แห่งการประสูติ - ทุ่งหญ้าคนเลี้ยงแกะ
 เมืองเก่าเยรูซาเล็ม - กำแพงร้องไห้ - สุเหร่าแห่งโอมาร์ - โดมแห่งหินผา - ถนนเวียโดโลโรซ่า - เมืองอีนคาเร็ม - อนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม
 ยอดเขาโอลีฟ - โบสถ์ปีเตอร์ โนสเตอร์ - สวนเกทเสมานี - โบสถ์นานาชาติ - ภูเขาไซออน - โบสถ์ไก่ขัน - สุสานกษัตริย์เดวิด - เมืองโบราณซีซาเรีย - คลองส่งน้ำ - เมืองไฮฟา - เมืองนาซาเร็ธ - หมู่บ้านคานา - เมืองไทบิเรียส
 ริมแม่น้ำจอร์แดน - ภูเขาบีทติจูดส์ - หมู่บ้านทับกา - ล่องเรือในทะเลสาบกาลิลี - เมืองคาเปอร์นาอูม - บ้านของปีเตอร์
 เมืองเจริโก้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ภูเขาเทมพเทชั่น - อิสระซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลนdead Sea - ป้อมปราสาทมาซาด้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา - ทะเลสาบเดดซี - เมืองเยรูซาเล็ม
 เมืองเก่าจาฟฟา - หอนาฬิกา - อิสระช้อปปิ้งตลาดเบซาเลลและที่ตลาดคาร์เมล - สนามบินเบนกูเรียน
 สนามบินกรุงทาชเค้นท์(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
อิสราเอล แอร์ไลน์

Isael Tour

Code : AF1-LY-ISRAEL7D 
Travel by (Air Ticket) : LY-อิสราเอล แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Israel Tour / Travel Israel
Travel Date :
TBA
Price/pax :
72,900 THB(Adult)
Israel Tour Program :
Israel Tour - ภูเขาคาเมล - ทะเลสาบกาลิลี - เบตซีอัน - เยรูซาเล็ม - อนุสรณ์สถานยาดวาเชม - พิพิธภัณฑ์อิสราเอล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 Ben Gurion Airport - Caesarea - Megiddo - Mt. Camel - Haifa - Bahai Garden - Akko
 Golan Heights - Sea of Galilee - Sea of Galilee - เยรูซาเล็ม
 Menorah - Yad Vashem - Israel Museum - Jericho - Qumran - Dead Sea
 Mount of Olives - Golden Gate - Gethsemne - The All of Nations Church - Wailing Wall - Dome of the Rock - Via Dolorosa
 Camel Market - ตลาดคาเมล - จัฟฟ่า - Tel Aviv
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 3
from 3 Isael tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Isael tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP