OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z7106
Z7204
Z7162

Search Tour :
Close & Show Result
Attraction in Phetchabun

Thailand Tour Phetchabun Tour

Z5981
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z5981 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,200
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เขาค้อ - ภูทับเบิก - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - จุดชมวิวภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - พระตำหนักเขาค้อ
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) - เพชรบูรณ์ - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - ภูทับเบิก
 จุดชมวิวภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - น้ำตกศรีดิษฐ์
 พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - พระตำหนักเขาค้อ - ไร่กำนันจุล - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6369
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z6369 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,200
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เพชรบูรณ์ - เลย - ภูทับเบิก - เขาค้อ - ภูเรือ - เชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เพชรบูรณ์ - ภูทับเบิก - จุดชมวิวภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - ทุ่งกังหันลม - พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - สกายวอล์คเชียงคาน - สวนหินผางาม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6724
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z6724 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เพชรบูรณ์ - เลย - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูลมโล - ถนนคนเดินเชียงคาน - สกายวอล์ค เชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เพชรบูรณ์ - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - Pino Latte Resort & Cafe - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก
 จุดชมวิวภูทับเบิก - เลย - ภูลมโล - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6765
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z6765 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เลย - เพชรบูรณ์ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - แก่งคุดคู้ - เชียงคาน - ภูทอก - ทับเบิก - เขาค้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เลย - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - แก่งคุดคู้ - เชียงคาน
 ภูทอก - ท่าลี่ - ภูชมลาว - ภูหินร่องกล้า
 ทับเบิก - เขาค้อ - วัดผาซ่อนแก้ว - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ
Z6976
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z6976 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เพชรบูรณ์ - เลย - ภูทับเบิก - เขาค้อ - ภูเรือ - เชียงคาน

 กรุงเทพฯ
 เพชรบูรณ์ - ภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ไร่บีเอ็น
 ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดพระบาทภูควายเงิน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมชมพระอาทิตย์ตก - แวะซื้อของฝาก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดศรีคุณเมือง - ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ ภูทอก - Sky Walk เชียงคาน - ชมสวนหินผางาม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6993
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z6993 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย เขาค้อ - ภูลมโล - ภูหินร่องกล้า - Pino Latte - ผาซ่อนแก้ว
ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) - จังหวัดเพชรบูรณ์ - เขาค้อ - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ - Pino Latte - วัดผาซ่อนแก้ว
 ภูลมโล - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - แวะซื้อของฝากและสินค้าที่ระลึก - รถส่งกรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
Z6994
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z6994 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿3,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ภูลมโล - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พระธาตุศรีสองรัก - สกายวอล์คเชียงคาน - แก่งคุดคู้ (ออกเดินทางไม่น้อยกว่า 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้) / พักเพชรบูรณ์ 1คืน - เชียงคาน 1คืน / มีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้ง วัฒนะ - เขาค้อ - จุดชมวิวเขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB - Pino Latte Restaurant & Cafe - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย - ด่านซ้าย - พระธาตุศรีสองรัก - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - แก่งคุดคู้ – ร้านของฝากไร่กำนันจุลสาขา2 - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7050
นกแอร์

Phetchabun Tour

Code : Z7050 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿11,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - สกายวอล์ค เชียงคาน - ภูเรือ - เลย - เขาค้อ - เพชรบูรณ์ - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ทะเลหมอกภูทอก - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ทิปพนักงานยกกระเป๋า

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเลย - สกายวอล์ค เชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - อิสระอาหารค่ำที่ ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - พิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 ทุ่งกังหันลม - ภูเรือ - วัดป่าห้วยลาด - สนามบินจังหวัดเลย - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7090

Phetchabun Tour

Code : Z7090 
Travel by (Air Ticket) :
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เขาค้อ - สุโขทัย - พิษณุโลก - วัดพระศรีมหาธาตุวรหมาวิหาร - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) - สถานีรถไฟพิษณุโลก - วัดพระศรีมหาธาตุวรหมาวิหาร - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ
 น้ำตกศรีดิษฐ์ - ฐานอิทธิ - อนุสรณ์สถานเขาค้อ - พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภักดีฟาร์มกวาง - สุโขทัย
 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - วัดมหาธาตุ - วัดศรีชุม - วัดช้างล้อม - วัดเจดีย์เจ็ดแถว - วัดนางพญา - หมู่บ้านนาต้นจั่น - สนามบินสุโขทัย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z7158
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7158 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,690
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ - ทุ่งแสลงหลวง - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - เดอะบลูสกาย การ์เด้น

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เพชรบูรณ์ - ทุ่งแสลงหลวง - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - Story Cup By Coffee Hill
 จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ - พระตำหนักเขาค้อ - จุดชมวิวทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ - สวนดอกไม้ ณ เดอะบลูสกาย การ์เด้น
 แวะซื้อของฝากร้านมะขามแม่เล็ก - พุทธอุทยานเพชบุระ - โบราณสถานเขาคลังนอก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7162
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7162 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿2,988
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม และไร่ GB - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูลมโล - ชม ซากุระเมืองไทย - ทุ่งดอกกระดาษ

 กรุงเทพฯ (จุดนัดหมาย) - เพชรบูรณ์ - จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม และไร่ GB - คาเฟ่ Pino Latte - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
 ภูลมโล - ชม ซากุระเมืองไทย - ทุ่งดอกกระดาษ - จุดชมวิวภูทับเบิก - ร้านของฝากไร่กำนันจุล - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7163
แอร์เอเชีย

Phetchabun Tour

Code : Z7163 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - เชียงคาน - ภูทอก - แก่งคุดคู้ - พระธาตุศรีสองรัก - ภูลมโล

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินพิษณุโลก - ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - ทุ่งกังหันลม ไร่ Gb - ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - Pino Latte Resort & Cafe
 ภูลมโล - พระธาตุศรีสองรัก - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์คเชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - แก่งคุดคู้ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - สนามบินเลย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z7264
BUS-รถปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7264 
Travel by (Air Ticket) : BUS-รถปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿2,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เพชรบูรณ์ - เลย - พิษณุโลก- ภูทับเบิก - ภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - Takmoh Coffee Khao Kho - วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 เพชรบูรณ์ - ภูทับเบิก - ภูลมโล - ยอดภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - Takmoh Coffee Khao Kho - Pino Latte Restaurant & Cafe - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พิษณุโลก
 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านมุง - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7294
แอร์เอเชีย

Phetchabun Tour

Code : Z7294 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿14,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เพชรบูรณ์ - เลย - ภูทับเบิก - เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - เชียงคาน - สกายวอล์คเชียงคาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินพิษณุโลก - เพชรบูรณ์ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - เขาค้อ
 ภูทับเบิก - เขาค้อ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริภูหินร่องกล้า
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ผาโหล่นน้อย - จุดชมวิวบ้านไฮตาก - ภูชมลาว - แก่งคุดคู้
 ตักบาตรข้าวเหนียว - สกายวอล์คเชียงคาน - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - สนามบินเลย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z7310
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7310 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿5,200
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เขาค้อ - ภูทับเบิก - ภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ทุ่งดอกกระดาษ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 เพชรบูรณ์ - ภูทับเบิก - อาคารหอดูดาวภูทับเบิก - จุดวัดอุณหภูมิภูทับเบิก - ภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ผาชูธง - ลานหินปุ่ม - โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า - ทุ่งดอกกระดาษ
 พิโน่ ลาเต้ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ทุ่งกังหันลม - พระธาตุกาญจนา - พระตำหนักเขาค้อ - ไร่กำนัลจุล - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7319
แอร์เอเชีย

Phetchabun Tour

Code : Z7319 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ภูเรือ - เชียงคาน - ภูลมโล - เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 9 - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - Sky Walk เชียงคาน - แก่งคุดคู้

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเลย - วัดป่าห้วยลาด - Cafe De Mena - ถ่ายรูปเทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ - เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 9
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - ภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายและผีตาโขน - Sky Walk เชียงคาน - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - แก่งคุดคู้ - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน - ร้านกาแฟบ้านสวนปลาคาร์ฟ - สนามบินเลย - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7323
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7323 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เขาค้อ - เชียงคาน ซากุระเมืองไทย เที่ยวจุดชมวิวคิงคอง - เดอะบลูสกาย การ์เด้นท์ - วัดผาซ่อนแก้ว - ภูลมโล - พระธาตุศรีสองรัก - ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - สกายวอร์คเชียงคาน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - จ.เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) - จุดชมวิวไปรษณีย์ไทยเขาค้อ - พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก - ทุ่งกังหันลม - จุดชมวิวคิงคอง
 เดอะบลูสกาย การ์เด้นท์ - วัดผาซ่อนแก้ว - ร้านกาแฟ Pino Latte (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) - โรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้า - ภูลมโล - พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน (อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ)
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - วัดพระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอร์คเชียงคาน (ไม่รวมค่ารองเท้าเดินบนสกายวอร์ค คู่ละ 30 บาท) - ตลาดโรงเกลือเชียงคาน - สวนหินผางาม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7325
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7325 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿4,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เขาค้อ เที่ยวร้านกาแฟ Pino Latte - วัดผาซ่อนแก้ว - เดอะบลูสกาย การ์เด้นท์ - อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - จ.เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) - จุดชมวิวไปรษณีย์ไทยเขาค้อ - พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก - ร้านกาแฟ Pino Latte (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) - วัดผาซ่อนแก้ว - เดอะบลูสกาย การ์เด้นท์
 ร้านของฝากมะขามทอง - อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง - ขนมจีนหล่มเก่า - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7326
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7326 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,577
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เขาค้อ - ไฮเดรนเยียคาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก - จุดชมวิวทะเลหมอกภูทับเบิก - เชียงคาน - สกายวอล์คเชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ - ไฮเดรนเยียคาเฟ่ - ทุ่งกังหันลม ไร่สตรอเบอรี่ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก
 จุดชมวิวทะเลหมอกภูทับเบิก - ไร่กะหล่ำปลี - เลย - พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระใหญ่ภูคกงิ้ว - ชมวิวสกายวอล์คเชียงคาน - The Bluesky Garden - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7378
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7378 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿4,377
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เพชรบูรณ์ - เลย - เขาค้อ - ไฮเดรนเยียคาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - เชียงคาน - สกายวอล์คเชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ - ไฮเดรนเยียคาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - เลย - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดศรีคุนเมือง - วัดพระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์คเชียงคาน - ทุ่งกังหันลม - ไร่สตรอเบอรี่ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7417
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7417 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿16,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ชมทะเลหมอกเขาค้อ - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ - พระบรมธาตุเขาค้อ - ทุ่งกังหัมลม - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปพนักงานขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ โกลเด้นเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) - จ.สระบุรี - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ - บ้านนางั่ว - เขาค้อ - ชมพิพิธภัณฑ์อาวุธ - อนุสาวรีย์เขาค้อ - พระบรมธาตุเขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - เข้าที่พัก บลูสกาย รีสอร์ต หรือเทียบเท่า
 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินแตก - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ (รถส่งจุดนัดพบ)
Z7423
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7423 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,577
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เพชรบูรณ์ - เลย - เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - จุดชมวิวทะเลหมอกภูทับเบิก - ภูลมโล - ชมซากุระเมืองไทย - ชมใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี - เชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ - ไฮเดรนเยียคาเฟ่ - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก
 จุดชมวิวทะเลหมอกภูทับเบิก - วัดป่าภูทับเบิก - เลย - ภูลมโล - ชมซากุระเมืองไทย - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ชมใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์คเชียงคาน - เทศกาลชมต้นคริสต์มาส - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7424
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7424 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,577
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เพชรบูรณ์ - เลย - เขาค้อ - ไฮเดรนเยียคาเฟ่ - เลย - ชมซากุระเมืองไทย - ชมใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี - เชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ - ไฮเดรนเยียคาเฟ่ - เลย - ภูลมโล - ชมซากุระเมืองไทย - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ชมใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระใหญ่ภูคก - ชมวิวสกายวอล์คเชียงคาน - เทศกาลชมต้นคริสต์มาส - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7472
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Phetchabun Tour

Code : Z7472 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿4,899
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เพชรบูรณ์ - เลย - จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน - แก่งคุดคู้

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เพชรบูรณ์ - ทุ่งกังหันลม - จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ - ไร่ Gb - Pino Latte Cafe - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
 ภูทับเบิก - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
 บาตรข้าวเหนียว - แก่งคุดคู้ - ร้านของฝากไร่กำนันจุล - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Phetchabun tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP