OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z6637
Z7274
Z6625
Z6625

Search Tour :
Close & Show Result
Attraction in Udon Thani

Thailand Tour Udon Thani Tour

Z5990
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Udon Thani Tour

Code : Z5990 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿4,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - คำชะโนด - วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ)
 อุดรธานี - วัดศิริสุทโธ - หลวงพ่อพระใส - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - วัดผาตากเสื้อ - สะพานแก้วชมวิว
 ชมทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6625
ไทยสมายล์

Udon Thani Tour

Code : Z6625 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿11,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรฯ - หนองคาย - บึงกาฬ - ล่องเรือชมทะเลบัวแดง - ป่าคำชะโนด - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - ทะเลหมอก ห้วยภูอีสัน - หินสามวาฬ - ยอดภูทอก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอุดรธานี - หนองหาน - ล่องเรือชมทะเลบัวแดง - ป่าคำชะโนด - หนองคาย - ศาลาแก้วกู่ - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ
 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - ถ้ำดินเพียง - วัดผาตากเสื้อ
 ทะเลหมอก ห้วยภูอีสัน - พระธาตุบังพวน - วัดอาฮงศิลาวาส - ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา - หินสามวาฬ
 วัดภูทอก - ยอดภูทอก - บึงโขงหลง - วัดสันติวนาราม - ชุมชนบ้านเชียง - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z6835
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Udon Thani Tour

Code : Z6835 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿4,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - คำชะโนด - ทะเลบัวแดง - วัดป่าภูก้อน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอุดรธานี - เกาะคำชะโนด - ถนนคนเดินอุดรธานี
 ทะเลบัวแดง - บ้านนาคาเฟ่ - วัดป่าภูก้อน - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z6876
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Udon Thani Tour

Code : Z6876 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดร - หนองคาย - บึงกาฬ - ทะเลบัวแดง - เกาะคำชะโนด - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - เขาสามวาฬ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอุดรธานี - ทะเลบัวแดง - อุดรธานี - เกาะคำชะโนด - ถนนคนเดินอุดรธานี
 วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - Skywalk - วัดโพธิ์ชัย - บึงกาฬ - Bungkun Walking Street
 เขาสามวาฬ - ถ้ำนาคา - อุดรธานี - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z6888
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Udon Thani Tour

Code : Z6888 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,499
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - บึงกาฬ - คำชะโนด - หินสามวาฬ - บึงโขงหลง - ถ้ำนาคา - กุมภวาปี ทะเลบัวแดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอุดรธานี - คำชะโนด
 บึงกาฬ - หินสามวาฬ - บึงโขงหลง - วัดถ้ำชัยมงคล - ถ้ำนาคา
 อุดรธานี - กุมภวาปี ทะเลบัวแดง - ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z6906
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Udon Thani Tour

Code : Z6906 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - สะพานกระจก Skywalk - วัดป่าภูก้อน - ศาลาแก้วกู่ - คำชะโนด
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปคนขับรถ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)
 อุดรธานี - อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิปกรรม - ศาลเจ้าปู่ ย่า - ศูนย์วัฒนธรรมไทย จีน - หนองคาย - วัดลำดวน - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ
 วัดผาตากเสื้อ - สะพานกระจก Skywalk - วัดป่าภูก้อน - ศาลาแก้วกู่
 หนองคาย - อุดรธานี - คำชะโนด (หากมี ประกาศปิดคำชะโนด เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) - บ้านห้วยสำราญ - สวนสิทธิกร - ร้านของฝาก (อิสระอาหารค่ำ) - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z6907
Self Travel-เดินทางเอง

Udon Thani Tour

Code : Z6907 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package เที่ยวอุดรธานี - หนองคาย - คำชะโนด - วัดผาตากเสื้อ - สะพานกระจก Skywalk - วัดป่าภูก้อน (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน หรือ บขส. อุดรธานี นำเที่ยวตามรายการ)
เหมาะคณะส่วนตัว 6-8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 600 บาท ตลอดทริป

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่ สนามบินอุดรธานี หรือ สถานีขนส่ง - จ.หนองคาย - วัดลำดวน - วัดโพธิ์ชัย - หลวงพ่อพระใส - ตลาดท่าเสด็จ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดผาตากเสื้อ - สะพานกระจก Skywalk - วัดป่าภูก้อน - ศาลาแก้วกู่ (อิสระอาหารเที่ยง)
 หนองคาย - อุดรธานี - คำชะโนด (หากมี ประกาศปิดคำชะโนด เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) - สวนสิทธิกร บ้านห้วยสำราญ - ร้านของฝาก - บริการรถส่งที่ สนามบินจังหวัดอุดรธานี หรือ สถานีขนส่ง - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6914
Train-รถไฟ

Udon Thani Tour

Code : Z6914 
Travel by (Air Ticket) : Train-รถไฟ
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿12,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - สกลนคร - นครพนม - ทะเลบัวแดง - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - หินสามวาฬ - ล่องเรือสำราญแม่โขงพาราไดซ์ครูซ - พระธาตุนคร

 กรุงเทพฯ(สถานีรถไฟหัวลำโพง)
 สถานี จ.อุดรธานี - ทะเลบัวแดง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง - ศูนย์วัฒนธรรมไทย จีน - ศาลเจ้าปู่ย่า - ชิตี้ทัวร์เมืองอุดรธานี
 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - วัดหินหมากเป้ง - Sky Walk - บึงกาฬ
 ภูสิงห์ หินสามวาฬ - ภูทอก - ล่องเรือสำราญแม่โขงพาราไดซ์ครูซ - สักการะ องค์พญาศรีสัตตนาคราช
 ใส่บาตรข้าวเหนียวริมฝั่งโขง - พระธาตุนคร - นั่งรถราง เที่ยวสามอาคารสวย ชมบ้านเก่า จุดเช็คอินน์ย่านหอนาฬิกาฯ - ย่านชุมชนเก่าธาตุพนม - แวะซื้อของฝากอำเภอธาตุพนม - ซุ้มประตูเรืองอร่ามรัษฎากร - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - พิพิธภัณฑ์รัตนโมลี ศรีโคตรบูรณ์ - วัดถ้ำผาแด่น - สนามบินนครพนม - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z7015
ไทยสมายล์

Udon Thani Tour

Code : Z7015 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿17,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ทัวร์สายมู วัดพระธาตุพนม - อุโมงค์นาคราช - พญาศรีสัตตนาคราช 7 เศียร - คำชะโนด - จุดชมวิวสกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน / พักโรงแรม Fortune River View Hotel Nakorn Phanom 1 คืน - The Maceo Hotel Nong Khai 1 คืน (หรือเทียบเท่า) 4 ดาว
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินนครพนม - พระธาตุพนม - เรณูณคร - อุโมงค์นาคราช - พญาศรีสัตตนาคราช - ถ่ายรูปสะพานมิตรภาพไทย, ลาว 3 - ถนนคนเดินนครพนม
 อุดรธานี - คำชะโนด - หนองคาย - ตลาดท่าเสด็จ
 ถ่ายรูปกับประติมากรรมพญานาค 2 องค์ - วังหนองบัวแดง - จุดชมวิวสกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7072
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Udon Thani Tour

Code : Z7072 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,988
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - คำชะโนด - ทะเลบัวแดง

  กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - Skywalk - ตลาดท่าเสด็จ - ศาลาแก้วกู่
 หนองประจักษ์ - คำชะโนด - ทะเลบัวแดง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7101
นกแอร์

Udon Thani Tour

Code : Z7101 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿13,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - วัดลำดวน - วัดผาตากเสื้อ - สะพานกระจก Skywalk - วัดป่าภูก้อน - คำชะโนด
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปคนขับรถ 600 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอุดรธานี - สักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิปกรรม - ศาลเจ้าปู่ย่า - ศูนย์วัฒนธรรมไทย จีน - จังหวัดหนองคาย - วัดลำดวน - วัดโพธิ์ชัย - ช้อปปิ้งที่ตลาดท่าเสด็จ - เข้าที่พัก
 ศาลาแก้วกู่ - วัดผาตากเสื้อ - สะพานกระจก Skywalk - วัดป่าภูก้อน
 คำชะโนด (หากมี ประกาศปิดคำชะโนด เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) - สวนสิทธิกร บ้านห้วยสำราญ - ร้านของฝากเมืองอุดรธานี - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7128
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Udon Thani Tour

Code : Z7128 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี - หนองคาย - ตามรอยพญานาค คำชะโนด - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - พนักงานยกกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต) - ออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี
 ทะเลบัวแดง กุมภวาปี - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร - ไม้บ้านคาเฟ่ - วังนาคินทร์คำชะโนด - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง - VT แหนมเนือง - เข้าที่พัก
 อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - ถ้ำดินเพียง วัดถ้ำศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ - เข้าที่พัก
 หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ (อิสระอาหารเที่ยง-เย็น) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7146
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Udon Thani Tour

Code : Z7146 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,200
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - เลย - ทะเลบัวแดง - แก่งคุดคู้ - ภูทอก - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 ขอนแก่น - ล่องเรือชมทะเลบัวแดง - เชียงคาน - วัดพระบาทภูควายเงิน - วัดศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง
 ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - Crystal Box Coffee - เส้นทางธรรมชาติ โคกนกบา ลานสุริยันต์ - ภูเรือ - แวะซื้อของฝาก
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - ไร่กำนันจุล - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7155
แอร์เอเชีย

Udon Thani Tour

Code : Z7155 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿17,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อีสาน 5 จังหวัด เที่ยวพระธาตุพนม - อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ - พิพิธภัณฑ์ อาจารย์มั่นภูริทัตโต - พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร - หินสามวาฬ - ภูทอก - ล่องแพหนองเลิง - วัดป่าภูก้อน - ทะเลบัวแดง - คำชะโนด - หนองประจักษ์
คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนครพนม - พระธาตุเรณูนคร - พระธาตุพนม - พญาศรีสัตตนาคราช - พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่านครพนม - สะพานมิตรภาพไทยลาว 3 - ถ่ายรูปหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์
 นครพนม - สกลนคร - อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ - วัดพระธาตุเชิงชุม - พิพิธภัณฑ์ อาจารย์มั่นภูริทัตโต - วัดถ้ำผาเด่น - พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร - บึงกาฬ
 บึงกาฬ - วัดโพธาราม - หินสามวาฬ - ภูทอก - ล่องแพหนองเลิง - หนองคาย
 หนองคาย - ศาลาแก้วกู่ - วัดพระธาตุบังพวน - ประติมากรรมพญานาค 2 องค์ - วัดถ้ำศรีมงคล - วัดป่าภูก้อน - อุดรธานี
 ทะเลบัวแดง - พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง - วัดป่าคำชะโนด - ศาลปู่ย่า - หนองประจักษ์ - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7156
VAN/FD-รถตู้ปรับอากาศ/แอร์เอเชีย

Udon Thani Tour

Code : Z7156 
Travel by (Air Ticket) : VAN/FD-รถตู้ปรับอากาศ/แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿17,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อีสานใต้ 5 จังหวัด เที่ยวทุ่งทานตะวันไร่มณีศร - วัดบ้านไร่ - ปราสาทหินพิมาย - ปราสาทหินพนมรุ้ง - วนอุทยานพนมสวาย - วัดพระธาตุเรืองรอง - สามพันโบก - แก่งชมดาว - อุทยานผาแต้ม - วิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช
คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - นครราชสีมา - ทุ่งทานตะวันไร่มณีศร - วัดบ้านไร่ (หลวงพ่อคูณ) - ปราสาทหินพิมาย - อนุสาวรีย์ย่าโม
 โคราช - วัดศาลาลอย - วัดเขาพระอังคาร - ปราสาทหินพนมรุ้ง - ปราสาทหินต่ำ - บุรีรัมย์ สเตเดียม
 บุรีรัมย์ - สุรินทร์ - วนอุทยานพนมสวาย - ปราสาทศีขรภูมิ - วัดป่าศรีมงคล (ศรีสะเกษ) - ปราสาทสระกำแพงใหญ่ - วัดพระธาตุเรืองรอง - อุบลราชธานี
 อุบลราชธานี - สามพันโบก - หาดหงส์ - แก่งชมดาว - อุทยานผาแต้ม - เขื่อนสิริธร - วัดเรืองแสง
 ขัวน้อย - วัดทุ่งศรีเมือง - วัดพระธาตุหนองบัว - วิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินอุบลราชธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7206
Self Travel-เดินทางเอง

Udon Thani Tour

Code : Z7206 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจ ม่วนซื่น ออนซอน อุดรธานี One Day Trip

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ) - รถรับ ณ สนามบิน, สถานีขนส่ง หรือโรงแรมที่พัก - ทะเลบัวแดง - วังนาคินทร์ คำชะโนด - จบทริป - รถส่ง ณ สนามบิน, สถานีขนส่ง หรือโรงแรมที่พัก
Z7229
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Udon Thani Tour

Code : Z7229 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿3,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ทัวร์ไทย - แพ็คเกจที่พัก เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า - ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ อุดรธานี กรุงเทพฯ / สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
เดินทางแบบอิสระด้วยตัวเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่ารถรับส่ง สนามบิน ที่พัก สนามบิน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าเดินทางระหว่างท่องเที่ยว - ค่าประกันภัยฯ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอุดรธานี - อิสระเข้าที่พักด้วยตัวเอง (ไม่มีรถบริการ ไม่รวมอาหารเที่ยง และค่ำ)
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 เก็บสัมภาระ อำลาที่พัก - อิสระเดินทางเองสู่ สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z7274
เวียดเจ็ทแอร์

Udon Thani Tour

Code : Z7274 
Travel by (Air Ticket) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ทัวร์สายมู คำชะโนด - อุดรธานี - บึงกาฬ - ภูทอก - บึงโขงหลง - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หินสามวาฬ - ถ้ำนาคา - ล่องเรือชมทะเลบัวแดง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ค่าน้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าทิปพนักงานยกกกระเป๋า - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอุดรธานี - บึงกาฬภูทอก - บึงกาฬ บึงโขงหลง
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ จุดชมวิวหินสามวาฬ - ศาลปู่อือลือนาคราช - ถ้ำนาคา - น้ำตกถ้ำพระ - ป่าคำชะโนด - อุดรธานี
 ล่องเรือชมทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี - ศาลหลักเมืองอุดรธานี - วัดโพธิสมภรณ์ - ยูดีทาวน์ - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7275
เวียดเจ็ทแอร์

Udon Thani Tour

Code : Z7275 
Travel by (Air Ticket) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿11,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ทัวร์สายมู คำชะโนด - อุดรธานี - บึงกาฬ - หนองคาย - บึงโขงหลง - ภูทอก - หินสามวาฬ - ตลาดท่าเสด็จ - ทะเลหมอก ภูห้วยอีสัน - Skywalk วัดป่าภูก้อน - ล่องเรือชมทะเลบัวแดง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าน้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอุดรธานี - ป่าคำชะโนด - บึงกาฬ - บึงโขงหลง
 ภูทอก (วัดเจติยาศรีวิหาร) - หินสามวาฬ - ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ
 ทะเลหมอก ภูห้วยอีสัน - วัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง) - Skywalk วัดป่าภูก้อน - พระธาตุบังพวน
 ล่องเรือชมทะเลบัวแดง - ศาลหลักเมืองอุดรธานี - ยูดีทาวน์ - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7380
แอร์เอเชีย

Udon Thani Tour

Code : Z7380 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ - ทะเลบัวแดง - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - ศาลาแก้วกู่ - สะดือแม่น้ำโขง - หินสามวาฬ - วัดป่าภูก้อน - คำชะโนด

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอุดรธานี - ทะเลบัวแดง - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - Skywalk
 วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - ศาลาแก้วกู่ - วัดไทยโพนพิสัย - วัดอาฮงศิลาวาส - สะดือแม่น้ำโขง - หินสามวาฬ
 วัดป่าภูก้อน - คำชะโนด - ศาลเจ้าปู่ย่า - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7386
ไทยสมายล์

Udon Thani Tour

Code : Z7386 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿18,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรฯ - หนองคาย - บึงกาฬ - ป่าคำชะโนด - ศาลาแก้วกู่ - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - หินสามวาฬ - บึงโขงหลง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอุดรธานี - ป่าคำชะโนด - หนองคาย - ศาลาแก้วกู่ - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ
 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - ถ้ำดินเพียง - วัดผาตากเสื้อ
 ห้วยภูอีสัน - พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ - วัดอาฮง - ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู - หินสามวาฬ
 ภูทอก - บึงโขงหลง - วัดสันติวนาราม - ชุมชนบ้านเชียง - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7392
Self Travel-เดินทางเอง

Udon Thani Tour

Code : Z7392 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก - ทะเลบัวแดง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง - คำชะโนด - วัดภูตะเภาทอง (มีไกด์ และพนักงานขับรถ รอรับที่ สนามบินอุดรธานี นำเที่ยวตามรายการ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ หรือ พาหนะนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินอุดรธานี - วัดโพธิสมภรณ์ - บ้านนาคาเฟ่ - กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก - เข้าที่พัก
 ทะเลบัวแดง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง - คำชะโนด - ตัวเมืองอุดรธานี
 บ้านห้วยสำราญ - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง - ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุดหมากไฟ - วัดภูตะเภาทอง - สนามบินอุดรธานี - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7393
Self Travel-เดินทางเอง

Udon Thani Tour

Code : Z7393 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ - ชมวิว Skywalk ที่วัดผาตากเสื้อ - ถ้ำนาคา - น้ำตกถ้ำพระ (มีไกด์ และพนักงานขับรถ รอรับที่ สนามบินอุดรธานี นำเที่ยวตามรายการ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ หรือ พาหนะนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - ถ้ำดินเพียง - ชมวิว Skywalk ที่วัดผาตากเสื้อ - วัดศรีชมภูองค์ตื้อ - วัดโพธิ์ชัย - พระธาตุหล้าหนอง - ตลาดท่าเสด็จ - เข้าที่พัก
 วัดอาฮงศิลาวาส - ถ้ำนาคา - บึงกาฬ
 น้ำตกถ้ำพระ - หนองคาย - สนามบินอุดรธานี - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7394
Self Travel-เดินทางเอง

Udon Thani Tour

Code : Z7394 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ - ชมวิว Skywalk ที่วัดผาตากเสื้อ - ถ้ำนาคา - น้ำตกถ้ำพระ (มีไกด์ และพนักงานขับรถ รอรับที่ สนามบินอุดรธานี นำเที่ยวตามรายการ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ หรือ พาหนะนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินอุดรธานี - คำชะโนด - หนองคาย - นมัสการหลวงพ่อพระใสที่วัดโพธิ์ชัย - พระธาตุหล้าหนอง - ตลาดท่าเสด็จ - ถ้ำดินเพียง - พักที่ อ.สังคม
 วัดป่าภูก้อน - พญาอนันตรนาคาธิบดี - สกายวอล์ค เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - สนามบินอุดรธานี - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Udon Thani tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP