OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z7175
Z7287
Z7287

Search Tour :
Close & Show Result
Attraction in Yala
Display 1 to 23
from 23 Yala tour(s)

Thailand Tour Yala Tour

Z6595
ไทยสมายล์

Yala Tour

Code : Z6595 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿13,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - สงขลา - หาดใหญ่ - ปัตตานี - ยะลา - เบตง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหาดใหญ่ - มัสยิดกรือเซะ - วัดช้างไห้ราษบูรณารา - ยะลา - เมืองเบตง - วัดพุทธาธิวาส - วัดพุทธาธิวาส - พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
 เบตง - จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สวนดอกไม้เมืองหนาว - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - สตรีทอาร์ต
 วัดหน้าถ้ำ - ย่านเมืองเก่าสงขลา - เกาะยอ - วัดท้ายยอ - มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา - หาดใหญ่
 หาดใหญ่ - น้ำตกโตนงาช้าง - วัดพระมหาเจดีย์ไตภพไตรมงคล - วัดฉื่อฉาง - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z6885
แอร์เอเชีย

Yala Tour

Code : Z6885 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง เจาะลึกเมืองใต้สุดแดนสยาม - ขึ้นสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สตรีทอาร์ตเบตง - สนามบินเบตง - ชมอุโมงค์ปิยะมิตร - ถ่ายรูปต้นไม้พันปี - สวนหมื่นบุปผา - แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบต - ชิมเฉาก๊วยเบตง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 350 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าโหลดกระเป๋าใต้เครื่องฯ เพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 450.- ต่อท่าน ต่อเที่ยว, เพิ่ม 20 ก.ก. ราคา 480.- ต่อท่าน ต่อเที่ยว - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้ แถวแรก ชำระเพิ่ม 300 บาทต่อที่นั่ง, แถวกลาง ชำระเพิ่ม 150 บาทต่อที่นั่ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - นามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ (หลวงปู่ทวด) - ยะลา - จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง - เบตง - สตรีทอาร์ต - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์โบราณ
 เมืองเบตง - ขึ้นสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อน - ชมด้านนอก ศาลาประชาคมเบตง
 วัดพุทธาธิวาส - ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) - ร้านของฝากเมืองเบตง - ถ่ายรูปหมู่ป้ายใต้สุดสยาม - ถ่ายรูปสนามบินเบตง - ป้ายโอเคเบตง - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z6934
Self Travel-เดินทางเอง

Yala Tour

Code : Z6934 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿4,499
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง Private 16-20 ท่าน ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, ทะเลหมอกฆูนุงซีลิปัต - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง / บริการรถตู้ VIP มีประกันวงเงิน 1 ล้าน / คณะเดินทาง 16-20 ท่านขึ้นไป (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
เดินทางเอง ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และที่พัก อิสระใช้สิทธิ์ [เราเที่ยว ด้วยกัน] รับส่วนลด 40% ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน ได้เอง - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - รถตู้รอรับที่ สนามบินหาดใหญ่ - เขื่อนบางลาง Highway Viewpoint ยะลา - เก็บภาพป้าย OK Betong - ชมสถาปัตยกรรม ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง - อุโมงค์มงคลฤทธิ์ - ป้ายใต้สุดแดนสยาม (อิสระอาหารเช้า - ไม่รวมค่าที่พัก)
 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อน - วัดพุทธาธิวาส - พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง - ชมตู้ไปรษณีย์ยักษ์ - หอนาฬิกา อ.เบตง
 ทะเลหมอกฆูนุงซีลิปัต - แวะทานเฉาก๊วยเบตง กม.4 - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง - อ.หาดใหญ่ (รถส่งสนามบินหาดใหญ่) - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z6949
แอร์เอเชีย

Yala Tour

Code : Z6949 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ใต้สุดแดนสยาม เบตง - Sky walk จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - หมู่บ้านลับฮาลาบาลา - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง / พักเบตง 2 คืน / เมนูพิเศษ ไก่เบตงสุดอร่อย
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ- ค่าโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบิน 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท ต่อเที่ยว ต่อท่าน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สนามบินเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง
 อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - เฉาก๊วย กม.4 - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ต้นไม้ยักษ์ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ค่ายจำลอง - สวนสมุนไพร - สนามฟุตบอลเบตง
 Sky walk จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - หาดใหญ่ - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z6952
Self Travel-เดินทางเอง

Yala Tour

Code : Z6952 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿5,499
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง Private 16-20 ท่าน ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, ทะเลหมอกฆูนุงซีลิปัต - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - วัดช้างให้ / บริการรถตู้ VIP มีประกันวงเงิน 1 ล้าน / คณะเดินทาง 16-20 ท่านขึ้นไป (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
เดินทางเอง ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และที่พัก อิสระใช้สิทธิ์ [เราเที่ยว ด้วยกัน] รับส่วนลด 40% ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน ได้เอง - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - รถตู้รอรับที่ สนามบินหาดใหญ่ - พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง ตลาดสันติสุข - เข้าที่พัก (ไม่รวมค่าที่พัก)
 หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ - Highway Viewpoint - ป้าย OK Betong - ชมสถาปัตยกรรม ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง - วัดพุทธาธิวาส - อุโมงค์มงคลฤทธิ์ - ป้ายใต้สุดแดนสยาม (ไม่รวมค่าที่พัก)
 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตง - หอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง - พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง - ทานเฉาก๊วยเบตง กม.4 - บ่อน้ำร้อนเบตง - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา (ไม่รวมค่าที่พัก)
 ทะเลหมอกฆูนุงซีลิปัต - อ.หาดใหญ่ (รถส่งสนามบินหาดใหญ่) - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z6964
แอร์เอเชีย

Yala Tour

Code : Z6964 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Betong - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างไห้ - ขึ้น Skywalk ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - ถ่ายรูปด้านนอกสนามบินเบตง / เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขา, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ เพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 450 บาท ต่อท่าน ต่อเที่ยว, เพิ่ม 20 ก.ก. ราคา 480 บาท ต่อท่าน ต่อเที่ยว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างไห้ (หลวงปู่ทวด) - เบตง - สตรีทอาร์ต - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์
 ขึ้น Skywalk ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - ถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม
 วัดพุทธาธิวาส - ร้านวุ้นดำ กม. 4 - ร้านของฝากเบตง - ป้ายใต้สุดสยาม - ถ่ายรูปด้านนอกสนามบินเบตง - ป้ายใต้สุดสยาม - ถ่ายรูปคู่ป้ายโอเคเบตง - ตลาดบางพังกา - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z6966
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Yala Tour

Code : Z6966 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง - สงขลา - ยะลา - ปัตตานี - มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี - สตรีทอาร์ท - ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ป้ายใต้สุดสยาม - วัดช้างให้

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ศิลปะแบบสตรีทอาร์ท - ถนนคนเดินเบตง
 จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง - น้ำพุร้อนเบตง - ป้ายใต้สุดสยาม - วัดพุทธาธิวาส - ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก - หอนาฬิกาเบตง
 เขื่อนบางลาง - วัดช้างให้ - มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา - ตลาดกิมหยง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7021
แอร์เอเชีย

Yala Tour

Code : Z7021 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿9,888
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง - เมืองคอน - หาดใหญ่ : วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดช้างให้ - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - Skywalk อัยเยอร์เวง - อุโมงค์ปิยะมิตร

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง - หาดใหญ่
 หาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ - จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - Skywalk อัยเยอร์เวง (ไม่รวมค่าเข้า) - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - สนามฟุตบอลเบตง สตรีทอาร์ท - ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - หอนาฬิกา
 ชมสนามบินเบตง - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z7039
ไทยไลอ้อนแอร์

Yala Tour

Code : Z7039 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง ใต้สุดแดนสยาม - สตรีทอาร์ตเบตง - ขึ้น Skywalk ชมวิวทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - ชมอุโมงค์ปิยะมิตร - ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี - ชมดอกไม้เมืองเบตงที่ สวนหมื่นบุปผา - แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง - ชิมเฉาก๊วยเบตง
เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขา, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง 15 ก.ก. ราคา 375 บาท ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 405 บาท ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างไห้ (หลวงปู่ทวด) - เบตง - สะพานข้ามเขื่อนบางลาง - สตรีทอาร์ต - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์
 ขึ้น Skywalk ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - ถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม - หอนาฬิกาโบราณ และตู้ไปรษณีย์ยักษ์
 วัดพุทธาธิวาส - ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ - ร้านของฝากเมืองเบตง - ป้ายใต้สุดสยาม - ถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง - ถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง - ช้อปปิ้งที่ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7059
แอร์เอเชีย

Yala Tour

Code : Z7059 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง - มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา - ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินหาดใหญ่ - มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - มัสยิดกรือเสะ - วังยะหริ่ง - สะพานแตปูซู
 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - วัดพุทธาธิวาส - Street Art เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 ป้ายใต้สุดสยาม - สะพานข้ามเขื่อนบางลาง - วัดช้างให้ - เขาคอหงส์ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7080
ไทยสมายล์

Yala Tour

Code : Z7080 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿17,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Premium Betong เที่ยวศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - อ.เบตง - จุดชมวิว Sky Walk Betong ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - จุดชมวิวเขื่อนบางลาง - วัดช้างให้ / เมนูสุดพิเศษ ปลาพลวงชมพูนึ่งซีอิ้ว โลละ 3,500 - ปลานิลสายน้ำไหลลวกจิ้ม
มีเจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการท่องเที่ยว / คณะออกเดินทาง 10 ท่าน / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 300 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปคนขับรถ 200 บาท ต่อท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหาดใหญ่ - มัสยิดกลาง ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - มัสยิดกรือเซ๊ะ - วังยะหริ่ง - อ.เบตง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - เข้าที่พัก
 จุดชมวิว Sky Walk Betong ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวที่ สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - เยี่ยมชม ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง - วัดพุทธาธิวาส - เก็บภาพ หอนาฬิกา, ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด, อุโมงค์มงคลฤทธิ์, ถนนคนเดินสตรีทอาร์ต Street Art
 ชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายภาพกับป้าย ใต้สุดแดนสยาม - อำเภอเมืองยะลา - จุดชมวิวเขื่อนบางลาง - วัดช้างให้ - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z7087
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Yala Tour

Code : Z7087 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,588
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - สงขลา - ยะลา - สุราษฎร์ธานี - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมเมือง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - เบตง สตีท อาร์ท - สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง - พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 สงขลา - หาดใหญ่ - พระพุทธมงคลมหาราช - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมเมือง - ท้าวมหาพรหม - ยะลา - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - เบตง สตีท อาร์ท - หอนาฬิกา - ตู้ไปรษณีย์
 สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง - ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ตลาดกิมหยง - สุราษฎร์ธานี - ตลาดศาลเจ้า
 วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7160
แอร์เอเชีย

Yala Tour

Code : Z7160 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 3 nights
Price start from :
 ฿8,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหาดใหญ่ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง - วัดพุทธาธิวาส - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา
 อุโมงค์ปิยะมิตร - ชมตู้ไปรษณีย์ - สนามบินเบตง - ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ถนนคนเดินเบตง
 Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - สะพานแตปูซู - Street Art สงขลา - ถนนนางงาม - หาดสมิหลา - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z7175
นกแอร์

Yala Tour

Code : Z7175 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เที่ยวเบตง - ขึ้นสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเวอร์เวง - สตรีทอาร์ตเบตง - ชมดอกไม้เมืองหนาวเบตงที่ สวนหมื่นบุปผา - แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง / เมนูชื่อดัง ไก่เบตง - เคาหยก - กบภูเขา - ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าโหลดกระเป๋า เพิ่ม 15 กก. ราคา 350 บาท ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน เพิ่ม, 20 กก. ราคา 450 บาท ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างไห้ (หลวงปู่ทวด) - เบตง - สตรีทอาร์ต - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์โบราณ
 ขึ้น Skywalk ชมวิวทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อน - ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม
 วัดพุทธาธิวาส - ร้านวุ้นดำ กม. 4 - ร้านของฝากเมืองเบตง - ป้ายใต้สุดสยาม - ถ่ายรูปด้านนอกสนามบินเบตง - ถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7176
แอร์เอเชีย

Yala Tour

Code : Z7176 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿8,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Betong เมืองงามใต้สุดแดนสยาม (ขึ้นเครื่องสนามบินขอนแก่น บินสู่หาดใหญ่) - สตรีทอาร์ตเบตง - ขึ้น Skywalk ชมวิวทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - ชมดอกไม้เมืองเบตงที่ สวนหมื่นบุปผา / เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขา, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 450 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าโหลดกระเป๋า เพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 450.- ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 480.- ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้

 Khon Kaen Airport - สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - วัดช้างไห้ (หลวงปู่ทวด) - ถ่ายรูปสะพานข้ามเขื่อนบางลาง - เบตง - สตรีทอาร์ต - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์
 ขึ้น Skywalk ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - ถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม
 วัดพุทธาธิวาส - ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ - ร้านของฝากเมืองเบตง - ถ่ายภาพหมู่กับป้ายใต้สุดสยาม - ถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง - ถ่ายรูปป้ายโอเคเบตง - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง - เข้าที่พัก
 สนามบินหาดใหญ่ - Khon Kaen Airport
Z7177
นกแอร์

Yala Tour

Code : Z7177 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿8,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Betong เมืองงามใต้สุดแดนสยาม (ขึ้นเครื่องสนามบินอุบลราชธานี บินสู่หาดใหญ่) - สตรีทอาร์ตเบตง - ขึ้น Skywalk ชมวิวทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - ชมดอกไม้เมืองเบตงที่ สวนหมื่นบุปผา - แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง / เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขา, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 450 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าโหลดกระเป๋า เพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 500.- ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 625.- ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้

 Ubon Ratchathani Airport - สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - วัดช้างไห้ (หลวงปู่ทวด) - ถ่ายรูปสะพานข้ามเขื่อนบางลาง - เบตง - สตรีทอาร์ต - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์
 ขึ้น Skywalk ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - ถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม
 วัดพุทธาธิวาส - ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ - ร้านของฝากเมืองเบตง - ถ่ายภาพหมู่กับป้ายใต้สุดสยาม - ถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง - ถ่ายรูปป้ายโอเคเบตง - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง - เข้าที่พัก
 สนามบินหาดใหญ่ - Ubon Ratchathani Airport
Z7223
Self Travel-เดินทางเอง

Yala Tour

Code : Z7223 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,599
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจ ยะลา - เบตง - มัสยิดกลางปัตตานี - ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - หอนาฬิกาเบตง / รวมที่พัก 2คืน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถตู้รับที่ สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - วัดช้างให้ - มัสยิดกลางปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ยะลา - วัดคูหาภิมุข - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ถนน Street Art
 สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแขวน แตปูซู - สวนดอกไม้เบตง - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - ป้ายใต้สุดสยาม - วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเบตง - ตลาดเบตง
 เบตง - หอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดโลก - วัดพุทธาวาส - สงขลา - บริการรถส่ง สนามบินหาดใหญ่
Z7278
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Yala Tour

Code : Z7278 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง - วัดช้างให้ - สตรีทอาร์ตเบตง - Sky Walk ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ - เบตง - หอนาฬิกา - ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - สตรีทอาร์ตเบตง - ถนนคนเดินเมืองเบตง
 Sky Walk ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง
 อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วัดพุทธาธิวาส - ป้ายใต้สุดสยาม - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z7287
BUS-รถปรับอากาศ

Yala Tour

Code : Z7287 
Travel by (Air Ticket) : BUS-รถปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Price start from :
 ฿4,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้าง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - Skywalk อัยเยอร์เวง - อุโมงค์ปิยะมิตร
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าเดินทางทุกแห่ง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 หาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ - วัดคูหาภิมุข - จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สตรีทอาร์ต - ตู้ไปรษณีย์ - หอนาฬิกา
 Skywalk อัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วย กม.4 - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - สนามฟุตบอลเบตง
 ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - ยะลา - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ
Z7314
BUS-รถปรับอากาศ

Yala Tour

Code : Z7314 
Travel by (Air Ticket) : BUS-รถปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - สัมผัสทะเลหมอก อัยเยอร์เวง ยะลา - เบตง - ขอพระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ - จุดเช็คอินยอดฮิต อุโมงค์มงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ - หอนาฬิกา
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500.- ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ชำระกับเจ้าหน้าที่วันแรกก่อนเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทิปพนักงานยกกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี)
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้) - อ.ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง - อ.เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ - หอนาฬิกาเบตง
 ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (ไม่รวมค่าขึ้น Skywalk อัยเยอร์เวง คนไทย 50 บาท และค่าบริการรถวินฯขึ้นจุดชมวิว 20 บาท ต่อเที่ยว) - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง
 ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม - แวะชมตัวเมืองยะลา - อ.หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง (อิสระอาหารค่ำ)
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ (รถส่งจุดนัดพบ)
Z7410
แอร์เอเชีย

Yala Tour

Code : Z7410 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿10,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อน - จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สตรีทอาร์ตเบตง
 อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - เฉาก๊วย กม.4 - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 - ต้นไม้ยักษ์ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ค่ายจำลอง - สวนสมุนไพร
 Sky Walk จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - สนามบินหาดใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z7438
Self Travel-เดินทางเอง

Yala Tour

Code : Z7438 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,888
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจ ปัตตานี - เบตง / รวมที่พัก 2 คืน - อาหารครบทุกมื้อ

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - รถตู้รับ ณ สนามบินหาดใหญ่ - มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา - ศาลท่านแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - มัสยิดกรือเซะ
 น้ำพุร้อนเบตง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - พิพิธภัณฑ์ประวัติศสาตร์ - ต้นไทรพันปี - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - Sky Walk - สะพานแขวนแตปูซู - วัดช้างให้ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - อิสระเดินทางกลับ(ไม่รวมค่าเดินทาง)
Z7452

Yala Tour

Code : Z7452 
Travel by (Air Ticket) :
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง - ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ล่องเรือเขื่อนบางลาง - บ่อน้ำพุร้อน - ถ่ายภาพสตรีทอาร์ตเมืองเบตง / คณะออกเดินทาง 20 ท่าน

 สถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) - ขึ้นรถไฟตู้นอนห้องแอร์ ด่วนพิเศษขบวนที่ 37 - พักบนรถไฟ
 สถานีรถไฟยะลา - วัดคูหาภิมุข - เมืองเบตง - วัดพุทธาธิวาส - วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม - ถ่ายรูปคู่กับป้ายใต้สุดแดนสยาม
 ขึ้น Sky Walk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - แวะทานเฉาก๊วย (วุ้นดำ) - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำพุร้อน
 ถ่ายภาพสตรีทอาร์ตเมืองเบตง - ล่องเรือชมวิวเขื่อนบางลาง (อิสระอาหารเที่ยง) - วัดช้างไห้ ปัตตานี - ช้อปปิ้งตลาดกิม อ.หาดใหญ่ - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Display 1 to 23
from 23 Yala tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Yala tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP