OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 31 Nepal tour(s)
International Tour Package : Nepal Tour
1
การบินไทย

Nepal Tour

Code : THAB42-TG-NEPAL8D(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
9-16 AUG
21-28 SEP
19-26 OCT
23-30 NOV
5-12 DEC
Price/pax :
49,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมัณฑุ - ภัคตาปูร์ - บันดีปูร์ - นากาก๊อต - โภครา : พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - ล่องน้ำพายเรือแคนูตามลำน้ำราฟติ - ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมระเพณีของชนเผ่าทาร์ลู - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - หมู่บ้านบันดิปูร์ - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ซารางก๊อต - เทือกเขานากาก๊อต - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี - เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 บินภายในสู่บาราธพูร - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - สัมผัสทุ่งหญ้าซาฟารี - ล่องน้ำพายเรือแคนูตามลำน้ำราฟติ - ชมสัตว์น้ำ และนกนานาชนิด
 ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - เดินเท้าชมธรรมชาติอันเงียบสงบ - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมระเพณีของชนเผ่าทาร์ลู
 อุทยานแห่งชาติจิตวัน - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ - Lazy Market
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ซารางก๊อต - วัดฮินดู - แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ - กาฐมันฑุ - เทือกเขานากาก๊อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปัคตาปูร์ - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - ประตูทองคำ - พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดพระกฤษณะ - ย่านทาเมล
 เจดีย์พุทธนาท - วัดปศุปฏินาถ - ชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
การบินไทย

Nepal Tour

Code : THAB42-TG-NEPAL8D(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
28DEC-1JAN 20
Price/pax :
52,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมัณฑุ - ภัคตาปูร์ - บันดีปูร์ - นากาก๊อต - โภครา : พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - ล่องน้ำพายเรือแคนูตามลำน้ำราฟติ - ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมระเพณีของชนเผ่าทาร์ลู - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - หมู่บ้านบันดิปูร์ - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ซารางก๊อต - เทือกเขานากาก๊อต - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี - เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 บินภายในสู่บาราธพูร - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - สัมผัสทุ่งหญ้าซาฟารี - ล่องน้ำพายเรือแคนูตามลำน้ำราฟติ - ชมสัตว์น้ำ และนกนานาชนิด
 ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - เดินเท้าชมธรรมชาติอันเงียบสงบ - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมระเพณีของชนเผ่าทาร์ลู
 อุทยานแห่งชาติจิตวัน - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ - Lazy Market
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ซารางก๊อต - วัดฮินดู - แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ - กาฐมันฑุ - เทือกเขานากาก๊อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปัคตาปูร์ - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - ประตูทองคำ - พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดพระกฤษณะ - ย่านทาเมล
 เจดีย์พุทธนาท - วัดปศุปฏินาถ - ชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAB42-SL-NEPAL4D(1) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
27-30 SEP
11-14 OCT
22-25 NOV
Price/pax :
24,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได - หุบเขากาฐมาณฑุ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - วัดกุมารี - ประตูหนุมาน - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได
 หุบเขากาฐมาณฑุ - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ปศุปฏินารถ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม
 เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - ย่านทาเมล
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
4
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAB42-SL-NEPAL4D(2) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
9-12 AUG
27-30 DEC
Price/pax :
25,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได - หุบเขากาฐมาณฑุ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - วัดกุมารี - ประตูหนุมาน - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได
 หุบเขากาฐมาณฑุ - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ปศุปฏินารถ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม
 เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - ย่านทาเมล
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
5
การบินไทย

Nepal Tour

Code : THAB42-TG-NEPAL5D(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
27-31 JUL
10-14 AUG
14-18 SEP
913 NOV
6-10 DEC
Price/pax :
39,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - สักการะกาฬ ไภราพ - หุบเขาโภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ยอดเขา ซางรางก๊อต - น้ำตกเดวิส - วัดปศุปฏินาถ - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - ย่านทาเมล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - วัดลิง - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - กาฐมาณฑป - วัดตะเลชุ - สักการะกาฬ ไภราพ
 โภครา - หุบเขาโภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในโภครา
 ยอดเขา ซางรางก๊อต - วัดบินดาบาซินี - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - บินภายในสู่เมืองโภครา - เมืองปัคตาปูร์ - เมืองนากาก็อต
 เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินาถ - เมืองปาทัน - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - วัดทอง - ย่านทาเมล
 สักการะโพธินาถ - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
การบินไทย

Nepal Tour

Code : THAB42-TG-NEPAL5D(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
28DEC-1JAN
Price/pax :
42,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - สักการะกาฬ ไภราพ - หุบเขาโภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ยอดเขา ซางรางก๊อต - น้ำตกเดวิส - วัดปศุปฏินาถ - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - ย่านทาเมล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - วัดลิง - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - กาฐมาณฑป - วัดตะเลชุ - สักการะกาฬ ไภราพ
 โภครา - หุบเขาโภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในโภครา
 ยอดเขา ซางรางก๊อต - วัดบินดาบาซินี - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - บินภายในสู่เมืองโภครา - เมืองปัคตาปูร์ - เมืองนากาก็อต
 เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินาถ - เมืองปาทัน - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - วัดทอง - ย่านทาเมล
 สักการะโพธินาถ - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAA1-SL-NEPAL4D(1) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
27-30 SEP
11-14 OCT
22-25 NOV
Price/pax :
24,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมาณฑุ - ภัคตาปูร์ - ลลิตาปูร์ - นากาก๊อต : จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เทือกเขานากาก๊อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได - หุบเขากาฐมาณฑุ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ชมปศุปฏินารถ - ชมการแสดงวัฒนธรรม - เข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - เข้าชมสยมภูวนาถ (วัดลิง) - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต - เทือกเขานากาก๊อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได
 หุบเขากาฐมาณฑุ - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ชมปศุปฏินารถ - ชมการแสดงวัฒนธรรม
 เข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - Kathmandu Durbar Square - Swayambhunath - Thamel
 Boudhanath - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
8
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAA1-SL-NEPAL4D(2) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
9-12 AUG
27-30 DEC
Price/pax :
25,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมาณฑุ - ภัคตาปูร์ - ลลิตาปูร์ - นากาก๊อต : จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เทือกเขานากาก๊อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได - หุบเขากาฐมาณฑุ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ชมปศุปฏินารถ - ชมการแสดงวัฒนธรรม - เข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - เข้าชมสยมภูวนาถ (วัดลิง) - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต - เทือกเขานากาก๊อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได
 หุบเขากาฐมาณฑุ - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ชมปศุปฏินารถ - ชมการแสดงวัฒนธรรม
 เข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - Kathmandu Durbar Square - Swayambhunath - Thamel
 Boudhanath - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
9
การบินไทย

Nepal Tour

Code : THAAA1-TG-NEPAL5D(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
27-31 JUL
10-14 AUG
11-14 SEP
9-13 NOV
6-10 DEC
Price/pax :
39,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมัณฑุ - ลลิตปูร์ - ภัคตาปูร์ - นากาก็อต - โภครา : สถูปสวยมภูนาถ - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานโธกา - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - หุบเขาโปขระ โภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ณ ยอดเขามัจฉาปูชเร - ยอดเขานากาก๊อต - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - ย่านทาเมล - สักการะโพธินาถ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - สถูปสวยมภูนาถ - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - กาฐมาณฑป - หนุมานโธกา - วัดตะเลชุ - สักการะกาฬ ไภราพ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 โภครา - หุบเขาโปขระ โภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ยอดเขา ซางรางก๊อต - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ณ ยอดเขามัจฉาปูชเร - วัดบินดาบาซินี - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - บินภายในสู่เมืองโภครา - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองนากาก็อต
 ยอดเขานากาก๊อต - เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินาถ - เมืองปาทัน - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - วัดทอง - ย่านทาเมล
 สักการะโพธินาถ - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
การบินไทย

Nepal Tour

Code : THAAA1-TG-NEPAL5D(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
28DEC-1JAN
Price/pax :
42,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมัณฑุ - ลลิตปูร์ - ภัคตาปูร์ - นากาก็อต - โภครา : สถูปสวยมภูนาถ - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานโธกา - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - หุบเขาโปขระ โภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ณ ยอดเขามัจฉาปูชเร - ยอดเขานากาก๊อต - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - ย่านทาเมล - สักการะโพธินาถ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - สถูปสวยมภูนาถ - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - กาฐมาณฑป - หนุมานโธกา - วัดตะเลชุ - สักการะกาฬ ไภราพ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 โภครา - หุบเขาโปขระ โภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ยอดเขา ซางรางก๊อต - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ณ ยอดเขามัจฉาปูชเร - วัดบินดาบาซินี - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - บินภายในสู่เมืองโภครา - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองนากาก็อต
 ยอดเขานากาก๊อต - เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินาถ - เมืองปาทัน - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - วัดทอง - ย่านทาเมล
 สักการะโพธินาถ - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAA87-SL-NP5D 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
8-12 AUG
10-14 / 23-27 OCT
5-9 / 6-10 DEC / 28DEC19-1JAN20
Price/pax :
34,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมัณฑุ - จิตตวัน - โภครา : เจดีย์พุทธนาท - วัดสวยมภูนาท - วนอุทยานป่าจิตตวัน - นั่งรถจิ๊ป ดูสัตว์หายาก, นั่งเรือแคนนู - เมืองโภคครา - น้ำตกเดวี - นั่งเรือล่องทะเลสาปฟีว่า - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - เก็บภาพอาทิตย์ขึ้น บนยอดเขาสรางก็อต - วัดปศุปาตินาถ - ช้อปปิ้งถนนทาเมล - ช้อปปิ้งตลาด Super Market ** คณะออกเดินทาง 16 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1200 บาท ต่อท่าน ทำที่สถานฑูตเนปาลในประเทศไทย หรือ on arrival ราคาประมาณ 25 USD - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย คนละ 2,000 บาท ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport) - เมืองกาฐมัณฑุ - Boudhanath - Swayambunath
 สนามบิน เมืองกาฐมัณฑุ - บินภายในสู่เมืองบาลัคปูร์ - เข้าที่พัก - วนอุทยานป่าจิตตวัน - นั่งรถจิ๊ป ดูสัตว์หายาก, นั่งเรือแคนนู
 สนามบินบาลัคปูร์ - บินภายในสู่ เมืองโภคครา - Devi Waterfall - Fewa Lake - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
 เก็บภาพอาทิตย์ขึ้น บนยอดเขาสรางก็อต - สนามบินเมืองโภคครา - บินภายในสู่ สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ - Pashupatinath - Shopping Thamel street - ช้อปปิ้งตลาด Super Market - เข้าที่พัก
 สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
12
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAA87-SL-PKG5D-NP 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 29APR19-31DEC19
Price/pax :
35,500 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Package กาฐมัณฑุ - จิตตวัน - โภครา : เจดีย์พุทธนาท - วัดสวยมภูนาท - วนอุทยานป่าจิตตวัน - นั่งรถจิ๊ป ดูสัตว์หายาก, นั่งเรือแคนนู - เมืองโภคครา - น้ำตกเดวี - นั่งเรือล่องทะเลสาปฟีว่า - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - เก็บภาพอาทิตย์ขึ้น บนยอดเขาสรางก็อต - วัดปศุปาตินาถ - ช้อปปิ้งถนนทาเมล - ช้อปปิ้งตลาด Super Market ** เลือกวันเดินทางได้เอง เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป ทุกวันพุธ กลับอาทิตย์ / มีไกด์พูดอังกฤษ รับที่เนปาล และพาเที่ยวตามรายการ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,200 บาท ต่อท่าน ทำที่สถานฑูตเนปาลในประเทศไทย หรือ On Arrival ราคาประมาณ 25 USD - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย คนละ 2,000 บาท ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport) - เมืองกาฐมัณฑุ - Boudhanath - Swayambunath
 สนามบิน เมืองกาฐมัณฑุ - บินภายในสู่เมืองบาลัคปูร์ - เข้าที่พัก - วนอุทยานป่าจิตตวัน - นั่งรถจิ๊ป ดูสัตว์หายาก, นั่งเรือแคนนู
 สนามบินบาลัคปูร์ - บินภายในสู่ เมืองโภคครา - Devi Waterfall - Fewa Lake - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
 เก็บภาพอาทิตย์ขึ้น บนยอดเขาสรางก็อต - สนามบินเมืองโภคครา - บินภายในสู่ สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ - Pashupatinath - Shopping Thamel street - ช้อปปิ้งตลาด Super Market - เข้าที่พัก
 สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
13
Self Travel-เดินทางเอง

Nepal Tour

Code : THAAE3-PKG3D-NEPAL 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
Price/pax :
16,500 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Package Kathmandu - นากาก็อต (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ยอดเขานากาก๊อต - วิหารทองคำ - พระราชวังแห่งนครกาฐมัณฑุ - วัดโพธนารถ - ตลาดทาเมล

 Kathmandu - ยอดเขานากาก๊อต - เมืองบักตาปูร์ - The Palace Of 55 Windows - วิหารเนียตะโปลา
 Patan - วิหารทองคำ - วัดKumbheshwa - Kathmandu Durbar Square - กาฐมณฑป - Teleju Temple - Hanuman Dhoka - ตลาดทาเมล
 วัดโพธนารถ - Kathmandu
 ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้ รวมรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดอังกฤษนำเที่ยวตามรายการ - อาหารตามรายการ - ที่พัก 2 คืน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามรายการ
14
Self Travel-เดินทางเอง

Nepal Tour

Code : THAAE3-PKG4D-NEPAL 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
Price/pax :
21,500 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Package Kathmandu - นากาก็อต (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ยอดเขานากาก๊อต - วิหารทองคำ - เจดีย์สวยัมภูนารถ - พระราชวังแห่งนครกาฐมัณฑุ - จัตุรัสเดอร์บา - ตำหนักกุมารีบาฮาล - วัดโพธนารถ - ตลาดทาเมล

 Kathmandu - ยอดเขานากาก๊อต - เมืองบักตาปูร์ - The Palace Of 55 Windows - วิหารเนียตะโปลา
 Changu Narayan Temple - Patan - วิหารทองคำ - วัดกุมบาซอร์ - พระราชวังแห่งนครกาฐมัณฑุ - กาฐมณฑป - ตำหนักกุมารีบาฮาล - Taleju temple
 ชมวิวChovar George - วัดพุทธานิลกันฑา - ตลาดทาเมล
 วัดโพธนารถ - Kathmandu
 ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้ รวมรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดอังกฤษนำเที่ยวตามรายการ - อาหารตามรายการ - ที่พัก 3 คืน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามรายการ
15
Self Travel-เดินทางเอง

Nepal Tour

Code : THAAE3-PKG5D-NEPAL 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
Price/pax :
27,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Package Kathmandu - นากาก็อต - โภคารา (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ยอดเขานากาก๊อต - วิหารทองคำ - เจดีย์สวยัมภูนารถ - พระราชวังแห่งนครกาฐมัณฑุ - จัตุรัสเดอร์บา - ตำหนักกุมารีบาฮาล - วัดโพธนารถ - ตลาดทาเมล

 Kathmandu - ยอดเขานากาก๊อต - เมืองบักตาปูร์ - The Palace Of 55 Windows - วิหารเนียตะโปลา
 หุบเขาโภครา - ล่องเรือในทะเลสาบพีว่า - Barahi Temple
 ซารังกอต - Davi Water Fall - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - เมืองกาฐมัณฑุ - ช้อปปิ้งตลาดทาเมล
 Kathmandu Durbar Square - กาฐมณฑป - ตำหนักกุมารีบาฮาล - Taleju temple - Swayambhunath - Patan City - วิหารทองคำ - Kumbheshwar - ชมการแสดงของนาฏศิลป์เนปาล
 วัดโพธนารถ - Kathmandu
 ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้ รวมรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดอังกฤษนำเที่ยวตามรายการ - อาหารตามรายการ - ที่พัก 4 คืน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามรายการ
16
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP01 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
7-12 AUG
Price/pax :
30,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมัณฑุ - ปาทัน - นากาก๊อต : ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขาโภครา - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ - เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ ** ลิ้มรสอาหารพิเศษ โม โม เกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ๆ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
 กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ซางรางก๊อต - บินภายในสู่กาฐมัณฑุ - ภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต
 ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP02(1) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
12-15 / 26-29 SEP 19
20-23 FEB
19-22 MAR 20
Price/pax :
18,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
 วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
18
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP02(2) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
19-22 DEC
Price/pax :
19,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
 วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
19
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP02(3) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
19-22 / 20-23 OCT
5-8 / 7-10 DEC 19
7-10 FEB 20
Price/pax :
20,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
 วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
20
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP02(4) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
11-14 OCT
Price/pax :
21,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
 วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
21
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP02(5) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
28-31 DEC / 29DEC-1JAN / 30DEC-2JAN
Price/pax :
22,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
 วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
22
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP03(1) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
17-19 SEP
Price/pax :
24,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - นครหลวงกาฐมัณฑุ - บันดิปูร์ - เมืองโภครา : ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
 กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขา โภครา - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ซางรางก๊อต - บินภายในสู่ซางรางก๊อต - ภัคตะปูร์ - เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ตก
 ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
23
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP03(2) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
7-12 AUG
Price/pax :
25,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - นครหลวงกาฐมัณฑุ - บันดิปูร์ - เมืองโภครา : ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
 กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขา โภครา - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ซางรางก๊อต - บินภายในสู่ซางรางก๊อต - ภัคตะปูร์ - เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ตก
 ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
24
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP03(3) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
12-17 NOV / 24-29 DEC19
17-22 MAR 20
Price/pax :
26,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - นครหลวงกาฐมัณฑุ - บันดิปูร์ - เมืองโภครา : ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
 กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขา โภครา - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ซางรางก๊อต - บินภายในสู่ซางรางก๊อต - ภัคตะปูร์ - เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ตก
 ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Display 1 to 24
from 31 Nepal tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Nepal tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP