Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Nagarkot
Boudhanath
Patan Durbar Square
Golden Gate
The Palace Of 55 Windows
Bhaktapur Durbar Square
Kumari Bahal

Search Tour Packages :
Type :
Join Group Tour
Package
Destination :
Travel Month:
Price/Person (THB) :
Special Trip:
Other Search Keyword :
Display 1 to 24
from 25 Nepal tour(s)
International Tour Package : Nepal Tour
1
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAA1-SL-NEPAL4D(1) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
21-24 DEC
Price/pax :
23,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมาณฑุ - ภัคตาปูร์ - ลลิตาปูร์ - นากาก๊อต : จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เทือกเขานากาก๊อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได - หุบเขากาฐมาณฑุ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ชมปศุปฏินารถ - ชมการแสดงวัฒนธรรม - เข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - เข้าชมสยมภูวนาถ (วัดลิง) - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต - เทือกเขานากาก๊อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได
 หุบเขากาฐมาณฑุ - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ชมปศุปฏินารถ - ชมการแสดงวัฒนธรรม
 เข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - Kathmandu Durbar Square - Swayambhunath - Thamel
 Boudhanath - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
2
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAA1-SL-NEPAL4D(3) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
28-31 DEC
Price/pax :
25,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมาณฑุ - ภัคตาปูร์ - ลลิตาปูร์ - นากาก๊อต : จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เทือกเขานากาก๊อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได - หุบเขากาฐมาณฑุ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ชมปศุปฏินารถ - ชมการแสดงวัฒนธรรม - เข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - เข้าชมสยมภูวนาถ (วัดลิง) - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต - เทือกเขานากาก๊อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได
 หุบเขากาฐมาณฑุ - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ชมปศุปฏินารถ - ชมการแสดงวัฒนธรรม
 เข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - Kathmandu Durbar Square - Swayambhunath - Thamel
 Boudhanath - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
3
Self Travel-เน€เธ”เธดเธ™เธ—เธฒเธ‡เน€เธญเธ‡

Nepal Tour

Code : THAAE3-PKG3D-NEPAL 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
Price/pax :
16,500 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Package Kathmandu - นากาก็อต (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ยอดเขานากาก๊อต - วิหารทองคำ - พระราชวังแห่งนครกาฐมัณฑุ - วัดโพธนารถ - ตลาดทาเมล

 Kathmandu - ยอดเขานากาก๊อต - เมืองบักตาปูร์ - The Palace Of 55 Windows - วิหารเนียตะโปลา
 Patan - วิหารทองคำ - วัดKumbheshwa - Kathmandu Durbar Square - กาฐมณฑป - Teleju Temple - Hanuman Dhoka - ตลาดทาเมล
 วัดโพธนารถ - Kathmandu
 ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้ รวมรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดอังกฤษนำเที่ยวตามรายการ - อาหารตามรายการ - ที่พัก 2 คืน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามรายการ
4
Self Travel-เน€เธ”เธดเธ™เธ—เธฒเธ‡เน€เธญเธ‡

Nepal Tour

Code : THAAE3-PKG4D-NEPAL 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
Price/pax :
21,500 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Package Kathmandu - นากาก็อต (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ยอดเขานากาก๊อต - วิหารทองคำ - เจดีย์สวยัมภูนารถ - พระราชวังแห่งนครกาฐมัณฑุ - จัตุรัสเดอร์บา - ตำหนักกุมารีบาฮาล - วัดโพธนารถ - ตลาดทาเมล

 Kathmandu - ยอดเขานากาก๊อต - เมืองบักตาปูร์ - The Palace Of 55 Windows - วิหารเนียตะโปลา
 Changu Narayan Temple - Patan - วิหารทองคำ - วัดกุมบาซอร์ - พระราชวังแห่งนครกาฐมัณฑุ - กาฐมณฑป - ตำหนักกุมารีบาฮาล - Taleju temple
 ชมวิวChovar George - วัดพุทธานิลกันฑา - ตลาดทาเมล
 วัดโพธนารถ - Kathmandu
 ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้ รวมรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดอังกฤษนำเที่ยวตามรายการ - อาหารตามรายการ - ที่พัก 3 คืน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามรายการ
5
Self Travel-เน€เธ”เธดเธ™เธ—เธฒเธ‡เน€เธญเธ‡

Nepal Tour

Code : THAAE3-PKG5D-NEPAL 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
Price/pax :
27,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Package Kathmandu - นากาก็อต - โภคารา (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ยอดเขานากาก๊อต - วิหารทองคำ - เจดีย์สวยัมภูนารถ - พระราชวังแห่งนครกาฐมัณฑุ - จัตุรัสเดอร์บา - ตำหนักกุมารีบาฮาล - วัดโพธนารถ - ตลาดทาเมล

 Kathmandu - ยอดเขานากาก๊อต - เมืองบักตาปูร์ - The Palace Of 55 Windows - วิหารเนียตะโปลา
 หุบเขาโภครา - ล่องเรือในทะเลสาบพีว่า - Barahi Temple
 ซารังกอต - Davi Water Fall - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - เมืองกาฐมัณฑุ - ช้อปปิ้งตลาดทาเมล
 Kathmandu Durbar Square - กาฐมณฑป - ตำหนักกุมารีบาฮาล - Taleju temple - Swayambhunath - Patan City - วิหารทองคำ - Kumbheshwar - ชมการแสดงของนาฏศิลป์เนปาล
 วัดโพธนารถ - Kathmandu
 ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้ รวมรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดอังกฤษนำเที่ยวตามรายการ - อาหารตามรายการ - ที่พัก 4 คืน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามรายการ
6
การบินไทย

Nepal Tour

Code : THAA66-TG-KTM001(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
28DEC-1JAN / 29DEC-2JAN 19
Price/pax :
38,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย : เมืองกาฐมาณฑุ - เมืองปัคตาปูร์ - เมืองนากาก็อต - ยอดเขานากาก็อต - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขาซารางก็อต - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล - จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ - ชมวัดกุมารี - สักการะสถูปสวยมภูนาถ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวน - เมืองกาฐมาณฑุ - เมืองปัคตาปูร์ - เมืองนากาก็อต
 ยอดเขานากาก็อต - เมืองโภครา - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขาซารางก็อต - เมืองกาฐมาณฑุ - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล - ช้อปปิ้งย่านทาเมล
 เมืองปาฏัน - จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ - ชมวัดกุมารี - กาฐมาณฑป - สักการะสถูปโพธินาถ
 สักการะสถูปสวยมภูนาถ - สนามบินตรีภูวันเมืองกาฐมัณฑุ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP02(1) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
8-11 / 22-25 FEB / 8-11 / 15-18 / 22-25 MAR 19
Price/pax :
17,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - นมัสเต อ้อมกอดหิมาลัย : เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ - วิหารนาตโปลา - - ตลาดทาเมล - วัดสวยมภูนารถ - วัดคราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า ** โปรโมชั่น จอง+มัดจำ ตั้งแต่ 20 พ.ย. 61 ลดเหลือ--

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 บักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล
 โพธินาถ - วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดคราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 กาฐมัณฑุ - พระราชวังหนุมานโดก้า - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
8
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP02(2) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
14-17 / 21-24 DEC
Price/pax :
18,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - นมัสเต อ้อมกอดหิมาลัย : เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ - วิหารนาตโปลา - - ตลาดทาเมล - วัดสวยมภูนารถ - วัดคราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า ** โปรโมชั่น จอง+มัดจำ ตั้งแต่ 20 พ.ย. 61 ลดเหลือ--

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 บักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล
 โพธินาถ - วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดคราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 กาฐมัณฑุ - พระราชวังหนุมานโดก้า - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
9
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP02(3) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
28-31 DEC
Price/pax :
19,999 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - นมัสเต อ้อมกอดหิมาลัย : เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ - วิหารนาตโปลา - - ตลาดทาเมล - วัดสวยมภูนารถ - วัดคราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า ** โปรโมชั่น จอง+มัดจำ ตั้งแต่ 20 พ.ย. 61 ลดเหลือ--

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 บักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล
 โพธินาถ - วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดคราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 กาฐมัณฑุ - พระราชวังหนุมานโดก้า - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
10
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP03(1) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
14-19 DEC
22-27 JAN
12-17 / 26-31 MAR 19
Price/pax :
26,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - นครหลวงกาฐมัณฑุ - บันดิปูร์ - เมืองโภครา : ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
 กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขา โภครา - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ซางรางก๊อต - บินภายในสู่ซางรางก๊อต - ภัคตะปูร์ - เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ตก
 ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
11
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP03(2) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
14-19 FEB 19
Price/pax :
27,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - นครหลวงกาฐมัณฑุ - บันดิปูร์ - เมืองโภครา : ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
 กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขา โภครา - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ซางรางก๊อต - บินภายในสู่ซางรางก๊อต - ภัคตะปูร์ - เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ตก
 ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
12
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : THAAN0-SL-SNP03(4) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
28DEC-2JAN / 29DEC-3JAN
11-16 / 13-18 APR 19
Price/pax :
30,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - นครหลวงกาฐมัณฑุ - บันดิปูร์ - เมืองโภครา : ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
 กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขา โภครา - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ซางรางก๊อต - บินภายในสู่ซางรางก๊อต - ภัคตะปูร์ - เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ตก
 ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
13
การบินไทย

Nepal Tour

Code : THAAX1-TG-NP-SIMPLY5D(3) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
28DEC18-1JAN19
Price/pax :
39,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Simply : จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - เทือกเขานากาก๊อต - เจดีย์พุทธนาท - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดปศุปฏินาถ - ชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - พระราชวังกาฐมัณฑุ - ตำหนักกุมารี - วัดสวยมภูนาท - จตุรัสปาทาน ดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ปัคตาปูร์ - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - เทือกเขานากาก๊อต
 สูดอากาศยามเช้า ในวันที่อากาศปลอดโปรง สามารถเห็นวิวยอดเขาเอเวอเรสท์ - เจดีย์พุทธนาท - บินภายในสู่ เมืองโพครา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ - เขาซาราก๊อต
 อิสระพักผ่อน ชมอาทิตย์ขึ้นบริเวณที่พัก - บินภายในสู่ กาฐมันฑุ - วัดปศุปฏินาถ - ชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู
 พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - กาฐมณฑป - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี - วัดสวยมภูนาท - เมืองปาทัน - จตุรัสปาทาน ดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ - ช้อปปิ้งย่านทาเมล
 สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : THAB16-FD-GAY01A(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
26-31 DEC
18-23 / 25-30 JAN
27 FEB-4MAR
8-13 / 15-20 MAR 19
Price/pax :
24,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ - สักการะ 4 สังเวชนียสถาน - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคยา - พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - เข้าที่พัก
 มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - ชมมหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
15
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : THAB16-FD-GAY01A(3) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
15-20 FEB
Price/pax :
25,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ - สักการะ 4 สังเวชนียสถาน - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคยา - พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - เข้าที่พัก
 มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - ชมมหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
16
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : THAB16-FD-GAY02A(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
14-21 DEC
4-11 JAN
Price/pax :
26,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - สักการะ 4 สังเวชนียสถาน : บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน - วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาพิ์
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองสาวัตถี
 วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - บ้านองคุลีมาล - เมืองพาราณสี
 ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
17
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : THAB16-FD-GAY02A(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
19-26 DEC
9-16 / 11-18 / 23-30 JAN
8-15 FEB / 22FEB-1 MAR
8-15 / 13-20 / 15-22 / 20-27 MAR 19
Price/pax :
28,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - สักการะ 4 สังเวชนียสถาน : บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน - วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาพิ์
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองสาวัตถี
 วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - บ้านองคุลีมาล - เมืองพาราณสี
 ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
18
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : THAB16-FD-GAY02A(3) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
21-28 DEC
Price/pax :
29,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - สักการะ 4 สังเวชนียสถาน : บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน - วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาพิ์
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองสาวัตถี
 วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - บ้านองคุลีมาล - เมืองพาราณสี
 ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
19
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : THAB16-FD-GAY02A(4) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
26DEC-2JAN / 28DEC-4JAN 19
Price/pax :
32,900 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - สักการะ 4 สังเวชนียสถาน : บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน - วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาพิ์
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองสาวัตถี
 วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - บ้านองคุลีมาล - เมืองพาราณสี
 ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
20
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : THAB16-FD-IND-GAY03B(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
26-31 DEC
18-23 JAN
Price/pax :
19,991 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - สักการะ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย - เนปาล : วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E - Visa และค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 4,200 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) / ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,800 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคยา - พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - เข้าที่พัก
 มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - ชมมหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
21
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : THAB16-FD-IND-GAY03B(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
25-30 DEC 18
27FEB-4MAR 19
8-13 / 15-20 MAR 19
Price/pax :
20,991 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - สักการะ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย - เนปาล : วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E - Visa และค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 4,200 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) / ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,800 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคยา - พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - เข้าที่พัก
 มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - ชมมหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
22
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : THAB16-FD-IND-GAY03B(3) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
15-20 FEB 19
Price/pax :
21,991 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - สักการะ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย - เนปาล : วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E - Visa และค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 4,200 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) / ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,800 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคยา - พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - เข้าที่พัก
 มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - ชมมหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
23
ภูฏาน แอร์ไลน์

Nepal Tour

Code : THAA66-B3-GAY001(2) 
Travel by (Air Ticket) : B3-ภูฏาน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
2-9 / 23-30 JAN / 30JAN-6FEB
Price/pax :
35,888 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - อินเดีย - เนปาล : พระมหาโพธิ์เจดีย์ - ประตูโทรณะ - วัดชีวกัมพวัน - นมัสการหลวงพ่อดำ - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - สวนลุมพินีวัน - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - ล่องเรือแม่น้ำคงคาเพื่อถวายกระทงเป็นพุทธบูชา - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์ - ศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก - เสาพระเจ้าอโศก - ประตูโทรณะ - ชมภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละ
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - นมัสการถ้ำพระโมคคัลลา - พระสารีบุตร - กุฏีของพระอานนท์ - มูลคันธกุฏี - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - นมัสการหลวงพ่อดำ - มหาวิทยาลัยนาลันทา
 เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เสาอโศก - เมืองกุสินารา
 สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - เมืองปาวา - มกุฎพันธเจดีย์ - ชายแดนประเทศอินเดีย เนปาล - เมืองลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - สระโบกขรณี - เสาพระเจ้าอโศก - เมืองสาวัตถี
 เมืองสาวัตถี - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านบิดาขององคุลีมาล - บริเวณวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - วัดเชตุวันมหาวิหาร - ต้นอานันทโพธิ์ - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคาเพื่อถวายกระทงเป็นพุทธบูชา - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ - สถูปเจาคันธี - นมัสการธรรมเมขสถูป - วิหารมูลคันธกุฏิ - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - หัวเสาพระเจ้าอโศก - พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา - มูลคันธกุฎี - เมืองพุทธคยา
 สนามบินพุทธคยา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
เจ็ทแอร์เวย์

Nepal Tour

Code : THAAA1-9W-IN-NP-BUDDHIST9D(1) 
Travel by (Air Ticket) : 9W-เจ็ทแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Travel Date :
15-23 DEC
5-13 / 19-27 JAN / 26 JAN-3FEB
9-17 FEB / 23 FEB- 3MAR
9-17 MAR / 23-31 MAR
Price/pax :
49,800 THB(Adult)
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - สังเวชนียสถานสถาน พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี สารนาท กุสินารา ลุมพินีวัน สาวัตถี ทัชมาฮาล : ชมทัชมาฮาล - ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - สารวัตถี (ใช้เวลาเดินทางกว่า 8 ชั่วโมง) - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - คฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - ลุมพินีวัน (สถานที่ประสูติ) - ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยลุมพินีวัน - สาลวโนทยาน (สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) - เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - ยอดเขาราชคฤห์ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทาราม - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า - เมืองพุทธคยา - สักการะพระแท่นวัชรอาสน์ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำคงคา - สักการะเจาคันธีสถูป - ธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดไทยสารนาถ / พักโรงแรมทุกคืน มีพระวิทยากร - เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินทิรา คานธี - บินภายในสู่เมืองปัตนะ - Agra - เข้าที่พัก
 ชมทัชมาฮาล - Agra Fort - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - สารวัตถี (ใช้เวลาเดินทางกว่า 8 ชั่วโมง) - เข้าที่พัก
 สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - คฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองลุมพินี - เข้าที่พัก
 Lumbini Vana (สถานที่ประสูติ) - ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยลุมพินีวัน - เมืองกุสินารา
 สาลวโนทยาน (สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) - มกุฎพันธนเจดีย์ - เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา
 Rajgir - ยอดเขาราชคฤห์ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทาราม - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า - เมืองพุทธคยา
 กราบลาสถานที่ตรัสรู้ พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะพระแท่นวัชรอาสน์ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - เมืองพาราณสี
 แม่น้ำคงคา - สารนาถ - สักการะเจาคันธีสถูป - ธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดไทยสารนาถ - สนามบินพาราณสี - บินภายในสู่ สนามบินเดลี - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 25 Nepal tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Nepal tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP