OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 17
from 17 Nepal tour(s)
International Tour Package : Nepal Tour
Z0132
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z0132 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard : &  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿32,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมาณฑุ - โภครา - ปาทัน - นากาก๊อต : ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - วัดกุมารี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ชมปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
 หมู่บ้านบันดิปูร์ - เมืองโภครา
 ซางรางก๊อต - หุบเขา โภครา - น้ำตกเดวิด - บินดาบาซินี - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 บินภายในสู่กาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต
 เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - ชมวัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0810
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : Z0810 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿18,999
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - : เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
 วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0811
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : Z0811 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿27,999
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - ย่านทาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - ชมพระอาทิตย์ตก - เข้าเฝ้าองค์พระกุมารี - วิหารทองคำ - กาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์ - วัดตะเลจู - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขา โภครา - น้ำตกเดวิด - Tibetan Refugee Camp - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ซางรางก๊อต - บินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุ - ภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ตก
 เมืองปาทัน - เข้าเฝ้าองค์พระกุมารี - รูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - ชมวัดกฤษณะ - วัดลิง - กาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0812
TG/SL-การบินไทย/ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : Z0812 
Travel by (Air Ticket) : TG/SL-การบินไทย/ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 15 days 14 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿57,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Trekking Everest Base Camp Classic Route : นัมเชบาร์ซาร์ - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung - หมู่บ้าน Tengboche - หมู่บ้าน Debuche - หมู่บ้าน Dingboche - Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เทือกเขาหิมาลัย - โกรักเชป - Everest Base Camp - โกรักเชป - เพอริเช - นามเช บาร์ซาร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับไกด์ ลูกหาบ ไกด์ทัวร์เมือง - ไม่รวม ค่าอาบน้ำอุ่นในระหว่างเทรค, ค่าน้ำแร่ใส่กระติกระหว่างเทรค, ค่าน้ำร้อนใส่กระติกดื่ม --

 Bangkok(Don Muang Airport) บิน SL or Bangkok(Suvarnabhumi Airport) บิน TG - กาฐมัณฑุ - เข้าที่พักย่านทาเมล
 บินภายในสู่สนามบินลุคลา - เทรคไปยัง Phakding - ผ่านหมู่บ้าน Chheplung, Ghat และ Sano - เข้าที่พัก
 นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Zamphute และ Tok Tok - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต Utche Choling Gompa - หมู่บ้านนัมเช - เข้าที่พัก
 ปรับสภาพร่างกาย - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung
 นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Kyangjuma - เส้นเทรค Tengboche - Thasinga - หมู่บ้าน Tengboche - เข้าที่พัก
 หมู่บ้าน Debuche - ผ่านสะพานข้ามลำธาร Imja Khola - ข้ามสันเขาสู่ หมู่บ้าน Dingboche - เข้าที่พัก
 ปรับสภาพร่างกายที่ Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เข้าที่พัก
 เทือกเขาหิมาลัย - Dusa - Thukla และ Chupki lhara - Khumbu Glacier
 โลบูเจ - โกรักเชป - Everest Base Camp - พักที่ Gorek Shep
 ชมวิว Kala Patta - โกรักเชป - เพอริเช
 เพอริเช - Tengboche - นามเช บาร์ซาร์
 Namche Bazar - สนามบินลุกลา - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่สนามบินกาฐมัณฑุ - ชมเมืองปาทัน - เข้าที่พัก
 อิสระพักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองกาฐมัณฑุ
 กาฐมัณฑุ - Bangkok(Don Muang Airport) บิน SL or Bangkok(Suvarnabhumi Airport) บิน TG
 รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
Z0833
แอร์อินเดีย

Nepal Tour

Code : Z0833 
Travel by (Air Ticket) : AI-แอร์อินเดีย
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿46,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - อินเดีย - เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล : ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - สวนลุมพินีวัน - วัดไทยลุมพินี - สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - สักการะ มกุฎพันธนเจดีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - อัชดัม - เมืองอัครา
 เมืองอัคราอัครา - ชมทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองลักเนาว์
 เมืองลัคเนาว์ - เมืองสารวัตถี - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองลุมพินี - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - ชายแดน อินเดีย - เนปาล
 เมืองลุมพินี - สวนลุมพินีวัน - หินสลักภาพประสูติ - เสาอโศก - สระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี - เมืองกุสินารา - ชายแดน อินเดีย - เนปาล - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - เมืองกุสินารา
 สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - บูชาสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - สักการะ มกุฎพันธนเจดีย์ - วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่นำคงคายามค่ำคืน - ชมพิธีอาระตีไฟ
 สารนาถ - สักการะเจาคันธีสถูป - ธัมเมกขสถูป - สักการะ พระมูลคันธกุฏิ - ยะสะเจดีย์ - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองพุทธคยา
 เมืองราชคฤห์ - ยอดเขาราชคฤห์ - ทำสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎิ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อดำ - เมืองพุทธคยา - วัดไทยพุทธคยา
 ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน - บ้านนางสุชาดา - วัดนานาชาติ - บินภายในสู่เดลลี - สนามบินอินทิราคานธีร์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2387
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : Z2387 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
India Tour / Travel India
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
India Tour Program :
India Tour - 4 สังเวชนียสถาน : สถูปพุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคยา - เมืองพุทธคยา - สถูปพุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 เมืองกุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - เมืองลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - เมืองพุทธคยา
 สนามบินพุทธคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3140
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

Nepal Tour

Code : Z3140 
Travel by (Air Ticket) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
India Tour / Travel India
Price start from :
 ฿36,999
Travel Date :
India Tour Program :
India Tour - ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน : ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา - นมัสการเจาคันธีสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - เสาพระเจ้าอโศก - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - แม่น้ำเนรัญชรา - ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการ สัตตมหาสถาน - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ พระพุทธรูป - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - วัดวาฬุการาม - นมัสการสถานที่ ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า - วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณี - คฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - ชมวัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์คนไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินเมืองพาราณสี - สารนาถ - ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา - นมัสการเจาคันธีสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - เสาพระเจ้าอโศก - พิพิธภัณฑ์สารนาถ
 เมืองพุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการ สัตตมหาสถาน
 ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ พระพุทธรูป - เมืองปัตนะ
 เมืองกุสินารา - เมืองไวสาลี - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - วัดวาฬุการาม - นมัสการสถานที่ ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า
 เมืองลุมพินี - วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
 ลุมพินีวัน - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณี - ข้ามแดนออกจากประเทศเนปาลสู่ประเทศอินเดีย - สาวัตถี - เข้าที่พัก
 พาราณสี - กรุงสาวัตถี - คฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - ชมวัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - พาราณสี
 ท่าเรือทัศวเมศ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - สนามบินพาราณสี - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Z3141
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : Z3141 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
India Tour / Travel India
Price start from :
 ฿29,999
Travel Date :
India Tour Program :
India Tour - ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน : สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - กราบพระพุทธเมตตารา - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดเวฬุวนาราม - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - สาลวโนทยาน - วัดไทยนวราชรัตนาราม - วิหารมหามายา - สระโบกขรณีที่พระมารดาศรงสนาน - วัดศรีลังกา - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองคยา - เมืองพุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - ชมซาก สุชาดาสถูป - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์ - กราบพระพุทธเมตตา
 ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - วัดเวฬุวนาราม - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันท - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ - เมืองปัตนะ
 เมืองไวสาลี - นมัสการ ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - นมัสการซาก วัดวาฬุการาม - เมืองกุสินารา - นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์
 เมืองลุมพินี - วัดไทยนวราชรัตนาราม
 ลุมพินี - วิหารมหามายา - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณีที่พระมารดาศรงสนาน - สวดมนต์ทำสมาธิ - สาวัตถี
 กรุงสาวัตถี - อนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - พาราณสี
 เมืองพาราณสี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - เมืองพุทธคยา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 สนามบินเมืองคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3514
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

Nepal Tour

Code : Z3514 
Travel by (Air Ticket) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 6 nights
India Tour / Travel India
Price start from :
 ฿25,800
Travel Date :
India Tour Program :
India Tour - นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และ ปรินิพพาน ประเทศอินเดีย - เนปาล : พาราณสี - พุทธคยา - ราชคฤห์ - ไวสาลี - กุสินารา - ลุมพินี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าประเทศอินเดีย 1,900 บาท และวีซ่าเนปาล 1,100 บาท - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 2,500 บาท ต่อท่าน ต่อทิป (ขออนุญาตเก็บค่าทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันแรกของการเดินทาง) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองพาราณสี - สารนาถ สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 - ชมธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ล่องแม่น้ำคงคา - ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู - เมืองพาราณสี
 พุทธคยา - ชมต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา - นมัสการสัตตมหาสถานง - กราบนมัสการพระพุทธเมตตา - พุทธคยา
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจน์ท่ - มหาวิทยาลัยนาลันทา - นาลันทา
 เมืองไวสาลี - คันธเจดีย์ - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
 ปรินิพพานสถูป - วัดไทยกุสินารา - เมืองลุมพินี
 วิหารมายาเทวี - ชมสระน้ำที่สรงพระวรกาย - ชมเสาหินพระเจ้าโศกณ - เมืองพาราณสี
 สนามบินพาราณสี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4130
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

Nepal Tour

Code : Z4130 
Travel by (Air Ticket) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
India Tour / Travel India
Price start from :
 ฿19,990
Travel Date :
India Tour Program :
India Tour - 4 สังเวชนียสถาน : นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - บ้านนางสุชาดา - ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - มหาเจดีย์พุทธคยา - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - พระพุทธรูปองค์ดำ - วัดป่ามหาวัน - มหาปรินิพพานสถูป - สวนลุมพินีวัน - ล่องเรือแม่น้ำคงคา** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เข้า-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน) และค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 1,800 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระที่สนามบินวันแรก ก่อนเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองพาราณาสี - เมืองสารนาถ - นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคันธีสถูป - เมืองคยา
 บ้านนางสุชาดา - ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
 มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 มกุฏพันธนเจดีย์ - มหาปรินิพพานสถูป - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน - เมืองสิทธารัตถะ
 สวนลุมพินีวัน - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สนามบินพาราณสี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4373
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : Z4373 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
India Tour / Travel India
Price start from :
 ฿23,990
Travel Date :
India Tour Program :
India Tour - แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน : บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - วัดป่ามหาวัน - มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินิพพาน - สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำคงคา - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เข้า-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน) และค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 1,800 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระที่สนามบินวันแรก ก่อนเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 เมืองคยา - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินิพพาน - เนปาล - เมืองลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือชมวิวแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4374
แอร์เอเชีย

Nepal Tour

Code : Z4374 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard : &  Days : 7 days 6 nights
India Tour / Travel India
Price start from :
 ฿23,990
Travel Date :
India Tour Program :
India Tour - ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน : นั่งสมาธิที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคันธีสถูป - พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - บ้านองคุลีมาล - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - ลุมพินี - เมืองกุสินารา - มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินิพพาน - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ - ขึ้นเขาคิชญกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดพุทธญี่ปุ่น - วัดพุทธภูฏาน - วัดพุทธทิเบต - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ** มีพระวิทยากรบรรยาย นำสวมมนต์ นั่งสมาธิ / มีอาหารไทยเสริม / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เข้า-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน) และค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 1,800 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระที่สนามบินวันแรก ก่อนเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองพาราณาสี - เมืองสารนาถ - นั่งสมาธิที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคันธีสถูป - พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา
 พาราณสี - สาวัตถี - วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - บ้านองคุลีมาล
 สาวัตถี - เนปาล - สวนลุมพินี - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี
 เนปาล - ลุมพินี - เมืองกุสินารา - มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินิพพาน - เมืองเวสาลี – วัดป่ามหาวัน - ปัตนะ
 นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ - ราชคฤห์ - ขึ้นเขาคิชญกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - เมืองคยา
 คยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดพุทธญี่ปุ่น - วัดพุทธภูฏาน - วัดพุทธทิเบต - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 สนามบินคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4423
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z4423 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿29,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - ตำหนักกุมารี - หุบเขาโภครา - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - ย่านธาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - วัดพระกฤษณะ - พระราชวัง 55 พระแกล - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - หุบเขากาฐมาณฑุ
 วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - กาฐมณฑป - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี - บินภายในสู่เมืองโภครา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ - วัดฮินดู - ชมแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ
 ซางรางก๊อต - เมืองกาฐมัณฑุ - ย่านธาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 เจดีย์พุทธนาท - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - วัดพระกฤษณะ - เมืองปัคตาปูร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - ยอดเขานากาก๊อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4424
เนปาลแอร์ไลน์

Nepal Tour

Code : Z4424 
Travel by (Air Ticket) : RA-เนปาลแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿21,000
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - หมู่บ้านนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดพระกฤษณะ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ
 วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - เจดีย์พุทธนาท - เมืองภัคตาปูร์ - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - หมู่บ้านนากาก็อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณ - ชม Langtang Range - เมืองปาทัน - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ - เมืองกาฐมัณฑุ - ย่านธาเมล
 สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4655
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z4655 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - 6 มรดกโลกทางวัฒนธรรม เทือกเขาหิมาลัยจากหมู่บ้านคราก๊อต : พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองนากาก็อต - เจดีย์พุทธนาถ - บินภายในสู่เมืองโพครา - ทะเลสาบเฟว่า - น้ำตกเดวิด - พักบนเขาซาราก๊อต - วัดปศุปฏินาถ - ชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดสวยมภูนาท - จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ - ช้อปปิ้งย่านทาเมล ** อัตรานี้ไม่รวม ทิปไกด์เมือง - คนขับรถ - ผู้ช่วยคนขับ - เด็กยกกระเป๋า ประมาณ 25$ (2500รูปี) ต่อท่าน ต่อทริป - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพอใจของท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองปัคตาปูร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองนากาก็อต
 นากาก๊อต - เจดีย์พุทธนาถ - บินภายในสู่เมืองโพครา - ทะเลสาบเฟว่า - น้ำตกเดวิด - พักบนเขาซาราก๊อต
 โพครา - ซารังก๊อต - กาฐมันฑุ - วัดปศุปฏินาถ - ชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู
 พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดสวยมภูนาท - ปาทัน - จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ - ช้อปปิ้งย่านทาเมล
 สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4672
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : Z4672 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 13 days 12 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿48,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Trekking ABC & Poon Hill : ชมการแสดงแบบเนปาลี - ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา - เดินเล่นเมืองโพคขราเล่น - ขึ้นรถจิ้บนายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri - จุดชมวิว Poonhill ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทรคกิ้งสู่หมู่บ้าน ทาดาปานี - เทรคกิ้งสู่ ชินูวะ - หมู่บ้านกรานดุก - เทรคกิ้งสู่ ดูราลี - เทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป - ดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์ - ถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะ - เทรคกิ้งสู่ Shinuwa - เปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ - เทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - Jhinu Danda - แช่น้ำพุร้อนได้ในหมู่บ้าน Jhinu Danda - หมู่บ้านกรานดุก - ชินุดันดาไป นายาปูล - บินภายในสู่ กาฐมัณฑุ - วัดโบดา - ช้อปปิ้งในย่านทาเมล - การแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี ** รวมตั๋วภายใน 2 ขา - รวมวีซ่า - รวมประกันการเดินทาง - อาหารทุกมื้อ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับไกด์ - ไม่รวม ค่า Wifi และค่าชาร์จแบตที่ TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking - ไม่รวมเครื่องดื่ม และน้ำดื่มส่วนตัว --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน กาฐมัณฑุ - ชมการแสดงแบบเนปาลี - เข้าที่พัก
 สนามบินโพคขรา - ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา - เดินเล่นเมืองโพคขราเล่น
 ขึ้นรถจิ้บนายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri
 Ulleri - กอเรปานี
 จุดชมวิว Poonhill ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทรคกิ้งสู่หมู่บ้าน ทาดาปานี - ทาดาปานี
 เทรคกิ้งสู่ ชินูวะ - หมู่บ้านกรานดุก - ชินุวะ
 ชินูวะ - เทรคกิ้งสู่ ดูราลี
 เทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป - ดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์
 ถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะ - เทรคกิ้งสู่ Shinuwa - เปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ
 เทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - Jhinu Danda - แช่น้ำพุร้อนได้ในหมู่บ้าน Jhinu Danda - หมู่บ้านกรานดุก
 ชินุดันดาไป นายาปูล - โพคขรา
 สนามบินโพคขรา - บินภายในสู่ กาฐมัณฑุ - วัดโบดา - ช้อปปิ้งในย่านทาเมล - การแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี
 เมืองปาทัน - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
 รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
Z4786
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z4786 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 8 nights
India Tour / Travel India
Price start from :
 ฿45,900
Travel Date :
India Tour Program :
India Tour - อินเดีย - เนปาล สังเวชนียสถาน 4 แห่ง : บ้านนางสุชาดา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - ร่วมพิธีถวายผ้าหุ่มพระพุทธเมตตา - ยอดราชคฤห์ - น้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - แห่ถวาย ข้าวมธุปายาส - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - ล่องเรือแม่นำคงคายามค่ำคืน - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ยะสะเจดีย์ - กุสินารา - สาลวโนทยาน - สวนลุมพินีวัน - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - ตลาด Sadar Bazar - พระราชวังอัคราฟอร์ด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองคยา - เมืองพุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - ร่วมพิธีถวายผ้าหุ่มพระพุทธเมตตา
 เมืองราชคฤห์ - ยอดราชคฤห์ - ทำสมาธิภาวนา - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า - เมืองพุทธคยา
 แห่ถวาย ข้าวมธุปายาส - กราบนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา - เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่นำคงคายามค่ำคืน
 สารนาถ - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ธัมเมกขสถูป - สักการะ พระมูลคันธกุฏิ - ยะสะเจดีย์ - เมืองกุสินารา - กุสินารา - สาลวโนทยาน - มงกุฏพันธนเจดีย์
 ลุมพินี - คณะผ่านชายแดนระหว่าง อินเดีย เนปาล - พุทธวิหาร - สวนลุมพินีวัน - หินสลักภาพประสูติ - ชมเสาอโศก - และสระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี
 เมืองสาวัตถี - ผ่านชายแดนระหว่างเนปาล อินเดีย - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน - สาวัตถี - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์
 เมือง ลัคเนาว์ - เมืองอัครา - ตลาด Sadar Bazar
 ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - เมืองเดลลี - อักชาร์ดัม
 เมืองหลวงเดลลี - ผ่านชมราชปติภาวัน - ผ่านชมประตูเมืองอินเดีย - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี - กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในบุษบก - ตลาดจันปาท - สนามบินอินทิราคานที
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 17
from 17 Nepal tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Nepal tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP