OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Uzbekistan Tour
Z0876
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Uzbekistan Tour

Code : Z0876 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Price start from :
 ฿48,900
Travel Date :
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - คีร์กิซสถาน : หอคอยบูราน่า - ชมการแสดงโชว์ม้า - หุบเขาโชน เคมิน - หมู่บ้านทัมม์เชย์ - ชมการสาธิตการประดิษฐ์งานฝีมือในสไตล์คีร์กิซ - ทะเลสาบอีสซิค คูล - พิพิธภัณฑ์นักสำรวจ เพอซิวัลส - สุเหร่าดันแกน - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - ชมการแสดงโชว์เหยี่ยว - หมู่บ้านบาสคูน - หมู่บ้านโบคอนแบโว่ - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองในสไตล์คีร์กิซ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - ตลาดออสห์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเคนท์ - สนามบินมานาส - หอคอยบูราน่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมการแสดงโชว์ม้า - หุบเขาโชน เคมิน - นั่งรถม้าลากขึ้นไปชมวิว
 หมู่บ้านทัมม์เชย์ - ชมการสาธิตการประดิษฐ์งานฝีมือในสไตล์คีร์กิซ - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ทะเลสาบอิคซิค คูล
 เมืองคาราโคล - ชมความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเทียนซาน - พิพิธภัณฑ์นักสำรวจ เพอซิวัลส - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - ชมการแสดงโชว์เหยี่ยว - เมืองคาราโคล
 หมู่บ้านบาสคูน - ชมสาธิตขั้นตอนการทำกระโจม - หมู่บ้านโบคอนแบโว่ - เมืองบิสห์เค๊ก - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองในสไตล์คีร์กิซ
 เมืองบิสห์เค๊ก - ผ่านชม ไว้ท์เฮ้าส์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - ถ่ายภาพด้านนอกของมัสยิดกลาง - ตลาดออสห์ - ห้างสรรพสินค้า ซูม - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเค้นท์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0877
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Uzbekistan Tour

Code : Z0877 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - ทาชเค้นท์ - บูคาร่า - กิซห์ดูวาน - ซามาร์คานด์ : อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - สุเหร่าจูมา - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ - ซามาร์คานด์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองทาซเคนท์ - เข้าที่พัก
 จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - ผ่านชมวังที่พักของเจ้าชายแห่งโรมานอฟ - ชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย - อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - บินภายในสู่เมืองบูคาร่า
 เมืองบูคาร่า - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ - ป้อมดิอาร์ค - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน
 เมืองซามาร์คานด์ - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - เมืองซามาร์คานด์ - จตุรัสเรจีสถาน
 ชาห์ อิ ซินดา - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ตลาดกลาง สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ - หอดูดาวอูลุก เบค - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ
 ซามาร์คานด์ - เมืองทาซเค้นท์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน - สนามบินทาซเค้นท์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4641
แอร์แอสตาน่า

Uzbekistan Tour

Code : Z4641 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard : &  Days : 15 days 13 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Price start from :
 ฿170,000
Travel Date :
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - เอเชียกลาง 5 สถาน คาซัคสถาน - เติร์กเมนิสถาน - อุซเบกิสถาน - ทาจิกิสถาน - คีร์กิซสถาน : อัลมาตี (คาซัคสถาน) - ทะเลสาบอัลมาตี - อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) - นิสา - หลุมไฟนรก (Door to Hell) - ดาโชกุซ - คีวา (อุซเบกิสถาน) - อูร์เก้นช์ - ทาชเคนต์ - คูจานด์ (ทาจิกิสถาน) - อิสตาราฟชาน - ไอนี - เพนจิเค้นท์ - แอนชอพพาส - ดูชานเบ - ฮิสซาร์ - บิชเคก (คีร์กิซสถาน) - อุทยานแห่งชาติอลา - อาร์ชา - โทกโม๊ค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - กรุงอัลมาตี คาซัคสถาน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ถ่ายรูป โบถส์คริสต์เซนคอฟ Zenkov Cathedral
 มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน Zhasylkol - อัลมาตี - บินภายในสู่ สนามบินอาชกาบัต เติร์กเมนิสถาน - จัตุรัสอิสรภาพ - มัสยิดและสุสานของเติรก์ เมนบาชิ
 ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี - ผ่านชมมัสยิดอาร์โตกรูล - หมู่บ้านเดอเวเซ - เมืองอาชกาบัต
 เมืองนิสา (มรดกโลก) - ชมป้อมปราการโบราณปาร์เทียน - เมืองอาชกาบัต - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ National Museum of History and Ethnography - บินภายในสู่เมืองดาโชกุซ - เข้าที่พัก
 ข้ามพรมแดนสู่ ประเทศอุซเบกิสถาน - เมืองคีวา - ชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คุนยาอาร์ค - พระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี - ถ่ายรูปมัสยิดเอ๊ค
 สนามบินเมืองอูร์เกนซ์ - บินภายในสู่สนามบินทาชเคนต์ - จัตุรัสเสรีภาพ - จัตุรัสคาสต์อิหม่าม - ถ่ายรูปสุเหร่าจูมา - สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงทาชเคนต์
 ข้ามชายแดนอุซเบกิสถาน-ทาจิกิสถาน ที่ด่านออยเบค - เมืองคูจานด์ - อนุสาวรีย์อิสมาอิล โซมานี - ทะเลสาบเทียม Kayrakkum - เข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ - ปราสาททาเมมาริค Temurmalik Castle
 เมืองอิสตาราฟชาน - เข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน - เมืองเพนจิเค้นท์ - ชมเมืองไอนี
 เที่ยวชมเมืองเพนจิเค้นท์ - เมืองซารามซ์ (มรดกโลก) - เมืองดูชานเบ - จุดชมวิวที่แอนชอพพาส
 ชมเมืองดูชานเบ - อนุสาวรีย์อิสมาอิล ซาโมนิ - สวนสาธารณะรูดากิ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - ผ่านชม พระราชวังรวมชาติ Palace of Unity - หมู่บ้านฮิสซาร์ - ป้อมปราการฮิสซาร์
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และงานศิลปะ - สนามบินดูชานเบ - บินภายในสู่ สนามบินบิชเคก คีร์กิซสถาน (ระหว่างทางแวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินอัลมาตี) - เข้าที่พัก
 เมืองโทกโม๊ค - หอคอยบูรานา - ชมเมืองโทกโม๊ค - เมืองบิชเคก - จัตุรัสกลางอะลาตู้ - อาคารรัฐสภา - อนุสรณ์สถานของท่าน Manas - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
 อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา - ตลาดออส บาห์ซาร์ - สนามบินบิชเคก - บินภายในสู่ สนามบินอัลมาตี - เข้าที่พัก
 เมืองชามบูลัค - นั่งกระเช้ากอนโดล่าจาก Meadeu เก็บภาพบนลานสกี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวยอดเขาคอคโตเบ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ช้อปปิ้งถนนอารบัท - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Uzbekistan tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP