OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 34 Macau tour(s)
International Tour Package : Macau Tour
1
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAB25-FD-GQ-MFM003 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿13,555
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เวเนเชี่ยน - สาวงามหวีหนี่ - สาวงามหวีหนี่ - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - โชว์ Mangrove Groove - วัดแชกง - รีพลัสเบย์ ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - จูไห่
 จู่ไห่ - สาวงามหวีหนี่ - ถนนคู่รัก - จู่ไห่ - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ผ่านชมถนนคู่รัก - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองเซินเจิ้น
 ศูนย์สมุนไพรจีน - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ตลาดตงเหมิน - โชว์ Mangrove Groove
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกง - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
2
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAAI7-FD-HKG10 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿10,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า: นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - Ocean Terminal - A Symphony Of Lights - สะพานข้ามทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - ผ่านสะพานชิงหม่า
 Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - Duty Free - Ocean Terminal - A Symphony Of Lights
 มาเก๊า - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Don Muang Airport)
3
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAAI7-FD-HKG03-TD 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿14,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - วัดอาม่า - The Parisian Macao - ย่านกุนฮา

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฮ่องกง - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - City Gate Outlet
 วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony Of Lights
 ฮ่องกง - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า - มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โคโลอาน - โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - The Parisian Macao - ย่านกุนฮา - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
4
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Macau Tour

Code : THAAI7-CX-HKG15 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - สาวงามหวีหนี่ - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว ** มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ้ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - เซินเจิ้น
 หลอหวู่ - ร้านหยก - เมืองจูไห่ - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์การแสดง
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านไข่มุก - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - The Venetian Macau - จูไห่
 จูไห่ - ฮ่องกง - รีพัลส์เบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - ข้ามสะพานต่ออายุ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : THAAR3-NX-MFM-ZHU82 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿7,888
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จู่ไห่ : บ้านเกิดซุนยัดเซ็น - วัดผู่โถว - วิหารเซนต์พอล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 บ้านเกิดซุนยัดเซ็น - แวะชม ร้านสมุนไพรจีน - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วิหารเซนต์พอล - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAAZW-FD-MFM03 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿10,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : วัดอาม่า - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ วัฒนธรรมจีน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ย่านจิมซาจุ่ย - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม - สาวงามหวีหนี่ - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - เดอะเวนีเชียน มาเก๊า ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - วัดอาม่า - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ วัฒนธรรมจีน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองเซินเจิ้น
 วัดกวนอู - ร้านหยก - ศูนย์สมุนไพรจีน - ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเชียน มาเก๊า - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
7
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Macau Tour

Code : THAAZW-CX-HKG07 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿9,889
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - ร้านหยก - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue Of Stars - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท ยกเว้นเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - Avenue Of Stars - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Macau Tour

Code : THAAZW-HX-HKG04 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿13,900
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
 วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - ชมโชว์น้ำพุ - เมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊าโดยรถโค้ด - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า - เมืองจู่ไห่
 นั่งเรือเฟอรี่กลับสู่เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Macau Tour

Code : THAAZW-HX-HKG06 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿9,989
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** พิเศษ! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ - เนินคากุระซากะ - บ่อน้ำพุร้อน - เมืองเบปปุ
 หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน
 เมืองซางะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ร้านค้า Duty Free - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้ฮากาตะ
 สนามบินฟุกุโอกะ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Macau Tour

Code : THAAP4-CX-HKG-MFM3D 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿17,900
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - To 2 cities Hong Kong - Macau : อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย - ย่านจิมซาจุย - Symphony of light - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - ถ่ายรูปวิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเซี่ยน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย ปี่เซี่ยะหยก - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ ** พักฮ่องกง 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก 1,200 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ขออนุญาตเก็บทิปที่สุนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chek Lap Kok, Hongkong - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย - ย่านจิมซาจุย - Symphony of light
 ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - ถ่ายรูปวิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเซี่ยน - นั่งเรือเฟอร์รี่กลับฮ่องกง - เข้าที่พัก
 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย ปี่เซี่ยะหยก - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - Chek Lap Kok, Hongkong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Macau Tour

Code : THAAJ3-HX-HKG-FUN4 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿18,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า : เจ้าแม่กวนอิม - นั่งรถรางพีกแทรม - เลดี้ส์ มาร์เก็ต - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau - วัดหวังต้าเซียน - วัดเชอกุง - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - เจ้าแม่กวนอิม - นั่งรถรางพีกแทรม - วัดหมั่นโหมว - เลดี้ส์ มาร์เก็ต
 มาเก๊า - วัดอาม่า - ร้านขนม - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - ศาลเจ้านาจา - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau
 วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเชอกุง - ร้านหยก - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : THAAD2-NX-MFM-CAN2 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - กวางเจา มหกรรมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ (ครั้งที่ 126) : เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 - จูไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - กวางเจา
 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126
 ร้านหยก - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 - จูไห่
 มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAA64-FD-CHILL-MFM-ZHU3D 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿4,899
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - โปรชิว เที่ยว 2 เมือง : นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล -วัดผู่ถ่อ - พระราชวังหยวนหมิง - วัดไป๋หลิน - ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ซีฟู๊ด ที่เมืองจูไห่ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง) ชำระเพิ่ม 1,650 บาท - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ ในการให้บริการ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล -วัดผู่ถ่อ - บัวหิมะ - ชมหยก - ร้านผ้าไหม - พระราชวังหยวนหมิง
 วัดไป๋หลิน - ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
14
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAA64-FD-MFM-HKG-ZHU3D 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿8,888
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - วิคทอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - วิหารเซนต์พอล - ถ่ายรูปหวี่หนี่ - วัดผู่ถ่อ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ - The Venetian
 นั่งเรือสู่เกาะ ฮ่องกง - วิคทอเรีย - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้น - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
 ถ่ายรูปหวี่หนี่ - วัดผู่ถ่อ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
15
รอยัลจอร์แดน

Macau Tour

Code : THAAG0-RJ-HKG-HC6 
Travel by (Air Ticket) : RJ-รอยัลจอร์แดน
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - Finver HongKong - ShenZhen - Zhuhai - Macau : ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - ผ้าไหมจีน - ผลิตภัณฑ์หยก - สวนหยวนหมิง - ยาบัวหิมะ - ชิมชาจีน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะฮ่องกง - Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม หาด Repulse bay - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน ** Special Menu เป็ดย่าง - ห่านพะโล้ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น
 จูไห่ - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - ผ้าไหมจีน - ผลิตภัณฑ์หยก - สวนหยวนหมิง
 ยาบัวหิมะ - ชิมชาจีน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 นั่งรถช้ามสะพานเชื่อม ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า Hzmb - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - รีพลัสเบย์ - ร้านสมุนไพรจีน - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Cheak Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Macau Tour

Code : THAB25-CX-GQ-HKG003 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿20,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า : วิคตอเรีย พีค - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - เจ้าแม่กวนอิมปรางทองริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - วัดแชกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - วิคตอเรีย พีค - ชายหาดรีพัลส์เบย์
 ฮ่องกง - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางทองริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - วัดอาม่า - แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า - The Venetian Resort - ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลกสู่ฮ่องกง
 ร้านจิวเวลรี่ - ศูนย์หยกและสมุนไพร - วัดแชกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : THAAR7-NX-HKG-BRIN3D 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿9,889
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง : เลดี้ มาร์เก็ต - วัดนาจา - วัดปักไท่ - ขอพรเจ้าแม่ดอกไม้ทอง - วัดกวนอู - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - โบสถ์เซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Parisian - ขึ้นหอไอเฟล ชมวิวเมืองมุมสูง - The Venetian - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พัก มาเก๊า 1 คืน - ฮ่องกง 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สู่เกาะฮ่องกง - เลดี้ มาร์เก็ต
 วัดนาจา - วัดปักไท่ - ขอพรเจ้าแม่ดอกไม้ทอง - วัดกวนอู - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ร้านหยก - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ข้ามสะพานข้ามทะเลสู่มาเก๊า - เข้าที่พัก
 โบสถ์เซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนม - วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Parisian - ขึ้นหอไอเฟล ชมวิวเมืองมุมสูง - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAA64-FD-NEW-MFM-ZHU3D 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿5,899
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ : วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - เดอะเวเนเชี่ยน - สะพานแก้ว Huangtengxia Glass Bridge - ช้อปปิ้งห้างหัวซา - พระราชวังหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - เดอะเวเนเชี่ยน - เมืองจูไห่ - เมืองชิงหยวน มณฑลกวางตุ้ง
 สะพานแก้ว Huangtengxia Glass Bridge - บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น - ร้านยา - หวีหนี่ - ช้อปปิ้งห้างหัวซา
 พระราชวังหยวนหมิง - ชมหยก - วัดไป๋หลิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
19
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAB25-FD-GQ-MFM007 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เซนาโด้สแควร์ - สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น - วัดฝู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ ** เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
 สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น - ร้านยาสมุนไพร - ร้านเยื้อไผ่ - วัดฝู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน
 จูไห่ - ร้านหยก - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
20
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAAI7-FD-HKG19 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿5,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จู่ไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งหลอวู่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - เดอะปาริเซียน - เวเนเชี่ยน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - เซินเจิ้น
 ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เดอะปาริเซียน - เวเนเชี่ยน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
21
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAB11-FD-MFM01 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿9,888
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - : สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนยางจูนาริ - ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติ - ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด - พระราชวังด็อกซูกุง - ถนนซัมชองดง - คล้องกุญแจคู่รัก หอคอย โซลทาวน์เวอร์ - Duty Free - ตลาดเมียงดง - ย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อิสระอาหาร 1 มื้อ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทาง) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองจูไห่ - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เมืองเซินเจิ้น
 เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่เซ็นเตอร์ - ร้านหยก - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ร้านยางพารา - Long Feng Villa Resort Dongguan - ชมสะพานแก้วสามมิติ - เมืองจูไห่
 เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโดสแคว์ - ร้านขายของฝาก - เวเนเชี่ยน - เดอะปารีเชี่ยน - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : THAB25-NX-GQ-MFM002 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿6,890
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - นั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่จูไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - นั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่จูไห่
 หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านเยื่อไผ่ - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
 นั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : THAAR7-NX-MFM001 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿1,991
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : The Lover Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดกวนอู - โบสถ์เซ็นปอล - แวะถ่ายรูป The Parisian - The Venetian Casino

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - The Lover Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - เซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - จูไห่
 จูไห่ - มาเก๊า - โบสถ์เซ็นปอล - ร้านขนม - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - แวะถ่ายรูป The Parisian - The Venetian Casino - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : THAA64-NX-MFM-ZHU3D 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿4,499
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ : จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - The Venetian - The Parisian ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ+ซีฟู๊ด+ไวน์แดง ที่เมืองจูไห่ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่ถ่อ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า - The Venetian - The Parisian - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 34 Macau tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Macau tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP