OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 6
from 6 Macau tour(s)
International Tour Package : Macau Tour
Z0375
รอยัลจอร์แดน

Macau Tour

Code : Z0375 
Travel by (Air Ticket) : RJ-รอยัลจอร์แดน
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - Finver เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ประมาณ 120 หยวน ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
 ชมหยก - ร้านยาสุมนไพร - ร้านหมอนยางพารา - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่
 นั่งรถช้ามสะพานเชื่อม ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า HZMB - จุดชมวิวอ่าว Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - รีพลัสเบย์ - ร้านสมุนไพรจีน - ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - สนามบิน Cheak Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3086
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : Z3086 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿7,979
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วัดแชกงหมิง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - The Parisian ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ,ซีฟู๊ด ,ไวน์แดง ที่เมืองจูไห่ / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - นั่งเรือเฟอรี่สู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่ถ่อ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า - The Venetian - The Parisian - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4891
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Macau Tour

Code : Z4891 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿17,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - เข้าร้านค้ารัฐบาล
พักฮ่องกง 2 คืน / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 200 HKD ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินวันแรก) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Cheak Lap Kok - นั่งรถรางพีคแทรม สู่จุดชมวิวเดอะพีค - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ หาดทรายรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต
 ฮ่องกง - ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก HZMB สู่มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน - ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป - ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก HZMB สู่ฮ่องกง - เข้าที่พัก
 วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ชมหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - สนามบิน Cheak Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5842
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : Z5842 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿12,777
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่
ไม่รวมค่าทิปคนขับ และไกด์นำเที่ยว 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ - ถ่ายรูปด้านนอก หอคอยมาเก๊า - วัดอาม่า - จตุรัสเซนาโด - ชมมรดกโลกวิหารเซนต์ปอล - รูปปั้นแห่งมิตรภาพ - จุดชมวิวป้อมปราการ - เวเนเชี่ยน (ไม่รวมค่านั่งเรือ)
 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดหว่องไทซิน - วัดแชกงหมิว - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมี - ผลิตภัณฑ์หยกคุณภาพ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ชมโชว์แสงสีเสียงริมน้ำ
 ขึ้นกระเช้านองปิง - สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกต เอาท์เล็ต - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
Z5843
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : Z5843 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿13,777
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
ไม่รวมค่าทิปคนขับ และไกด์นำเที่ยว 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ - ถ่ายรูปด้านนอก หอคอยมาเก๊า - วัดอาม่า - จตุรัสเซนาโด - ชมมรดกโลกวิหารเซนต์ปอล - รูปปั้นแห่งมิตรภาพ - จุดชมวิวป้อมปราการ - เวเนเชี่ยน (ไม่รวมค่านั่งเรือ)
 ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมี - สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ชมโชว์แสงสีเสียง A Symphony of Lights
 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดหว่องไทซิน - วัดแชกงหมิว - ผลิตภัณฑ์หยกคุณภาพ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ซิตี้เกต เอาท์เล็ต - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
Z5844
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : Z5844 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿13,777
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง - ล่องเรือสำเภา ชมโชว์แสงสีเสียง A Symphony of Lights
ไม่รวมค่าทิปคนขับ และไกด์นำเที่ยว 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ - ถ่ายรูปด้านนอก หอคอยมาเก๊า - วัดอาม่า - จตุรัสเซนาโด - ชมมรดกโลกวิหารเซนต์ปอล - รูปปั้นแห่งมิตรภาพ - จุดชมวิวป้อมปราการ - เวเนเชี่ยน (ไม่รวมค่านั่งเรือ) - ฮ่องกง
 วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมี - อ่าวรีพัลส์เบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว - วิกตอเรียพีค - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ล่องเรือสำเภา ชมโชว์แสงสีเสียง A Symphony of Lights
 ผลิตภัณฑ์หยกคุณภาพ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ขึ้นกระเช้านองปิง - สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรม นองปิง - ซิตี้เกต เอาท์เล็ต - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
Display 1 to 6
from 6 Macau tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Macau tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP