OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 26 Macau tour(s)
International Tour Package : Macau Tour
1
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAA64-FD-MFM-CAN4D 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มหกรรมแสดงสินค้า กวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair ครั้งที่ 126 เข้างาน 2 วัน - แถมเที่ยวมาเก๊า : นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง - ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - วัดผู่ถ่อ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** Special Menu เป๋าฮื้อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง ณ เมืองจูไห่ - ลิ้มรสอาหารโปรตุเกสรสชาติต้นตำรับ พร้อมดื่มด่ำบรรยากาสสุดฟิน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ 120 หยวน ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท ---

 Bangkok(Don Muang Airport) - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - เมืองจูไห่
 เมืองกวางเจา - งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
 งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 - เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
 จูไห่ - วัดผู่ถ่อ - บัวหิมะ - หยก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ร้านผ้าไหม - มาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
2
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAB25-FD-MFM001 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿7,777
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - เที่ยว 3 เมือง มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ - โรงแรมเวเนเชี่ยน สุดหรู - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ผ่านชมถนนคู่รัก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ - โรงแรมเวเนเชี่ยน สุดหรู - จูไห่
 เซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - จูไห่
 จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
3
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAB25-FD-GQ-MFM001 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿6,789
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - เซินเจิ้น - จูไห่ : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เวเนเชี่ยน - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - จูไห่
 เซินเจิ้น - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - จูไห่
 จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
4
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAB25-FD-GQ-MFM003 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿11,555
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เวเนเชี่ยน - สาวงามหวีหนี่ - สาวงามหวีหนี่ - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - โชว์ Mangrove Groove - วัดแชกง - รีพลัสเบย์ ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - จูไห่
 จู่ไห่ - สาวงามหวีหนี่ - ถนนคู่รัก - จู่ไห่ - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ผ่านชมถนนคู่รัก - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองเซินเจิ้น
 ศูนย์สมุนไพรจีน - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ตลาดตงเหมิน - โชว์ Mangrove Groove
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกง - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
5
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAB25-FD-GQ-MFM002 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿9,555
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - เซินเจิ้น - ฮ่องกง : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resor - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า - The Venetian Resor - จูไห่
 จูไห่ - เซินเจิ้น - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
6
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAAI7-FD-HKG10 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿14,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า: นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - Ocean Terminal - A Symphony Of Lights - สะพานข้ามทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - ผ่านสะพานชิงหม่า
 Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - Duty Free - Ocean Terminal - A Symphony Of Lights
 มาเก๊า - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Don Muang Airport)
7
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAAI7-FD-HKG03-TD 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿13,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - วัดอาม่า - The Parisian Macao - ย่านกุนฮา

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฮ่องกง - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - City Gate Outlet
 วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony Of Lights
 ฮ่องกง - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า - มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โคโลอาน - โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - The Parisian Macao - ย่านกุนฮา - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
8
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Macau Tour

Code : THAAI7-HX-HKG21-TD 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿13,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : ขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - Citygate Outlet Mall - ช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - วัดแชกงหมิว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินฮ่องกง - เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
 เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ร้านหยก - จูไห่ - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ยาบัวหิมะ - ร้านไข่มุก - มาเก๊า - วัดอาม่า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล - ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่
 จูไห่ - หาดรีพัลส์ เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Macau Tour

Code : THAAI7-CX-HKG15 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿14,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - To 4 cities Hong Kong - Shenzhe - Zhuhai - Macau : วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ตระการตา ประกอบแสง สี เสียง - ถนนคู่รัก The Lover’S Road - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - วัดแชกงหมิว ** เข้าร้านค้ารัฐบาล / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โปรดชำระ ท่านละ 200 เหรียญ ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chek Lap Kok Airport, HongKong - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - เซิ่นเจิ้น
 ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ - ร้านหยก - เมืองจูไห่ - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ตระการตา ประกอบแสง สี เสียง
 ถนนคู่รัก The Lover’S Road - แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านไข่มุก - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau
 ฮ่องกง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้ง Duty Free - Chek Lap Kok Airport, HongKong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : THAAR3-NX-MFM-ZHU82 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿7,888
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จู่ไห่ : บ้านเกิดซุนยัดเซ็น - วัดผู่โถว - วิหารเซนต์พอล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 บ้านเกิดซุนยัดเซ็น - แวะชม ร้านสมุนไพรจีน - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วิหารเซนต์พอล - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAAZW-FD-MFM02 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง : ชมโชว์วัฒนธรรมจีน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ - หมู่บ้านวัฒนธรรม - พร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม - วัดผู่โถว - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์วัฒนธรรมจีน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองเซินเจิ้น
 วัดกวนอู - ร้านหยก - ศูนย์สมุนไพรจีน - ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ - หมู่บ้านวัฒนธรรม - พร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - ร้านขายของฝาก - เดอะเวนีเชียน มาเก๊า - สนามบิน - Bangkok(Don Muang Airport)
12
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAAZW-FD-MFM03 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿10,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : วัดอาม่า - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ วัฒนธรรมจีน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ย่านจิมซาจุ่ย - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม - สาวงามหวีหนี่ - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - เดอะเวนีเชียน มาเก๊า ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - วัดอาม่า - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ วัฒนธรรมจีน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองเซินเจิ้น
 วัดกวนอู - ร้านหยก - ศูนย์สมุนไพรจีน - ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเชียน มาเก๊า - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
13
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Macau Tour

Code : THAAZW-CX-HKG07 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿8,998
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - ร้านหยก - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue Of Stars - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท ยกเว้นเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - Avenue Of Stars - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Macau Tour

Code : THAAZW-HX-HKG04 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿12,900
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
 วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - ชมโชว์น้ำพุ - เมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊าโดยรถโค้ด - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า - เมืองจู่ไห่
 นั่งเรือเฟอรี่กลับสู่เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Macau Tour

Code : THAAZW-HX-HKG06 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿9,989
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** พิเศษ! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ - เนินคากุระซากะ - บ่อน้ำพุร้อน - เมืองเบปปุ
 หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน
 เมืองซางะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ร้านค้า Duty Free - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้ฮากาตะ
 สนามบินฟุกุโอกะ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Macau Tour

Code : THAAP4-CX-HKG-MFM3D 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿17,900
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - To 2 cities Hong Kong - Macau : อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย - ย่านจิมซาจุย - Symphony of light - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - ถ่ายรูปวิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเซี่ยน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย ปี่เซี่ยะหยก - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ ** พักฮ่องกง 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก 1,200 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ขออนุญาตเก็บทิปที่สุนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chek Lap Kok, Hongkong - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย - ย่านจิมซาจุย - Symphony of light
 ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - ถ่ายรูปวิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเซี่ยน - นั่งเรือเฟอร์รี่กลับฮ่องกง - เข้าที่พัก
 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย ปี่เซี่ยะหยก - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - Chek Lap Kok, Hongkong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
การบินไทย

Macau Tour

Code : THAAP4-TG-HKG-MFM3D 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿16,900
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - Visiting two Countries Hong Kong - Macau : วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุย - Symphony of light - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์ปอล - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ย่านจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,200 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป ที่สุนามบินสุวรรณภูมิ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chek Lap Kok Airport - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - Tsim Sha Tsui - Symphony of light
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์ปอล - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - Chek Lap Kok Airport - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Macau Tour

Code : THAAS4-CX-HKG008 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿17,900
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า : นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 - พระใหญ่วัดโป่หลิน - พระใหญ่วัดโป่หลิน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล - Venetian Resort - Repulse Bay - วัดแชกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Cheak Lap Kok - นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 - พระใหญ่วัดโป่หลิน - City Gate Outlet
 วัดเจ้าแม่กวนอิม - องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง - ร้านโอท้อป - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - Venetian Resort
 Repulse Bay - เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - วัดแชกง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - Ocean Terminal - สนามบิน Cheak Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Macau Tour

Code : THAAJ3-CX-HKG-PRO1 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿20,900
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า - ดิสนีย์แลนด์ - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน - รีพัสเบย์ - วัดเชอกุง - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กลับก๊อก - ดิสนีย์แลนด์
 ฮ่องกง - มาเก๊า (นั่งรถข้ามสะพาน) - วัดอาม่า - ร้านขนม - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง(นั่งเรือ)
 รีพัสเบย์ - วิคตอเรีย พ้อยด์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดเชอกุง - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Macau Tour

Code : THAAJ3-HX-HKG-FUN4 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า : เจ้าแม่กวนอิม - นั่งรถรางพีกแทรม - เลดี้ส์ มาร์เก็ต - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau - วัดหวังต้าเซียน - วัดเชอกุง - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - เจ้าแม่กวนอิม - นั่งรถรางพีกแทรม - วัดหมั่นโหมว - เลดี้ส์ มาร์เก็ต
 มาเก๊า - วัดอาม่า - ร้านขนม - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - ศาลเจ้านาจา - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau
 วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเชอกุง - ร้านหยก - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : THAAD2-NX-MFM-CAN2 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - กวางเจา มหกรรมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ (ครั้งที่ 126) : เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 - จูไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - กวางเจา
 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126
 ร้านหยก - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 - จูไห่
 มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAB31-FD-MFM-HKG24 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿13,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง : วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า - The Venetian Macau - สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ - วัดแชกงหมิว - รีพัลส์เบย์ - ยอดเขาวิคตอเรียพีค - ร้านจิวเวอรี - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** ฮ่องกง 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า - The Venetian Macau - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - เข้าที่พัก
 ฮ่องกง - สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์
 ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - รีพัลส์เบย์ - ยอดเขาวิคตอเรียพีค - ร้านจิวเวอรี - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
23
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAA64-FD-CHILL-MFM-ZHU3D 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿4,899
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - โปรชิว เที่ยว 2 เมือง : นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล -วัดผู่ถ่อ - พระราชวังหยวนหมิง - วัดไป๋หลิน - ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ซีฟู๊ด ที่เมืองจูไห่ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง) ชำระเพิ่ม 1,650 บาท - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ ในการให้บริการ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล -วัดผู่ถ่อ - บัวหิมะ - ชมหยก - ร้านผ้าไหม - พระราชวังหยวนหมิง
 วัดไป๋หลิน - ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
24
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : THAA64-FD-MFM-HKG-ZHU3D 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿8,888
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - วิคทอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - วิหารเซนต์พอล - ถ่ายรูปหวี่หนี่ - วัดผู่ถ่อ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ - The Venetian
 นั่งเรือสู่เกาะ ฮ่องกง - วิคทอเรีย - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้น - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
 ถ่ายรูปหวี่หนี่ - วัดผู่ถ่อ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
Display 1 to 24
from 26 Macau tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Macau tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP