OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 13
from 13 Dubai tour(s)
International Tour Package : Dubai Tour
1
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Dubai Tour

Code : THAAS4-EK-UAE01 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿28,900
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - ดูไบ - อาบูดาบี : พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ตลาดเครื่องเทศ และตลาดทอง - พระราชวังชีค - ถ่ายรูป สุเหร่าจูไมร่าห์ - ชายหาดจูเมราห์ - ถ่ายรูป บุรจญ์อัลอาหรับ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ขึ้นรถไฟ Monorail ชมหมู่เกาะต้นปาล์ม - ถ่ายรูป แอตแลนทิสเดอะปาล์ม - นั่งรถ4 WD ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตะลุยทะเลยทราย - ทำกิจกรรม Dune Safari & BBQ Dinner - ถ่ายรูปกับรถ Ferrari - Grand Mosque (มัสยิดที่สวยที่สุดในโลก) - Heritage Village - ถ่ายรูปพาโนรามา ชมวิว 360 องศา - ถ่ายรูป เอทิฮัดทาวเวอร์ โรงแรม - ถ่ายรูป เอมิเรตส์ พาเลซ - ถ่ายรูป Last Exit - นั่งรถลิมูซีน Limousine car ชมเมืองดูไบ - ดูไบ เฟรม (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ชั้นที่ 124 - ช้อปปิ้งดูไบมอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินดูไบ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือ Abra ข้ามฟากที่ Dubai Creek - ตลาดเครื่องเทศ และตลาดทอง
 พระราชวังชีค - ถ่ายรูป สุเหร่าจูไมร่าห์ - ชายหาดจูเมราห์ - ถ่ายรูป บุรจญ์อัลอาหรับ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ขึ้นรถไฟ Monorail ชมหมู่เกาะต้นปาล์ม - ถ่ายรูป แอตแลนทิสเดอะปาล์ม - นั่งรถ4 WD ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตะลุยทะเลยทราย - ทำกิจกรรม Dune Safari & BBQ Dinner
 อาบูดาบี - ถ่ายรูปกับรถ Ferrari - Grand Mosque (มัสยิดที่สวยที่สุดในโลก) - Heritage Village - ถ่ายรูปพาโนรามา ชมวิว 360 องศา - ถ่ายรูป เอทิฮัดทาวเวอร์ โรงแรม - ถ่ายรูป เอมิเรตส์ พาเลซ - ถ่ายรูป Last Exit
 นั่งรถลิมูซีน Limousine car ชมเมืองดูไบ - ดูไบ เฟรม (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ชั้นที่ 124 - ช้อปปิ้งดูไบมอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ - สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Dubai Tour

Code : THAAD5-EK-GOOD-DXB5D 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿31,999
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - เทศกาล Global Village : ถ่ายรูป Dubai Frame - Miracle Garden - เอมิเรตส์พาเลส - สุเหร่าประจำเมือง - หมู่บ้านพื้นเมืองจำลองวิถีเบดูอิน Heritage Village - ช้อปปิ้ง Mall Of Emirate - ชมมหกรรมวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาหรับ Global Village - หาด Jumeirah Beach - ชมบุรจญ์อัลอาหรับ โรงแรมรูปทรงเรือใบอันหรูหรา - ศูนย์การค้า เมดิแนท จูไมร่า ซุค Madinat Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail ชมโครงการเดอะปาล์ม - นั่งรถตะลุยไปเนินทราย และสนุกกับกิจกรรมแค้มปิ้งกลางทะเลทราย - ชมระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ช้อปปิ้งตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ช้อปปิ้งห้างดูไบมอลล์ - ชมน้ำพุเต้นระบำ ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ BBQ สไตส์อาหรับกลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง แถมฟรี!! ของ Premium โมเดล ตึกเบิร์จคาริฟา ทุกที่นั่ง / อัตรานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ไทย มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถที่ดูไบ คนขับรถพาท่องทะเลทราย ประมาณ 37 USD ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินดูไบ - ถ่ายรูป Dubai Frame - Miracle Garden
 ดูไบ - อาบูดาบี - เอมิเรตส์พาเลส - สุเหร่าประจำเมือง Granfd Mosque - หมู่บ้านพื้นเมืองจำลองวิถีเบดูอิน Heritage Village - ช้อปปิ้ง Mall Of Emirate - ชมมหกรรมวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาหรับ Global Village
 ดูไบ - หาด Jumeirah Beach - ชมบุรจญ์อัลอาหรับ โรงแรมรูปทรงเรือใบอันหรูหรา - Madinat Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail ชมโครงการเดอะปาล์ม - นั่งรถตะลุยไปเนินทราย และสนุกกับกิจกรรมแค้มปิ้งกลางทะเลทราย - ชมระบำหน้าท้อง
 ดูไบ - พิพิธภัณฑ์ ดูไบ - นั่งเรือ Abra Taxi - Gold Souk - Spice Souk - ขึ้นตึก Burj Khalifa - Dubai Mall - ชมน้ำพุเต้นระบำ - สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
เอทิฮัด แอร์เวย์

Dubai Tour

Code : THAAD5-EY-LIKE-DXB5D 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿31,888
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - : แวะถ่ายรูปสุเหร่า King Fizal Mosque - แวะถ่ายรูป Flag Island - Mall Of Emirates - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี - ถ่ายรูปโรงแรม Emirate Palace - หมู่บ้านพื้นเมืองจำลอง Heritage - สุเหร่าประจำเมือง Grand Mosque - ถ่ายรูป FerrariI World - ถ่ายรูปโรงแรม บุรจญ์อัลอาหรับ - ศูนย์การค้า เมดิแนท จูไมร่า ซุค - นั่งรถ Monorail ชมโครงการเดอะปาล์ม - นั่งรถตะลุยไปเนินทราย และสนุกกับกิจกรรมแค้มปิ้งกลางทะเลทราย - ชมระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์ ดูไบ - นั่งเรือ Abra Taxi - ช้อปปิ้งตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ช้อปปิ้งห้างดูไบมอลล์ - ชมน้ำพุเต้นระบำ ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ BBQ สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย / อัตรานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ไทย มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถที่ดูไบ คนขับรถพาท่องทะเลทราย ประมาณ 37 USD ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอาบูดาบี - ถ่ายรูปคู่กับตึก Dubai Frame - ชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ช้อปปิ้งห้างดูไบมอลล์
 ดูไบ - ถ่ายรูปโรงแรม บุรจญ์อัลอาหรับ - ศูนย์การค้า เมดิแนท จูไมร่า ซุค - นั่งรถ Monorail ชมโครงการเดอะปาล์ม - นั่งรถตะลุยไปเนินทราย และสนุกกับกิจกรรมแค้มปิ้งกลางทะเลทราย - ชมระบำหน้าท้อง
 ดูไบ - พิพิธภัณฑ์ ดูไบ - นั่งเรือ Abra Taxi - ช้อปปิ้งตลาดทอง Gold Souk - ตลาดเครื่องเทศ Spice Souk - นครอาบูดาบี - หมู่บ้านพื้นเมืองจำลอง Heritage - สุเหร่าประจำเมือง Grand Mosque - ถ่ายรูป FerrariI World - สนามบินอาบูดาบี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Dubai Tour

Code : THAAD5-EK-HL-DXB01 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿28,999
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - ดูไบ - อาบูดาบี : ขึ้นตึก Dubai Frame - Granfd Mosque - Heritage Village - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี - Jumeirah Beach - ถ่ายรูป ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ - เมดิแนท จูไมร่า ซุค - นั่งรถ Monorail สู่โครงการเดอะปาล์ม - นั่งรถ 4Wd ตะลุยทะเลทราย - ร่วมกิจกรรมแคมป์กลางทะเลทราย - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่ง เรือข้ามฝาก Abra - ช้อปปิ้งตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ห้างดูไบมอลล์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ ประมาณ 37 USD ต่อทริป เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินดูไบ - ขึ้นตึก Dubai Frame
 ดูไบ - อาบูดาบี - Granfd Mosque - Heritage Village - Louvre Museum
 Jumeirah Beach - ถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ - เมดิแนท จูไมร่า ซุค - นั่งรถ Monorail สู่โครงการเดอะปาล์ม - นั่งรถ 4Wd ตะลุยทะเลทราย - ร่วมกิจกรรมแคมป์กลางทะเลทราย
 พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่ง เรือข้ามฝาก Abra - ช้อปปิ้งตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ห้างดูไบมอลล์ - สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Dubai Tour

Code : THAAD5-EK-SS-DXB5D 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿25,500
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - นครอาบูดาบี - อิมิเรตส์พาเลส - บุรจญ์อัลอาหรับ Burj Al Arab - นั่งรถ Monorail สู่เดอะปาล์ม - ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ - เรือข้ามฝาก Abra - ชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ห้างดูไบมอลล์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินดูไบดูไบ - ชมตึก Dubai Frame
 นครอาบูดาบี - อิมิเรตส์พาเลส - Grand Mosque - Heritage Village - Ferrari World - ช้อปปิ้งmall Of Emirates
 Jumeirah Beach - บุรจญ์อัลอาหรับ Burj Al Arab - เมดิแนท จูไมร่า ซุค - นั่งรถ Monorail สู่เดอะปาล์ม - ทัวร์ทะเลทราย(4Wd)
 ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ - เรือข้ามฝาก Abra - ช้อปปิ้ง ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ห้างดูไบมอลล์ - สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Dubai Tour

Code : THAB25-EK-GQ-DXB005 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿24,900
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - ดูไบ - อาบูดาบี : กรุงอาบูดาบี - ดูไบเฟรม - ขึ้นรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project - Medinat Jumeirah Souk - นั่งรถ 4Wd ตะลุยทะเลทราย - นั่งเรือ Abra Ride - ขึ้นตึก Burj Khalifa ชั้น 124

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินดูไบ - Mall Of The Emirates
 ดูไบ - กรุงอาบูดาบี - Grand Mosque - Ferrari World - ดูไบ - ดูไบเฟรม
 ขึ้นรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project - โรงแรม Burj Al Arab - Medinat Jumeirah Souk - สุเหร่าจูไมร่า - นั่งรถ 4Wd ตะลุยทะเลทราย
 พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือ Abra Ride - ตลาดเครื่องเทศ - ตลาดทอง - ห้างดูไบ - ขึ้นตึก Burj Khalifa ชั้น 124 - สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Dubai Tour

Code : THAAI7-EK-DXB05 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿26,999
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - ดูไบ - อาบูดาบี : ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง - ห้างเอมิเรตส์ มอลล์ - นั่งรถลีมูซีนสุดหรู ชมความสวยงามโดยรอบของเมืองดูไบ - ผ่านชม สุเหร่าจูไมร่า - อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ - ตลาดเมดินัท จูไมร่า - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - ชิงช้าสวรรค์ดูไบ อาย - ตะลุยทัวร์ทะเลทราย พร้อมดินเนอร์สไตล์อาหรับ - เข้าชม สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี - โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ - ถ่ายรูปอาคารเอทิฮัดทาวเวอร์ - ถ่ายรูปเฟอร์รารี่ เวิลด์ (ไม่รวมค่าเข้า) - ทำเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ - ดูไบ ครีก - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ร้านเครื่องหนัง - ขึ้นชมด้านวิวบนอาคารดูไบเฟรม - ขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ห้างดูไบ มอลล์ - ชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ ** พิเศษทานอาหารอินเตอร์บุฟเฟต์ 1 มื้อ - อาหารไทย 1 มื้อ / พักโรงแรมหรู 4 ดาว / รวมค่าวีซ่าดูไบ แบบหมู่คณะแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวม 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 1,700 บาท --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินดูไบ - ผ่านชม พระราชวังท่านชีค - ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง - ห้างเอมิเรตส์ มอลล์ - นั่งรถลีมูซีนสุดหรู ชมความสวยงามโดยรอบของเมืองดูไบ
 ดูไบ - ผ่านชม สุเหร่าจูไมร่า - อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ - ตลาดเมดินัท จูไมร่า - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - ชิงช้าสวรรค์ดูไบ อาย - ตะลุยทัวร์ทะเลทราย พร้อมดินเนอร์สไตล์อาหรับ
 ดูไบ - เมืองอาบูดาบี - เข้าชม สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี - โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ - ถ่ายรูปอาคารเอทิฮัดทาวเวอร์ - ถ่ายรูปเฟอร์รารี่ เวิลด์ (ไม่รวมค่าเข้า) - ทำเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี - ดูไบ
 ดูไบ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ร้านเครื่องหนัง - ขึ้นชมด้านวิวบนอาคารดูไบเฟรม - ขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ห้างดูไบ มอลล์ - ชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ - สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Dubai Tour

Code : THAB25-EK-PT-ES-DXB-LIS004 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿57,900
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - โปรตุเกส - สเปน แวะเที่ยวดูไบ : มหาวิหารเจอโร นิโม - พระราชวังเปนา - แหลมโรกา - ล่องเรือชมปลาโลมา - ปลาซาเดเอสปาญา - มหาวิหารแห่งโทเลโด - ประตูชัยอาคาล่า มาดริด - พลาซ่า มายอร์ - ชมโชว์ ระบำ ฟลามิงโก - รางส่งน้ำโรมัน - พระราชวังหลวง - ขึ้นรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project - Medinat Jumeirah Souk - พระราชวังท่านชีค - นั่งรถ 4Wd ตะลุยทะเลทราย - Dubai Creek - เบิร์จคาลิฟา (ชั้น 124)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินลิสบอน - อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ - แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง - มหาวิหารเจอโร นิโม
 พระราชวังเปนา - แหลมโรกา - เมืองซินทรา
 ภูมิภาคอังกราฟ - เมืองอัลบูเฟย์รา - ล่องเรือชมปลาโลมา - ลากอส - เมืองฟารู
 เมืองเซบีย่า - ชมปลาซาเดเอสปาญา - ถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า - เมืองกอร์โดบา
 เมืองโทเลโด - มหาวิหารแห่งโทเลโด - กรุงมาดริด - อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส - ประตูชัยอาคาล่า มาดริด - ปลาซาเดเอสปาญา - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ - พลาซ่า มายอร์ - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ - ชมโชว์ ระบำ ฟลามิงโก
 เมืองเซอโกเบีย - รางส่งน้ำโรมัน - กรุงมาดริด - พระราชวังหลวง - Royal Palace Of Aranjuez - สนามบินมาดริด
 สนามบินดูไบ - ขึ้นรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project - แวะถ่ายรูปด้านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab - Medinat Jumeirah Souk - พระราชวังท่านชีค - สุเหร่าจูไมร่า - นั่งรถ 4Wd ตะลุยทะเลทราย - โชว์ระบำหน้าท้อง
 Dubai Creek - ถ่ายรูปในย่าน Bastakiya - นั่งเรือ Abra Ride - ตลาดเครื่องเทศ - ตลาดทอง - ห้างดูไบ - เบิร์จคาลิฟา (ชั้น 124) - แวะถ่ายรูปกับดูไบเฟรม - สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
Self Travel-เดินทางเอง

Dubai Tour

Code : ROYP-8D7N-DXB-DXB-1912231 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿41,888
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Jewel of the Seas, Cruise Only : เส้นทาง ดูไบ - โดฮา - บาเรนห์ - เกาะเซอร์บานียาส - อาบูดาบี - ดูไบ ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ - ค่าทิปบนเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมบนเรือ - ไม่รวม ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ, ค่าแพ็คเกจ WIFI - ไม่รวม รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน, ทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) --

 Dubai, United Arab Emirates Depart 17:00 PM
 At sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM Doha, Qatar - Depart 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM Bahrain, Bagrain - Depart 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM Sir Bani Yas, U.Arab Emirates - Depart 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM Abu Dhabi, United Arab Emirates - Depart 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM Dubai, United Arab Emirates
10
Self Travel-เดินทางเอง

Dubai Tour

Code : CRYP-11D10N-DXB-DXB-1911191(A) 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 11 days 10 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿230,350
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - Package ล่องเรือ มนต์เสน่ห์แห่งมหานครดูไบ พักบนเรือสำราญสุดหรู Crystal Esprit Luxury Cruise, Cruise Only : เส้นทาง ดูไบ - คาซาบ (โอมาน) - มัสกัต - อาบูดาบี - โดฮา (กาตาร์) - เกาะเซอร์บานียาส - ดูไบ ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 10 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักบนเรือ - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าโอมาน, ดูไบ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง --

 Dubai, uae Depart 09:00 PM
 Arrival 8.00 AM Khasab, oman - Depart 14.00 PM
 Arrival 13.00 PM Muscat, oman - .-.
 .-. Muscat, oman - Depart 17.00 PM
 At sea (Cruising)
 Arrival 07.00 PM Abu dhabi, uae - .-.
 .-. Abu dhabi, uae - Depart 16.00 PM
 Arrival 08.00 AM Doha, qatar - .-.
 .-. Doha, qatar - Depart 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM Sir bani yas island, uae - Depart 17.00 PM
 Arrival 08.00 AM Dubai, uae
11
Self Travel-เดินทางเอง

Dubai Tour

Code : NCLP-21D20N-SIN-DXB-2002271(A) 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 21 days 20 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿64,900
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - Package ล่องเรือสำราญ Norwegian Jadey, Cruise Only : Singapore - Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia - Langkawi, Malaysia - Phuket, Thailand - Sabang, Indonesia - Malé, Maldives - Port Victoria, Seychelles - Muscat, Oman - Khasab, Oman - Abu Dhabi, United Arab Emirates - Dubai, United Arab Emirates ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 20 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือฯ --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ Singapore (EMBARK) - Depart 18.00 PM
 Arrive 08.00 AM - Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia - Depart 18.00 PM
 Arrive 08.00 AM - Langkawi, Malaysia - Depart 18.00 PM
 Arrive 08.00 AM - Phuket, Thailand - .-.
  .-. - Phuket, Thailand - Depart 18.00 PM
 Arrive 08.00 AM - Sabang, Indonesia - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Arrive 07.00 AM - Malé, Maldives - Depart 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Arrive 08.00 AM - Port Victoria, Seychelles - .-.
  .-. - Port Victoria, Seychelle - Depart 16.00 PM
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Arrive 09.00 AM - Muscat, Oman - Depart 18.00 PM
 Arrive 08.00 AM - Khasab, Oman- Depart 17.00 PM
 Arrive 08.00 - Abu Dhabi, United Arab Emirates - Depart 17.00 PM
 Arrive 07.00 AM Dubai, United Arab Emirates (DISEMBARK)
12
Self Travel-เดินทางเอง

Dubai Tour

Code : CELP-16D15N-DXB-SIN-1912031 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 16 days 15 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿66,000
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - Package ล่องเรือสำราญ Celebrity Constellation, Cruise Only : เส้นทาง ดูไบ - มัสกัต โอมาน - มุมไบ, อินเดีย - รัฐกัว, อินเดีย - โคจิ, อินเดีย - โคลัมโบ, ศรีลังกา - ภูเก็ต, ไทย - สิงคโปร์ ** อัตรานี้รวม - ค่าห้องพักบนเรือ 15 คืน - บริการอาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) - ภาษีท่าเรือ และประกันภัยบนเรือ - ทิปพนักงานบนเรือ (Gratuities) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าวีซ่าดูไบ, อินเดีย, ศรีลังกา --

 อิสระเดินทางเองจากรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) - แนะนำ บินเข้าสนามบินดูไบ - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Dubai, United Arab Emirates (ล่วงหน้าก่อนเรือออก 3 ชม.) - อิสระเช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Celebrity Constellation - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 Dubai, United Arab Emirates - Depart 16.00 PM
 Arrive 12.00 PM Muscat, Oman - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Arrive 06.00 AM Bombay (Mumbai), India .-.
 .-. Bombay (Mumbai), India - Depart 19.00 PM
 Arrive 10.00 AM Goa (Mormugao), India - Depart 21.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrive 07.00 AM Cochin, India - Depart 16.00 PM
 Arrive 12.00 PM Colombo, Sri Lanka - Depart 20.30 PM
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Arrive 12.30 PM Phuket, Thailand - Depart 21.00 PM
 At Sea (Cruising)
 07.00 AM Cape Singapore - อิสระเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
13
Self Travel-เดินทางเอง

Dubai Tour

Code : COSP-8D7N-DXB-DXB-2002291 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Dubai Tour / Travel Dubai
Price start from :
 ฿23,900
Travel Date :
Dubai Tour Program :
Dubai Tour - Package เรือสำราญ ตะวันออกกลาง Costa Diadema, Cruise Only : Dubai - Muscat (Oman) - Doha (Qatar) - Abu Dhabi - Dubai or Dubai - Fujairah Khor Fakkan - Doha (Qatar) - Abu Dhabi - Dubai or (เฉพาะวันที่ 1-8 FEB 20) ** อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ USD 101.50, เด็กอายุ 12-4 ปี USD 50.75, เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี (ชำระบนเรือ) - ไม่รวมค่าวีซ่า Multiple UAE USD 88.00 ต่อท่าน (ยื่นล่วงหน้า 60 วันก่อนเดินทาง) - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - ท่าเรือ Dubai - Embark
 .-. Dubai - Depart 13.30 PM
 Arrival 8.30 AM Muscat, oman - Depart 22.00 PM or Arrival 8.00 AM Fujairah Khor Fakkan - Depart 20.00 PM (1-8 FEB 19 Only)
 At Sea (Cruising)
 Arrival 9.00 AM Doha (Qatar) - Depart 20.00 PM
 Arrival 11.00 AM Abu Dhabi (UAE) - .-.
 .-. - Depart 23.59 PM
 Disembark Arrival 8.00 AM Dubai
Display 1 to 13
from 13 Dubai tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Dubai tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP