lang="th"> Ubon Ratchathani Tour Package : Ubon RatchathaniVacation Package by eTravelWay.com
OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

Search Tour :
Close & Show Result
Attraction in Ubon Ratchathani

Thailand Tour Ubon Ratchathani Tour

Z6368
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Ubon Ratchathani Tour

Code : Z6368 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿4,700
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุบล - สามพันโบก - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - ชมปรากฏการณ์ แม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 อุบลราชธานี - บ้านสองคอน - หาดสลึง - สามพันโบก - หาดชมดาว - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - ชมปรากฏการณ์ แม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 บ้านนาเมือง - วัดศรีอุบลรัตนาราม - วัดหนองบัว - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7006
ไทยสมายล์

Ubon Ratchathani Tour

Code : Z7006 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿12,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุบลราชธานี - บุรีรัมย์ - ศรีสะเกษ - สุรินทร์ - ปราสาทศรีขรภูมิ - ปราสาทเมืองต่ำ - ปราสาทหินพนมรุ้ง - อุทยานแห่งชาติสามพันโบก - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอุบลราชธานี - ปราสาทศรีขรภูมิ - สนามช้างอารีน่า
 ปราสาทเมืองต่ำ - ปราสาทหินพนมรุ้ง - วนอุทยานพนมสวาย - วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม - อุบลราชธานี
 อุทยานแห่งชาติสามพันโบก - หาดหงส์ - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - จุดชมวิวแม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - วัดทุ่งศรีเมือง - วัดพระธาตุหนองบัว - สนามบินอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z7084

Ubon Ratchathani Tour

Code : Z7084 
Travel by (Air Ticket) :
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อีสานใต้ บุรีรัมย์ - สุรินทร์ - อุบลราชธานี - ปราสาทหินพนมรุ้ง - ปราสาทหินเมืองต่ำ - หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง - สามพันโบก - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

 สถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) - สถานีรถไฟบุรีรัมย์ - ปราสาทหินพนมรุ้ง - ปราสาทหินเมืองต่ำ
 สุรินทร์ - หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง - บ้านท่าสว่าง - อุบลราชธานี
 อุบลราชธานี - พระธาตหนองบัว - สามพันโบก - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - วัดถ้ำคูหาสวรรค์
 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - ร้านความทรงจำคาเฟ่ - อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - วัดหนองป่าพง - แวะซื้อของฝากชื่อดัง - สนามบินอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
Z7177
นกแอร์

Ubon Ratchathani Tour

Code : Z7177 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿8,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Betong เมืองงามใต้สุดแดนสยาม (ขึ้นเครื่องสนามบินอุบลราชธานี บินสู่หาดใหญ่) - สตรีทอาร์ตเบตง - ขึ้น Skywalk ชมวิวทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - ชมดอกไม้เมืองเบตงที่ สวนหมื่นบุปผา - แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง / เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขา, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 450 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าโหลดกระเป๋า เพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 500.- ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 625.- ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้

 Ubon Ratchathani Airport - สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - วัดช้างไห้ (หลวงปู่ทวด) - ถ่ายรูปสะพานข้ามเขื่อนบางลาง - เบตง - สตรีทอาร์ต - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์
 ขึ้น Skywalk ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - ถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม
 วัดพุทธาธิวาส - ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ - ร้านของฝากเมืองเบตง - ถ่ายภาพหมู่กับป้ายใต้สุดสยาม - ถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง - ถ่ายรูปป้ายโอเคเบตง - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง - เข้าที่พัก
 สนามบินหาดใหญ่ - Ubon Ratchathani Airport
Z7432
แอร์เอเชีย

Ubon Ratchathani Tour

Code : Z7432 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,888
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุบลราชธานี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - โขงเจียม - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - สามพันโบก - เขมราฐ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอุบลราชธานี - ชมวิวเขื่อนสิรินธร - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - โขงเจียม - แม่น้ำสองสี
 โขงเจียม - ความทรงจำคาเฟ่ - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เสาเฉลียง - ผาแต้ม - สามพันโบก - หาดทรายสูง - เขมราฐ - วัดบุ้งขี้เหล็ก - ถนนคนเดินเขมราฐ
 วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ - ขัวน้อยบ้านชีทวน - บ้านปะอ่าว - บัวนาคาเฟ่ - วัดพระธาตุหนองบัว - ร้านของฝาก - สนามบินอุบลราชธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7481
Self Travel-เดินทางเอง

Ubon Ratchathani Tour

Code : Z7481 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿3,588
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจ อุบลราชธานี / รวมที่พัก 1 คืน - ออกเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป

 อิสระเดินทางด้วยตัวเอง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - รถตู้รับ ณ สนามบินอุบลราชธานี - วัดคูหาสวรรค์ - ผาแต้ม - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 โขงเจียม - สามพันโบก - วัดพระธาตุหนองบัว - ร้านขายของฝาก - จบทริป - รถส่งสนามบินอุบลราชธานี - อิสระเดินทางกลับ(ไม่รวมค่าเดินทาง)
Z7484
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Ubon Ratchathani Tour

Code : Z7484 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿4,988
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุบลราชธานี - ผาแต้ม - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - โขงเจียม - สามพันโบก

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 อุบลราชธานี - วัดคูหาสวรรค์ - ผาแต้ม - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 โขงเจียม - สามพันโบก - วัดพระธาตุหนองบัว - ซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Ubon Ratchathani tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP