Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016
 ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 | เที่ยวรัสเซียเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
กาตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD0-QR-GEORGIA-ARMENIA01   
 ทัวร์เทศกาล :   ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-14 JUN
6-12 / 17-23 JUL
28SEP-4OCT
12-18 OCT
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : ทบิลิซี - มิทสเคตา - กูดัวรี - คาสเบกิ - ฮักห์พาท - ดิลิจัน - ทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - การ์นี - เก็กฮาร์ด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงทบิลิซี - เข้าที่พัก
» ทบิลิซี - ป้อมปราการนาริกาลา - โบสถ์เมเตคี - ถนนซาร์เดนี - สะพานแห่งสันติภาพ - ถนนรัสทาเวลี - ภูเขามิทสมินดา
» ทบิลิซี - มิทสเคตา - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ป้อมอันนานูรี - คาสเบกิ - โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - ชมการแสดงระบำพื้นเมือง
» ทบิลิซี - ซาดาโคล - หมู่บ้านฮักห์พาท - อารามฮักห์พาท - เมืองดิลิจัน - เมืองเซวาน - ล่องทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน
» หมู่บ้านเยเรวาน - การ์นี - วิหารการ์นี - วิหารเก็กฮาร์ด - พิพิธภัณฑ์มาเทนาดาราน - เยเรวานแคสเคดคอมเพล็กซ์ - ตลาดชูคา
» เยเรวาน - อาร์ทาชัต - วิหารคอร์วิราพ - หมู่บ้านอะเรนี - โนราแว๊งค์ - วิหารโนราแว๊งค์ - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองแบบอาร์เมเนียน - น้ำพุดนตรีจัตุรัสรีพลับลิค
» เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์รัสเซีย 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า
 
 ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-KC-RUS6D-MOW(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-9 / 18-23 JUN
2-7 / 16-21 / 23-28 JUL
6-11 AUG / 27AUG-1SEP
8-13 OCT
 ราคา/ท่าน : 45,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
43,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องอัลมาตี้ - เมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
» ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล - กรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ชมโบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยห้างกุม
» วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ - พักบนรถไฟตู้นอนMegapolis Express(ความเร็วสูง)สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก1คืน/พักห้องละ4 ท่าน)
» ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังพาฟลอฟส์ - พระราชวังฤดูหนาว
» เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องอัลมาตี้
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์รัสเซีย 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-26 MAY
14-21 JUL
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงมอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โร่ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
» พระราชวังเครมลิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - ช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต - ชมละครสัตว์แสนรู้เซอร์คัส
» จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - สุสานเลนิน - สถานีรถไฟใต้ดิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงSapsanสู่เซนต์ปีเตอร์ - เข้าที่พัก
» ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - เข้าชมภายในพระราชวัง - พุชกิ้น - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
» พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ป้อมปีเตอร์และปอล - วิหารปีเตอร์และปอล - ล่องแม่น้ำเนวา - ทานกาลาดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงระบำพื้นเมือง
» มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - ท่าอากาศยานปุกคาวา
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์รัสเซีย 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EK-RUS8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-26 MAY
1-8 / 15-22 JUN / 29JUN-6JUL
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก / พิเศษ ชมการแสดงละครสัตว์(Circus)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินดามาเดียดาวา, มอสโคว - เนินเขาสแปร์โรว์
» สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - Izmailovo Market - ชมการแสดงละครสัตว์
» เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - บินภายในสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
» เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
» พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - เมืองพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
» ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์รัสเซีย 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
กาตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-20 MAY
15-20 / 17-22 / 24-29 JUN
11-16 / 13-18 / 18-23 JUL / 31JUL-5AUG
4-9 / 14-19 / 17-22 AUG
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,200 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส : เนินเขาสแปร์โรว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - Izmailovo Market - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ชมการแสดงละครสัตว์(Circus)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงโดฮา - สนามบินดามาเดียดาวา, มอสโคว - เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
» เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - การแสดงละครสัตว์(Circus)
» เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - Izmailovo Market
» ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์รัสเซีย 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า
 
 ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAE6-KC-LOVELY-RUS6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-19 JUL
 ราคา/ท่าน : 55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย Lovery เที่ยวไฮไลท์ มอสโค - ซากอส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - White Night : เซนต์บาซิล - จตุรัสแดง - ถนนอารบัต - กรุงซากอร์ส - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - ดินเนอร์ในพระราชวัง

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอัลมาตี้ - มอสโคว์ - เข้าที่พัก
» ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ช้อปปิ้งย่านถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เขาสแปร์โรว์ฮิล - โชว์ละครสัตว์ รัสเซียเซอร์คัส
» มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - พระราชวังเครมลิน - ชมโบสถ์อัสสัมชัญ - ห้างสรรพสินค้ากุม - นั่งรถไฟเร็วซับซานสู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าที่พัก
» พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์และปอล - พิเศษ ร่วมกาลาดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส พร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง
» ถ่ายรูปโบสถ์หยดเลือด - สนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอัลมาตี้
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์รัสเซีย 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-6 / 23-28 JUN
13-18 / 20-25 JUL
4-9 / 9-14 / 25-30 AUG
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - ซากอส : จัตุรัสแดง - สถานีรถไฟใต้ดิน - ซากอสเมืองโบราณ - ละครสัตว์รัสเซี่ยนเซอร์คัส - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ / Free Wiri on board

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว, มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
» จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อารามชี โดโวดิวิชี - สแปร์โร่ฮิลล์ - การแสดงของสัตว์แสนรู้ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
» สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ หรือการแสดงบัลเล่ต์
» ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - สนามบินมอสโคว์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์รัสเซีย 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-23 / 19-26 MAY / 26MAY-2JUN
9-16 / 15-22 / 22-29 JUN
12-19 JUL / 28JUL-4AUG
7-14 / 9-16 / 11-18 AUG
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ - โชว์ละครสัตว์รัสเซีย เซอร์คัส - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ทานมื้อค่ำในพระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง / Free Wiri on board

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว, มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
» พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - การแสดงของสัตว์แสนรู้ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
» สถานีรถไฟใต้ดิน - จตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ หรือการแสดงบัลเล่ต์
» บินภายในสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
» พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - ร่วมกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองภายในพระราชวังนิโคลัส
» หมู่บ้านปุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน หรือพระราชวังพาฟลอฟส์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์รัสเซีย 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
 
 ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-SU-NORTH-POLE16D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 16 วัน 13 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31JUL-15AUG 16
 ราคา/ท่าน : 899,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
899,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/899,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย ขั้วโลกเหนือ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) พักStandard Room มีเพียง 6 ห้อง / ฟรี รับเสื้อกันหนาวPolar Parkas (หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชเรเมเตียโว (รัสเซีย) - กรุงมอสโคว์ - จตุรัสแดง - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซนต์บาซิล
» เข้าชมพระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์ชแองเจิล - มหาวิหารแอนนูซิเอชั่น - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - สแปร์โรว์ฮิล - สนามบินเชเรเมเตียโว - บินภายในสู่เมืองเมอร์มันสค์ - เข้าที่พัก
» ชมอ่าวโคลา - ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์อัลโยวา - โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ - เชคอินขึ้นเรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker)
» เรือล่องไปบนทะเลบาเร้นท์ - เจ้าหน้าที่นำสำรวจเรือตัดน้ำแข็งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์
» (ระหว่างวันที่4-6AUG15)เรือล่องสู่ขั้วโลกเหนือ - นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมผืนน้ำแข็งแห่งขั้วโลกเหนือ
» เรือล่องมาถึงองศาที่90 (จุดสูงสุดของโลก) - ร่วมฉลองการพิชิตขั้วโลกเหนือ
» (ระหว่างวันที่8-10AUG15)นั่งเรือโซดิแอก ชมเกาะและธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟแลนด์ - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน
» (ระหว่างวันที่11-13AUG15)เรือล่องทะเลบาเร้นท์ Barents Sea - ระหว่างทางจะได้เห็นวาฬขั้วโลกเหนือ - อำลาเรือตักน้ำแข็ง - เทียบท่าเมอร์มันสค์ - พักโรงแรม
» สนามบินเมอร์มันสค์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเชเรเมเตียโว
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์รัสเซีย 2559 / 2016

 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016,
   โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซียเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บริการลูกค้า
การจองและชำระเงิน
เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Cost
Attractions
Environment
Food
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์รัสเซียเดือนพฤษภาคม 2559
ทัวร์รัสเซียเดือนมิถุนายน 2559
ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2559
ทัวร์รัสเซียเดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์รัสเซียเดือนกันยายน 2559
ทัวร์รัสเซียเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์รัสเซียเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์รัสเซียเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์รัสเซียเดือนมกราคม 2560
ทัวร์รัสเซียเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์รัสเซียเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์รัสเซียเดือนเมษายน 2560
  ทัวร์จีน
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เกาหลีราคาถูก
  ทัวร์ฮ่องกง
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
  ทัวร์มาเลเซีย
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์ศรีลังกา
  ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ลาวราคาถูก
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ฟิลิปินส์
  ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
  ทัวร์ยุโรป
  ทัวร์ยุโรปราคาถูก
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์อิตาลี
  ทัวร์อังกฤษ
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์แคนาดา
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์จอร์แดน
  ทัวร์อิหร่าน
  ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794