Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ :
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมาย :
ช่วงเดือน :
ราคา(บาท) :
ทริปพิเศษ :
คำที่ค้นหา :
 
รายการที่ 1 ถึง 9
จากทั้งหมด 9 รายการ
 

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017 | เที่ยวรัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-4MAY / 28APR- 5MAY / 29APR-6MAY
19-26 MAY
9-16 / 22-29 JUN
7-14 / 19-26 JUL
10-17 / 13-20 AUG
15-22 SEP
12-19 / 13-20 / 19-26 / 20-27 OCT
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แกรนด์ มอสโคว์ - ซากอส - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก : เข้าชมวิหารเก่าแก่ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส - เข้าชมพระราชวังเครมลิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์บาซิล - ชมละครสัตว์รัสเซียน เซอร์คัส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน - เข้าชมมหาวิหารคาซาน - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด - เข้าชมอารามอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินวนูโคโว้ - เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด, ซาร์กอร์ส - เข้าชมวิหารเก่าแก่ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์ - สแปโรว์ ฮิล
เข้าชมพระราชวังเครมลิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์บาซิล - ถ่ายรูปกับจัตุรัสแดง - สุสานเลนิน - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอาราบัท - ชมละครสัตว์รัสเซียน เซอร์คัส
สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
เมืองพุชกิ้น - เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน - เข้าชมมหาวิหารคาซาน - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด
เข้าชมอารามอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - สนามบินพลูโคโว่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องทำวีซ่า
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28 MAY / 29MAY-2JUN / 31MAY-4JUN
5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 JUN / 28JUN-2JUL
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส : เนินเขาสแปร์โรว์ - ละครสัตว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ล่องเรือ Radisson Cruise ชมแม่น้ำ Moskva - ถนนอารบัต - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / เมนูพิเศษRussia Vodka เเละไข่ปลาคาเวียร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ - เข้าที่พัก
เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ล่องเรือ Radisson Cruise ชมแม่น้ำ Moskva
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งห้างกุม - เก็บภาพอนุสรณ์สถานเลนิน - ละครสัตว์
ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งที่ Izmailovo Market - ช้อปปิ้งถนนอารบัต - สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD5-KC-LET-SPRING-A-RUS6D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
22-27 APR
8-13 / 15-20 / 22-27 JUL / 29JUL-3AUG
19-24 AUG
2-7 / 16-21 / 23-28 SEP
ราคา/ท่าน :
48,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
46,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองมอสโคว์
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ห้างสรรพสินค้ากุม
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - นั่งรถไฟด่วนSapsan Express Trainสู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY-4JUN
7-11 / 14-18 / 21-25 JUN / 28JUN-2JUL
ราคา/ท่าน :
39,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
37,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ส : ชมRussian Circus - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์Ivan The Great Bell-Tower - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว//โบสถ์อัสสัมชัญ โฮลีทรินิตี้ - Matreshaka Factory - The Cathedral of the Resurrection - Novodevichy Convent - ถนนอารบัต

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองมอสโคว์ - ชมRussian Circus
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์Ivan The Great Bell-Tower - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ โฮลีทรินิตี้ - Matreshaka Factory - The Cathedral of the Resurrection
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Novodevichy Convent - ถนนอารบัต - สนามบินดามาเดียดาวา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
24-28 MAY
7-11 / 21-25 JUN / 28JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - Summer มอสโคว์ - ซากอร์ส : โบสถ์อัสสัมชัญ - ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - จัตุรัสแดง - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ / อัตรานี้ไม่รวม ทิปคนขับ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว, กรุงมอสโคว์ - เข้าที่พัก
มอสโคว์ - ซากอส - โบสถ์อัสสัมชัญ - ถนนอารบัต - มอสโคว์
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - จัตุรัสแดง - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์บาซิล - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - สนามบินโดโมเดโดโว, กรุงมอสโคว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 APR / 26APR-1MAY
9-14 MAY
7-12 JUN
26-31 JUL
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอส : ถนนอารบัท - โบสถ์อัสสัมชัญ - สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมโชว์บัลเล่ต์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - Shopping Mall Alexander Garden

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - มอสโคว์ - ถนนอารบัท - เข้าที่พัก
ซากอส - โบสถ์อัสสัมชัญ - ผ่านชมอารามชีโนโวดิวิชี คอนแวนน์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถ่ายรูปหน้ามหาวิทยลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมโชว์บัลเล่ต์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - Shopping Mall Alexander Garden - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
6-11 / 7-12 JUL
9-14 / 10-15 AUG
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอส : ถนนอารบัท - โบสถ์อัสสัมชัญ - สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมโชว์บัลเล่ต์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - Shopping Mall Alexander Garden

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - มอสโคว์ - ถนนอารบัท - เข้าที่พัก
ซากอส - โบสถ์อัสสัมชัญ - ผ่านชมอารามชีโนโวดิวิชี คอนแวนน์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถ่ายรูปหน้ามหาวิทยลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมโชว์บัลเล่ต์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - Shopping Mall Alexander Garden - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 APR / 26APR-1MAY
9-14 MAY
7-12 JUN
26-31 JUL
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอส : ถนนอารบัท - โบสถ์อัสสัมชัญ - สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมโชว์บัลเล่ต์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - Shopping Mall Alexander Garden

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - มอสโคว์ - ถนนอารบัท - เข้าที่พัก
ซากอส - โบสถ์อัสสัมชัญ - ผ่านชมอารามชีโนโวดิวิชี คอนแวนน์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถ่ายรูปหน้ามหาวิทยลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมโชว์บัลเล่ต์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - Shopping Mall Alexander Garden - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
การบินไทย

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TG-BALTIC-CARIBBEAN10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
8-17 JUL 17
ราคา/ท่าน :
119,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 60,000 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ล่องเรือทะเลบอลติค ด้วยเรือรอยัล แคริบเบี้ยน ซิริเนด ออฟ เดอะ ซี : สวีเดน - ฟินแลนด์ - รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) - เอสโตเนีย - ลัตเวีย / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น / พักห้องมีระเบียง Balcony Sea View

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอาลันดา, สวีเดน - ศาลากลางจังหวัด - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - เชคอินขึ้นเรือสำราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas - พักบนเรือ
พักผ่อนบนเรือครึ่งวัน - เรือเทียบท่าเมืองเฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ - โบสถ์ Temppeliaukio - วิหารเฮลซิงกิ - วิหารอุสเพนสกี้ - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่าเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก, รัสเซีย - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่าพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
เมืองทาลลินน์ - พระราชวังแคทดริออก - โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ - จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่าเมืองริก้า, ลัตเวีย - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ย่านเมืองเก่า (มรดกโลก) - วิหารโดม Dome Cathedral - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ ห้องสปา ห้องสตรีม โชว์พิเศษฯ - พักบนเรือ
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าสตอกโฮล์ม, สวีเดน - ชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan - เมืองเก่า โอลด์ซิตี้ - ผ่านชมพระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดน - สนามบินอาลันดา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 9
จากทั้งหมด 9 รายการ
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017,
   โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เดือนมีนาคม 2560
ทัวร์เดือนเมษายน 2560
ทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์เดือนกันยายน 2560
ทัวร์เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์เดือนมกราคม 2561
ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794