Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
ทัวร์รัสเซีย
@1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-RUS001(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
6-11 JUL
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
 แพคเกจทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 21
จากทั้งหมด 21 รายการ
 

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017 | เที่ยวรัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 / 22-29 JUN
7-14 / 19-26 JUL
10-17 / 13-20 AUG
15-22 SEP
12-19 / 13-20 / 19-26 / 20-27 OCT
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แกรนด์ มอสโคว์ - ซากอส - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก : เข้าชมวิหารเก่าแก่ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส - เข้าชมพระราชวังเครมลิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์บาซิล - ชมละครสัตว์รัสเซียน เซอร์คัส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน - เข้าชมมหาวิหารคาซาน - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด - เข้าชมอารามอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินวนูโคโว้ - เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด, ซาร์กอร์ส - เข้าชมวิหารเก่าแก่ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์ - สแปโรว์ ฮิล
เข้าชมพระราชวังเครมลิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์บาซิล - ถ่ายรูปกับจัตุรัสแดง - สุสานเลนิน - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอาราบัท - ชมละครสัตว์รัสเซียน เซอร์คัส
สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
เมืองพุชกิ้น - เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน - เข้าชมมหาวิหารคาซาน - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด
เข้าชมอารามอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - สนามบินพลูโคโว่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องทำวีซ่า
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD5-KC-LET-SPRING-A-RUS6D(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
15-20 JUL / 29JUL-3AUG
19-24 AUG
2-7 / 16-21 SEP
ราคา/ท่าน :
48,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
46,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ / รับฟรี! ตุ๊กตามาโทรชก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมือง Alamaty - สนามบินเมืองมอสโคว์
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ห้างสรรพสินค้ากุม
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - นั่งรถไฟด่วนSapsan Express Trainสู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องเมือง Alamaty
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD5-KC-LOVE-SPRING-RUS8D(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
15-22 JUN / 29JUN-6JUL
ราคา/ท่าน :
62,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
61,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - Spring มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - การแสดง Russian Circus - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด / รับฟรี! ตุ๊กตามาโทรชก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมือง Alamaty - สนามบินเมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถ่ายรูปหน้าจัตุรัสแดง - ช้อปปิ้งห้างกุม - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ถนนอารบัต
ตลาด Izmailovsky Souvenir Market - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ป้อมปืนใหญ่ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - พระราชวังเครมลิน - การแสดง Russian Circus - กลับที่พัก
นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace - อนุสาวรีย์ Bronze horseman statue peter great - เข้าที่พัก
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - อำลาจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
แวะเปลี่ยนเครื่องเมือง Alamaty - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD5-KC-LOVE-SPRING-RUS8D(4)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
13-20 JUL
10-17 AUG
ราคา/ท่าน :
60,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
58,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - Spring มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - การแสดง Russian Circus - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด / รับฟรี! ตุ๊กตามาโทรชก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมือง Alamaty - สนามบินเมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถ่ายรูปหน้าจัตุรัสแดง - ช้อปปิ้งห้างกุม - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ถนนอารบัต
ตลาด Izmailovsky Souvenir Market - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ป้อมปืนใหญ่ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - พระราชวังเครมลิน - การแสดง Russian Circus - กลับที่พัก
นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace - อนุสาวรีย์ Bronze horseman statue peter great - เข้าที่พัก
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - อำลาจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
แวะเปลี่ยนเครื่องเมือง Alamaty - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD5-KC-LOVE-SPRING-RUS8D(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
20-27 JUL / 27JUL-3AUG
3-10 AUG / 31AUG-7SEP
7-14 / 14-21 / 21-28 SEP / 28SEP-5OCT
5-12 / 12-19 / 19-26 OCT
ราคา/ท่าน :
59,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
57,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - Spring มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - การแสดง Russian Circus - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด / รับฟรี! ตุ๊กตามาโทรชก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมือง Alamaty - สนามบินเมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถ่ายรูปหน้าจัตุรัสแดง - ช้อปปิ้งห้างกุม - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ถนนอารบัต
ตลาด Izmailovsky Souvenir Market - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ป้อมปืนใหญ่ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - พระราชวังเครมลิน - การแสดง Russian Circus - กลับที่พัก
นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace - อนุสาวรีย์ Bronze horseman statue peter great - เข้าที่พัก
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - อำลาจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
แวะเปลี่ยนเครื่องเมือง Alamaty - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY-4JUN
7-11 / 14-18 / 21-25 JUN / 28JUN-2JUL
ราคา/ท่าน :
39,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
37,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ส : ตลาด Izmailovsky Souvenir Market - จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - พระราชวังเครมลิน - การแสดง Russian Circus - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - The Cathedral of the Resurrection - ช้อปปิ้งถนนอารบัต

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
ตลาด Izmailovsky Souvenir Market - เมืองซากอร์ส - กรุงมอสโคว์
จัตุรัสแดง - ช้อปปิ้งห้างกุม - ถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์บาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - การแสดงเซอร์คัส Russian Circus
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - The Cathedral of the Resurrection - ช้อปปิ้งถนนอารบัต - สนามบินดามาเดียดาวา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD5-KC-WHITE-NIGTH-RUS8D(4)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29JUN-6JUL
ราคา/ท่าน :
62,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
60,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - พระราชวังเครมลิน - ละครสัตว์เซอร์คัส - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค / รับฟรี! ตุ๊กตามาโทรชก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมือง Alamaty - สนามบินเมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - ช้อปปิ้งห้างกุม - มหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ถนนอารบัต
Izmailovsky Souvenir Market - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - ละครสัตว์เซอร์คัส
สถานีรถไฟมอสโคว์ - นั่งรถไฟ Sapsan Train สู่ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอัลมาตี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD5-KC-WHITE-NIGTH-RUS8D(5)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
13-20 JUL
10-17 AUG
ราคา/ท่าน :
60,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
58,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - พระราชวังเครมลิน - ละครสัตว์เซอร์คัส - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค / รับฟรี! ตุ๊กตามาโทรชก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมือง Alamaty - สนามบินเมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - ช้อปปิ้งห้างกุม - มหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ถนนอารบัต
Izmailovsky Souvenir Market - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - ละครสัตว์เซอร์คัส
สถานีรถไฟมอสโคว์ - นั่งรถไฟ Sapsan Train สู่ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอัลมาตี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD5-KC-WHITE-NIGTH-RUS8D(6)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
20-27 JUL / 27JUL-3AUG
3-10 AUG / 31AUG-7SEP
7-14 / 14-21 SEP / 28SEP-5OCT
5-12 / 12-19 / 19-26 OCT
ราคา/ท่าน :
59,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
57,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - พระราชวังเครมลิน - ละครสัตว์เซอร์คัส - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค / รับฟรี! ตุ๊กตามาโทรชก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมือง Alamaty - สนามบินเมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - ช้อปปิ้งห้างกุม - มหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ถนนอารบัต
Izmailovsky Souvenir Market - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - ละครสัตว์เซอร์คัส
สถานีรถไฟมอสโคว์ - นั่งรถไฟ Sapsan Train สู่ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอัลมาตี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
30MAY-6JUN
6-13 / 13-20 JUN / 27JUN-4JUL
4-11 / 11-18 JUL / 25JUL-1AUG
8-15 / 22-29 AUG
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล - IZMAILOVO MARKET - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - พระราชวังเปโตรวาเรส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน กรุงมอสโคว์
มอสโคว์ - ซาร์กอส - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ช้อปปิ้งที่ Izmailovo Market - ละครสัตว์
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล
บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน - ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - สนามบิน
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
30MAY-6JUN
6-13 / 13-20 JUN / 27JUN-4JUL
4-11 / 11-18 JUL / 25JUL-1AUG
8-15 / 22-29 AUG
ราคา/ท่าน :
58,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
58,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - พระราชวังฤดูหนาว -พระราชวังแคทเธอรีน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินดามาเดียดาวา - เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - Izmailovo Market - ชมการแสดงละครสัตว์
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
เมืองปีเตอร์ฮอฟ - เมือง Tsarskoye Selo - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมการแสดงพื้นเมือง
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29MAY-2JUN / 31MAY-4JUN
5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 JUN / 28JUN-2JUL
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอารบัต - ล่องเรือ River Cruise - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - ชมการแสดงละครสัตว์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดามาเดียดาวา
เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอารบัต - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ล่องเรือ River Cruise
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - ชมการแสดงละครสัตว์
เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดนัดหน้าโบสถ์ - Izmailovo Market - สนามบินดามาเดียดาวา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เตอร์กิช แอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
27JUN-4JUL
ราคา/ท่าน :
75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
74,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : จัตุรัสแดง - เนินเขาสแปร์โร่ - ละครสัตว์ เซอร์คัส - พระราชวังเครมลิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เอาท์เล็ทวิลเลจปุกคาวา / พิเศษ ทานอาหารค่ำกาลาดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส พร้อมชมระบำพื้นเมือง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ช้อปปิ้งห้างกุม - สุสานเลนิน - เนินเขาสแปร์โร่
ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดอิสไมลอฟสกี้ - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ เซอร์คัส
พระราชวังเครมลิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พุชกิ้น - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - ล่องแม่น้ำเนวา
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังนิโคลัส - ชมการแสดงระบำพื้นเมือง - กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง
เอาท์เล็ทวิลเลจปุกคาวา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-14 JUL
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/77,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : จัตุรัสแดง - เนินเขาสแปร์โร่ - ละครสัตว์ เซอร์คัส - พระราชวังเครมลิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เอาท์เล็ทวิลเลจปุกคาวา / พิเศษ ทานอาหารค่ำกาลาดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส พร้อมชมระบำพื้นเมือง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ช้อปปิ้งห้างกุม - สุสานเลนิน - เนินเขาสแปร์โร่
ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดอิสไมลอฟสกี้ - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ เซอร์คัส
พระราชวังเครมลิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พุชกิ้น - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - ล่องแม่น้ำเนวา
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังนิโคลัส - ชมการแสดงระบำพื้นเมือง - กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง
เอาท์เล็ทวิลเลจปุกคาวา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
การบินไทย

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-RUS-GOLDEN-RING-W14-1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
12-20 / 20-27 JUL
7-15 AUG
ราคา/ท่าน :
98,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,900 บาท
98,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/98,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - โกลเด้นริง : พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ชมการแสดงระบำพื้นเมือง ที่ Nikolaevsky Palace - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - เนินเขาสแปร์โร่ - ชมการแสดงละครสัตว์รัสเซีย - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ดิมิทรี - ล่องเรือชมความงามสองฝั่ง แม่น้ำมอสโคว์ - ช้อปปิ้ง ถนนอารบัต

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดามาเดียดาวา - บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์ - เข้าที่พัก
เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่โบสถ์หยดเลือด - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ชมการแสดงระบำพื้นเมือง ที่ Nikolaevsky Palace
เมืองพุชกิ้น - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - ชมความสวยงามของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
สนามบินปุกคาวา - บินภายในสู่กรุงมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - เนินเขาสแปร์โร่ - ชมการแสดงละครสัตว์รัสเซีย
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - หอระฆังอีวาน - โบสถ์อัสสัมชัญ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - จัตุรัสแดง
เมืองวลาดิเมียร์ - Golden Gates - โบสถ์อัญสัมชัญ - มหาวิหารเซนต์ดิมิทรี - เมืองซูสดัล
ซูสดัล - ซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - มอสโคว์
ล่องเรือชมความงามสองฝั่ง แม่น้ำมอสโคว์ - อารามชี โนโวดิวิ ชี คอนแวนน์ - ถนนอารบัต - สนามบินดามาเดียดาวา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
การบินไทย

ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-HIGHLIGHT-RUS7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
3-9 / 5-11 / 8-14 / 10-16 JUL
ราคา/ท่าน :
58,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - Highlight มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก : พระราชวังฤดูหนาว - เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังนิโคลัส - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส - จัตุรัสแดง - วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว - กรุงมอสโคว์ - เข้าที่พัก
นั่งรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - เข้าที่พัก
เมืองพุชกิ้น - เข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน - โบสถ์แห่งหยดเลือด - พระราชวังนิโคลัส
นั่งรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train กลับสู่กรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
จัตุรัสแดง - ถ่ายรูปกับวิหารเซ็นต์บาซิล - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ช้อปปิ้งย่านถนนอารบัต
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ - สนามบินโดโมเดโดโว, กรุงมอสโคว์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-12 JUN
26-31 JUL
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอส : ถนนอารบัท - สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - มอสโคว์ - ถนนอารบัท - เข้าที่พัก
ซากอส - โนโวดิวิชี - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถ่ายรูปหน้ามหาวิทยลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - Shopping Mall Alexander Garden - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
6-11 / 7-12 JUL
9-14 / 10-15 AUG
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอส : ถนนอารบัท - สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - มอสโคว์ - ถนนอารบัท - เข้าที่พัก
ซากอส - โนโวดิวิชี - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถ่ายรูปหน้ามหาวิทยลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - Shopping Mall Alexander Garden - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
5-12 / 7-14 / 8-15 JUL
8-15 / 10-17 AUG
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - การแสดงของสัตว์แสนรู้ รัสเซี่ยนเซอร์คัส - จตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ หรือการแสดงบัลเล่ต์ - นั่งรถไฟด่วน Sapsan สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ - ร่วมกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองภายในพระราชวังนิโคลัส - พระราชวังแคทเธอรีน / Free Wiri on board

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว, มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - การแสดงของสัตว์แสนรู้ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
สถานีรถไฟใต้ดิน - จตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ หรือการแสดงบัลเล่ต์
นั่งรถไฟด่วน Sapsan สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - ร่วมกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองภายในพระราชวังนิโคลัส
หมู่บ้านปุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน หรือพระราชวังพาฟลอฟส์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29MAY-2JUN / 31MAY-4JUN
5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 JUN / 28JUN-2JUL
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เนินเขาสแปร์โรว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - โบสถ์โอลีทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มอสโคว - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว
เมืองมอสโก - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
ซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - Izmailovo Market - Circus
เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
ฟินน์แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 JUL
8-15 AUG
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - จัตุรัสพระราชวัง - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมการแสดงแบบพื้นเมือง ณ Nikolaevsky Palace - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - ยอดเขาสแปโรว์ - พระราชวังเครมลิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฮลซิงกิ - กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - จัตุรัสพระราชวัง - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - ผ่านชม Decembrists’ Square - แวะถ่ายรูป Spilt Blood Church - ย่านถนนเนียฟสกี้พรอสเป็ค
พระราชวังแคทเธอรีน - ชมวิหารปีเตอร์แอนด์พอล - ชมการแสดงแบบพื้นเมือง ณ Nikolaevsky Palace
พระราชวังฤดูหนาว - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงมอสโคว์
เมืองซาร์กอร์ส - พระอารามเซอร์กาเยฟโปสาด - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
จัตุรัสแดง - แวะถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์บาซิล - แวะถ่ายรูป อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ - ยอดเขาสแปโรว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัท สตรีท - ชมละครสัตว์บันลือโลก
สนามบินเฮลซิงกิ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 21
จากทั้งหมด 21 รายการ
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017,
   โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซียเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์เดือนกันยายน 2560
ทัวร์เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์เดือนมกราคม 2561
ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์เดือนมีนาคม 2561
ทัวร์เดือนเมษายน 2561
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794