Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 634 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015
 ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 | เที่ยวรัสเซียเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
Self travel-เดินทางเอง
 
 ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A52-PKG9N-DIAMOND-YOKOGAMA   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-26 JUL 15
 ราคา/ท่าน : 55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย-แพคเกจล่องเรือสำราญระดับโลกDiamond Princess(โยโกฮาม่า - รัสเซีย - โยโกฮาม่า)
» อัตรานี้รวม แพคเกจล่องเรือสำราญDiamond Princessพัก2ท่าน/ห้อง(บนเรือมีบริการอาหารครบมื้อ)(ขึ้นเรือที่โยโกฮาม่า),ภาษีเรือ(Port Fee)ในทุกประเทศ,ค่าServiceของทางเรือ
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ,รถShuttle Busรับส่งสนมบินฮาเนดะ - ท่าเรือ - สนามบินฮาเนดะ,ไม่รวมทัวร์เสริมบนฝั่ง,ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น(กรณีที่ผู้เดินทางมิได้ถือหนังสือเดินทางไทย),ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ - แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

#ทัวร์รัสเซีย 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า
 
 ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AD5-KC-RUS6D-MOW(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-20 JUL
 ราคา/ท่าน : 52,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
50,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย-โปรโมชั่นเทศกาลไวท์ ไนท์ เฟสติวัล จองและมัดจำภายใน30มิ.ย.58 ลดเหลือ 50,555 บาท ทุกPeriod
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องอัลมาตี้ - เมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
» ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - มหาวิหารเซนต์บาซิล - กรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ชมโบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยห้างกุม
» วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ - พักบนรถไฟตู้นอนMegapolis Express(ความเร็วสูง)สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก1คืน/พักห้องละ4 ท่าน)
» พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - เทศกาลไวท์ ไนท์ เฟสติวัล(เฉพาะคณะที่เดินทางในเดือนมิ.ย.)
» เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องอัลมาตี้
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์รัสเซีย 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 JUL
6-10 AUG
 ราคา/ท่าน : 39,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
39,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย-นครเซ็นปีเตอร์
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอัลมาตี้ - สนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าที่พัก
» พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ถ่ายภาพอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - โบสถ์แห่งหยดเลือด - ทานอาหารค่ำในวังNikolaevskiy Palaceพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
» พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อน
» ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ - ท่าอากาศยานปุกคาวา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอัลมาตี้
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์รัสเซีย 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
กาตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28JUL-2AUG
8-13 SEP
21-26 OCT
13-18 NOV
4-9 DEC
 ราคา/ท่าน : 43,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
42,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย-
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - สนามบินเมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ช้อปปิ้งถนนอารบัท - เข้าที่พัก
» ชมพระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
» ซากอร์ส - ถ่ายรูปหอระฆังโบสถ์เก่าแก่ - ช้อปปิ้งตลาดนัดหน้าโบสถ์ - กรุงมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ชมละครสัตว์รัสเซียเซอร์คัส
» วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ช้อปปิ้งชมถนนอารบัต - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์รัสเซีย 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
TK/S7-เตอร์กิชแอร์/ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AD0-TK+S7-RUS02(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK/S7-เตอร์กิชแอร์/ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-4AUG
 ราคา/ท่าน : 76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/74,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย-Grand Russia เมนูพิเศษ กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - เนินเขาสแปร์โร่
» พระราชวังเครมลิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เซอร์คัส
» ซากอร์ส - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - บินภายในโดยS7สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
» ปีเตอร์ฮอฟ - เข้าชมภายในพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ชมเรือออโรร่า - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังนิโคลัส - พิเศษกาลาดินเนอร์ในพระราชวังพร้อมการแสดงระบำพื้นเมือง
» ป้อมปีเตอร์และปอล - วิหารปีเตอร์และปอล - โบสถ์หยดเลือด - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบลู
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์รัสเซีย 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
แอร์แอสตาน่า
 
 ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AE6-KC-LOVERY-RUS6D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-20 JUL
 ราคา/ท่าน : 54,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
50,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย-Lovery(มอสโค - ซากอส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
» กรุงเทพฯ - มอสโคว์ - เข้าที่พัก
» ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - เซนต์ซาเวียร์ - เขาสแปร์โรว์ฮิล - ถนนอารบัต
» สถานีรถไฟใต้ดิน - เซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - วังเครมลิน - ห้างกุม - บินภายในสู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าที่พัก
» พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - เซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์และปอล - ทานกาลาดินเนอร์ในพระราชวังฯพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
» โบสถ์หยดเลือด - สนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอัลมาตี้
» สนามบินอัลมาตี้ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์รัสเซีย 2558 / 2015

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015,
   โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซียเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794