เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 9
จากทั้งหมด  9 รายการ

ทัวร์ดูบอล 2566 / 2023

Z9579
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ดูบอล 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9579
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿79,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - เปิดบ้านทีมฮอตสเปอร์ อังกฤษ : กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - เมืองบาธส์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - ชมกรุงลอนดอน - สนาม TOTTENHAM HOTSPUR - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) - อ๊อกฟอร์ด - BICESTER OUTLET - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
เมนูพิเศษ เป็ดโฟร์ซีซั่น - BURGER & LOBSTER

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินลอนดอน แกตวิค - กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - เมืองบาธส์ - เข้าที่พัก
 เมืองสแตรทฟอร์ด - ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้า) - ลอนดอน
 ชมกรุงลอนดอน - ชมหอคอยแห่งลอนดอน - สนาม TOTTENHAM HOTSPUR - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) (อิสระอาหารค่ำ)
 อ๊อกฟอร์ด - BICESTER OUTLET (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - ลอนดอน (อิสระอาหารค่ำ)
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อน - สนามบินลอนดอน แกตวิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าอังกฤษ ท่านละประมาณ 7,000 บาท (ใช้เวลาพิจารณา ประมาณสองเดือน) (กรณียื่นด่วน พิจารณาประมาณ 5-15 วันทำการ ชำระเพิ่มอีกประมาณ 15,000 บาท) - ค่าทิปตลอดทั้งทริป ท่านละ 1,200 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) - ค่าตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอล - ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจโควิดตามมาตรการของฝั่งไทย - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9578
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ดูบอล 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9578
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿79,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - เปิดบ้านทีมเชลซี อังกฤษ : กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - เมืองบาธส์ - เบอร์ตันออนเดอะวอร์เตอร์ - ชมกรุงลอนดอน - สนาม STAMFORD BRIDGE - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) - อ๊อกฟอร์ด - BICESTER OUTLET - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
เมนูพิเศษ เป็ดโฟร์ซีซั่น - BURGER & LOBSTER

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินลอนดอน แกตวิค - กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - เมืองบาธส์ - เข้าที่พัก
 เบอร์ตันออนเดอะวอร์เตอร์ - ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้า) - ลอนดอน
 ชมกรุงลอนดอน - ชมหอคอยแห่งลอนดอน - สนาม STAMFORD BRIDGE - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) (อิสระอาหารค่ำ)
 อ๊อกฟอร์ด - BICESTER OUTLET (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - ลอนดอน (อิสระอาหารค่ำ)
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อน - สนามบินลอนดอน แกตวิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าอังกฤษ ท่านละประมาณ 7,000 บาท (ใช้เวลาพิจารณา ประมาณสองเดือน) (กรณียื่นด่วน พิจารณาประมาณ 5-15 วันทำการ ชำระเพิ่มอีกประมาณ 15,000 บาท) - ค่าทิปตลอดทั้งทริป ท่านละ 1,200 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) - ค่าตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอล - ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจโควิดตามมาตรการของฝั่งไทย - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9577
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ดูบอล 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9577
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿85,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - เปิดบ้านทีมลิเวอร์พูล อังกฤษ : ชมย่านเมืองเก่า ลิเวอร์พูล - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนาม ANFIELD - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด - ชมกรุงลอนดอน - ช้อปปิ้ง BICESTER OUTLET - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
เมนูพิเศษ เป็ดโฟร์ซีซั่น - BURGER & LOBSTER

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินแมนเชสเตอร์ - ชมย่านเมืองเก่า ลิเวอร์พูล - เมืองแมนเชสเตอร์
 เมืองแมนเชสเตอร์ - สนาม ANFIELD - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) (อิสระอาหารค่ำ)
 สแตรดฟอร์ด - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้า) - อ๊อกซ์ฟอร์ด - ลอนดอน
 ลอนดอน - ช้อปปิ้ง BICESTER OUTLET (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - ชมกรุงลอนดอน
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อน - สนามบินลอนดอน แกตวิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าอังกฤษ ท่านละประมาณ 7,000 บาท (ใช้เวลาพิจารณา ประมาณสองเดือน) (กรณียื่นด่วน พิจารณาประมาณ 5-15 วันทำการ ชำระเพิ่มอีกประมาณ 15,000 บาท) - ค่าทิปตลอดทั้งทริป ท่านละ 1,200 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) - ค่าตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอล - ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจโควิดตามมาตรการของฝั่งไทย - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9576
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ดูบอล 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9576
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿85,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - เปิดบ้านทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อังกฤษ : ชมย่านเมืองเก่า ลิเวอร์พูล - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนาม OLD TRAFFORD - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด - ชมกรุงลอนดอน - ช้อปปิ้ง BICESTER OUTLET - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
เมนูพิเศษ เป็ดโฟร์ซีซั่น - BURGER & LOBSTER

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินแมนเชสเตอร์ - ชมย่านเมืองเก่า ลิเวอร์พูล - เมืองแมนเชสเตอร์
 เมืองแมนเชสเตอร์ - สนาม OLD TRAFFORD - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) (อิสระอาหารค่ำ)
 สแตรดฟอร์ด - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้า) - อ๊อกซ์ฟอร์ด - ลอนดอน
 ลอนดอน - ช้อปปิ้ง BICESTER OUTLET (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - ชมกรุงลอนดอน
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อน - สนามบินลอนดอน แกตวิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าอังกฤษ ท่านละประมาณ 7,000 บาท (ใช้เวลาพิจารณา ประมาณสองเดือน) (กรณียื่นด่วน พิจารณาประมาณ 5-15 วันทำการ ชำระเพิ่มอีกประมาณ 15,000 บาท) - ค่าทิปตลอดทั้งทริป ท่านละ 1,200 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) - ค่าตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอล - ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจโควิดตามมาตรการของฝั่งไทย - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9575
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ดูบอล 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9575
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿85,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - เปิดบ้านทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ อังกฤษ : ชมย่านเมืองเก่า ลิเวอร์พูล - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนาม ETIHAD STADIUM - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด - ชมกรุงลอนดอน - ช้อปปิ้ง BICESTER OUTLET - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
เมนูพิเศษ เป็ดโฟร์ซีซั่น - BURGER & LOBSTER

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินแมนเชสเตอร์ - ชมย่านเมืองเก่า ลิเวอร์พูล - เมืองแมนเชสเตอร์
 เมืองแมนเชสเตอร์ - สนาม ETIHAD STADIUM - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) (อิสระอาหารค่ำ)
 สแตรดฟอร์ด - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้า) - อ๊อกซ์ฟอร์ด - ลอนดอน
 ลอนดอน - ช้อปปิ้ง BICESTER OUTLET (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - ชมกรุงลอนดอน
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อน - สนามบินลอนดอน แกตวิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าอังกฤษ ท่านละประมาณ 7,000 บาท (ใช้เวลาพิจารณา ประมาณสองเดือน) (กรณียื่นด่วน พิจารณาประมาณ 5-15 วันทำการ ชำระเพิ่มอีกประมาณ 15,000 บาท) - ค่าทิปตลอดทั้งทริป ท่านละ 1,200 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) - ค่าตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอล - ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจโควิดตามมาตรการของฝั่งไทย - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9574
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ดูบอล 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9574
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿79,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - เปิดบ้านทีมอาร์เซนอล อังกฤษ : สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธส์ - เบอร์ตันออนเดอะวอร์เตอร์ - ลอนดอน - สนาม EMIRATES STADIUM - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) - อ๊อกฟอร์ด - ช้อปปิ้ง BICESTER OUTLET - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
เมนูพิเศษ เป็ดโฟร์ซีซั่น - BURGER & LOBSTER

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินลอนดอน แกตวิค - กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - เมืองบาธส์ - เข้าที่พัก
 เบอร์ตันออนเดอะวอร์เตอร์ - ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ - ลอนดอน
 ลอนดอน - สนาม EMIRATES STADIUM - ชมการแข่งขันฟุตบอล (ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล) (อิสระอาหารค่ำ)
 อ๊อกฟอร์ด - BICESTER OUTLET (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - ลอนดอน (อิสระอาหารค่ำ)
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อน - สนามบินลอนดอน แกตวิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าอังกฤษ ท่านละประมาณ 7,000 บาท (ใช้เวลาพิจารณา ประมาณสองเดือน) (กรณียื่นด่วน พิจารณาประมาณ 5-15 วันทำการ ชำระเพิ่มอีกประมาณ 15,000 บาท) - ค่าทิปตลอดทั้งทริป ท่านละ 1,200 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) - ค่าตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอล - ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจโควิดตามมาตรการของฝั่งไทย - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9569
โอมานแอร์

ทัวร์ดูบอล 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9569
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿69,988
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - ดูบอลเชลซี อังกฤษ - เวลส์ : ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ทีมเชลซี VS ทีมลีดส์ ยูไนเต็ม (ไม่รวมค่าบัตรชมฟุตบอล ชำระเพิ่ม 15,000 บาท ต่อท่าน (ที่นั่งปกติ) - สโตนเฮ้นจ์ - คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์) - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพออนเอวอน - มหาวิหารแห่งเมืองเลสเตอร์ - บิสเตอร์เอาท์เลต - เที่ยวชมเมืองลอนดอน
พิเศษ เป็ด Four Season, Lobster - พัก 4 ดาว - หัวหน้าทัวร์มืออาชีพ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน - เข้าที่พัก
 ลอนดอน - เที่ยวชมลอนดอน - สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ทีมเชลซี VS ทีมลีดส์ ยูไนเต็ม (ไม่รวมค่าบัตรชมฟุตบอล ชำระเพิ่ม 15,000 บาท ต่อท่าน (ที่นั่งปกติ) - สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเข้าชมฟุตบอล อิสระช้อปปิ้งที่ห้างแฮรอดส์
 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)
 คาร์ดิฟฟ์ - หมู่บ้านไบบิวรี่ - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพออนเอวอน - แมนเชสเตอร์
 แมนเชสเตอร์ - มหาวิหารแห่งเมืองเลสเตอร์ - บิสเตอร์เอาท์เลต (อิสระอาหารเที่ยง) - ลอนดอน - มื้อค่ำ พิเศษ เมนูเป็ดโฟร์ซีซั่น
 เที่ยวชมเมืองลอนดอน - ลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - จัตตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนออกซ์ฟอร์ด - สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนานาชาติมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ และค่าบริการ ประมาณ 5,500 บาท (แบบปกติ ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 45-90 วันทำการ) ชำระค่าวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า หรือกรณียื่นวีซ่าแบบเร่งด่วน (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ - ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 ปอนด์ ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ PCR (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9566
โอมานแอร์

ทัวร์ดูบอล 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9566
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿99,988
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - ทัวร์อังกฤษ - ชมฟุตบอลคู่หยุดโลก ศึกแดงเดือด ระหว่าง LIVERPOOL VS MANCHESTER UNITED : เข้าชมสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - เมืองคาร์ดิฟฟ์ - หมู่บ้านไบบิวรี่ - เมืองสแตรทฟอร์ดอัพออนเอวอน - เมืองแมนเชสเตอร์ - เมืองลิเวอร์พูล - เข้าชมการแข่งขันฟุตบอล ศึกวันแดงเดือด ที่สนามแอนฟิลด์ - ชมด้านนอกพระราชวังเคนซิงตัน - ชมมหานครลอนดอน - ช้อปปิ้งถนนออกซ์ฟอร์ด
เมนูพิเศษ เปิด Four Season, Lobster - หัวหน้าทัวร์มืออาชีพให้บริการ - รวมตั๋วฟุตบอลแล้ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต - สนามบินนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ - เข้าที่พัก
 เข้าชม สโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - ROYAL CRESCENT - ถ่ายรูปคู่ ABBEY CHURCH OF SAINT PETER AND SAINT PAUL - BATH STREET - ประเทศเวลส์ - เมืองคาร์ดิฟฟ์ - ชมภายนอกสนามมิลลิเนียม - ชมภายนอกปราสาทคาร์ดิฟ
 หมู่บ้านไบบิวรี่ - BOURTON ON THE WATER - เมืองสแตรทฟอร์ดอัพออนเอวอน - เมืองแมนเชสเตอร์ - มหาวิหารเมืองเชสเตอร์
 เมืองแมนเชสเตอร์ - ชมด้านนอกสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด - เมืองลิเวอร์พูล - สนามแอนฟิลด์ - เข้าชมการแข่งขันฟุตบอล ศึกวันแดงเดือด ที่สนามแอนฟิลด์
 เชสเตอร์ - บิสเตอร์เอาท์เลต (อิสระอาหารเที่ยง) - ลอนดอน - ชมด้านนอกพระราชวังเคนซิงตัน - ถ่ายรูป The Albert Memorial - มื้อค่ำ ชิมเป็ดโฟร์ซีซั่น
 ชมมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปตึกเดอะชาร์ด - ลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - ถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งถนนออกซ์ฟอร์ด - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ และค่าบริการ ประมาณ 5,500 บาท (แบบปกติ ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 45-90 วันทำการ) ชำระค่าวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า หรือกรณียื่นวีซ่าแบบเร่งด่วน (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ - ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 ปอนด์ ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ PCR (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9055
การบินไทย

ทัวร์ดูบอล 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9055
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿185,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - ทัวร์ดูบอลระดับ PREMIUM ศึกแดงเดือด หงส์แดงลิเวอร์พูล ปะทะ ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (บินดี กินดี พักดี ที่นั่งในสนามดี) : เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - สแตรทฟอร์ด - ช้อปปิ้ง Liverpool One - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ทีมลิเวอร์พูล พบ ทีมแมนยูล (ที่นั่งในสนามฟุตบอล Hospitality Seat Longside - ชมสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - ชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท - ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งถนนอ็อกฟอร์ด / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น Burger & Lobster
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ ต่อท่าน ต่อวัน) - ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า) - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฮีทโธรว์ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - เมืองบริสตอล
 เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด (บ้านเกิดของเชคสเปียร์) - เมืองลิเวอร์พู
 ซิตี้ทัวร์ - ย่านช้อปปิ้ง Liverpool One - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ทีมลิเวอร์พูล พบ ทีมแมนยูล (ที่นั่งในสนามฟุตบอล Hospitality Seat (Longside))
 Liverpool Cathedral - สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
 แมนเชสเตอร์ - ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท (อิสระอาหารเที่ยง) - ลอนดอน
 ลอนดอนซิตี้ทัวร์ - ล่องเรือ ชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งถนนอ็อกฟอร์ด (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินฮีทโธรว์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 9
จากทั้งหมด  9 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ดูบอล 2566 / 2023, โปรแกรมท่องเที่ยวดูบอล 2566 / 2023 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP