เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8770
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย-เนปาล

รหัสทัวร์ : Z8770
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย-เนปาล
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
12 Jul 2022 - 18 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿19,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,999
฿19,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿19,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย-เนปาล :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ผู้ช่วย พนักงานขับรถ+ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ต่างๆ, ท่านละ 2,000 บาท - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพอใจของลูกค้า - ค่า E-Visa อินเดีย (multiple เข้าออกได้หลายครั้ง/1ปี) และ Visa เนปาล สำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านละ 3,300.- (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต) ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 2 จาก
ทัวร์เนปาล 2 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เนปาล

Z8770
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z8770
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย - เนปาล : ไหว้ครบ จบในทริปครั้งเดียว - พุทธคยา - สารนาถ - กุสินารา - ลุมพินี - เส้นทางธรรมะ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ชาวพุทธต้องไป - เสริมอาหารไทยเลิศรส - รวมทอดผ้าป่า วัดไทย - บริการอาหาร 15 มื้อ พักโรงแรมทุกคืน - สถานที่ประสูติ ลุมพินี วิหารมายาเทวี - สถานที่ตรัสรู้ พุทธคยา ต้นศรีมหาโพธิ์ - แสดงปฐมเทศนา สารนาถ ธัมเมกขสถูป / ปรินิพพาน กุสินารา สาลวดนทยาน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ผู้ช่วย พนักงานขับรถ+ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ต่างๆ, ท่านละ 2,000 บาท - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพอใจของลูกค้า - ค่า E-Visa อินเดีย (multiple เข้าออกได้หลายครั้ง/1ปี) และ Visa เนปาล สำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านละ 3,300.- (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต) ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบิน Netaji Subhash Chandra Bose โกลกัลต้า - บินภายในสู่ สนามบิน Jay Rrakash Narayan เมืองปัตนะ - เวสาลี - เกศาริยา - กุสินารา
 กุสินารา - ลุมพินี - ปรินิพพานสถูป
 ลุมพินี - พาราณสี - วิหารมายาเทวี - พาราณสี
 พาราณสี - พุทธคยา - ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - คยา - วัดพุทธนานาชาติ
 สถูปพุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - สนามบินคยา - บินภายในสู่ สนามบิน Netaji Subhash Chandra Bose โกลกาตา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ผู้เดินทางต้องได้รับวัค ซีนซิโนแวค (Sinovac), ซิโนฟาร์ม (Sinopharm), สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 2 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca), ไฟเซอร์ (Pfizer), โมเดอร์นา (Moderna) 2 เข็ม, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันขึ้นไป และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง - ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง
 เอกสารขอวีซ่าอินเดีย และเนปาล : 1 หนังสือเดินทางเล่มจริง มีวันหมดอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 2 รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 รูป 3 สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องขีดคล่อง-ไม่ต้องเซ็นต์รับรอง) 4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องขีดคล่อง-ไม่ต้องเซ็นต์รับรอง) 5 วัคซีนพาสปอร์ต เล่มเหลือง (เล่มจริง)หรือสำเนา E-Vaccine Passport จากแอปหมอ (ผู้เดินทางไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ) - อินเดีย ยืนขอแบบ E-Visa - เนปาล ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 2 วันทำการ
 เอกสารประกอบการลงทะเบียน Air Suvidha ลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง 1 สแกนไฟล์หนังสือเดินทางชัดๆ และไม่ติดเงา - เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป วัคซีนพาสปอร์ต เล่มเหลือง และ เอกสาร Thailand Vaccinated Certificate จากแอปหมอพร้อม
เดินทาง :
Z0828
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0828
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿38,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - ยอดราชคฤห์ ราชคหะ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา - หลวงพ่อดำ - เมืองไวสาลี - ปาวาลเจดีย์  - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน  - เมืองกุสินารา - สวนลุมพินีวัน - เมืองพาราณสี - ธัมเมกขสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - พิพิธภัณฑ์สารนาถ  - เมืองพุทธคยา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินพุทธคยา - เมืองพุทธคยา
 เมืองราชคห์ - ยอดราชคฤห์ ราชคหะ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา - หลวงพ่อดำ
 เมืองไวสาลี - ปาวาลเจดีย์  - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน  - เมืองกุสินารา
 สาลวโนทยาน - มงกุฏพันธนเจดีย์ - ลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - ธัมเมกขสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - พิพิธภัณฑ์สารนาถ  - เมืองพุทธคยา
 สนามบินเมืองพุทธคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 2 จาก
ทัวร์เนปาล 2 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 2 จาก
ทัวร์เนปาล 2 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เนปาล, โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เนปาลเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์เนปาลเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์เนปาลเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์เนปาลเดือนกันยายน 2565
ทัวร์เนปาลเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์เนปาลเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์เนปาลเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์เนปาลเดือนมกราคม 2566
ทัวร์เนปาลเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์เนปาลเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์เนปาลเดือนเมษายน 2566
ทัวร์เนปาลเดือนพฤษภาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP