เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เนปาล

Z9148
ไทยสมายล์

กรุ๊ปทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z9148
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿35,555
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย : เมืองกาฐมัณฑุ - นากาโก๊ด - ปัตตาปูร์ - ปาทัน - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์เขาจันดราคีรี - เจดีย์โพธานารถ - พระนารายณ์บรรทมสินธิ์ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงนาฏลีลาเนปาล - วัดปศุปฏินาถ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย จำนวน 4 วัน ต่อท่าน (รวมเป็นเงิน 1,500 บาท/ท่านทริป) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วความประทับใจในบริการ - ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจหา RT-PCR (ถ้ามี เป็นตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9110
ไทยสมายล์

กรุ๊ปทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z9110
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿28,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - NAMASTE NEPAL : พระราชวังแห่งเมืองบักตาปูร์ - กาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินารถ - วัดพุทธนารถ - เจดีย์สวยมภูนารท - ช้อปปิ้งที่ย่านทาเมล
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และคนธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเนปาล ท่านละ 2,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) - ค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ - ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเนปาล - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว – ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าภาษีน้ำมันเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z8941
เนปาลแอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z8941
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RA-เนปาลแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿31,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมัณฑุ - นากาก๊อด - โภคครา - บัตตาปูร์ : วัดวิหารทองคำ - วัดเจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังบักตาปูร์ - เทือกเขานากาก๊อต - วัดสวยมภูนาทร - วัดพุทธนาท - พระราขวังหนุมานดอร์กา - ช้อปปิ้งถนนทาเมล - ชมการแสดงแบบชาวเนปาลี พร้อมทานอาหารเนปาล 1 มื้อ
ไม่รวม ค่าประกัน และค่าตรวจ RT-PCR ประมาณ 15 USD ต่อท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท - ทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการ
เดินทาง :
A02769
ไทยสมายล์

กรุ๊ปทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : A02769
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿28,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เนปาล, โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เนปาลเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์เนปาลเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์เนปาลเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์เนปาลเดือนมกราคม 2566
ทัวร์เนปาลเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์เนปาลเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์เนปาลเดือนเมษายน 2566
ทัวร์เนปาลเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์เนปาลเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์เนปาลเดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์เนปาลเดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์เนปาลเดือนกันยายน 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP