OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Korea / South Korea Tour
1
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Korea / South Korea Tour

Code : THAB02-CX-HKG-KR5D 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿20,900
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฮ่องกง - เกาหลี : เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - สนามบิน Chek Lap Kok
 บินภายในสู่ สนามบินอินชอน - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา
 โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์ครื่องสำอางค์ Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบนตึก)
 ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง
 ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAAI7-KE-ICN29 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿21,999
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - ชุนชอน - โซล - โซลทาวเวอร์ - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบกกุง - ถนนฮงแด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน - เกาะนามิ - สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์
 ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์ - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก - Olympic Park - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน
 พระราชวังเคียงบกกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - ถนนฮงแด - สนามบินนานาชาติอินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAB25-XJ-GQ-ICN003 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - สวนอิมจินกัก - เกาะนามิ - คาเฟ่โกบงซาน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - พระราชวังชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - สวนอิมจินกัก - เกาะนามิ - คาเฟ่โกบงซาน
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์ - Star Park - ตลาดเมียงดง
 ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี - Duty Free - พระราชวังชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต
 สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
4
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAAZW-XJ-ICN40 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿15,889
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง - ย่านเมียงดง - ย่านฮงแด - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - ซอรัค
 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (ไม่รวมค่านั่งกระเช้าไฟฟ้า) - วัดชินฮึงซา - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก
 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และค่าแม่กุญแจ) - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วงอเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองพาจู - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
 Bangkok(Don Muang Airport)
5
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAAZW-XJ-ICN41 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿15,999
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - : หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - Paju Premium Outlets ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล
 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
 พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ) - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - คาเฟ่สุดชิก 943 King’s Cross - เมืองอินชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
6
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAAZW-XJ-ICN42 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿14,889
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : Anyang Art Park - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - คลองชองกเยชอน - วัดโชเกชา - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - Eunpyeong Hanok Village - โบสถ์มย็องดง - ย่านเมียงดง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - 943 King’S Cross - สวนฮานึล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอินชอน - เข้าที่พัก
 Anyang Art Park - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - คลองชองกเยชอน
 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - วัดโชเกชา - ย่านอินซาดง - ตึกซัมจี กิล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - Eunpyeong Hanok Village - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - 943 King’S Cross - สวนฮานึล (ไม่รวมค่ารถกอล์ฟขึ้นสวน) - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 Bangkok(Don Muang Airport)
7
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAAZW-XJ-ICN37 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿14,999
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - : สะพานกระจกใสกิมโป - ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - ย่านทงแดมุน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ภูเขานัมซาน - คาเฟ่สุดชิก 943 King’S Cross ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ 50,000 วอน ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป - ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet - เมืองยงอิน - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - ย่านทงแดมุน
 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง - ย่านอินซาดง - ตึกซัมจี กิล - พระราชวังชางด็อกกุง - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก) - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - คาเฟ่สุดชิก 943 King’S Cross - พิพิธภัณฑ์สามมิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - สวนฮานึล (ไม่รวมค่ารถขึ้นสวน)
 สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
8
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAAZW-XJ-ICN39 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿14,999
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - : ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป - ย่าน Haenggung - Dong Mural Village - ป้อมฮวาซอง - ขึ้นบอลลูน Flying Suwon - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านอีแด - พระราชวังชางด็อกกุง - วัดโชเกชา - ย่านอินซาดง - ตึกซัมซี กิล - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป - ย่าน Haenggung - Dong Mural Village - ป้อมฮวาซอง - ขึ้นบอลลูน Flying Suwon
 วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านอีแด
 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - พระราชวังชางด็อกกุง - วัดโชเกชา - ย่านอินซาดง - ตึกซัมซี กิล - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
 โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - สนามบินอินชอน
 Bangkok(Don Muang Airport)
9
TW-ทีเวย์ แอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAAZW-TW-KR-TAE04 
Travel by (Air Ticket) : TW-ทีเวย์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿15,999
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - แทกู - เคียงจู - ปูซาน : สวนสนุก E-World - Art Magic - Dongseongno Street - Daegu Otgol Village - หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย - สะพานโบราณ Woljeonggyo - หอดูดาวซอมซองแด - ทุ่งดอกมูห์ลีย์ - ถ้ำซอกกูรัม - หาดแฮอุนแด - Songdo Skywalk - ปูซานทาวเวอร์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดซอมุน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติแทกู - วัดดงฮวาซา - สวนสนุก E World - Art Magic - Dongseongno Street
 Daegu Otgol Village - เมืองเคียงจู - หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย - สะพานโบราณ Woljeonggyo - หอดูดาวซอมซองแด - ถ่ายรูปทุ่งดอกมูห์ลีย์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและอุณหภูมิ) - ถ้ำซอกกูรัม - วัดพลูกุกซา - เมืองปูซาน - หาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอึนแด
 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - Songdo Skywalk - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - Duty Free - ปูซานทาวเวอร์ - ตลาดปลาจากัลชิ - ตลาดนัมโพดง
 ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Super Market - วัดแฮดงยงกุงซา - เมืองแทกู - ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - สนามบินแทกู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAB26-KE-KR-FISHING5D 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿25,888
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - ตกปลาน้ำแข็ง - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ตลาดฮงแด - Cosmetic Center - ชมพระราชคยองบกกุง - N Seoultower

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าเข้าและอุปกรณ์ตกปลา) - สกีรีสอร์ท
 วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ตลาดฮงแด
 ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Center - ชมพระราชคยองบกกุง - ดิวตีฟรี & คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - N Seoultower - Gimpo Outlet - Supermaket - สนามบินอินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
จินแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAB26-LJ-ULTRA-KR 
Travel by (Air Ticket) : LJ-จินแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿15,888
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - : เกาะนามิ - N Seoul Tower - DDP LED Rose Garden - Bongeunsa Temple - ท่องอาณาจักรล๊อตเต้ Lotte World - Aquarium - ตลาดฮงแด - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - สวมชุดฮันบก เดินชมหมู่บ้านบุคชอน - Duty Free - ช้อปปิ้งเมียงดง - Gimpo Outlet - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 40,000 วอน หรือ1400 บาท ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - N Seoul Tower - DDP LED Rose Garden
 Bongeunsa Temple - ท่องอาณาจักรล๊อตเต้ Lotte World - Aquarium - ตลาดฮงแด
 Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - สวมชุดฮันบก เดินชมหมู่บ้านบุคชอน - Duty Free - ช้อปปิ้งเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - Gimpo Outlet - สนามบินอินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAB11-XJ-ICN01 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿14,888
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - 943 King’S Cross - พระราชวังถ็อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - เมียงดง

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - วัดวาวูจองซา
 หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - 943 King’S Cross - ย่านฮงแด
 ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส - พระราชวังถ็อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
13
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAB11-XJ-ICN02 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿15,888
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอินชอน
 สะพานกระจกใสกิมโป - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์โสม - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ห้ามพลาดดด!!สำหรับสาวก Harry Potter คาเฟ่ 943 King’S Cross - ช้อปปิ้งย่านฮงแด
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
 Hyundai Premium Outlet - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
14
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAB11-XJ-ICN03 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿15,888
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - ทำข้าวห่อสาหร่าย - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - 943 King’S Cross - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ย่านเมียงดง ** เมนูพิเศษ‼ บุฟเฟ่ต์ขาปู --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
 หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำข้าวห่อสาหร่าย - ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - 943 King’S Cross - ย่านฮงแด
 ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด๊อกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
15
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAB11-XJ-ICN04 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿14,888
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - Sky : เล่นหิมะบนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือ สกีในร่ม One Mount Snow Park - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ย่านเมียงดง - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง - ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet - เข้าร้านรัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวมท่านละ 55,000 วอน ต่อท่าน ต่อทริป โปรดชำระทิปที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน (ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - เล่นหิมะบนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือ สกีในร่ม One Mount Snow Park - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย และการทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก - ศูนย์สมุนไพร - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ช้อปปิ้งย่านฮงแด
 ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
 ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
16
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAB11-XJ-ICN05 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿14,888
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - Sky : หมู่บ้านอึนพยอง - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - เล่นหิมะบนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือ สกีในร่ม One Mount Snow Park - ไร่สตรอเบอร์รี่ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - พระราชวังชางด๊อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง - เข้าร้านรัฐบาล ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวมท่านละ 55,000 วอน หรือประมาณ 1750 บาท ต่อท่าน ต่อทริป โปรดชำระทิปที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน (ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - หมู่บ้านอึนพยอง - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
 เล่นหิมะบนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือ สกีในร่ม One Mount Snow Park - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก - ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช้อปปิ้งย่านฮงแด
 โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด๊อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
17
เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAB32-7C-KR-SKS3 
Travel by (Air Ticket) : 7C-เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿15,990
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - : สะพานแขวนมาจังโฮซู - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่เกาะนามิ - ฮ็อตเกตนามู - วัดโชเกซา - โซลทาวเวอร์ - Amethys - 943 King Cross - พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย จำนวน 1,500 บาท กรุณาชำระค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบินวันแรกของการเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - สะพานแขวนมาจังโฮซู - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่เกาะนามิ
 ฟาร์มผลไม้ - คอสเมติก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ คิมบับ + ฮันบก - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ฮ็อตเกตนามู - วัดโชเกซา - โซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพรโสม - Amethys - 943 King Cross - พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ตลาดฮงอิก - สนามบินอินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
7C/LJ-เจจูแอร์/จินแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAB32-7CxLJ-KR-SKS4 
Travel by (Air Ticket) : 7C/LJ-เจจูแอร์/จินแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿13,990
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) - โซล ทาวเวอร์ - ตลาดฮงอิก - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าเลท์ - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย จำนวน 1,500 บาท กรุณาชำระค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบินวันแรกของการเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
 โซล ทาวเวอร์ - คอสเมติก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - คิมบับ - ฮันบก - ตลาดฮงอิก
 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ฮ็อตเกตนามู - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพรโสม - อเมทิส - ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าเลท์ - สนามบินอินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAB32-7C-KR-SKS05 
Travel by (Air Ticket) : 7C-เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿14,990
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - ซอรัคซาน - โซล : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - นั่งกระเช้าชมวิวซอรัคซาน - วัดซินอึงซา - ตลาดฮงอิก - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - ฮุนได พรีเมียม เอาท์เลต - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย จำนวน 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน กรุณาชำระค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบินวันแรกของการเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
 อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - นั่งกระเช้าชมวิวซอรัคซาน - วัดซินอึงซา - ศูนย์เครื่องสำอาง - โรงงานสาหร่าย - โรงเรียนทำคิมบับ - ใส่ชุดฮันบก - ตลาดฮงอิก
 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพรโสม - พลอยแอมมาทีส - ฮุนได พรีเมียม เอาท์เลต - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Korea / South Korea Tour

Code : THAAS6-KE-KR-ICN06 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿19,900
Travel Date :
Korea / South Korea Tour Program :
Korea / South Korea Tour - พาจูเอ้าท์เลท - ถ้ำควังมยอง - ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - น้ำมันสนเข็มแดง - มหาวิทยาลัยอีแด - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ทำคิมบับ - ถ่ายชุดฮันบก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - พาจูเอ้าท์เลท - ถ้ำควังมยอง
 ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ตลาดดงแดมุน
 ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง - มหาวิทยาลัยอีแด - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ทำคิมบับ - ถ่ายชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพร - ย่านยอนนัมดง - ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด - สนามบิน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
จินแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAAS6-LJ-KR-ICN07 
Travel by (Air Ticket) : LJ-จินแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Korea / South Korea Tour / Travel Korea / South Korea
Price start from :
 ฿14,900
Travel Date :