Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAB11-XJ-KR02

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : South Korea Tour
1
KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-KExOZ-PREMIUM-ASAN(1) 
Travel by (Air Ticket) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
27-31 MAR
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 JUN
Price/pax :
22,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - : ภูเขาจูบกัน - ฟรี! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน - ข้ามสะพานคู่รัก - หมู่บ้านพื้นเมืองฮันนก - ปั่นจักรยานรัก โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านโบราณเวอัม - เทศกาลดอกไม้บาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ - แต่งชุดฮันบกถ่ายรูป - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ดิวตี้ฟรี - ย่านอินซาดอง - ย่านเมียงดอง - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทา - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ จัดเก็บ 40,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - ภูเขาจูบกัน - ฟรี ! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน - ข้ามสะพานคู่รัก - เมืองเจินจู - หมู่บ้านพื้นเมืองฮันนก
 ปั่นจักรยานรัก โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านโบราณเวอัม - เทศกาลดอกไม้บาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ - แต่งชุดฮันบกถ่ายรูป - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ดิวตี้ฟรี - ย่านอินซาดอง - ย่านเมียงดอง
 ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทา - ผ่านถนนเซจอง - ผ่านชมบลูเฮาส์ - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินนานาชาติอินชอน - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
2
KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-KExOZ-PREMIUM-ASAN(2) 
Travel by (Air Ticket) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
3-7 / 17-21 / 24-28 APR
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 MAY / 29MAY-2JUN
Price/pax :
23,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - : ภูเขาจูบกัน - ฟรี! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน - ข้ามสะพานคู่รัก - หมู่บ้านพื้นเมืองฮันนก - ปั่นจักรยานรัก โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านโบราณเวอัม - เทศกาลดอกไม้บาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ - แต่งชุดฮันบกถ่ายรูป - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ดิวตี้ฟรี - ย่านอินซาดอง - ย่านเมียงดอง - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทา - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ จัดเก็บ 40,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - ภูเขาจูบกัน - ฟรี ! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน - ข้ามสะพานคู่รัก - เมืองเจินจู - หมู่บ้านพื้นเมืองฮันนก
 ปั่นจักรยานรัก โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านโบราณเวอัม - เทศกาลดอกไม้บาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ - แต่งชุดฮันบกถ่ายรูป - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ดิวตี้ฟรี - ย่านอินซาดอง - ย่านเมียงดอง
 ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทา - ผ่านถนนเซจอง - ผ่านชมบลูเฮาส์ - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินนานาชาติอินชอน - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
3
KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-KExOZ-PREMIUM-ASAN(3) 
Travel by (Air Ticket) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
10-14 / 13-17 APR
Price/pax :
32,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - : ภูเขาจูบกัน - ฟรี! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน - ข้ามสะพานคู่รัก - หมู่บ้านพื้นเมืองฮันนก - ปั่นจักรยานรัก โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านโบราณเวอัม - เทศกาลดอกไม้บาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ - แต่งชุดฮันบกถ่ายรูป - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ดิวตี้ฟรี - ย่านอินซาดอง - ย่านเมียงดอง - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทา - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ จัดเก็บ 40,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - ภูเขาจูบกัน - ฟรี ! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน - ข้ามสะพานคู่รัก - เมืองเจินจู - หมู่บ้านพื้นเมืองฮันนก
 ปั่นจักรยานรัก โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านโบราณเวอัม - เทศกาลดอกไม้บาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ - แต่งชุดฮันบกถ่ายรูป - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ดิวตี้ฟรี - ย่านอินซาดอง - ย่านเมียงดอง
 ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทา - ผ่านถนนเซจอง - ผ่านชมบลูเฮาส์ - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินนานาชาติอินชอน - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
4
KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-KExOZ-PREMIUM-CRUISE(1) 
Travel by (Air Ticket) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
27-31 MAR
3-7 APR
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - : ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง - สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง ** พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ จัดเก็บ 40,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง
 สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค
 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางเวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง - เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น
 ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพง - ขึ้นภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก) - ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง - สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
5
KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-KExOZ-PREMIUM-CRUISE(2) 
Travel by (Air Ticket) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
10-14 / 13-17 APR
Price/pax :
30,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - : ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง - สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง ** พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ จัดเก็บ 40,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง
 สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค
 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางเวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง - เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น
 ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพง - ขึ้นภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก) - ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง - สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
6
KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-KExOZ-PREMIUM-CRUISE(3) 
Travel by (Air Ticket) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
11-15 / 12-16 APR
Price/pax :
32,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - : ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง - สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง ** พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ จัดเก็บ 40,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง
 สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค
 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางเวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง - เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น
 ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพง - ขึ้นภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก) - ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง - สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
7
KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-KExOZ-PREMIUM-CRUISE(4) 
Travel by (Air Ticket) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
17-21 / 24-28 APR
8-12 MAY
Price/pax :
22,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - : ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง - สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง ** พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ จัดเก็บ 40,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง
 สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค
 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางเวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง - เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น
 ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพง - ขึ้นภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก) - ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง - สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
8
KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-KExOZ-PREMIUM-CRUISE(5) 
Travel by (Air Ticket) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
1-5 MAY
Price/pax :
23,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - : ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง - สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง ** พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ จัดเก็บ 40,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง
 สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค
 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางเวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง - เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น
 ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพง - ขึ้นภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก) - ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง - สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
9
KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-KExOZ-PREMIUM-CRUISE(6) 
Travel by (Air Ticket) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
8-12 / 15-19 / 22-26 MAY / 29MAY-2JUN
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 JUN
Price/pax :
21,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - : ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง - สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง ** พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ จัดเก็บ 40,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - พิเศษ ทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ Ara Cruise - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง
 สวนศิลปะ Hipster Art Park - เกาะนามิ - ลานน้ำแข็งหิมะ ในร่ม One Mount (ไม่รวมค่าเข้า Snow Park, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเช่าชุดฯ) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค
 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางเวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง - เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab แบบไม่อั้น
 ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพง - ขึ้นภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก) - ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง - สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
10
LJ/TW/7C/ZE-จินแอร์/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-LJxTWx7C-APR-SNOW-KR 
Travel by (Air Ticket) : LJ/TW/7C/ZE-จินแอร์/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
11-15 / 12-16 / 13-17 APR 19
Price/pax :
26,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - ถ้ำเหมืองทอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ร่วมงาน April Snow มหัศจรรย์ วันสงกรานต์ - ภาพวาดลวงตาสามสี่มิติ - Love Museum - ห้างปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี - ถนนแฟชั่นกรุงโซล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติอินชอน - ถ้ำเหมืองทอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 เมืองเพียงชาง - วัดโวจองซา - ร่วมงาน April Snow มหัศจรรย์ วันสงกรานต์
 ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง - ห้างปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี - ถนนแฟชั่นกรุงโซล
 ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์ฮ๊อกเก็ ตนามู - ภาพวาดลวงตาสามสี่มิติ - Love Museum - ละลายเงินวอน - สนามบินนานาชาติอินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWxLJx7C-KR-JEONJU(1) 
Travel by (Air Ticket) : TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
23-27 MAR / 30MAR-3APR
8-12 / 15-19 / 22-26 MAY
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 JUN
29JUN-3JUL
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - หมู่บ้านเจินจูฮันนก - ภูเขาจูบกัน - เมืองเจินจู - ปั่น จักรยานรัก โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบก - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower - สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ย่านเมียงดอง - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุ - ผ่านชมบลูเฮาส์ - ละลายเงินวอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 อินชอน - เที่ยวภูเขาจูบกัน ฟรี บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน - เมืองจอนจู
 เมืองอาซาน - ปั่น จักรยานรัก หรือ เดินเล่น ชมแชะรูป โรแมนติกที่ ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 กรุงโซล - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังหรือร่วมการทำกิมจิและประสบการณ์การแต่งกายชุดฮันบก - ศูนย์ฮ๊อกเก็ ตนามู - ขึ้นภูเขานัมซาน - ดิวตี้ฟรี
 ศูนย์โสมเกาหลี - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - พาท่านเดินเลาะถนนเลียบกำแพง - แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง - อินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWxLJx7C-KR-JEONJU(2) 
Travel by (Air Ticket) : TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
6-10 / 20-24 APR / 27APR-1MAY
1-5 MAY 19
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - หมู่บ้านเจินจูฮันนก - ภูเขาจูบกัน - เมืองเจินจู - ปั่น จักรยานรัก โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบก - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower - สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ย่านเมียงดอง - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุ - ผ่านชมบลูเฮาส์ - ละลายเงินวอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 อินชอน - เที่ยวภูเขาจูบกัน ฟรี บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน - เมืองจอนจู
 เมืองอาซาน - ปั่น จักรยานรัก หรือ เดินเล่น ชมแชะรูป โรแมนติกที่ ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 กรุงโซล - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังหรือร่วมการทำกิมจิและประสบการณ์การแต่งกายชุดฮันบก - ศูนย์ฮ๊อกเก็ ตนามู - ขึ้นภูเขานัมซาน - ดิวตี้ฟรี
 ศูนย์โสมเกาหลี - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - พาท่านเดินเลาะถนนเลียบกำแพง - แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง - อินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWxLJx7C-KR-JEONJU(3) 
Travel by (Air Ticket) : TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
10-14 APR 19
Price/pax :
22,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - หมู่บ้านเจินจูฮันนก - ภูเขาจูบกัน - เมืองเจินจู - ปั่น จักรยานรัก โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบก - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower - สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ย่านเมียงดอง - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุ - ผ่านชมบลูเฮาส์ - ละลายเงินวอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 อินชอน - เที่ยวภูเขาจูบกัน ฟรี บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน - เมืองจอนจู
 เมืองอาซาน - ปั่น จักรยานรัก หรือ เดินเล่น ชมแชะรูป โรแมนติกที่ ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 กรุงโซล - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังหรือร่วมการทำกิมจิและประสบการณ์การแต่งกายชุดฮันบก - ศูนย์ฮ๊อกเก็ ตนามู - ขึ้นภูเขานัมซาน - ดิวตี้ฟรี
 ศูนย์โสมเกาหลี - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - พาท่านเดินเลาะถนนเลียบกำแพง - แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง - อินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWxLJx7C-KR-JEONJU(4) 
Travel by (Air Ticket) : TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
13-17 APR 19
Price/pax :
24,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - หมู่บ้านเจินจูฮันนก - ภูเขาจูบกัน - เมืองเจินจู - ปั่น จักรยานรัก โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบก - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower - สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ย่านเมียงดอง - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุ - ผ่านชมบลูเฮาส์ - ละลายเงินวอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 อินชอน - เที่ยวภูเขาจูบกัน ฟรี บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน - เมืองจอนจู
 เมืองอาซาน - ปั่น จักรยานรัก หรือ เดินเล่น ชมแชะรูป โรแมนติกที่ ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 กรุงโซล - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม - เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังหรือร่วมการทำกิมจิและประสบการณ์การแต่งกายชุดฮันบก - ศูนย์ฮ๊อกเก็ ตนามู - ขึ้นภูเขานัมซาน - ดิวตี้ฟรี
 ศูนย์โสมเกาหลี - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - พาท่านเดินเลาะถนนเลียบกำแพง - แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง - อินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWx7C-BUSAN(1) 
Travel by (Air Ticket) : TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
24-28 / 25-29 / 26-30 MAR
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 JUN 19
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - พูซาน : ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - สะพานแขวนควังอัน - วัดแห่งทะเลตะวันออก - The Bay 101 - ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติแดกู - ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น - คิมควางซอกสตรีท
 เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา - ซอกคูรัม กอตโต้ - หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - แวะตลาดปลาชาลกาชิ
 เมืองท่าอันดับหนึ่ง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ดิวตรี้ฟรี - ย่านซอเมียน - ศูนย์โสมเกาหลี - สะพานแขวนควังอัน - ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ - The Bay 101 - ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ Biff สแควร์
 เมืองพูซาน - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park - สนามบินนานาชาติแดกู หรือ พูซาน - สนามบิน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWx7C-BUSAN(2) 
Travel by (Air Ticket) : TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
23-27 / 27-31 MAR
22-26 MAY
29MAY-2JUN 19
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - พูซาน : ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - สะพานแขวนควังอัน - วัดแห่งทะเลตะวันออก - The Bay 101 - ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติแดกู - ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น - คิมควางซอกสตรีท
 เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา - ซอกคูรัม กอตโต้ - หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - แวะตลาดปลาชาลกาชิ
 เมืองท่าอันดับหนึ่ง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ดิวตรี้ฟรี - ย่านซอเมียน - ศูนย์โสมเกาหลี - สะพานแขวนควังอัน - ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ - The Bay 101 - ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ Biff สแควร์
 เมืองพูซาน - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park - สนามบินนานาชาติแดกู หรือ พูซาน - สนามบิน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWx7C-BUSAN(3) 
Travel by (Air Ticket) : TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
1-5 / 8-12 / 15-19 MAY 19
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - พูซาน : ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - สะพานแขวนควังอัน - วัดแห่งทะเลตะวันออก - The Bay 101 - ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติแดกู - ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น - คิมควางซอกสตรีท
 เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา - ซอกคูรัม กอตโต้ - หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - แวะตลาดปลาชาลกาชิ
 เมืองท่าอันดับหนึ่ง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ดิวตรี้ฟรี - ย่านซอเมียน - ศูนย์โสมเกาหลี - สะพานแขวนควังอัน - ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ - The Bay 101 - ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ Biff สแควร์
 เมืองพูซาน - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park - สนามบินนานาชาติแดกู หรือ พูซาน - สนามบิน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWx7C-BUSAN(4) 
Travel by (Air Ticket) : TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
3-7 / 17-21 / 24-28 APR 19
Price/pax :
18,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - พูซาน : ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - สะพานแขวนควังอัน - วัดแห่งทะเลตะวันออก - The Bay 101 - ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติแดกู - ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น - คิมควางซอกสตรีท
 เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา - ซอกคูรัม กอตโต้ - หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - แวะตลาดปลาชาลกาชิ
 เมืองท่าอันดับหนึ่ง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ดิวตรี้ฟรี - ย่านซอเมียน - ศูนย์โสมเกาหลี - สะพานแขวนควังอัน - ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ - The Bay 101 - ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ Biff สแควร์
 เมืองพูซาน - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park - สนามบินนานาชาติแดกู หรือ พูซาน - สนามบิน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWx7C-BUSAN(5) 
Travel by (Air Ticket) : TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
10-14 APR 19
Price/pax :
23,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - พูซาน : ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - สะพานแขวนควังอัน - วัดแห่งทะเลตะวันออก - The Bay 101 - ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติแดกู - ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น - คิมควางซอกสตรีท
 เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา - ซอกคูรัม กอตโต้ - หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - แวะตลาดปลาชาลกาชิ
 เมืองท่าอันดับหนึ่ง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ดิวตรี้ฟรี - ย่านซอเมียน - ศูนย์โสมเกาหลี - สะพานแขวนควังอัน - ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ - The Bay 101 - ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ Biff สแควร์
 เมืองพูซาน - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park - สนามบินนานาชาติแดกู หรือ พูซาน - สนามบิน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWx7C-BUSAN(6) 
Travel by (Air Ticket) : TW/7C-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
11-15 / 12-16 APR 19
Price/pax :
24,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - พูซาน : ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - สะพานแขวนควังอัน - วัดแห่งทะเลตะวันออก - The Bay 101 - ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติแดกู - ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 Tower - พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น - คิมควางซอกสตรีท
 เที่ยวมรดกโลกเคียงจู - มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา - ซอกคูรัม กอตโต้ - หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - แวะตลาดปลาชาลกาชิ
 เมืองท่าอันดับหนึ่ง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ดิวตรี้ฟรี - ย่านซอเมียน - ศูนย์โสมเกาหลี - สะพานแขวนควังอัน - ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ - The Bay 101 - ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ Biff สแควร์
 เมืองพูซาน - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park - สนามบินนานาชาติแดกู หรือ พูซาน - สนามบิน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWxLJx7C-KR-BEAUTIFUL(1) 
Travel by (Air Ticket) : TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
22-26 MAY / 29MAY-2JUN
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 JUN 19
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อินชอน - เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที่ #สะพาน O2 - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - ถนนแฟชั่นกรุงโซล - ภาพวาดลวงตาสี่มิติ - Love Museum

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 อินชอน - Hwacheon - เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที่ สะพาน O2
 Soraksan - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ตะลุยกันต่อที่ตลาดเปิด 24 ชั่วโมง - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค
 กรุงโซล - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - ถนนแฟชั่นกรุงโซล
 ศูนย์โสมเกาหลี - ภาพวาดลวงตาสี่มิติ - Love Museum - ละลายเงินวอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWxLJx7C-KR-BEAUTIFUL(2) 
Travel by (Air Ticket) : TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
27-31 MAR
8-12 / 15-19 MAY 19
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อินชอน - เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที่ #สะพาน O2 - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - ถนนแฟชั่นกรุงโซล - ภาพวาดลวงตาสี่มิติ - Love Museum

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 อินชอน - Hwacheon - เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที่ สะพาน O2
 Soraksan - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ตะลุยกันต่อที่ตลาดเปิด 24 ชั่วโมง - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค
 กรุงโซล - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - ถนนแฟชั่นกรุงโซล
 ศูนย์โสมเกาหลี - ภาพวาดลวงตาสี่มิติ - Love Museum - ละลายเงินวอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWxLJx7C-KR-BEAUTIFUL(3) 
Travel by (Air Ticket) : TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
3-7 / 17-21 / 24-28 APR
1-5 MAY 19
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อินชอน - เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที่ #สะพาน O2 - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - ถนนแฟชั่นกรุงโซล - ภาพวาดลวงตาสี่มิติ - Love Museum

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 อินชอน - Hwacheon - เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที่ สะพาน O2
 Soraksan - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ตะลุยกันต่อที่ตลาดเปิด 24 ชั่วโมง - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค
 กรุงโซล - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - ถนนแฟชั่นกรุงโซล
 ศูนย์โสมเกาหลี - ภาพวาดลวงตาสี่มิติ - Love Museum - ละลายเงินวอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์

Korea / South Korea Tour

Code : THAA50-TWxLJx7C-KR-BEAUTIFUL(4) 
Travel by (Air Ticket) : TW/LJ/7C-ทีเวย์ แอร์/จินแอร์/เจจูแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
Travel Date :
10-14 APR 19
Price/pax :
22,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อินชอน - เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที่ #สะพาน O2 - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - ถนนแฟชั่นกรุงโซล - ภาพวาดลวงตาสี่มิติ - Love Museum

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 อินชอน - Hwacheon - เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที่ สะพาน O2
 Soraksan - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ตะลุยกันต่อที่ตลาดเปิด 24 ชั่วโมง - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค
 กรุงโซล - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - ถนนแฟชั่นกรุงโซล
 ศูนย์โสมเกาหลี - ภาพวาดลวงตาสี่มิติ - Love Museum - ละลายเงินวอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Korea / South Korea tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP