Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAH9-TG-TW-FJL-SK05

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Taiwan Tour
1
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAE7-BR-TW-BICYCLE5D 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
29MAY-2JUN
12-16 JUN
30OCT-3NOV
20-24 NOV
Price/pax :
38,888 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ทริปปั่นจักรยาน ตามรอยรายการ Viewfinder Thailand : ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา - จุดบริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน - วัดพระถังซำจั๋ง - หมู่บ้านชาวเผ่าเส้าจู๋ - ศาลเจ้ากวนอู - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - ปั่นจักรยานขึ้นเขาเหอฮวนซัน - ยอดเขา Wuling 3275 M. - ปั่นจักรยานเส้นทางอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ปั่นจักรยานเส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำตั้นส่วย - ปั่นจักรยานเส้นทางเลียบแม่น้ำซินเตี้ยน - แหล่งช็อปปิ้งซีเหมินติง - Mitsui Outlet Park ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่สลัด - สเต็กจานร้อน - เสี่ยวหลงเปา - บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา - ท่าเรือส่วยเส้อ - จุดบริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน - วัดพระถังซำจั๋ง - หมู่บ้านชาวเผ่าเส้าจู๋ - ศาลเจ้ากวนอู
 ผูหลี่ - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - ปั่นจักรยานขึ้นเขาเหอฮวนซัน - ยอดเขา Wuling 3275 M. - ฮัวเหลียน
 ไทเป - ปั่นจักรยานเส้นทางอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ไทเป
 ไทเป - ท่าเรือต้าเต้าเฉิง - ปั่นจักรยานเส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำตั้นส่วย - ปั่นจักรยานเส้นทางเลียบแม่น้ำซินเตี้ยน - จุดชมวิวปี้ถัน - กลับโรงแรมอาบน้ำ - ร้านขนมเค้กสับปะรด - แหล่งช็อปปิ้งซีเหมินติง - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
2
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAE7-CI-TW-KK2(1) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
8-12 / 22-26 MAY
19-23 JUN
6-10 / 20-24 NOV
18-22 DEC
Price/pax :
35,888 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาหลีซัน : หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว) - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - อุทยานอาหลีซัน - เดินป่าสน 2,000 ปี - อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ช้อปปิ้ง Duty Free - ตลาดปลาไทเป - Mitsui Outlet Park ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านขนมไท่หยางปิ่งดั้งเดิม - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทจง - ผูหลี่ - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว)
 ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน - เดินป่าสน 2,000 ปี
 อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - ไทจง - นั่งรถไฟหัวจรวดกลับไทเป - นั่งรถไฟฟ้า MRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ช้อปปิ้ง Duty Free - ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAE7-CI-TW-KK2(2) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
9-13 / 23-27 OCT
4-8 DEC
Price/pax :
36,888 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาหลีซัน : หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว) - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - อุทยานอาหลีซัน - เดินป่าสน 2,000 ปี - อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ช้อปปิ้ง Duty Free - ตลาดปลาไทเป - Mitsui Outlet Park ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านขนมไท่หยางปิ่งดั้งเดิม - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทจง - ผูหลี่ - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว)
 ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน - เดินป่าสน 2,000 ปี
 อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - ไทจง - นั่งรถไฟหัวจรวดกลับไทเป - นั่งรถไฟฟ้า MRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ช้อปปิ้ง Duty Free - ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAE7-CI-TW-KK5 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
8-12 MAY
19-23 JUN
6-10 / 20-24 NOV
18-22 DEC
Price/pax :
31,888 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาหลีซัน : หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - เดินชมป่าสน 2000 ปี - อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว) - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขอพร) - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - นั่งกระเช้าเมาคง - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว) - Mitsui Outlet Park ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านขนมไท่หยางปิ่งดั้งเดิม - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทจง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - เดินชมป่าสน 2000 ปี - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว)
 ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - ไทเป - ช้อปปิ้ง Duty Free - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - อุทยานเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขอพร) - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ไทเป - นั่งกระเช้าเมาคง - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว) - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAE7-CI-TW-SK3(1) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
6-9 / 27-30 JUN
11-14 JUL
19-22 SEP
24-27 OCT
14-17 NOV
19-22 DEC
Price/pax :
29,888 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อิ่มพุงกาง : หมู่บ้านสายรุ้ง - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าซันมูนเลค - ศาลเจ้ากวนอู - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมไฟ) - Taipei Fish Market - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)
 ผูหลี่ - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าซันมูนเลค - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง - ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทจง - ไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมไฟ) - Taipei Fish Market - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ร้านขนมเค้กสับปะรด - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAE7-CI-TW-SK3(2) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
1-4 / 17-20 MAY
26-29 JUL
9-12 AUG
11-14 OCT
5-8 DEC
Price/pax :
30,888 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อิ่มพุงกาง : หมู่บ้านสายรุ้ง - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าซันมูนเลค - ศาลเจ้ากวนอู - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมไฟ) - Taipei Fish Market - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)
 ผูหลี่ - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าซันมูนเลค - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง - ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทจง - ไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมไฟ) - Taipei Fish Market - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ร้านขนมเค้กสับปะรด - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAE7-CI-TW-SKA(1) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
1-4 / 16-19 MAY
26-29 JUL
9-12 AUG
11-14 OCT
5-8 DEC
Price/pax :
30,888 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : หมู่บ้านสายรุ้ง - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - Duty Free - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ตลาดปลาไทเป - Mitsui Outlet Park - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ชิมขนมไท่หยางปิ่งร้านดั้งเดิม - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)
 ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ไทเป - Duty Free - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAE7-CI-TW-SKA(2) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
6-9 / 27-30 JUN
11-14 JUL
19-22 SEP
24-27 OCT
14-17 NOV
19-22 DEC
Price/pax :
29,888 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อิ่มพุงกาง : หมู่บ้านสายรุ้ง - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าซันมูนเลค - ศาลเจ้ากวนอู - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมไฟ) - Taipei Fish Market - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ชิมขนมไท่หยางปิ่งร้านดั้งเดิม - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)
 ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ไทเป - Duty Free - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-BR-TW-FJL05-TD(1) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
9-14 MAY 19
Price/pax :
23,555 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - 3 อุทยาน (อารีซาน - ทาโรโกะ - เหย๋หลิ่ว) : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - เมืองผิงซี
 นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟสู่เมืองยีหลาน - ศูนย์ Germanium - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 อุทยานเหย่หลิว - ถนนเก่าจิ่วเฟิน - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-SL-TW-S07(1) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
2-6 / 3-7 MAY
Price/pax :
13,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาลีซาน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เถาหยวนไนท์ มาเก็ต - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - ตลาดซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,800 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ผู้เดินทางที่เป็นเด็ก ชำระเงินทิปเท่าผู้ใหญ่) โปรดชำระเงินก่อนการเดินทาง - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า (กรณียกเลิกฟรีวีซ่า ภายในอนาคต) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์ มาเก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic shop - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - ศูนย์ Germanium - ช้อปปิ้ง Duty Free - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 Bangkok(Don Muang Airport)
11
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-SL-TW-S07(2) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
9-13 / 11-15 / 24-28 MAY / 31MAY-4JUN
6-10 / 7-11 / 13-17 / 14-18 / 20-24 JUN / 27JUN-1JUL / 28JUN-2JUL
4-8 / 5-9 / 11-15 / 18-22 / 19-23 / 25-29 JUL
1-5 / 8-12 / 15-19 AUG / 29AUG-2SEP
5-9 / 12-16 19-23 SEP / 27SEP-1OCT
3-7 / 4-8 / 17-20
Price/pax :
12,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาลีซาน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เถาหยวนไนท์ มาเก็ต - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - ตลาดซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,800 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ผู้เดินทางที่เป็นเด็ก ชำระเงินทิปเท่าผู้ใหญ่) โปรดชำระเงินก่อนการเดินทาง - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า (กรณียกเลิกฟรีวีซ่า ภายในอนาคต) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์ มาเก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic shop - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - ศูนย์ Germanium - ช้อปปิ้ง Duty Free - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 Bangkok(Don Muang Airport)
12
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-SL-TW-S07(3) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
17-21 MAY
10-14 OCT
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาลีซาน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เถาหยวนไนท์ มาเก็ต - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - ตลาดซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,800 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ผู้เดินทางที่เป็นเด็ก ชำระเงินทิปเท่าผู้ใหญ่) โปรดชำระเงินก่อนการเดินทาง - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า (กรณียกเลิกฟรีวีซ่า ภายในอนาคต) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์ มาเก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic shop - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - ศูนย์ Germanium - ช้อปปิ้ง Duty Free - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 Bangkok(Don Muang Airport)
13
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-SL-TW-S07(4) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
12-16 / 26-30 / 27-31 JUL / 28JUL-1AUG
11-15 / 12-16 / 13-17 OCT
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาลีซาน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เถาหยวนไนท์ มาเก็ต - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - ตลาดซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,800 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ผู้เดินทางที่เป็นเด็ก ชำระเงินทิปเท่าผู้ใหญ่) โปรดชำระเงินก่อนการเดินทาง - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า (กรณียกเลิกฟรีวีซ่า ภายในอนาคต) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์ มาเก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic shop - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - ศูนย์ Germanium - ช้อปปิ้ง Duty Free - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 Bangkok(Don Muang Airport)
14
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-SL-TW-S02 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
26-29 APR 19
Price/pax :
10,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกง - วัดเหวิ่นหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) - ซีเหมินติง

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกง - วัดเหวิ่นหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ชมงานจัดแสดงพฤกษศาสตร์พืชสวน - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic Shop - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - Duty Free - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 Bangkok(Don Muang Airport)
15
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-SL-TW-SS04 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
26-29 APR 19
Price/pax :
10,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาลีซาน : เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - งานจัดแสดงพฤกษศาสตร์พืชสวน และดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ช้อปปิ้งcosmetic Shop - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - อิสระช้อปปิ้งduty Free - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 Bangkok(Don Muang Airport)
16
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-CI-TW-M01(1) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
8-11 / 15-18 / 22-25 MAY / 29MAY-1JUN
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 JUN
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 JUL / 31JUL-3AUG
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 AUG
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 SEP 19
Price/pax :
16,555 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เถาหยวน - เมืองไถจง - เมืองไทเป : ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย) - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เถาหยวน - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว
 เมืองไถจง - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - Cosmetic Shop - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ซีเหมินติง
 Duty Free - ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น - หมู่บ้านฉือเฟิ้น - ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย) - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-CI-TW-M01(2) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 OCT 19
Price/pax :
17,555 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เถาหยวน - เมืองไถจง - เมืองไทเป : ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย) - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เถาหยวน - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว
 เมืองไถจง - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - Cosmetic Shop - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ซีเหมินติง
 Duty Free - ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น - หมู่บ้านฉือเฟิ้น - ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย) - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-CI-TW-M02(1) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
27-30 APR
11-14 / 25-28 MAY
8-11 / 22-25 JUN
6-9 / 20-23 JUL
3-6 / 17-20 AUG / 31AUG-3SEP
21-24 SEP 19
Price/pax :
17,500 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด - Cosmetics Shop - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ศูนย์ Germanium - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว
 เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด - Cosmetics Shop - ซีเหมินติง
 ศูนย์ Germanium - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
19
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-CI-TW-M02(2) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
5-8 / 19-22 OCT 19
Price/pax :
18,500 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด - Cosmetics Shop - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ศูนย์ Germanium - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว
 เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด - Cosmetics Shop - ซีเหมินติง
 ศูนย์ Germanium - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
20
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-BR-TW-M03 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
23-27 MAY 19
Price/pax :
20,888 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - นั่งรถไฟโบราณ ชมสวนสนพันปี ในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชิมชาอู่หลง - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ Germanium - Cosmetic shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 5 ดาว

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 เมืองไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 5 ดาว
 เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ Germanium - Cosmetic shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
21
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-BR-TW-M04 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
1-5 MAY 19
Price/pax :
20,555 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาลีซาน : เมืองไถจง - หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - Mitsui Outlet Park

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 5 ดาว
 เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ Germanium - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - Cosmetic Shop - Taipei Fish Market - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-BR-TW-M05 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
1-5 MAY 19
Price/pax :
17,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาลีซาน : เมืองไถจง - หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - แวะชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
 ศูนย์ Germanium - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-TG-TW-L01-1 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 MAY / 30MAY-2JUN 19
Price/pax :
22,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เมืองไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชม สวนสนพันปี - ชมศูนย์ Germanium - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชม สวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ชมศูนย์ Germanium - ตึกไทเป 101 - (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAH9-TG-TW-L01 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 MAY / 30MAY-2JUN 19
Price/pax :
28,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - แวะชิมชาอู่หลง - ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ชมศูนย์ Germanium - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง
 หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of ROC / Taiwan tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP