เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 9 จาก
ทัวร์เชียงราย 9 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z5271
นกแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z5271
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - ภูชี้ฟ้า - อุทยานแห่งชาติภูซาง - น้ำตกภูซาง - สามเหลี่ยมทองคำ - ไร่บุญรอด

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงราย - อุทยานแห่งชาติภูซาง - น้ำตกภูซาง - ผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า
 ยอดภูชี้ฟ้า - สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย
 ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - ไร่เชิญตะวัน - เดินทางกลับสู่สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5288
นกแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z5288
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เที่ยว 2 ดอย ดอยตุง - ดอยแม่สลอง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง / ครบ 8 ท่านมีไกด์เดินทางด้วยรถตู้ / สนใจเดินทางช่วง ศุกร์, เสาร์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - พระธาตดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง
 ดอยแม่สลอง - ข้ามฝั่งท่าขี้เหล็ก - ถ่ายรูปที่สามเหลี่ยมทองคำ
 ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - ไร่เชิญตะวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5292
FD/DD/SL-แอร์เอเชีย/นกแอร์/ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z5292
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/DD/SL-แอร์เอเชีย/นกแอร์/ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - ภาคเหนือ เชียงราย - เชียงใหม่ - ไร่เชิญตะวัน - วัดร่องเสือเต้น - ดอยแม่สลอง - ดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงราย - ไร่เชิญตะวัน - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ไร่ฉุยฟง - แม่สลอง
 วัดท่าตอน - ฮิโนกิแลนด์ - วัดบ้านเด่น - เชียงใหม่
 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - วัดอุโมงค์ - พระธาตุดอยคำ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5331
นกแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z5331
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน - ฮิโนกิแลนด์ - ดอยผาหมี - บ้านผาฮี้ - ดอยช้างมูบ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงราย - ฮิโนกิแลนด์ - บ่อน้ำร้อนฝาง - วัดท่าตอน - แม่จัน
 พระธาตดอยตุง - ดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ดอยผาหมี - เจดีย์ชนะศึก - แม่สาย
 ชมถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน - ไร่บุญรอด - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5436
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z5436
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,499
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - ภาคเหนือ เชียงราย - ภูชี้ฟ้า - เชียงของ - ภูชี้ฟ้า - ผาตั้ง
พัก อ.เชียงของ 1 คืน - อ.แม่สาย 1 คืน / ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ

 กรุงเทพฯ(ปั้มน้ำมัน ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า) - อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา - พักบนรถ
 เชียงคำ - ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ประตูผาบ่อง - เชียงของ - วัดหลวงไชยสถาน - ถนนคนเดินกาดกองแก้ว
 เชียงของ - ไร่แสงอรุณ - เชียงแสน - วัดพระธาตุผาเงา - สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย - พระธาตุดอยเวา - จุดชมวิวเมืองท่าขี้เหล็ก พม่า
 แม่สาย - วัดร่องขุ่น - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - กว๊านพะเยา - กรุงเทพฯ(ปั้มน้ำมัน ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า)
เดินทาง :
Z5437
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z5437
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,299
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - ภาคเหนือ เชียงราย - เชียงใหม่ - วัดร่องขุ่น - ดอยตุง - ดอยสุเทพ - ดอยอินทนนท์
พัก เชียงราย 1 คืน - เชียงใหม่ 1 คืน / ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ

 กรุงเทพฯ(ปั้มน้ำมัน ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า) - พักบนรถ
 เชียงราย - พระธาตุดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงรายไนท์บาซ่าร์
 เชียงราย - วัดร่องขุ่น - บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน - พระธาตุดอยสุเทพ - เวียงกุมกาม - ของฝาก ร้านวนัสนันท์ - ขันโตกดินเนอร์
 ดอยอินทนนท์ - ป่าดึกดำบรรพ์ - พระธาตุนภเมทนีดล - กรุงเทพฯ(ปั้มน้ำมัน ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า)
เดินทาง :
Z5544
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แพ็คเกจภาคเหนือ เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟงไร่บุญรอด (เดินทาง 6-8 ท่านขึ้นไป)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร ไปกลับ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินเชียงราย - พระตำหนักดอยตุง (รวมค่าเข้าสวนดอกไม้ และพระตำหนัก) - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา - เข้าที่พัก
 วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง
 ไร่บุญรอด - แวะซื้อของฝาก - บริการรถส่งที่ สนามบินเชียงราย - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z5546
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿800
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
เดินทาง :
Z5573
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แพ็คเกจภาคเหนือ เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - ตลาดม้ง - ดอยสุเทพ - วัดเชียงมั่น - วัดเจดีย์หลวง
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก - ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทางจ่ายทิป 600 บาท

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินเชียงใหม่ หรือ ท่ารถทัวร์ - ดอยอินทนนท์ - ตลาดม้ง - ตลาดไนท์บาร์ซ่า
 พระบรมธาตุดอยสุเทพ - วัดเจดีย์หลวง - วัดเชียงมั่น - วัดพระสิงห์ - วัดสวนดอก
 แวะซื้อของฝากของที่ระลึก - บริการรถส่งที่ สนามบินเชียงใหม่ หรือ ท่ารถทัวร์ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 9 จาก
ทัวร์เชียงราย 9 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เชียงราย, โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เชียงรายเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เชียงรายเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เชียงรายเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เชียงรายเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เชียงรายเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เชียงรายเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์เชียงรายเดือนกันยายน 2563
ทัวร์เชียงรายเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์เชียงรายเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์เชียงรายเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์เชียงรายเดือนมกราคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP