เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z6858
Z6879

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์น่าน 53 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย | ทัวร์ไทย : ทัวร์น่าน

Z5431
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5431
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ร่วมพิธีสืบชะตาล้านนาตะวันนออก น่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - งาช้างดำ - วัดภูมินทร์ - ดอยภูคา - พระธาตุแช่แห้ง - แพร่ - แพะเมืองผี - พระธาตุช่อแฮ - พระพุทธชินราช

 กรุงเทพฯ(ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า) - นมัสการ พระธาตุช่อแฮ - แพะเมืองผี - เข้าที่พัก
 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - วัดพระธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - งาช้างดำ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - ศาลหลักเมืองน่าน
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - วัดหนองแดง พร้อมจัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนา - ต้นดิกเดียม - ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมือง
 ตลาดเช้า - นมัสการ พระพุทธชินราช - ช้อปปิ้งของฝากจากนครสวรรค์ - กรุงเทพฯ(ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า)
เดินทาง :
Z5913
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5913
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า (คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป)

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น - วัดศรีมงคล - ร้านลำดวน ผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 ชุมชนไทลื้อ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5980
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5980
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,200
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - พระธาตุช่อแฮ
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
 น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดิน
 พระธาตุแช่แห้ง - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ร้านลำดวน ผ้าทอ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล - วัดศรีมงคล
 ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - พระธาตุช่อแฮ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6056
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6056
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,699
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - แพร่ - พิษณุโลก - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดร้องแง - พระธาตุช่อแฮ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - วัดบุญยืน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - โฮงเจ้าฟองคำ - ตึกรังสีเกษม - วัดพระธาตุแช่แห้ง - กาดข่วงเมืองน่าน
 วัดศรีพันต้น - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีมงคล - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - ร้านกาแฟไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต - วัดร้องแง - วัดปรางค์
 เมืองแพร่ - พระธาตุช่อแฮ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6080
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6080
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - แพร่ - พระบรมธาตุแช่แห้ง - นั่งรถรางชมเมืองน่าน - วนอุทยานแพะเมืองผี - นั่งรถรางชมรอบเมืองแพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดศรีมงคล - ชุมชนบ้านศิลาเพชร - นั่งรถรางชมเมืองน่าน - ถนนคนเดินน่าน
 หออัตลักษณ์น่านนคร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - แพร่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - นั่งรถรางชมรอบเมืองแพร่ - กาดกองเก่า
 วัดพระธาตุช่อแฮ - ตลาดของฝากเด่นชัย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6195
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6195
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจ น่าน / เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / รวมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ

 อิสระเดินทางเอง - น่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ถนนคนเดินน่าน - เข้าที่พัก
 วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดมิ่งเมือง - เสาหลักเมือง - ร้านกาแฟ - อิสระดินทางกลับ
เดินทาง :
Z6216
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6216
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ดอยเสมอดาว - เกลือสินเธาว์ - ดอย ซิลเวอร์ - พระธาตุแช่แห้ง - พระธาตุช่อแฮ

 กรุงเทพฯ
 น่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - เกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - ดอย ซิลเวอร์ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
 พระธาตุแช่แห้ง - นั่งรถชมเมืองน่าน - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำฯ - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน
 น่าน - แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก - วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร - ซื้อของที่ระลึก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6301
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6301
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,500
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - เชียงราย - พะเยา - น่าน - ดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุน - สิงห์ปาร์ค - ภูลังกา - ปัว - วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง - ทานขันโตก (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - แวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงราย - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดพระแก้ว - เชียงราย - ทานขันโตก
 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - สิงห์ปาร์ค - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์
 พะเยา - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - พระธาตุจอมทอง - ล่องเรือสู่วัดติโลกอาราม - วัดศรีโคมคำ
 พะเยา - ภูลังกา - บ้านปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - ตัวเมืองน่าน - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 น่าน - วัดภูมินทร์ - ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6303
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6303
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - บ่อเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - แกรนด์แคนยอนแห่งปัว - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อรถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)
ไม่รวมค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - เส้นทางถนนลอยฟ้า 1081 - ชมบ่อเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว
 วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วังศิลาแลง - ถ่ายรูปกับแกรนด์แคนยอนแห่งปัว - วัดศรีมงคล - ถนนคนเดินน่าน - อิสระอาหารค่ำ
 วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - เช็คอินหน้า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6324
BUS-รถปรับอากาศ

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6324
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,777
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจ สัมผัสธรรมชาติ ปัว - สะปัน - บ่อเกลือ - พระธาตุแช่แห้ง - พระธาตุช่อแฮ - เสาหลักเมือง - จิตกรรมกระซิบรักบันลือโลก วัดภูมินทร์ (PRIVATE เหมาคณะส่วนตัว / เดินทาง 20-40 ท่าน มีไกด์นำเที่ยว / เดินทาง 5-15 ท่าน มีพนักงานขับรถ รับส่งตามรายการ)
ไม่รวม ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทิปพนักงานขับรถ / แบบเหมาคณะส่วนตัว 5-40 ท่าน ค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ หน้า BIG C สาขาลาดพร้าว)
 จ.น่าน - อำเภอปัว - อำเภอบ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 - บ่อเกลือโบราณ - จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน - จุดชมวิว 1715 - ผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - อำเภอปัว
 อำเภอปัว - วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง จ.น่าน - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - เสาหลักเมือง วัดมิ่งเมือง - จ.แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - จ.อุตรดิตถ์ - บ้านเทียนหอม - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6325
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6325
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,399
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจ หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - พระบรมธาตุแช่แห้ง - เสาหลักเมืองน่าน - จิตกรรมกระซิบรักบรรลือโลกวัดภูมินทร์ / PRIVATE เหมาคณะส่วนตัว 5-9 ท่าน ต่อ 1 รถตู้
ไม่มีไกด์ รถตู้รับสนามบินน่าน ส่งสถานที่ต่างๆตามรายการ / ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - รถตู้รับสนามบินจังหวัดน่าน - จ.น่าน อำเภอปัว - อำเภอบ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 - บ่อเกลือโบราณ - จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน - จุดชมวิว 1715 - ผ่านชมถนนลอยฟ้า - ถนนหลวงหมายเลข 1256 - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - อำเภอปัว
 วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง สักการะเสาหลักเมือง - รถตู้ส่งสนามบินน่าน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6351
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6351
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,500
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดภูมินทร์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - พระธาตุแช่แห้ง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดศรีมงคล - ปัว
 ร้านลำดวน - วัดภูเก็ต - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - นั่งรถรางชมเมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6363
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6363
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - เที่ยวน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - อำเภอบ่อเกลือ - บ้านสะปัน - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ (คณะออกเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ / พักเมืองน่าน 1 คืน - ปัว 1 คืน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ)
 จังหวัดน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ - วัดพระธาตุเขาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น - ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง - ถนนคนเดินน่าน - อิสระอาหารค่ำ
 บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)
 น่าน - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6498
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6498
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - วัดภูมินทร์ - อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระบรมธาตุแช่แห้ง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - เสาหลักเมือง - ร้านของหวานป้านิ่ม - ถนนคนเดิน
 ปัว - อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล - พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6520
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6520
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,600
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจน่าน / รวม ที่พัก 2 คืน - รวมรถยนต์ส่วนตัวนำเที่ยว - ที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน - ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถาน
ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟไป-กลับ - ทิปไกด์และคนขับวันละ 100 บาท/ท่าน

 อิสระเดินทางเองสู่สถานีรถไฟหัวลำโพง
 แพร่ - น่าน - ไร่ชาเมี่ยงศรีนาป่าน - วัดศรีพันต้น - ถนนลอยฟ้า - โค้งหมายเลข3 - บ่อเกลือสินธุ์เทา
 จุดชมวิว1715 - ศาลเจ้าหลวงภูคา - ต้นชมพูภูคา - กาแฟบ้านไทลื้อ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - ชุมชนศิลาเพช
 ตักบาตรยามเช้า - วัดศรีมงคล - หอศิลป์ริมน่าน - ซื้อของฝาก - วัดภูมินทร์ - แพร่ - ตลาดสามแยกเด่นชัย - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6566
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6566
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ปัว - พระธาตุแช่แห้ง / พักในเมือง 1 คืน - ปัว 1 คืน / บริการเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน)
ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันบางจาก ข้างสมบัติทัวร์ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว)
 อำเภอเมืองน่าน - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - เสาหลักเมือง - ร้านของหวานป้านิ่ม (ฟรี ขนม หรือเครื่องดื่ม 1 อย่าง) - ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 อำเภอเมืองน่าน - อำเภอปัว - อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล - พระบรมธาตุแช่แห้ง - จังหวัดแพร่ - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - ของฝากอ.เด่นชัย - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6593
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6593
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ลำปาง - แพร่ - น่าน - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - วัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - อุทยานห่งชาติศรีน่าน - พระธาตุแช่แห้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินลำปาง - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - น้ำตกแจ้ซ้อน - วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - วัดพระธาตุสันดอน - เหมืองแม่เมาะ - วัดพระธาตุลำปางหลวง
 ลำปาง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - วัดนาคูหา - บ้านทุ่งโฮ้ง - คุ้มวงศ์บุรี - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
 อุทยานห่งชาติศรีน่าน - จุดชมทิวทัศน์ดอยผาชู้ - ดอยเสมอดาว - สาดินนาน้อย - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
 พระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - ศูนย์โอทอปน่าน
 น่าน - แพร่ - วัดจอมสวรรค์ - ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6657
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6657
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - พระธาตุแช่ แห้ง - วัด ภูมินทร์ - ถนนลอยฟ้า 1081 - จุดชมวิวบ้านสะปัน - หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว - วัดมิ่งเมือง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - พระธาตุแช่ แห้ง - สักการะ พระธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัด ภูมินทร์ - พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า 1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิว 1715 - วัดภูเก็ต - หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
 วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดมิ่งเมือง - เสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6690
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6690
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ทัวร์สกู๊ตเตอร์ เส้นทางวัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑ์น่าน - วัดช้างค้ำ - คุ้มเจ้าราชบุตร - โฮงเจ้าฟองคำ - ตึกรังษีเกษม - ร้านภูฟ้า
ไม่รวมค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปเจ้าหน้าที่นำเที่ยว

 Scooter Tour รอบการท่องเที่ยว 3 รอบ 08.30-11.00 น. / 13.30-16.30 น. / 16.30-19.00 น. (เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน)
 จุดนับพบ ร้าน Amazon บ้านหลวงธนานุสร ตรงข้ามวัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีพันต้น - กำแพงเมืองเก่าน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำ - พิพิธภัณฑ์สถานน่าน - คุ้มเจ้าราชบุตร - วัดสวนตาล - โฮงเจ้าฟองคำ - Erabica Coffee - ตึกรังสีเกษม - โรงแรมพูคาน่านฟ้า - ร้านภูฟ้า - จบทริป ร้าน Amazon บ้านหลวงธนานุสร ตรงข้ามวัดภูมินทร์ (บริการของอร่อยตามเส้นทาง 1 เบรก ต่อรอบ)
เดินทาง :
Z6728
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6728
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,599
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน - วัดพระธาตุช่อแฮ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - วัดบุญยืน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน
 ถนนลอยฟ้า 1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน - ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 ถนนลอยฟ้า - อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล - ถนนคนเดินปัว
 แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร - สักการะพระพุทธชินราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6730
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6730
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ดอยเสมอดาว - บ่อเกลือสินเธาว์ - วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดพระธาตุเขาน้อย - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - วัดศรีมงคล - ศูนย์เครื่องเงินดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่
 วัดหนองบัว - หอศิลป์ริมน่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ศูนย์สินค้า Otop - วัดมิ่งเมือง - นั่งรถชมเมืองน่าน - โฮงเจ้าฟองคำ - พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน
 แพร่ - ไหว้พระธาตุช่อแฮ - วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6757
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6757
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - ดอยเสมอดาว - บ่อเกลือ - อุทยานดอยภูคา

 กรุงเทพฯ
 น่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - วัดภูมินทร์ - ชมพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีพันต้น
 ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อยและคอกเสือ - ถนนลอยฟ้า 1256 - บ่อเกลือ
 อุทยานดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - ร้านกาแฟไทลื้อ - วัดภูเก็ต - วัดหนองบัว - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6802
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6802
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - พระธาตุแช่แห้ง - อุทยานแห่งชาติดอยภูค - บ่อเกลือโบราณ - อุทยานห่งชาติศรีน่าน / ที่พัก 4 ดาว 3 คืน / อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือก สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - ปัว - ชุมชนไทลื้อ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
 ปัว - วัดพระธาตุเบ็งสกัด - วัดภูเก็ต - ถนนลอยฟ้า 1081 - อุทยานแห่งชาติดอยภูค - จุดชมวิว 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือ
 บ่อเกลือโบราณ - หอศิลป์ริมน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน (เปิดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
 อุทยานห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวดอยผาชู้ - เสาดินนาน้อย และคอกเสือ - โฮงเจ้าฟองคำ - ศูนย์โอทอปน่าน - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6822
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6822
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,599
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจ น่าน - ปัว / เดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 อิสระเดินทาเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - คนขับรถตู้ รอต้อนรับ สนามบินน่าน หรือบขส.น่าน - บ่อเกลือสินธุ์เทา - ร้านรฤกบ่อเกลือ - จุดชมวิว1715 - ศาลเจ้าหลวงภูคา - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - หอศิลป์ริมน่าน - Erabica Coffee - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน
 พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มต้นลีลาวดี - ร้านต้นน่าน - รถส่ง สนามบินเชียงใหม่ หรือบขส.เชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์น่าน 53 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์น่าน, โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์น่านเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์น่านเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์น่านเดือนมกราคม 2564
ทัวร์น่านเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์น่านเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนเมษายน 2564
ทัวร์น่านเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์น่านเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนกันยายน 2564
ทัวร์น่านเดือนตุลาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP