เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z5990
Z5908
Z6061
Z6061
Z6313

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อุดรธานี 25 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z5894
นกแอร์

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z5894
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - เที่ยวอุดรธานี คำชะโนด - ขอพร ปู่ศรีสุทโธ, แม่ศรีปทุมมา
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน / กรณีลูกค้าชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินจังหวัดอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์) - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ
 คำชะโนด - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี - ร้านของฝาก - สนามบินจังหวัดอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5908
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,499
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - แพ็คเกจ 1 Day Trip เที่ยวอุดรธานี - คำชะโนด (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทิปพนักงานขับรถ / คณะออกเดิน 3-8 ท่าน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินจังหวัดอุดรธานี - คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) - วัดมัชฌิมาวาส - วัดโพธิสมภรณ์ (วัดใหม่) - ร้านของฝาก - บริการรถส่งที่ สนามบินจังหวัดอุดรธานี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z5990
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z5990
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,500
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - คำชะโนด - วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ)
 อุดรธานี - วัดศิริสุทโธ - หลวงพ่อพระใส - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - วัดผาตากเสื้อ - สะพานแก้วชมวิว
 ชมทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6061
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6061
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,290
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ - วัดผาตากเสื้อ - ประติมากรรมรูปปั้นพญานาค - วัดอาฮงศิลาวาส - ภูทอก - คำชะโนด

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดถ้ำศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ
 ตลาดท่าเสด็จ - ประติมากรรมรูปปั้นพญานาค - วัดโพธิ์ชัย - บึงกาฬ - วัดอาฮงศิลาวาส - ภูทอก
 คำชะโนด - ตลาดผ้านาข่า - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6081
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6081
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,299
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - หนองคาย - เลย - ป่าคำชะโนด - วัดผาตากเสื้อ - ถนนคนเดินเชียงคาน - ภูทอก

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - อุดรธานี - ป่าคำชะโนด
 วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - Sky Walk - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - สวนหินผางาม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6095
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6095
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - หนองคาย - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสือ - ศาลาแก้วกู่ - คำชะโนด

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสือ - Sky Walk - ตลาดท่าเสด็จ - ศาลาแก้วกู่ - Ud Town
 อุดรธานี - หนองประจักษ์ - คำชะโนด - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6117
นกแอร์

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6117
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - หนองคาย - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสือ - ศาลาแก้วกู่ - วัดคำชะโนด

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสือ - Sky Walk
 หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - อุดรธานี - วัดพระธาตุบังพวน - หนองประจักษ์ - Ud Town
 อุดรธานี - วัดคำชะโนด - หัตถ์ศิลป์ถิ่นอีสาน หมู่บ้านนาข่า - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6158
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6158
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,500
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - หนองคาย - จุดชมบั้งไฟพญานาค - วัดผาตากเสื้อ - ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - จุดชมบั้งไฟพญานาค
 วัดถ้ำศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ
 ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6267
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6267
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,599
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - หนองคาย - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - ศาลาแก้วกู่ - ป่าคำชะโนด

 กรุงเทพฯ
 อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - Sky Walk - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่
 ป่าคำชะโนด - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน - ศาลเจ้าปู่ ย่า - ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6313
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6313
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - อุดร - บึงกาฬ - เลย - ภูทอก - ภูสิงห์ - จุดชมวิวหินสามวาฬ - วัดผาตากเสื้อ - สวนหินผางาม

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 หนองคาย - ภูทอก - ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ - จุดชมวิวหินสามวาฬ - จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี - วัดถ้ำสีธน - ตลาด Chic Chic
 หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย - วัดหินหมากเป้ง - สกายวอล์ค - วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน - ภูคกงิ้ว - วังสะพุง
 ฟูจิเมืองเลย - สวนหินผางาม - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6323
นกแอร์

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6323
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - สายมู เสริมบุญ เสริมบารมี รับทรัพย์ รับโชค ขอพรพญานาคราช “ปู่ศรีสุทโธ” - “แม่ศรีปทุมมา” อุดรธานี - หนองคาย
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน - ค่าอาหารบางมื้อ - กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ โปรดชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินจังหวัดอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์) - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - อิสระอาหารค่ำ
 คำชะโนด - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี - ร้านของฝาก - สนามบินจังหวัดอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6353
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6353
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - หนองคาย - ร่วมพิธีบวงสรวง วังนาคินทร์คำชะโนด พร้อมเครื่องบูชา ถวายองค์ปู่พญานาค / คณะออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอุดรธานี - วังนาคินทร์คำชะโนด (พิธีบวงสรวง พร้อมเครื่องบูชา ถวายองค์ปู่พญานาค) - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - อิสระอาหารค่ำ
 พระธาตุกลางน้ำ - วัดพระพุทธบาทเวิ้นกุ่ม - วัดผาตากเสื้อ (ทางเดินแบบกระจก Sky walk) - วัดป่าภูก้อน - ยูดีทาวน์ อุดรธานี - อิสระอาหารค่ำ
 วัดโพธิสมภรณ์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร - ร้านของฝาก - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6403
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6403
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสือ - Sky Walk - วัดคำชะโนด
คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป / ไม่รวมทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสือ - ชม Sky Walk
 หนองคาย - หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - วัดพระธาตุบังพวน - หนองประจักษ์ - ศูนย์การค้าอุดรธานี - อิสระอาหารค่ำ
 วัดคำชะโนด - หัตถ์ศิลป์ถิ่นอีสาน หมู่บ้านนาข่า - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6420
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6420
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,883
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - ตามรอยพญานาค คำชะโนด - ถ้ำนาคา - พระธาตุเชิงชุม (คณะออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ ปั๊ม ปตท ถนนวิภาวดี)
 จังหวัดอุดรธานี - วัดคำชะโนด - ถ้ำนาคา - ถนนผ้าคราม - สกลนคร
 พระธาตุเชิงชุม - เดินทางกลับ - อิสระอาหารค่ำ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6429
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6429
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - หนองคาย - เลย - คำชะโนด - วัดหินหมากเป้ง - วัดผาตากเสื้อ - สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว - ถนนคนเดินเชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 อุดรธานี - คำชะโนด - วัดหินหมากเป้ง - วัดผาตากเสื้อ
 วัดป่าภูก้อน - เชียงคาน - สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - สวนหินผางาม - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6430
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6430
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - บึงกาฬ - หนองคาย - อุดรธานี - น้ำตกถ้ำพระ - วัดถ้ำชัยมงคล - บึงโขงหลง - จุดชมวิวหินสามวาฬ - ป่าคำชะโนด

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 หนองคาย - บึงกาฬ - วัดเจติยาคีรีวิหาร - น้ำตกถ้ำพระ
 บึงกาฬ - วัดถ้ำชัยมงคล - บึงโขงหลง - ศาลปู่อืลือนาคราช - วัดสว่างวารี - ถนนคนเดินจังหวัดบึงกาฬ
 จุดชมวิวหินสามวาฬ - จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี - กำแพงภูสิงห์ - อุดรธานี - ป่าคำชะโนด - ร้านของฝาก วีทีแหนมเนือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6455
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6455
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - คำชะโนด - หนองคาย / มีเจ้าหน้าที่นำเที่ยว / คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป / บริการ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย / ฟรี กระเป๋าจัดระเบียบ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)
 จ.อุดรธานี - เกาะคำชะโนด - วัดโพธิสมภรณ์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร - ถนนคนเดิน Udoncity Walking Street (อิสระอาหารค่ำ)
 หนองคาย - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - Skywalk - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6456
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6456
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - คำชะโนด - บึงกาฬ / คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป / บริการ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย / เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก / ฟรี กระเป๋าจัดระเบียบ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)
 จ.อุดรธานี - วัดโพธิสมภรณ์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร - เกาะคำชะโนด - บึงกาฬ - ถนนคนเดิน Bungkun Walking Street (อิสระอาหารค่ำ)
 บึงกาฬ - ชมอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวหินสามวาฬ - วัดถ้ำชัยมงคล - ถ้ำนาคา - บึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือนาคราช - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6465
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6465
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - บึงกาฬ - นครพนม - ป่าคำชะโนด - จุดชมวิวหินสามวาฬ - วัดถ้ำชัยมงคล - ศาลปู่อือลือนาคราช - พระธาตุพนม

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 อุดรธานี - ป่าคำชะโนด - บึงกาฬ - จุดชมวิวหินสามวาฬ - จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี - กำแพงภูสิงห์ - หลวงพ่อพระสิงห์
 วัดถ้ำชัยมงคล - ถ่ายภาพ บึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือนาคราช - นครพนม - พญาศรีสัตตนาคราช
 ตลาดอินโดจีน - บ้านท่านโฮจิมินห์ - พระธาตุมรุกขนคร - พระธาตุพนม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6488
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6488
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,099
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - ทัวร์สายมู สักการะพญานาค คำชะโนด (คณะออกเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ (สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท)

 กรุงเทพฯ (สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก)
 จังหวัดอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส) - ตลาดท่าเสด็จ (อิสระอาหารค่ำ)
 คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ (รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6536
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6536
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - นั่งเรือชมทะเลบัวแดง - คำชะโนด - ชมวิวพระอาทิตย์ตก ริมแม่น้ำโขง - หินสามวาฬ - ภูทอก - พระธาตุพนมวรมหาวิหาร / พักบึงกาฬ 1 คืน - นครพนม 1 คืน / เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ / บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ)
 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี - นั่งเรือชมทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - วังนาคินทร์คำชะโนด - จ.หนองคาย - วัดไทยโพนพิสัย - วัดอาฮง - บึงกาฬ - ชมวิวพระอาทิตย์ตก ริมแม่น้ำโขง - พักบึงกาฬ
 บึงกาฬ - ภูสิงห์ - หินสามวาฬ - วัดภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ - นครพนม - พระธาตุท่าอุเทน - วัดนักบุญอันนา - พญาศรีสัตตนาคราช - ถนนคนเดิน - หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ - พักนครพนม - อิสระอาหารค่ำ
 พระธาตุนคร - พระธาตุพนมวรมหาวิหาร - พระธาตุเรณู - ร้อยเอ็ด - วัดป่ากุง (บุโรพุทโธแห่งแดนอีสาน) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6540
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿499
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - แพ็คเกจ ขอพรพญานาคราช รวยทรัพย์ รับโชค อุดรธานี - คำชะโนด / โปร! เหมายกก๊วน 9 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - มีคนขับรถรอรับที่ อุดรธานี ส่งสถานที่เที่ยวตามรายการ ไม่มีไกด์ / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าทิปคนขับรถ 50 บาท ต่อผู้เดินทาง ต่อทริป - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับจุดนัดหมาย อาทิ สนามบินอุดรธานี, สถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง หรือ ที่พักในจังหวัดอุดรธานี - หนองคาย - ลานพญานาคคู่ - วัดโพธิ์ชัย - วัดพระธาตุบังพวน - วังนาคินทร์ คำชะโนด - อุดรธานี - แวะซื้อของฝาก - รถส่งจุดนัดหมาย - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6542
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6542
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - สายมู สามเหลี่ยมนาคราช - น้ำตกถ้ำพระ - หินสามวาฬ - บึงโขงหลง - คำชะโนด / มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก (คณะออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต)
 จ.อุดรธานี - จ.หนองคาย - บึงกาฬ - ภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ
 จุดชมวิว หินสามวาฬ - จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี - กำแพงภูสิงห์ - ลานสิงห์หมอบ - บึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือนาคราช - วัดสว่างวารี - วัดโพธิ์ชัย - ถนนคนเดิน
 คำชะโนด - ของฝากเมืองอุดร - ขอนแก่น - นครราชสีมา - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6549
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z6549
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - คำชะโนด - วัดป่าภูก้อน - ผาตากเสือ - ชม Sky Walk - ขอพร ย่าโม
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 300 บาท - ค่าพนักงานยกกกระเป๋า - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน)

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันบางจาก ข้างสมบัติทัวร์ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว)
 จ.อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสือ ชม Sky Walk - ตลาดท่าเสด็จ - ศาลาแก้วกู่ - UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี (อิสระอาหารค่ำ)
 อุดรธานี - หนองประจักษ์ - วัดคำชะโนด - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่าโม (อิสระอาหารค่ำ) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อุดรธานี 25 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อุดรธานี, โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อุดรธานีเดือนกันยายน 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนมกราคม 2564
ทัวร์อุดรธานีเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์อุดรธานีเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์อุดรธานีเดือนเมษายน 2564
ทัวร์อุดรธานีเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์อุดรธานีเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์อุดรธานีเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์อุดรธานีเดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP