เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์พิษณุโลก 6 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย | ทัวร์ไทย : ทัวร์พิษณุโลก

Z6327
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพิษณุโลก :
ทัวร์พิษณุโลก - แพ็คเกจ พิษณุโลก - เขาค้อ - ภูทับเบิก - เลย - ภูเรือ - เชียงคาน - นมัสการพระธาตุศรีสองรัก - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
ไม่มีไกด์นำเที่ยว คนขับรถ รับสนามบินพิษณุโลก และนำส่งสถานที่ต่างๆตามรายการ / ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าเดินทาง และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ นอกเหนือจากที่ระบุ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถตู้รับที่ สนามบินจังหวัดพิษณุโลก - จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ - ไร่ GB - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก - จังหวัดเลย - พระธาตุศรีสองรัก - ภูเรือ
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - เชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - วัดพระบาทภูควายเงิน - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน - อิสระอาหารค่ำ
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าเชียงคาน (อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย) - หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด หรือสกายวอล์คเชียงคาน แทน - ช้อปปิ้งของฝากจากไร่กำนัลจุล - รถตู้ส่งสนามบินจังหวัดเลย - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6449
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์พิษณุโลก

รหัสทัวร์ : Z6449
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพิษณุโลก :
ทัวร์พิษณุโลก - สุโขทัย - พิษณุโลก (คณะออกเดินทาง 6-9 ท่าน ต่อ 1 รถตู้) / บริการ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย / บริการอาหาร 4 มื้อ / เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 200 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก) - จังหวัดสุโขทัย - วัดพิพัฒน์มงคล - คาเฟ่ เดอ มาลา (De Mala Café & Restaurant ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และเบเกอรี่) - วัดศรีชุม - วัดช้างล้อม - พิพิธภัฑณสถานแห่งชาติรามคำแหง - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ชมพระอาทิตย์ตกดินในอุทยานฯ (ไม่รวมค่ารถราง และรถจักรยานท่องเที่ยวในอุทยาน)
 วัดสะพานหิน - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - จังหวัดพิษณุโลก - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) - วัดนางพญา - วัดราชบูรณะ - อิสระอาหารค่ำ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6728
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์พิษณุโลก

รหัสทัวร์ : Z6728
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,599
โปรแกรมท่องเที่ยวพิษณุโลก :
ทัวร์พิษณุโลก - น่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน - วัดพระธาตุช่อแฮ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - วัดบุญยืน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน
 ถนนลอยฟ้า 1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน - ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 ถนนลอยฟ้า - อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล - ถนนคนเดินปัว
 แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร - สักการะพระพุทธชินราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7090

ทัวร์พิษณุโลก

รหัสทัวร์ : Z7090
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพิษณุโลก :
ทัวร์พิษณุโลก - เขาค้อ - สุโขทัย - พิษณุโลก - วัดพระศรีมหาธาตุวรหมาวิหาร - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) - สถานีรถไฟพิษณุโลก - วัดพระศรีมหาธาตุวรหมาวิหาร - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ
 น้ำตกศรีดิษฐ์ - ฐานอิทธิ - อนุสรณ์สถานเขาค้อ - พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภักดีฟาร์มกวาง - สุโขทัย
 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - วัดมหาธาตุ - วัดศรีชุม - วัดช้างล้อม - วัดเจดีย์เจ็ดแถว - วัดนางพญา - หมู่บ้านนาต้นจั่น - สนามบินสุโขทัย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7105
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์พิษณุโลก

รหัสทัวร์ : Z7105
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพิษณุโลก :
ทัวร์พิษณุโลก - สุโขทัย - อุทัยธานี - พิษณุโลก - หุบป่าตาด - สวรรคโลก Street Art - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชณาลัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - อุทัยธานี - วัดถ้ำเขาวง - หุบป่าตาด - วัดท่าซุง - เขาสะแกกรัง - สุโขทัย
 วัดพิพัฒน์มงคล - สวรรคโลก Street Art - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชณาลัย
 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - พิษณุโลก - วัดราชบูรณะ - วิหารพระพุทธชินราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7110
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์พิษณุโลก

รหัสทัวร์ : Z7110
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพิษณุโลก :
ทัวร์พิษณุโลก - เที่ยวงานแพร่ คราฟท์ 2020 - Workshop DIY งานผ้า - ชมทะเลหมอก พระธาตุดอยเล็ง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, ผู้ช่วย และ พนักงานขับรถ ท่านละ 200 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) - แวะทานมื้อเที่ยง จ.พิษณุโลก - วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ (พระธาตุประจำปีขาล) - เข้าที่พัก
 นั่งรถรางเที่ยว อ.ลอง - Work Shop DIY งานผ้า - ถนนกาดกองเก่า - เที่ยวงาน คราฟท์ 2020 (งานหัตถกรรมทำมือ) และเลือกหาสินค้าพื้นเมืองมากมาย
 ชมทะเลหมอก วัดพระธาตุดอยเล็ง - ชมคุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี วัดจอมสวรรค์ - แวะ อ.เด่นชัย เลือกหาของฝาก - คาเฟ่แลบัว - กลับกรุงเทพฯ (รถส่งจุดนัดหมาย)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์พิษณุโลก 6 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์พิษณุโลก, โปรแกรมท่องเที่ยวพิษณุโลก และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์พิษณุโลกเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์พิษณุโลกเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์พิษณุโลกเดือนมกราคม 2564
ทัวร์พิษณุโลกเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์พิษณุโลกเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์พิษณุโลกเดือนเมษายน 2564
ทัวร์พิษณุโลกเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์พิษณุโลกเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์พิษณุโลกเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์พิษณุโลกเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์พิษณุโลกเดือนกันยายน 2564
ทัวร์พิษณุโลกเดือนตุลาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP