เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 8 จาก
ทัวร์ตาก 8 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย | ทัวร์ไทย : ทัวร์ตาก

Z6210
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตาก

รหัสทัวร์ : Z6210
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวตาก :
ทัวร์ตาก - แพ็คเกจ แม่สอด - ตาก / เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / รวมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ

 อิสระเดินทางเอง - วัดไทยวัฒนาราม - น้ำพุร้อนแม่กาษา - เข้าที่พัก
 ตลาดริมเมย - น้ำตกธารารักษ์ - ชมวิว ดื่มกาแฟที่แม่สอดวิว 360 คอฟฟี่ - อิสระเดินทางกลับ
เดินทาง :
Z6244
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตาก

รหัสทัวร์ : Z6244
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,000
โปรแกรมท่องเที่ยวตาก :
ทัวร์ตาก - ตาก - ถนนลอยฟ้า - ล่องแก่งชมต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง - น้ำตกทีลอซู - ทะเลหมอกดอยหัวหมด

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - แม่สอด - ถนนลอยฟ้า - อุ้มผาง
 ล่องแก่งชมต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผ่านผาบอง, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน - น้ำตกทีลอซู - วัดโบสถ์ไม้สัก - ถ้าตะโค๊ะบิ๊
 ทะเลหมอกดอยหัวหมด - ตลาดริมเมย - ตลาดดอยมูเซอ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6439
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตาก

รหัสทัวร์ : Z6439
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,290
โปรแกรมท่องเที่ยวตาก :
ทัวร์ตาก - อุ้มผาง - น้ำตกทีลอซู - ล่องแก่งแม่กลอง - ชมธรรมชาติ - ดอยหัวหมด - วัฒนธรรมพื้นเมือง
เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์, ทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ถนนบรมราชชนี เขตตลิ่งชัน)
 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก - น้ำตกปะละทะ - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - วังปลาปุง - ชมโบสถ์ไม้สัก
 ล่องแก่ง เรือยางห้วยแม่กลอง - ผาปอง - น้ำตกทีลอจ้อ - น้ำตกทีลอซู
 ชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ณ ดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ - ศาลพระวอ - ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ - วัดไทยวัฒนาราม - อิสระอาหารค่ำ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6522
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตาก

รหัสทัวร์ : Z6522
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตาก :
ทัวร์ตาก - ตาก - ล่องทะเลสาบแม่ปิง - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - ดอยม่อนกระทิง - น้ำพุร้อนแม่กาษา - พักบนเรือ Royal Diamond 1 คืน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 ตาก - เขื่อนภูมิพล - ล่องทะเลสาบแม่ปิง โดยเรือรอยัลไดมอนด์ - ผาอาบนาง - วัดพระธาตุแก่งสร้อย
 ทะเลสาบดอยเต่า - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - แม่สะเรียง - ท่าสองยาง
 ดอยม่อนกระทิง - ถ้ำแม่อุสุ - แม่สอด - น้ำพุร้อนแม่กาษา
 พระธาตุดอยหินกิ่ว - วัดไทยวัฒนาราม - ตลาดริมเมย - ศาลพระวอ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6743
VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ

ทัวร์ตาก

รหัสทัวร์ : Z6743
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,199
โปรแกรมท่องเที่ยวตาก :
ทัวร์ตาก - แม่สอด - กำแพงเพชร - วัดพระนอน - วัดเทพโมฬี - ถ้ำสีฟ้า - น้ำตกแม่กาษา - น้ำพุร้อนแม่ภาษา

 กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร - นั่งรถวนชมโบราณสถานเขตนอกกำแพงเมือง - วัดช้างรอบ - วัดพระนอน - ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร - วัดเทพโมฬี - กิจกรรมdiy ทำถุงทอง+ช่อม่วง+ทำกรวยดอกไม้ - แม่สอด
 ถ้ำสีฟ้า - ไร่เตรยาวรรณ - น้ำตกพาเจริญ - อโรคยาศาล โป่งคำราม - น้ำตกแม่กาษา
 น้ำพุร้อนแม่ภาษา - วัดแม่กาษา - กลุ่มฮักนะแม่กาษา - วัดไทยวัฒนาราม - ตลาดดอยมูเซอ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6752
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตาก

รหัสทัวร์ : Z6752
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตาก :
ทัวร์ตาก - ตาก - แม่สอด - ลอยกระทงสายไหลประทีป - ถ้ำสีฟ้า - ออนเซ็นเมืองไทย

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - พระนครศรีอยุธยา - พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวด - กำแพงเพชร - สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - วัดพระสี่อิริยาบถ - วัดช้างรอบ - ตาก - สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี - ชมงานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1,000 ดวง
 แม่สอด - ถ้ำสีฟ้า - ออนเซ็นเมืองไทย - น้ำตกแม่กาษา - ช้อปปิ้ง ของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6770
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตาก

รหัสทัวร์ : Z6770
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,490
โปรแกรมท่องเที่ยวตาก :
ทัวร์ตาก - อุ้มผาง - ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอ - น้ำตกทีลอซู จ.ตาก
มีเจ้าหน้าที่นำเที่ยว / ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตร-นวมินทร์)
 อ.แม่สอด - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท - สำนักสงฆ์น้ำดั้น - วัดหนองหลวง - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - ตลาดอุ้มผาง
 ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกที่ ดอยหัวหมด - ลงเรือยาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง - เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง - น้ำตกทีลอซู - กลับที่พัก
 อ.แม่สอด - น้ำตกพาเจริญ - ช้อปปิ้งตลาดริมเมย - อิสระอาหารค่ำ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6869
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตาก

รหัสทัวร์ : Z6869
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,777
โปรแกรมท่องเที่ยวตาก :
ทัวร์ตาก - เชียงใหม่ - ลำปาง - ตาก - วัดพระธาตุลำปางหลวง - บ้านแม่กำปอง - ขึ้นบอลลูนชมเมืองเชียงใหม่ -พระธาตุดอยสุเทพ - ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 ลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - เชียงใหม่ - บ้านแม่กำปอง - ขึ้นบอลลูนชมเมืองเชียงใหม่ - ประตูท่าแพ - เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
 ชมทุงดอกไม้ Skywalk ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย - วัดอุโมงค์ - โครงการบ้านข้างวัด - ลำปาง - ถนนคนเดินกาดกองต้า
 วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง - สถานีรถไฟลำปาง - นั่งรถม้าชมเมือง - ตาก - ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 8 จาก
ทัวร์ตาก 8 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตาก, โปรแกรมท่องเที่ยวตาก และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตากเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ตากเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ตากเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ตากเดือนมกราคม 2564
ทัวร์ตากเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์ตากเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์ตากเดือนเมษายน 2564
ทัวร์ตากเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ตากเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ตากเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ตากเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์ตากเดือนกันยายน 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP