เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์นครศรีธรรมราช 5 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z5291
นกแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5291
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคิรีวง - โลมาสีชมพู
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง / สนใจเดินทางช่วง ศุกร์, เสาร์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดพ่อท่านคล้าย - บ้านคีรีวง
 บ้านคีรีวง - หนานหินท่าหา - สะพานแขวน - วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ - หาดขนอม
 ลงเรือหางยาวชมปลาโลมาสีชมพู - หินพับผ้า - เกาะนุ้ยนอก - พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5514
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5514
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - พระธาตุเมืองนคร - พระพุทธสิหิงค์ - วังเจ้าเมืองพัทลุง - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง - ไอ้ไข่วัดเจดีย์
อัตราข้างต้น สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 พระธาตุเมืองนคร - พระแอด - พระพุทธสิหิงค์ - กำแพงเมืองเก่า - บ้านหนังตะลุง - วัดธาตุน้อย - หมู่บ้านคีรีวงศ์
 จังหวัดพัทลุง - สะพานแห่งความสุข - วังเจ้าเมืองพัทลุง - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง - แหลมตะลุมพุก
 ไอ้ไข่วัดเจดีย์ - พระบรมธาตุไชยา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5613
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,599
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจนครศรีธรรมราช บ้านคีรีวงศ์ องศาแห่งความสุข
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือรถเดินทางไปกลับ - ค่าทิปพนักงานขับรถ แลไกด์นำเที่ยว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับจุดนัดหมาย อาทิ สนามบิน สถานีขนส่ง โรงแรมในเมือง - วัดพระธาตุ - ศาลหลักเมือง - บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - มูลคอฟฟี - ตลาดหน้าพระธาตุ - ที่พัก
 บ้านคีรีวงศ์ - สะพานบ้านคีรีวงศ์ - ชมวิวหนานหินท่าหา - บ้านเล็กกลางหุบเขา - ร้านขายของฝาก - บริการรถส่งจุดนัดหมาย อาทิ สนามบิน สถานีขนส่ง โรงแรมในเมือง
เดินทาง :
Z5623
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5623
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,555
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เที่ยวเมืองคอน - นอนขนอม - ขอพรตาไข่ - เลื่อมใสหลวงปู่ทวด
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - พักบนรถ
 ชุมชนหมุ่บ้านคีรีวง - กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - ขนอม
 ล่องเรือชมโลมาสีชมพู บ้านเขาออก - เขาหินพับผ้า - เกาะนุ้ยนอก (ตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) - วัดพระบรมธาตุไชยา - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
เดินทาง :
Z5624
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจ เที่ยวเมืองคอน ขอพรตาไข่ (ออกเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หรือรถทัวร์ ไปกลับ - อาหารเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทาง) - บริการรถรับสนามบินนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมือง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - หมู่บ้านคีรีวง
 หมู่บ้านคีรีวง - กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - ถนนเลียบ - ชายทะเล เส้นเขาพลายดำ - บริการรถส่งสนามบินนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์นครศรีธรรมราช 5 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์นครศรีธรรมราช, โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนเมษายน 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกันยายน 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมกราคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกุมภาพันธ์ 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP