เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์นครศรีธรรมราช 66 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย | ทัวร์ไทย : ทัวร์นครศรีธรรมราช

Z5891
นกแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5891
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แลคอน ขอพร “ไอ้ไข่” พระบรมธาตุเจดีย์ - ขอลูกพระมหากัจจายนะ (พระแอด) - จตุครามหลักเมือง อวยพรร่ำรวย
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช - อิสระอาหารค่ำ
 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5938
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5938
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เที่ยวเมืองคอน ขอพรไอ้ไข่ - พักหมู่บ้านคีรีวง 1 คืน
ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถท้องถิ่น - อาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / มีบริการรถตู้รับที่สนามบินนครศรีธรรมราช นำเที่ยวตามรายการ / ไม่มีไกด์อำนวยความสะดวก

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - บริการรถตู้รับ สนามบินนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - พักโฮมสเตย์ หมู่บ้านคีรีวง (อิสระอาหารเช้า)
 หมู่บ้านคีรีวง - กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5995
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5995
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ - พระธาตุไร้เงา - หมู่บ้านคีรีวง / คณะออกเดินทาง 9 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น คอยให้บริการ เริ่มต้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - พระธาตุไร้เงา - หมู่บ้านคีรีวง - เข้าที่พัก
 กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง - ขอพร ตาไข่วัดเจดีย์ - ถ่ายรูปจุดชมวิว - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5999
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5999
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,590
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เกาะสมุย - ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะเต่า - เกาะนางยวน - ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ (ขาไปกรุงเทพฯ-สนามบินนครศรีธรรมราช / ขากลับ สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ)
ไม่รวมค่าทิปเจ้าหน้าที่พานำเที่ยว และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช - ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - ท่าเทียบเรือดอนสัก - ชมวิวรอบเกาะสมุย - หินตา หินยาย - วัดคุณาราม - เข้าที่พัก
 ท่าเรือบางรักษ์ - ดำน้ำดูปะการังที่อ่าวม่วง เกาะเต่า - ดำน้ำชมปะการัง เกาะนางยวน - ปีนเขาขึ้นจุดชมวิวเกาะนางยวน - เกาะสมุย - อิสระอาหารค่ำ
 อิสระพักผ่อน - อิสระอาหารเที่ยง - ท่าเรือเกาะสมุย - แวะซื้อของฝาก - สนามบินสุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6004
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,299
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจสายมู เสริมบุญ ไหว้ไอ้ไข่ จ.สุราษฎร์ธานี - จ.นครศรีธรรมราช 1 Day Trip (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทิปเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารบางมื้อ / คณะออกเดิน 1-8 ท่าน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับสุราษฎร์ธานี) - บริการรถรับที่ สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - สวนโมกขพลาราม - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - บริการรถส่งที่ สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6005
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,222
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจสายมู เสริมบุญ ขอพรไอ้ไข่ จ.สุราษฎร์ธานี - จ.นครศรีธรรมราช (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทิปเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารบางมื้อ / คณะออกเดิน 1-8 ท่าน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับสุราษฎร์ธานี) - บริการรถรับที่ สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดจันทร์ธาตุทาราม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ชุมชนเกาะแรต - อิสระอาหารค่ำ - เข้าที่พัก
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อน - อำเภอไชยา - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - สวนโมกขพลาราม - บริการรถส่งที่ สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6008
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,888
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - หลบเมืองคอน - ขอพร ไอ้ไข่
พักตัวเมือง 1 คืน / ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าอาหารที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ / บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ / มีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบินนครศรีธรรมราช

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช -วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง - วัดธาตุน้อย - D' Endless Dell Café
 วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดนางพระยา - ร้านของฝาก - สนามบินนครศรีธรรมราช -กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6107
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6107
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคีรีวง - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - ล่องเรือชมแม่น้ำปากพนัง - แหลมตะลุมพุก
ไม่รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 พร้อมกันที่จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท.เกษตร - นวมินทร์
 นครศรีธรรมราช - อำเภอลานสกา - หมู่บ้านคีรีวง - สะพานคีรีวง - หมู่บ้านสมุนไพรคีรีวง - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
 อำเภอปากพนัง - โครงการปากพนัง วินด์ ปาร์ค - ล่องเรือชมแม่น้ำปากพนัง - แหลมตะลุมพุก - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - ตลาดหน้าพระธาตุ - อิสระอาหารค่ำ
 แวะซื้อของฝากของที่ระลึก - นครศรีธรรมราช - อิสระอาหารค่ำ - เดินทางกลับ - รถส่งจุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท.เกษตร - นวมินทร์ กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6108
นกแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6108
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,899
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านหนังตะลุงสุชาติ - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมืองนคร - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านหนังตะลุงสุชาติ - เข้าที่พัก
 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6123
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6123
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,200
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ - คีรีวง - พัทลุง - ศรีปากประ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - บ้านคีรีวง - ขอพรไอ้ไข่ - ศรีปากประ - ไร่สุขเกษม - พัทลุง
 ทะเลน้อย - ยอยัก - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - ตลาดย้อนยุคปากพนัง - วัดพระธาตุ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6133
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6133
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,600
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ - บ้านคีรีวง - ขนอม - ชมโลมาสีชมพู

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - ไร่เกษมสุข - ชุมชนคีรีวง - บ้านเล็กกลางหุบเขา - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - จุดชมวิวเนินเทวดา - เนินนางฟ้า
 สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - เขาหินพับผ้า - พระธาตุไชยา - แวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณต้น - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6138
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,290
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจ เที่ยวเมืองคอน - ขอพรไอ้ไข่ - นอนโฮมสเตย์ - ชมทะเลหมอก กรุงชิง - หมู่บ้านคีรีวง
ไม่รวมค่าเดินทาง (ไปกลับ) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - สนามบินนครศรีธรรมราช - ตำนานเรื่องเล่ากรุงชิง - ศูนย์การเรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย - สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ - บ่อน้ำร้อนกรุงชิง - แช่น้ำพุร้อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน
 ชมทะเลหมอกเขาจังโหลน - การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม - ศูนย์การเรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย - ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน - หมู่บ้านคีรีวง
 เที่ยวหมู่บ้านคีรีวง - ร้านกาแฟบ้านนายทั่ง - สนามบินนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6150
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,899
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจขอพรไอ้ไข่ - โอบกอดธรรมชาติ บ้านคีรีวง / เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่รับที่นครศรีธรรมราช นำเที่ยวตามรายการ สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป / รวมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า - รถนำเที่ยวตามรายการ รับที่ สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - อาหารเที่ยง 1 มื้อ - ประกันภัยการเดินทาง
ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ - ค่าทิปเจ้าหน้าที่นำเที่ยว และพนักงานขับรถ ชำระเพิ่มประมาณ 100 บาท - ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - พบเจ้าหน้าที่ ณ สนามบินนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมือง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - Moon Café - อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ
 บ้านคีรีวง - สะพานบ้านคีรีวง - ชมวิวหนานหินท่าหา - บ้านเล็กกลางหุบเขา - ร้านขายของฝาก - ส่งท่านสนามบินเมืองนครศรีธรรมราช
เดินทาง :
Z6181
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6181
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร (คณะออกเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั้มปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า)
 จ.นครศรีธรรมราช - อิสระอาหารเช้าร้านกาแฟโกปี๊ - ศาลหลักเมืองนคร - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - แวะซื้อของฝากสุราษฎร์ธานี
 สุราษฎร์ธานี - รถส่งจุดนัดพบ
เดินทาง :
Z6186
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6186
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,699
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - ร้านโกปี้ - หมู่บ้านคีรีวง - วัดเจดีย์ ขอพรไอ้ไข่

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - ร้านโกปี้ - ศาลหลักเมือง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดธาตุน้อย - หมู่บ้านคีรีวง
 วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดนางพระยา - ร้านขายของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6252
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6252
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,599
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - รับโอโซน หมู่บ้านคีรีวง - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดธาตุน้อย (พ่อท่านคล้าย ศักดิ์สิทธิ์เรื่องวาจา) (คณะออกเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บาท ต่อท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)
 จ.นครศรีธรรมราช - สวนตาสรรค์ - แกรนด์แคนยอน ขนอม - วัดเจดีย์ (ขอพรไอ้ไข่) - สวนผลไม้ - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดมหาธาตุ - อิสระอาหารค่ำ
 วัดนางพระยา (สักการะ เทพพระราหูทรงครุฑ) - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคีรีวง - น้ำตกหนานหินท่าหา - ร้าน OTOP - วัดเขาขุนพนม (พระเจ้าตากสินมหาราช)
 วัดธาตุน้อย (พ่อท่านคล้าย ศักดิ์สิทธิ์เรื่องวาจา) - อำเภอไชยา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งบริเวณจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6253
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6253
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - ตามรอยดารา 8 พิกัดไหว้แล้วปัง เสริมเฮง ศาลหลักเมือง - กราบไหว้ พระบรมธาตุเจดีย์ - ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - องค์จตุกามเทพ วัดนางพระยา - หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดคงคาเลียบ - วัดเขาพนม (วัดพระเจ้าตาก) - วัดพระธาตุน้อย - พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ - วัดนางพญา - หมู่บ้านคีรีวง
ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนำเที่ยว และคนขับรถ - อาหารบางมื้อนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / เดินทางเอง มีรถรับที่สนามบินนครศรีธรรมราช ส่งจุดท่องเที่ยวตามรายการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - รถตู้รอรับที่ สนามบินนครศรีธรรมราช - อิสระอาหารเช้า - ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - สักการะบูชา หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดคงคาเลียบ - ไหว้เทพพระราหูทรงครุฑ พระโพธิสัตว์ หนึ่งเดียวในภาคใต้ วัดนางพระยา - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - พระธาตุไร้เงา พระบรมธาตุเจดีย์
 วัดพระธาตุน้อย - หมู่บ้านคิรีวงศ์ - วัดเขาขุนพรหม - เดินทางกลับ - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6268
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿688
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจ 1 Day Trip แลคอน ขอพร “ไอ้ไข่” - จตุครามหลักเมือง / เดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทิปพนักงานขับรถ / คณะออกเดิน 1-40 ท่าน ค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - บริการรถส่งที่ สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6271
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6271
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เที่ยวขนอม - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - ไหว้พระขอพรไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ประมาณ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ (เดินทางพีเรียดละ 35 ที่นั่ง)

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว)
 จังหวัดนครศรีธรรมราช - อ.ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - เขาหินพับผ้า - เกาะนุ้ย - ฟิชสปา - ฟาร์มแกะ - สวนนก - อุโมงค์ต้นยาง - แกรนด์แคนยอน ขนอม - เข้าที่พัก
 จุดชมวิวเนินเทวดา และเนินนางฟ้า - นาแม่เฒ่า - ขอพรตาไข่ วัดเจดีย์ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - หลาดหน้าพระธาตุ
 หมู่บ้านคีรีวง - สะพานคีรีวง - จุดชมวิวหนานหินท่าหา - รถส่งกรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6307
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6307
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,290
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - กำแพงเมืองเก่า - หมู่บ้านคีรีวง - วัดนันทาราม - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - หอพระพุทธสิหิงค์ - กำแพงเมืองเก่า - หมู่บ้านคีรีวง
 ปากพนัง - ตลาด 100 ปี ปากพนัง - วัดนันทาราม - ตลาดย้อนยุค - เมืองนคร
 วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - สุราษฎร์ธานี - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6308
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6308
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - เขื่อนรัชชประภา - แกรนด์แคนยอนขนอม - วัดเจดีย์ไอ้ไข่

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 สุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา - สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ - เจดีย์ลอยฟ้า - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - แกรนด์แคนยอนขนอม
 วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - ร้านไข่เค็มไชยา - แหล่งซื้อของฝากศาลพ่อตาหินช้าง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6310
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6310
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,890
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 สุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา - เขาสามเกลอ
 ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - วัดเจดีย์ไอ้ไข่
 หมู่บ้านคีรีวง - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6342
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6342
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (รถบัสปรับอากาศ VIP ระดับไฮคลาส มีที่ชาร์จ USB ทุกที่นั่ง)
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ BIG C ลาดพร้าว)
 นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง - สะพานคีรีวง
 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช - ร่วมทำบุญ ณ บ้านศรีธรรมราช
 ช้อปปิ้งของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6343
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6343
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (รถบัสปรับอากาศ VIP ระดับไฮคลาส มีที่ชาร์จ USB ทุกที่นั่ง)
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ BIG C ลาดพร้าว)
 นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง - สะพานคีรีวง - อิสระอาหารค่ำ
 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช - ร่วมทำบุญ ณ บ้านศรีธรรมราช - อิสระอาหารค่ำ
 ช้อปปิ้งของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์นครศรีธรรมราช 66 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์นครศรีธรรมราช, โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมกราคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนเมษายน 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกันยายน 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP