เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 9 จาก
ทัวร์ตรัง 9 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย | ทัวร์ไทย : ทัวร์ตรัง

Z6260
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6260
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,590
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก

 กรุงเทพฯ
 ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
 เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 อิสระเลือกซื้อของฝาก - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6478
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6478
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,979
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - สตูล - หลีเป๊ะ - ดำน้ำชมปะการัง เกาะอาดัง - วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - สถานีรถไฟกันตัง - Kantang Street Art

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 ตรัง - ท่าเรือปากบารา - นั่ง Private Speed Boat สู่เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำชมปะการัง เกาะอาดัง
 ท่าเรือปากบารา - กันตัง - วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟกันตัง - พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี - แวะชม ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย - Kantang Street Art 2019
 ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย - ช้อปปิ้งของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6502
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6502
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ดำน้ำดูปะการังหลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง ปะการัง 7 สี - พักหลีเป๊ะ 2 คืน
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ)
 จังหวัดตรัง - ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล - ลงเรือสปีดโบ้ท สู่เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ -เกาะหลีเป๊ะ - หมู่บ้านชาวเล - ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ - อิสระอาหารค่ำ
 ดำน้ำชมปะการังรอบใน - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะราวี หาดทรายขาว - เกาะยาง - เกาะอาดัง - อิสระอาหารค่ำ
 ท่าเทียบเรือปากบารา - ช้อปปิ้งของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6680
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6680
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - ภูเก็ต : เกาะมุก - ถ้ำมรกต - นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ซิตี้ทัวร์เมืองตรัง - ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - จุดชมวิว @ เสม็ดนางชีบูทีค

 กรุงเทพฯ
 ตรัง - ท่าเรือปากเมง - ดำน้ำทะเลตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ตลาดชินตา
 สถานีรถไฟกันตัง - สถานีรัก - วัดภูเขาทอง - ถ้ำเลเขากอบ - นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ซิตี้ทัวร์เมืองตรัง - ภูเก็ต
 ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี - จุดชมวิว @ เสม็ดนางชีบูทีค - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6749
ไทยสมายล์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6749
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - Exclusive Trip ล่องใต้ ทะเลกระบี่ - ทะเลแหวก - ทะเลตรัง - ฟาร์มกุ้งมังกรเจ็ดสี / อิ่มอร่อยกับเมนู และร้านอาหารที่ได้รับรองจาก แม่ช้อย นางรำ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกระบี่ - ตรัง - ลงเรือสู่ เกาะลิบง - ฟาร์มกุ้งมังกรเจ็ดสี - ชุมชนบ้านหินขาว - ชมอควาเรียมชุมชน - ท่าเรือหาดยาว - เข้าที่พัก
 ท่าเรือหาดปากเมง - ล่องเรือเกาะกระดาน - กระเชือก - เกาะม้า - Unseen Thailand ถ้ำมรกต - กลับที่พัก
 กระบี่ - Unseen Thailand ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - หาดไร่เลย์ - เข้าที่พัก
 เมืองกระบี่ - วัดถ้ำเสือ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม - สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6777
ไทยสมายล์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6777
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - หาดไร่เลย์ - ทะเลแหลก - ดำน้ำดูปะการัง ถ้ำมรกต (คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกระบี่ - ท่าเรือปากเมง - ลงเรือ Speed Boat - กิจกรรมดำน้ำตื้นทะเลกระบี่ - เกาะปอดะ - น้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง - ที่พักกระบี่
 ตรัง - ท่าเรือปากเมง - กิจกรรมดำน้ำตื้นทะเลตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - พักเมืองตรัง
 กระบี่ - อนุสาวรีย์ปูดำ - เขาขนาบน้ำ - อนุสาวรีย์นกออก - ช้อปปิ้งของฝาก - น้ำตกร้อน - สระมรกต - สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6872
นกแอร์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6872
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - กระบี่ - ตรัง - เกาะปอดะ - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - ดำน้ำทะเลตรัง - - เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกระบี่ - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง
 ดำน้ำทะเลตรัง - เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 กระบี่ - เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ - อนุสาวรีย์ปูดำ - เขาขนาบน้ำ - อนุสาวรีย์นกออก - ช้อปปิ้งของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6902
นกแอร์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6902
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - นั่งรถตุ๊กหน้ากบชมเมืองตรัง - ท่องทะเลตรัง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - นั่งรถตุ๊กหน้ากบชมเมืองตรัง
 ท่องทะเลตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะไหง
 เกาะไหง - ท่าเรือปากเม็ง - ล่องเรือหัวโทงตลองตาเป๊ะ - จุดชมวิวเขาจมป่า - สถานีรถไฟกันตรัง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6912
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6912
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - แพ็คเกจ ตรัง / รวมที่พัก 2 คืน (เดินทาง 2-8 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร ไปกลับ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินตรัง หรือ บขส.ตรัง - สะพานยอดไม้ - ร้านสถานีรัก - ถ้ำเลเขากอบ
 เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 อิสระตามอัธยาศัย - บริการรถส่งที่ สนามบินตรัง หรือ บขส.ตรัง - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 9 จาก
ทัวร์ตรัง 9 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตรัง, โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตรังเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ตรังเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ตรังเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ตรังเดือนมกราคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์ตรังเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนเมษายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนกันยายน 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP