เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์เดือนมกราคม 2563 / 2020 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนมกราคม 2563 | 2020
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 4
จากทั้งหมด 4 รายการ
 

ทัวร์อิหร่านเดือนมกราคม 2563 / 2020 | เที่ยวอิหร่านเดือนมกราคม 2563 / 2020

1
มาฮานแอร์

ทัวร์อิหร่านเดือนมกราคม 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAAZE-W5-HILIGHT-IRAN8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์อิหร่าน
วันที่เดินทาง :
20-27 SEP
11-18 / 18-25 OCT
15-22 NOV / 27DEC-3JAN 20
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - เมืองมาร์พดาสท์ - เนโครโพลิส - เมืองยาซ์ด - เมืองอะบาร์คูซ - วิหารของลัทธิบูชาไฟ - หอคอยแห่งความเงียบ - เมืองเมย์บอด - ปราสาทนารินจ์ - เมืองอีสฟาฮาน - วิหารแวงค์ - พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ - พระราชวังเชเหล โชตุน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโคไมนี่
กรุงเตหะราน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย
บินภายในสู่เมืองชีราซ - สุเหร่าสีชมพู - สวนนาเรนเจสตาน - ที่ฝังศพฮาเฟซ - ป้อมคาริม ข่าน - ตลาดวากิลบาซาร์
เมืองมาร์พดาสท์ - เนโครโพลิส - เมืองยาซ์ด - เมืองอะบาร์คูซ - ต้นไม้ไซเพรส - เมืองยาซ์ด - มัสยิด จาเม - อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก
วิหารของลัทธิบูชาไฟ - หอคอยแห่งความเงียบ - เมืองเมย์บอด - ปราสาทนารินจ์ - เมืองอีสฟาฮาน - สะพานคาจู - สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน
เมืองอีสฟาฮาน - วิหารแวงค์ - พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ - พระราชวังเชเหล โชตุน - จัตุรัสอิหม่าม - พระราชวังอาลี คาปู - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - มัสยิดอิหม่าม
เมืองคาชาน - หมู่บ้านแอบยาเนห์ - เมืองคาชาน - สวนฟิน - โบรูเจอร์ดี เฮาส์ - กรุงเตหะราน - สนามบินโคไมนี่
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
มาฮานแอร์

ทัวร์อิหร่านเดือนมกราคม 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAA55-W5-WONDERFUL-IRAN
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์อิหร่าน
วันที่เดินทาง :
28SEP-5OCT
12-19 OCT
22NOV-3DEC 19
27DEC19-6JAN20
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - เตหะราน - ชีราซ - อิศฟาฮาน - นาทานซ์ : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พระราชวังโกเลสตาน - หอคอยมิหลาด - พระราชวังเนียวาราน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค เช รอสตัม - มัสยิดประจำเมืองยาซด์ - มัสยิดประจำเมือง Jameh Mosque - โบสถ์แวงค์ Vank Church - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิด ชีค ล็อตฟุลเลาะห์ - คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House - ห้าง Meh O Mah ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมทิปคนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอิหม่ามโคมัยนี - เข้าที่พัก - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พระราชวังโกเลสตาน - หอคอยมิหลาด
พระราชวังเนียวาราน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - สนามบิน Mehrabad Airport - บินภายในสู่เมืองชีราซ - เข้าที่พัก
มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค เช รอสตัม - เมืองยาซด์
มัสยิดประจำเมืองยาซด์ - เมืองนาอีน - มัสยิดประจำเมือง Jameh Mosque - อิศฟาฮาน
อิศฟาฮาน - โบสถ์แวงค์ Vank Church - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู Ali Qapu Palace - ชมมัสยิด ชีค ล็อตฟุลเลาะห์ Sheikh Lotfollah Mosque
เมืองอิศฟาฮาน - เมืองนาทานซ์ - ชมเมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House - ห้าง Meh O Mah - สนามบินอิหม่ามโคมัยนี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
ทัวร์อิหร่าน
วันที่เดินทาง :
25OCT-4NOV
22NOV-3DEC
27DEC19-6JAN20
ราคา/ท่าน :
78,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 88,000 บาท
78,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - เตหะราน - ชีราซ - อิศฟาฮาน - ยาซด์ : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติอิหร่าน - มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - โบสถ์แว้งค์ - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีคล็อตฟุลเลาะห์ - อิสระถ่ายภาพที่สะพานซิโอเซโพล, ย่านช้อปปิ้ง - มัสยิดประจำเมือง Jameh Mosque - ป้อมปราการนาริน - ศาสนาโซโร แอสเตอร์ - ศาสนสถาน Ateshkadeh Fire Temple - มัสยิดประจำเมืองยาซด์ Masjid e Jameh - ป้อมปราการ SaryardFortress - มัสยิดประจำเมือง MalekJamehMosque - ทะเลทราย Kaluts - พักแคมป์ Lut Star Camp กลางทะเลทราย - พระราชวังเนียวาราน - พระราชวังโกเลสตาน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมทิปคนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอิหม่ามโคมัยนี - เข้าที่พัก - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติอิหร่าน - สนามบิน Mehrabad Airport - บินภายในสู่ เมืองชีราซ - เข้าที่พัก
มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - อิศฟาฮาน
เมืองอิศฟาฮาน - โบสถ์แว้งค์ - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีคล็อตฟุลเลาะห์ - อิสระถ่ายภาพที่สะพานซิโอเซโพล, ย่านช้อปปิ้ง
เมืองนาอีน - มัสยิดประจำเมือง Jameh Mosque - เมืองเมย์บ็อด - ป้อมปราการนาริน - เมืองยาซด์
ศาสนาโซโร แอสเตอร์ - ศาสนสถาน Ateshkadeh Fire Temple - มัสยิดประจำเมืองยาซด์ Masjid e Jameh - ป้อมปราการ SaryardFortress
เมืองเคอร์มัน - เมืองมาฮาน
มัสยิดประจำเมือง MalekJamehMosque - ทะเลทราย Kaluts - พักแคมป์ Lut Star Camp กลางทะเลทราย
ลุทสตาร์แคมป์ - สนามบินเมืองเคอร์มัน - บินภายในสู่กรุงเตหะราน - เข้าที่พัก
พระราชวังเนียวาราน - พระราชวังโกเลสตาน - สนามบินอิหม่ามโคมัยนี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
การบินไทย

ทัวร์อิหร่านเดือนมกราคม 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAA55-TG-HILIGHT-IRAN6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์อิหร่าน
วันที่เดินทาง :
18-23 OCT
8-13 NOV / 29DEC19-3JAN20
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,800 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - เตหะราน - คาชาน - อะบียาเน่ห์ - อิศฟาฮาน - ชีราซ : พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - มัสยิดสีชมพู Nasir OlMolk - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค เช รอสตัม - พระราชวังเชเฮลโซตุน - จัตุรัสอิหม่าม - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีค ล็อตฟุลเลาะห์ - สะพานคาจู - หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมทิปคนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอิหม่ามโคมัยนี - เข้าที่พัก - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - สนามบิน Mehrabad Airport - บินภายในสู่ เมืองชีราซ - เข้าที่พัก
มัสยิดสีชมพู Nasir OlMolk - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค เช รอสตัม
พระราชวังเชเฮลโซตุน - จัตุรัสอิหม่าม - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีค ล็อตฟุลเลาะห์ - สะพานคาจู
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - เมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House - สนามบินอิหม่ามโคมัยนี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 4
จากทั้งหมด 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อิหร่านเดือนมกราคม 2563 / 2020, โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่านเดือนมกราคม 2563 / 2020 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อิหร่านเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์อิหร่านเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์อิหร่านเดือนกันยายน 2562
ทัวร์อิหร่านเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์อิหร่านเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์อิหร่านเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์อิหร่านเดือนมกราคม 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนเมษายน 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP