OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAZW-HX-HKG16

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Hong Kong Tour
1
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAAN8-EK-HKG-MFM4 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿23,900
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า : Symphony Of Light - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต - นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - นั่ง กระเช้าไฟฟ้า Nongping 360 องศา - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน ** พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ / การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Check Lap Kok - Symphony Of Light - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต - เทมเปิ้ลสตรีท
 นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - นั่ง กระเช้าไฟฟ้า Nongping 360 องศา - หมู่บ้านนองปิง - วัดโป๋หลิน - Citygate Outlet
 ฮ่องกง - เมืองมาเก๊า - องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - แวะซื้อขนมของฝากจากมาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน
 เมืองฮ่องกง - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (พร้อมรับ - ส่ง) หรือ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค (พร้อมรับ - ส่ง) - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรู - สนามบิน Check Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAB02-HX-HKG-SZX-DS19 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿7,777
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : Disney Land - สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - เจ้าแม่กวนอิมฮ่งฮำ - วัดหวังต้าเซียน - เซินเจิ้น
 วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านเยื่อไผ่ - ร้านหยก - หล่อหวู่
 โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 - พระใหญ่เกาะลันเตา - ห้างซิตี้เกท เอ้าท์เลท - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAB02-EK-HKG-TSZ19 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - : วัดซีซาน - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ถนนนาธาน - Repulse Bay - Man Mo Temple ** พิเศษ! เมนูเป็ดปักกิ่งแสนอร่อย+บะหมี่เกี๊ยวกุ้งแสนอร่อยที่ Eaton Hotel --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok
 วัดซีซาน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ร้านหยก - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ถนนนาธาน - The Symphony Of Light
 Repulse Bay - Victoria Point - Man Mo Temple - ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAB02-EK-HKG-SZX-SCHD19 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿4,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - หล่อหวู่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่งฮำ ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง / บะหมี่ เกี้ยวกุ้งแสนอร่อย --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - เซินเจิ้น
 วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - บัวหิมะ - ร้านเยื่อไผ่ - ร้านหยก - หล่อหวู่
 ฮ่องกง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิววัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่งฮำ - ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAB02-HX-HKG-SZX-NP19 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿5,335
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : วัดหวังต้าเซียน - พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - หล่อหวู่ - วัดแชกงหมิว - นั่งกระเช้านองปิง 360 - พระใหญ่เกาะลันเตา ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - เจ้าแม่กวนอิมฮ่งฮำ - วัดหวังต้าเซียน - เซินเจิ้น
 วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านเยื่อไผ่ - ร้านหยก - หล่อหวู่
 โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 - พระใหญ่เกาะลันเตา - ห้างซิตี้เกท เอ้าท์เลท - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAAZJ-HX-HKG13-2 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿13,900
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ดิสนีย์แลนด์ - อิสระช้อปปิ้ง : รีพลัสเบย์ - วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ - ช้อปปิ้งเลดีส์ มารเก็ต - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย - Symphony of Lights - สวนสนุกดิสนีย์แลด์ (เต็มวัน) - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักฮ่องกง 2 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว / เมนูพิเศษ ห่านย่าง - ติ่มซำต้นตำรับ - อาหารกวางตุ้งรสชาติในแบบฮ่องกงแท้ๆ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง ตลอดทริปการเดินทาง (โปรดชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Cheak Lap Kok Airport ฮ่องกง - จุดชมวิววิคตอเรีย - รีพลัสเบย์ - วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ - ช้อปปิ้งเลดีส์ มารเก็ต
 ฮ่องกง - จิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย - Symphony of Lights
 สวนสนุกดิสนีย์แลด์ (เต็มวัน) - Cheak Lap Kok Airport ฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAAZJ-HX-HKG13 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿10,900
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ไหว้พระ อิสระช้อปปิ้ง : รีพลัสเบย์ - วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ - ช้อปปิ้งเลดีส์ มารเก็ต - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย - Symphony of Lights - อิสระท่องเที่ยวเอง หรือช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักฮ่องกง 2 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว / เมนูพิเศษ ห่านย่าง - ติ่มซำต้นตำรับ - อาหารกวางตุ้งรสชาติในแบบฮ่องกงแท้ๆ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง ตลอดทริปการเดินทาง (โปรดชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Cheak Lap Kok Airport ฮ่องกง - จุดชมวิววิคตอเรีย - รีพลัสเบย์ - วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ - ช้อปปิ้งเลดีส์ มารเก็ต
 ฮ่องกง - จิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย - Symphony of Lights
 อิสระท่องเที่ยวเอง หรือช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน - Cheak Lap Kok Airport ฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAAZJ-HX-HKG13-1 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿11,900
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - พระใหญ่นองปิง - อิสระช้อปปิ้ง : รีพลัสเบย์ - วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ - ช้อปปิ้งเลดีส์ มารเก็ต - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย - Symphony of Lights - พระใหญ่นองปิง - ช้อปปิ้ง Citygate Outlet Mall - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักฮ่องกง 2 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว / เมนูพิเศษ ห่านย่าง - ติ่มซำต้นตำรับ - อาหารกวางตุ้งรสชาติในแบบฮ่องกงแท้ๆ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง ตลอดทริปการเดินทาง (โปรดชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Cheak Lap Kok Airport ฮ่องกง - จุดชมวิววิคตอเรีย - รีพลัสเบย์ - วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ - ช้อปปิ้งเลดีส์ มารเก็ต
 ฮ่องกง - จิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย - Symphony of Lights
 พระใหญ่นองปิง - Citygate Outlet Mall - Cheak Lap Kok Airport ฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
Self Travel-เดินทางเอง

Hong Kong Tour

Code : DREP-2D1N-KEL-HKG-2004041 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿6,100
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
10
Self Travel-เดินทางเอง

Hong Kong Tour

Code : COSP-3D2N-HKG-KHH-1912261 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿5,555
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - Package ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica : Hong Kong - Cruising - Kaohsiung, Taiwan ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 14.5 USD ต่อวัน ต่อท่าน (โปรดชำระเองบนเรือ) - ไม่รวมภาษีท่าเรือ 4,500 บาท ต่อท่าน --

 อิสระเดินทางเอง จากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินฮ่องกง - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ neoRomantica - Boarding Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Kaohsiung, Taiwan - อำลาเรือ neoRomantica - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
11
เซินเจิ้น แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAAR7-ZH-SZX001 
Travel by (Air Ticket) : ZH-เซินเจิ้น แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿5,995
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - เซินเจิ้น - ฮ่องกง : Long Feng Villa Resort Dongguan - โชว์กายกรรม - วัดนางชี - วัดเจ้าแม่ทับทิม - วัดแชกงหมิว - เมืองจำลองฮอนแลนด์ - ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเป่าอัน - เซินเจิ้น - ตงกวน - Long Feng Villa Resort Dongguan - โชว์กายกรรม
 เซินเจิ้น - เกาะฮ่องกง - วัดนางชี - วัดเจ้าแม่ทับทิม - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เซินเจิ้น
 เมืองจำลองฮอนแลนด์ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ร้านหยก - ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ - สนามบินเซินเจิ้น
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Hong Kong Tour

Code : THAAX7-CX-HKG04 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿16,900
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน ** ลิ้มลองเมนู!! Signature ห่านย่าง, ติ่มซำ ฮ่องกง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ซิตี้เกตุเอ้าต์เลท
 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Hong Kong Tour

Code : THAAX7-CX-HKG05 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿13,900
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - สายบุญ : ตลาดมงก๊ก - รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ** ลิ้มลองเมนู Signature ห่านย่าง, ติ่มซำ ฮ่องกง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - ตลาดมงก๊ก
 รีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิมฮุงฮัม - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย
 นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ซิตี้เกตุเอ้าเลต - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Hong Kong Tour

Code : THAAI7-CX-HKG15-NY 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์การแสดง - สาวงามหวีหนี่ - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - เซินเจิ้น
 หลอหวู่ - ร้านหยก - เมืองจูไห่ - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์การแสดง
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ยาบัวหิมะ - ร้านไข่มุก - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - The Venetian Macau
 จูไห่ - ฮ่องกง - รีพัลส์เบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - ข้ามสะพานต่ออายุ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
การบินไทย

Hong Kong Tour

Code : THAAI7-TG-HKG02 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿18,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - : อะเวนิว ออฟ สตาร์ส - A Symphony Of Lights - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - สำนักชีฉีหลิน - สวนหนานเหลียน - หมู่บ้านชาวประมง - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ** อร่อยเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หมู่บ้านชาวประมงหลี่หยุ่นหมุ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - สะพานชิงหม่า - Duty Free - อะเวนิว ออฟ สตาร์ส - A Symphony Of Lights
 เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - สำนักชีฉีหลิน - สวนหนานเหลียน - วัดหวังต้าเซียน - เลดี้ มาร์เก็ต - หมู่บ้านชาวประมง
 ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAAZW-HX-HKG17 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ดิสนีย์แลนด์ - กระเช้านองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กระเช้านองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต - ชมโชว์แสงสีเสียง
 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (มีบริการรับส่ง โรงแรม - ดิสนีย์แลนด์)
 วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ถนนนาธาน - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAAZW-HX-HKG16 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿13,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - กระเช้านองปิง - ถนนคู่รัก - สามงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - เมืองฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กระเช้านองปิง - ซิตี้เกทเอาท์เล็ต - เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อและไวน์แดง
 ถนนคู่รัก - สามงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - ร้านของฝาก - เดอะเวเนเชียน - เดอะปารีเซียน - เมืองจูไห่ พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อ
 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - สวนฮอลแลนด์ - ร้านยาสมุนไพร - ร้านหยก - ร้านยางพารา - หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง
 เมืองฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - จิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Hong Kong Tour

Code : THAAZW-CX-HKG14 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿13,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ช้อปสนั่นลั่นเกาะ - รีพลัสเบย์ - มงก๊กเลดี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - Symphony Of Lights

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - วัดหยวน หยวน - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - มงก๊กเลดี้
 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - จิมซาจุ่ย - Symphony Of Lights
 ซิตี้เกท เอาท์เล็ต - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Hong Kong Tour

Code : THAAZW-CX-HKG15 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿17,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ดิสนีย์แลนด์ - ลันเตา - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - กระเช้านองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กระเช้านองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต - ชมโชว์แสงสีเสียง
 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (มีบริการรับส่ง โรงแรม - ดิสนีย์แลนด์)
 วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ถนนนาธาน - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
แอร์เอเชีย

Hong Kong Tour

Code : THAAZW-FD-MFM04 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ไหว้พระ เสริมดวง - เดอะเวนีเชียน - เดอะปารีเชียน - เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดหวังต้าเซียน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
 ร้านขายของฝาก - เดอะเวนีเชียน - เดอะปารีเชียน - เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - จิมซาจุ่ย - เมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ร้านหยก - ร้านสมุนไพร - ร้านเยื่อไผ่ - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
21
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAAR7-EK-HKG007 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿3,993
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : เมืองจำลองฮอลแลนด์ - สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ - วิคตอเรียพ้อยท์ - หาดรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน เช็กลัปก๊อก - เซินเจิ้น
 เมืองจำลองฮอลแลนด์ - สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ - ช้อปปิ้ง 3 ร้าน - ถนนคนเดินตงเหมิน - โชว์น้ำพุเต้นระบำ
 นั่งรถไฟสู่ฮ่องกง - วิคตอเรียพ้อยท์ - หาดรีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - สนามบิน เช็กลัปก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
แอร์มาเก๊า

Hong Kong Tour

Code : THAA64-NX-MFM-HKG-ZHU4D 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿7,979
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วัดแชกงหมิง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - The Parisian ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ,ซีฟู๊ด ,ไวน์แดง ที่เมืองจูไห่ / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - นั่งเรือเฟอรี่สู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่ถ่อ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า - The Venetian - The Parisian - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
ไทยสมายล์

Hong Kong Tour

Code : DRET-WE-3D2N-HKG-HKG-1911221 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿15,900
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ล่องเรือสำราญ World Dream By Dream Cruises : วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุย - เรือสำราญล่องน่านน้ำลากล - ชมงานฮวงจุ้ย - ร้านปี่เซี่ยะหยก ** อัตรานี้ไม่รวม ภาษีท่าเรือ 1,800 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ 120 HKD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Kai Tak - เช็คอินท์ขึ้นเรือสำราญ World Dream By Dream Cruises - อิสระพักผ่อนบนเรือ 21.00 PM
 เรือสำราญล่องน่านน้ำลากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือสำราญ อาทิ กีฬา, การเต้นแอโรบิค, โรงละคร, โชว์ - พักผ่อนบนเรือ
 09.00 AM เรือจอดเทียบท่า Kai Tak ฮ่องกง - อำลาเรือสำราญ - ชมงานฮวงจุ้ย - ร้านปี่เซี่ยะหยก - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Hong Kong Tour

Code : THAAR7-EK-HKG001 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - The Symphony Of Light - ช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต - วัดหวังต้าเซียน - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กลัปก๊อก - The Symphony Of Light - ช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต
 วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชงกงหมิว - หาดรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
 ร้านหยก - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต - สนามบินเช็กลัปก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Hong Kong tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP