OPEN Mon - Fri : 08.30 - 22.00 P.M. Sat - Sun : 09.00 - 22.00 P.M.
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 5
from 5 Tibet tour(s)
International Tour Package : Tibet Tour
1
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

Tibet Tour

Code : THAAF1-MU-TIBET7D 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 6 nights
Tibet Tour / Travel Tibet
Travel Date :
21-27 SEP
19-25 OCT
16-22 NOV
Price/pax :
66,900 THB(Adult)
Tibet Tour Program :
Tibet Tour - ทิเบต - ลาซา - ซีหนิง : วัดเซรา - พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ทะเลสาบยัมดรก - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา - นั่งรถไฟสายหลังคาโลก - วัดถาเอ่อร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางสุ่ย - เข้าที่พัก
 คุนหมิง - บินภายในสู่เมืองลาซา - วัดเซรา
 พระราชวังโปตาลา - ผาพระพันองค์ เหย้าหวังซาน - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม
 ทะเลสาบยัมดรก - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
 นั่งรถไฟสายหลังคาโลก - ทะเลสาบ - ผ่านทุ่งหญ้าเชียงถัง - ชมกาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู - ผ่านทะเลสาบชิงไห่
 วัดถาเอ่อร์ - เมืองซีหนิง
 สนามบินเมืองซีหนิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
การบินไทย

Tibet Tour

Code : THAAX1-3U-TIBET001(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
Tibet Tour / Travel Tibet
Travel Date :
18-27 OCT 19
Price/pax :
68,900 THB(Adult)
Tibet Tour Program :
Tibet Tour - Chengdu - Tibet - สัมผัสหลังคาโลก และ Everest Base Camp : พระราชวังโปตาลา - พระราชวังฤดูร้อนนอร์บุลิงกะ - วัดเดรปุง - พระราชวังกานเด็น - ทะเลสาปยัมดรุก - ธารน้ำแข็งนาซินกังซัง - ป้อมปราการเจียนเซ่ - คุมบุมแห่งเจียนเซ่ - วัดชาลู - วัดตาชิหลุนโป - วัดรองบุก - Everest Base Camp (EBC) - วัดเซร่า - วัดโจคัง - ตลาดบาร์กอร์

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - เฉิงตู - เข้าที่พัก
 สนามบินเฉิงตู - บินภายในสู่ นครลาซา - อิสระพักผ่อนในที่พัก
 Potala Palace - Norbulingka - Drepung Monastery - Ganden Podrang)
 ข้าม Khama La - Yamdruk Tso - Nazin Kang Sang - ข้าม Karo La Pass
 Gyantse Dzong - Gyantse Kumbum - เมืองชิงกัสเซ่ - Shalu Monastery - Tashilhunpo Monastery)
 Pang La pass - Rongbuk Monastery - Everest Base Camp (EBC)
 Rongbuk - Shigatse
 นครลาซา - Sera Monastery
 Jokang Monastery - Barkhor - นครลาซา - บินภายในสู่เฉิงตู - เข้าที่พัก
 สนามบินเฉิงตู - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
3
การบินไทย

Tibet Tour

Code : THAAX1-3U-TIBET001(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
Tibet Tour / Travel Tibet
Travel Date :
26JUL-4AUG 19
20-29 SEP 19
Price/pax :
71,900 THB(Adult)
Tibet Tour Program :
Tibet Tour - Chengdu - Tibet - สัมผัสหลังคาโลก และ Everest Base Camp : พระราชวังโปตาลา - พระราชวังฤดูร้อนนอร์บุลิงกะ - วัดเดรปุง - พระราชวังกานเด็น - ทะเลสาปยัมดรุก - ธารน้ำแข็งนาซินกังซัง - ป้อมปราการเจียนเซ่ - คุมบุมแห่งเจียนเซ่ - วัดชาลู - วัดตาชิหลุนโป - วัดรองบุก - Everest Base Camp (EBC) - วัดเซร่า - วัดโจคัง - ตลาดบาร์กอร์

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - เฉิงตู - เข้าที่พัก
 สนามบินเฉิงตู - บินภายในสู่ นครลาซา - อิสระพักผ่อนในที่พัก
 Potala Palace - Norbulingka - Drepung Monastery - Ganden Podrang)
 ข้าม Khama La - Yamdruk Tso - Nazin Kang Sang - ข้าม Karo La Pass
 Gyantse Dzong - Gyantse Kumbum - เมืองชิงกัสเซ่ - Shalu Monastery - Tashilhunpo Monastery)
 Pang La pass - Rongbuk Monastery - Everest Base Camp (EBC)
 Rongbuk - Shigatse
 นครลาซา - Sera Monastery
 Jokang Monastery - Barkhor - นครลาซา - บินภายในสู่เฉิงตู - เข้าที่พัก
 สนามบินเฉิงตู - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
4
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

Tibet Tour

Code : AA1-MU-TIBET7D 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 6 nights
Tibet Tour / Travel Tibet
Travel Date :
TBA
Price/pax :
65,500 THB(Adult)
Tibet Tour Program :
Tibet Tour - Tibet : พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา - ถนนแปดเหลี่ยม - ทะเลสาบหยางฮู๋ - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา - เที่ยวเมืองซีหนิง - เมืองหลานโจว - ชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)- Kunming
 บินภายในสู่เมือง Lhasa - พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา
 พระราชวังโปตาลา - Jokhang Temple - ถนนแปดเหลี่ยม
 ทะเลสาบหยางฮู๋ - วัดเซรา - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
 ขึ้นรถไฟขบวนท่องเที่ยวสุดหรูสายหลังคาโลก (พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ4 คน/ตู้**เตียง2ชั้น4เตียงไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ) - ผ่านชมกาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู - ผ่านชมแม่น้ำโทงเทียน - ผ่านชมสวนอนุรักษ์สัตว์เขอเขอซีลี่
 อำลารถไฟ - เที่ยวเมืองซีหนิง - เมืองหลานโจว - จงซานเถี่ยเฉียว - ชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - บินภายในสู่Kunming
 Kunming - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
การบินไทย

Tibet Tour

Code : A81-TG-DELUXE-TIBET8D 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Tibet Tour / Travel Tibet
Travel Date :
TBA
Price/pax :
69,999 THB(Adult)
Tibet Tour Program :
Tibet Tour - Deluxe Lhasa Yong yong zhong - เจียงซือ - เย่คาจือ - จาสือหลุนหูซื่อ (พักบนรถไฟ / อาหารUp Grade)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ChengDu - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - อาหารสมุนไพรเมนูพิเศษ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ChengDu - บินภายในสู่Lhasa(หลังคาโลก) - พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา
 Lhasa - พระราชวังโปตาลากง - วัดโคจัง - อารามเซรา
 Lhasa - ทะเลสาบหยางจง - เจียงซือ - วัดป๋ายจีซื่อ - เย่คาเจ๋อ
 เย่คาเจ๋อ - อารามจาสือหลุนปูซื่อ - Lhasa - ตลาดแปดเหลี่ยม
 นั่งรถไฟทิเบตสายประวัติศาสตร์ - พักตู้นอนวีไอพี4ท่าน/ห้อง(ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ)
 รถไฟสายประวัติศาสตร์ - ซีหนิง - ถาเอ่อร์ซื่อ - บ้านหม่าปู้ฟาง - สนามบินหลันโจว - บินภายในสู่ChengDu
 วังแพะเขียว - อาหารสมุนไพร - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 5
from 5 Tibet tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Tibet tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP