OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 20
from 20 georgia tour(s)
International Tour Package : georgia Tour
1
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAJ6-TK-GRAND-GEORGIA8D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿55,500
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - แกรนด์ : ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจ - ถ้ำโพรมิธีอุส - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - ทบิลิซี่มอลล์
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองคาสเบกิ - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ
 เมืองโกรี - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมบ้านซึ่งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ - ชมขบวนรถไฟโบราณ - เมืองอุพลิสชิเค - เมืองบอร์โจมี
 เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองคูไทซี - อารามเกลาติ
 ถ้ำโพรมิธีอุส - เมืองบาทูมิ - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ
 ป้อมโกนีโอ้ - ตลาดผลไม้ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ - สนามบินบาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : THAAA9-GF-AZERBAIJAN7D 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿34,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - Azerbaijan Promotion!! จองด่วน 20 ท่านแรก รับส่วนลด 2,000.- : ชมพิพิธภัณฑ์ Gobustan Rock Art Museum - ภูเขาโคลน - แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ ยูนาร์แด๊ก - ชมวิหารแห่งไฟ อะเทห์กาห์ - 28 Mall Shopping Center - บากูบลูเลอวาร์ด - ชมเมืองเก่าบากู - หอคอย Maiden Tower - Heydar Aliyev Center - ถ่ายรูปเชคอินกับ I Love Baku Sign - มัสยิดเก่าแก่ประจำเมืองบากู Juma Mosque - อนุสรณ์สถานของดีรี บาบา - สุเหร่า Yeddi Gumbez Mosque - ทะเลสาบ Nohurgol Lake - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา Tufandag Mountain - ช้อปปิ้ง Nizami Street ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าบริการ ชำระเพิ่ม 1,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,000 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงมานามา บาห์เรน - พักโรงแรมในกรุงมานามา - สนามบินกรุงมานามา - บินภายในสู่ สนามบินนานาชาติกรุงบากู อาเซอร์ไบจาน - เข้าที่พัก
 บากู - โกบุสตาน - ชมพิพิธภัณฑ์ Gobustan Rock Art Museum - ภูเขาโคลน - แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ ยูนาร์แด๊ก - ชมวิหารแห่งไฟ อะเทห์กาห์ - 28 Mall Shopping Center - บากู
 บากู - บากูบลูเลอวาร์ด - ชมเมืองเก่าบากู - หอคอย Maiden Tower - Heydar Aliyev Center - ถ่ายรูปเชคอินกับ I Love Baku Sign
 บากู - มัสยิดเก่าแก่ประจำเมืองบากู Juma Mosque - เชมาค่า - อนุสรณ์สถานของดีรี บาบา - สุเหร่า Yeddi Gumbez Mosque - กาบาลา - ทะเลสาบ Nohurgol Lake - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา Tufandag Mountain - กรุงบากู
 ช้อปปิ้ง Nizami Street - สนามบินกรุงบากู - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงมานามา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : THAAA9-GF-AZ-GE8D 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿45,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - Azerbaijan - Georgia Promotion!! จองด่วน 15 ท่านแรก รับส่วนลด 2,000.- : แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ Fire Mount - ชมพิพิธภัณฑ์ Gobustan Rock Art Museum - ชมย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับหอคอยไมเด้น Maiden Tower - ช้อปปิ้ง 28 Mall Shopping Center - มัสยิดจูมา - คาราวานซาราย - พระราชวังข่านเชคฆี - โบสถ์คิชอัลบาเนียน - ชิมไวน์คูวาเรลี รสเลิศ - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ชมป้อมอนานูรี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - ช้อปปิ้ง Galleria Mall ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าบริการ ชำระเพิ่ม 1,500 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ไม่รวมค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงมานามา บาห์เรน - พักโรงแรมในกรุงมานามา - สนามบินกรุงมานามา - บินภายในสู่ สนามบินนานาชาติกรุงบากู อาเซอร์ไบจาน - แหลมอับเชรอน Absheron - ภูเขาแห่งไฟ Fire Mount - กรุงบากู - เข้าที่พัก
 บากู - โกบุสตาน - ชมพิพิธภัณฑ์ Gobustan Rock Art Museum - ชมย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับหอคอยไมเด้น Maiden Tower - ช้อปปิ้ง 28 Mall Shopping Center - บากู
 บากู - เมืองเชมาค่า - มัสยิดจูมา - เชกิ - คาราวานซาราย - พระราชวังข่านเชคฆี - โบสถ์คิชอัลบาเนียน
 เชกิ - ซิกนากี - ความเรลี (จอร์เจีย) - ชิมไวน์คูวาเรลี รสเลิศ - ทบิลิซี่
 เมืองมิทสเคต้า Mtskheta - วิหารจวารี Jvari Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral - ชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress - เมืองกูดาอูรี Gudauri - เมืองคาซเบกี Kazbegi - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church - เมืองทบิลิซี
 ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - ช้อปปิ้ง Galleria Mall - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงมานามา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAAA9-QR-AZ-GE7D 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - Azerbaijan - Georgia : ชมย่านเมืองเก่า Baku Old City - ถ่ายรูปหอคอย Maiden Tower - ภูเขาโคลน - แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ - ช้อปปิ้ง 28 Mall Shopping Center - ชมย่านเมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมนาริกาลา - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace - ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองอุพลิสชิเค่ - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - ช้อปปิ้งที่ Galleria Mall ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าบริการ ชำระเพิ่ม 1,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,500 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินโดฮา - สนามบินกรุงบากู (อาเซอร์ไบจาน) - Baku Old City - ถ่ายรูป Maiden Tower - บากู
 บากู - โกบุสตาน - ภูเขาโคลน - แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ - บากู - ช้อปปิ้ง 28 Mall Shopping Center
 สนามบินบากู - บินภายในสู่ สนามบินทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - ชมย่านเมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมนาริกาลา - ถ่ายรูป The Bridge of Peace - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - Ananuri Fortress - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของ Gergeti Trinity Church - คาซเบกี - กูดาอูรี - ทบิลิซี่
 Mtskheta - Jvari Monastery - Svetitkhoveli Cathedral - Uplistsikhe - Uplistsikhe Cave Town - กรุงทบิลิซี่ - Galleria Mall - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินโดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAB40-QR-GEORGIA-MOTOR-BIKE7D(A) 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 6 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿75,000
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - ขับมอเตอร์ไซต์ : โบสถ์เมเตคี - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - มหาวิหารศักสิทธิ์บิลิซี - โบสถ์ Bagrati Catherdral - แวะชมอารามม็อตซาเมตา - ถ้ำโพรมิธีอุส - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมี คาราเกาลี - อารามถ้ำวาดเซีย - ป้อมปราการราบัต - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน ** ราคานี้สำหรับ ผู้ขับขี่พักห้องคู่กับผู้ซ้อน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินทบิลิซี - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - มหาวิหารศักสิทธิ์บิลิซี
 ขับมอเตอร์ไบค์สู่เมืองคูไตซี - ชมโบสถ์ Bagrati Catherdral - แวะชมอารามม็อตซาเมตา - อารามจีลาติ
 ขับมอเตอร์ไบค์สู่เมืองบอร์โจมี - ถ้ำโพรมิธีอุส (ไม่รวมค่านั่งเรือเข้าถ้ำ 6 Usd) - มาร์วิลีแคนยอน - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมี คาราเกาลี - เมืองบอร์โจมี
 ขับมอเตอร์ไบค์สู่เมืองทบิลิซี - อารามถ้ำวาดเซีย - ป้อมปราการราบัต
 โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAB40-QR-GEORGIA-MOTOR-BIKE7D(B) 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 6 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿70,000
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - ขับมอเตอร์ไซต์ : โบสถ์เมเตคี - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - มหาวิหารศักสิทธิ์บิลิซี - โบสถ์ Bagrati Catherdral - แวะชมอารามม็อตซาเมตา - ถ้ำโพรมิธีอุส - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมี คาราเกาลี - อารามถ้ำวาดเซีย - ป้อมปราการราบัต - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน ** ราคานี้สำหรับ ผู้ซ้อนพักห้องคู่กับผู้ขับขี่ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินทบิลิซี - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - มหาวิหารศักสิทธิ์บิลิซี
 ขับมอเตอร์ไบค์สู่เมืองคูไตซี - ชมโบสถ์ Bagrati Catherdral - แวะชมอารามม็อตซาเมตา - อารามจีลาติ
 ขับมอเตอร์ไบค์สู่เมืองบอร์โจมี - ถ้ำโพรมิธีอุส (ไม่รวมค่านั่งเรือเข้าถ้ำ 6 Usd) - มาร์วิลีแคนยอน - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมี คาราเกาลี - เมืองบอร์โจมี
 ขับมอเตอร์ไบค์สู่เมืองทบิลิซี - อารามถ้ำวาดเซีย - ป้อมปราการราบัต
 โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAB40-QR-GEORGIA-MOTOR-BIKE7D(C) 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 6 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿78,000
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - ขับมอเตอร์ไซต์ : โบสถ์เมเตคี - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - มหาวิหารศักสิทธิ์บิลิซี - โบสถ์ Bagrati Catherdral - แวะชมอารามม็อตซาเมตา - ถ้ำโพรมิธีอุส - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมี คาราเกาลี - อารามถ้ำวาดเซีย - ป้อมปราการราบัต - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน ** ราคานี้สำหรับ ผู้ขับขี่พักห้องคู่กับผู้ขับขี่ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินทบิลิซี - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - มหาวิหารศักสิทธิ์บิลิซี
 ขับมอเตอร์ไบค์สู่เมืองคูไตซี - ชมโบสถ์ Bagrati Catherdral - แวะชมอารามม็อตซาเมตา - อารามจีลาติ
 ขับมอเตอร์ไบค์สู่เมืองบอร์โจมี - ถ้ำโพรมิธีอุส (ไม่รวมค่านั่งเรือเข้าถ้ำ 6 Usd) - มาร์วิลีแคนยอน - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมี คาราเกาลี - เมืองบอร์โจมี
 ขับมอเตอร์ไบค์สู่เมืองทบิลิซี - อารามถ้ำวาดเซีย - ป้อมปราการราบัต
 โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
Self Travel-เดินทางเอง

georgia Tour Package

Code : SILP-19D18N-USH-USH-1912171(A) 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 19 days 18 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿578,200
Travel Date :
Available Everyday From 12/17/2019 to 1/4/2020 :
georgia Tour Program :
georgia Tour - Package ล่องเรือสำราญ Silver Explorer By Silversea Cruise, Luxury Cruise เคาท์ดาวน์ ทวีปแอนตาร์กติกา : เส้นทาง อูซัวยา (อาร์เจนตินา) - หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ - สแตนลีย์ - จอร์เจียใต้ - คาบสมุทรแอนตาร์กติก - ช่องแคบเดรก - อูซัวยา (อาร์เจนตินา) ** โปรโมชั่น ลด 10% เมื่อจอง และมัดจำภายใน 22 มีนาคม 2562 / อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 18 คืน - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - ภาษี และทิปพนักบนเรือ - WiFi ไม่จำกัด - เครื่องดื่มบนเรือสำราญ - กิจกรรมความบันเทิงบนเรือ --

 อิสระเดินทางเอง - แนะนำบินลง สนามบินอูซัวยา (อาร์เจนตินา) - เดินทางเองสู่ ท่าเทียบเรือ อูซัวยา - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Silver Explorer - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องทะเล ตลอดวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 ช่วงเช้า เรือสำราญจอด บริเวณหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (West Point Island) - ช่วงบ่าย เรือสำราญจอด บริเวณหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Saunders Island)
 เรือสำราญจอด บริเวณหมู่เกาะฟอล์กแลนด์, สแตนลีย์ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องทะเล ตลอดวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 ช่วงวันที่ 7-9 ของการเดินทาง เรือสำราญเทียบท่าบริเวณ จอร์เจียใต้ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ช่วงวันที่ 10-11 ของการเดินทาง เรือสำราญล่องสู่น่านน้ำสากล - อิสระทำกิจกรรมมากมายบนเรือ
 เรือสำราญจอดบริเวณ คาบสมุทรแอนตาร์กติก (Elephant Island) - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ช่วงวันที่ 13-18 ของการเดินทาง เรือล่องเข้าสู่ คาบสมุทรแอนตาร์กติก Antarctic Sound, Antarctic Peninsula, South Shetland Islands - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน
 อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า อูซัวยา - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
9
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : THAB16-GF-BH-GE03V 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
georgia Tour / Travel georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿39,990
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - มัสยิดal Fateh - ป้อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี่ - เมืองคาซเกบี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่ - ร้านไวน์ท้องถิ่น - สะพานสันติภาพ - Rustaveli Flea Market - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินบาห์เรน - มัสยิดal Fateh - ป้อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน - ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
 สนามบินาห์เรน - บินสู่สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี่ - เมืองคาซเกบี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่ - ร้านไวน์ท้องถิ่น
 เมืองมิสเคด้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี - โบสถ์ Metekhi Church - ป้อมนาริกาล่า - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สะพานสันติภาพ - Rustaveli Flea Market
 มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - สนามบินทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองมานาม่า
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : THAB16-GF-BH-GE-AM04V 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
georgia Tour / Travel georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿55,990
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - เที่ยว 3 นคร - เทือกเขาสองทวีป - บาห์เรน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - เมืองเอคิดไมอัดซิน - วิหารชวาร์ทน็อตส์ - โบราณสถานซวาร์ทน็อตส์ - หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี่ - อารามเก็กฮาร์ด - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมอนานูรี่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินบาห์เรน - มัสยิดal Fateh - ป้อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน - ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
 ตึก Bahrain World Trade Center(ด้านนอก) - สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - เมืองกอรี่ - อุพลิสชิเค่ - ถ้ำอุพลิสชิเค่
 เมืองซาดาโคล - อาร์เมเนีย - โบสถ์ฮัคพัท - ทะเลสาบเซวาน - วิหารเซวาน - กรุงเยเรวาน
 เมืองเอคิดไมอัดซิน - วิหารชวาร์ทน็อตส์ - โบราณสถานซวาร์ทน็อตส์ - ตลาด พาค ชูกา - โรงงานไวน์อารารัต - จัตุรัส Republic Square
 หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี่ - อารามเก็กฮาร์ด - เมืองบากราทาเชน - เมืองซาดาโคล - กรุงทบิลิซี่
 เมืองมิสเคด้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมอนานูรี่ - เมืองคาซเกบี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี่
 ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์ Metekhi - วิหารซิโอนี่ - สนามบินทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินบาห์เรน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : THAB16-GF-GE-AM-BH02V 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿53,990
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - ตึก Bahrain World Trade Center(ด้านนอก) - เมืองซาดาโคล - อาร์เมเนีย - โบสถ์ฮัคพัท - เมืองเอคิดไมอัดซิน - วิหารชวาร์ทน็อตส์ - อารามเก็กฮาร์ด - เมืองบากราทาเชน - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมอนานูรี่ - เมืองคาซเกบี้

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินบาห์เรน - มัสยิดal Fateh - ป้อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน - ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
 ตึก Bahrain World Trade Center(ด้านนอก) - สนามบินบาห์เรน - สู่สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - เมืองกอรี่ - อุพลิสชิเค่ - ถ้ำอุพลิสชิเค่
 เมืองซาดาโคล - อาร์เมเนีย - โบสถ์ฮัคพัท - ทะเลสาบเซวาน - วิหารเซวาน - กรุงเยเรวาน
 เมืองเอคิดไมอัดซิน - วิหารชวาร์ทน็อตส์ - โบราณสถานซวาร์ทน็อตส์ - ตลาด พาค ชูกา
 หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี่ - อารามเก็กฮาร์ด - เมืองบากราทาเชน - กรุงทบิลิซี่
 เมืองมิสเคด้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมอนานูรี่ - เมืองคาซเกบี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์metekhi - วิหารซิโอนี่ - สนามบินทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่บาห์เรน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
แอร์แอสตาน่า

georgia Tour

Code : THAAR3-KC-GEORGIA951 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - จอร์เจีย - ทบิลิชิ - มหาวิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำแร่ - เมืองบาคูรินิ - เมืองไซห์นากี - กำแพงเมืองโบราณ - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอัลมาตี้ - เมืองทบิลิซิ
 เมืองมิสเคด้า - มหาวิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำแร่
 เมืองอันนานูรี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - โบสถ์เกอร์เกติ - เมืองทบิลิซิ
 เมืองบาคูรินิ - เมืองไซห์นากี - กำแพงเมืองโบราณ
 เมืองอัพลิสสิค - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
 เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี
 อิสระท่องเที่ยวแถวที่พัก - สนามบินอัลมาตี้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAAJ6-QR-GRAND-CAUCASUS11D 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿89,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - เทือกเขาคอเคซัส อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : บากู - โกบัสตาน - แหลมแอบเชรอน - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี่ - สเตพ้านท์สมินด้า - คาซเบกิ มิทสเคต้า - กอรี อัพลิสต์ซิเคห์ - ซาดาโคล - ฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - ล่องเรือทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - กอร์วิราบ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ไทย, ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 66 USD = 2,200 บาท (เรียกเก็บจากยอดค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกันการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาฮา - บินภายในสู่ สนามบินบากู อาเซอร์ไบจาน - Baku - Icheri Shekher - Palace of Shirvansshakh - Caravansaray - ถ่ายรูป Maiden Tower
 เข้าชม Ateshgah of Baku - Absharon Peninsular - Yanar Dag - Gobustan - Mud Volcanoe
 สนามบินบากู - บินภายในสู่ สนามบินทบิลิซี่ - Old town of Tbilisi - Metekhi Church - ถ่ายรูป Peace bridge - Narigala Fortress
 Greater Caucasus - Ananuri Fortress - Kazbegi - นั่ง 4WD Gergeti Trinity Church
 Mtskheta - Jvari Monastery - Svetitskhoveli Monastery - Mtskheta - Iago Wine Cellar - เมืองบิลิซี่
 Gori - Museum of Stalin - Uplistsikhe - เมืองทบิลิซี่ - Metekhi Church - ถ่ายรูป Peace bridge - Narigala Fortress - เก็บภาพมุมสูงเมืองทบิลิซี่
 Sadakhlo - Haghpat - Haghpat Monastery - Sevan - ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน - ถ่ายรูป Sevan Monastery - Yerevan
 eghard Monastery - เข้าชม Garni Temple - Yerevan - ถ่ายรูปกับ Yerevan Cascade
 Armenian Alphabet Monument - Monastery of the Psalms - Khor Virap - สนามบินสวาร์นอท
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAL0-TK-GEORGIA7D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย : พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - ยูนาร์แดก - พระราชวังฤดูร้อน เชคี ข่าน - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - สะพานแห่งอิสรภาพ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินเมืองบาคู
 เมืองบาคู - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - แวะถ่ายรูปกับ หอคอยไมเด้น - ยูนาร์แดก - เมืองโกบัสตาน
 เมืองเชมาค่า - แวะชม อนุสรณ์สถานของดีรีบาบา - เมืองเชคี
 พระราชวังฤดูร้อน เชคี ข่าน - กรุงทบิลิซี่
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - กรุงทบิลิซี
 ถนนชาร์เดนี - สะพานแห่งอิสรภาพ - โบสถ์เมเตห์คี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : THAAE6-GF-GEORGIA-ARMENIA8D 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿55,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - อาร์เมเนีย - เมืองอัพลีสต์ซีคห์ - หมู่บ้านถ้ำ - เมืองกอรี - ป้อมนาริคาล่า - เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - วัดอารามโบราณฮักห์พาท - เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - วิหารเก๊กฮาร์ด - หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงมานาม่า - กรุงทบิลิซี - เมืองอัพลีสต์ซีคห์ - หมู่บ้านถ้ำ - เมืองกอรี - ป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่ กํามะถัน
 เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสโคเวลี - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - วัดอารามโบราณฮักห์พาท - เมือง เยราวาน - แวะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตัวอักษรภาษาอาร์เมเนียน
 เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - ตลาดกลาง - ชม เดอะคาสเคด - จัตุรัสกลางเมือง
 วิหารเก๊กฮาร์ด - หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี - เมืองเซวาน - ชมอารามเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืด - เมืองดีลีจาน
 เมืองบากราทาเชน - เมืองซาดาโคล - ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - สนามบินเมืองมานาม่า
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAD5-TK-BEST-GE7D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿48,888
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - Best : เมืองทบิลิชิ จอร์เจีย - ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี Holy Trinity Cathedral - สะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองทิบิลิซี จากบนป้อม - ชมป้อมนาริกาลา - ผ่านชมโรงอาบน้ำ - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจี๊บ 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา บนเนินเขา - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - ชมวิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ช้อปปิ้งห้างคาร์ฟู เมืองทบิลิซี - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองบอร์โจมี (เมืองแห่งน้ำแร่) - สวนบอร์โจมี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน - ทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อวัน - ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวมค่าทิป 46 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1,520 บาทไทย - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล ตุรกี
 เมืองทบิลิชิ จอร์เจีย - ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี Holy Trinity Cathedral - สะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองทิบิลิซี จากบนป้อม - ชมป้อมนาริกาลา - ผ่านชมโรงอาบน้ำ
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคัสเบกิ - เมืองสเตปันสมินดา - นั่งรถจี๊บ 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา บนเนินเขา
 เมืองมิสเคด้า - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - ชมวิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ช้อปปิ้งห้างคาร์ฟู เมืองทบิลิซี
 เมืองกอรี - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองบอร์โจมี
 เมืองบอร์โจมี (เมืองแห่งน้ำแร่) - สวนบอร์โจมี - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องอิสตันบูล ตุรกี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAZO-TK-GEOGIA8D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿58,995
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - แวะถ่ายรูปกับป้อมปราสาทอันนานูรี - โบสถ์เมเตคี - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อสู่โบสถ์เกอร์เกติสเม - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - สวนบอร์โจ - ถ้ำโพรมิธีอุส - ตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลีและนีโน่ - Batumi Mall

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินทบีลิซี่ - แวะถ่ายรูปกับป้อมปราสาทอันนานูรี - ย่านเมืองเก่า - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองคาสเบกิ - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อสู่โบสถ์เกอร์เกติสเม - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ
 เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองอุพลิสชิเค - เมืองบอร์ โจมี - สวนบอร์โจ
 เมืองคูไทซี - ถ้ำโพรมิธีอุส - อารามเกลาติ
 ป้อมโกนีโอ้ - ตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ - เมืองบาทูมิ - จัตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลีและนีโน่
 Batumi Mall - สนามบินบาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
แอร์แอสตาน่า

georgia Tour

Code : THAAD5-KC-GREEN-GE8D 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿49,999
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - : เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจิ๊ป 4X4 ชมวิวเนินเขา - โบสถ์สมินดา ซาเมบา - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - ตลาดผลไม้ - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - บ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - สะพานแห่งสันติภาพ - มหาวิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี - แวะช้อปปิ้งห้างดังของเมืองทบิลิซี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน, ค่าทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อวัน, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ประมาณ 59 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1,950 บาทไทย - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อัลมาตี้ คาซัคสถาน - เมืองทบิลิซี จอร์เจีย - เข้าที่พัก
 The Caucasus Mountain - Anauri Fortress - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคัสเบกิ - นั่งรถจิ๊ป 4X4 ชมวิวเนินเขา - Tsminda Sameba - เมืองกูดาอูรี
 เมืองกอรี - ชมอุพลิสชิเค่ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองคูไตซี
 ตลาดผลไม้ - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - เมืองบาทูมี่ - บ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square
 เมืองทบิลิซี - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
 เมืองทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - สะพานแห่งสันติภาพ - เมืองมิสเคด้า - มหาวิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี - แวะช้อปปิ้งห้างดังของเมืองทบิลิซี - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อัสมาตี้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAA9-PS-GEOGIA6D 
Travel by (Air Ticket) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿36,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - ซิกนากี - ควาเรลี - อนานูริ - กูดาอูรี - คาซเบกี : วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ชมย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - โบสถ์ทรินิตี้ - ชิมไวน์ - ป้อมอนานูริ - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ช้อปปิ้งที่ Galleria Mall - สนามบินกรุงทบิลิซี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน
 สนามบินทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี่ - ชมย่านเมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - โบสถ์ทรินิตี้
 เมืองซิกนากี - เขตควาเรลี - ชิมไวน์ - กรุงทบิลีซี่
 ป้อมอนานูริ - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี่
 ช้อปปิ้งที่ Galleria Mall - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAA9-PS-GEOGIA-DREAM-27OCT 
Travel by (Air Ticket) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿35,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - ซิกนากี - ควาเรลี - อนานูริ - กูดาอูรี - คาซเบกี : วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ - ชิมไวน์คูวาเรลี - ป้อมอนานูรี - นั่งรถ 4Wd เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ
 สนามบินกรุงทบิลิซี่ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - กรุงทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
 ทบิลิซี่ - ซิกนากี - เขตควาเรลี - ชิมไวน์คูวาเรลี - กรุงทบิลีซี่
 ป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี - นั่งรถi5 4Wd เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 เมืองทบิลิซี่ - Galleria Mall - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 20
from 20 georgia tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of georgia tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP