Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Tbilisi
Caucasus
Gergeti Trinity Church

Search Tour Packages :
Type :
Join Group Tour
Package
Destination :
Travel Month:
Price/Person (THB) :
Special Trip:
Other Search Keyword :
International Tour Package : Georgia Tour
1
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAAZE-QR-CAUCASUS12D-15OCT 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 12 days 9 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Travel Date :
15-26 OCT
Price/pax :
95,900 THB(Adult)
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เมืองบาคู - อับเซรอน - ภูเขายูนาร์แด๊ก - อิเชรีเชเคอร์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - วิหารซีโอนี - เมืองมอสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองกอรี - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - ชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำซินวาลี - ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - วิหารการ์นี - สวนแห่งชัยชนะ - ชมเดอะคาสเคด - เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารเอคมิอัดซิ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาฮา - สนามบินเฮย์ดาร์อลิเยฟ - เมืองบาคู - อับเซรอน - ภูเขายูนาร์แด๊ก - อิเชรีเชเคอร์ - ปราสาทและสุสานของราชวงศ์ชีวาน - สุเหร่าดีวานข่าน - สุเหร่าและเสาหอคอยมินาเรต์
 ชมโกบัสตาน - ภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพ - ภูเขาโคลน - ชมอะเทสห์กาห์ของบากู - ปราสาทแห่งอับชารอน
 บินภายในสู่เมืองทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - วิหารซีโอนี - ถนนรุสทาเวลี
 เมืองเทลาวี - เมืองซินากี้ - เข้าที่พัก
 เมืองมอสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองกอรี - ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์
 กรุงทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - ชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - คาซเบกี - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - วัดอารามโบราณฮักห์พาท(ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996) - เมืองดีลิจาน
 เมืองเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - วิหารการ์นี - ชมซากห้องสรงน้ำ - รถนั่งเป็นรถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อชมจอร์จการ์นี่ - วิหารเก๊กฮาร์ด - กรุงเยเรวาน - แม่น้ำฮราซดาน
 สวนแห่งชัยชนะ - ชมเดอะคาสเคด - เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์
 เมืองคอร์วิราพ - วิหารคอร์วิราพ - หมู่บ้านอะเรนี - เมืองโนราแว๊งค์ - ชมบริเวณของวิหารโนราแว๊งค์ - สนามบินเมืองเยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
แอร์แอสตาน่า

georgia Tour

Code : THAAE6-KC-GEORGIA-ARMENIA8D(2) 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Travel Date :
12-19 OCT
Price/pax :
53,900 THB(Adult)
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ป้อมนาริคาล่า - ชมวิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสโคเวลี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - ชมวิหารการ์นี - ชมวิหารเก๊กฮาร์ด - เมืองบากราทาเชน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอัลมาตี้ - จอร์เจีย
 อัพลีสต์ซีคห์ - ป้อมนาริคาล่า - กรุงทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - ชม วิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสโคเวลี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้
 ซาดาโคล - เมืองดีลีจาน - ทะเลสาบเซวาน - กรุงเยเรวาน
 เอคมิอัดซิน - วิหารชวาร์ทน๊อทส์ - กรุงเยเรวาน
 ชม วิหารการ์นี - ชม วิหารเก๊กฮาร์ด - เมืองบากราทาเชน
 เมืองทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอัลมาตี้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
แอร์แอสตาน่า

georgia Tour

Code : THAAD5-KC-GRAND-GEORGIA7D(1) 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Travel Date :
12-18 SEP
Price/pax :
43,999 THB(Adult)
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - Grand : ชมตัวเมืองทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - Sharden Street - สะพานแห่งสันติภาพ - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจิ๊ป 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - มหาวิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ตลาดผลไม้ - โบสถ์ Bagati Cathedral - เมืองบาทูมี่ - ย่าน Old Town และ Batumi - Piazzal Square - ชมไร่องุ่น, โรงบ่มไวน์ Iago’s wine cellar

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอัลมาตี้ คาซัคสถาน - สนามบินเมืองทบิลิซี จอร์เจีย - เข้าทั่พัก
 ชมตัวเมืองทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - Sharden Street - สะพานแห่งสันติภาพ - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
 เทือกเขาคอเคซัส - เมืองคัสเบกิ -เมืองสเตปันสมินดา - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจิ๊ป 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา - เมืองกูตัวริ
 เมืองมิสเคด้า - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - มหาวิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองกอรี - อุพลิสชิเค่ - เมืองบาคูรินิ
 ตลาดผลไม้ - โบสถ์ Bagati Cathedral - เมืองบาทูมี่ - ย่าน Old Town และ Batumi - Piazzal Square
 เมืองทบิลิซี - ชมไร่องุ่น, โรงบ่มไวน์ Iago’s wine cellar - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอัลมาตี้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
แอร์แอสตาน่า

georgia Tour

Code : THAAD5-KC-GRAND-GEORGIA7D(3) 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Travel Date :
17-23 OCT
Price/pax :
46,888 THB(Adult)
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - Grand : ชมตัวเมืองทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - Sharden Street - สะพานแห่งสันติภาพ - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจิ๊ป 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - มหาวิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ตลาดผลไม้ - โบสถ์ Bagati Cathedral - เมืองบาทูมี่ - ย่าน Old Town และ Batumi - Piazzal Square - ชมไร่องุ่น, โรงบ่มไวน์ Iago’s wine cellar

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอัลมาตี้ คาซัคสถาน - สนามบินเมืองทบิลิซี จอร์เจีย - เข้าทั่พัก
 ชมตัวเมืองทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - Sharden Street - สะพานแห่งสันติภาพ - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
 เทือกเขาคอเคซัส - เมืองคัสเบกิ -เมืองสเตปันสมินดา - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจิ๊ป 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา - เมืองกูตัวริ
 เมืองมิสเคด้า - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - มหาวิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองกอรี - อุพลิสชิเค่ - เมืองบาคูรินิ
 ตลาดผลไม้ - โบสถ์ Bagati Cathedral - เมืองบาทูมี่ - ย่าน Old Town และ Batumi - Piazzal Square
 เมืองทบิลิซี - ชมไร่องุ่น, โรงบ่มไวน์ Iago’s wine cellar - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอัลมาตี้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
แอร์แอสตาน่า

georgia Tour

Code : THAAD5-KC-GRAND-GEORGIA7D-12SEP 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Travel Date :
12-18 SEP
Price/pax :
44,999 THB(Adult)
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - Gran : เมืองทบิลิซี - ชมป้อมนาริกาลา - สะพานแห่งสันติภาพ - เทือกเขาคอเคซัส - แวะ ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - Piazzal Square - ชม Iago’s Wine Cellar

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่คาซัคสถาน - เมืองทบิลิชิ
 เมืองทบิลิซี - ชมป้อมนาริกาลา - สะพานแห่งสันติภาพ - Sharden Street - ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
 เทือกเขาคอเคซัส - แวะ ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคัสเบกิ - เมืองสเตปันสมินดา - นั่งรถจิ๊ป 4X4 - โบสถ์สมินดา ซาเมบา
 เมืองมิสเคด้า - ชมมหาวิหารจวารี - เมืองกอรี - ชมอุพลิสชิเค่ - เมืองบาคูรินิ
 ชมตลาดผลไม้ - เมืองบาทูมี่ - Piazzal Square
 ชม Iago’S Wine Cellar - แวะเปลี่ยนเครื่องที่คาซัคสถาน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
แอร์แอสตาน่า

georgia Tour

Code : THAAD5-KC-LOVE-GE04 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Travel Date :
31AUG-4SEP
5-9 / 21-25 SEP/ 28SEP-2OCT
Price/pax :
39,999 THB(Adult)
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - Love Tbilishi : อุพลิสชิเค่ - เมืองมิสเคด้า ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศ - วิหารสเวติสเคอเวรี - เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - มหาวิหารจวารี - ป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - สะพานแห่งสันติภาพ - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน อัลมาตี้ คาซัคสถาน - เมืองทบิลิชิ
 เมืองกอรี - ชมอุพลิสชิเค่ - เมืองมิสเคด้า ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศ - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี
 เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - มหาวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี - ชมโชว์เบาๆ Georgian National Folk Show ระหว่างทานอาหารค่ำ
 ป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - สะพานแห่งสันติภาพ - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน อัลมาตี้ คาซัคสถาน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
Self Travel-เน€เธ”เธดเธ™เธ—เธฒเธ‡เน€เธญเธ‡

georgia Tour

Code : THAAW8-PKG5N-GE-2TOGO 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 17AUG18-31OCT18
Price/pax :
55,500 THB(Adult)
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - Package 2 To Go : ป้อมนาริกาลา - Abanotubani Mosque - Meidan Square - ถนนคนดินย่านเมืองเก่า - Ancient Capital of Georgia Unesco World Heritage Site - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ย่านเมืองเก่า - เมืองควาเรลี - โบสถ์เกรมี - มหาวิหารเนเกรซี - ป้อมปราสาทอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - โบสถ์เกอร์เกติ - เมืองถ้ำโบราณ / รวมที่พัก 5 ดาวทุกคืน - พักโรงแรม ROOMS KAZBEGI วิวสวยที่สุดในจอร์เจีย - บริการไกด์ และคนขับรถส่วนตัว (พูดภาษาอังกฤษ) ตลอดทั้งทริป

 อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯ เอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ)
 สนามบินกรุงทบิลิซี จอร์เจีย - ป้อมนาริกาลา - Abanotubani Mosque - Meidan Square - Chardin Street - Gala Dinner พร้อมการแสดงโชว์พื้นเมือง Folk Show
 Mtskheta - Ancient Capital of Georgia Unesco World Heritage Site - Svetitskhoveli Cathedral - Jvari Monastery
 Sighnaghi City of Love - Old Town Sighnaghi - Kvareli City of Alazani Valley - Gremi Church - Nekresi Monastery
 Kazbegi - Ananuri Fortress - Zhinvali Reservoir - Gergeti Trinity Church
 Gori - Uplistsikhe - Uplistsikhe Cave Town
 สนามบินกรุงทบิลิซี จอร์เจีย - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
8
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAJ6-TK-GEORGIA-ARMENIA12D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 12 days 9 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Travel Date :
15-26 SEP
13-24 OCT
Price/pax :
95,000 THB(Adult)
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - Az?rbaycan - Georgia - Armenia : พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - อนุสรณ์สถานของดีรี บาบา - สุสานราชวงศ์เชอร์วาน - พระราชวังของข่านเชคี - อารามแห่งเซนต์นีโน่ - ทะเลสาบเซวาน - วิหารเกกฮาร์ด - เข้าชมวิหารการ์นี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองมิทสเคต้า (มรดกโลก) - โรงไวน์ Iago Wine Cellar - นั่ง 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ - ชมโบสถ์เมเตคี - นั่งกระเช้าเคเบิ้ล ชมป้อมนาริกาลา / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 Transfer to another flight at Istanbul - สนามบินบากู - Gobustan - Baku - ผ่านชม Martyr Valley - Icheri Shekher - Palace of Shirvansshakh - ถ่ายรูป Maiden Tower
 Mud Volcanoe - Diri Baba Mausoleum - สุเหร่า Yeddi Gumbaz - Tomb of Royal Family of Shirvan Khan - Sheki - Sheki Khan Palace
 Lagodekhi - Sighnaghi - Monastery of St. Nino at Bodbe - The Great wall of Sighnaghi - Tbilisi
 Sadakhlo - Haghpat - Haghpat Monastery - Sevan - Lake Sevan - Sevan Monastery
 Geghard Monastery - Garni Temple - Yerevan - ถ่ายรูปกับ Yerevan Cascade
 Armenian Alphabet Monument - Saghmosavank - Tbilisi
 Mtskheta - Jvari Monastery - Svetitskhoveli Monastery
 Mtskheta - โรงไวน์ Iago Wine Cellar
 Ananuri Fortress - Kazbegi - Gergeti Trinity Church
 Gori - Museum of Stalin - Uplistsikhe
 Old town of Tbilisi - Metekhi Church - Peace bridge - Narigala Fortress - สนามบินทบิลิซี่ - Transfer to another flight at Istanbul
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
9
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAAD0-QR-GEORGIA-ARMENIA01 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Travel Date :
TBA
Price/pax :
59,900 THB(Adult)
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - Georgia - Armenia : ทบิลิซี - มิทสเคตา - กูดัวรี - คาสเบกิ - ฮักห์พาท - ดิลิจัน - ทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - การ์นี - เก็กฮาร์ด

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - Transfer to another flight at Doha - Tbilisi - เข้าที่พัก
 Tbilisi - ป้อมปราการนาริกาลา - โบสถ์เมเตคี - ถนนซาร์เดนี - สะพานแห่งสันติภาพ - ถนนรัสทาเวลี - ภูเขามิทสมินดา
 ทบิลิซี - มิทสเคตา - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ป้อมอันนานูรี - คาสเบกิ - โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - ชมการแสดงระบำพื้นเมือง
 ทบิลิซี - ซาดาโคล - หมู่บ้านฮักห์พาท - อารามฮักห์พาท - เมืองดิลิจัน - เมืองเซวาน - ล่องทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน
 หมู่บ้านเยเรวาน - การ์นี - วิหารการ์นี - วิหารเก็กฮาร์ด - พิพิธภัณฑ์มาเทนาดาราน - เยเรวานแคสเคดคอมเพล็กซ์ - ตลาดชูคา
 เยเรวาน - อาร์ทาชัต - วิหารคอร์วิราพ - หมู่บ้านอะเรนี - โนราแว๊งค์ - วิหารโนราแว๊งค์ - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองแบบอาร์เมเนียน - น้ำพุดนตรีจัตุรัสรีพลับลิค
 เดินทางกลับ - Transfer to another flight at Doha - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of georgia tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP