OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 44 georgia tour(s)
International Tour Package : georgia Tour
1
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAJ6-TK-GRAND-GEORGIA8D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿55,500
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - แกรนด์ : ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจ - ถ้ำโพรมิธีอุส - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - ทบิลิซี่มอลล์
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองคาสเบกิ - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ
 เมืองโกรี - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมบ้านซึ่งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ - ชมขบวนรถไฟโบราณ - เมืองอุพลิสชิเค - เมืองบอร์โจมี
 เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองคูไทซี - อารามเกลาติ
 ถ้ำโพรมิธีอุส - เมืองบาทูมิ - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ
 ป้อมโกนีโอ้ - ตลาดผลไม้ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ - สนามบินบาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : THAAA9-GF-AZ-GE8D 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿45,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - Azerbaijan - Georgia Promotion!! จองด่วน 15 ท่านแรก รับส่วนลด 2,000.- : แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ Fire Mount - ชมพิพิธภัณฑ์ Gobustan Rock Art Museum - ชมย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับหอคอยไมเด้น Maiden Tower - ช้อปปิ้ง 28 Mall Shopping Center - มัสยิดจูมา - คาราวานซาราย - พระราชวังข่านเชคฆี - โบสถ์คิชอัลบาเนียน - ชิมไวน์คูวาเรลี รสเลิศ - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ชมป้อมอนานูรี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - ช้อปปิ้ง Galleria Mall ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าบริการ ชำระเพิ่ม 1,500 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ไม่รวมค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงมานามา บาห์เรน - พักโรงแรมในกรุงมานามา - สนามบินกรุงมานามา - บินภายในสู่ สนามบินนานาชาติกรุงบากู อาเซอร์ไบจาน - แหลมอับเชรอน Absheron - ภูเขาแห่งไฟ Fire Mount - กรุงบากู - เข้าที่พัก
 บากู - โกบุสตาน - ชมพิพิธภัณฑ์ Gobustan Rock Art Museum - ชมย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับหอคอยไมเด้น Maiden Tower - ช้อปปิ้ง 28 Mall Shopping Center - บากู
 บากู - เมืองเชมาค่า - มัสยิดจูมา - เชกิ - คาราวานซาราย - พระราชวังข่านเชคฆี - โบสถ์คิชอัลบาเนียน
 เชกิ - ซิกนากี - ความเรลี (จอร์เจีย) - ชิมไวน์คูวาเรลี รสเลิศ - ทบิลิซี่
 เมืองมิทสเคต้า Mtskheta - วิหารจวารี Jvari Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral - ชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress - เมืองกูดาอูรี Gudauri - เมืองคาซเบกี Kazbegi - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church - เมืองทบิลิซี
 ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - ช้อปปิ้ง Galleria Mall - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงมานามา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAAA9-QR-AZ-GE7D 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - Azerbaijan - Georgia : ชมย่านเมืองเก่า Baku Old City - ถ่ายรูปหอคอย Maiden Tower - ภูเขาโคลน - แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ - ช้อปปิ้ง 28 Mall Shopping Center - ชมย่านเมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมนาริกาลา - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace - ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองอุพลิสชิเค่ - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - ช้อปปิ้งที่ Galleria Mall ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าบริการ ชำระเพิ่ม 1,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,500 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินโดฮา - สนามบินกรุงบากู (อาเซอร์ไบจาน) - Baku Old City - ถ่ายรูป Maiden Tower - บากู
 บากู - โกบุสตาน - ภูเขาโคลน - แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ - บากู - ช้อปปิ้ง 28 Mall Shopping Center
 สนามบินบากู - บินภายในสู่ สนามบินทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - ชมย่านเมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมนาริกาลา - ถ่ายรูป The Bridge of Peace - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - Ananuri Fortress - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของ Gergeti Trinity Church - คาซเบกี - กูดาอูรี - ทบิลิซี่
 Mtskheta - Jvari Monastery - Svetitkhoveli Cathedral - Uplistsikhe - Uplistsikhe Cave Town - กรุงทบิลิซี่ - Galleria Mall - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินโดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
Self Travel-เดินทางเอง

georgia Tour

Code : SILP-19D18N-USH-USH-1912171(A) 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 19 days 18 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿578,200
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - Package ล่องเรือสำราญ Silver Explorer By Silversea Cruise, Luxury Cruise เคาท์ดาวน์ ทวีปแอนตาร์กติกา : เส้นทาง อูซัวยา (อาร์เจนตินา) - หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ - สแตนลีย์ - จอร์เจียใต้ - คาบสมุทรแอนตาร์กติก - ช่องแคบเดรก - อูซัวยา (อาร์เจนตินา) ** โปรโมชั่น ลด 10% เมื่อจอง และมัดจำภายใน 22 มีนาคม 2562 / อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 18 คืน - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - ภาษี และทิปพนักบนเรือ - WiFi ไม่จำกัด - เครื่องดื่มบนเรือสำราญ - กิจกรรมความบันเทิงบนเรือ --

 อิสระเดินทางเอง - แนะนำบินลง สนามบินอูซัวยา (อาร์เจนตินา) - เดินทางเองสู่ ท่าเทียบเรือ อูซัวยา - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Silver Explorer - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องทะเล ตลอดวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 ช่วงเช้า เรือสำราญจอด บริเวณหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (West Point Island) - ช่วงบ่าย เรือสำราญจอด บริเวณหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Saunders Island)
 เรือสำราญจอด บริเวณหมู่เกาะฟอล์กแลนด์, สแตนลีย์ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องทะเล ตลอดวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 ช่วงวันที่ 7-9 ของการเดินทาง เรือสำราญเทียบท่าบริเวณ จอร์เจียใต้ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ช่วงวันที่ 10-11 ของการเดินทาง เรือสำราญล่องสู่น่านน้ำสากล - อิสระทำกิจกรรมมากมายบนเรือ
 เรือสำราญจอดบริเวณ คาบสมุทรแอนตาร์กติก (Elephant Island) - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ช่วงวันที่ 13-18 ของการเดินทาง เรือล่องเข้าสู่ คาบสมุทรแอนตาร์กติก Antarctic Sound, Antarctic Peninsula, South Shetland Islands - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน
 อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า อูซัวยา - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
5
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : THAB16-GF-BH-GE-AM04V 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
georgia Tour / Travel georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿55,990
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - เที่ยว 3 นคร - เทือกเขาสองทวีป - บาห์เรน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - เมืองเอคิดไมอัดซิน - วิหารชวาร์ทน็อตส์ - โบราณสถานซวาร์ทน็อตส์ - หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี่ - อารามเก็กฮาร์ด - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมอนานูรี่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินบาห์เรน - มัสยิดal Fateh - ป้อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน - ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
 ตึก Bahrain World Trade Center(ด้านนอก) - สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - เมืองกอรี่ - อุพลิสชิเค่ - ถ้ำอุพลิสชิเค่
 เมืองซาดาโคล - อาร์เมเนีย - โบสถ์ฮัคพัท - ทะเลสาบเซวาน - วิหารเซวาน - กรุงเยเรวาน
 เมืองเอคิดไมอัดซิน - วิหารชวาร์ทน็อตส์ - โบราณสถานซวาร์ทน็อตส์ - ตลาด พาค ชูกา - โรงงานไวน์อารารัต - จัตุรัส Republic Square
 หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี่ - อารามเก็กฮาร์ด - เมืองบากราทาเชน - เมืองซาดาโคล - กรุงทบิลิซี่
 เมืองมิสเคด้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมอนานูรี่ - เมืองคาซเกบี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี่
 ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์ Metekhi - วิหารซิโอนี่ - สนามบินทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินบาห์เรน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAAJ6-QR-GRAND-CAUCASUS11D 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿89,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : บากู - โกบัสตาน - แหลมแอบเชรอน - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี่ - สเตพ้านท์สมินด้า - คาซเบกิ มิทสเคต้า - กอรี อัพลิสต์ซิเคห์ - ซาดาโคล - ฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - ล่องเรือทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - กอร์วิราบ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ไทย, ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 66 USD = 2,200 บาท (เรียกเก็บจากยอดค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกันการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาฮา - บินภายในสู่ สนามบินบากู อาเซอร์ไบจาน - เมืองบากู - Icheri Shekher - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - คาราวานซาราย - ถ่ายรูปหอคอยไมเด้น
 เข้าชมวัดฮินดู Ateshgah of Baku - แหลมแอบเชรอน - ยูนาร์แดก - เมืองโกบัสตาน - ภูเขาโคลน
 สนามบินบากู - บินภายในสู่ สนามบินทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ - ชมโบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา
 เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกิ - นั่ง 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองมิทสเคต้า - โรงไวน์ - เมืองบิลิซี่
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองทบิลิซี่
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - อารามฮักห์พาท (มรดกโลก) - เมืองเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน - ถ่ายรูปอารามเซวาน - เมืองเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - เข้าชมวิหารการ์นี - กรุงเยเรวาน - ถ่ายรูปกับ Yerevan Cascade
 อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument - อาราม Saghmosavank - กอร์วิราบ - สนามบินสวาร์นอท
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : THAAE6-GF-GEORGIA-ARMENIA8D 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿55,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - อาร์เมเนีย - เมืองอัพลีสต์ซีคห์ - หมู่บ้านถ้ำ - เมืองกอรี - ป้อมนาริคาล่า - เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - วัดอารามโบราณฮักห์พาท - เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - วิหารเก๊กฮาร์ด - หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงมานาม่า - กรุงทบิลิซี - เมืองอัพลีสต์ซีคห์ - หมู่บ้านถ้ำ - เมืองกอรี - ป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่ กํามะถัน
 เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสโคเวลี - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - วัดอารามโบราณฮักห์พาท - เมือง เยราวาน - แวะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตัวอักษรภาษาอาร์เมเนียน
 เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - ตลาดกลาง - ชม เดอะคาสเคด - จัตุรัสกลางเมือง
 วิหารเก๊กฮาร์ด - หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี - เมืองเซวาน - ชมอารามเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืด - เมืองดีลีจาน
 เมืองบากราทาเชน - เมืองซาดาโคล - ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - สนามบินเมืองมานาม่า
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAD5-TK-BEST-GE7D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿49,888
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - Best : เมืองทบิลิชิ จอร์เจีย - ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี Holy Trinity Cathedral - สะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองทิบิลิซี จากบนป้อม - ชมป้อมนาริกาลา - ผ่านชมโรงอาบน้ำ - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจี๊บ 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา บนเนินเขา - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - ชมวิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ช้อปปิ้งห้างคาร์ฟู เมืองทบิลิซี - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - ชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ - บ้านเรือนเก่า ย่าน Old Town และ Batumi - ชม Piazzal Square - รูปปั้นความรักในบาทูมี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน - ทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อวัน - ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวมค่าทิป 46 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1,520 บาทไทย - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล ตุรกี
 เมืองทบิลิชิ จอร์เจีย - ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี Holy Trinity Cathedral - สะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองทิบิลิซี จากบนป้อม - ชมป้อมนาริกาลา - ผ่านชมโรงอาบน้ำ
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคัสเบกิ - เมืองสเตปันสมินดา - นั่งรถจี๊บ 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา บนเนินเขา
 เมืองมิสเคด้า - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - ชมวิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ช้อปปิ้งห้างคาร์ฟู เมืองทบิลิซี
 ถ้ำอุพลิสชิเค่ - ชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ - บ้านเรือนเก่า ย่าน Old Town และ Batumi - ชม Piazzal Square
 รูปปั้นความรักในบาทูมี - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องอิสตันบูล ตุรกี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAZO-TK-GEOGIA8D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿58,995
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - แวะถ่ายรูปกับป้อมปราสาทอันนานูรี - โบสถ์เมเตคี - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อสู่โบสถ์เกอร์เกติสเม - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - สวนบอร์โจ - ถ้ำโพรมิธีอุส - ตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลีและนีโน่ - Batumi Mall

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินทบีลิซี่ - แวะถ่ายรูปกับป้อมปราสาทอันนานูรี - ย่านเมืองเก่า - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองคาสเบกิ - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อสู่โบสถ์เกอร์เกติสเม - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ
 เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองอุพลิสชิเค - เมืองบอร์ โจมี - สวนบอร์โจ
 เมืองคูไทซี - ถ้ำโพรมิธีอุส - อารามเกลาติ
 ป้อมโกนีโอ้ - ตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ - เมืองบาทูมิ - จัตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลีและนีโน่
 Batumi Mall - สนามบินบาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAA9-PS-GEOGIA-DREAM-27OCT 
Travel by (Air Ticket) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿35,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - ซิกนากี - ควาเรลี - อนานูริ - กูดาอูรี - คาซเบกี : วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ - ชิมไวน์คูวาเรลี - ป้อมอนานูรี - นั่งรถ 4Wd เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ
 สนามบินกรุงทบิลิซี่ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - กรุงทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
 ทบิลิซี่ - ซิกนากี - เขตควาเรลี - ชิมไวน์คูวาเรลี - กรุงทบิลีซี่
 ป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี - นั่งรถi5 4Wd เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 เมืองทบิลิซี่ - Galleria Mall - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAZW-PS-TBS03 
Travel by (Air Ticket) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿38,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - : ทบิลิซี่ - คาซเบกี้ - อัพลีสสิค - บาทูมี่ - คูไตซิ ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 72 (USD) ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเคียฟ
 สนามบินกรุงทบิลิซี - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อัพลีสต์ซีคห์ - เมืองคูไตซี
 ตลาดเช้าเมืองคูไตซี - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - เมืองบาทูมี่
 เมืองทบิลิซี - ป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี - ถนนคนเดินชาเดอนี่
 โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ - สะพานแห่งสันติภาพ - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเคียฟ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : THAAZW-GF-TBS01 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿29,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - ทบิลิซี่ - คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี : ป้อมอนานูรี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารบอดี - สวนไร่องุ่น - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี - ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - อิสระช้อปปิ้งที่ Galleria Mall** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 54 USD ต่อ ทริป ต่อ ผู้เดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินบาห์เรน
 สนามบินกรุงทบิลิซี - เมืองทบิลิซี - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - ควาเรลี - สวนไร่องุ่น - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี - ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ - ถนนคนเดินชาเดอนี่
 อิสระช้อปปิ้งที่ Galleria Mall - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงบาเรนห์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : THAB16-GF-TBS06V 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
georgia Tour / Travel georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿29,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - : มิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี - วิหารบอดี - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินรุสทาเวลี - ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซาเดอนี่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 36 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 18 USD --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องบาห์เรน
 บาห์เรน - ทบิลิซี่ - มิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ
 เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี - ทบิลิซี
 ซิกนากี - วิหารบอดี - ควาเรลี - ทบิลิซี - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินรุสทาเวลี
 ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องบาห์เรน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAZE-TK-HILIGHT-GEORGIA6D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿47,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - ไฮไลท์ : มหาวิหารประจำเมืองทบิลิซี - วิหารสเวติสโคเวลี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - ถนนรุสทาเวลี - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - The Bridge Of Peace

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮาวาลิมานี่ - สนามบินกรุงทบิลิซี - มหาวิหารประจำเมืองทบิลิซี - เมืองมอสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอุพลีสต์ซีคห์ - ถนนรุสทาเวลี
 เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอุรี - เมืองคาซเบกี้ - เมืองทบิลิซี
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - The Bridge Of Peace - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนสนามบินฮาวาลิมานี่
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAZE-TK-GEORGIA-ARMENIA8D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - อารามเซวาน - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - เดอะคาสเคด - โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้ออะรารัต - หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี - วิหารจวารี - เทือกเขา คอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล
 สนามบินนานาชาติฮาวาลิมานี่ - กรุงทบิลิซี - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลีสต์ซีคห์
 เมืองซาดาโคล - เมืองบากราทาเชน - เมืองฮักห์พาท - เมืองดีลีจาน - อารามเซวาน - กรุงเยเรวาน
 เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - จัตุรัสกลางเมือง - เดอะคาสเคด - ตลาดพาค ชูคา - โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้ออะรารัต
 หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี - วิหารเก๊กฮาร์ด - เมืองบากราทาเชน - เมืองซาดาโคล - กรุงทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - เทือกเขา คอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - เปลี่ยนรถนั่งเป็นรถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อสู่โบสถ์เกอร์เกตี้
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - วิหารซีโอนี - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAAZE-QR-CAUCASUS12D 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 12 days 9 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿95,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : อิเชรี เชเคอร์ - ภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพ - ชมอะเทสห์กาห์ของบากู - ปราสาทแห่งอับชารอน - วิหารสเวติสโคเวลี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน - วิหารการ์นี - วิหารเก๊กฮาร์ด - Victory Park And Statue Of Mother Armenia - เข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - สนามบินเฮย์ดาร์ - เมืองบาคู - ยูนาร์แด๊ก - อิเชรี เชเคอร์ - หอคอย
 โกบัสตาน - ภูเขาโคลน - ภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพ - แวะถ่ายรูป จัตุรัสธงประจำชาติ
 ชมอะเทสห์กาห์ของบากู - ปราสาทแห่งอับชารอน - ช้อปปิ้ง กันจ์ลิค มอลล์ - บินภายในสู่เมืองทบิลิซี - เมืองทบิลิซี
 เมืองมอสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์
 ชมเมืองหลวง - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - คาซเบกี - โบสถ์เกอร์เกตี้
 อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - ชมวิหารซีโอนี - ถนนรุสทาเวลี
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - วัดอารามโบราณฮักห์พาท - เมืองดีลิจาน
 เมืองเซวาน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - เมืองดีลิจาน - วิหารการ์นี - จอร์จการ์นี่ - วิหารเก๊กฮาร์ด - กรุงเยเรวาน
 Victory Park And Statue Of Mother Armenia - เดอะคาสเคด - กรุงเยเรวาน - เข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์
 เมืองคอร์วิราพ - วิหารคอร์ วิราพ - หมู่บ้านอะเรนี - เมืองโนราแว๊งค์ - บริเวณของวิหาร - โนราแว๊งค์ - สนามบินเมืองเยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAZW-TK-TBS04 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿35,999
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - ทบิลิซี่ - คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี : ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อิสระถนนคนเดินชาเดอนี่ - สวนไร่องุ่น - สะพานสันติภาพ - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินกรุงทบิลิซี - เมืองทบิลิซี - ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี - ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
 ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - อิสระถนนคนเดินชาเดอนี่
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - ควาเรลี - สวนไร่องุ่น - เมืองทบิลิซี
 สะพานสันติภาพ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงทบิลิซี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAZW-PS-GYD01 
Travel by (Air Ticket) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - เมืองโกบุสตาน - ย่านเมืองเก่าบากู - จุดชมวิวเมืองบากู - ด่านพรมแดนอาเซอร์ไบจัน - จอร์เจีย - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินกรุงเคียฟ
 สนามบินกรุงบากู - เมืองโกบุสตาน - ย่านเมืองเก่าบากู - จุดชมวิวเมืองบากู
 เมืองเชเมคา - ภูเขาไฟโคลน - สุสานของดิริบาบา - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
 ด่านพรมแดนอาเซอร์ไบจัน - จอร์เจีย - เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - ควาเรลี
 ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - ทบิลิซี - อิสระถนนคนเดินชาเดอนี่
 โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ - สะพานแห่งสันติภาพ - อิสระครึ่งวัน - สนามบินกรุงทบิลิซี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAZW-PS-TBS02 
Travel by (Air Ticket) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿32,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - ทบิลิซี่ - คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี : ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารบอดี - เขตควาเรลี - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี - ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ - อิสระถนนคนเดินชาเดอนี่ - Galleria Mall ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 54 USD ต่อ ทริป ต่อผู้เดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ
 สนามบินกรุงทบิลิซี - เมืองทบิลิซี - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - เขต ควาเรลี - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี - ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ - อิสระถนนคนเดินชาเดอนี่
 เมืองทบิลิซี่ - Galleria Mall - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAAN1-QR-GE-2008T 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿48,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - แกรนด์ : ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ - ป้อมอัลคัลซิเคห์ - โบสถ์เก่าแก่ - ถ่ายรูป Sea Side Park - ถ่ายรูปจตุรัส เพียซซ่า - ล่องเรือชมเมืองบาทูมิ - ถ้ำโพรมีธีอุส - ชมเมืองคูไทซี - โบสถ์ เกลาตี - เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - ถ่ายรูปป้อมอานานูรี - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโควี่ - ซิงนากี - วิหารเซนต์นีนา - ชมการแสดงพื้นเมือง - ชมเมืองทบิลิซี่ - เดินเล่นย่านถนน Shardeni - แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา - โบสถ์ Anchiskhati ** หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่า / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถท่านละ 18 USD ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 18 USD ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินโนโว อเล็กเยฟกา - เมืองทบิลิซี่ - เมืองบอร์โจมิ - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ
 บอร์โจมิ - อัลคัลซิเคห์ - ป้อมอัลคัลซิเคห์ - วาดเซีย - โบสถ์เก่าแก่ - ถ่ายรูป Sea Side Park - ถ่ายรูปจตุรัส เพียซซ่า - บาทูมิ
 บาทูมิ - ล่องเรือชมเมืองบาทูมิ - ถ้ำโพรมีธีอุส - ชมเมืองคูไทซี
 คูไทซี - โบสถ์ เกลาตี - เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - อัลลิซิเคห์ - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - ถ่ายรูปป้อมอานานูรี - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโควี่ - ซิงนากี - วิหารเซนต์นีนา - เมืองทบิลิซี - ชมการแสดงพื้นเมือง
 ชมเมืองทบิลิซี่ - เดินเล่นย่านถนน Shardeni - แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา - โบสถ์ Anchiskhati - สนามบินโนโว อเล็กซิเยฟก้า ทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAZO-TK-RAND-GEORGIA8D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿53,600
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - แกรนด์ : โบสถ์เมเตคี - วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - สวนบอร์โจมี - ถ้ำโพรมิธีอุส - ป้อมโกนีโอ้ - ขึ้นกระเช้าชมวิว 360 องศาของเมืองบาทูมิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล - สนามบินทบีลิซี่ - เมืองทบีลิซี่ - โบสถ์เมเตคี
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองคาสเบกิ - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อสู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา
 เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองอุพลิสชิเค - เมืองบอร์ โจมี - สวนบอร์โจมี
 เมืองคูไทซี - ถ้ำโพรมิธีอุส - อารามเกลาติ
 ป้อมโกนีโอ้ - เมืองบาทูมิ
 ชมจัตุรัสปิอาซซ่า - ขึ้นกระเช้าชมวิว 360 องศาของเมืองบาทูมิ - The Batumi Bazar - สนามบินบาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAAN1-QR-GE-2009T 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - จอร์เจีย - อเมเนีย : เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน - วิหารจวารี - วิหารสเวทิตสโคเวลี - โบสถ์ทรีนิตี้ ทบิลิซี - โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท - ล่องเรือทะเลสาบซีแวน - ชมอารามซีแวน - ถ่ายรูปกับ สะพานแขวน - หมู่บ้านคันซอเรสค์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ (กินเนสบุ๊ค) - วิหารทาเตฟ - วิหารโนราแวง - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - ป้อมเอเรบูนี - วิหารคอฟ วิราฟ - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์ - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง ** หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าจอร์เจีย แต่ต้องขอวีซ่าอาร์เมเนีย (รวมค่าวีซ่าแล้ว) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ให้บริการตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินเมืองทบิลิซี่ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน
 มัทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวทิตสโคเวลี - กูดาอูรี - โบสถ์ทรีนิตี้ ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ - ซาดาโคล - โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท - ดิลิจัน
 ดิลิจัน - ซีแวน - ล่องเรือทะเลสาบซีแวน - ชมอารามซีแวน - เจอร์มุก
 เจอร์มุก - ถ่ายรูปกับ สะพานแขวน - หมู่บ้านคันซอเรสค์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ (กินเนสบุ๊ค) - วิหารทาเตฟ - วิหารโนราแวง - เยเรวาน
 เยเรวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - ป้อมเอเรบูนี - วิหารคอฟ วิราฟ - เยเรวาน
 เยเรวาน - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์ - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง - สนามบิน เยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : THAAN1-QR-GE-2012B 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 12 days 9 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿89,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อเมเนีย : ถ่ายรูปศูนย์ประชุม เฮดาร์ อาลิเยฟ - ถ่ายรูปจัตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน - ถ่ายรูปคริสตัลฮอล์ - ภาพแกะสลักหิน Rock Art Cultureal Landscape - ภูเขาโคลน - อิเชรี เชเคอร์ - หอคอยไมเดน - อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา - สุเหร่ายิดดิ กัมบัส - สุสานเชอร์วาน คาน - พระราชวังเชอคี - วิหารเซนต์นีน่า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวรี - สเตแพนมินด้า - โบสถ์ตรินีตี้ - โชว์พื้นเมือง - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน - ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ - ป้อมนาริคารา - อารามมรดกโลกฮักพาท - ล่องเรือทะเลสาบเซแวน - ชมอารามซีแวน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ - วิหารทาเตฟ - วิหารโนราแวงค์ - วิหารคอฟ วิราฟ - วิหารเกคฮาร์ด - อารามการ์นี - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์นอทต์ - ถ่ายรูปเดอะ คาสเคด - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง ** หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าจอร์เจีย แต่ต้องขอวีซ่าอาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน (รวมค่าวีซ่าแล้ว) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ให้บริการตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินเมืองบากู อาเซอร์ไบจาน - ถ่ายรูปศูนย์ประชุม เฮดาร์ อาลิเยฟ - ถ่ายรูปจัตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน - ถ่ายรูปคริสตัลฮอล์
 โกบาสตัน - ภาพแกะสลักหิน Rock Art Cultureal Landscape - ภูเขาโคลน - อิเชรี เชเคอร์ - หอคอยไมเดน
 อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา - สุเหร่ายิดดิ กัมบัส - สุสานเชอร์วาน คาน - เชอคี
 พระราชวังเชอคี - ลาโกเดกี้ - ซิงนากี - วิหารเซนต์นีน่า - ทบิลิซี
 มัคเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวรี - สเตแพนมินด้า - โบสถ์ตรินีตี้ - โชว์พื้นเมือง - กรุงทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน - ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ - ป้อมนาริคารา
 ซาดาโคล - เมืองฮักพาท - อารามมรดกโลกฮักพาท - ล่องเรือทะเลสาบเซแวน - ชมอารามซีแวน
 ซีแวน - เจอร์มุก - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ - วิหารทาเตฟ
 วิหารโนราแวงค์ - วิหารคอฟ วิราฟ - วิหารเกคฮาร์ด - อารามการ์นี - เยเรวาน
 เยเรวาน - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์นอทต์ - ถ่ายรูปเดอะ คาสเคด - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง - สนามบินเมืองเยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : THAAR8-EK-GEORGIA024 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
georgia Tour / Travel georgia
Price start from :
 ฿42,900
Travel Date :
georgia Tour Program :
georgia Tour - : วิหารซีโอนี - โบสถ์เมทเทคี - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge Of Peace - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - Anchiskhati Church - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - โบสถ์สเวติทสโคเว - ทะเลสาบ Jhinvali Lake - ขึ้นรถ 4Wd สู่หุบเขาคอเคซัส - ป้อมปราการกอรี - อุทยานแห่งชาติ - ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี - Rabati Fortress - อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia * พิเศษ !! พักบนเทือกเขาคาซเบกี้ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองทบิลิซี - วิหารซีโอนี
 โบสถ์ตรีนิตี้ - โบสถ์เมทเทคี - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge Of Peace - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - Anchiskhati Church - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - Jan Sharden Street
 เมืองมิสเคต้า - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - วิหารจวารี - ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - เทือกเขาคอเคซัส - ขึ้นรถ 4Wd สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้
 ป้อมปราการกอรี - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - เมืองบอร์โจมี - อุทยานแห่งชาติ - ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี
 เมือง Akhaltsikhe - Rabati Fortress - เมืองทบิลิซี - Tbilisi Mall
 อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 44 georgia tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of georgia tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP