OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 4
from 4 georgia tour(s)
International Tour Package : georgia Tour
Z4369
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z4369 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - อุซเบกิสถาน - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส - ทาชเค้นท์ - บากู - เชกี - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - อนานูริ - คาซเบกี - ซิกนากี - อุพลิสชิเค่ - ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower - ชมป้อมอนานูรี - Memorial Of Friendship - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินกรุงทาชเคนต์ - กรุงทาชเค้นท์ - จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์อาเมียร์ตีมูร์
 Khast Imam Complex - โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - ตลาดชอร์ซู
 สนามบินกรุงทาชเค้นท์ - สนามบินบากูอาเซอร์ไบจาน - ชมย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower - ถนนนิซามิ
 Juma Mosque - เมืองเชคี - คาราวานซาราย - พระราชวัง Palace Of Shaki Khans
 เมืองลาโกเดกิ - เมืองซิกนากี - เขตควาเรลี
 ชมป้อมอนานูรี - Memorial Of Friendship - เมืองสเตพานท์สมินด้า - นั่งรถจี๊ป 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 เมืองอุพลิสชิเค่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี
 ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - โบสถ์เมเตห์คี - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สะพานสันติภาพ - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ - ช้อปปิ้งที่ Galleria Mall - สนามบินกรุงทบิลิซี
 แวะเปลี่ยบนเครื่องที่สนามบินกรุงทาชเค้นท์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5583
Self Travel-เดินทางเอง

georgia Tour

Code : Z5583 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿11,500
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - Package ทบิลิซี - คาซเบกี - กูดาอูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี (มรดกโลก) - โบสถ์เกอร์เกตี้
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าวีซ่าจอร์เจีย (กรณีชาวต่างชาติ) - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ทิป Driver Guide (ตลอดทริป 20 USD ต่อผู้เดินทาง)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินทบิลิซี - ไกด์ท้องถิ่นพาชมเมืองทบิลิซี - เนินเขาขนาดย่อมอีเลีย - มหาวิหารซมินดา ซามีบา - ถนนรุสทาเวลี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจอร์เจียน - ถ่ายรูปสะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ล ชมป้อมนาริกาล่า - ถนนคนเดิน Jan Shardeni Kucha - ดูของที่ระลึกย่าน Meidan Bazaar - ห้าง Tbilisi Mall
 ทบิลิซี - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี (มรดกโลก) - กูดาอูรี - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ - สเตพ้านท์สมินด้า - นั่งรถจิ๊ป ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - ช่องเขาดาเรียล - ทบิลิซี
 อิสระพักผ่อน - บริการรถส่งสนามบินทบิลิซี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 รวมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า - มีรถรับส่ง สนามบิน โรงแรม สนามบิน - อาหารเที่ยง แบบเซ็ตเมนู - น้ำดื่ม 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR ต่อท่าน - พาเที่ยวตามรายการ พรัอมไกด์ท้องถิ่น พูดอังกฤษ
Z5584
Self Travel-เดินทางเอง

georgia Tour

Code : Z5584 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿15,000
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - Package ทบิลิซี - มึทสเฆียตา - กอรี - อัพลีสต์ซีคห์ - กูดาอูรี - คาซเบกี - สเตพ้านท์สมินด้า - อ่างเก็บน้ำซินวาลี (มรดกโลก) - โบสถ์เกอร์เกตี้
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าวีซ่าจอร์เจีย (กรณีชาวต่างชาติ) - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ทิป Driver Guide (ตลอดทริป 25 USD ต่อผู้เดินทาง)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินทบิลิซี - ไกด์ท้องถิ่นพาชมเมืองทบิลิซี - เนินเขาขนาดย่อมอีเลีย - มหาวิหารซมินดา ซามีบา - ถนนรุสทาเวลี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจอร์เจียน - ถ่ายรูปสะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ล ชมป้อมนาริกาล่า - ถนนคนเดิน Jan Shardeni Kucha - ดูของที่ระลึกย่าน Meidan Bazaar - ห้าง Tbilisi Mall
 ทบิลิซี - มึทสเฆียตา - วิหารจวารี - วิหารสเวทิตสโคเวลี - กอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อัพลิสต์ซิคห์ - ชมเมืองเก่า - ทบิลิซี
 ทบิลิซี - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี (มรดกโลก) - กูดาอูรี - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ - สเตพ้านท์สมินด้า - นั่งรถจิ๊ป ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - ช่องเขาดาเรียล - ทบิลิซี
 อิสระพักผ่อน - บริการรถส่งสนามบินทบิลิซี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 รวมที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า - มีรถรับส่ง สนามบิน โรงแรม สนามบิน - อาหารเที่ยง แบบเซ็ตเมนู - น้ำดื่ม 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR ต่อท่าน - พาเที่ยวตามรายการ พรัอมไกด์ท้องถิ่น พูดอังกฤษ
Z5866
แอร์แอสตาน่า

georgia Tour

Code : Z5866 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - กอรี - อุพลิสลิเค่ - คูไตซี - บาทูมี - อนานูริ - คาซเบกี - ล่องเรือชมอ่าวบาทูมี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริกาล่า
ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,500 บาท โดยเรียกเก็บ และชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงอัลมาตี้ คาซัคสถาน - สนามบินกรุงทบิลิซี่ จอร์เจีย - เข้าที่พัก
 ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - กอริ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - เมืองคูไตซี
 คูไตซี - อารามเจลาตี - วิหารบรากาติ - บาทูมี
 บาทูมี - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นอาลี และนีโน่ - ล่องเรือชมอ่าวบาทูมี - ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ - ป้อมอนานูรี - กูดาอูรี - ถ่ายรูป The Memorial of Friendship - เมืองสเตพานท์สมินด้า - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - คาซเบกี - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริกาล่า - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ - โบสถ์เมเตห์คี - โบสถ์ทรินิตี้ - ช้อปปิ้ง East Point Shopping Mall - ทบิลิซี
 เดินเล่นชมเมืองทบิลิซี - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงอัลมาตี้ คาซัคสถาน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of georgia tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP