OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : New Zealand Tour
1
การบินไทย

New Zealand Tour

Code : THAA75-TG-NZ05 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿122,000
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - North Island - South Island : อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - ถ้ำหนอนเรืองแสง - นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์สู่อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - นั่งกระเช้าชมอาทิตย์อัสดงบนเขาบ๊อบพีค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ทะเลสาบวาคาติปู - ชมวิวสะพานฮาเบอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนควีน ** เมนูพิเศษ กุ้งมังกร, เป๋าฮื้อ - Hangi Dinner / อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ ท่านละประมาณ 4 NZ$ ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว
 อะโกรโดมฟาร์ม - Rainbow Spring - Te Puia - Hangi Dinner
 Waitomo Cave - Glow Worm - Rotorua - บินภายในสู่ไครส์เชิร์ช - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์สู่อาเธอร์พาสส์ - Hokitiki - โรงงานเป่าแก้วและโรงงานหยก - Franz Josef Glacier
 Fox Glacier - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - Queenstown - นั่งกระเช้าชมอาทิตย์อัสดงบนเขาบ๊อบพีค
 Mirror Lake - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด - Queenstown
 Queenstown - Lake Wakatipu - Arrowtown - สนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ - บินภายในสู่เมืองโอ๊คแลนด์ - เข้าที่พัก
 โอ๊คแลนด์ - ชมวิวสะพานฮาเบอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนควีน - สนามบินโอ๊คแลนด์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
สิงคโปร์แอร์ไลน์

New Zealand Tour

Code : THAA55-SQ-NZ-ROMANTIC7D 
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿97,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - Romance South Island : ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบปูคากิ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ชมเทือกเขาแอลป์ - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า ** พิเศษ !!! ทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขา+ชมวิวเมืองควีนส์ทาวน์ + รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
 สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - เมืองแอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทะเลสาบปูคากิ - แวะจุดชมวิวของทะเลสาบ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก
 ผ่านเมืองโอมาราม่า - ผ่านเมืองครอมเวลล์ - เมืองควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - ควีนส์ทาวน์
 ทะเลสาบวานาก้า - แวะชมเมืองวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
 เมืองโฮกิติกะ - อิสระเลือกซื้อหยก - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ชมเทือกเขาแอลป์
 เมืองไคคูร่า - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า (การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองไคร้สท์เชิร์ช
 สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
แควนตัสแอร์เวย์

New Zealand Tour

Code : THAA55-QF-NZ-BEAUTIFUL6D 
Travel by (Air Ticket) : QF-แควนตัสแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿83,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - เมืองควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ชมการสาธิตการตัดขนแกะ - ชมการกระโดดบันจี้ - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - เมืองแอชเบอร์ตัน - ล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์ - เมืองไคร้สท์เชิร์ช - สวนสาธารณะแฮกลีย์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์ - สนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ - เมืองควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
 ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ฟาร์มเลี้ยงแกะ - ชมการสาธิตการตัดขนแกะ - ชมการกระโดดบันจี้
 เมืองครอมเวลล์ - ทะเลสาบปูคากิ - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - เมืองแอชเบอร์ตัน - แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 ไคร้สท์เชิร์ช - เมืองอะคารัว - ล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์ - เมืองไคร้สท์เชิร์ช - สวนสาธารณะแฮกลีย์ - ศาลาว่าการประจำเมือง - แม่น้ำเอว่อน - ยอดเขาแคชเมียร์
 สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
การบินไทย

New Zealand Tour

Code : THAA55-TG-NZ-GRAND9D 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿123,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - เกาะเหนือ - เกาะใต้ : หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - หมู่บ้านฮอบบิท - อะโกรโดม - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw 1912 - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ทะเลสาบวานาก้า - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ** พิเศษ!!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์ + อาหารไทย 1 มื้อ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ - สะพานฮาร์เบอร์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์
 อ็อคแลนด์ - ชมหมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - อะโกรโดม
 ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - สนามบินอ็อคแลนด์ - บินภายในสู่ไคร้สท์เชิร์ช - เข้าที่พัก
 ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - Church Of Good Shepherd - ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ - ผ่านเมืองโอมาราม่า - ผ่านเมืองครอมเวลล์ - เมืองควีนส์ทาวน์
 ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw 1912 หรือเรือเล็ก ชมวิวทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ชมสาธิตการตัดขนแกะ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - เมืองควีนส์ทาวน์
 ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - เมืองฮาสท์ - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
 ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ชมวิวเทือกเขาแอลป์
 เมืองไคร้สท์เชิร์ช - บินภายในสู่อ็อคแลนด์ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
สิงคโปร์แอร์ไลน์

New Zealand Tour

Code : THAA55-SQ-NZ-AMAZING7D 
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿96,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - Amazing South Island : ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค และสนุกกับการเล่นลูจ - ล่องเรือสำราญชมธรรมชาติใน วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวน์ - ดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ Monkey Creek - ทะเลสาบวานาก้า - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ** This rate is inclusives of Group Visa fees) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Transfer to another flight at Singapore
 Christchurch - Ashburton - Lake Tekapo - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ผ่านชมLake Pukaki - Mount Cook National Park
 Orama - Cromwell - เมืองควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค และสนุกกับการเล่นลูจ
 ผ่านทะเลสาบเตอานาว - Milford Sound - ดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์ที่Monkey Creek - Queenstown
 Lake Wanaka - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
 Hokitika - รถไฟทรานซ์อัลไพน์
 Christchurch - Transfer to another flight at Singapore - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
การบินไทย

New Zealand Tour

Code : THAA18-TG-KIWI01 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - North Island Promotion : บ้านฮอบบิท - ศูนย์วัฒนธรรม Te Puia - ชมการแสดงพื้นเมืองเมารี - เรนโบว์สปริง - อโกโดม - เตาโป - น้ำตกฮูก้า - ล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว - ช้อปปิ้งบนถนนควีนสตรีทมอลล์ New Market และVictoria Market ** รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า ต่อท่าน) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอ๊อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตัน - เข้าที่พัก
 ฮอบบิตัน, เมืองมาทามาท่า - บ้านฮอบบิท - เมืองโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรม Te Puia - ชมการแสดงพื้นเมืองเมารี - โรโตรัว
 เรนโบว์สปริง - อโกโดม - เตาโป - น้ำตกฮูก้า
 ล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว - อ๊อคแลนด์ - ช้อปปิ้งบนถนนควีนสตรีทมอลล์ New Market และVictoria Market
 สนามบินอ๊อคแลนด์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
การบินไทย

New Zealand Tour

Code : THAA18-TG-KIWI02 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿79,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - North Island : บ้านฮอบบิท - ศูนย์วัฒนธรรม Te Puia - พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน - ชมการแสดงพื้นเมืองเมารี - อโกโดม - เรนโบว์สปริง - น้ำตกฮูก้า - ชมหินงอกหินย้อย ในถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ชมสะพานฮาเบอร์ - ขึ้นเขาอีเดน - ล่องเรือ Pride of Auckland - หอคอยสกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งบนถนนควีนสตรีทมอลล์ New Market และVictoria Market ** พิเศษ ทานอาหารกลางวัน ณ ตึกสกายซิตี้ - ล่องเรือใบ ชิมไวน์ ท่านละ 1 เเก้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า ต่อท่าน) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอ๊อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตัน - เข้าที่พัก
 ฮอบบิตัน, เมืองมาทามาท่า - บ้านฮอบบิท - เมืองโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรม Te Puia - พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน - ชมนกกีวี - ชมการแสดงพื้นเมืองเมารี - โรโตรัว
 อโกโดม - เรนโบว์สปริง - เมืองเตาโป - น้ำตกฮูก้า
 ชมหินงอกหินย้อย ในถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองอ๊อคแลนด์ - ชมสะพานฮาเบอร์ - ขึ้นเขาอีเดน
 ล่องเรือ Pride of Auckland พร้อมจิบเครื่องดื่ม 1 แก้ว ระหว่างชมวิว - หอคอยสกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งบนถนนควีนสตรีทมอลล์ New Market และVictoria Market
 สนามบินอ๊อคแลนด์ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
การบินไทย

New Zealand Tour

Code : THAA18-TG-KIWI03 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿91,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - South Island : ทะเลสาบเทคาโป - ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - ชมการตัดขนแกะ ที่วอเตอร์พีค ฟาร์ม - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ - ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - แซลม่อนฟาร์ม - เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน - ล่องเรือชมปลาโลมา - พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่ ** Special Menu! กุ้งล็อปสเตอร์ - เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟ พร้อมไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน และ พนักงานขับรถ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ - บินภายในสู่ สนามบินไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน
 แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป - ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ - ควีนส์ทาวน์
 ควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ว์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - ชมการตัดขนแกะ ที่วอเตอร์พีค ฟาร์ม - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ - ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว
 ควีนส์ทาวน์ - ครอมเวลล์ - แซลม่อนฟาร์ม - เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน - ไคร้สท์เชิร์ช
 ไคร้สท์เชิร์ช - เมืองอะคารัว - ล่องเรือชมปลาโลมา - ไคร้สท์เชิร์ช - พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่
 บินภายในสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
การบินไทย

New Zealand Tour

Code : THAA18-TG-KIWI04 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿95,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - South Island : ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ - ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูจจ์ - ฟาร์มปลาแซลมอน - ล่องเรือชมปลาโลมา - พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่ ** Special Menu! กุ้งล็อปสเตอร์ - เป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า ต่อท่าน) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ - บินภายในสู่ ควีนส์ทาวน์ - เข้าที่พัก
 ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - ควีนส์ทาวน์
 ควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ - ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูจจ์ - ควีนส์ทาวน์
 ควีนส์ทาวน์ - ครอมเวลล์ - ฟาร์มปลาแซลมอน - เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน - เมืองไคร้สท์เชิร์ช
 ไคร้สท์เชิร์ช - อะคารัว - ล่องเรือชมปลาโลมา - ไคร้สท์เชิร์ช - พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่
 สนามบินไคร้สท์เชิร์ท - บินภายในสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
การบินไทย

New Zealand Tour

Code : THAA18-TG-KIWI05 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿95,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - South Island : ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - ชมการกระโดดบันจี้ - ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ ยอดเขาบ๊อบส์พีค - สนุกกับการเล่นลูจจ์ - ชมฟาร์มปลาแซลมอน - ไคคูร่า - ล่องเรือชมปลาวาฬ ** Special Menu! กุ้งล็อปสเตอร์ - เป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า ต่อท่าน) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอ๊อคแลนด์ - บินภายในสู่เมืองควีนส์ทาวน์
 ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - ควีนส์ทาวน์
 เมืองแอร์โร่ว์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - ท่าเรือเมืองควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ ยอดเขาบ๊อบส์พีค - สนุกกับการเล่นลูจจ์
 เมืองครอมเวลล์ - เมืองทไวเซิล - ชมฟาร์มปลาแซลมอน - เมืองไคร้สท์เชิร์ช
 ไคร้สท์เชิร์ช - ไคคูร่า - ล่องเรือชมปลาวาฬ - ไคร้สท์เชิร์ช
 สนามบินอ๊อคแลนด์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
การบินไทย

New Zealand Tour

Code : THAA18-TG-KIWI06 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿95,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - South Island : ทะเลสาบเทคาโป - ผ่านชม ทะเลสาบพูคากิ - ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ - ล่องเรือชมวิว อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - ผ่านชมโลกปริศนา Puzzling World - ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส - ไคร้สท์เชิร์ช ** Special Menu! เป๋าฮื้อทะเลใต้ - หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - กุ้งล็อบสเตอร์ / ทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน และ พนักงานขับรถ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอ๊อคแลนด์ - บินภายในสู่ไคร้สท์เชิร์ช - เข้าที่พัก
 ทะเลสาบเทคาโป - ผ่านชม ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ - ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์
 ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือชมวิว อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - เมืองควีนส์ทาวน์
 เมืองวานากา - ผ่านชมโลกปริศนา Puzzling World - เมืองฟร้านซ์ โจเซฟเพื่อ - ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซียร์
 ชมเมืองโฮกิติกะ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส - ไคร้สท์เชิร์ช
 สนามบินอ๊อคแลนด์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไคร้สท์เชิร์ท - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
การบินไทย

New Zealand Tour

Code : THAA18-TG-KIWI08 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 8 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿119,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - Grand : สะพานฮาเบอร์ - ขึ้นชมยอดเขาอีเดน - ชมระบำพื้นเมือง - ศูนย์วัฒนธรรม Te Puia - เข้าชม เรนโบว์สปริง - ชมสาธิต ตัดขนแกะ อโกรโดม - น้ำตกฮูก้า - ชมเมืองจากยอดเขาวิคทอเรีย - ลงเรือเฟอร์รี่ Interislander ข้ามช่องแคบ - เมืองไคคูร่า - ลงเรือยอร์ช ชมวาฬ - ทะเลสาบปูคากิ - แวะซื้อผลไม้สด ผลไม้แห้ง ที่เมืองครอมเวล - ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw - ชมการตัดขนแกะที่ วอเตอร์พีค ฟาร์ม - นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกกับการเล่นลูจจ์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ** พิเศษ ทานอาหารค่ำ บนยอดเขาบ๊อบพีค พร้อมชมความงามยามค่ำคืน / เมนูพิเศษ กุ้งล็อปสเตอร์ - เป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน และ พนักงานขับรถ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอ๊อคแลนด์ - ชมเมืองอ๊อคแลนด์ - สะพานฮาเบอร์ - ขึ้นชมยอดเขาอีเดน - โรโตรัว - ชมระบำพื้นเมือง
 ศูนย์วัฒนธรรม Te Puia - เข้าชม เรนโบว์สปริง - ชมสาธิต ตัดขนแกะ อโกรโดม
 เมืองเทาโป - น้ำตกฮูก้า - เมืองเวลลิงตัน - ชมเมืองจากยอดเขาวิคทอเรีย
 ท่าเรือเมืองเวลลิงตัน - ลงเรือเฟอร์รี่ Interislander ข้ามช่องแคบ - เมืองเบลนแฮม - พิคตัน
 เมืองไคคูร่า - ลงเรือยอร์ช ชมวาฬ - เมืองไคร้ชเชิร์ท
 เมืองแอชเบอร์ตัน - ผ่านที่ราบแคนเทอร์เบอรี่ - เมืองเทคาโป - ทะเลสาบปูคากิ - แวะซื้อผลไม้สด ผลไม้แห้ง ที่เมืองครอมเวล - เมืองควีนส์ทาวน์
 เมืองแอร์โร่ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw - ชมการตัดขนแกะที่ วอเตอร์พีค ฟาร์ม - เมืองควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกกับการเล่นลูจจ์
 แอร์โร่ว์ทาวน์ - ควีนส์ทาวน์ - โอมาราม่า - ไคร้สเชิร์ท - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - บินภายในสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
สิงคโปร์แอร์ไลน์

New Zealand Tour

Code : THAAJ6-SQ-GRAND-NZ10D 
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 8 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿129,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - เกาะเหนือ-ใต้ : ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี - หมู่บ้านฮอบบิท - ถ้ำหนอนเรืองแสง - มหาวิทยาลัยโอทาโก - ปราสาทลาร์นัค - Natures Wonder - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาโคโรเน็ท - เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ - เส้นทาง The Milford Road - ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ - อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก - ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน - ทะเลสาบพูคากิ - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โบสถ์กระดาษแข็ง - แม่น้ำเอว่อน - ล่องเรือยอร์ชชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปริ์ม ** พิเศษ!! เมนูกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ / อัตรานี้รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์แล้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
 สนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ - เมืองโรโตรัว - ชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - อะโกรโดม - เมืองมาทามาทา - หมู่บ้านฮอบบิท - เมืองไวโตโม - ถ้ำหนอนเรืองแสง - เมืองโอ๊คแลนด์ - ขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์
 สนามบินโอ๊คแลนด์ - บินภายในสู่เมืองดันนีดิน - ถ่ายรูปกับ First Church Of Dunedin - ถนนบอลด์วิน - มหาวิทยาลัยโอทาโก - ถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟแห่งดันนีดิน - ปราสาทลาร์นัค - นั่งรถลัดเลาะบนเนินเขาเลียบชายฝั่งเพื่อเดินทางสู่ Natures Wonder
 นั่งรถไฟสายโรแมนติก Taieri Railway สู่สถานี Pukerangi - เมืองแอร์โร่ทาวน์ - แวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว - เมืองควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาโคโรเน็ท
 มิลฟอร์ดซาวน์ - เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ - เส้นทาง The Milford Road - ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ - น้ำตกโบเวน
 ทะเลสาบวานากา - เมืองโอมาราม่า - อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก - ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน - ทะเลสาบพูคากิ - เมืองเทคาโป
 ถ่ายรูปกับทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โบสถ์ขนาดเล็ก Church Of Good Shepherd - เมืองแอชเบอร์ตัน - เมืองไคร้สท์เชิร์ช - โบสถ์กระดาษแข็ง - เมืองไครสต์เชิร์ช - แม่น้ำเอว่อน
 เมืองไคคูร่า - ล่องเรือยอร์ชชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปริ์ม
 สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
มาเลเซียแอร์ไลน์

New Zealand Tour

Code : THAAV9-MH-NZ01 
Travel by (Air Ticket) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿47,999
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - North Island : เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - หมู่บ้านฮอบบิท - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ - อะโกรโดม - เรนโบว์ สปริง - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า - ถ้าไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 90 ดอลลาร์นิวซีแลนด์(NZD) หรือประมาณ 2,000 บาท --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์
 เมืองอ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์
 หมู่บ้านฮอบบิท - เมืองโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ
 อะโกรโดม - เรนโบว์ สปริง - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า
 เมืองไวโตโม่ - ถ้าไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์ - สนาบินอ็อคแลนด์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
15
มาเลเซียแอร์ไลน์

New Zealand Tour

Code : THAAV9-MH-NZ02 
Travel by (Air Ticket) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿51,999
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - สะพานฮาร์เบอร์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - หมู่บ้านฮอบบิท - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - อะโกรโดม - ทะเลสาบเทาโป - ถ้าไวโตโม่ - ถนนควีนสตรีทมอลล์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองกัวลาลัมเปอร์
 สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ - ชมย่าน Queen Street - หอคอยสกาย ทาวเวอร์
 เมืองมาตามาตา - หมู่บ้านฮอบบิท - เมืองโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
 อะโกรโดม - เรนโบว์ สปริง - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า
 เมืองไวโตโม่ - ถ้าไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์ - สนามบินอ็อคแลนด์
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองกัวลาลัมเปอร์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
มาเลเซียแอร์ไลน์

New Zealand Tour

Code : THAAV9-MH-NZ03 
Travel by (Air Ticket) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿57,999
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - หมู่บ้านฮอบบิท - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - อะโกรโดม - ทะเลสาบเทาโป - เขาอีเดน - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองกัวลาลัมเปอร์
 สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ - หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - อะโกรโดม - เรนโบว์ สปริง - เมืองเทาโป
 ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า - เมืองไวโตโม่ - ถ้ำไวโตโม่ - เมืองอ๊อคแลนด์
 อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์ - สนามบินอ็อคแลนด์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองกัวลาลัมเปอร์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
Self Travel-เดินทางเอง

New Zealand Tour Package

Code : THAAP7-PKG6D-NZ-SOUTH-SPLENDOUR(A) 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿51,779
Travel Date :
Available Everyday From 8/17/2019 to 9/30/2019 : เดินทางได้เองทุกวัน Everyday between
New Zealand Tour Program :
18
Self Travel-เดินทางเอง

New Zealand Tour Package

Code : THAAP7-PKG6D-NZ-SOUTH-SPLENDOUR(B) 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿44,157
Travel Date :
Available Everyday From 8/17/2019 to 9/30/2019 : เดินทางได้เองทุกวัน Everyday between
New Zealand Tour Program :
19
Self Travel-เดินทางเอง

New Zealand Tour

Code : NCLP-11D10N-SYD-AKL-1912011(A) 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 11 days 10 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿33,100
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - Package Norwegian Jewel : Sydney, Australia (EMBARK) - Cruise Milford Sound / Cruise Doubtful Sound / Cruise Dusky Sound - Dunedin (Port Chalmers), New Zealand - Akaroa, New Zealand - Marlborough (Picton), New Zealand - Wellington, New Zealand - Napier, New Zealand - Tauranga, New Zealand - Auckland, New Zealand (DISEMBARK) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 10 คืน - ค่าอาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI --

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ (ออสเตรเลีย) - ท่าเรือ Sydney, Australia - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Norwegian Jewel ด้วยตัวเอง - 18.00 PM Sydney, Australia (EMBARK)
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Cruise Milford Sound - Cruise Doubtful Sound - Cruise Dusky Sound
 Arrive 09.00 AM Dunedin (Port Chalmers), New Zealand - Depart 19.00 PM
 Arrive 08.00 AM - Akaroa, New Zealand - Depart 18.00 PM
 Arrive 08.00 AM Marlborough (Picton), New Zealand - Depart 18.00 PM
 Arrive 08.00 AM Wellington, New Zealand - Depart 18.00 PM
 Arrive 08.00 AM Napier, New Zealand - Depart 16.00 PM
 Arrive 09.00 AM Tauranga, New Zealand - Depart 18.15 PM
 Arrive 07.00 AM Auckland, New Zealand (DISEMBARK)
20
การบินไทย

New Zealand Tour

Code : OCET-TG-15D12N-PPT-PPT-2004021 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 15 days 12 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿289,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ หมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย หมู่เกาะ และทะเลที่สวยที่สุดในโลก : ตาฮีตี - โมโอเรอา - ราโรอา - ฟาการาวา - นูกูฮีวา - รังกิโรอา - โบรา โบร่า - ราอีอาเตอา ** พักบนเรือ Oceanea Regatta Cruise ห้องมีระเบียง 10 คืน พร้อมฟรี Wifi ทุกห้อง - พักโรงแรม 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่านิวซีแลนด์แบบเดี่ยว หากท่านต้องการยื่นเดี่ยว ค่าวีซ่าต้องชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ไม่รวมค่า Gratuities ของทางเรือ วันละ 16 USD x 12 วัน = USD 192 ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด (โปรดชำระบนเรือ) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (เกาะเหนือ นิวซีแลนด์) - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล สู่ สนามบินปาเปเอเต เกาะตาฮีตี - เข้าที่พัก - มาฮานา พาร์ค - ดำน้ำตื้น ชมปะการัง และสัตว์ใต้ทะเล
 จุดวีนัส - อาราโฮโฮ โบลว์โฮล - สวนวาอิปาฮิ - ถ้ำกรอตโต้ - ท่าเรือปาเปเอเต - 13.00 PM เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Oceanea Regatta Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 05.00 AM เรือออกจากท่าปาเปเอเต - 08.00 AM เรือเทียบท่า โมโอเรอา - นั่งรถ 4 WD ท่องเที่ยวรอบเกาะโมโอเรอา - ยอดเขา เบลล์เวแดร์ - ชมวิว อ่าวคุ๊ก - ชมวิวอ่าวโอปุโนฮู - ภูเขามหัศจรรย์ - สวมหมวกดำน้ำแบบเฮลเมท สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำ ชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล - 16.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM เรือเทียบท่า ฟาการาวา - ประภาคารโทคาปา (มรดกโลก) - ดำน้ำชมปะการัง - 18.00 PM เรือออกจากท่า
 เรือล่องทะเล ตลอดวัน อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 08.00 AM เรือเทียบท่า นูกูฮิวา - ขึ้นรถ 4WD มุ่งสู่ที่ราบไทปิไว - เข้าชมความงามของโบสถ์นอร์เทอร์ดาม แห่งเกาะนูกูฮิวา - 18.00 PM เรือออกจากท่า
 เรือล่องทะเล ตลอดวัน อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 08.00 AM เรือเทียบท่า รังกิโรอา - ลงเรือเล็กชมกำแพงปะการัง - หมู่บ้านบนเกาะรังกิโรอา - 17.00 PM เรือออกจากท่า
 13.00 PM เรือเทียบท่า โบราโบร่า - นั่งรถ 4 WD ถ่ายรูป หินเต่า - ชมจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของกองทัพอเมริกา - ขึ้นยอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา โบร่า เพื่อชมวิวทะเลสาบ - ช้อปปิ้งสินค้าแฮนด์เมด
 09.00 AM ลงเรือเล็กสู่ ทะเลสาบโบรา โบร่า - อิสระว่ายน้ำ ดำน้ำดูปะการัง - เลือกซื้อของฝากบริเวณท่าเรือเกาะโบราโบร่า - 19.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM เรือเทียบท่า ราอีอาเตอา - ลงเรือเล็ก สู่เกาะตาฮาอา - ชมไร่วนิลา – ดำน้ำดูปะการัง - 17.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM ท่าเรือเกาะตาฮีตี - อำลาเรือสำราญ - เที่ยวชมเมืองปาเปเอเต - เข้าชมโบสถ์ปาเปเอเต - เดินเล่นบริเวณบูเกนวิลพาร์ค และจัตุรัสไวเอเต - ชมตลาดพื้นเมือง - สวนพฤกษศาสตร์แห่งตาฮีตี - สนามบินปาเปเอเต - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
 สนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ - เข้าที่พัก
 ชมเมืองอ๊อคแลนด์ - ขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์ - สนามบินอ๊อคแลนด์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
สิงคโปร์แอร์ไลน์

New Zealand Tour

Code : THAAA9-SQ-SOUTH-NZ9D 
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿96,300
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า - ฟ็อกซ์กลาเซียร์ - โออามารู - ดันนีดิน : สวนโบทานิค - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส - ธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - Puzzling World - ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าไรด์ขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค - ถ่ายรูปกับสถานีรถไฟแห่งดันนีดิน - โรงงานผลิตเบียร์ - ปราสาทลาร์นัค - ฟาร์มปลาแซลมอน - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ** พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
 สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - สวนโบทานิค
 ไคร้สท์เชิร์ช - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส - เมืองโฮกิติกะ - เมืองฟรานซ์โจเซฟ - ธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์
 ฟ็อกซ์ - วานาก้า - Puzzling World - ควีนส์ทาวน์
 ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ชมโชว์ตัดขนแกะ - นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าไรด์ขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
 เมืองควีนส์ทาวน์ - เมืองครอมเวลล์ - แวะซื้อผลไม้สด - เมืองดันนีดิน - ถ่ายรูปกับสถานีรถไฟแห่งดันนีดิน
 เมืองดันนีดิน - โรงงานผลิตเบียร์ - ปราสาทลาร์นัค - เมืองโออามารู
 เมืองโออามารู - เมืองโอมาราม่า - เมืองทไวเซิล - ฟาร์มปลาแซลมอน - เมืองเทคาโป - โบสถ์ขนาดเล็ก - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - เมืองไคร้สท์เชิร์ช
 สนามบินไคร้สทส์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
สิงคโปร์แอร์ไลน์

New Zealand Tour

Code : THAAA9-SQ-SOUTH-NZ6D 
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿75,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช - เทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - ทไวเซิล - แอร์โรว์ทาวน์ - ไคคูร่า : ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ชมโชว์ตัดขนแกะ - ชมการกระโดดบั้นจี้จัมพ์ - ฟาร์มปลาแซลมอน - ล่องเรือชมปลาวาฬ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
 สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - เทคาโป - ทะเลสาบเทคาโป - โบสถ์ขนาดเล็ก - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
 เทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ชมโชว์ตัดขนแกะ
 ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบั้นจี้จัมพ์ - เมืองครอมเวลล์ - แวะซื้อผลไม้สด - เมืองโอมาราม่า - ฟาร์มปลาแซลมอน - เมืองไคร้สเชิร์ช
 ไคร้สท์เชิร์ช - เมือง ไคคูร่า - ล่องเรือชมปลาวาฬ
 สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
สิงคโปร์แอร์ไลน์

New Zealand Tour

Code : THAAA9-SQ-SOUTH-NZ7D 
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿85,300
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช - เทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - ทไวเซิล - มิลฟอร์ดซาวน์ - ไคคูร่า : ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw - นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า - เขตอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ชมการกระโดดบั้นจี้จัมพ์ - แวะชมฟาร์มปลาแซลมอน - ล่องเรือชมปลาวาฬ ** พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
 สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - เทคาโป - ทะเลสาบเทคาโป - โบสถ์ขนาดเล็ก - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
 ควีนส์ทาวน์ - ผ่านทะเลสาบปูคากิ - ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า
 เขตอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ - ผ่านทะเลสาบกระจก - เมือง มิลฟอร์ดซาวด์ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - เมืองควีนส์ทาวน์
 ชมการกระโดดบั้นจี้จัมพ์ - แอร์โรว์ทาวน์ - เมืองครอมเวลล์ - แวะซื้อผลไม้สด - เมืองโอมาราม่า - แวะชมฟาร์มปลาแซลมอน - เมืองไคร้สเชิร์ช
 ไคร้สท์เชิร์ช - ไคคูร่า - ล่องเรือชมปลาวาฬ
 สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
การบินไทย

New Zealand Tour

Code : THAAA9-TG-NZ-HOBBIT5D 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
New Zealand Tour / Travel New Zealand
Price start from :
 ฿60,900
Travel Date :
New Zealand Tour Program :
New Zealand Tour - เกาะเหนือ อ็อคแลนด์ - โรโตรัว - มาตามาตา : - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - อะโกรโดมฟาร์ม - ชมสาธิตการตัดขนแกะ - แวะชมน้ำตกฮูก้า - หมู่บ้านฮอบบิท - ชมสะพานฮาเบอร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอ๊อคแลนด์ - เมืองไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองโรโตรัว
 โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์สปริง - อะโกรโดมฟาร์ม - ชมสาธิตการตัดขนแกะ
 เมืองโรโตรัว - เมืองเตาโป - แวะชมน้ำตกฮูก้า - เมืองมาตามาตา - หมู่บ้านฮอบบิท - อ๊อคแลนด์
 เมืองอ็อคแลนด์ - ชมสะพานฮาเบอร์ - ผ่านชมหมู่บ้านพาเนลล์ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of New Zealand tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP