OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAJ6-AF-EUR-KEUKENHOF8D

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 145 Europe tour(s)
International Tour Package : Europe Tour
1
การบินไทย

Europe Tour

Code : THAAL1-TG-EUR-GG02-D 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿95,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล - บ้านกรินเดลวาลด์กรุน - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี - เกาะเวนิส - พระราชวังดอจ - หอเอนปีซ่า - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - ย่านบันไดสเปน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินชาล์เดอโกล์ล - พระราชวังแวร์ซายส์ - นครปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือแม่น้ำแซน
 ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล - ประตูชัย - ร้านสินค้าปลอดภาษี - แกลลารี่ ลาฟาแยตต์
 ปารีส - นั่งรถไฟด่วน Tgv สู่ดิจอง - เมืองอินเทอร์ลาเค่น
 บ้านกรินเดลวาลด์กรุน - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต
 เมืองมิลาน - ถ่ายรูปด้านหน้ากับมหาวิหารแห่งมิลาน - เมืองเวนิส เมรเตร้
 เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โก - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจ - โบสถ์เซนต์มาร์ก - ผ่าน โบโลญญ่า - หอเอนปีซ่า
 กรุงโรม - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ศาลาคาโนปี - โคลอสเซี่ยม - จัตุรัสเวเนเซีย - ระเบียงปาลาสโซ่ - อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 - ย่านบันไดสเปน
 สนามบินฟิอุมมิชิโน่
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
LH/OS-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์ไลน์

Europe Tour

Code : THAAS9-LHxOS-PL03-NY 
Travel by (Air Ticket) : LH/OS-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿69,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Grand Poland : ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ - มหาวิหารเซนต์จอห์น - เข้าชม พระราชวังหลวง - ถ่ายรูปคู่ศาลากลางเก่า - โบสถ์เซนต์แมรี่ - เข้าชมมหาวิหารแห่งพอซนาน - จตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่ศาลาว่าการเมืองพอซนาน - ถ่ายรูปคู่มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ - เข้าชมค่ายกักกันเอาชวิตช์ - เข้าชมเหมืองเกลือวีลิซกา - จตุรัสเมืองเก่า Market Square - เข้าชมโบสถ์เซนต์แมรี่ - ถ่ายรูปคู่ปราสาทวาเวล - สวนลาเซียนกี้ - ถ่ายรูปคู่อนุเสาวรีย์เฟดเดอริก โชแปงค์ - ถ่ายรูปคู่ พระราชวังลาเซียนสกี้//ถ่ายรูปคู่ พระราชวังวิลานาว - ห้าง Zalote Tarasy ** พิเศษ! พักย่าน Centrum เมืองเก่าคราคูฟ 2 คืน - พิเศษ!! พักค้าง 1 คืนก่อนแล้วค่อยเที่ยว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 ยูโร - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองมิวนิค เยอรมนี - กรุงวอร์ซอว์ โปแลนด์ - เข้าที่พัก
 ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ - มหาวิหารเซนต์จอห์น - เข้าชม พระราชวังหลวง - เมืองโทรุน - ถ่ายรูปคู่ ศาลากลางเก่า - โบสถ์เซนต์แมรี่
 เมืองพอซนาน - เข้าชมมหาวิหารแห่งพอซนาน - จตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่ศาลาว่าการเมืองพอซนาน - ถ่ายรูปคู่มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ
 เข้าชมค่ายกักกันเอาชวิตช์ - เมืองคราคูฟ
 เข้าชมเหมืองเกลือวีลิซกา - จตุรัสเมืองเก่า Market Square - เข้าชมโบสถ์เซนต์แมรี่ - ถ่ายรูปคู่ปราสาทวาเวล
 เมืองวอร์ซอว์ - สวนลาเซียนกี้ - ถ่ายรูปคู่ อนุเสาวรีย์เฟดเดอริก โชแปงค์ - ถ่ายรูปคู่ พระราชวังลาเซียนสกี้
 ถ่ายรูปคู่ พระราชวังวิลานาว - ห้าง Zalote Tarasy - สนามบินเมืองวอร์ซอว์ - เมืองมิวนิค
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
ออสเตรียนแอร์ไลน์

Europe Tour

Code : THAAH3-OS-BALKANS10D 
Travel by (Air Ticket) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 10 days 7 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿99,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Balkans ออสเตรีย - สโลเวเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย : ล่องเรือเพลทน่า ในทะเลสาบเบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ชมเมืองตอนล่าง - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Funicular ชมเมืองตอนบน Upper Town - อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง เมืองคาโลวัช - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - เมืองโมสตาร์ (มรดกโลก) บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า - เมืองมาลี สตอน - ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค จากฟาร์ม - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - ชมกำแพงเมืองโบราณ - ข้ามพรมแดนสู่ มอนเตเนโกร - เมืองกอเตอร์ - ชมโบสถ์ St.Triphun Church และ St.Nikola Church - ชม เมืองเก่า บุดว่า - ชมโบสถ์ St.John Church ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถต่างประเทศ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - เมืองกราซ - เมืองเบลด สโลวีเนีย - ล่องเรือเพลทน่า ในทะเลสาบเบลด
 เบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า สโลเวเนีย - ซาเกรบ (โครเอเชีย)
 มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ชมเมืองตอนล่าง - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Funicular ชมเมืองตอนบน Upper Town - อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง เมืองคาโลวัช - พักโรงแรมในเขตอุทยาฯ 3 ดาว
 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - เมืองโทรเกียร์ - ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท
 พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - เมืองโมสตาร์ (มรดกโลก) บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า
 เมืองบลากายจ์ - เมืองโพซิเทล - ข้ามพรมแดนสู่ โครเอเชีย - เมืองมาลี สตอน - ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค จากฟาร์ม
 เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - ถ่ายรูป เสาหินอัศวิน และหอนาฬิกา - ชมกำแพงเมืองโบราณ - ข้ามพรมแดนสู่ มอนเตเนโกร - เมืองกอเตอร์ - ชมโบสถ์ St.Triphun Church และ St.Nikola Church - เมืองบุดว่า
 ชม เมืองเก่า บุดว่า - ชมโบสถ์ St.John Church - กรุงพอดกอริซ่า มอนเตเนโกร - สนามบิน พอดกอรีซา - บินภายในสู่ เวียนนา - ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอาท์เลท - สนามบินเวียนนา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
การบินไทย

Europe Tour

Code : THAA66-TG-GQ-EUR-FRA002 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿62,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก - เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก - เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
 กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ
 อิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - กรุงอัมสเตอร์ดัม
 ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ - เมืองแอนท์เวิร์พ
 เมืองเกนท์ - เมืองบรูกก์ - กรุงบรัสเซลล์ - ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
 เดินทางกลับสู่สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Europe Tour

Code : THAB25-EK-GQ-EUR-VCE005 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿56,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ยอดเขาจุงเฟรา - ธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินมาร์โค โปโล - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค
 เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเคน
 เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 เมืองดิจอง - มหานครปารีส
 เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช
 ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ร้าน Bucherer - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
การบินไทย

Europe Tour

Code : THAB25-TG-GQ-EUR-MXP022 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿68,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : จัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia - ถ่ายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale Di Bergamo E Battistero - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ยอดเขาจุงเฟรา - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินมิลาน - เมืองเบอร์กาโม - Lower Town - Upper Town - จัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia - ถ่ายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica - ถ่ายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale Di Bergamo E Battistero - หอบัพติศมา - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
 นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
 เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - กรุงเบิร์น - มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - เมืองอินเทอร์ลาเกน
 เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier - เมืองลูเซิร์น - อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิสฯ
 เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป - เมืองกอลมาร์ - มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์ - เมืองสตราสบูร์ก - นั่งรถไฟความเร็วสูง Tgv สู่มหานครปารีส
 เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - La Vallee Village Outlet
 สนามบินชาร์ล เดอ โกล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
การบินไทย

Europe Tour

Code : THAB25-TG-GQ-EUR-MXP016 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿50,991
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : จัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia - ถ่ายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale Di Bergamo E Battistero - - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้าโรแตร์สู่ยอดเขาทิตลิส - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - มหาวิหารแรงส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินมิลาน - เมืองเบอร์กาโม - Lower Town - Upper Town - จัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia - ถ่ายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica - ถ่ายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale Di Bergamo E Battistero - หอบัพติศมา - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้าโรแตร์สู่ยอดเขาทิตลิส - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 เมืองซูก - หอนาฬิกาเมืองซุก - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป - เมืองซูริค - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - เมืองกอลมาร์
 เมืองน็องซี - แวะถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสสตานิสลาสหน้าพระราชวังสตานิลาส - เมืองแรงส์ - มหาวิหารแรงส์ - มหานครปารีส
 เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Europe Tour

Code : THAB25-EK-GQ-EUR-CDG013 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿56,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนด์ - พระราชวังแวร์ซายน์ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - โบสถ์ Munster - ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สู่ยอดเขาชิลธอร์น - สิงโตหินแกะสลัก - ถ่ายรูปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส - โบสถ์ซานมาร์โค ** อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - มหานครปารีส - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนด์
 ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ดิจอง
 กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster - เมืองเมอร์เรน - ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สู่ยอดเขาชิลธอร์น - เมืองอินเทอร์ลาเกน - กรุงเบิร์น
 เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองมิลาน
 ถ่ายรูปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมืองปิซ่า - บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโก - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
 แคว้นทัสคานี - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - เมืองเวนิส
 ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส - บริเวณซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
การบินไทย

Europe Tour

Code : THAB25-TG-GQ-EUR-CDG023 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿78,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอแลนด์ : ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - - ล่องเรือหลังคากระจก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - มหานครปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ถ่ายรูปคู่กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ชมย่านมงมาร์ต
 เมืองบรูจจ์ - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองเกนต์ - ชมเมืองเกนต์ - ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ - หอระฆังประจำเมือง - กรุงบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
 เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ - จัตุรัสดัมสแควร์
 หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - เมืองอัมสเตอร์ดัม
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - เมืองแอนท์เวิร์พ
 สนามบินบรัสเซลล์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
การบินไทย

Europe Tour

Code : THAB25-TG-QE-EUR-BRU001 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอแลนด์ : จัตุรัสใจกลางเมือง - มหาวิหารเมืองเกนท์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - ย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส ** เมนูพิเศษ!! ขาหมูเยอรมัน, หอยแมงภู่เบลเยี่ยม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินบรัสเซลส์ - เมืองบรูกก์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - เมืองเกนท์ - มหาวิหารเมืองเกนท์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - กรุงลักเซมเบิร์ก
 ย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก - เมืองไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - นครแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์
 ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ - เมืองโคโลญ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ
 Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - กรุงอัมสเตอดัม
 ล่องเรือหลังคากระจก - กรุงบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
 เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
การบินไทย

Europe Tour

Code : THAB25-TG-GQ-EUR-FRA020 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม : ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองแบมเบิร์ก - เมืองนูเรมเบิร์ก
 เมืองวูซ์บวร์ก - เมืองไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ประตูคืนเดียว - เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์
 ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ - เมืองโคโลญ - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ
 Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม
 ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - รอตเตอร์ดัม
 เมืองเกนต์ - ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ - ชมหอระฆังประจำเมือง - เมืองบรูจจ์ - อาคารศาลาว่าการเมือง - กรุงบรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
 เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
การบินไทย

Europe Tour

Code : THAB25-TG-GQ-DE-AT-FRA010 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿55,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - เยอรมนี - ออสเตรีย : จัตุรัสโรเมอร์ - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - จตุรัสลอสส์พลาทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - หลังคาทองคำ - สวนดอกไม้มิราเบล - อิสระช้อปปิ้งถนนเกไทรเดร้ - พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - Wertheim Village Outlet - เมืองวูซ์บวร์ก - สะพาน Alte Mainbrücke - เมืองโรเธนเบิร์ก - เมืองไฮเดลเบิร์ก
 ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ประตูคืนเดียว - เมืองสตุทการ์ท - จตุรัสลอสส์พลาทซ์ - เมืองทิทิเซ่
 เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค
 เมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น - นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ
 ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนดอกไม้มิราเบล - อิสระช้อปปิ้งถนนเกไทรเดร้
 เมืองเบิร์ชเต็ทกาเด้น - ทะเลสาบโคนิก - นั่งเรือข้ามสู่เกาะเคียมเซ - พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ - เมืองโรเซนไฮม์
 เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Europe Tour

Code : THAB25-EK-QE-EUR-CDG012 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿53,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ : จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายน์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส - มหาวิหารโคโลญ - หมู่บ้านกังหัน - จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกีธูร์น ** อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - ชาร์ล เดอ โกลด์ - มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - บรัสเซลล์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
 บรัสเซลล์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - เลเวอร์คูเซน
 Mcarthurglen Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกังหัน - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
 อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกีธูร์น - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
Self Travel-เดินทางเอง

Europe Tour

Code : ROYP-8D7N-BCN-BCN-2005101 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿33,888
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Allure of the SEAs!, Cruise Only : Barcelona, Spain - Palma De Mallorca, Spain - Provence (Marseilles), France - Florence, Pisa (La Spezia) Italy - Rome (Civitavecchia), Italy - Neples (Capri), Italy - Barcelona, Spain **เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือโมล เอโดสแสท Barcelona, Spain - เช็คอินลงเรือสำราญ Allure Of the seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Boarding Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Palma De Mallorca, Spain - Departure 16.00 PM
 Arrival 9.00 AM Provence (Marseilles), France - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.30 AM Florence, Pisa (La Spezia) Italy - Departure 20.30 PM
 Arrival 7.00 AM Rome (Civitavecchia), Italy - Departure 20.00 PM
 Arrival 7.00 AM Neples (Capri), Italy - Departure 18.30 PM
 At Sea (Cruising)
 Departure Arrival 5.00 AM Barcelona, Spain - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
15
Self Travel-เดินทางเอง

Europe Tour

Code : COSP-8D7N-CVV-CVV-1912191 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Spain Tour / Travel Spain
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
Spain Tour Program :
Spain Tour - Package เรือสำราญ Costa Smeralda, Cruise Only : เส้นทาง ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ลา สเปเซีย (อิตาลี) - ซาโวนา (อิตาลี) - มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) - บาร์เซโลน่า (สเปน) - บัลมาเดมายอร์กา (สเปน) - ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน - อาหารบนเรือสำราญ 5 มื้อต่อวัน, กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ EUR 70 ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงก้น แบบ Multiple - ค่าประกันภัยบนเรือ - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) --

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - ท่าเรือ ชีวีตาเวกเกีย, อิตาลี - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Smeralda - ร่วมฟังสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ Emergency Drill - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 19.00 PM เรือออกจากท่า
 08.30 AM เรือเทียบท่า ลา สเปเซีย, อิตาลี - 20.30 PM เรือออกจากท่า
 07.00 AM เรือเทียบท่า ซาโวนา, อิตาลี - 18.00 PM เรือออกจากท่า
 08.30 AM เรือเทียบท่า มาร์กเซย์, ฝรั่งเศส - 17.00 PM เรือออกจากท่า
 08030 AM เรือเทียบท่า บาร์เซโลน่า, สเปน - 19.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM เรือเทียบท่า บัลมา เด มายอร์กา,สเปน - 18.00 PM เรือออกจากท่า
 At Sea (Cruising)
 08.00 AM เรือเทียบท่า - ชีวีตาเวกเกีย, อิตาลี
16
Self Travel-เดินทางเอง

Europe Tour

Code : NCLP-8D7N-CVV-CVV-1912151 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿27,100
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package Norwegian Spirit, Cruise Only : เส้นทาง โรม (ชีวีตาเวกเกีย), อิตาลี - ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) - เมืองโคเตอร์ (มอนเตเนโกร) - เมสซีนา (อิตาลี) - เนเปิลส์ (อิตาลี) - ฟลอเรนท์/ปิซ่า (ลิวอร์โน), อิตาลี - โรม (ชีวีตาเวกเกีย), อิตาลี ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

 อิสระเดินทางเอง จากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) - ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy (EMBARK) - Depart 18.00 PM
 Transit Messina Strait
 Arrive 08.00 AM Dubrovnik, Croatia - Depart 19.00 PM
 Arrive 07.00 AM Kotor, Montenegro - Depart 13.00 PM
 Arrive 11.00 AM Messina (Sicily), Italy - Depart 20.00 PM
 Arrive 07.00 AM Naples, Italy - Depart 17.00 PM
 Arrive 09.00 AM Florence/Pisa (Livorno), Italy - Depart 20.00 PM
 Arrive 06.00 AM Rome (Civitavecchia), Italy (DISEMBARK) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
17
Self Travel-เดินทางเอง

Europe Tour

Code : MSCP-8D7N-GOA-GOA-2001181 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Cruise Tour / Travel Cruise
Price start from :
 ฿23,999
Travel Date :
Cruise Tour Program :
Cruise Tour - Package ล่องเรือสำราญ MSC Grandiosa : เส้นทาง เจนัว (อิตาลี) - ซีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ปาแลร์โม (อิตาลี) - วัลเลตต้า (มอลต้า) - บาร์เซโลน่า (สเปน) - มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) - เจนัว (อิตาลี) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 7 คืน - ค่าภาษีท่าเรือ - อาหารบนเรือ 5 มื้อต่อวัน - จองก่อน ฟรี!! รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน (ที่นั่งจำนวนจำกัด) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ EUR 70 ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับ ส่ง (สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน) - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวม ค่าประกันภัยบนเรือ - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (อัตรานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ) - แนะนำบินลงสนามบินเจนัว - ท่าเรือเจนัว - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ MSC Grandiosa - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 18.00 เรือออกจากท่า
 07.00 AM เรือสำราญเทียบท่า ซีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - 18.00 PM เรือออกจากท่า
 10.00 AM เรือสำราญเทียบท่า ปาแลร์โม (อิตาลี) - 17.00 PM เรือออกจากท่า
 09.00 AM เรือสำราญเทียบท่า วัลเลตต้า (มอลต้า) - 18.00 PM เรือออกจากท่า
 ล่องน่านน้ำสากล อิสระพักผ่อนบนเรือตลอดวัน At Sea (Cruising)
 09.00 AM เรือสำราญเทียบท่า บาร์เซโลน่า (สเปน) - 18.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM เรือเทียบท่า มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) - 17.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM เรือเทียบท่า เจนัว (อิตาลี) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
18
Self Travel-เดินทางเอง

Europe Tour

Code : AVAP-6D5N-PAS-BUD-2004091 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Cruise Tour / Travel Cruise
Price start from :
 ฿50,966
Travel Date :
Cruise Tour Program :
Cruise Tour - Package Avalon Waterways พักบนเรือ Passion : เส้นทาง พัสเซา (เยอรมนี) - ลินซ์ (ออสเตรีย) - หุบเขาวาชัว (เครม), ออสเตรีย - บราติสลาวา (สโลวะเกีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 130 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งที่เรือจอด --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Passau, Germany (Embarkation) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Passion - เรือออกจากท่า 17.00 PM
 ท่าเทียบเรือ Linz, Austria อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Wachau Valley - Krems อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Vienna อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Bratislava, Slovakia อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Budapest, Hungary (Disembarkation) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
19
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

Europe Tour

Code : COST-LH-10D7N-BCN-BCN-1912011 
Travel by (Air Ticket) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Cruise Tour / Travel Cruise
Price start from :
 ฿86,000
Travel Date :
Cruise Tour Program :
Cruise Tour - ล่องเรือสำราญ 3 ประเทศ สเปน - อิตาลี - ฝรั่งเศส พักบนเรือ Costa Smeralda : บาร์เซโลนา - ปัลมา เดอร์ มาจอร์กา - ชีวีตาเวกเกีย - ลา สปีเซีย - ซาโวนา - มาร์แซย์ - บาร์เซโลนา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 70.00 / เด็กอายุ 14-4 ปี EUR 35.00 / ฟรี เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี (จองภายใน 28 กุมภาพันธ์ 62 หรือ จนกว่าโปรโมชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลง) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 เปลี่ยนเครื่องสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต - สนามบินบาร์เซโลน่า สเปน - เนินเขามองจูอิค - ท่าเรือบาร์เซโลน่า - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Smeralda - ร่วมฟังสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ Emergency Drill - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่า เมืองพาลม่า เดอ มายอร์ก้า - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องทะเลตลอดวัน - สนุกกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ อาทิ ดิสโก้เธค Disco, ห้องฟังเพลง และห้องเลาจ์น, ชมโชว์ ระบบแสงสีเสียง, โรงภาพยนตร์, ห้องคาสิโน (Casino), สระว่ายน้ำ และสระน้ำวน, ห้องยิม, ห้องเกมส์, ร้านค้าปลอดภาษี ฯ
 เรือเทียบท่า เมืองซิวิต้าเวคเซีย, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองลา สเปเซีย, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองซาโวน่า, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองมาร์แซล, ฝรั่งเศส - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าเมืองบาร์เซโลน่า, สเปน - เดินเล่นย่านใจกลางนครบาร์เซโลน่า - ห้างเอลกอร์เต้าอิงกลิซ - เดินทางกลับ - เปลี่ยนเครื่องสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
20
ฟินน์แอร์

Europe Tour

Code : THAAN1-AY-EUR-SNOW0609H-28DEC 
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿145,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ฟินแลนด์ - นอร์เวย์ : โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - ตลาดนัดริมทะเล - สถานี King Crab Safari - ท้องทะเลแบเรนท์ - จับปูยักษ์ Red King Crab - ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - หมู่บ้านซานตา คลอส - นั่งรถเลื่อนกวางเรนเดียร์ - ตามล่าหาแสงเหนือ - Snow Experience 365 - เรือตัดน้ำแข็งโพล่า เอกซ์พลอเรอร์ - นั่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ - จุดชมวิว Panorama View - นั่งกระเช้ากอนโดลาลงจากยอดเขา - ย่านถนนช้อปปิ้ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ตลาดนัดริมทะเล
 บินภายในสู่เมืองอิวาโล - ข้ามพรมแดนนอร์เวย์ - เมืองเคิร์คเนส - สถานี King Crab Safari - ท้องทะเลแบเรนท์ - จับปูยักษ์ Red King Crab
 เมืองอินารี - ทะเลสาบอินารี - ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ
 เมืองโรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตา คลอส - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - นั่งรถเลื่อนกวางเรนเดียร์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองเคมิ - Snow Experience 365 - ท่าเรือ Axelsvix Port - นั่งเรือตัดน้ำแข็งโพล่า เอกซ์พลอเรอร์ - ชมห้องเครื่องยนต์และห้องกัปตัน - สวมชุดชูชีพพิเศษลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง
 ฟาร์มสุนัขฮัส - นั่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ - เมืองโรวาเนียมิ
 จุดชมวิว Panorama View - นั่งกระเช้ากอนโดลาลงจากยอดเขา - เมืองโรวาเนียมิ - ย่านถนนช้อปปิ้ง - บินภายในสู่เฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
Self Travel-เดินทางเอง

Europe Tour

Code : COSP-8D7N-VCE-VCE-1912291 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿43,500
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package ล่องเรือสำราญ Costa Deliziosa, Cruise Only ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก : Venice (Italy) - Bari (Italy) - Corfu (Greece) - Piraeus, Athens (Greece) - Kotor (Montenegro) - Dubrovnik (Croatia) - Venice (Italy) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 14-4 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน - เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ฟรีค่าทิป (โปรดชำระเองบนเรือ) / ราคาโปรโมชั่นนี้ จอง และชำระเงินภายใน 30 พ.ย. 62 นี้เท่านั้น --

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเวนิสมาร์โคโปโล - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเทียบเรือเวนิส (อิตาลี) - เช็คอิน ลงเรือสำราญ Costa Deliziosa - Embark 17:00 PM
 Arrival 14.00 PM บาริ (อิตาลี) - Departure 20.00 PM
 Arrival 9.00 AM เกาะคอร์ฟู (กรีซ) - Departure 14.00 PM
 Arrival 13.00 PM พิราอุส (เอเธนส์) กรีซ - Departure 20.00 PM
 At Sea (Cruising) อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย
 Arrival 8.00 AM โคเตอร์ (มอนเตเนโกร) - Departure 17.00 PM
 Arrival 7.00 AM ดูบรอฟนิก (โครเอเชีย) - Departure 13.00 PM
 Arrival 8.30 AM เรือจอดเทียบท่าเวนิส (อิตาลี) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
22
กาตาร์แอร์เวย์

Europe Tour

Code : COST-QR-10D7N-BCN-BCN-2002021 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿89,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ล่องเรือสำราญ Costa Smeralida ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก : เส้นทาง บาร์เซโลนา (สเปน) - ปัลมา เดอ มายอร์กา - ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ลา สปีเซีย - ซาโวนา - มาร์เซย (ฝรั่งเศส) - บาร์เซโลนา (สเปน) ** เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 12-04 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน - เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรีค่าทิป (โปรดชำระด้วยตนเองบนเรือ) - ไม่รวม Internet Package On board / ราคาโปรโมชั่นนี้ จอง และชำระเงินภายใน 30 พ.ย. 62 นี้เท่านั้น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - สนามบินบาร์เซโลน่า - ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า - เช็คอิน ลงเรือสำราญ Costa Smeralda - Embark 19.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา - กลับขึ้นเรือ - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising) อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่าชิวิคตาเวคเคีย - กลับขึ้นเรือสำราญ - Departure 19.00 PM
 Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่า เมืองลา สเปเซีย - กลับขึ้นเรือ - Departure 20.30 PM
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า ซาโวนา - กลับขึ้นเรือสำราญ - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่า มาร์เซย (ฝรั่งเศส) - Departure 17.00 PM
 Disembark 8.00 AM เรือจอดเทียบท่า บาร์เซโลน่า - อำลาเรือสำราญ - สนามบินบาร์เซโลน่า
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
Self Travel-เดินทางเอง

Europe Tour

Code : COSP-8D7N-BCN-BCN-2003301 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿31,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package ล่องเรือสำราญ Costa Smeralida ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก : เส้นทาง บาร์เซโลนา (สเปน) - ปัลมา เดอ มายอร์กา - ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ลา สปีเซีย - ซาโวนา - มาร์เซย (ฝรั่งเศส) - บาร์เซโลนา (สเปน) **เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 12-04 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน - เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรีค่าทิป (โปรดชำระด้วยตนเองบนเรือ) - ไม่รวม Internet Package On board / ราคาโปรโมชั่นนี้ จอง และชำระเงินภายใน 30 พ.ย. 62 นี้เท่านั้น --

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า - เช็คอิน ลงเรือสำราญ Costa Smeralda - Embark 19.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา - กลับขึ้นเรือ - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising) อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่าชิวิคตาเวคเคีย - กลับขึ้นเรือสำราญ - Departure 19.00 PM
 Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่า เมืองลา สเปเซีย - กลับขึ้นเรือ - Departure 20.30 PM
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า ซาโวนา - กลับขึ้นเรือสำราญ - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่า มาร์เซย (ฝรั่งเศส) - Departure 17.00 PM
 Disembark 8.00 AM เรือจอดเทียบท่า บาร์เซโลน่า - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
24
การบินไทย

Europe Tour

Code : THAB25-TG-GQ-EUR-MXP012 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿58,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สู่ยอดเขาชิลธอร์น - ภัตตาคารหมุนได้ 360 องศา พิตซ์ กลอเรีย - Skyline Walk - บ่อหมีสีน้ำตาล - โบสถ์ Munster Cathedral Square - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ** อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์ / (ในกรณีที่ยอดเขาชิลธอร์นปิดซ่อมบำรุงวันที่ 11 พ.ย. - 6 ธ.ค.62 จะเปลี่ยนไปขึ้นยอดเขาทิตลิส) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 หมู่บ้าน Stechelberg - ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สู่ยอดเขาชิลธอร์น - ภัตตาคารหมุนได้ 360 องศา พิตซ์ กลอเรีย - สถานี Birg - Skyline Walk (ในกรณีที่ยอดเขาชิลธอร์นปิดซ่อมบำรุงวันที่ 11 พ.ย. - 6 ธ.ค.62 จะเปลี่ยนไปขึ้นยอดเขาทิตลิส) - เมืองอินเทอร์ลาเกน - กรุงเบิร์น
 บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - โบสถ์ Munster Cathedral Square - เมืองดิจอง
 มหานครปารีส - เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช
 มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 สนามบินชาร์ล เดอ โกล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 145 Europe tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Europe tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP