OPEN Mon - Fri : 08.30 - 22.00 P.M. Sat - Sun : 09.00 - 22.00 P.M.
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 12
from 12 Kenya tour(s)
International Tour Package : Kenya Tour
1
เคนย่าแอร์เวย์

Kenya Tour

Code : THAAJ6-KQ-CENTRAL-AFRICA10D 
Travel by (Air Ticket) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
20-29 JUN
23JUL-1AUG / 8-17 AUG
12-21 SEP
10-17 / 17-26 OCT
Price/pax :
179,900 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - ซิมบับเว - แซมเบีย - บอสวานา - เคนย่า : น้ำตกวิคตอเรีย - สัมผัสอุทยานโชเบ Early Morning Game Drive - ล่องเรือแม่น้ำโชเบ - ล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี - ตลาด Elephant Walk Shopping - อุทยานแห่งชาตินากูรู - กิจกรรม Game Drive ตามหาเหล่า Big 5 - อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา - ร้านขายสิ้นค้าพื้นเมือง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไนโรบี - สนามบินลิฟวิ่งสโตน - น้ำตกวิคตอเรีย
 น้ำตกวิคตอเรีย - พิพิธภัณฑ์ลิฟวิ่งสโตน - สาธารณรัฐบอสวานา - อุทยานแห่งชาติโชเบ
 สัมผัสอุทยานโชเบ Early Morning Game Drive - ล่องเรือในแม่น้ำโชเบ - ล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี
 น้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว - ตลาด Elephant Walk Shopping - บินภายในสู่ไนโรบี
 อุทยานแห่งชาตินากูรู - ทะเลสาบนากูรู - กิจกรรม Game Drive ตามหาเหล่า Big 5
 อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา - กิจกรรม Game Drive ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา
 ออกชมสัตว์ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ผ่านกิจกรรม Game Drive
 มาไซมารา - กรุงไนโรบี - ร้านขายสิ้นค้าพื้นเมือง - สนามบินไนโรบี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
เคนย่าแอร์เวย์

Kenya Tour

Code : THAAJ6-KQ-KENYA-TANZANIA10D 
Travel by (Air Ticket) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
25JUL-3AUG / 9-18 AUG 19
Price/pax :
179,900 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - Kenya - Tanzania : ขึ้นรถจิ๊ป 4 WD ตะลุยซาฟารี - หมู่บ้านศิลปะวัฒนธรรม - แหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่าโกรงโกโร (มรดกโลก) - ชมสัตว์ต่างๆในปากปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร - อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (มรดกโลก) - ชมสัตว์ต่างๆในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของเซเรงเกติ (Game Drive) - ขึ้นเครื่องบินเล็ก จากอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ สู่เมืองอรุชา - เยี่ยมชมไร่กาแฟ - อุทยานแห่งชาตินากูรู - ทะเลสาบนากูรู - กิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) ตามหาเหล่า Big 5 - ทำกิจกรรม Game Drive ในอุทยานแห่งชาติ มาไซมารา - เฝ้าดูฝูงวิลเดอร์บีช ที่กำลังจะข้ามแม่น้ำ - ช้อปปิ้งของฝากร้านค้าพื้นเมือง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไนโรบี ประเทศเคนย่า - สนามบินคิลิมันจาโร ปรเทศแทนซาเนีย - ขึ้นรถจิ๊ป 4 WD ตะลุยซาฟารี - Arusha - Cultural Village - Ngorogoro Conservation Area
 ชมสัตว์ต่างๆในปากปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร - Serengeti National Park
 ชมสัตว์ต่างๆในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของเซเรงเกติ (Game Drive) - เก็บภาพฝูงสัตว์ป่า - ชมสัตว์ต่อ (Game Drive)
 ขึ้นเครื่องบินเล็ก จากอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ สู่เมืองอรุชา - Coffee Plant - สนามบินคิลิมันจาโร - บินภายในสู่ สนามบินไนโรบี - เข้าที่พัก
 Nakuru National Park - Naguru Lake - กิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) ตามหาเหล่า Big 5
 เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา - ทำกิจกรรม Game Drive ในอุทยานแห่งชาติ มาไซมารา
 ออกชมสัตว์ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ผ่านกิจกรรม Game Drive - เฝ้าดูฝูงวิลเดอร์บีช ที่กำลังจะข้ามแม่น้ำ
 กรุงไนโรบี - ช้อปปิ้งของฝากร้านค้าพื้นเมือง - สนามบินไนโรบี - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
เคนย่าแอร์เวย์

Kenya Tour

Code : THAAA1-KQ-KENYA-TANZANIA10D 
Travel by (Air Ticket) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
11-20 JUL
11-20 AUG
Price/pax :
175,000 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - เคนย่า - แทนซาเนีย : อุทยานแห่งชาติ โง โรโงโร่ (Game Drive) - นั่งรถสู่เกรเตอร์ - อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ - ตามล่าหา Big 5 - ชายแดน อีสบาเนีย - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - นั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น - หมู่บ้านของชาวมาไซ - ทุ่งหญ้าสะวันน่า - อุทยานแห่งชาตินากูรู - ทะเลสาบนากูรู - ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 บินภายในสู่กรุงไนโรบี - สนามบินคิลิมานจาโร - อุทยานแห่งชาติโงโรโงโร่ - ออกชมสัตว์บริเวณขอบภูเขาไฟโงโรโกโร
 อุทยานแห่งชาติ โง โรโงโร่ (Game Drive) - นั่งรถสู่เกรเตอร์ - เซเรนเกติ - อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ (Game Drive)
 อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (Game Drive) - ตะลุยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ - ตามล่าหา Big 5
 ชายแดน อีสบาเนีย - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - นั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า (Game Drive) - หมู่บ้านของชาวมาไซ - ทุ่งหญ้าสะวันน่า - ตามล่าหา Big 5
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า (Game Drive) - ท่องป่าโดยรถ 4 X 4 - ทุ่งหญ้าสะวันน่า
 อุทยานแห่งชาตินากูรู - ทะเลสาบนากูรู - ทะเลสาบสีชมพู - ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟรอบอุทยานนากูรู
 เมืองไนวาชา - ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา - กรุงไนโรบี - ร้านสินค้าพื้นเมือง - สนามบินกรุงไนโรบี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
เคนย่าแอร์เวย์

Kenya Tour

Code : THAAN1-KQ-KENYA-2110N(3) 
Travel by (Air Ticket) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
22JUN-1JUL
13-22 JUL 19
Price/pax :
172,900 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - ซิมบับเว - บอตสวานา - เซมเบีย : อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า - อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า - ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโป - บินภายในสู่เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์ - สวนสิงโต (Walk With Lion) - ชมน้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว - นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตก - อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย - อุทยานแห่งชาติโชเบ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินไนโรบี - อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า - รีสอร์ทกลางธรรมชาติ
 ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่าทั้งวัน - เข้าที่พัก
 อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า - ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโป - เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy - ภัตตาคารคอร์นิวอร์
 บินภายในสู่เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์ - สวนสิงโต (Walk With Lion) - ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี ชมพระอาทิตย์ตก
 ชมน้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว - นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตก
 ลิฟวิ่งสโตน์(แซมเบีย) - อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย - น้ำตกวิคตอเรีย
 อุทยานแห่งชาติโชเบ - ท่องซาฟารี ชม Big Five - ล่องเรือแม่น้ำโชเบ ชม ฮิปโป จระเข้ ช้าง
 พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท - สนามบินลิฟวิ่งสโตน์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไนโรบี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
เคนย่าแอร์เวย์

Kenya Tour

Code : A55-KQ-PKG-6D3N-KENYA 
Travel by (Air Ticket) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
Price/pax :
104,900 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - PACKAGE Special Food ทานเนื้อสัตว์ป่าที่ร้านอาหารCarnivore (This price for 2 persons)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงไนโรบี - ทะเลสาบนากูรู(ทะเลสาบสีชมพู) - ทะเลสาบไนวาซา
 ทะเลสาบไนวาชา - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
 ท่องป่าซาฟารีตามรอยBig 5 สิงโต,ช้าง,แรด,เสือดาว,ควายป่าที่อุทยาแห่งชาติมาไซมาร่า
 กรุงไนโรบี(เมืองหลวงเคนย่า) - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
เคนย่าแอร์เวย์

Kenya Tour

Code : A55-KQ-PKG-8D5N-TANZANIA-KENYA(1) 
Travel by (Air Ticket) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
Price/pax :
126,900 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - Tanzania Package : อุทยานแห่งชาติโงโรโงโร่ - อุทยานแห่งชาติ อรูชา - ขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิด ชมสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาตินากูรู - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - แวะซื้อของที่ระลึก - ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต / This price for 2 persons

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงไนโรบี - บินภายในสู่เมืองคิลิมันจาโร (ประเทศแซนซาเนีย) - อุทยานแห่งชาติโงโรโงโร่ - เข้าที่พัก
 อุทยานแห่งชาติ อรูชา - สนามบินคิลิมันจาโร - บินภายในสู่สนามบินโจโม เคนยัดตา - เข้าที่พัก
 ขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิด ชมสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาตินากูรู - ทะเลสาบนากูรู - เกมไดร์ฟ ตามล่าหา Big 5
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - ท่องป่าซาฟารี
 ท่องป่าซาฟารี - ทำเกมไดร์ฟ ในอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า (เต็มวัน)
 แวะซื้อของที่ระลึก - ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบิน โจโม เคนยัตตา - บินภายในสู่สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
เคนย่าแอร์เวย์

Kenya Tour

Code : THAA55-KQ-PKG-8D5N-SERENGETI-KENYA(2) 
Travel by (Air Ticket) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
Price/pax :
153,500 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - Tanzania Serengeti Package : อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ - อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ - เกมไดร์ฟ - ท่องซาฟารีในอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ - นั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าทำเกมไดร์ฟตามล่าหา Big 5 (สิงโต, เสือดาว, ช้าง, แรด และควายป่า) - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - ท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะวันน่า - ล่องเรือชมทะเลสาบไนวาชา ชมฝูงฮิปโป - อุทยานแห่งชาตินากูรู - ชมนกฟลามิงโก้ ที่ทะเลสาบนากูรู / This price for 2 persons

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี - บินภายในสู่เมืองคิลิมันจาโร (ประเทศแซนซาเนีย) - อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ - เข้าที่พัก
 อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ - อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ
 เกมไดร์ฟ - ท่องซาฟารีในอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ - นั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าทำเกมไดร์ฟตามล่าหา Big 5 (สิงโต, เสือดาว, ช้าง, แรด และควายป่า)
 เดินทางด้วยเครื่องบินเล็กสู่ Tarime - นั่งรถผ่านแดนจากประเทศแทนซาเนียสู่เคนย่า - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - ทำเกมไดร์ฟส่องสัตว์ ในอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
 ท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะวันน่า - ล่องเรือชมทะเลสาบไนวาชา ชมฝูงฮิปโป - เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy
 อุทยานแห่งชาตินากูรู - ชมนกฟลามิงโก้ ที่ทะเลสาบนากูรู - กรุงไนโรบี - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
เคนย่าแอร์เวย์

Kenya Tour

Code : THAA55-KQ-PKG-8D5N-SAFARI-KENYA(1) 
Travel by (Air Ticket) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
Price/pax :
133,000 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - Safari Package : ขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดชมวิถีชีวิตชาวเคนย่า - อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี - เกมไดร์ฟในอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - ตามล่าหาหา Big 5 (สิงโต, เสือดาว, ช้าง, แรด และควายป่า เต็มวัน) - ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา (ชมฝูงฮิปโป) - อุทยานแห่งชาตินากูรู Nakuru National Park - ทะเลสาบนากูรู / This price for 2 persons

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 Jomo Kenyatta International Airport - ขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดชมวิถีชีวิตชาวเคนย่า - Amboseli National Park - Game Drive
 เกมไดร์ฟในอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี(เต็มวัน)
 เดินทางด้วยเครื่องบินเล็กภายในประเทศ Wilson Airport,กรุงไนโรบี - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - เข้าที่พัก
 ท่องป่าซาฟารีในอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - ตามล่าหาหา Big 5 (สิงโต, เสือดาว, ช้าง, แรด และควายป่า เต็มวัน)
 ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา(ชมฝูงฮิปโป) - เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy - เข้าที่พัก
 Nakuru National Park - Game Drive - ทะเลสาบนากูรู - กรุงไนโรบี - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - สนามบินโจโมเคนยัตตา - เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
เคนย่าแอร์เวย์

Kenya Tour

Code : THAA55-KQ-PKG-8D5N-SAMBURU-KENYA(2) 
Travel by (Air Ticket) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
Price/pax :
140,500 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - Samburu Package: ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา ชมฝูงฮิปโป - เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy - อุทยานแห่งชาตินากูรู - นั่งรถเปิดหลังคา ตะลุยป่า ทำเกมไดร์ฟตามล่าหา Big 5 - อุทยานแห่งชาติแซมบูรู - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารี / This price for 2 persons

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี - ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา ชมฝูงฮิปโป - เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy - อุทยานแห่งชาตินากูรู - ทะเลสาบนากูรู - นั่งรถเปิดหลังคา ตะลุยป่า ทำเกมไดร์ฟตามล่าหา Big 5
 อุทยานแห่งชาติแซมบูรู
 เกมไดร์ฟในอุทยานแห่งชาติแซมบูรู (เต็มวัน)
 Nanyuki Airstrip Airport - บินภายในสู่อุทยานแห่งชาติมาไซมา
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารีทั้งวัน
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - เลือกซื้อของฝากที่ระลึก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
เอทิฮัด แอร์เวย์

Kenya Tour

Code : THAAE6-EY-JAMBO-KENYA7D(1) 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
23-29 JUN
Price/pax :
59,900 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ - พิพิธภัณฑ์หญิงเหล็ก คาเรน บลิคเซ่น - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - หูบเขารีฟ - หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ - ตามล่าหา Big 5 - ทะเลสาบนากูรู ** พัก 1 คืนที่ไนโรบี เมืองหลวงเคนย่า / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถไกด์ ประมาณ 5-10 เหรียญสหรัฐ ต่อท่าน ต่อวัน x 5 วัน / ไม่รวมค่าทิปคนยกกระกระเป๋า 1-2 เหรียญสหรัฐต่อคน (กรุณาเตรียมแบงค์ย่อยล่วงหน้าสำหรับทิป) / ไม่รวมค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประมาณ 700-1,500 บาท ต่อเข็ม ฉีดก่อนเดินทาง อย่างน้อย 10 วัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินกรุงไนโรบี - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ - อิสระถ่ายภาพยีราฟ - พิพิธภัณฑ์หญิงเหล็ก คาเรน บลิคเซ่น
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - หูบเขารีฟ - หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ - ตามล่าหา Big 5
 มาไซมาร่า - ตามล่าหา Big 5
 ทะเลสาบนากูรู - มาไซมาร่า
 สนามบินกรุงไนโรบี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
เอทิฮัด แอร์เวย์

Kenya Tour

Code : THAAE6-EY-JAMBO-KENYA7D(2) 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
14-20 JUL
Price/pax :
65,900 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ - พิพิธภัณฑ์หญิงเหล็ก คาเรน บลิคเซ่น - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - หูบเขารีฟ - หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ - ตามล่าหา Big 5 - ทะเลสาบนากูรู ** พัก 1 คืนที่ไนโรบี เมืองหลวงเคนย่า / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถไกด์ ประมาณ 5-10 เหรียญสหรัฐ ต่อท่าน ต่อวัน x 5 วัน / ไม่รวมค่าทิปคนยกกระกระเป๋า 1-2 เหรียญสหรัฐต่อคน (กรุณาเตรียมแบงค์ย่อยล่วงหน้าสำหรับทิป) / ไม่รวมค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประมาณ 700-1,500 บาท ต่อเข็ม ฉีดก่อนเดินทาง อย่างน้อย 10 วัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินกรุงไนโรบี - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ - อิสระถ่ายภาพยีราฟ - พิพิธภัณฑ์หญิงเหล็ก คาเรน บลิคเซ่น
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - หูบเขารีฟ - หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ - ตามล่าหา Big 5
 มาไซมาร่า - ตามล่าหา Big 5
 ทะเลสาบนากูรู - มาไซมาร่า
 สนามบินกรุงไนโรบี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
เอทิฮัด แอร์เวย์

Kenya Tour

Code : THAAE6-EY-KARIBU-KENYA8D 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Kenya Tour / Travel Kenya
Travel Date :
6-13 JUL
3-10 AUG
Price/pax :
69,900 THB(Adult)
Kenya Tour Program :
Kenya Tour - : อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี - ตามล่าหา Big 5 - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ - ส่องสัตว์บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่า - เกมล่าหา Big 5 - The Great Migrations - ทะเลสาบนากูรู ** พัก 1 คืนที่ไนโรบี เมืองหลวงเคนย่า / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถไกด์ ประมาณ 5-10 เหรียญสหรัฐ ต่อท่าน ต่อวัน x 5 วัน / ไม่รวมค่าทิปคนยกกระกระเป๋า 1-2 เหรียญสหรัฐต่อคน (กรุณาเตรียมแบงค์ย่อยล่วงหน้าสำหรับทิป) / ไม่รวมค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประมาณ 700-1,500 บาท ต่อเข็ม ฉีดก่อนเดินทาง อย่างน้อย 10 วัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินกรุงไนโรบี - อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี
 อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี - ตามล่าหา Big 5 - เมืองไนโรบี
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ
 ส่องสัตว์บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่า - เกมล่าหา Big 5 - The Great Migrations
 ทะเลสาบนากูรู - มาไซมาร่า
 สนามบินกรุงไนโรบี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 12
from 12 Kenya tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Kenya tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP