Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์โครเอเชีย / เที่ยวโครเอเชีย
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
TG/YM-การบินไทย/มอนเตเนโกร แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : THAA75-TG+YM-DE-SI-HR38-NY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/YM-การบินไทย/มอนเตเนโกร แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC16-6JAN17
ราคา/ท่าน :
118,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
107,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - เยอรมนี - สโลเวเนีย - โครเอเชีย : ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน(มรดกโลก) - กำแพงเมืองโบราณ - เมืองพอดกอร์ริซ่า - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเมืองรูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครมิวนิก - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - กรุงลูบลิยานา - จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน
นครซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดโดแลค - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์
เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - เมืองซาดาร์
เมืองซีบีนิก - ถ่ายรูปหมู่บ้านพรีโมสทีน - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองสปริต - พระราชวังดิโอคลีเธียน(มรดกโลก)
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมววิวดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า - กำแพงเมืองโบราณ
เมืองโคทอร์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - เมืองบุดวา - ชมโบสถ์เซ็นต์จอหน์ - เมืองพอดกอร์ริซ่า
สนามบินนานาชาติพอดกอร์ริซ่า - บินภายในสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต - ช้อปปิ้งบนถนนไซล์ ว็อลคกิ้งสตรีท
เมืองรูเดสไฮม์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเมืองรูเดสไฮม์ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ไนเดอวาลด์ - เมืองแอสมันเชาเซ่น - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
TK/OS-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์

แพคเกจ ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TKxOS-IT-HR-SI-ME10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK/OS-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
25NOV-4DEC
2-11 DEC 16 (บินTK)
16-25 FEB
9-18 / 16-25 MAR 17 (บินOS)
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร : เที่ยวเวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - พริตวิทเซ่ - ซาร์ดาร์ - ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปริท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ดูบลอฟนิค - พระราชวังเรคเตอร์ - กอเตอร์ - บุดวา - พอดกอรีตซา / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บินTK แวะเปลี่ยนเครื่องที่นครอิสตันบูล หรือบินOSแวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา - เมืองเวนิส - จตุรัสเซนต์มาร์โค และพระราชวังดอจจ์ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์โค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
นั่งขบวนรถรางไฟฟ้า ชมถ้ำโพสทอยน่า - ปลามนุษย์ - เมืองลุบเบลียน่า - ปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ
ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ถ่ายรูปวิหารเซนต์มาร์ก - ถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - จัตุรัสTrg Ban Jelacic Square - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - เมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ โดแนท
เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ - เมืองโทรเกียร์ - เที่ยวชมเมืองสปริท - เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (มรดกโลก)
เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - ประตู Pile Gate - โบสถ์ประจำเมืองThe Cathedral - พระราชวังเรคเตอร์
เมืองกอเตอร์ - โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - เมืองบุดวา - เมืองพอดกอรีซา
เมืองพอดกอรีซา - จัตุรัส Trg Republike - บินOS สนามบินพอตกอรีซา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา หรือบินTK เมืองเซตินเย - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์ - สนามบินพอดกอรีซา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
TK/OS-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์

แพคเกจ ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TKxOS-IT-HR-SI-ME10D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK/OS-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
23DEC16-1JAN17/ 29DEC16-7JAN17 (บินTK)
ราคา/ท่าน :
82,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
80,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร : เที่ยวเวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - พริตวิทเซ่ - ซาร์ดาร์ - ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปริท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ดูบลอฟนิค - พระราชวังเรคเตอร์ - กอเตอร์ - บุดวา - พอดกอรีตซา / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บินTK แวะเปลี่ยนเครื่องที่นครอิสตันบูล หรือบินOSแวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา - เมืองเวนิส - จตุรัสเซนต์มาร์โค และพระราชวังดอจจ์ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์โค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
นั่งขบวนรถรางไฟฟ้า ชมถ้ำโพสทอยน่า - ปลามนุษย์ - เมืองลุบเบลียน่า - ปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ
ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ถ่ายรูปวิหารเซนต์มาร์ก - ถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - จัตุรัสTrg Ban Jelacic Square - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - เมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ โดแนท
เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ - เมืองโทรเกียร์ - เที่ยวชมเมืองสปริท - เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (มรดกโลก)
เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - ประตู Pile Gate - โบสถ์ประจำเมืองThe Cathedral - พระราชวังเรคเตอร์
เมืองกอเตอร์ - โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - เมืองบุดวา - เมืองพอดกอรีซา
เมืองพอดกอรีซา - จัตุรัส Trg Republike - บินOS สนามบินพอตกอรีซา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา หรือบินTK เมืองเซตินเย - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์ - สนามบินพอดกอรีซา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
TK/OS-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์

แพคเกจ ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TKxOS-IT-HR-SI-ME10D(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK/OS-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
5-14 / 9-18 APR / 27APR-6MAY 17(บินOS)
11-20 APR
4-13 MAY(บินTK)
ราคา/ท่าน :
84,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
82,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร : เที่ยวเวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - พริตวิทเซ่ - ซาร์ดาร์ - ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปริท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ดูบลอฟนิค - พระราชวังเรคเตอร์ - กอเตอร์ - บุดวา - พอดกอรีตซา / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บินTK แวะเปลี่ยนเครื่องที่นครอิสตันบูล หรือบินOSแวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา - เมืองเวนิส - จตุรัสเซนต์มาร์โค และพระราชวังดอจจ์ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์โค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
นั่งขบวนรถรางไฟฟ้า ชมถ้ำโพสทอยน่า - ปลามนุษย์ - เมืองลุบเบลียน่า - ปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ
ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ถ่ายรูปวิหารเซนต์มาร์ก - ถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - จัตุรัสTrg Ban Jelacic Square - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - เมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ โดแนท
เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ - เมืองโทรเกียร์ - เที่ยวชมเมืองสปริท - เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (มรดกโลก)
เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - ประตู Pile Gate - โบสถ์ประจำเมืองThe Cathedral - พระราชวังเรคเตอร์
เมืองกอเตอร์ - โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - เมืองบุดวา - เมืองพอดกอรีซา
เมืองพอดกอรีซา - จัตุรัส Trg Republike - บินOS สนามบินพอตกอรีซา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา หรือบินTK เมืองเซตินเย - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์ - สนามบินพอดกอรีซา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์

แพคเกจ ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : THAAN1-OS-AT-HR-SI-W35(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
9-17 NOV / 23NOV-1DEC
ราคา/ท่าน :
82,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
82,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/82,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ออสเตรีย - สโลเวเนีย - โครเอเชีย : เวียนนา - กราซ - เบลด ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - ซาเกรป - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ซิบินิค - วอดิเซ่ - ทรอเกียร์ - สปลิท - มาลี สตอน - ดูบรอฟนิค

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เวียนนา - เมืองกราซ - สาธารณรัฐสโลวีเนีย - เมืองเบลด
ขึ้นชมลานปราสาทลุบบลิยาน่า - ชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน - สะพานมังกร - ถ้ำโพสทอยน่า
กรุงซาเกรบ - นั่งรถรางลงสู่ Lower Town
เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เมืองซิบินิค - เมืองวอดิเซ
เมืองทรอเกียร์ - เดินทางสู่เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
เมืองมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค
ชมThe Cathedral Treasury - เข้าชมSponza Palace - ดูบรอฟนิค - บินกลับสู่กรุงเวียนนา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์

แพคเกจ ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : THAAN1-OS-AT-HR-SI-W35(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC16-5JAN17
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ออสเตรีย - สโลเวเนีย - โครเอเชีย : เวียนนา - กราซ - เบลด ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - ซาเกรป - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ซิบินิค - วอดิเซ่ - ทรอเกียร์ - สปลิท - มาลี สตอน - ดูบรอฟนิค

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เวียนนา - เมืองกราซ - สาธารณรัฐสโลวีเนีย - เมืองเบลด
ขึ้นชมลานปราสาทลุบบลิยาน่า - ชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน - สะพานมังกร - ถ้ำโพสทอยน่า
กรุงซาเกรบ - นั่งรถรางลงสู่ Lower Town
เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เมืองซิบินิค - เมืองวอดิเซ
เมืองทรอเกียร์ - เดินทางสู่เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
เมืองมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค
ชมThe Cathedral Treasury - เข้าชมSponza Palace - ดูบรอฟนิค - บินกลับสู่กรุงเวียนนา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
เตอร์กิช แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : THAAD0-TK-CROATIA01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-24 NOV
ราคา/ท่าน :
68,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - : ดูบรอฟนิก - สปลิต - โทรเกียร์ - ซีเบนิก - อุทยานพลิตวิเซ่ - ซาเกรบ - จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดๆ จากฟาร์มที่มาลีสตอน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - ดูบรอฟนิก - ย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก
มาลีสตอน - ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย - ชิมหอยนารมสดๆ และจิบไวน์ - สปลิต - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
โทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - ซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์จาคอบ - โวดิเซ่
ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิเหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - สนามบินซาเกรบ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์โครเอเชีย, โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์โครเอเชียเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์โครเอเชียเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์โครเอเชียเดือนมกราคม 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนเมษายน 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนกันยายน 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794