Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์โครเอเชีย / เที่ยวโครเอเชีย
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAA75-AY-GRAND-CROATIA38A(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-24 JUL
12-20 AUG
 ราคา/ท่าน :  93,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
88,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย Grand : เมืองพูล่า - ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - เมืองซีบีนิก - เมืองสปริต - เมืองสตอน - ดูบรอฟนิก

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - สนามบินเมืองพูล่า(โครเอเชีย) - เข้าที่พัก
» เมืองพูล่า - นครซาเกรบ - เข้าที่พัก
» ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางแจ้ง - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - เมืองพลิตวิเซ่
» อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - เมืองซาดาร์
» เมืองซีบีนิก - หมู่บ้านพรีโมสทีน - เมืองสปริต - พักผ่อนบนพรอมมินาด ถนนเลียบทะเล
» เมืองสตอน - ดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า
» ชมวิวบนยอดเขาดูบรอฟนิก - เมืองแชฟทัต - ชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก - ประตูหลัก - น้ำพุโบราณทรงกลม - ชมสปอนซ่าพาเลซ - ชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนกำแพงเมืองโบราณ
» สนามบินเมืองดูบรอฟนิก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์โครเอเชียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันแม่ 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAA75-AY-GRAND-CROATIA38A(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 JUL
 ราคา/ท่าน :  102,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
96,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/86,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย Grand : เมืองพูล่า - ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - เมืองซีบีนิก - เมืองสปริต - เมืองสตอน - ดูบรอฟนิก

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - สนามบินเมืองพูล่า(โครเอเชีย) - เข้าที่พัก
» เมืองพูล่า - นครซาเกรบ - เข้าที่พัก
» ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางแจ้ง - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - เมืองพลิตวิเซ่
» อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - เมืองซาดาร์
» เมืองซีบีนิก - หมู่บ้านพรีโมสทีน - เมืองสปริต - พักผ่อนบนพรอมมินาด ถนนเลียบทะเล
» เมืองสตอน - ดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า
» ชมวิวบนยอดเขาดูบรอฟนิก - เมืองแชฟทัต - ชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก - ประตูหลัก - น้ำพุโบราณทรงกลม - ชมสปอนซ่าพาเลซ - ชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนกำแพงเมืองโบราณ
» สนามบินเมืองดูบรอฟนิก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์โครเอเชียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAH3-OS-BEST-A-CROATIA   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 / 22-30 JUL / 28JUL-5AUG
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,900 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย Croatia Best Summer A / ให้บริการห้องรับรองพิเศษในLounge ระหว่างรอต่อเครื่อง

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา - กรุงซาเกรบ - นั่งรถรางสู่เมืองตอนบน - ผ่านประตูหิน - ตลาดกลางเมือง - มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - อิสเตรีย - เมืองโอพาเทีย - ถ่ายรูปกับรูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
» เมืองพูล่า - สนามพูล่า อารีน่า - โรวินจ์ - โบสถ์St. Euphemia - เมืองโอพาเทีย
» อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เมืองโนวี่ วิโนโดลสกี้ - เมืองเซนจ์ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak
» สู่แคว้นดัลมาเชีย - โทรเกียร์ - พรีโมสเตน - สปลิท - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน
» มาลี สตอน - นีอุม(ประเทศบอสเนีย) - เกาะคอร์ชูล่า - มาร์โค โปโล - เมืองดูบรอฟนิค
» เดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์กระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์ - เกาะล็อกครุม - เสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - นักบุญSt.Blaise - ชมกำแพงเมืองโบราณ
» ช้อปปิ้งซุปเปอร์ Konzum - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAH3-OS-BEST-B-CROATIA   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 AUG / 25AUG-2SEP
9-17 SEP
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,900 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย Croatia Best Summer B / ให้บริการห้องรับรองพิเศษในLounge ระหว่างรอต่อเครื่อง

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา - กรุงซาเกรบ - นั่งรถรางสู่เมืองตอนบน - ผ่านประตูหิน - ตลาดกลางเมือง - มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - อิสเตรีย - เมืองโอพาเทีย - ถ่ายรูปกับรูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
» เมืองพูล่า - สนามพูล่า อารีน่า - โรวินจ์ - โบสถ์St. Euphemia - เมืองโอพาเทีย
» อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เมืองโนวี่ วิโนโดลสกี้ - เมืองเซนจ์ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak
» แคว้นดัลมาเชีย - เมืองซีบีนิค - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - โทรเกียร์ - สปลิท
» พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - อ่าวมาลี สตอน - เมืองนีอุม - ดูบรอฟนิค
» เดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมทะเลอาเดรียติก - เกาะล็อกครุม - เสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - นักบุญSt.Blaise - ชมกำแพงเมืองโบราณ - ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมระบำลาโด้ท้องถิ่น
» ช้อปปิ้งซุปเปอร์ Konzum - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
เตอร์กิช แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAD0-TK-CROATIA01(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-29 SEP
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย : ดูบรอฟนิก - สปลิต - โทรเกียร์ - ซีเบนิก - อุทยานพลิตวิเซ่ - ซาเกรบ - จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดๆ จากฟาร์มที่มาลีสตอน

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - ดูบรอฟนิก - ย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก
» มาลีสตอน - ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย - ชิมหอยนารมสดๆ และจิบไวน์ - สปลิต - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
» โทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - ซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์จาคอบ - โวดิเซ่
» ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
» ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิเหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - สนามบินซาเกรบ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์โครเอเชียแนะนำ 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
เตอร์กิช แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAD0-TK-CROATIA01(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-13 / 19-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  66,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
64,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย : ดูบรอฟนิก - สปลิต - โทรเกียร์ - ซีเบนิก - อุทยานพลิตวิเซ่ - ซาเกรบ - จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดๆ จากฟาร์มที่มาลีสตอน

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - ดูบรอฟนิก - ย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก
» มาลีสตอน - ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย - ชิมหอยนารมสดๆ และจิบไวน์ - สปลิต - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
» โทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - ซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์จาคอบ - โวดิเซ่
» ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
» ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิเหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - สนามบินซาเกรบ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์โครเอเชียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันปิยมหาราช 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
เตอร์กิช แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAJ6-TK-IT-HR-SI-ME10D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30SEP-9OCT
7-16 / 14-23 / 16-25 / 20-29 / 21-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
83,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร : เที่ยวเวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - พริตวิทเซ่ - ซาร์ดาร์ - ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปริท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ดูบลอฟนิค - พระราชวังเรคเตอร์ - กอเตอร์ - บุดวา - พอดกอรีตซา - เซตินเย / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - ถ่ายรูปจตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์รอบจตุรัสเซนต์มาร์โค
» นั่งรถรางไฟฟ้าชมภายในถ้ำพอสทอยน่า - ปลามนุษย์ - เมืองลุบเบลียน่า(เมืองหลวงสโลวีเนีย) - ปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ(เมืองหลวงโครเอเชีย)
» มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ขึ้นรถรางชมเขตUpper Town - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์มาร์ก - ชมจัตุรัสTrg Ban Jelacic Square - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
» ล่องเรือข้ามทะเลสาบJezero Kozjakสู่Lower lakeในอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - เมืองซาดาร์ - ชมโรมันฟอรัม
» เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ(มรดกโลก) - เมืองโทรเกียร์(มรดกโลก) - เมืองสปลิท - เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
» เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - ลอดประตูPile Gate - ชมน้ำพุOnofrio - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ - เข้าชมพระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปกับสปอนซา พาเลส
» เมืองกอเตอร์ - โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - เมืองบุดวา - เมืองพอดกอรีตซา
» เมืองเซตินเย - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์ - เมืองพอดกอรีซา - จัตุรัสTrg Republike - ถ่ายรูปกับโบสถ์The Cathedral of the Resurrection of Christ - สนามบินพอตกอรีซา - สนามบินพอตกอรีซา - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งDuty Free Shopสนามบิน
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์โครเอเชียวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันปิยมหาราช 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
เตอร์กิช แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAJ6-TK-IT-HR-SI-ME10D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-20 AUG
8-16 SEP / 23SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  88,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร : เที่ยวเวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - พริตวิทเซ่ - ซาร์ดาร์ - ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปริท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ดูบลอฟนิค - พระราชวังเรคเตอร์ - กอเตอร์ - บุดวา - พอดกอรีตซา - เซตินเย / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - ถ่ายรูปจตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์รอบจตุรัสเซนต์มาร์โค
» นั่งรถรางไฟฟ้าชมภายในถ้ำพอสทอยน่า - ปลามนุษย์ - เมืองลุบเบลียน่า(เมืองหลวงสโลวีเนีย) - ปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ(เมืองหลวงโครเอเชีย)
» มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ขึ้นรถรางชมเขตUpper Town - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์มาร์ก - ชมจัตุรัสTrg Ban Jelacic Square - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
» ล่องเรือข้ามทะเลสาบJezero Kozjakสู่Lower lakeในอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - เมืองซาดาร์ - ชมโรมันฟอรัม
» เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ(มรดกโลก) - เมืองโทรเกียร์(มรดกโลก) - เมืองสปลิท - เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
» เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - ลอดประตูPile Gate - ชมน้ำพุOnofrio - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ - เข้าชมพระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปกับสปอนซา พาเลส
» เมืองกอเตอร์ - โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - เมืองบุดวา - เมืองพอดกอรีตซา
» เมืองเซตินเย - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์ - เมืองพอดกอรีซา - จัตุรัสTrg Republike - ถ่ายรูปกับโบสถ์The Cathedral of the Resurrection of Christ - สนามบินพอตกอรีซา - สนามบินพอตกอรีซา - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งDuty Free Shopสนามบิน
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์โครเอเชียวันแม่ 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAA75-TG+OU-DE-SI-HR38(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30SEP-9OCT
7-16 / 14-23 / 21-30 OCT / 28OCT-6NOV
 ราคา/ท่าน :  114,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
103,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย Insight The World Heritage Site (เยอรมนี - สโลเวเนีย - โครเอเชีย) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินนครมิวนิก - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - นั่งรถรางไฟฟ้าชมถ้ำโพสทอยน่า - เมืองโอบาเทีย
» เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - เมืองสปริต
» สปริต - พรีโมสทีน - ซีบีนิก - โบสถ์เซนต์เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลีเธียน
» เมืองดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - โบสถ์เซนต์เบลซ
» ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนยอดเขาดูบรอฟนิก - สนามบินดูบรอฟนิก - บินภายในสู่ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - เดินเล่นตลาดโดแลค - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์, ชมเขตชุมชนย่านใจกลางเมือง - จัตุรัสเยลาซิค - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนีย - เบิร์ชเทสกาเด้น (เยอรมนี)
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวนครมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์โครเอเชียวันปิยมหาราช 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAA75-TG+OU-DE-SI-HR38(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 JUL / 29JUL-7AUG
5-14 / 12-21 / 19-28 AUG / 26AUG-4SEP
2-11 / 9-18 / 16-25 SEP / 23SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  117,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
106,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย Insight The World Heritage Site (เยอรมนี - สโลเวเนีย - โครเอเชีย) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินนครมิวนิก - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - นั่งรถรางไฟฟ้าชมถ้ำโพสทอยน่า - เมืองโอบาเทีย
» เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - เมืองสปริต
» สปริต - พรีโมสทีน - ซีบีนิก - โบสถ์เซนต์เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลีเธียน
» เมืองดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - โบสถ์เซนต์เบลซ
» ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนยอดเขาดูบรอฟนิก - สนามบินดูบรอฟนิก - บินภายในสู่ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - เดินเล่นตลาดโดแลค - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์, ชมเขตชุมชนย่านใจกลางเมือง - จัตุรัสเยลาซิค - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนีย - เบิร์ชเทสกาเด้น (เยอรมนี)
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวนครมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์โครเอเชียวันแม่ 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์โครเอเชีย, โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ข้อมูลประเทศไทย
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Cost
Attractions
Environment
Food
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์โครเอเชียเดือนมิถุนายน 2559
ทัวร์โครเอเชียเดือนกรกฎาคม 2559
ทัวร์โครเอเชียเดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์โครเอเชียเดือนกันยายน 2559
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์โครเอเชียเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์โครเอเชียเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์โครเอเชียเดือนมกราคม 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนเมษายน 2560
ทัวร์โครเอเชียเดือนพฤษภาคม 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794