ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชียราคาถูก ท่องเที่ยวโครเอเชีย แพคเกจทัวร์โครเอเชีย : โดย บริษัททัวร์ชั้นนำ อีทราเวลเวย์ ดอทคอม
Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์โครเอเชีย / เที่ยวโครเอเชีย
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAH3-OS-CROATIA-SPECIAL8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-28 MAR
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/74,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-เมนูพิเศษ กุ้งLobsterย่างเสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา - กรุงซาเกรบ - บาน โจซิฟ เจลาซิค - นั่งรถรางFunicularชมเมืองซาเกรบตอนบนและตอนล่าง - ผ่านประตูหิน - Dolac Market - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - โอพาเทีย - นางแห่งนกนางนวล
» พูล่า - สนามอารีน่า - โรวินจ์ - St. Euphemia - เมืองโอพาเทีย
» อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak
» ดัลเมเชีย - เมืองโทรเกียร์ - เมืองพรีโมสเตน - ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน
» อ่าวมาลี สตอน - เมืองนีอุม - เมืองดูบรอฟนิค - ชมกำแพงเมืองโบราณ - ถ่ายรูปที่ระลึกกับเสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - นักบุญSt.Blaise - ชมระบำลาโด้
» ช้อปปิ้งKonzum - ดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา
» กรุงเทพฯ


2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAH3-OS-CROATIA-SPECIAL8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-13 / 20-27 MAY
17-24 JUN
 ราคา/ท่าน :  84,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
84,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-เมนูพิเศษ กุ้งLobsterย่างเสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา - กรุงซาเกรบ - บาน โจซิฟ เจลาซิค - นั่งรถรางFunicularชมเมืองซาเกรบตอนบนและตอนล่าง - ผ่านประตูหิน - Dolac Market - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - โอพาเทีย - นางแห่งนกนางนวล
» พูล่า - สนามอารีน่า - โรวินจ์ - St. Euphemia - เมืองโอพาเทีย
» อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak
» ดัลเมเชีย - เมืองโทรเกียร์ - เมืองพรีโมสเตน - ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน
» อ่าวมาลี สตอน - เมืองนีอุม - เมืองดูบรอฟนิค - ชมกำแพงเมืองโบราณ - ถ่ายรูปที่ระลึกกับเสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - นักบุญSt.Blaise - ชมระบำลาโด้
» ช้อปปิ้งKonzum - ดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAH3-OS-BEST-A-CROATIA   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 / 22-30 JUL / 28JUL-5AUG
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,900 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-Croatia Best Summer A
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา - กรุงซาเกรบ - นั่งรถรางสู่เมืองตอนบน - ผ่านประตูหิน - ตลาดกลางเมือง - มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - อิสเตรีย - เมืองโอพาเทีย - ถ่ายรูปกับรูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
» เมืองพูล่า - สนามพูล่า อารีน่า - โรวินจ์ - โบสถ์St. Euphemia - เมืองโอพาเทีย
» อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เมืองโนวี่ วิโนโดลสกี้ - เมืองเซนจ์ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak
» สู่แคว้นดัลมาเชีย - โทรเกียร์ - พรีโมสเตน - สปลิท - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน
» มาลี สตอน - นีอุม(ประเทศบอสเนีย) - เกาะคอร์ชูล่า - มาร์โค โปโล - เมืองดูบรอฟนิค
» เดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์กระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์ - เกาะล็อกครุม - เสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - นักบุญSt.Blaise - ชมกำแพงเมืองโบราณ
» ช้อปปิ้งซุปเปอร์ Konzum - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ


4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAH3-OS-BEST-B-CROATIA   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 AUG / 25AUG-2SEP
9-17 SEP
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,900 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-Croatia Best Summer B
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา - กรุงซาเกรบ - นั่งรถรางสู่เมืองตอนบน - ผ่านประตูหิน - ตลาดกลางเมือง - มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - อิสเตรีย - เมืองโอพาเทีย - ถ่ายรูปกับรูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
» เมืองพูล่า - สนามพูล่า อารีน่า - โรวินจ์ - โบสถ์St. Euphemia - เมืองโอพาเทีย
» อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เมืองโนวี่ วิโนโดลสกี้ - เมืองเซนจ์ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak
» แคว้นดัลมาเชีย - เมืองซีบีนิค - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - โทรเกียร์ - สปลิท
» พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - อ่าวมาลี สตอน - เมืองนีอุม - ดูบรอฟนิค
» เดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมทะเลอาเดรียติก - เกาะล็อกครุม - เสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - นักบุญSt.Blaise - ชมกำแพงเมืองโบราณ - ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมระบำลาโด้ท้องถิ่น
» ช้อปปิ้งซุปเปอร์ Konzum - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ


5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAH3-OS-MONO-CROATIA7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-28 MAR
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,900 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/64,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา - กรุงซาเกรบ - บาน โจซิฟ เจลาซิค - นั่งรถรางFunicularชมเมืองซาเกรบตอนบนและตอนล่าง - ผ่านประตูหิน - Dolac Market - มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น - อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ - เมืองคาโลวัช
» อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - ดัลเมเชียน - เมืองโทรเกียร์ - เมืองพรีโมสเตน - เมืองสปลิท
» พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - อ่าวมาลี สตอน - เมืองนีอุม - ดูบรอฟนิค
» เดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมทะเลอาเดรียติก - เกาะล็อกครุม - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - เสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - นักบุญSt.Blaise - ชมกำแพงเมืองโบราณ
» ช้อปปิ้งKonzum - ดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา
» กรุงเทพฯ


6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAH3-OS-MONO-CROATIA7D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-7 APR
4-10 / 20-26 MAY
 ราคา/ท่าน :  74,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,900 บาท
74,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา - กรุงซาเกรบ - บาน โจซิฟ เจลาซิค - นั่งรถรางFunicularชมเมืองซาเกรบตอนบนและตอนล่าง - ผ่านประตูหิน - Dolac Market - มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น - อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ - เมืองคาโลวัช
» อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - ดัลเมเชียน - เมืองโทรเกียร์ - เมืองพรีโมสเตน - เมืองสปลิท
» พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - อ่าวมาลี สตอน - เมืองนีอุม - ดูบรอฟนิค
» เดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมทะเลอาเดรียติก - เกาะล็อกครุม - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - เสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - นักบุญSt.Blaise - ชมกำแพงเมืองโบราณ
» ช้อปปิ้งKonzum - ดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAH3-OS-BEST-CROATIA-LUX   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-13 / 11-19 / 12-20 APR / 29APR-7MAY
12-20 MAY
 ราคา/ท่าน :  105,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,900 บาท
105,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/100,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-เจาะลึก เมนูพิเศษ กุ้งLobsterย่างเสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา - กรุงซาเกรบ - นั่งรถรางFunicularชมเมืองซาเกรบตอนบนและตอนล่าง - ผ่านประตูหิน - Dolac Market - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - โอพาเทีย - นางแห่งนกนางนวล
» พูล่า - สนามอารีน่า - โรวินจ์ - St. Euphemia
» อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak
» ดัลมาเชีย - เมืองซีบีนิค - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - โทรเกียร์ - สปลิท
» พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - อ่าวมาลีสตอน - ดูบรอฟนิค
» นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดูบรอฟนิค - เกาะล็อกครุม - เสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - นักบุญSt.Blaise - ชมกำแพงเมืองโบราณ - ชมระบำลาโด้
» ช้อปปิ้งKonzum - ดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียสงกรานต์ 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAJ6-TK-COSTA-DELIZIOSA10D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-18 APR
 ราคา/ท่าน :  92,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-ล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (บินเข้า-ออกเวนิส) พักบนเรือสำราญCosta Deliziosa 7 คืน + พักโรงแรมในอิตาลี 1 คืน (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพมหานคร - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนครอิสตันบูล, ตุรกี - สนามบินเวนิส - เข้าที่พัก
» ชมเมืองเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - เชคอินขึ้นเรือCosta Deliziosa - พักบนเรือห้องInside Cabin
» อิสระบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆอาทิ สปา,ซาวน่า,ช้อปปิ้งDuty Free - เรือเทียบท่าบารี(อิตาลี) - ถ่ายรูปป้อมปราการประจำเมือง - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน - ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระบนเรือ - เรือเทียบท่าคอร์ฟู - โบสถ์Monastery of the Virgin - โบสถ์Vlacheraina monastery - ถ่ายรูปกับป้อมPalaio Frourio - ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» ท่าเรือซานโตรินี่ - ชมหมู่บ้านเอีย - อิสระช้อปปิ้ง - เมืองฟิร่า(เมืองหลวงซานโตรินี่) - ชมตลาดสินค้าพื้นเมือง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากริมผา - นั่งเรือเล็กเทนเดอร์โบ๊ทกลับขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าพีราอุสPiraeus - ชมอะโครโปลิส - ชมวิหารพาร์เธนอน - จัตุรัสซินตั๊กม่า - เดินชมย่านเมืองเก่าพลาก้า - ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระบนเรือ - สนุกกับกิจกรรมต่างๆอาทิ สปา,ซาวน่า,ช้อปปิ้งDuty Free
» เรือเทียบท่าดูบรอฟนิค - พระราชวังเรคเตอร์ - กลับขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ) - มื้อค่ำร่วมงานเลี้ยงGala Dinner
» อำลาเรือสำราญฯเทียบท่าที่เวนิส - ช้อปปิ้งเอาท์เลต - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียสงกรานต์ 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAJ6-TK-IT-HR-SI-ME(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-29 MAR
 ราคา/ท่าน :  86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
83,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร (อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - ถ่ายรูปจตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์รอบจตุรัสเซนต์มาร์โค
» นั่งรถรางไฟฟ้าชมภายในถ้ำพอสทอยน่า - ปลามนุษย์ - เมืองลุบเบลียน่า(เมืองหลวงสโลวีเนีย) - ปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ(เมืองหลวงโครเอเชีย)
» มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ขึ้นรถรางชมเขตUpper Town - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์มาร์ก - ชมจัตุรัสTrg Ban Jelacic Square - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
» ล่องเรือข้ามทะเลสาบJezero Kozjakสู่Lower lakeในอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - เมืองซาดาร์ - ชมโรมันฟอรัม
» เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ(มรดกโลก) - เมืองโทรเกียร์(มรดกโลก) - เมืองสปลิท - เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
» เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - เข้าชมโบสถ์The Cathedral Treasury - เข้าชมพระราชวังเรคเตอร์
» เมืองกอเตอร์ - เมืองบุดวา - เมืองพอดกอรีตซา
» สำนักสงฆ์ออสต์รอค - ชมเมืองพอดกอรีตซา - อนุสาวรีย์กษัตริย์นิโคลา - จัตุรัสTrg Republike - ถ่ายรูปกับโบสถ์The Cathedral of the Resurrection of Christ - สนามบินพอตกอรีซา - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งDuty Free Shopสนามบิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียแนะนำ 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAJ6-TK-IT-HR-SI-ME(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-14 / 6-15 / 7-16 / 10-19 APR / 30APR-9MAY
1-10 / 19-28 MAY
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
86,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร (อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - ถ่ายรูปจตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์รอบจตุรัสเซนต์มาร์โค
» นั่งรถรางไฟฟ้าชมภายในถ้ำพอสทอยน่า - ปลามนุษย์ - เมืองลุบเบลียน่า(เมืองหลวงสโลวีเนีย) - ปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ(เมืองหลวงโครเอเชีย)
» มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ขึ้นรถรางชมเขตUpper Town - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์มาร์ก - ชมจัตุรัสTrg Ban Jelacic Square - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
» ล่องเรือข้ามทะเลสาบJezero Kozjakสู่Lower lakeในอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - เมืองซาดาร์ - ชมโรมันฟอรัม
» เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ(มรดกโลก) - เมืองโทรเกียร์(มรดกโลก) - เมืองสปลิท - เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
» เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - เข้าชมโบสถ์The Cathedral Treasury - เข้าชมพระราชวังเรคเตอร์
» เมืองกอเตอร์ - เมืองบุดวา - เมืองพอดกอรีตซา
» สำนักสงฆ์ออสต์รอค - ชมเมืองพอดกอรีตซา - อนุสาวรีย์กษัตริย์นิโคลา - จัตุรัสTrg Republike - ถ่ายรูปกับโบสถ์The Cathedral of the Resurrection of Christ - สนามบินพอตกอรีซา - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งDuty Free Shopสนามบิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียสงกรานต์ 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAH3-OS-HR-SI-9APR   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-14 APR
 ราคา/ท่าน :  103,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,900 บาท
103,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/98,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-Slovenia - Croatia
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา - คลาเกนเฟริ์ท - เมืองหลวงของรัฐคารินเทีย - เมืองเบลด - ล่องเรือเพลทน่า
» ถ้ำโพสทอยน่า - ปลามนุษย์ - ซาเกรบ
» มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ชมอนุสาวรีย์Ban Josip Jolacic - ย่านFlower Square - ขึ้นรถรางไฟฟ้าFunicular ชมเมืองตอนบนUpper Town - ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ก - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
» อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak
» เมืองซีบีนิค - การเมืองเก่าThe Old Loggia - มหาวิหารเซนต์เจมส์(Unesco) - โทรเกียร์(Unesco) - เมืองสปลิท - ย่านPeople Square - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน
» เมืองมาลี สตอน - ดูบรอฟนิค - ชมกำแพงเมืองโบราณ - เสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - นักบุญSt.Blaise - ประตูหลัก - น้ำพุโบราณทรงกลม
» ช้อปปิ้งซุปเปอร์Konzum - ชาฟตัท - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียสงกรานต์ 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAH3-OS-HR-SI-12APR   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-20 APR
 ราคา/ท่าน :  103,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,900 บาท
103,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/98,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-Slovenia - Croatia
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา - คลาเกนเฟริ์ท - เมืองหลวงของรัฐคารินเทีย - เมืองเบลด - ล่องเรือเพลทน่า
» ถ้ำโพสทอยน่า - ปลามนุษย์ - ซาเกรบ
» มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เมืองตอนล่าง - อนุสาวรีย์Ban Josip Jolacic - ขึ้นรถรางไฟฟ้าFunicular ชมเมืองตอนบนUpper Town - ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ก - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
» อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak - แคว้นดามาเชีย
» เมืองซีบีนิค - การเมืองเก่าThe Old Loggia - มหาวิหารเซนต์เจมส์(Unesco) - โทรเกียร์(Unesco) - เมืองสปลิท - ย่านPeople Square - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน
» เมืองมาลี สตอน - ดูบรอฟนิค - ชมกำแพงเมืองโบราณ - เสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - นักบุญSt.Blaise - ประตูหลัก - น้ำพุโบราณทรงกลม
» ช้อปปิ้งซุปเปอร์Konzum - ชาฟตัท - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียสงกรานต์ 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAAN1-QR-EUR-PRO-W9-1   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-18 APR
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-เยอรมนี - สวิส - อิตาลี - สโลวาเกีย - โครเครเอเชีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - โอเบอรามาเกา - เข้าชมพระราชวังลินเดอร์โฮฟ - เกาะไมเนา - คอนสแตนซ์
» ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - วาดุส - ดาโวส - เซ็นต์มอริทซ์
» ปอนเทสสิน่า - รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “Bernina Express” - ทิราโน่ เวโรน่า - โรมิโอ & จูเลียต - ปาโดว่า
» ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบบลิยาน่า - ปราสาทลุบบลิยาน่า - สะพานมังกร
» อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ซาเกรบ
» ซาเกรบ - ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค - อาคารรัฐสภา - ประตูเมืองเก่าสโตนเกท - Dolac Market - ชมวิหารเซนต์มาร์ก
» เวียนนา - ถนนคาร์ทเน่อร์ - ช้อปปิ้ง - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียสงกรานต์ 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAA75-TG+OU-SI-HR38-9APR   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-18 APR
 ราคา/ท่าน :  113,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-Insight The World Heritage Site (เยอรมนี - สโลเวเนีย - โครเอเชีย) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครมิวนิก - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - นั่งรถรางไฟฟ้าชมถ้ำโพสทอยน่า - เมืองโอบาเทีย
» เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - เมืองสปริต
» สปริต - พรีโมสทีน - ซีบีนิก - โบสถ์เซนต์เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลีเธียน
» สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ - ขึ้นกำแพงเมืองเก่า
» ดูบรอฟนิก - ขึ้นกระเช้าชมวิว - สนามบินดูบรอฟนิก - บินภายในสู่นครซาเกรบ - ชมเมืองเก่า - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์ - ชมย่านการค้ากลางเมือง
» ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนีย - เบิร์ชเทสกาเด้น (เยอรมนี)
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวนครมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียสงกรานต์ 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAA75-TG+OU-DE-SI-HR38(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-27 MAR / 25MAR-3APR
1-10 APR / 22APR-1MAY
30SEP-9OCT
7-16 / 14-23 / 21-30 OCT / 28OCT-6NOV
 ราคา/ท่าน :  114,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
103,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-Insight The World Heritage Site (เยอรมนี - สโลเวเนีย - โครเอเชีย) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครมิวนิก - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - นั่งรถรางไฟฟ้าชมถ้ำโพสทอยน่า - เมืองโอบาเทีย
» เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - เมืองสปริต
» สปริต - พรีโมสทีน - ซีบีนิก - โบสถ์เซนต์เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลีเธียน
» เมืองดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - โบสถ์เซนต์เบลซ
» ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนยอดเขาดูบรอฟนิก - สนามบินดูบรอฟนิก - บินภายในสู่ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - เดินเล่นตลาดโดแลค - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์, ชมเขตชุมชนย่านใจกลางเมือง - จัตุรัสเยลาซิค - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนีย - เบิร์ชเทสกาเด้น (เยอรมนี)
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวนครมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันปิยมหาราช 2559 / 2016

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAA75-TG+OU-DE-SI-HR38(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-20 / 12-21 / 13-22 APR
 ราคา/ท่าน :  119,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-Insight The World Heritage Site (เยอรมนี - สโลเวเนีย - โครเอเชีย) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครมิวนิก - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - นั่งรถรางไฟฟ้าชมถ้ำโพสทอยน่า - เมืองโอบาเทีย
» เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - เมืองสปริต
» สปริต - พรีโมสทีน - ซีบีนิก - โบสถ์เซนต์เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลีเธียน
» เมืองดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - โบสถ์เซนต์เบลซ
» ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนยอดเขาดูบรอฟนิก - สนามบินดูบรอฟนิก - บินภายในสู่ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - เดินเล่นตลาดโดแลค - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์, ชมเขตชุมชนย่านใจกลางเมือง - จัตุรัสเยลาซิค - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนีย - เบิร์ชเทสกาเด้น (เยอรมนี)
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวนครมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียสงกรานต์ 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย
TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์โครเอเชีย รหัส : THAA75-TG+OU-DE-SI-HR38(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29APR-8MAY
6-15 / 13-22 / 20-29 MAY / 27MAY-5JUN
3-12 / 10-19 / 17-26 JUN / 24JUN-3JUL
1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 JUL / 29JUL-7AUG
5-14 / 12-21 / 19-28 AUG / 26AUG-4SEP
2-11 / 9-18 / 16-25 SEP / 23SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  117,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
106,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย-Insight The World Heritage Site (เยอรมนี - สโลเวเนีย - โครเอเชีย) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครมิวนิก - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - นั่งรถรางไฟฟ้าชมถ้ำโพสทอยน่า - เมืองโอบาเทีย
» เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - เมืองสปริต
» สปริต - พรีโมสทีน - ซีบีนิก - โบสถ์เซนต์เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลีเธียน
» เมืองดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - โบสถ์เซนต์เบลซ
» ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนยอดเขาดูบรอฟนิก - สนามบินดูบรอฟนิก - บินภายในสู่ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - เดินเล่นตลาดโดแลค - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์, ชมเขตชุมชนย่านใจกลางเมือง - จัตุรัสเยลาซิค - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนีย - เบิร์ชเทสกาเด้น (เยอรมนี)
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวนครมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์โครเอเชียวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์โครเอเชียวันแม่ 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์โครเอเชีย, โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794 Facebook Pixel Code