Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ :

ทัวร์จีน

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-XW-TSN001(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 AUG
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เทียนสิน - ปักกิ่ง : หอฟ้าเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังอวี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - วัดเจ้าแม่ทับทิม / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง, เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเทียนจิน - เข้าที่พัก
เทียนจิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - กายกรรมปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟู่จิง
เทียนจิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - วัดเจ้าแม่ทับทิม - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-XW-TSN001(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 / 9-13 / 23-27 SEP
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เทียนสิน - ปักกิ่ง : หอฟ้าเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังอวี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - วัดเจ้าแม่ทับทิม / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง, เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเทียนจิน - เข้าที่พัก
เทียนจิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - กายกรรมปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟู่จิง
เทียนจิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - วัดเจ้าแม่ทับทิม - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THJ003-PKG2N-KWL(A)(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 20AUG-30SEP / 08OCT-31OCT
ราคา/ท่าน :
11,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
11,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องClub Room 4 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)

4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THJ003-PKG2N-KWL(A)(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 30JUL-19AUG / 01OCT-07OCT
ราคา/ท่าน :
16,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
16,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องClub Room 4 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)

5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THJ003-PKG2N-KWL(B)(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 20AUG-30SEP / 08OCT-31OCT
ราคา/ท่าน :
16,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
16,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องDeluxe 4 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)

6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THJ003-PKG2N-KWL(B)(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 30JUL-19AUG / 01OCT-07OCT
ราคา/ท่าน :
22,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
22,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องDeluxe 4 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)

7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THJ003-PKG2N-KWL(C)(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 20AUG-30SEP / 08OCT-31OCT
ราคา/ท่าน :
22,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
22,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องSuite 5 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)

8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THJ003-PKG2N-KWL(C)(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 30JUL-19AUG / 01OCT-07OCT
ราคา/ท่าน :
30,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
30,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องSuite 5 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)

9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA24-CX-PEK01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 / 15-19 OCT
4-8 NOV
15-19 / 16-20 DEC
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กำแพงเมืองจีน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - กายกรรมปักกิ่ง / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโกล - อาหารจีนพื้นเมือง (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านนวดฝ่าเท้า - บัวหิมะ - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง
หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน ด่านจวียงกวน - ผ้าไหม - ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA24-CX-PEK01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
9-13 DEC
1-5 / 2-6 JAN
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กำแพงเมืองจีน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - กายกรรมปักกิ่ง / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโกล - อาหารจีนพื้นเมือง (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านนวดฝ่าเท้า - บัวหิมะ - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง
หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน ด่านจวียงกวน - ผ้าไหม - ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA24-CX-PEK-SKI03(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
9-10 / 16-20 DEC
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ลานสกีQiao Bo Ice & Snow World - ถนนโบราณเฉียนเหมิน / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโกล - อาหารจีนพื้นเมือง (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - นวดฝ่าเท้า - หอฟ้าเทียนถาน - ผ้าไหม - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
ร้านไข่มุก - พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านชา - The Place
บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน ด่านปาต้าหลิง - หยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ลานสกีอินดอร์ Qiao Bo Ice & Snow World
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA24-CX-PEK-SKI03(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 2-6 JAN
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ลานสกีQiao Bo Ice & Snow World - ถนนโบราณเฉียนเหมิน / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโกล - อาหารจีนพื้นเมือง (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - นวดฝ่าเท้า - หอฟ้าเทียนถาน - ผ้าไหม - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
ร้านไข่มุก - พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านชา - The Place
บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน ด่านปาต้าหลิง - หยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ลานสกีอินดอร์ Qiao Bo Ice & Snow World
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-TG-PEK10(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 AUG
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กำแพงเมืองจีน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ช้อปปิ้งสุดมันส์THE PLACE - ตลาดรัสเซีย / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโก+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, เป็ดปักกิ่ง,อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
วัดลามะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม - The Place
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่น ขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝู่จิ่ง
ร้านผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-TG-PEK10(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
14-18 / 26-30 OCT / 28OCT-1NOV
2-6 / 4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 NOV / 30NOV-4DEC
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กำแพงเมืองจีน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ช้อปปิ้งสุดมันส์THE PLACE - ตลาดรัสเซีย / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโก+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, เป็ดปักกิ่ง,อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
วัดลามะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม - The Place
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่น ขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝู่จิ่ง
ร้านผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-TG-PEK10(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กำแพงเมืองจีน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ช้อปปิ้งสุดมันส์THE PLACE - ตลาดรัสเซีย / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโก+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, เป็ดปักกิ่ง,อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
วัดลามะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม - The Place
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่น ขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝู่จิ่ง
ร้านผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-MU-PEK01
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันแม่ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 / 25-30 AUG
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - ระเบียงกระจกสือหลินเซี๊ย : ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง - ถนนหวังฟู่จิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ปักกิ่ง - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ศูนย์ใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
จตุรัสเที่ยนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ไข่มุก - The Place
หยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ถนนหวังฝูจิ่ง
อำเภอผิงกู่ - อุทยานสือหลินเซี๊ย - ชมทัศนียภาพณระเบียงกระจก - ปักกิ่ง
วัดลามะ - ผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
MU/FM-ไชน่าอีสเทิร์น/เซี่ยงไฮ้แอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-MUxFM-PEK02
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU/FM-ไชน่าอีสเทิร์น/เซี่ยงไฮ้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
23-28 AUG
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ - นั่งรถไฟความเร็วสูง : สัมผัสรถไฟความเร็วสูง - พระราชวังกู้กง - ถนนหวังฝูจิ่ง - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง ,สุกี้มองโกล, เสี่ยวหลงเปา,ไก่แดงโต๊ะละ2 ตัว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ - กายกรรมปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุกถนนหวังฝู่จิ่ง
หอฟ้าเทียนถาน - ร้านใบชา - ปักกิ่ง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เซี่ยงไฮ้
ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นหอไข่มุก - พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่ - ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง
ร้านหยก - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ตลาดก๊อปปี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-FD-CNX01(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 SEP
21-24 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : ชมความงามประตูสวรรค์ - เขาเทียนเหมินซาน - เขาอวตาร - ชมเกาะส้ม

สนามบินเชียงใหม่ - ฉางซา - เข้าสู่ที่พัก
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน - ร้านหยก
อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง) - ศูนย์วิจัยทาง - การแพทย์แผนโบราณ
ร้านผ้าไหม - ฉางซา - เกาะส้ม(รถราง) - ถนนคนเดินหวงชิง - สนามบินเชียงใหม่
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-FD-CNX01(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-2JAN
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : ชมความงามประตูสวรรค์ - เขาเทียนเหมินซาน - เขาอวตาร - ชมเกาะส้ม

สนามบินเชียงใหม่ - ฉางซา - เข้าสู่ที่พัก
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน - ร้านหยก
อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง) - ศูนย์วิจัยทาง - การแพทย์แผนโบราณ
ร้านผ้าไหม - ฉางซา - เกาะส้ม(รถราง) - ถนนคนเดินหวงชิง - สนามบินเชียงใหม่
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-MU-CNX04(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
15-20 SEP
10-15 NOV
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าหลี่ - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน : ชมเมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองคุนหมิง / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง สุกี้ปลาแซลมอน และอาหารไทย

สนามบินเชียงใหม่ - คุนหมิง - เมืองฉู่สง
ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - Impression Lijiang โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่
คุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - คุนหมิง - สนามบินเชียงใหม่

21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-MU-CNX04(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 OCT
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าหลี่ - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน : ชมเมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองคุนหมิง / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง สุกี้ปลาแซลมอน และอาหารไทย

สนามบินเชียงใหม่ - คุนหมิง - เมืองฉู่สง
ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - Impression Lijiang โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่
คุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - คุนหมิง - สนามบินเชียงใหม่
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-MU-CNX03(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 AUG
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง : เมืองโบราณแห่งต้าลี่ - ยอดเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - Impression Lijiang - วัดหยวนทง / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด,อาหารไทย,อาหารกวางตุ้ง

สนามบินเชียงใหม่ - คุนหมิง
ต้าลี่ - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - เมืองโบราณต้าลี่ - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ฉู่สง - เมืองโบราณฉู่สง
คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
ร้านใบชา - วัดหยวนทง - สนามบินเชียงใหม่
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-MU-CNX03(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 SEP
18-22 NOV
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง : เมืองโบราณแห่งต้าลี่ - ยอดเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - Impression Lijiang - วัดหยวนทง / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด,อาหารไทย,อาหารกวางตุ้ง

สนามบินเชียงใหม่ - คุนหมิง
ต้าลี่ - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - เมืองโบราณต้าลี่ - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ฉู่สง - เมืองโบราณฉู่สง
คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
ร้านใบชา - วัดหยวนทง - สนามบินเชียงใหม่

24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-MU-CNX03(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 / 9-13 DEC
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง : เมืองโบราณแห่งต้าลี่ - ยอดเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - Impression Lijiang - วัดหยวนทง / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด,อาหารไทย,อาหารกวางตุ้ง

สนามบินเชียงใหม่ - คุนหมิง
ต้าลี่ - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - เมืองโบราณต้าลี่ - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ฉู่สง - เมืองโบราณฉู่สง
คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
ร้านใบชา - วัดหยวนทง - สนามบินเชียงใหม่
25
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-CA-CNX05(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-31 AUG
10-14 SEP
12-16 / 26-30 NOV
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงเชียงใหม่ - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : เที่ยวกำแพงเมืองจีน - ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง - ตลาดรัสเซีย / พิเศษ ชมโชว์สุดอลังการ , กายกรรมปักกิ่ง

สนามบินเชียงใหม่
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
วัดลามะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง
ร้านหยก - กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ
แวะชมและเลือกซื้อ ปี่เซียะ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - สนามบินเชียงใหม่

26
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-CA-CNX05(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงเชียงใหม่ - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : เที่ยวกำแพงเมืองจีน - ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง - ตลาดรัสเซีย / พิเศษ ชมโชว์สุดอลังการ , กายกรรมปักกิ่ง

สนามบินเชียงใหม่
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
วัดลามะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง
ร้านหยก - กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ
แวะชมและเลือกซื้อ ปี่เซียะ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - สนามบินเชียงใหม่
27
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-CA-PEK36(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-8 / 18-22 / 25-29 AUG
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 SEP
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - พระราชวังกู้กง - ถนนหวังฟู่จิ่ง - ตลาดรัสเซีย / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์ใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก - THE PLACE
ร้านหยก - กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

28
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-CA-PEK36(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-15 AUG
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - พระราชวังกู้กง - ถนนหวังฟู่จิ่ง - ตลาดรัสเซีย / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์ใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก - THE PLACE
ร้านหยก - กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
29
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-NKG-SHA-DISNEY5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 / 22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - อู๋ซี - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ : พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ถนนนานกิง - หาดว่ายทาน - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ล่องเรือทะเลสาบซีหู / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar 6 ดาว - เสี่ยวหลงเปา

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
นานกิง - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง - ร้านไข่มุก - อู๋ซี - ซูโจว - วัดฉงหยวน (รวมรถราง) - จัตุรัสหยวนหยง
ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า และรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ)
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - หังโจว - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
30
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-NKG-SHA-DISNEY5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 AUG
10-14 / 24-28 SEP
15-19 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - อู๋ซี - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ : พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ถนนนานกิง - หาดว่ายทาน - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ล่องเรือทะเลสาบซีหู / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar 6 ดาว - เสี่ยวหลงเปา

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
นานกิง - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง - ร้านไข่มุก - อู๋ซี - ซูโจว - วัดฉงหยวน (รวมรถราง) - จัตุรัสหยวนหยง
ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า และรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ)
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - หังโจว - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
31
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-NKG3(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
6-10 / 27-31 AUG
3-7 / 10-14 / 17-21 SEP
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี - ซูโจว : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - กายกรรมERA - พระใหญ่หลิงซาน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar 6 ดาว - เสี่ยวหลงเปา

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
นานกิง - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - กายกรรม ERA
ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - วัดฉงหยวน (รวมรถราง) - จัตุรัสหยวนหยง
ซูโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง - ร้านไข่มุก - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
32
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-NKG3(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 / 22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี - ซูโจว : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - กายกรรมERA - พระใหญ่หลิงซาน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar 6 ดาว - เสี่ยวหลงเปา

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
นานกิง - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - กายกรรม ERA
ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - วัดฉงหยวน (รวมรถราง) - จัตุรัสหยวนหยง
ซูโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง - ร้านไข่มุก - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
33
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-NKG4
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
6-10 / 12-16 / 27-31 AUG
3-7 / 10-14 / 17-21 SEP
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - หวงซาน - ถุนซี (พักบนเขา 1 คืน) : หมู่บ้านเฉินข่านปากว้าชุน - พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว - อุทยานเขาหวงซาน - ตลาดฝูจือเมี่ยว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
นานกิง - ถุนซี - หมู่บ้านเฉินข่านปากว้าชุน - ร้านใบชา
ถุนซี - พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว - ถนนโบราณถุนซี - หวงซาน - อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป - กลับ)
อุทยานเขาหวงซาน - ร้านหยก - ร้านถ่านหินไม้ไผ่ - ถนนคนเดินหลี่หยาง
ถุนซี - นานกิง - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - ตลาดฝูจือเมี่ยว - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
34
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-NKG2
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
6-10 / 27-31 AUG
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
209,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - อู๋ซี - ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) - เซี่ยงไฮ้ : พระใหญ่หลิงซาน - ตำหนักฝานกง - เกาะผู่โถวซาน - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงเลเซอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
นานกิง - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง - ร้านไข่มุก
อู๋ซี - หนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้
เกาะผู่โถวซาน - หนิงปอ - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงเลเซอร์ - ร้านหยก
ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - เซี่ยงไฮ้ - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
35
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-MU-PVG-SHA1(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31JUL-4AUG
29AUG-2SEP
ราคา/ท่าน :
22,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
22,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - ตะลุย 2 สวนสนุกใหญ่ Hello Kitty & Disneyland : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ชั้น 118 / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar 6 ดาว - ไก่ขอทาน - หมูตงปอ - เสี่ยวหลงเปา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินผู่ตง - เมืองอันจี๋ - สวนสนุกเฮลโลคิตตี้ - เมืองหังโจว - ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ไป - กลับ)
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ชมวิวชั้น 118 - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
36
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-MU-PVG-SHA1(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันแม่ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 AUG
ราคา/ท่าน :
23,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
23,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - ตะลุย 2 สวนสนุกใหญ่ Hello Kitty & Disneyland : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ชั้น 118 / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar 6 ดาว - ไก่ขอทาน - หมูตงปอ - เสี่ยวหลงเปา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินผู่ตง - เมืองอันจี๋ - สวนสนุกเฮลโลคิตตี้ - เมืองหังโจว - ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ไป - กลับ)
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ชมวิวชั้น 118 - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
37
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-MU-PVG-SHA1(3)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
24-28 AUG
ราคา/ท่าน :
25,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
25,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - ตะลุย 2 สวนสนุกใหญ่ Hello Kitty & Disneyland : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ชั้น 118 / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar 6 ดาว - ไก่ขอทาน - หมูตงปอ - เสี่ยวหลงเปา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินผู่ตง - เมืองอันจี๋ - สวนสนุกเฮลโลคิตตี้ - เมืองหังโจว - ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ไป - กลับ)
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ชมวิวชั้น 118 - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

38
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-TSN-PEK5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 / 26-30 AUG
2-6 / 16-20 / 23-27 SEP
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เทียนสิน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - กู้กง - อี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีน - กายกรรมปักกิ่ง - ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง - ตลาดรัสเซีย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ถนนวัฒนธรรม - นั่งรถไฟหัวกระสุน / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้ พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เทียนสิน - เข้าที่พัก
ปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ - กายกรรมปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน
กำแพงเมืองจีน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเทียนสิน - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
39
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-TSN-PEK5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 / 23-27 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เทียนสิน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - กู้กง - อี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีน - กายกรรมปักกิ่ง - ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง - ตลาดรัสเซีย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ถนนวัฒนธรรม - นั่งรถไฟหัวกระสุน / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้ พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เทียนสิน - เข้าที่พัก
ปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ - กายกรรมปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน
กำแพงเมืองจีน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเทียนสิน - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
40
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-3U-SYX02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
23-26 SEP
ราคา/ท่าน :
13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงสู่เมืองซานย่า - เกาะไหหลำ - เกาะลิงหนานวาน : วัดหนานซาน - อ่าว Da Dong Hai Bay - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก / เมนูพิเศษ อาหารเจ ไก่เหวินชาง,ติ่มซำไหหลำ,ปูท้องถิ่นนึ่ง,เป็ดพะโล้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซานย่า
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิม(รถรางไปกลับ) - วัดหนานซาน - ร้านเยื่อไผ่
Ya Long Bay - เกาะลิงหนานวาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าหลี,แม้ว - ร้านผ้าไหม
อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อ่าว Da Dong Hai Bay - ช้อปปิ้ง Jiefang Lu - สินค้าพื้นเมืองซานย่า ใบชา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
41
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-3U-SYX03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-5 / 23-26 SEP
ราคา/ท่าน :
12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เมืองซานย่า - เกาะไหหลำ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม : วัดหนานซาน - อ่าวDa Dong Hai Bay - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - ถนนคนเดินJie Fang Lu / เมนูพิเศษ อาหารเจ ไก่เหวินชาง,ต้นตำรับไก่ไหหลำ,ปูท้องถิ่นนึ่ง,เป็ดพะโล้,เนื้อแกะตงซาน และอาหารพื้นเมือง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซานย่า - เข้าสู่ที่พัก
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิม(รถรางไปกลับ) - วัดหนานซาน ร้านเยื่อไผ่
หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้ว - หลี - Ya Long Bay - Duty free - ร้านผ้าไหม
อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อ่าว Da Dong Hai Bay - ร้านใบชา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน JIEFANGLU - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
42
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-3U-SYX05
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-7 / 9-12 / 11-14 / 16-19 / 18-21 / 25-28 SEP / 30SEP-3OCT
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮาวายตะวันออก - เกาะไหหลำ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม : วัดหนานซาน - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - Sanya Duty Free / เมนูพิเศษ ลิ้มรสไก่เหวินชาง,ต้นตำรับไก่ไหหลำ,ปูท้องถิ่นนึ่ง,เป็ดพะโล้,เนื้อแกะตงซาน และอาหารเจรสเลิศ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซานย่า - เข้าสู่ที่พัก
หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้ว - หลี - Ya Long Bay - Duty free - ร้านผ้าไหม
อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อ่าว Da Dong Hai Bay - ร้านใบชา- ช้อปปิ้งถนนคนเดิน Jiefang Lu
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิม(รถรางไปกลับ) - วัดหนานซาน - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
43
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-3U-SYX06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 8-12 AUG
5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 SEP / 28SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เกาะไหหล - ซานย่า - ไหโข่ว - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม : นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - สัมผัสรถไฟความเร็วสูงจาก ไหโข่ว-ซานย่า / เมนูพิเศษ ลิ้มรสไก่เหวินชาง,ต้นตำรับไก่ไหหลำ,ปูท้องถิ่นนึ่ง,เป็ดพะโล้,เนื้อแกะตงซาน และอาหารเจรสเลิศ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซานย่า - เข้าสู่ที่พัก
อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - ร้านเยื่อไผ่ - อ่าวย่าหลงวาน - มรดกโลกทางวัฒนธรรมชนเผ่าแม้วหลี - สวนสมุนไพรซิงหลง
ซิงหลง - ยอดเขาตงซานหลิง (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย+ล่องเรือหาดหยก - ร้านกาแฟ - สุสานไหลุ่ย
อิสระช้อปปิ้ง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ไหโข่ว - ซานย่า - ร้านผ้าไหม
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิม (รถรางไปกลับ) - วัดหนานซาน - ร้านใบชา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
44
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-MU-PEK2
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
17-21 AUG
ราคา/ท่าน :
21,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
21,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจกสือหลินเซีย พัก 4 ดาว : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - พระราชวังฤดูร้อน - ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย - ถนนหวังฟูจิ่ง - ตลาดรัสเซีย / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้ พร้อมน้ำจิ้มไทยรส - เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - The Plalce
ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย (รวมกระเช้า+ผ้าหุ้มรองเท้า) - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ถนนหวังฟูจิ่ง
วัดลามะ - ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
45
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-MU-PEK1
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
17-21 AUG
ราคา/ท่าน :
17,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
20,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พัก 4 ดาว : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - พระราชวังฤดูร้อน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ถนนหวังฟูจิ่ง - ตลาดรัสเซีย / เมนูพิเศษ Golden Jaguar หรู 6 ดาว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านใบชา - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - The Plalce
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ร้านผ้าไหม - สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
46
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-CA-PEK5
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 AUG
7-11 / 14-18 SEP
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง พรีเมี่ยม พัก 5 ดาว : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน -พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย / เมนูพิเศษ Golden Jaguar หรู 6 ดาว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ร้านใบชา - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - The Place
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ร้านผ้าไหม - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
47
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-CA-PEK6
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 17-21 / 24-28 AUG
7-11 / 14-18 SEP
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
20,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย พัก 4 ดาว : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กำแพงเมืองจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย - ถนนหวังฟูจิ่ง / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้ พร้อมน้ำจิ้มไทยรส - เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - The Place
ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย (รวมกระเช้า+ผ้าหุ้มรองเท้า) - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ถนนหวังฟูจิ่ง
วัดลามะ - ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
48
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-CA-PEK7
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 17-21 / 24-28 AUG
7-11 / 14-18 SEP
ราคา/ท่าน :
17,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
20,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - ทุ่งลาเวนเดอร์ พัก 4 ดาว : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กำแพงเมืองจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ถนนหวังฟูจิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ Golden Jaguar 6 ดาว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ร้านใบชา - ผ่านชมสนามกีฬารังนก และสนามกีฬาว่ายน้ำ - The Place
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฟูจิ่ง
ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย (รวมกระเช้า+ผ้าหุ้มรองเท้า) - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
49
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-CKG1
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันแม่ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 AUG
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ : อุทยานเขานางฟ้า - ระเบียงกระจกใส - ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - เข้าที่พัก
ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถแบตตารี่) - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตตารี่) - ระเบียงกระจกใส
อู่หลง - ฉงชิ่ง - ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน - วัดหลัวฮั่นซื่อ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
50
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-CKG2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
27AUG-1SEP
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู - สุ้ยหนิง : อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - อุทยานเขานางฟ้า - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - เข้าที่พัก
ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตตารี่) - ระเบียงกระจกใส
อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตตารี่) - อู่หลง - ฉงชิ่ง - เฉินตู - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน
ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตตารี่) - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - เฉินตู - สุ้ยหนิง - วัดกวงเต๋อ - ฉงชิ่ง - ร้านหมอนสุขภาพ
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
51
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-CKG2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
15-20 OCT
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู - สุ้ยหนิง : อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - อุทยานเขานางฟ้า - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - เข้าที่พัก
ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตตารี่) - ระเบียงกระจกใส
อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตตารี่) - อู่หลง - ฉงชิ่ง - เฉินตู - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน
ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตตารี่) - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - เฉินตู - สุ้ยหนิง - วัดกวงเต๋อ - ฉงชิ่ง - ร้านหมอนสุขภาพ
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
52
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-CKG2(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
22-27 OCT
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู - สุ้ยหนิง : อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - อุทยานเขานางฟ้า - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - เข้าที่พัก
ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตตารี่) - ระเบียงกระจกใส
อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตตารี่) - อู่หลง - ฉงชิ่ง - เฉินตู - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน
ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตตารี่) - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - เฉินตู - สุ้ยหนิง - วัดกวงเต๋อ - ฉงชิ่ง - ร้านหมอนสุขภาพ
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
53
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-CKG3(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-18 / 14-20 / 19-25 SEP
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - เฉินตู : อุทยานแห่งชาติหวงหลง - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - หมู่บ้านโบราณทิเบต - ถนนโบราณจินหลี่ - โชว์ทิเบต - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - เข้าที่พัก
ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - วัดกวงเต๋อ - สุ้ยหนิง - เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ชมโชว์ทิเบต
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - จิ่วจ้ายโกว - ฉวนจู่ซื่อ
ฉวนจู่ซื่อ - หมู่บ้านโบราณทิเบต - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - เฉินตู - ร้านหินตาสวรรค์ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ร้านผ้าไหม - ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านใบชา - ร้านหยก - เฉินตู - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) - สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
54
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-XW-CKG3(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
17-23 OCT
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - เฉินตู : อุทยานแห่งชาติหวงหลง - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - หมู่บ้านโบราณทิเบต - ถนนโบราณจินหลี่ - โชว์ทิเบต - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - เข้าที่พัก
ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - วัดกวงเต๋อ - สุ้ยหนิง - เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ชมโชว์ทิเบต
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - จิ่วจ้ายโกว - ฉวนจู่ซื่อ
ฉวนจู่ซื่อ - หมู่บ้านโบราณทิเบต - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - เฉินตู - ร้านหินตาสวรรค์ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ร้านผ้าไหม - ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านใบชา - ร้านหยก - เฉินตู - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) - สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
55
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-NX-PEK-SHA1
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30AUG-4SEP
20-25 SEP
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
20,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ : นั่งรถไฟความเร็วสูง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีน - เขตว่ายทัน - ถนนนานกิง - เฉิงหวังเมี่ยว / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สุกี้ พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด - ไก่แดง - เสี่ยงหลงเปา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่มาเก๊า - สนามบินกรุงปักกิ่ง - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - นวดเท้า - ถนนหวังฟูจิ่ง
กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - ร้านหยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
ปักกิ่ง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านผ้าไหม
ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 94) - ร้านบัวหิมะ - เซี่ยงไฮ้ - สนามบินผู่ตง - แวะเปลี่ยนเครื่องมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
56
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-TG-PEK1
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-2JAN / 30DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - Snow World พัก 5 ดาว : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน - Snow World - ถนนหวังฟูจิ่ง / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ Gloden Jaguar

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงปักกิ่ง - เข้าที่พัก
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ร้านใบชา - ผ่านชมสนามกีฬารังนก และสนามกีฬาว่ายน้ำ - The Place
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - เล่นหิมะSnow World (อัตรานี้ ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ร้านผ้าไหม - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
57
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ซานตง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-SC-KMG1
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันแม่ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SC-ซานตง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
2-8 / 10-16 / 19-25 AUG / 30AUG-5SEP
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน : เมืองโบราณต้าหลี่ - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์Impression Lijiang โดยผู้กำกับจางอวี้โหมว - เมืองโบราณลี่เจียง - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน / เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน - อาหารกวางตุ้ง - อาหารไทย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางสุ่ย, คุนหมิง - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - หมู่บ้านชาวไป๋ - ต้าหลี่ - ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์Impression Lijiang - สระน้ำมังกรดำ - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง
ลี่เจียง - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - ช่องแคบเสือกระโดด - เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ฉู่สง - เมืองโบราณเผ่าหยี
ฉู่สง - คุนหมิง - ร้านหยก - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ร้านผ้าไหม - สนามบินสนามบินฉางสุ่ย, คุนหมิง
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
58
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ซานตง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-SC-URC1
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SC-ซานตง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
23-31 AUG
ราคา/ท่าน :
50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
50,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - อูรูมูฉี - ทูรูฟาน - ตุนหวง - จางเย่ : พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - ตลาดต้าปาจา - บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง - เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน - ขี่อูฐชมเนินทรายหมิงซาซาน - ถ้ำโมเกาคู - กำแพงเมืองด่านเจียยี่กวน - วัดต้าฝอซื่อ - เทือกเขาเทียนซาน - ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะผ่านตม.ที่เมืองคุนหมิง - สนามบินอูรูมูฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - ตลาดต้าปาจา - โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง
อูรูมุฉี - ทูรูฟาน - ผ่านชมโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม - บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง - สวนองุ่น - เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน
ภูเขาเปลวไฟ - ถ้ำพระพันองค์ - ทูรูฟาน - ฮามี่
ฮามี่ - ตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน(รวมค่าอูฐ) - ช้อปปิ้งตลาดซาโจว
ถ้ำโมเกาคู (รวมรถแบตเตอรี่) - ตุนหวง - เจียยี่กวน
กำแพงเมืองด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่) - เจียยี่กวน - จางเย่ - อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน (รวมรถในอุทยาน)
วัดต้าฝอซื่อ - จางเย - รถไฟความเร็วสูงสู่อูรูมูฉี - พักโรงแรม
เทือกเขาเทียนซาน(รวมรถแบตเตอรี่) - ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ - อูรูมูฉี - แวะผ่านตม.ที่เมืองคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
59
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-WE-CSX4
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 / 25-30 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาอวตาร : เขาเทียนเหมินซาน - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - การแสดงหนังตะลุง - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - เข้าที่พัก
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - โชว์นางจิ้งจอกขาว
ร้านหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ร้านนวดเท้า - สวนจอมพลเฮ่อหลง
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู(ล่องเรือ+รถ) - ร้านผ้าไหม - ถนนซีปู้เจีย - การแสดงหนังตะลุง
ร้านใบชา - จางเจียเจี้ย - เมืองยี่หยาง
ยี่หยาง - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
60
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-WE-CSX5(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
30AUG-4SEP
13-18 SEP
29OCT-3NOV
1-6 / 6-11 / 20-25 / 24-29 DEC
ราคา/ท่าน :
19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง : เขาเทียนเหมินซาน - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ล่องเรือ ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - เข้าที่พัก
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ร้านถ่านไม้ไผ่ - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - โชว์นางจิ้งจอกขาว หรือโชว์เหมยลี่เซียงซี
ร้านหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดเท้า - ถนนซีปู้เจีย - การแสดงหนังตะลุง
ล่องเรือ ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ฟ่งหวง
ฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - เมืองฉางเต๋อ
ฉางเต๋อ - พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
61
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-WE-CSX5(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-1JAN / 28DEC-2JAN / 29DEC-3JAN / 30DEC-4JAN / 31DEC-5JAN
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง : เขาเทียนเหมินซาน - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ล่องเรือ ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - เข้าที่พัก
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ร้านถ่านไม้ไผ่ - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - โชว์นางจิ้งจอกขาว หรือโชว์เหมยลี่เซียงซี
ร้านหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดเท้า - ถนนซีปู้เจีย - การแสดงหนังตะลุง
ล่องเรือ ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ฟ่งหวง
ฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - เมืองฉางเต๋อ
ฉางเต๋อ - พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
62
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-WE-CSX3
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
27SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง : ถ้ำเขาเทียนเหมินซาน - โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว - เขาเทียนจื่อซาน - เขาอวตาร - การแสดงหนังตะลุงตำนาน3ก๊ก - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - เข้าที่พัก
จางเจียเจี้ย - ผ่านสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินซาน - ภาพเขียนทราย - โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
เขาเทียนจื่อซาน - ลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ถนนซีปู้เจีย - การแสดงหนังตะลุงตำนาน3ก๊ก
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู(ล่องเรือ+รถ) - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง
ฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - เมืองยี่หยาง
ยี่หยาง - ฉางซา - เกาะส้ม (รวมรถราง) - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
63
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
E3-นิวเจนแอร์เวย์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-E3-DYG1
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน E3-นิวเจนแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-5 / 9-12 / 14-17 / 16-19 AUG
23-26 AUG / 30AUG-2SEP
ราคา/ท่าน :
13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
13,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงจางเจียเจี้ย : อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาอวตาร - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองจางเจียเจี้ย - เข้าที่พัก
ร้านหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดเท้า
ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) - ร้านใบชา - ลำธารแส้ม้าทอง - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู(ล่องเรือ+รถ) - ร้านผ้าไหม
เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
64
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
E3-นิวเจนแอร์เวย์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-E3-DYG2
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน E3-นิวเจนแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 5-9 / 24-28 AUG / 31AUG-4SEP
ราคา/ท่าน :
16,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
16,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงจางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง : ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เขาเทียนเหมินซาน - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาอวตาร - เขาเทียนเหมินซาน - ภาพเขียนสิบลี้ - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองจางเจียเจี้ย - เข้าที่พัก
จางเจียเจี้ย - เมืองฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
เมืองฟ่งหวง - จางจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย
ร้านหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดเท้า
ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) - ร้านใบชา - ลำธารแส้ม้าทอง - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (ล่องเรือ+รถ) - ร้านผ้าไหม - สนามบินเมืองจางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
65
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-TG-PEK-2SHOW
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
17-21 / 24-28 AUG
7-11 / 14-18 SEP
12-16 / 19-23 / 26-30 OCT
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV
2-6 / 7-11 / 14-18 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
23,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
22,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง 2 โชว์ : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน - หอฟ้าเทียนถาม - โชว์กายกรรมปักกิ่ง, โชว์กังฟูเส้าหลิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - แวะชมปี่เซี๊ยะ - โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน - ถนนโบราณเฉียนเหมินต้าเจีย - The Place - ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน
กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง
หอฟ้าเทียนถาม - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
66
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-TG-PEK-GOLDEN5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 AUG
7-11 / 14-18 SEP
12-16 / 19-23 / 26-30 OCT
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV
2-6 / 7-11 / 14-18 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน - หอฟ้าเทียนถาม - โชว์กายกรรมปักกิ่ง / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์โกลด์เด้นจาร์กัวร์ หรู 6 ดาว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - แวะชมปี่เซี๊ยะ - โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน - ถนนโบราณเฉียนเหมินต้าเจีย - The Place
กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง
หอฟ้าเทียนถาม - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
67
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-TG-SHA-HGH5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 AUG
7-11 / 14-18 SEP
12-16 / 19-23 / 26-30 OCT
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV
2-6 / 7-11 / 14-18 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซิ : ล่องเทะเลสาบซีหู - พระใหญ่เขาหลิงซาน - สวนหลิวหยวน - หาดไว่ทาน - อปปิ้งถนนนานกิง - ตลาดร้อยปี - ตลาดถาวเป่าเฉิง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเทะเลสาบซีหู - สวนใบชาหลงจิ่ว - ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย
หางโจว - อู๋ซี - ศาลาฝางกง - พระใหญ่เขาหลิงซาน - ชมไข่มุกน้ำจืด - ซูโจว - ผ่านชมสนามกีฬารังนกซูโจว - Harmony Time Square
ซูโจว - สวนหลิวหยวน - เซี่ยงไฮ้ - โรงงานผ้าไหม - อาคารSWFC 101 - ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง
เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ตลาดร้อยปี - ตลาดถาวเป่าเฉิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
68
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-TG-SHA-PUTOSHAN5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 AUG
7-11 / 14-18 SEP
12-16 / 19-23 / 26-30 OCT
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV
2-6 / 7-11 / 14-18 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
28,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
27,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - เกาะผู่โถวซาน : ล่องเทะเลสาบซีหู - เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านน้ำโบร้านจุเจียว - อุโมงค์เลเซ่อ - ตลาดร้อยปี - ตลาดถาวเป่าฉิง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - เกาะผู่โถวซาน - วัดไผ่ม่วง - เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดผู่จี้ - วัดฝาอวี้
นิงโป - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - สวนชามังกร - หมู่บ้านน้ำโบร้านจุเจียว - เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นตึกSWFC101 ชั้น - อุโมงค์เลเซ่อ - หาดไว่ทาน
เซี่ยงไฮ้ - โรงงานผ้าไหม - ตลาดร้อยปี - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - กายกรรมERA Intersection of Time
เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ตลาดถาวเป่าฉิง - สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
69
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-TG-KMG4D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 AUG
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 SEP
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 NOV
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ป่าหิน : เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - อุทยานป่าหิน - ตำหนักทอง - วัดหยวนทง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง - เขาซีซาน - ประตูมังกร - ทะเลสาบเตียนฉือ
ถ้ำจิ่วเซียง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - โรงงานผลิตผ้าไหม - อุทยานป่าหิน
อุทยานป่าหิน - ตำหนักทอง - ช้อปปิ้งโบ๊เบ๊คุนหมิง - คุนหมิง
คุนหมิง - วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
70
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-TG-KMG4D(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 20-23 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
19,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
18,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ป่าหิน : เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - อุทยานป่าหิน - ตำหนักทอง - วัดหยวนทง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง - เขาซีซาน - ประตูมังกร - ทะเลสาบเตียนฉือ
ถ้ำจิ่วเซียง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - โรงงานผลิตผ้าไหม - อุทยานป่าหิน
อุทยานป่าหิน - ตำหนักทอง - ช้อปปิ้งโบ๊เบ๊คุนหมิง - คุนหมิง
คุนหมิง - วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
71
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-TG-KMG-DALI-LIJIANG5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 AUG
7-11 / 14-18 / 21-25 SEP
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV
7-11 / 14-18 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
29,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
28,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง : เจดีย์สามองค์ - วัดเจ้าแม่กวนอินแปลงกาย - เขาหิมะมังกรหยก - โชว์Impression Lijiang โดยจางอวี้โหม - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง - ช้อปปิ้งโบ๊เบ๊คุนหมิง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง - เมืองต้าหลี่
ต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์(ถ่ายรูปด้านนอก) - เมืองเก่าต้าลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอินแปลงกาย - เมืองโบราณลี่เจียง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - นวดผ่าเท้า - ชมเมืองโบราณลี่เจียง
นั่งกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์Impression Lijiang โดยจางอวี้โหม - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - สระน้ำมังกรดำ
ลี่เจียง - คุนหมิง (บินภายใน) - วัดหยวนทง - ร้านหยก
ร้านไข่มุก - ช้อปปิ้งโบ๊เบ๊คุนหมิง - สนามบินฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
72
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-TG-KMG-DALI-LIJIANG5D(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 / 26-30 OCT
ราคา/ท่าน :
31,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
30,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง : เจดีย์สามองค์ - วัดเจ้าแม่กวนอินแปลงกาย - เขาหิมะมังกรหยก - โชว์Impression Lijiang โดยจางอวี้โหม - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง - ช้อปปิ้งโบ๊เบ๊คุนหมิง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง - เมืองต้าหลี่
ต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์(ถ่ายรูปด้านนอก) - เมืองเก่าต้าลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอินแปลงกาย - เมืองโบราณลี่เจียง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - นวดผ่าเท้า - ชมเมืองโบราณลี่เจียง
นั่งกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์Impression Lijiang โดยจางอวี้โหม - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - สระน้ำมังกรดำ
ลี่เจียง - คุนหมิง (บินภายใน) - วัดหยวนทง - ร้านหยก
ร้านไข่มุก - ช้อปปิ้งโบ๊เบ๊คุนหมิง - สนามบินฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
73
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-CKG13
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
6-10 / 20-24 SEP
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - ล่องเรือสำราญหรู - Century Paragon : เขื่อนยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก - ผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น - ล่องเรือสำราญ Century Paragon / เมนูพิเศษ หม้อไฟฉงชิ่ง / พักบนเรือCentury Paragon 3 คืน พักโรงแรม 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง - หงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ล่องเรือสำราญระดับ 5 ดาว Century Cruises
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซี - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา - ประตูน้ำ 5 ชั้น
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ระดับกินเนสบุ๊ค) - อี๋ชาง - รถไฟฟ้าความเร็วสูง - ฉงชิ่ง
ชมภายนอกมหาศาลาประชาคม - สวนเอ๋อหลิง - เมืองโบราณฉือชีโค่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
74
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-CKG14(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
9-13 AUG
6-10 / 20-24 SEP
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงฉงชิ่ง - อู่หลง - ต้าจู่ โชว์Impression Wulong / หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์สุดยิ่งใหญ่ Impression Wulong - ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง และเป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง - อู่หลง
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์ Impression Wulong
ถ้ำฝูหยงต้ง - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโค่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
หงหยาต้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
75
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-CKG14(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
14-18 OCT
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงฉงชิ่ง - อู่หลง - ต้าจู่ โชว์Impression Wulong / หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์สุดยิ่งใหญ่ Impression Wulong - ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง และเป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง - อู่หลง
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์ Impression Wulong
ถ้ำฝูหยงต้ง - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโค่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
หงหยาต้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

76
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-CKG14(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 / 22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงฉงชิ่ง - อู่หลง - ต้าจู่ โชว์Impression Wulong / หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์สุดยิ่งใหญ่ Impression Wulong - ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง และเป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง - อู่หลง
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์ Impression Wulong
ถ้ำฝูหยงต้ง - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโค่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
หงหยาต้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
77
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-XW-CKG01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
22-28 AUG
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู : หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ชมภายนอกศาลาประชาคมพิพิทธภัณฑ์ซานเสีย
อู่หลง - ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - วัดกว่างเต๋อ - เฉินตู - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ - ร้านผ้าไหม
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวรถราง) - ร้านหยก - วัดเจ้าเจี๋ย - ร้านหมอน anion
ฉงชิ่ง - กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - หงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
78
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-XW-CKG01(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันแม่ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-16 AUG
5-11 / 19-25 / 21-27 SEP
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู : หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ชมภายนอกศาลาประชาคมพิพิทธภัณฑ์ซานเสีย
อู่หลง - ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - วัดกว่างเต๋อ - เฉินตู - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ - ร้านผ้าไหม
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวรถราง) - ร้านหยก - วัดเจ้าเจี๋ย - ร้านหมอน anion
ฉงชิ่ง - กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - หงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
79
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-XW-CKG01(3)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
14-20 SEP
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู : หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ชมภายนอกศาลาประชาคมพิพิทธภัณฑ์ซานเสีย
อู่หลง - ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - วัดกว่างเต๋อ - เฉินตู - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ - ร้านผ้าไหม
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวรถราง) - ร้านหยก - วัดเจ้าเจี๋ย - ร้านหมอน anion
ฉงชิ่ง - กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - หงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

80
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-XW-CKG01(4)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-16 / 12-18 OCT
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู : หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ชมภายนอกศาลาประชาคมพิพิทธภัณฑ์ซานเสีย
อู่หลง - ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - วัดกว่างเต๋อ - เฉินตู - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ - ร้านผ้าไหม
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวรถราง) - ร้านหยก - วัดเจ้าเจี๋ย - ร้านหมอน anion
ฉงชิ่ง - กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - หงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

81
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-XW-CKG01(5)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
17-23 / 19-25 OCT
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู : หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ชมภายนอกศาลาประชาคมพิพิทธภัณฑ์ซานเสีย
อู่หลง - ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - วัดกว่างเต๋อ - เฉินตู - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ - ร้านผ้าไหม
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวรถราง) - ร้านหยก - วัดเจ้าเจี๋ย - ร้านหมอน anion
ฉงชิ่ง - กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - หงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
82
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-XW-CKG02(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
22-28 AUG
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู - หลวงพ่อโตเล่อซาน : หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ฉงชิ่ง - หมูบ้านฉือชีโข่ว - หงหยาต้ง
เล่อซานล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เล่อซาน - เฉินตู - ร้านหยก
ร้านนวดฝ่าเท้า - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) - ร้านผ้าไหม - วัดเจ้าเจี๋ย - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ
ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - สนามบินฉงชิ่ง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

83
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-XW-CKG02(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-16 AUG
5-11 / 19-25 / 21-27 SEP
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู - หลวงพ่อโตเล่อซาน : หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ฉงชิ่ง - หมูบ้านฉือชีโข่ว - หงหยาต้ง
เล่อซานล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เล่อซาน - เฉินตู - ร้านหยก
ร้านนวดฝ่าเท้า - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) - ร้านผ้าไหม - วัดเจ้าเจี๋ย - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ
ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - สนามบินฉงชิ่ง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

84
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-XW-CKG02(3)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
14-20 SEP
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู - หลวงพ่อโตเล่อซาน : หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ฉงชิ่ง - หมูบ้านฉือชีโข่ว - หงหยาต้ง
เล่อซานล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เล่อซาน - เฉินตู - ร้านหยก
ร้านนวดฝ่าเท้า - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) - ร้านผ้าไหม - วัดเจ้าเจี๋ย - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ
ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - สนามบินฉงชิ่ง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

85
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-XW-CKG02(4)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-16 / 12-18 OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู - หลวงพ่อโตเล่อซาน : หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ฉงชิ่ง - หมูบ้านฉือชีโข่ว - หงหยาต้ง
เล่อซานล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เล่อซาน - เฉินตู - ร้านหยก
ร้านนวดฝ่าเท้า - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) - ร้านผ้าไหม - วัดเจ้าเจี๋ย - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ
ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - สนามบินฉงชิ่ง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

86
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-XW-CKG02(5)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
17-23 / 19-25 OCT
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู - หลวงพ่อโตเล่อซาน : หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ฉงชิ่ง - หมูบ้านฉือชีโข่ว - หงหยาต้ง
เล่อซานล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เล่อซาน - เฉินตู - ร้านหยก
ร้านนวดฝ่าเท้า - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) - ร้านผ้าไหม - วัดเจ้าเจี๋ย - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ
ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - สนามบินฉงชิ่ง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
87
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-XW-CKG03
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-13 / 14-20 / 21-27 SEP
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - ล่องเรือสำราญหรูCentury Sun : แม่น้ำแยงซีเกียง - อลังการผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น / พิเศษ รวมค่าทิปเจ้าหน้าที่ของเรือ CREW TIPS ท่านละ 150 หยวนแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
ต้าจู๋ - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ต้าจู๋ - ฉงชิ่ง - หงหยาต้ง
ชมภายนอกมหาศาลาประชาคมต้าหลี่ถถัง - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - เมืองโบราณฉือชีโค่ว - สวนเอ๋อหลิง - ล่องเรือสำราญระดับ 5 ดาว Century Sun
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ผ่านเมืองเฟิงตู - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ
ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซี - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา - ประตูน้ำ 5 ชั้น
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ระดับกินเนสบุ๊ค)(รถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟฟ้าความเร็วสูง - เดินทางกลับ
ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

88
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-MU-KMG-BLUE-MOON6D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
2-7 / 23-28 AUG
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน : เมืองโบราณแชงกรีล่า - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์Impression Lijiang โดยผู้กำกับจ้างอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้เห็ด พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง - เมืองฉู่สง
ฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้า) - จงเตี้ยน - ลี่เจียง - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์Impression Lijiang (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - สาหร่ายเกลียวทอง - ลี่เจียง - ต้าหลี่
ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านหยก - วัดหยวนทง - ร้านไข่มุก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
89
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-MU-KMG-BLUE-MOON6D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-14 AUG
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน : เมืองโบราณแชงกรีล่า - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์Impression Lijiang โดยผู้กำกับจ้างอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้เห็ด พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง - เมืองฉู่สง
ฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้า) - จงเตี้ยน - ลี่เจียง - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์Impression Lijiang (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - สาหร่ายเกลียวทอง - ลี่เจียง - ต้าหลี่
ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านหยก - วัดหยวนทง - ร้านไข่มุก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
90
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-CX-KWL4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28-31 OCT
9-12 DEC
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องแม่น้ำอวี้หลง : ล่องเรือแพชมแม่น้ำอวี้หลง - เขาเหยาซาน - โชว์Dream Like Lijiang - โชว์Elephant Legend - ประตูโบราณกูหนานเหมิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินCheck Lap Kod, ฮ่องกง - สนามบินเมืองกุ้ยหลิน - ช้อปปิ้งย่านถนนฝรั่ง
ถ้ำเงิน - ล่องเรือแพชมแม่น้ำอวี้หลง - กุ้ยหลิน - โชว์Dream Like Lijiang
กุ้ยหลิน - นั่งกระเช้าชมเขาเหยาซาน - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ชมโชว์Elephant Legend - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
ประตูโบราณกูหนานเหมิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินCheck Lap Kod - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
91
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-ZH-KWL1(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
31AUG-4SEP
21-25 SEP
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กวางเจา - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง : สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน - เขาเหยาซาน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - เขาเซียงกง - ถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - โชว์Dream Like Lijiang และโชว์Elephant Legend

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเป่าอัน, เซินเจิ้น - สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน - เซินเจิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)
เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - เมืองจำลองซ่ง - ร้านใยไผ่ไหม - โชว์Dream Like Lijiang
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ร้านผ้าไหม - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ร้านใบชา - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน - โชว์ Elephant Legend
กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - สนามบินเซินเจิ้น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
92
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-ZH-KWL1(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กวางเจา - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง : สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน - เขาเหยาซาน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - เขาเซียงกง - ถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - โชว์Dream Like Lijiang และโชว์Elephant Legend

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเป่าอัน, เซินเจิ้น - สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน - เซินเจิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)
เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - เมืองจำลองซ่ง - ร้านใยไผ่ไหม - โชว์Dream Like Lijiang
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ร้านผ้าไหม - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ร้านใบชา - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน - โชว์ Elephant Legend
กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - สนามบินเซินเจิ้น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
93
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-ZH-KWL1(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 OCT
9-13 / 23-27 NOV
7-11 / 14-18 DEC
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กวางเจา - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง : สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน - เขาเหยาซาน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - เขาเซียงกง - ถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - โชว์Dream Like Lijiang และโชว์Elephant Legend

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเป่าอัน, เซินเจิ้น - สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน - เซินเจิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)
เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - เมืองจำลองซ่ง - ร้านใยไผ่ไหม - โชว์Dream Like Lijiang
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ร้านผ้าไหม - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ร้านใบชา - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน - โชว์ Elephant Legend
กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - สนามบินเซินเจิ้น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
94
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-CZ-KWL2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
5-10 AUG
9-14 / 23-28 SEP
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดจิงเชอ : หมู่บ้านชาวจ้วง - แปลงนาขั้นบันไดจินเชอ - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเขาหยางซั่ว - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ชมDream Like Lijiang Show - โชว์Elephant Legend / เมนูพิเศษ ปลาอบเบียร์ - เผือกอบน้ำผึ้ง - เป็ดปักกิ่ง - ขาหมูร่ำรวย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่สนามบินอู๋ซู, เมืองหนานหนิง - กุ้ยหลิน
เมืองหลงเซิ่น - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดจินเชอ - หมู่บ้านชาวจ้วง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หลงเซิ่น - กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง - ร้านหยก - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - โชว์Elephant Legend - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองด้านนอก
นั่งกระเช้า ชมเขาเหยาซาน - ร้านผ้าไหม - เมืองจำลองซ่ง - ร้านใยไผ่ไหม - ชมDream Like Lijiang Show
สนามบินกุ้ยหลิน - แวะพักเครื่องที่สนามบินอู๋ซู, เมืองหนานหนิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
95
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-CZ-KWL2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
13-18 / 14-19 OCT
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดจิงเชอ : หมู่บ้านชาวจ้วง - แปลงนาขั้นบันไดจินเชอ - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเขาหยางซั่ว - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ชมDream Like Lijiang Show - โชว์Elephant Legend / เมนูพิเศษ ปลาอบเบียร์ - เผือกอบน้ำผึ้ง - เป็ดปักกิ่ง - ขาหมูร่ำรวย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่สนามบินอู๋ซู, เมืองหนานหนิง - กุ้ยหลิน
เมืองหลงเซิ่น - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดจินเชอ - หมู่บ้านชาวจ้วง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หลงเซิ่น - กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง - ร้านหยก - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - โชว์Elephant Legend - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองด้านนอก
นั่งกระเช้า ชมเขาเหยาซาน - ร้านผ้าไหม - เมืองจำลองซ่ง - ร้านใยไผ่ไหม - ชมDream Like Lijiang Show
สนามบินกุ้ยหลิน - แวะพักเครื่องที่สนามบินอู๋ซู, เมืองหนานหนิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
96
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-RJ-KWL1(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
8-12 AUG
21-25 NOV
26-30 DEC
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กวางเจา - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง : นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเขาหยางซั่ว - องเรือแม่น้ำลี่เจียง - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ชมDream Like Lijiang Show - โชว์Elephant Legend - ถนนคนเดินปักกิ่ง / เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย - ปลาอบเบียร์ - เผือกอบน้ำผึ้ง - เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กวางเจา - เข้าที่พัก
กวางเจา - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - โชว์Dream Like Lijiang Show
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ร้านผ้าไหม - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ร้านใบชา - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เมืองจำลองซ่ง - ร้านหยก - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) - ร้านใยไผ่ไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน - โชว์Elephant Legend
กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินปักกิ่ง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
97
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-RJ-KWL1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
24-28 OCT
5-9 DEC
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กวางเจา - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง : นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเขาหยางซั่ว - องเรือแม่น้ำลี่เจียง - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ชมDream Like Lijiang Show - โชว์Elephant Legend - ถนนคนเดินปักกิ่ง / เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย - ปลาอบเบียร์ - เผือกอบน้ำผึ้ง - เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กวางเจา - เข้าที่พัก
กวางเจา - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - โชว์Dream Like Lijiang Show
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ร้านผ้าไหม - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ร้านใบชา - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เมืองจำลองซ่ง - ร้านหยก - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) - ร้านใยไผ่ไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน - โชว์Elephant Legend
กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินปักกิ่ง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
98
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-CZ-CGO-XIAN6D(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
3-8 SEP
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เจิ้งโจว - ไคฟง - เส้าหลิน - ลั่วหยาง - ซีอาน : วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - ถ้ำหินหลงเหมิน - พิพิธภัณฑ์ส่านซี - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง - กำแพงเมืองซีอาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่กวางเจา - เมืองเจิ้งโจว - ช้อปปิ้งที่จัตุรัส27
เมืองไคเฟิง - ศาลไคฟง - เจดีย์เหล็ก - ศาลามังกร - เมืองเติงเฟิง
วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตตารี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - เติงเฟิง - ลั่วหยาง - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) - ลั่วหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซีอาน - พักโรงแรม
เจดียห่านป่าใหญ่ - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ส่านซี - พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถแบตตารี่) - ชมภาพยนตร์ IMAX 3D
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตตารี่) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง - โชว์ราชวงศ์ถัง
กำแพงเมืองซีอาน - สนามบินเสียนหยาง - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางเจา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

99
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-CZ-CGO-XIAN6D(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
22-27 OCT
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เจิ้งโจว - ไคฟง - เส้าหลิน - ลั่วหยาง - ซีอาน : วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - ถ้ำหินหลงเหมิน - พิพิธภัณฑ์ส่านซี - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง - กำแพงเมืองซีอาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่กวางเจา - เมืองเจิ้งโจว - ช้อปปิ้งที่จัตุรัส27
เมืองไคเฟิง - ศาลไคฟง - เจดีย์เหล็ก - ศาลามังกร - เมืองเติงเฟิง
วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตตารี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - เติงเฟิง - ลั่วหยาง - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) - ลั่วหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซีอาน - พักโรงแรม
เจดียห่านป่าใหญ่ - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ส่านซี - พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถแบตตารี่) - ชมภาพยนตร์ IMAX 3D
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตตารี่) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง - โชว์ราชวงศ์ถัง
กำแพงเมืองซีอาน - สนามบินเสียนหยาง - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางเจา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
100
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-ZH-XIY6D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-15 AUG
9-14 NOV / 30NOV-5DEC
20-25 DEC
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน : ถ้ำหินหลงเหมิน - สุสานขุนพลกวนอู - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน - วัดเส้าหลิน - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - โชว์ราชวงศ์ถัง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - เข้าที่พัก
ซีอาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) - สุสานขุนพลกวนอู - ลั่วหยาง - เจียวจ้อ
เมืองเจียวจ้อ - อุทยานหยุนไถซาน - เมืองซินหมี่
เมืองซินหมี่ - เติงฟง - วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตตารี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านหยกเติงเฟิง - ลั่วหยาง - รถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - เข้าที่พัก
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตตารี่) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง - โชว์ราชวงศ์ถัง
สนามบินเสียนหยาง, ซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
101
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-ZH-XIY6D(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
26-31 OCT
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน : ถ้ำหินหลงเหมิน - สุสานขุนพลกวนอู - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน - วัดเส้าหลิน - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - โชว์ราชวงศ์ถัง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - เข้าที่พัก
ซีอาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) - สุสานขุนพลกวนอู - ลั่วหยาง - เจียวจ้อ
เมืองเจียวจ้อ - อุทยานหยุนไถซาน - เมืองซินหมี่
เมืองซินหมี่ - เติงฟง - วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตตารี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านหยกเติงเฟิง - ลั่วหยาง - รถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - เข้าที่พัก
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตตารี่) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง - โชว์ราชวงศ์ถัง
สนามบินเสียนหยาง, ซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

102
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-ZH-XIY6D(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-1JAN / 28DEC-2JAN
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน : ถ้ำหินหลงเหมิน - สุสานขุนพลกวนอู - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน - วัดเส้าหลิน - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - โชว์ราชวงศ์ถัง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - เข้าที่พัก
ซีอาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) - สุสานขุนพลกวนอู - ลั่วหยาง - เจียวจ้อ
เมืองเจียวจ้อ - อุทยานหยุนไถซาน - เมืองซินหมี่
เมืองซินหมี่ - เติงฟง - วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตตารี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านหยกเติงเฟิง - ลั่วหยาง - รถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - เข้าที่พัก
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตตารี่) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง - โชว์ราชวงศ์ถัง
สนามบินเสียนหยาง, ซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
103
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกแอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA22-DD-JHG002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-14 AUG
22-25 SEP
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เส้นทางสายวัฒนธรรมสิบสองปันนา : เชียงของ - เมืองหล้า - สิบสองปันนา - วัดป่าเจ - หลวงน้ำทา - เชียงราย

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เชียงราย - เชียงของ - สปป.ลาว - เมืองหล้า - เมืองสิบสองปันนา - เข้าที่พัก
สวนป่าดงดิบ - วัดหลวงเมืองลื้อ - เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง - โชว์พาราณสี - ถนนคนเดิน
ชมพิพิธภัณฑ์ชนชาติ 12 ปันนา - สวนบ้านทิง - วัดป่าเจ - หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อป้อง - เมืองหล้า
ตลาดเช้าเมืองหล้า - บ่อกาน - บ่อเต็น - หลวงน้ำทา - เชียงของ - เชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
104
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
โอเรียนท์ไทย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : A81-OX-COMPACT-LANZHOU-URC6D
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OX-โอเรียนท์ไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
TBA
ราคา/ท่าน :
40,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
40,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เส้นทางสายไหม อูรูมูฉี - ทูรูพาน - ตุนหวง - เจียยีว์กวาน - หลันโจว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - หลันโจว - สะพานข้ามแม่น้ำเหลือง - หวงเหอหมู่ชิง - กังหันน้ำ
หลันโจว - อูรูมูฉี - ทะเลสาบเทียนฉือ - ตลาดบาซาร์
อูรูมูฉี - ทูรูพาน - เมืองเกาซาง - เขาเปลวไฟ - คานเอ๋อจิ่ง - สวนองุ่น - ตุนหวง
สถานีรถไฟหลิวหยวน - ตุนหวง - ถ้ำโม่เกา - เนินทรายหมิงซาซาน - สระวงพระจันทร์
ตุนหวง - เจียยีว์กวาน - หลันโจว(รถไฟ)
หลันโจว - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

105
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG2-XW-SHA-DISNEY6D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
3-8 / 17-22 / 24-29 AUG / 31AUG-5SEP
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ 5 เมือง - สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ : พระใหญ่หลิงซาน - จตุรัสหยวนหยอง - หาดไหว่ธาน - ถนนนานกิง - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ล่องทะเลสาบซีหู / เมนูพิเศษ Golden Jarguar หรู 6 ดาว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นานกิง - เข้าที่พัก
นานกิง - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ฟาร์มไข่มุก - ซูโจว - วัดฉงหยวน - จตุรัสหยวนหยอง
ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ( รวมนั่งรถไฟเข้า-ออกสวนสนุก)
ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - หาดไหว่ธาน - ถนนนานกิง - อุโมงค์เลเซอร์
พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) - หมู่บ้านใบชา - หังโจว - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
106
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG2-XW-SHA-DISNEY6D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-15 / 12-17 AUG
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ 5 เมือง - สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ : พระใหญ่หลิงซาน - จตุรัสหยวนหยอง - หาดไหว่ธาน - ถนนนานกิง - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ล่องทะเลสาบซีหู / เมนูพิเศษ Golden Jarguar หรู 6 ดาว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นานกิง - เข้าที่พัก
นานกิง - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ฟาร์มไข่มุก - ซูโจว - วัดฉงหยวน - จตุรัสหยวนหยอง
ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ( รวมนั่งรถไฟเข้า-ออกสวนสนุก)
ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - หาดไหว่ธาน - ถนนนานกิง - อุโมงค์เลเซอร์
พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) - หมู่บ้านใบชา - หังโจว - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
107
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-FD-HKG-ZHU-MFM3D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
11-13 AUG
20-22 OCT
8-10 / 10-12 / 22-24 DEC
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - สวนหยวนหมิงหยวน - วัดอาม่า - โรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน / บินเข้าฮ่องกง - บินออกมาเก๊า / เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านยาสมุนไพร - ช้อปปิ้งDuty Free - ย่านจิมซาจุ่ย - เรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
ถนนคู่รัก The Lover’s Road - หวีหนี่ - วัดผู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ข้ามด่านจูไห่สู่มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมโรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
108
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-FD-HKG-ZHU-MFM3D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
27-29 AUG
3-5 10-12 / 17-19 / 22-24 SEP
ราคา/ท่าน :
10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
10,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - สวนหยวนหมิงหยวน - วัดอาม่า - โรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน / บินเข้าฮ่องกง - บินออกมาเก๊า / เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านยาสมุนไพร - ช้อปปิ้งDuty Free - ย่านจิมซาจุ่ย - เรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
ถนนคู่รัก The Lover’s Road - หวีหนี่ - วัดผู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ข้ามด่านจูไห่สู่มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมโรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
109
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-FD-HKG-ZHU-MFM3D(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
15-17 / 27-29 / 29-31 OCT
5-7 / 10-12 / 12-14 / 17-19 / 19-21 / 26-28 NOV
1-3 / 17-19 DEC
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - สวนหยวนหมิงหยวน - วัดอาม่า - โรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน / บินเข้าฮ่องกง - บินออกมาเก๊า / เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านยาสมุนไพร - ช้อปปิ้งDuty Free - ย่านจิมซาจุ่ย - เรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
ถนนคู่รัก The Lover’s Road - หวีหนี่ - วัดผู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ข้ามด่านจูไห่สู่มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมโรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
110
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-FD-HKG-ZHU-MFM3D(4)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
22-24 OCT
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - สวนหยวนหมิงหยวน - วัดอาม่า - โรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน / บินเข้าฮ่องกง - บินออกมาเก๊า / เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านยาสมุนไพร - ช้อปปิ้งDuty Free - ย่านจิมซาจุ่ย - เรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
ถนนคู่รัก The Lover’s Road - หวีหนี่ - วัดผู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ข้ามด่านจูไห่สู่มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมโรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
111
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-EK-HKG-SZX-ZHU-MFM4D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
6-9 / 19-22 / 20-23 / 26-29 / 27-30 AUG
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง (ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า) วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เวเนเชี่ยน, พระราชวังหยวนหมิง+โชว์อลังการ, หมุนกังหันแก้ชง ขอพรรับโชคลาภ วัดแชกงหมิว, สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่อายุเก่าแก่ร้อยกว่าปี, ช้อปปิ้งถนนนาธาน, เซนาโด้สแควร์ / ฟรี!! กระเป๋าเป้Samsonite / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง, เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก The Lover’s Road - ถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - มาเก๊า - วัดอาม่า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
112
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-EK-HKG-SZX-ZHU-MFM4D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-15 / 13-16 AUG
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง (ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า) วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เวเนเชี่ยน, พระราชวังหยวนหมิง+โชว์อลังการ, หมุนกังหันแก้ชง ขอพรรับโชคลาภ วัดแชกงหมิว, สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่อายุเก่าแก่ร้อยกว่าปี, ช้อปปิ้งถนนนาธาน, เซนาโด้สแควร์ / ฟรี!! กระเป๋าเป้Samsonite / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง, เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก The Lover’s Road - ถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - มาเก๊า - วัดอาม่า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
113
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-HX-HKG-SZX-ZHU-MFM4D(3)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - นองปิง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า นั๋งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโปว่หลิน, วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เวเนเชี่ยน, พระราชวังหยวนหมิง+โชว์อลังการ, ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรีย พีค, นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาดRepulse Bay, หมุนกังหันแก้ชงขอพรรับโชคลาภ วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+หลอวู่ ซิตี้+ตลาดกงเป่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง, เป็ดปักกิ่ง / รับฟรี! กระเป๋าเป้ Samsonite

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก - ถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านกลับจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
Victoria Peak - หาดทรายRepulse Bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

114
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-HX-HKG-SZX-ZHU-MFM4D(4)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 / 22-25 OCT
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - นองปิง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า นั๋งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโปว่หลิน, วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เวเนเชี่ยน, พระราชวังหยวนหมิง+โชว์อลังการ, ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรีย พีค, นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาดRepulse Bay, หมุนกังหันแก้ชงขอพรรับโชคลาภ วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+หลอวู่ ซิตี้+ตลาดกงเป่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง, เป็ดปักกิ่ง / รับฟรี! กระเป๋าเป้ Samsonite

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก - ถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านกลับจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
Victoria Peak - หาดทรายRepulse Bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
115
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-HX-HKG-SZX-ZHU-MFM5D(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 AUG
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - นองปิง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า / เมนูพิเศษ ติ่มซำ+เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง+ห่านย่าง : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - โบสถ์เซนต์ปอล - เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - เขา วิคตอเรีย พีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดกงเป่ย
วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

116
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-HX-HKG-SZX-ZHU-MFM5D(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - นองปิง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า / เมนูพิเศษ ติ่มซำ+เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง+ห่านย่าง : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - โบสถ์เซนต์ปอล - เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - เขา วิคตอเรีย พีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดกงเป่ย
วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
117
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-HX-HKG-SZX-MFM-ZHU4D(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - มาเก๊า - จูไห่ : นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - สวนหยวนหมิงหยวน - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - Victoria Peak - หาดทรายRepulse Bay - วัดแชกงหมิว / รับฟรี! กระเป๋าเป้Samsonite / เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
เซิ่นเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก The Lover’s Road - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดกงเป่ย
Victoria Peak - หาดทรายRepulse Bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
118
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-HX-HKG-SZX-MFM-ZHU4D(4)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 / 22-25 OCT
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - มาเก๊า - จูไห่ : นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - สวนหยวนหมิงหยวน - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - Victoria Peak - หาดทรายRepulse Bay - วัดแชกงหมิว / รับฟรี! กระเป๋าเป้Samsonite / เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
เซิ่นเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก The Lover’s Road - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดกงเป่ย
Victoria Peak - หาดทรายRepulse Bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
119
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-CX-HKG-SZX-ZHU-MFM-NGONG(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-7 / 6-9 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 25-28 / 27-30 AUG
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า / ฟรี! กระเป๋าเป้ SAMSONITE : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขา วิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว - หลอวู่ ซิตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - Repulse bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

120
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-CX-HKG-SZX-ZHU-MFM-NGONG(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-14 / 12-15 AUG
21-24 / 22-25 OCT
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า / ฟรี! กระเป๋าเป้ SAMSONITE : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขา วิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว - หลอวู่ ซิตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - Repulse bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
121
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-CX-HKG-SZX-ZHU-MFM-NGONG(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 SEP / 29SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า / ฟรี! กระเป๋าเป้ SAMSONITE : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขา วิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว - หลอวู่ ซิตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - Repulse bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
122
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-CX-HKG-SZX-ZHU-MFM-NGONG(5)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 15-18 / 27-30 OCT / 29OCT-1NOV
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า / ฟรี! กระเป๋าเป้ SAMSONITE : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขา วิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว - หลอวู่ ซิตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - Repulse bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

123
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI7-CX-HKG-SZX-ZHU-MFM-NGONG(6)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า / ฟรี! กระเป๋าเป้ SAMSONITE : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขา วิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว - หลอวู่ ซิตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - Repulse bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
124
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-MFM-ZHU706(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
4-7 / 18-21 / 25-28 AUG
22-25 SEP
27-30 OCT
10-13 NOV
15-18 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
12,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ก่งเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - เข้าที่พักเมืองจูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
125
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-MFM-ZHU706(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
15-18 SEP
29SEP-2OCT
6-9 OCT
17-20 NOV
ราคา/ท่าน :
13,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ก่งเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - เข้าที่พักเมืองจูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
126
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-MFM-ZHU706(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
11-14 AUG
20-23 OCT
1-4 / 8-11 DEC
ราคา/ท่าน :
16,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
21,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ก่งเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - เข้าที่พักเมืองจูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
127
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-MFM-ZHU616(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
3-5 / 9-11 / 10-12 / 17-19 / 24-26 SEP
1-3 / 8-10 / 15-17 / 29-31 OCT
4-6 / 25-27 NOV
ราคา/ท่าน :
12,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านหยก - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - ตลาดกงเป่ย - เข้าที่พักเมืองจูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
128
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-MFM-ZHU616(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
2-4 SEP
14-16 OCT
ราคา/ท่าน :
14,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
19,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านหยก - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - ตลาดกงเป่ย - เข้าที่พักเมืองจูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
129
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-MFM-ZHU616(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
12-14 AUG
22-24 OCT
3-5 / 10-12 DEC
ราคา/ท่าน :
16,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
21,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านหยก - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - ตลาดกงเป่ย - เข้าที่พักเมืองจูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
130
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-MFM-ZHU616(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-1JAN
ราคา/ท่าน :
17,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
22,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านหยก - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - ตลาดกงเป่ย - เข้าที่พักเมืองจูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
131
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-SZX-ZHU706(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
4-7 / 18-21 / 25-28 AUG
22-25 SEP
27-30 OCT
10-13 NOV
15-18 / 22-25DEC
ราคา/ท่าน :
10,499 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,499 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - จูไห่ : ตลาดโลววู่ - ชมโชว์Mangrove3D Show - วัดพู่โถ่ว - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
ถนนคู่รักLover's Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดพู่โถ่ว - ช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม, ร้านใบชา, ร้านหยก - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดโลววู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิม ที่อ่าวรีพลัสเบย์ และจุดชมวิว วิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งCity Gate Outler - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
132
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-SZX-ZHU706(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
15-18 SEP / 29SEP-2OCT
6-9 OCT
17-20 NOV
ราคา/ท่าน :
12,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - จูไห่ : ตลาดโลววู่ - ชมโชว์Mangrove3D Show - วัดพู่โถ่ว - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
ถนนคู่รักLover's Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดพู่โถ่ว - ช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม, ร้านใบชา, ร้านหยก - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดโลววู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิม ที่อ่าวรีพลัสเบย์ และจุดชมวิว วิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งCity Gate Outler - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
133
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-SZX-ZHU706(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
11-14 AUG
20-23 OCT
1-4 / 8-11 DEC
ราคา/ท่าน :
14,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
19,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - จูไห่ : ตลาดโลววู่ - ชมโชว์Mangrove3D Show - วัดพู่โถ่ว - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
ถนนคู่รักLover's Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดพู่โถ่ว - ช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม, ร้านใบชา, ร้านหยก - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดโลววู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิม ที่อ่าวรีพลัสเบย์ และจุดชมวิว วิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งCity Gate Outler - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
134
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-SZX-ZHU616(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
3-5 / 9-11 / 10-12 / 17-19 / 24-26 SEP
1-3 / 8-10 / 15-17 / 29-31 OCT
4-6 / 25-27 NOV
ราคา/ท่าน :
11,499 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,499 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - จูไห่ : ตลาดโลววู่ - ชมโชว์Mangrove3D Show - วัดพู่โถ่ว - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
วัดพู่โถ่ว - ถนนคู่รักLover's Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านใบชา, ร้านหยก - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดโลววู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
135
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-SZX-ZHU616(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
2-4 / 14-16 OCT
ราคา/ท่าน :
12,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - จูไห่ : ตลาดโลววู่ - ชมโชว์Mangrove3D Show - วัดพู่โถ่ว - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
วัดพู่โถ่ว - ถนนคู่รักLover's Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านใบชา, ร้านหยก - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดโลววู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่

136
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-SZX-ZHU616(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
22-24 OCT
3-5 / 10-12 DEC
ราคา/ท่าน :
14,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
19,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - จูไห่ : ตลาดโลววู่ - ชมโชว์Mangrove3D Show - วัดพู่โถ่ว - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
วัดพู่โถ่ว - ถนนคู่รักLover's Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านใบชา, ร้านหยก - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดโลววู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
137
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAP4-CX-HKG-SZX-ZHU616(4)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-1JAN
ราคา/ท่าน :
16,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
21,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - จูไห่ : ตลาดโลววู่ - ชมโชว์Mangrove3D Show - วัดพู่โถ่ว - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
วัดพู่โถ่ว - ถนนคู่รักLover's Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านใบชา, ร้านหยก - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดโลววู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
138
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสไมล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI8-WE-MFM-ZHU3D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสไมล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
31JUL-2AUG
4-6 / 5-7 14-16 / 18-20 AUG
ราคา/ท่าน :
7,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
7,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว2เมือง มาเก๊า - จูไห่ : วัดอาม่า - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเซี่ยน - The lover's Road - ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิง - เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อและไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติมาเก๊า - องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน
วัดผู่ถ่อ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์สุดอลังการโชว์หยวนหมิงหยวน
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
139
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสไมล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI8-WE-MFM-ZHU3D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสไมล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
19-21 / 25-27 / 26-28 AUG
ราคา/ท่าน :
8,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
8,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/8,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว2เมือง มาเก๊า - จูไห่ : วัดอาม่า - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเซี่ยน - The lover's Road - ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิง - เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อและไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติมาเก๊า - องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน
วัดผู่ถ่อ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์สุดอลังการโชว์หยวนหมิงหยวน
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
140
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI8-FD-SHOPPING-MFM-ZHU(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
1-3 / 8-10 / 11-13 / 16-18 / 18-20 SEP
13-15 / 27-29 OCT
ราคา/ท่าน :
8,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
8,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/8,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว2เมือง มาเก๊า - จูไห่ : องค์เจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - พระราชวังหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ และไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า - จูไห่
ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหมจีน - ร้านหยก - วัดผุ่ถ่อ - ช้องปิ้งกงเป๋ย - พระราชวังหยวนหมิง - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
141
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI8-FD-SHOPPING-MFM-ZHU(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
4-6 / 22-24 / 25-27 SEP
9-11 / 21-23 OCT
ราคา/ท่าน :
7,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
7,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว2เมือง มาเก๊า - จูไห่ : องค์เจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - พระราชวังหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ และไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า - จูไห่
ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหมจีน - ร้านหยก - วัดผุ่ถ่อ - ช้องปิ้งกงเป๋ย - พระราชวังหยวนหมิง - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
142
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAI8-FD-SHOPPING-MFM-ZHU(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
2-4 / 23-25 OCT
ราคา/ท่าน :
10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว2เมือง มาเก๊า - จูไห่ : องค์เจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - พระราชวังหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ และไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า - จูไห่
ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหมจีน - ร้านหยก - วัดผุ่ถ่อ - ช้องปิ้งกงเป๋ย - พระราชวังหยวนหมิง - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
143
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-CX-HKG042(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
15-18 / 22-25 SEP / 29SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
10,499 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
10,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,499 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก
เซินเจิ้น - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D
นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
144
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-CX-HKG042(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
6-9 / 13-16 / 27-30 OCT
3-6 NOV
ราคา/ท่าน :
10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก
เซินเจิ้น - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D
นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
145
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-CX-HKG041
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
3-5 / 10-12 / 17-19 SEP
ราคา/ท่าน :
9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D
นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
146
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-CX-HKG043
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
3-5 / 10-12 / 17-19 SEP
ราคา/ท่าน :
10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : วิคตอเรีย พีค - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งหลอหวู่ มอลล์ - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - ชมวิววิคตอเรีย พีค - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - โรงงานจิวเวอร์รี่ - นั่งรถไฟสู่เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ มอลล์ - เลือกซื้อสินค้ารัฐบาล ร้านเยื่อไผ่ไหม, ร้านหยก และร้านบัวหิมะ - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D
นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
147
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-CX-HKG044
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
18-21 AUG
15-18 / 22-25 SEP / 29SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : วิคตอเรีย พีค - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งหลอหวู่ มอลล์ - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - ชมวิววิคตอเรีย พีค - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมชายหาดรีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - นั่งรถไฟสู่เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ มอลล์ - เลือกซื้อสินค้ารัฐบาล ร้านเยื่อไผ่ไหม, ร้านหยก และร้านบัวหิมะ - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D
นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
148
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-CX-HKG045
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
6-9 / 16-19 / 23-26 / 27-30 AUG
ราคา/ท่าน :
8,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
8,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/8,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน / เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำรับฮ่องกง - ซีฟู้ด - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D
นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
149
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-CX-HKG037
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
3-5 / 10-12 / 17-19 SEP
1-3 / 8-10 OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ช้อปปิ้งกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - ขึ้นกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ลันเตา วัดโปลิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok, ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - จูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ช้อปปิ้งกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง
จูไห่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกุง - กระเช้านองปิง 360องศา (Normal Cabin) - พระใหญ่ลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
150
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-CX-HKG038
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
15-18 / 22-25 SEP / 29SEP-2OCT
6-9 / 13-16 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ - ถนนคู่รัก - พระราชวังหยวนหมิง - กระเช้านองปิง 360องศา - พระใหญ่ลันเตา / เมนูพิเศษ ซีฟู๊ด, ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ช้อปปิ้งกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง
จูไห่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกุง - กระเช้านองปิง360องศา(Normal Cabin) - พระใหญ่ลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
151
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสไมล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-WE-MFM003(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสไมล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
4-6 / 18-20 / 25-27 AUG
ราคา/ท่าน :
7,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
7,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง (มาเก๊า - จูไห่) : เซนาโด้ สแควร์ - The Venetian - ถนนคู่รัก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มาเก๊า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - The Venetian - จูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ผ้าไหมร้านหยก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - พร้อมชมโชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษก
วัดผู่โถว - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
152
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสไมล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-WE-MFM003(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสไมล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
11-13 AUG
ราคา/ท่าน :
9,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
9,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง (มาเก๊า - จูไห่) : เซนาโด้ สแควร์ - The Venetian - ถนนคู่รัก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มาเก๊า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - The Venetian - จูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ผ้าไหมร้านหยก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - พร้อมชมโชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษก
วัดผู่โถว - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
153
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสไมล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-WE-MFM003(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสไมล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
12-14 AUG
ราคา/ท่าน :
10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง (มาเก๊า - จูไห่) : เซนาโด้ สแควร์ - The Venetian - ถนนคู่รัก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มาเก๊า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - The Venetian - จูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ผ้าไหมร้านหยก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - พร้อมชมโชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษก
วัดผู่โถว - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
154
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสไมล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA21-WE-MFM003(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสไมล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
26-28 AUG
ราคา/ท่าน :
8,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
8,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/8,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง (มาเก๊า - จูไห่) : เซนาโด้ สแควร์ - The Venetian - ถนนคู่รัก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มาเก๊า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - The Venetian - จูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ผ้าไหมร้านหยก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - พร้อมชมโชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษก
วัดผู่โถว - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
155
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-ZH-SZX-SWA1
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31AUG-4SEP
21-25 SEP
19-23 / 26-30 OCT
9-13 / 23-27 NOV
7-11 / 14-18 DEC
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซินเจิ้น - ซัวเถา - แต้จิ๋ว : หมู่บ้านวัฒนธรรม - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - ศาลเจ้าพ่อเสือ - ไต่ฮงกง - วัดไคหยวน - ไฮตังม่า - วัดแปะฮวยเจียม - ตลาดตงเหมิน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดGolden Jaguar ระดับ 6 ดาว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เซินเจิ้น - หมู่บ้านวัฒนธรรม - ผ่านชมตึกKing Key 100 - ผ่านชมตึกDI Wang - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม
ซัวเถา - เฮี้ยงบู้ซัว(ศาลเจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง
แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - สะพานวัวคู่(ชมภายนอก) - วัดไทย - ร้านถ่านไม้ไผ่
ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) - วัดแปะฮวยเจียม - ซัวเถา - เซินเจิ้น
ร้านหยก - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาดตงเหมิน - เซินเจิ้น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
156
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-HX-HKG2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
16-18 SEP
ราคา/ท่าน :
9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : วัดหวังต้าเซียน - ชายหาดน้ำตื้น - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สวนหยวนหมิงหยวน - วัดผู่ถ่อ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Check Lap Kok, ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - ชายหาดน้ำตื้น - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - นั่งรถไฟสู่เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
จูไห่ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - วัดไป๋หลิน - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน
ร้านบัวหิมะ - วัดผู่ถ่อ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - จู่ไห่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
157
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-HX-HKG2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
4-6 / 11-13 / 25-27 NOV
16-18 DEC
ราคา/ท่าน :
10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
10,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : วัดหวังต้าเซียน - ชายหาดน้ำตื้น - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สวนหยวนหมิงหยวน - วัดผู่ถ่อ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Check Lap Kok, ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - ชายหาดน้ำตื้น - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - นั่งรถไฟสู่เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
จูไห่ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - วัดไป๋หลิน - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน
ร้านบัวหิมะ - วัดผู่ถ่อ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - จู่ไห่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
158
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-CX-HKG2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
16-18 OCT
4-6 / 11-13 / 23-25 DEC
ราคา/ท่าน :
9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : ชายหาดน้ำตื้น - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheck Lap Kok, ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - ชายหาดน้ำตื้น - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - นั่งรถไฟสู่เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
จูไห่ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน
ร้านบัวหิมะ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - จูไห่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - กลับกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
159
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-CX-HKG2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
1-3 JAN
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : ชายหาดน้ำตื้น - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheck Lap Kok, ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - ชายหาดน้ำตื้น - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - นั่งรถไฟสู่เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
จูไห่ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน
ร้านบัวหิมะ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - จูไห่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - กลับกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
160
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสไมล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-WE-MFM-ZHU1(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสไมล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
31JUL-2AUG
ราคา/ท่าน :
7,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
7,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง(มาเก๊า - จูไห่) : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian - เซนาโด้สแควร์ - วัดผู่ถ่อ - ตลาดใต้ดิน - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian Resort - มาเก๊า - จูไห่
เมืองจูไห่ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - เข้าที่พัก
จูไห่ - วัดผู่ถ่อ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านบัวหิมะ - จูไห่ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
161
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสไมล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-WE-MFM-ZHU1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสไมล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
5-7 / 11-13 AUG
ราคา/ท่าน :
8,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
8,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/8,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง(มาเก๊า - จูไห่) : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian - เซนาโด้สแควร์ - วัดผู่ถ่อ - ตลาดใต้ดิน - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian Resort - มาเก๊า - จูไห่
เมืองจูไห่ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - เข้าที่พัก
จูไห่ - วัดผู่ถ่อ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านบัวหิมะ - จูไห่ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
162
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-NX-MFM-HKG-ZHU1(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
12,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วิคทอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวน - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วิคทอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - เข้าที่พัก
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
ผ่านด่านกงเป่ย - มาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
163
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-NX-MFM-HKG-ZHU1(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :
13,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วิคทอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวน - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วิคทอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - เข้าที่พัก
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
ผ่านด่านกงเป่ย - มาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
164
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-NX-MFM-HKG-ZHU1(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
3-6 / 10-13 / 24-27 NOV
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
11,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
11,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วิคทอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวน - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วิคทอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - เข้าที่พัก
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
ผ่านด่านกงเป่ย - มาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
165
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-NX-MFM-ZHU2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 27-30 OCT
3-6 / 10-13 / 24-27 NOV
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
9,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
9,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง(มาเก๊า - จูไห่) : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian - เซนาโด้สแควร์ - วัดผู่ถ่อ - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนมพื้นเมือง - ผ่านชมมาเก๊าทาวเวอร์ - The Venetian Resort - มาเก๊า - จูไห่
ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
วัดผู่ถ่อ - ร้านบัวหิมะ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ผ่านด่านกงเป่ย - สนามมบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
166
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-NX-MFM-ZHU2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :
12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง(มาเก๊า - จูไห่) : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian - เซนาโด้สแควร์ - วัดผู่ถ่อ - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนมพื้นเมือง - ผ่านชมมาเก๊าทาวเวอร์ - The Venetian Resort - มาเก๊า - จูไห่
ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
วัดผู่ถ่อ - ร้านบัวหิมะ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ผ่านด่านกงเป่ย - สนามมบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
167
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-NX-MFM-ZHU-CHIMELONG3(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - จูไห่ - โลกใต้ทะเลใหญ่สุดในโลก Chime Long Ocean Kingdom : เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โลกใต้ทะเล Chime Long Ocean Kingdom - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian Resort - ผ่านด่านกงเป่ย - เมืองจูไห่ - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - เข้าที่พัก
วัดผู่ถ่อ - โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกChime Long Ocean Kingdom (รวมค่าบัตรเข้าสวนน้ำ, เครื่องเล่นได้ทุกชนิด)
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - จูไห่ - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
168
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-NX-MFM-ZHU-CHIMELONG3(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - จูไห่ - โลกใต้ทะเลใหญ่สุดในโลก Chime Long Ocean Kingdom : เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โลกใต้ทะเล Chime Long Ocean Kingdom - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian Resort - ผ่านด่านกงเป่ย - เมืองจูไห่ - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - เข้าที่พัก
วัดผู่ถ่อ - โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกChime Long Ocean Kingdom (รวมค่าบัตรเข้าสวนน้ำ, เครื่องเล่นได้ทุกชนิด)
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - จูไห่ - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
169
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAD2-NX-MFM-ZHU-CHIMELONG3(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
3-6 / 10-13 / 24-27 NOV
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
10,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - จูไห่ - โลกใต้ทะเลใหญ่สุดในโลก Chime Long Ocean Kingdom : เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โลกใต้ทะเล Chime Long Ocean Kingdom - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian Resort - ผ่านด่านกงเป่ย - เมืองจูไห่ - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - เข้าที่พัก
วัดผู่ถ่อ - โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกChime Long Ocean Kingdom (รวมค่าบัตรเข้าสวนน้ำ, เครื่องเล่นได้ทุกชนิด)
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - จูไห่ - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
170
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสไมล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-MFM3D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสไมล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
5-7 / 6-8 / 7-9 / 13-15 / 20-22 / 21-23 /25-27 / 26-28 / 27-29 / 28-30 AUG
1-3 / 2-4 / 3-5 / 4-6 / 8-10 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 15-17 /16-18 / 17-19 / 18-20 / 22-24 / 23-25 /24-26 / 25-27 SEP
ราคา/ท่าน :
8,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
8,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/8,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว2เมือง มาเก๊า - จูไห่ : โบสถ์เซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - วัดผู่โถว - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ถนนคู่รัก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษก
สาวงามหวีหนี่ - ถนนคู่รัก - จูไห่ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
171
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-FD-MFM01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
25-27 / 26-28 / 27-29 / 28-30 AUG
1-3 / 2-4 / 3-5 / 7-9 / 8-10 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 15-17 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 22-24 / 23-25 / 24-26 / 25-27 SEP
ราคา/ท่าน :
7,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
7,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว2เมือง มาเก๊า - จูไห่ : เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - พระราชวังหยวนหมิงหยวน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษก
จูไห่ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
172
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-LOVE(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
5-7 / 26-28 AUG
2-4 / 16-18 SEP
14-16 / 27-29 / 28-30 OCT
5-7 / 15-17 DEC
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Love ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รักThe Lover’s Road - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort
วัดไป่เหลียน - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
173
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-LOVE(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Love ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รักThe Lover’s Road - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort
วัดไป่เหลียน - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
174
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-LOVE(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-1JAN
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Love ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รักThe Lover’s Road - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort
วัดไป่เหลียน - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
175
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-MONKEY-PRO(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
4-6 / 6-8 / 18-20 / 20-22 / 25-27 / 27-29 AUG
ราคา/ท่าน :
9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : สวนหยวนหมิง - รีพลัสเบย์ - พระใหญ่ลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง360 องศา ไหว้พระใหญ่ลันเตา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - ข้ามด่านสู่เมืองเซินเจิ้น
จูไห่ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผู่ถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - ทัวร์พระใหญ่ลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 - นมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่หลิน - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
176
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-MONKEY-PRO(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 AUG
ราคา/ท่าน :
8,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
8,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/8,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : สวนหยวนหมิง - รีพลัสเบย์ - พระใหญ่ลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง360 องศา ไหว้พระใหญ่ลันเตา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - ข้ามด่านสู่เมืองเซินเจิ้น
จูไห่ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผู่ถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - ทัวร์พระใหญ่ลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 - นมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่หลิน - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
177
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-HX-HKG-MONKEY-PRO2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
5-7 / 19-21 / 26-28 AUG
2-4 / 9-11 / 16-18 SEP
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
14,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : ดีสนีย์แลนด์ - พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, ห่านพะโล้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - แถมฟรี บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์และคูปองอาหาร - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชงกงหมิว - แถมฟรี ขึ้นกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
178
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-HX-HKG-MONKEY-PRO2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
22-24 / 24-26 SEP
14-16 OCT
5-7 / 11-13 DEC
24-26 MAR / 31MAR-2APR
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : ดีสนีย์แลนด์ - พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, ห่านพะโล้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - แถมฟรี บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์และคูปองอาหาร - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชงกงหมิว - แถมฟรี ขึ้นกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
179
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-HX-HKG-MONKEY-PRO2(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : ดีสนีย์แลนด์ - พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, ห่านพะโล้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - แถมฟรี บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์และคูปองอาหาร - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชงกงหมิว - แถมฟรี ขึ้นกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
180
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-HX-HKG-MONKEY2-NF(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
1-3 SEP
17-19 / 19-21 NOV
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
14,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : ดีสนีย์แลนด์ - พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, ห่านพะโล้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - แถมฟรี บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์และคูปองอาหาร - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชงกงหมิว - แถมฟรี ขึ้นกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

181
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-HX-HKG-MONKEY2-NF(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
29SEP-1OCT
8-10 DEC
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : ดีสนีย์แลนด์ - พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, ห่านพะโล้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - แถมฟรี บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์และคูปองอาหาร - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชงกงหมิว - แถมฟรี ขึ้นกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
182
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-HX-HKG-MONKEY2-NF(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
22-24 / 23-25 OCT
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : ดีสนีย์แลนด์ - พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, ห่านพะโล้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - แถมฟรี บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์และคูปองอาหาร - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชงกงหมิว - แถมฟรี ขึ้นกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
183
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-HX-HKG-MONKEY2-NF(4)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
1-3 JAN
ราคา/ท่าน :
19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
19,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : ดีสนีย์แลนด์ - พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, ห่านพะโล้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - แถมฟรี บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์และคูปองอาหาร - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชงกงหมิว - แถมฟรี ขึ้นกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
184
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-FINALE-3CITY(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
5-7 / 26-28 AUG
2-4 / 16-18 SEP
ราคา/ท่าน :
9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 3 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : หาดRepulse Bay - เจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ช้อปปิ้งที่Lowu / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง - ห่านพะโล้ /พักเซิ้นเจิ้น 1 คืน - จูไห่ 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งที่Lowu
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - The Lover’s Road - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - หาดRepulse Bay - เจ้าแม่กวนอิม - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อ่าววิคตอเรีย ฮาร์เบอร์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน (เทศกาลลดทั้งเกาะ50-70% ช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

185
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-FINALE-3CITY(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
14-16 / 27-29 / 28-30 OCT
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 3 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : หาดRepulse Bay - เจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ช้อปปิ้งที่Lowu / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง - ห่านพะโล้ /พักเซิ้นเจิ้น 1 คืน - จูไห่ 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งที่Lowu
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - The Lover’s Road - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - หาดRepulse Bay - เจ้าแม่กวนอิม - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อ่าววิคตอเรีย ฮาร์เบอร์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน (เทศกาลลดทั้งเกาะ50-70% ช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
186
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-FINALE-3CITY(4)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 3 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : หาดRepulse Bay - เจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ช้อปปิ้งที่Lowu / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง - ห่านพะโล้ /พักเซิ้นเจิ้น 1 คืน - จูไห่ 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งที่Lowu
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - The Lover’s Road - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - หาดRepulse Bay - เจ้าแม่กวนอิม - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อ่าววิคตอเรีย ฮาร์เบอร์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน (เทศกาลลดทั้งเกาะ50-70% ช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
187
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-FINALE-3CITY(5)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC16-1JAN17
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 3 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : หาดRepulse Bay - เจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ช้อปปิ้งที่Lowu / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง - ห่านพะโล้ /พักเซิ้นเจิ้น 1 คืน - จูไห่ 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งที่Lowu
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - The Lover’s Road - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - หาดRepulse Bay - เจ้าแม่กวนอิม - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อ่าววิคตอเรีย ฮาร์เบอร์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน (เทศกาลลดทั้งเกาะ50-70% ช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
188
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-HX-HKG-PRO-PAPA(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
22-24 OCT
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 3 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : หาดRepulse Bay - เจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ช้อปปิ้งที่Lowu / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง - ห่านพะโล้ /พักเซิ้นเจิ้น 1 คืน - จูไห่ 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งที่Lowu
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - The Lover’s Road - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - หาดRepulse Bay - เจ้าแม่กวนอิม - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อ่าววิคตอเรีย ฮาร์เบอร์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน (เทศกาลลดทั้งเกาะ50-70% ช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
189
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-PRO-PAPA
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
31DEC16-3JAN17
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Happy New Year Pro Papa 4 City ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เซนาโด้สแควร์ - Venetian Resort - ถนนคู่รัก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - Happy Coast - วัดแชกงหมิว / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง / พักจูไห่ 1 คืน - เซิ้นเจิ้น 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - Venetian Resort
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - Happy Coast - ชมน้ำพุ3มิติ
นั่งรถไฟฟ้าสู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
190
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-HX-HKG-FINALE-3CITY-SP
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
5-7 / 12-14 / 19-21 JAN
16-18 / 23-25 FEB
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 MAR
30MAR-1APR16
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 3 City Special ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โปหลินเกาะลันเตา - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - หาดรีพลัสเบย์ - ชมวิวอ่าววิววิคตอเรีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - นั่งรถไฟฟ้าสู่เมืองเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งที่ Lowu - ร้านไผ่
จูไห่ - หวีหนี่ - ผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก - วัดผู่ถ่อ - ร้านบัวหิมะ - สวนหยวนหมิง - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - Repulse Bay - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม - ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านสมุนไพรจีน - อ่าววิคตอเรีย เกาะลันเตา - กระเช้านองปิง 360
องศา - วัดโป่หลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - City Gate Outlet - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
191
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-FINALE-PRO-3CITY(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
5-7 / 19-21 / 26-28 AUG
2-4 / 9-11 / 16-18 SEP
ราคา/ท่าน :
9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว3เมือง(ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่) / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งLowu -ช้อปปิ้งของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไผ่
จูไห่ - หวีหนี่ - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งผ้าไหมจีน, หยก
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - หาดทรายรีพลัสเบย์ - อ่าววิคตอเรีย - ช้อปปิ้งย่านนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
192
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-FINALE-PRO-3CITY(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันแม่ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
12-14 AUG
14-16 / 27-29 / 28-30 OCT
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/1,199 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว3เมือง(ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่) / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งLowu -ช้อปปิ้งของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไผ่
จูไห่ - หวีหนี่ - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งผ้าไหมจีน, หยก
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - หาดทรายรีพลัสเบย์ - อ่าววิคตอเรีย - ช้อปปิ้งย่านนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
193
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-CX-HKG-FINALE-PRO-3CITY(4)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว3เมือง(ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่) / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งLowu -ช้อปปิ้งของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไผ่
จูไห่ - หวีหนี่ - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งผ้าไหมจีน, หยก
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - หาดทรายรีพลัสเบย์ - อ่าววิคตอเรีย - ช้อปปิ้งย่านนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
194
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-FINALE-4CITY-SP(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-14 AUG
1-4 / 3-6 / 8-11 / 10-13 / 15-18 / 17-20 / 22-25 / 24-27 SEP / 29SEP-2OCT
1-4 / 6-9 / 8-11 / 13-16 / 15-18 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 4 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดย่าง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ชมโชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
195
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-FINALE-4CITY-SP(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-7 / 6-9 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 25-28 / 27-30 AUG
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 4 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดย่าง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ชมโชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

196
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-FINALE-4CITY-SP(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 / 22-25 OCT
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 4 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดย่าง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ชมโชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
197
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-FINALE-4CITY-SP(4)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC15-1JAN17 / 31DEC15-3JAN17
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
20,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 4 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดย่าง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ชมโชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
198
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-FINALE-4CITY-SP(5)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-4 JAN 17
ราคา/ท่าน :
19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 4 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดย่าง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ชมโชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
199
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-FINALE-4CITY(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-14 AUG
1-4 / 3-6 / 8-11 / 10-13 / 15-18 / 17-20 / 22-25 / 24-27 SEP / 29SEP-2OCT
1-4 / 6-9 / 8-11 / 13-16 / 15-18 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 4 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดย่าง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
200
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-FINALE-4CITY(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-7 / 6-9 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 25-28 / 27-30 AUG
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 4 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดย่าง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
201
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-FINALE-4CITY(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 / 22-25 OCT
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 4 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดย่าง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
202
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-FINALE-4CITY(4)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC15-1JAN17 / 31DEC15-3JAN17
ราคา/ท่าน :
19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 4 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดย่าง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
203
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-FINALE-4CITY(5)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-4 JAN 17
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finale 4 City ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดย่าง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - หยวนหมิงหยวน - โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษกตระการตา
ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - Victoria - หาดทรายRepulse Bay - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
204
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-HOT-4CITY(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 AUG
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 SEP
15-18 OCT
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
16,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Hot 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง, เป็ดย่าง (ฟรีกระเป๋าเป้SAMSONITE รับที่จูไห่)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - หยวนหมิงหยวน+โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษก
ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ชิมชาจีน - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau คาสิโนหรู6ดาว - ข้ามด้านสู่เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ - Repulse bay - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย,ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

205
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-HOT-4CITY(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 OCT
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
17,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Hot 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง, เป็ดย่าง (ฟรีกระเป๋าเป้SAMSONITE รับที่จูไห่)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - หยวนหมิงหยวน+โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษก
ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ชิมชาจีน - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau คาสิโนหรู6ดาว - ข้ามด้านสู่เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ - Repulse bay - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย,ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
206
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-ZHU-MFM-COOL(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันแม่ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 AUG
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 SEP
13-16 / 27-31 OCT
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
17,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ตลาดใต้ดินจูไห่ - วัดแชกงหมิว - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian / ฟรีองค์หลวงพ่อแชกงทองคำมูลค่า688HK$

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง
Victoria Peak - Repulse bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย,ถนนนาธาน - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดไป่เหลียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิงหยวน พร้อมชมการแสดงประกอบแสงสีเสียงเฉียนหลงฮ่องเต้
มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนด์พอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
207
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAG0-RJ-HKG-DISNEY-ZUH-MFM-HIT
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-14 / 25-28 AUG
8-11 / 22-25 SEP
13-16 / 20-23 OCT
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
20,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Hit เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - ดีสนีย์แลนด์ - จูไห่ - มาเก๊า - เวเนเชี่ยน : ยอดเขาVictoria Peak - หาดRepulse bay - สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ - วัดไป่เหลียน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - เข้าที่พัก
ยอดเขาVictoria Peak - หาดRepulse bay - สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ - จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดไป่เหลียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิงหยวน พร้อมชมการแสดงประกอบแสงสีเสียงเฉียนหลงฮ่องเต้
จูไห่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนด์พอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
208
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-CSX12(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 / 26-31 AUG
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย : เขาเทียนเหมินซาน - เขาอวตาร - ถ้ำมังกรเหลือง - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - เข้าสู่ที่พัก
ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - โชว์จิ้งจอกขาว
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านใบชา - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินซีปู้ - หนังตะลุง
ร้านผ้าไหม - ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู(ล่องเรือ+รถ) - ร้านหยก - จางเจียเจี้ย - ฉือลี่
ฉางซา - ถนนคนเดิน - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
209
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-CSX12(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันแม่ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-17 AUG
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย : เขาเทียนเหมินซาน - เขาอวตาร - ถ้ำมังกรเหลือง - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - เข้าสู่ที่พัก
ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - โชว์จิ้งจอกขาว
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านใบชา - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินซีปู้ - หนังตะลุง
ร้านผ้าไหม - ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู(ล่องเรือ+รถ) - ร้านหยก - จางเจียเจี้ย - ฉือลี่
ฉางซา - ถนนคนเดิน - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
210
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-CSX11(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
31AUG-4SEP
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ถ้ำมังกรเหลือง - พิพิธภัณฑ์หนังสือไม้ไผ่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - เข้าสู่ที่พัก
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - โชว์จิ้งจอกขาว
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านใบชา - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินซีปู้
ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม - ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - ร้านหยก - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
พิพิธภัณฑ์หนังสือไม้ไผ่ - ถนนคนเดิน - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
211
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-CSX11(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันแม่ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 AUG
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ถ้ำมังกรเหลือง - พิพิธภัณฑ์หนังสือไม้ไผ่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - เข้าสู่ที่พัก
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - โชว์จิ้งจอกขาว
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านใบชา - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินซีปู้
ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม - ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - ร้านหยก - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
พิพิธภัณฑ์หนังสือไม้ไผ่ - ถนนคนเดิน - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
212
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-CSX14(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-14 / 23-28 SEP
14-19 / 21-26 OCT / 28OCT-2NOV
11-16 / 18-23 / 25-30 NOV
2-7 / 9-14 / 16-21 / 23-28 DEC
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนย่อน : ชมความงามประตูสวรรค์ - เขาเทียนเหมินซาน - เขาอวตาร - แกรนด์แคนย่อน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - โชว์จิ้งจอกขาว
ภาพเขียนสิบลี้(รวมรถราง) - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟต์แก้ว-ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมผลเฮ่อหลง - ร้านหยก
แกรนด์แคนย่อน(ล่องเรือ) - สะพานแก้วที่สูงที่สุด - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - ฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง - ฉางซา
เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ) - ถนนคนเดิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
213
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-CSX14(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
16-21 SEP
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนย่อน : ชมความงามประตูสวรรค์ - เขาเทียนเหมินซาน - เขาอวตาร - แกรนด์แคนย่อน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - โชว์จิ้งจอกขาว
ภาพเขียนสิบลี้(รวมรถราง) - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟต์แก้ว-ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมผลเฮ่อหลง - ร้านหยก
แกรนด์แคนย่อน(ล่องเรือ) - สะพานแก้วที่สูงที่สุด - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - ฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง - ฉางซา
เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ) - ถนนคนเดิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

214
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-WE-CSX14(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-3JAN / 30DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนย่อน : ชมความงามประตูสวรรค์ - เขาเทียนเหมินซาน - เขาอวตาร - แกรนด์แคนย่อน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - โชว์จิ้งจอกขาว
ภาพเขียนสิบลี้(รวมรถราง) - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟต์แก้ว-ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมผลเฮ่อหลง - ร้านหยก
แกรนด์แคนย่อน(ล่องเรือ) - สะพานแก้วที่สูงที่สุด - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - ฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง - ฉางซา
เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ) - ถนนคนเดิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
215
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-FD-CSX01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
25-28 AUG
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 SEP
13-16 / 27-30 OCT
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 NOV
2-5 / 9-12 / 15-18 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : เขาเทียนเหมินซาน - เขาอวตาร - ภาพเขียน 10 ลี้ - อุทยานจางเจียเจี้ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงชิง - ฉางซา - จางเจียเจี้ย
ร้านผ้าไหม - ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง) - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว - ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านนวดฝ่าเท้า
เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ร้านหยก - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
216
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-FD-CSX02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 8-12 DEC
ราคา/ท่าน :
17,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
17,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ถ้ำมังกรเหลือง : ชมความงามประตูสวรรค์ - เขาเทียนเหมินซาน - โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงชิง - จางเจียเจี้ย
ร้านผ้าไหม - ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง) - ชมลำธารแส้ทอง - ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว - ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านหยก โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - ภาพวาดทราย - จางเจียเจี้ย
ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
217
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-CZ-WUH02(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
25-30 AUG
8-13 / 22-27 SEP
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - อู่ฮั่น - เขาบู๊ตึ๊ง - เซียงหยาง : ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกีย - สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ที่ - วัดกุยหยวน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - อู่ฮั่น
เซียงหยาง - เมืองโบราณเซียงหยาง - กู่หลงจง (บ้านพักขงเบ้ง)
เขาบู๊ตึ๊ง - ตำหนักไท่จื่อ - ตำหนักผาใต้ - ตำหนักจื่อเซียงกง
ตำหนักทอง (รวมกระเช้าไป-กลับ)
อู่ฮั่น - หอนกกระเรียน (ไม่รวมรถอุทยาน) - ถนนคนเดิน hubuxiang
วัดกุยหยวน - พิพิทธภัณฑ์หูเป่ย - ทะเลสาบตงหู (รวมรถอุทยาน) - ถนนคนเดินชูฮั่น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

218
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-CZ-WUH02(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
20-25 OCT / 27OCT-1NOV
ราคา/ท่าน :
28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - อู่ฮั่น - เขาบู๊ตึ๊ง - เซียงหยาง : ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกีย - สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ที่ - วัดกุยหยวน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - อู่ฮั่น
เซียงหยาง - เมืองโบราณเซียงหยาง - กู่หลงจง (บ้านพักขงเบ้ง)
เขาบู๊ตึ๊ง - ตำหนักไท่จื่อ - ตำหนักผาใต้ - ตำหนักจื่อเซียงกง
ตำหนักทอง (รวมกระเช้าไป-กลับ)
อู่ฮั่น - หอนกกระเรียน (ไม่รวมรถอุทยาน) - ถนนคนเดิน hubuxiang
วัดกุยหยวน - พิพิทธภัณฑ์หูเป่ย - ทะเลสาบตงหู (รวมรถอุทยาน) - ถนนคนเดินชูฮั่น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
219
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-ZH-XIY01(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
6-11 / 22-27 SEP
25-30 OCT
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง - หยุนไถซาน : นั่งรถไฟความเร็วสูงไปกลับซีอานลั่วหยาง - ซีอาน - กองทัพทหารดินเผา - โชว์ราชวงศ์ถัง,การแสดงกังฟู - ลั่วหยาน - ถ้ำหินหลงเหมิน - สุสานขุนพลกวนอู

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถราง) - ศาลเจ้ากวนอู - เจียวโจว
อุทยานหยุนไถซาน - ร้านผ้าเยื่อไผ่ - ซินหมี่
เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านหยก - ลั่วหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ -โรงงานผ้าไหม - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - โชว์ราชวงศ์ถัง
ซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

220
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-ZH-XIY01(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
23-28 AUG
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง - หยุนไถซาน : นั่งรถไฟความเร็วสูงไปกลับซีอานลั่วหยาง - ซีอาน - กองทัพทหารดินเผา - โชว์ราชวงศ์ถัง,การแสดงกังฟู - ลั่วหยาน - ถ้ำหินหลงเหมิน - สุสานขุนพลกวนอู

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถราง) - ศาลเจ้ากวนอู - เจียวโจว
อุทยานหยุนไถซาน - ร้านผ้าเยื่อไผ่ - ซินหมี่
เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านหยก - ลั่วหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ -โรงงานผ้าไหม - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - โชว์ราชวงศ์ถัง
ซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

221
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-ZH-XIY01(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-14 AUG
18-23 OCT
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง - หยุนไถซาน : นั่งรถไฟความเร็วสูงไปกลับซีอานลั่วหยาง - ซีอาน - กองทัพทหารดินเผา - โชว์ราชวงศ์ถัง,การแสดงกังฟู - ลั่วหยาน - ถ้ำหินหลงเหมิน - สุสานขุนพลกวนอู

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถราง) - ศาลเจ้ากวนอู - เจียวโจว
อุทยานหยุนไถซาน - ร้านผ้าเยื่อไผ่ - ซินหมี่
เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านหยก - ลั่วหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ -โรงงานผ้าไหม - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - โชว์ราชวงศ์ถัง
ซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
222
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-CZ-KWL08(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันแม่ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 AUG
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - โชว์หลิวซานเจี่ย : ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ผ่านชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กุ้ยหลิน - เข้าสู่ที่พัก
หยางซั่ว - น้ำพุผีเสื้อ - ร้านใยไผ่ไหม - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - ช๊อปปิ้งถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย หรือ ถนนคนเดิน - โชว์ หลิวซานเจี่ย
กุ้ยหลิน - ถ้ำขุ่ยอ้อ - หมู่บ้านหลูเจี่ย - เขางวงช้าง - ชมด้านนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง - ทะเลสาบหยงซา ต้นไทรพันปี - ร้านใบชา
เขาพับผ้า - เขาฝูโปว - ซอยตงซี - จุดชมวิวศาลาเซียวเหยา - ร้านผ้าไหม
นั่งกระเช้าเหยาซาน - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน+ตลาดใต้ดิน
กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
223
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAA66-CZ-KWL08(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
17-22 / 26-31 AUG / 31AUG-5SEP
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - โชว์หลิวซานเจี่ย : ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ผ่านชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กุ้ยหลิน - เข้าสู่ที่พัก
หยางซั่ว - น้ำพุผีเสื้อ - ร้านใยไผ่ไหม - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - ช๊อปปิ้งถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย หรือ ถนนคนเดิน - โชว์ หลิวซานเจี่ย
กุ้ยหลิน - ถ้ำขุ่ยอ้อ - หมู่บ้านหลูเจี่ย - เขางวงช้าง - ชมด้านนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง - ทะเลสาบหยงซา ต้นไทรพันปี - ร้านใบชา
เขาพับผ้า - เขาฝูโปว - ซอยตงซี - จุดชมวิวศาลาเซียวเหยา - ร้านผ้าไหม
นั่งกระเช้าเหยาซาน - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน+ตลาดใต้ดิน
กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

224
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAH0-PKG2N-HKG-STAR-VIRGO(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
7-9 / 14-16 / 21-23 OCT
ราคา/ท่าน :
25,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 51,600 บาท
25,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้ : กวางเจา(หนานซา,จีน) - ฮ่องกง - กวางเจา(หนานซา,จีน) / จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันทำการก่อนการเดินทาง

อัตรานี้รวม ค่าที่พักบนเรือสำราญซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้ ห้องพักไม่มีหน้าต่าง 2 คืน - ค่าประกัน - บริการอาหารทุกมื้อบนเรือ - บนเรือให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, คาราโอเกะ, ดิสโก้เธค, ยิมเนเซี่ยม, ชมการแสดงประจำวัน
อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ กวางเจา กรุงเทพฯ - ภาษีท่าเรือและภาษีน้ำมัน 1,600 บาทต่อท่าน - ค่าวีซ่าจีนและค่าบริการ 3,000 บาทต่อท่าน - บริการทัวร์เสริม(Shore Excursion) - Holiday Surcharge โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
225
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง
แพคเกจทัวร์จีน รหัส : THAAH0-PKG2N-HKG-STAR-VIRGO(2)
ทัวร์เทศกาล :