เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8706
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อินเดีย

Z9135
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z9135
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
27,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - ศรีนาคา - กุลมาร์ค - พาฮาลแกรม - โซนามาร์ค เที่ยวครบ 3 เขา เทือกเขาหิมาลัย - โซนามาร์ค - เทือกเขากุลมาร์ค - ครบทุกไฮไลท์ : พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ - พักในเมือง 1 คืน - คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป / บริการอาหาร 10 มื้อ / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / ฟรี ประกันอุบัติเหตุ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท - ค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำทัวร์ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าตรวจ PCR ทุกกรณี - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9051
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z9051
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
33,333
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สิกขิม - ดาร์จิลิ่ง - กังต็อง : ช้อปปิ้งย่านตลาด เอ็ม จี มาร์จ - ทะเลสาบฉางโก - หนุมานต๊อก - จุดชมวิว ตาชิ วิวพอยท์ - กระบี่ลงศก - หมู่บ้านลาชุง - หุบเขายุมถัง - บ่อน้ำร้อน - ไร่ชา - สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู - วัดธิเบตกุม - ช้อปปิ้ง chowrasta - ไทเกอร์ฮิลล์ - บักโดกรา
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียม Evisa เข้าประเทศอินเดีย (พาสไทยเล่มแดง) ท่านละ 1,200 - 2,500 บาท)(ราคาวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามราคาอีกครั้งหนึ่ง) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9024
ไทยไลอ้อนแอร์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z9024
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
20,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ทัวร์สายมู มุมไบ - ปูเน่ : สักการะองค์พระพิฆเนศ เทวสถานศรีมยุเรศวร (1 ขอพรในเรื่องปราศจากอุปสรรค และอันตราย) - เทวสถานศรีจินดามณี (2 ขอพรในเรื่องสมหวัง ได้อธิษฐานต่อลูกแก้วาจินดามณี) - เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ (3 ขอพรในเรื่องร่ำรวย และโชคลาภ) - วัดศรีวิฆเนศวา (4 ขอพรในเรื่อง ก่อนทำการใดๆ จะทำการนั้นได้สำเร็จราบรื่น ไร้อุปสรรค) - เทวสถานศรีวรทาวินายัก (5 ขอพรในเรื่อง หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีสุขภาพแข็งแรง) - วัดสิทธิวินายัก (6 ขอพรในเรือง ประทานความมีอำนาจ วาสนา สำเร็จ สมหวัง ขอได้ท่านละ 1 ข้อ) - วัดพระแม่ลักษมี (7 ขอพรในเรื่อง ประสบแต่ความร่ำรวย โชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ สำเร็จในเรื่องธุรกิจ และการทำมาค้าขาย มีความงดงาม และสมหวังในความรัก) / รับฟรี ร่มกันแดด - บริการน้ำดื่มทุกวัน - รวมประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ - คณะออกเดินทาง 15 ท่าน - บริการอาหาร 9 มื้อ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท - ค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำทัวร์ครั้งแรก - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ อาทิ อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่อง หรือบริการเสริมอื่นๆ - ค่าภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินประกาศปรับขึ้น - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ การลงทะเบียน International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)
เดินทาง :
Z8999
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8999
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
27,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ : ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค (รวมกอนโดล่าเฟส 1) - ทุ่งหญ้า Saffron - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมทะเลสาบดาล - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - พักบ้านเรือ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 45 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
เดินทาง :
Z8888
สไปซ์เจ็ท

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8888
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ศรีนาคา - พาฮาลแกม - โซนามาร์ค - กุลมาร์ค - เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ - เสริมอาหารไทยตลอดทริป
เดินทาง :
Z8854
การบินไทย

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8854
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
44,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ทัวร์มหาคเณศ 8 ปางมหามงคล : อัษฏวินายกะ มหาคเณศ 8 ปางมหามงคล - สักการะเทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายกะ (ประทานให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง) - เทวสถานศรีบัลลาเลศวร (ประทานความสมบูรณ์พูนสุข) - เทวสถานศรีมยุเรศวร (ประทานให้ท่านปราศจากอุปสรรค) - เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ (ประทานให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน) - เทวสถานศรีจินดามณี (ประทานให้สมหวังดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณีอันศักดิ์สิทธิ์) - เทวสถานศรีคีรีจัตมากา (ประทานให้ประสบความสำเร็จในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง) - เทวสถานศรีวิฆเนศวร (ประทานให้ท่านทำการใดๆ จะประสบความสำเร็จ โดยไม่เกิดอุปสรรคต่างๆทั้งปวง) - เทวสถานศรีมหาคณปติ (ประธานให้ทานประสบความสำเร็จดั่งสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ) - วัดดั๊กดูเศรษฐ์
ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 500 รูปี (250 บาท) ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport จากแอปหมอ
เดินทาง :
A03388
ไทยไลอ้อนแอร์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A03388
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
26,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A03285
สไปซ์เจ็ท

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A03285
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
21,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A03284
ไทยไลอ้อนแอร์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A03284
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
18,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A02719
สไปซ์เจ็ท

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A02719
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
34,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01218
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01218
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
25,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01217
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01217
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
26,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01216
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01216
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
25,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01206
ไทยไลอ้อนแอร์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01206
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
20,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01174
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01174
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01173
แอร์เอเชีย

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01173
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01135
การบินไทย

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01135
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
44,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01118
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01118
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
27,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01116
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01116
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
22,222
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01114
ไทยไลอ้อนแอร์

กรุ๊ปทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01114
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
24,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อินเดีย, โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อินเดียเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดียเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์อินเดียเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์อินเดียเดือนมกราคม 2566
ทัวร์อินเดียเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์อินเดียเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์อินเดียเดือนเมษายน 2566
ทัวร์อินเดียเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์อินเดียเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์อินเดียเดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์อินเดียเดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์อินเดียเดือนกันยายน 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP