เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8334
Z8706
1 2
Z8716
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8716
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10 Aug 2022 - 15 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿34,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿5,500
฿34,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿34,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ 50USD ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน - ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
Z8716
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8716
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
14 Sep 2022 - 19 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
฿34,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿5,500
฿34,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿34,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ 50USD ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน - ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
Z8755
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8755
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11 Aug 2022 - 19 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿48,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿8,500
฿48,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿48,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 เหรียญ ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน - สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ PCR (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐกำหนด)
Z8770
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8770
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
12 Jul 2022 - 18 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿19,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,999
฿19,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿19,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ผู้ช่วย พนักงานขับรถ+ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ต่างๆ, ท่านละ 2,000 บาท - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพอใจของลูกค้า - ค่า E-Visa อินเดีย (multiple เข้าออกได้หลายครั้ง/1ปี) และ Visa เนปาล สำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านละ 3,300.- (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต) ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 12 จาก
ทัวร์อินเดีย 12 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อินเดีย

Z8854
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8854
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿44,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ทัวร์มหาคเณศ 8 ปางมหามงคล : อัษฏวินายกะ มหาคเณศ 8 ปางมหามงคล - สักการะเทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายกะ (ประทานให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง) - เทวสถานศรีบัลลาเลศวร (ประทานความสมบูรณ์พูนสุข) - เทวสถานศรีมยุเรศวร (ประทานให้ท่านปราศจากอุปสรรค) - เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ (ประทานให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน) - เทวสถานศรีจินดามณี (ประทานให้สมหวังดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณีอันศักดิ์สิทธิ์) - เทวสถานศรีคีรีจัตมากา (ประทานให้ประสบความสำเร็จในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง) - เทวสถานศรีวิฆเนศวร (ประทานให้ท่านทำการใดๆ จะประสบความสำเร็จ โดยไม่เกิดอุปสรรคต่างๆทั้งปวง) - เทวสถานศรีมหาคณปติ (ประธานให้ทานประสบความสำเร็จดั่งสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ) - วัดดั๊กดูเศรษฐ์
ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 500 รูปี (250 บาท) ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport จากแอปหมอ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ, มุมไบ - เข้าที่พัก
 มุมไบ - หมู่บ้านมาหัส - สักการะเทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายกะ (ประทานมนตราที่ทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง) - ปาลี - เทวสถานศรีบัลลาเลศวร (ประทานมนตราแห่งความสมบูรณ์พูนสุข) - ปูเน่
 ปูเน่ - หมู่บ้านโมรากอน - เทวสถานศรีมยุเรศวร (ประทานมนตราที่จะให้ท่านปราศจากอุปสรรค) - เมืองสิทธาเทค - เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ (ประทานมนตราให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน) - หมู่บ้านเทอูร์ - เทวสถานศรีจินดามณี (ประทานมนตราให้ท่านสมหวังดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณีอันศักดิ์สิทธิ์) - ปูเน่
 ปูเน่ - หมู่บ้านเลนยาดรี - เทวสถานศรีคีรีจัตมากา (ประทานมนตราให้ท่านประสบความสำเร็จในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง) - เมืองโอซาร์ - เทวสถานศรีวิฆเนศวร (ประทานมนตราให้ท่านทำการใดๆ จะประสบความสำเร็จ โดยไม่เกิดอุปสรรคต่างๆทั้งปวง) - เมืองรานจานกอน - เทวสถานศรีมหาคณปติ (ประธานมนตราให้ท่านประสบความสำเร็จดั่งสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ) - ปูเน่ - วัดดั๊กดูเศรษฐ์
 ปูเน่ - มุมไบ - วัดสิทธิวินายัก - ช้อปปิ้งย่านโคลาบา (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ, มุมไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้นประเทศอินเดีย รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8853
สไปซ์เจ็ท
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,656
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แพ็คเกจเลห์ - ลาดักห์ : เจดีย์สันติภาพ - Magnetic Hill - Sangam View Point - ตลาดเมืองเลห์ - Khardung La Pass - นูบร้า วัลเล่ย์ - ทะเลสาบพันกอง - พระราชวังเชย์ - วัดเฮมิส - วัดทิกเช่ / ไม่มีหัวหน้าทัวร์ชาวไทยบริการ มีไกด์ท้องถิ่น พูดอังกฤษ นำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวม ค่าวีซ่าอินเดีย - ค่าทิปคนขับรถ ประมาณ 500 Rupee ต่อวัน - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 1000 Rupee ต่อวัน - ค่าตรวจ PCR (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐกำหนด) - สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่ สนามบินอินทิรา คานธี - สนามบินเมืองเลห์ - พักผ่อนในเมืองเลห์ - เข้าที่พัก
 เจดีย์สันติภาพ - หอเกียรติยศ - Magnetic Hill - Sangam View Point - วัดอัลชิ - ตลาดเมืองเลห์
 เลห์ - Khardung La Pass - นูบร้า วัลเล่ย์
 ทะเลสาบพันกอง
 พระราชวังเชย์ - วัดเฮมิส - วัดทิกเช่ - เลห์
 เลห์ - สนามบินเลห์ - แวะพักเครื่องที่สนามบินอินทิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 1/7/2565 ถึง 30/9/2565 : ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
Z8770
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8770
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย - เนปาล : ไหว้ครบ จบในทริปครั้งเดียว - พุทธคยา - สารนาถ - กุสินารา - ลุมพินี - เส้นทางธรรมะ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ชาวพุทธต้องไป - เสริมอาหารไทยเลิศรส - รวมทอดผ้าป่า วัดไทย - บริการอาหาร 15 มื้อ พักโรงแรมทุกคืน - สถานที่ประสูติ ลุมพินี วิหารมายาเทวี - สถานที่ตรัสรู้ พุทธคยา ต้นศรีมหาโพธิ์ - แสดงปฐมเทศนา สารนาถ ธัมเมกขสถูป / ปรินิพพาน กุสินารา สาลวดนทยาน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ผู้ช่วย พนักงานขับรถ+ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ต่างๆ, ท่านละ 2,000 บาท - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพอใจของลูกค้า - ค่า E-Visa อินเดีย (multiple เข้าออกได้หลายครั้ง/1ปี) และ Visa เนปาล สำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านละ 3,300.- (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต) ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบิน Netaji Subhash Chandra Bose โกลกัลต้า - บินภายในสู่ สนามบิน Jay Rrakash Narayan เมืองปัตนะ - เวสาลี - เกศาริยา - กุสินารา
 กุสินารา - ลุมพินี - ปรินิพพานสถูป
 ลุมพินี - พาราณสี - วิหารมายาเทวี - พาราณสี
 พาราณสี - พุทธคยา - ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - คยา - วัดพุทธนานาชาติ
 สถูปพุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - สนามบินคยา - บินภายในสู่ สนามบิน Netaji Subhash Chandra Bose โกลกาตา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ผู้เดินทางต้องได้รับวัค ซีนซิโนแวค (Sinovac), ซิโนฟาร์ม (Sinopharm), สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 2 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca), ไฟเซอร์ (Pfizer), โมเดอร์นา (Moderna) 2 เข็ม, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันขึ้นไป และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง - ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง
 เอกสารขอวีซ่าอินเดีย และเนปาล : 1 หนังสือเดินทางเล่มจริง มีวันหมดอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 2 รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 รูป 3 สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องขีดคล่อง-ไม่ต้องเซ็นต์รับรอง) 4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องขีดคล่อง-ไม่ต้องเซ็นต์รับรอง) 5 วัคซีนพาสปอร์ต เล่มเหลือง (เล่มจริง)หรือสำเนา E-Vaccine Passport จากแอปหมอ (ผู้เดินทางไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ) - อินเดีย ยืนขอแบบ E-Visa - เนปาล ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 2 วันทำการ
 เอกสารประกอบการลงทะเบียน Air Suvidha ลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง 1 สแกนไฟล์หนังสือเดินทางชัดๆ และไม่ติดเงา - เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป วัคซีนพาสปอร์ต เล่มเหลือง และ เอกสาร Thailand Vaccinated Certificate จากแอปหมอพร้อม
เดินทาง :
Z8755
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8755
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,888
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - เลห์ - ลาดักห์ : โซนามาร์ค - ล่องเรือซิคาร่า ชมทะเลสาบดาล - ช้อปปิ้งถิ่นผ้าพาสมิน่ากลางทะเลสาบ - ทะเลสาบพันกอง - นูบร้าวัลเล่ย์ Nubra Valley - ขี่อูฐ 2 โหนก ณ ฮุนเดอร์ แซนด์ ดูนส์ - คาร์ดุง ลา พาส (ถนนที่สูงที่สุดในโลก) - จุดชมวิวซางกัม - วัดเฮมิส - วัดติกเซ่ย์ - พักโรงแรมบ้านเรือ
ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 เหรียญ ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน - สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ PCR (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินทิราคานธีร์ - บินภายในสู่ศรีนาคา - แคชเมียร์ - สวนชาลิมาร์ - สวนโมกุล - ล่องเรือสิคารา ชมวิวทะเลสาบดาล - พัก House Boats
 โซนามาร์ค - คากิลร์ - ผ่านโซจิ ลา - เมือง Kargil
 ชมอนุสรณ์สถานสงครามคากิลร์ - เมืองเลห์ - ผ่านเมืองลามายูรุ - วัดลามายูรู
 เมืองเลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบร้าวัลเล่ย์ - วัดดิสกิต - ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์ - หุบเขานูบรา
 วัดเดสกิต - ผ่านหมู่บ้านซูเมอร์ - แวะชมวัดซัมสทันลิ่ง - ข้ามคาร์ดุงลา - พาท่าน ชมพระราชวังเลห์ - ชม Tsemo Gompa - สักการะเจดีย์สันติภาพ
 ทะเลสาบพันกอง - นั่งรถผ่านถนนเส้นที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ชาง ลา
 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ถนนเมนบาร์ซาร์ - สนามบินเลห์ - บินภายในสู่สนามบินเดลลี - ช้อปปิ้งที่ Ambience Mall - สนามบินอินทิราคานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https:
 tp.consular.go.th/
เดินทาง :
Z8716
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8716
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ Green Seasons : ศรีนาคา - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค & โซนามาร์ค - พักหุบเขา (บนยอดเขาหิมาลัย 1 คืน) - พักโรงแรมบ้านเรือ - ล่องเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบดาล - ช้อปปิ้งถิ่นผ้าพาสมิน่ากลางทะเลสาบ - ขี่ม้าชมวิว พาฮาลแกม หุบเขาแกะแห่งแคชเมียร์ - ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด - เสริมอาหารไทย
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ 50USD ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน - ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - บินภายในสู่ศรีนาคา - แคชเมียร์ - แวะจอดรถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ - เมืองพาฮาลแกม
 กุลมาร์ค - เคเบิลคาร์เฟส 1 - ล่องเรือสิคารา - ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง
 โซนามาร์ค - กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค - สวนโมกุล - สวนนิชาท - สวนชาลิมาร์ - โรงงานพรมเปอร์เซีย - บ้านเรือในทะเลสาบ
 จามามัสยิด - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เมืองอัคระ
 ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองเดลลี - สนามบินอินทิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https:
 tp.consular.go.th/
เดินทาง :
Z8557
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8557
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - เส้นทางพุทธะ พุทธคยา - อินเดีย : สักการะ พระมูลคันธกุฏิ บริเวณธัมเมกขสถูป - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - ชมสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน (สังเวชนียสถานที่ 4) - กุสินารา (สังเวชนียสถานที่ 3) - มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - บ้านนางสุชาดา - ชมวิวริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - มหาเจดีย์พุทธคยา (สังเวชนียสถานที่ 2) / คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจ RT-PCR ตามเงื่อนไข Covid-19 ที่ภาครัฐกำหนด - ค่าตรวจโควิดทั้งขาไป และขากลับ - ค่าทำประกันสุขภาพระยะเวลา 10 วัน 550 บาท แบบ Easy Visa ครอบคลุมโรคโควิด-19 -ค่าทำ Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองโกลกัลต้า - สนามบินเมืองพาราณสี - ธัมเมกขสถูป สักการะ พระมูลคันธกุฏิ (สถานที่แสดงปฐมเทศนา สังเวชนียสถานที่ 3) - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - ชมพิธีฮารตี - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - เข้าที่พัก
 พาราณสี - สารวัตถี - วัดเชตวันวิหาร - สักการะมูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า
 สารวัตถี - ลุมพินี, เนปาล - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 - ชมสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน (สังเวชนียสถานที่ 4)
 ลุมพินี - กุสินารา (สังเวชนียสถานที่ 3) - สาลวโนทยาน - มงกุฏพันธนเจดีย์
 กุสินารา - ราชคฤห์ - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า
 นาลันทา - คยา - เมืองราชคฤห์ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - บ้านนางสุชาดา - ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา
 คยา - มหาเจดีย์พุทธคยา (สังเวชนียสถานที่ 2) - วัดชาวพุทธนานาชาติ
 พาเที่ยวชมเมืองคยา - สนามบินเมืองโกลกัลต้า
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8551
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8551
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย สายมู - ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ : มุมไบ - ปาลี - มาฮัท - ปูเน่ - วัดสิทธิวินายัก - เทวสถานศรีวรทาวินายัก - เทวสถานศรีจินดามณี - เทวสถานศรีมยุเรศวร - เทวสถานศรีสิธิวินายกะ - วัดศรีวิฆเนศวา - วัดศรีคีรีจัตมา - วัดฮินดู
ไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท, ค่าดำเนินการ 500 บาท (แบบเข้า-ออกได้ 1 ครั้ง และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของประเทศอินเดีย - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 40 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย - ค่าโรงแรมแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจ PCR TEST 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองมุมไบ - เข้าที่พัก
 เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินายัก (องค์พระพิฆเนศที่นี่ถือว่าเป็นประธานของเทวรูปพระพิฆเณศทั้งหมดในโลก) - เมืองมหัต - เทวสถานศรีวรทาวินายัก (เชื่อว่า ผู้ใดที่มาสักการะ จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลบล้างคุณไสย์ มนต์ดำ) - เมืองปูเน่
 ปูเน่ - เทอูร์ - เทวสถานศรีจินดามณี (ผู้มาสักการะฯ จะสมหวัง ดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี) - โมเรกาวน์ - เทวสถานศรีมยุเรศวร (ผู้มาสักการะฯ จะปราศจากอุปสรรค และอันตรายใดๆมาแผ้วพาน) - สิทธิเทก - เทวสถานศรีสิธิวินายกะ (ผู้มาสักการะ จะประสบความสำเร็จในการงานทุกประการ) - เมืองปูเน่
 รันยันกาวน์ - โอซาร์ - วัดศรีวิฆเนศวา (ผู้มาสักการะ จะได้รับความสำเร็จ สบปรารถนา) - เลนยาตรี - วัดศรีคีรีจัตมา (ผลบุญแห่งการยาตรามาแสวงบุญนี้ จะทำให้ผู้ที่ยังไม่มีบุตร และมาประกอบพิธีขอบุตรที่นี่ จะได้บุตรที่ดีเฉลียวฉลาด และมีปัญญาหลัก) - ปูเน่
 ปูเน่ - วัดฮินดู (ผู้ใดที่มาสักการะ จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ร่ำรวยเงินทองแบบมหาศาล) - เมืองปาลี - เทวสถานศรีบัลลาเลศวา (ผู้ใดที่มาสักการะจะได้รับความสุขทั้งครอบครัว) - มุมไบ - ประตูสู่อินเดีย - วัดพระแม่ลักษมี - สนามบินมุมไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8334
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8334
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - เลห์ - ลาดักห์ : พระราชวังเลห์ - จุดชมวิวซางกัม - เส้นทาง Changla Pass - ทะเลสาบแปงกอง - เส้นทาง Khardungla Pass - กิจกรรมขี่อูฐในทะเลทรายหุบเขานูบรา - หอคอยกุตุบมีนาร์ - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย และค่าบริการ (ขึ้นอยู่กับมาตรการรัฐ อาจเปลี่ยนแปลงได้) - ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass - ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจ RT-PCR 1 คืน (ขึ้นอยู่กับมาตรการรัฐ อาจเปลี่ยนแปลงได้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี
 บินภายในสู่ เมืองเลห์ - พระราชวังเลห์ - เจดีย์แห่งสันติภาพ
 เลห์ - วัดอัลชิ - จุดชมวิวซางกัม - Magnetic Hill - วัดบาสโก - วัดลิคีร์
 เลห์ - เส้นทาง Changla Pass - ทะเลสาบแปงกอง - วัดธิคเซย์ - เลห์
 เลห์ - เส้นทาง Khardungla Pass - หุบเขา Nubra - Hundur Sand Dunes - กิจกรรมขี่อูฐในทะเลทรายหุบเขานูบรา
 หุบเขา Nubra - วัดดิสกิต - เลห์ - ตลาดนัดเมืองเลห์
 สนามบินเมืองเลห์ - บินภายในสู่ สนามบินอินทิรา คานธี, เดลี - ประตูชัยแห่งอินเดีย - หอคอยกุตุบมีนาร์ - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท - อินธิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ - ต้องทำการตรวจ PCR Test (จากโรงพยาบาลที่สามารถเช็คผลได้จาก QR Code) ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง - ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https:
 tp.consular.go.th/
เดินทาง :
A01010
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01010
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A00928
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A00928
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A00781
ไทยสมายล์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A00781
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A00680
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A00680
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 12 จาก
ทัวร์อินเดีย 12 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 12 จาก
ทัวร์อินเดีย 12 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อินเดีย, โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อินเดียเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์อินเดียเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์อินเดียเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์อินเดียเดือนกันยายน 2565
ทัวร์อินเดียเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดียเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์อินเดียเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์อินเดียเดือนมกราคม 2566
ทัวร์อินเดียเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์อินเดียเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์อินเดียเดือนเมษายน 2566
ทัวร์อินเดียเดือนพฤษภาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP