เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 2 จาก
ทัวร์กัมพูชา 2 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์กัมพูชา

Z8587
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์กัมพูชา - แพ็คเกจซัวสะได 2 เมืองใหญ่ เยือนถิ่นกัมพูชา : เสียมเรียบ - พนมเปญ - นครวัด - นครธม - ตาพรม - พระราชวังหลวง - ทุ่งสังหาร - คุกตวลแสลง / เดินทางแบบส่วนตัว 6 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด เมื่อกลับถึงไทย (ตามที่รัฐกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเสียมเรียบ (อิสระอาหารเที่ยง) - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมพระอาทิตย์ตกที่พนมบาเค็ง - อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต
 นครธม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม (อิสระอาหารเที่ยง) - นครวัด - อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - พระเจดีย์เงิน - อิออนมอล์ - ไนท์มาร์เกต (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพนม - วิมานเอกราช - ทุ่งสังหาร (อิสระอาหารเที่ยง) - พิพิธภัณฑ์เรือนจำตวลเสลง - ช้อปปิ้งตลาดกลาง
 สนามบินพนมเปญ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 24/6/2565 ถึง 30/6/2565 : กำหนดวันเดินทางได้เอง สำหรับคณะส่วนตัว 6 ท่านขึ้นไป / ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน
Z8586
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์กัมพูชา
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์กัมพูชา - แพ็คเกจกัมพูชา นครวัด - นครธม - พนมกุเลน : ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมพระอาทิตย์ตกที่พนมบาเค็ง - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - โบสถ์ลอยฟ้า - ศิวลึงค์ใต้น้ำ - น้ำตกพนมกุเลน เดินทางแบบส่วนตัว 6 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 800 บาท ต่อท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด เมื่อกลับถึงไทย (ตามที่รัฐกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเสียมเรียบ (อิสระอาหารเที่ยง) - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมพระอาทิตย์ตกที่พนมบาเค็ง - อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต
 นครธม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม (อิสระอาหารเที่ยง) - นครวัด - อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 พนมกุเลน - วัดพระองค์ธม - โบสถ์ลอยฟ้า - ศิวลึงค์ใต้น้ำ (อิสระอาหารเที่ยง) - น้ำตกพนมกุเลน - บารายแม่บุญตะวันตก - อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระพรหมรัตน์ - ตลาดซาจ๊ะ - สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 24/6/2565 ถึง 30/6/2565 : กำหนดวันเดินทางได้เอง สำหรับคณะส่วนตัว 6 ท่านขึ้นไป / ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน
รายการที่ 1 ถึง 2 จาก
ทัวร์กัมพูชา 2 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 2 จาก
ทัวร์กัมพูชา 2 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์กัมพูชา, โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์กัมพูชาเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์กัมพูชาเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์กัมพูชาเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์กัมพูชาเดือนกันยายน 2565
ทัวร์กัมพูชาเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์กัมพูชาเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์กัมพูชาเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์กัมพูชาเดือนมกราคม 2566
ทัวร์กัมพูชาเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์กัมพูชาเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์กัมพูชาเดือนเมษายน 2566
ทัวร์กัมพูชาเดือนพฤษภาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP